Europese archieven

Gezien de enorme rijkdom en hoeveelheid instellingen met archiefcollecties in Europa bleek het begin 2024 voor het overzicht wellicht toch beter om Europa op een subpagina van Digitale archieven te plaatsen

Voor één onderwerp, archieven en de Eerste Wereldoorlog, heb ik op mijn blog Digital 1418 een ruime keus aan digitale collecties bij en van archieven bijeengebracht. Soms zijn er lopende crowdsourcing projecten rond rechtshistorische bronnen en vraagstellingen die naar hun aard nu nog de transcriptie en/of indicering van bronnen betreffen. Op de pagina over paleografie vermeld ik de belangrijkste platforms voor dit soort projecten.

Behalve gedigitaliseerde archiefcollecties presenteer ik hier allereerst archievenoverzichten en online toegangen tot archiefinventarissen, zodat men zich realiseert dat lang niet alle archiefstukken die bij archiefdiensten worden beheerd, beschreven en geordend. gedigitaliseerd zijn of kunnen worden. Ordening en beschrijving van een archiefcollectie en de context ervan gaan vooraf aan eventuele digitalisering. Sommige algemene overzichten zijn buitengewoon informatief, maar soms worden zelfs klassieke sites verwijderd, en blijven er slechts gearchiveerde versies over. Misschien blijkt deze pagina slechts een opstap naar een soort Digital Archive Register op Europees niveau of een thematische variant daarvan, maar zonder bouwstenen komt men niet verder. Ook omdat precieze links als uitkomsten van (nationale) digitaliseringsprojecten soms niet of onduidelijk worden aangegeven, ben ik aan deze pagina begonnen. Omdat alleen onder licentie raadpleegbare bestanden met digitale archiefcollecties tamelijk eenvoudig te vinden zijn, beperk ik me hier tot collecties in open access.

In het Nederlandse taalgebruik kan een archief zowel een archiefdienst als een archiefcollectie betekenen. Een archiefcollectie wordt ontsloten en beschreven in een inventaris, ook wel toegang genoemd. In het Engels kunnen de termen papers en zelfs manuscripts beide op archiefstukken slaan. Voor de internationale terminologie is raadpleging van de Multilingual Archival Terminology van de International Council on Archives (ICA) zeer aan te bevelen. Als afsluiting is er een aantal links over standaards, terminologie, archiefverenigingen en archieftijdschriften.

Archieven in Nederland – Algemeen

Voor sommige onderwerpen in de Nederlandse geschiedenis zijn er aparte gidsen voor archiefonderzoek verschenen, vele ervan online toegankelijk bij het Huygens Instituut/ING, hier een selectie:

Archieven in Europa

Afzonderlijke landen:

Albanië

Andorra

België

Bosnië-Hercegovina

Bulgarije

Cyprus

Denemarken

 • Daisy, Riksarkivet – de zoekportal van het Deense nationale archief
 • Københavns Stadsarkiv, Kopenhagen – het stedelijk archief
 • Arkivvejviser, Arkibas – een database om naar Deense archieven te zoeken, met name ook van belang voor plaatselijke geschiedenis
 • Starbas.net – een portal voor de online inventarissen van een aantal Deense gemeentearchieven
 • Diplomatarium Danicum – de online versie bevat alleen teksten van oorkonden uit de vijftiende eeuw; zoekinterface Deens, inleiding in vier talen – het Kjøbenhavns Diplomatarium, Oluf Nielsen (ed.) (10 vol., Kopenhagen, 1872-1887) is gedigitaliseerd bij de Dansk Slaegtsbibliotek

Duitsland

Een bijdrage van Mareike König (Deutsches Historisches Institut, Parijs), Travailler dans les archives allemands voor de blog Germano-Fil bevat een handige gids in een notendop en een schat aan relevante links. Frank Bischoff schreef in 2018 een gids over Duitse archieven als onderdeel van Clio Guides. De Bodleian Library in Oxford heeft een uitgebreide online gids voor archiefonderzoek in Duitsland. eStudies presenteert een online Tutorium Archivarbeit. Op Perspectivia.net bieden F. Bretschneider en J. Guilbaud, ‘Les archives en Allemagne’ aan als deel van de onderzoeksgids Faire l’histoire en Allemagne (2011). Voor archieven met betrekking tot de DDR is de gids voor de geschiedenis van de DDR door Henrik Bispinck op Clio-online nuttig, evenals de andere gidsen op dit platfrom voor perioden in de Duitse geschiedenis.

Estland

 • Ravhusarhiiv, Tallinn – het nationale archief
 • Estica, Ravhusarhiiv, Tallinn – een database om te zoeken naar archiefmateriaal in buitenlandse archieven, vooral in Duitsland, Letland en Rusland; Interface Ests

Faroer

Finland

 • Kansallisarkisto (Nationaal Archief), Helsinki; interface Fins, Zweeds en Engels
 • Finna – een zoekportaal voor Finse archieven, bibliotheken en musea; interface Fins, Zweeds en Engels
 • Arkistojen Portti – een archiefwiki; interface Fins, Zweeds en Russisch

Frankrijk

De Revue dé l’Institut français d’histoire en Allemagne 3 (2014) is een special over Geschichte machen in Frankreich, met daarbij Florence de Peyronnet-Dryden en Matthias Nuding over ‘Archive in Frankreich’. Op de portal Criminocorpus is er een webversie en PDF van de Guide des archives judiciaires et pénitentiaires en France (1800-1958) door Jean-Claude Farcy (1992). Een gids voor archieven en bibliotheken in Parijs door Andreas Wilkens, Archivführer Paris 19. und 20. Jahrhundert. Zentrale Bestände zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Archiven und Bibliotheken (Sigmaringen 1997) en Wolfgang Hans Stein, Inventar von Quellen zur deutschen Geschichte in Pariser Archiven und Bibliotheken : Band 2: Archive im Bereich des Verteidigungsministeriums, Archive des Außen- und Finanzministeriums, Stadtpariser Archive und Bibliotheken (Koblenz-Stuttgart 2002) zijn gedigitaliseerd door het Deutsches Historisches Institut in Parijs.

Griekenland

Groenland

 • The Archive, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Greenland National Museum & Archives, Nuuk – met ook enkele digitale collecties

Groot-Brittannië

Zie ook de gids van Janet Foster en Julia Sheppard, British archives. A guide to archive resources in the United Kingdom (4e dr., Basingstoke-New York 2002). Archives Hub (JISC) biedt de online gids Using Archives: A Guide for the Inexperienced aan.

Hongarije

Ierland

IJsland

Italië

Kosovo

Kroatië

Letland

Liechtenstein

Litouwen

Luxemburg

Noord-Macedonië

Malta

Moldavië

Montenegro

Noorwegen

Oekraïne

Oostenrijk

Polen

 • Archnet: Naukowy Portal Archiwalny – een uitgebreide portal voor Poolse archieven; interface Pools
 • Archiwum Glowne Akt Dawnych w Warsawie (Centraal Archief voor Oude Akten, Warschau) – het Poolse nationale archief; interface Pools en Engels
 • Archiwum Panstwowe w Warszawie (Staatsarchief Warschau) – interface Pools en Engels
 • Archives in Poland, Polish Institute of Arts and Sciences of America, New York – een overzicht van archieven in Polen – gearchiveerde versie, 2020
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Panstwowych (Centrale Directie Poolse Staatsarchieven)
 • Szukaj w archiwach, Archiwa Panstwowa – de zoekportal van de Poolse staatsarchieven; interface Pools, Russisch, Engels en Duits
 • Archiwa Spoleczne (Sociale Archieven), Warschau – een initiatief voor een nieuwe archiefvorm (Open Archives) dicht bij mensen en organisaties
 • Europejskie Centrum Solidarnosci / European Solidarity Center, Gdansk – een archief voor de Solidarnosc-beweging en de oppositie tegen het communisme tussen 1970 en 1989; interface Pools en Engels
 • Archiwa Rodzinne Niepoldleglej [Particulieren en familiearchieven – een project ter ondersteuning van familiearchieven
 • Vademecum Zeitgeschichte Polen / Historii Najnowszei w Polsce, Krzysztof Ruchniewicz et alii (eds.) (Wroclaw-Berlijn-Leipzig 2004; online, PDF, 1 MB) – een gids voor archieven, bibliotheken, musea en andere instellingen voor onderzoek naar 20e eeuwse en eigentijdse geschiedenis, in Duits en Pools

Portugal

Roemenië

 • Arhivele Nationale ale României, Boekarest – het Roemeense nationale archief, met een interactieve kaart om 42 lokale vestigingen te zoeken; interface Roemeens en Engels
 • Arhiva diplomaticâ, Ministerul Afacerilor Externe, Boekarest – het archief van het ministerie van buitenlandse zaken; interface Roemeens, Engels en Frans
 • Vademecum Contemporary History Romania. A Guide through Archives, Research Institutions, Libraries, Societies, Museums and Memorial Places, Stejarel Olaru en Georg Herbstritt (eds.) (Berlijn-Boekarest 2004; online, PDF, 0.6 MB)

San Marino

Servië

Slovenië

Slowakije

Spanje

Enkele archiefgidsen zijn online als PDF beschikbaar, met name de Guía de los archivos de la Iglesia en España, J.M. Martí Bonet (ed.) (Barcelona 2001) en de Guía de archivos militares españoles (Madrid: Ministerio de Defensa, 2012).

Tsjechië

 • Archivní fondy a sbírky v ?eské republice [Archieven en archiefcollecties in Tsjechië] – een viertalig overzicht, met uiteraard daarbij het Národni archiv [Nationaal Archief], Praag (Tsjechisch en Engels)
 • Adresar archivú, Ceska archivni spolecnost [Tsjechische Vereniging van Archivarissen] – een compact overzicht van archieven; interface Tsjechisch – ook in het Duits op de blog Aktenkunde : Archive in der Tschechischen Republik
 • Badatelna – portaal van de Tsjechische staatsarchieven, de Nationale bibliotheek, het literatuurarchief, het archief van de Karelsuniversiteit en het ministerie van buitenlandse zaken
 • Archiv hlavního mesta Praha (Stadsarchief Praag) – interface Tsjechisch en Engels
 • Moravý zemský archiv v Brne (Moravisch Regionaal Archief), Brno
 • Archiv bespecnosnich slozek (Archief van de Veiligheidsdiensten), Praag – dit archief bevat collecties van voormalige diensten en ministeries uit de communistische periode; interface Tsjechisch en Engels
 • Vademecum Contemporary History Czech Republic / Soudobych Déjin Česka Republica, Oldřich Tůma, Jitka Svobodová en Ulrich Mählert (eds.) (Praag-Berlijn 2005; online, PDF, 0,8 MB)

Vaticaan

 • Archivio Apostolico Vaticano (AAV) – het online overzicht van de archiefcollecties van het AAV op ArchiveGrid is gebaseerd op het project tussen 1984 en 2004 aan de University of Michigan, maar men heeft oudere gedrukte gidsen ook nu nog nodig: de meeste recente, Francis Blouin et alii (eds.), An Inventory and Guide to Historical Documents of the Holy See (Oxford 1998) kijkt ook naar archieven buiten het AAV, zie verder bijvoorbeeld de inleiding over het AAV bij de Vatican Film Library, St. Louis University; de editie 2018 van de Indice dei Fondi e relativi mezzi di descrizione e di ricerca dell’Archivio segreto Vaticano is online (PDF) te vinden
 • Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Feda (ACDF) – het archief van het Heilig Officie, de vroegere congregratie voor de Romeinse inquisitie, opgericht in 1542
 • Inventories of archival collections, Biblioteca Apostolica Vaticana – ook in deze bibliotheek bevindt zich een flink aantal archiefcollecties, bijvoorbeeld van de families Chigi en Colonna en van middeleeuwse notarissen in Orange

Wit-Rusland

Zweden

 • National Archives Database (NAD), Riksarkivet – zoeken naar archieven in Zweden; interface Zweeds en Engels – voor staatsarchieven is er een overzicht van de Verksamhetsplatser
 • Rigsarkivet, Stockholm – het Zweedse nationale archief
 • Arken, Kungliga biblioteket, Stockholm, en Umeå Universitetsbibliotek – een subdomein bij de Zweedse nationale bibliotheek om naar hun archiefcollecties en persoonlijke verzamelingen te zoeken
 • Stadsarkivet Stockholm – het stedelijk archief
 • Arkivregister Stockholms Län, Föreningsarkiven i Stockholms Län – een database om te zoeken naar archiefinstellingen en hun collecties in de provincie Stockholm
 • Sondera: Arkiv, Bibliothek, Ljud & Bild – tot januari 2020 een zoekportaal voor Zweedse archieven (NAD), bibliotheken (het Librisportaal) en audiovisuele collecties in de Svensk Mediedatabas; interface Zweeds en Engels
 • Kringla, Riksantikvarieämbetet (Zweedse Raad voor het Cultureel Erfgoed) – een zoekportal voor Zweedse musea, met daarbij ook archiefcollecties, boeken en beeldmateriaal

Zwitserland

Het geschiedenisportaal Infoclio heeft een online gids gemaakt voor archiefonderzoek in Zwitserland, in het Duits en Frans. Bij Ad fontes is er een inleiding op onderzoek doen bij het Klosteracrhiv Einsiedeln en de Staatsarchiven van Aargau en Zürich.

Digitale archiefcollecties in Europa

Algemeen

 • European History Primary Sources: Archival documents, European University Institute, Florence – dit was een handige online database met beschrijvingen van digitale projecten
 • Open Society Archives, Budapest – een archief en bibliotheek rond mensenrechten en de naoorlogse samenleving in Oost-Europa, met digitale collecties en het Parallel Archive
 • CrossbordersArchives: Written Sources of Slovak and Austrian Archives – gedigitaliseerde bronnen uit Slowaakse en Oostenrijkse archieven, een van de projecten van de ICARUS – koepel [International Center for Archival Research]
 • Matricula Online, ICARUS – een project voor de digitalisering van kerkelijke registers in Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen en Servië
 • Porta fontium, Generaldirektion der Bayerischen Archive, München, en Státni oblastní archiv v Plzní (Staatsarchief Pilsen) – gedigitaliseerde archiefcollecties uit Beieren en Tsjechië
 • Acta Publica, Moravý zemský archiv v Brne, Brno – gedigitaliseerde doop-, trouw- en begraafregisters uit Zuid-Moravië en Neder-Oostenrijk; interface Tsjechisch, Duits en Engels
 • Archivum Rhenanum: Digitale Archive am Oberrhein / Archives numérisées du Rhin supérieur – een Duits/Frans project van regionale archieven en stadsarchieven, zie ook de bijbehorende blog
 • Social History Portal – een selectie van digitale archief- en bibliotheekcollecties van onderzoeksinstituten als het IISG en buitenlandse zusterinstellingen
 • European Film Gateway (EFG) – gedigitaliseerde films uit de collecties van liefst 38 instellingen
 • EUscreen – gedigitaliseerde tv-uitzendingen en video’s van grote instellingen en zenders
 • Yerusha: Jewish Archives Europe – een initiatief voor een digitale portal met archiefstukken over Joodse geschiedenis in Europa
 • The Pinkasim Project, National Library of Israel, Jerusalem – digitalisering en ontsluiting van vroegmoderne registers van Joodse gemeenschappen in Europa
 • Judaica Europeana, Jewish Heritage Network – 35 gedigitaliseerde collecties, onder andere handschriften, oude drukken, kranten, archiefstukken en foto’s
 • Digital collections, International Tracing Service Arolsen – een deel van de collecties van het ITS is gedigitaliseerd; interface Duits en Engels
 • Medieval Scrolls Digital Archive, Harvard University – een mooie selectie middeleeuwse rollen in allerlei genres
 • Monasterium.net – een portaal met vooral middeleeuwse oorkonden uit zo’n 170 archieven en andere culturele instellingen
 • Visual Archive Southeastern Europe, Universität Graz en Universität Basel
 • Sound Toll Registers Online, Tresoar, Leeuwarden – een database voor de beroemde Deense belastingregisters (1409-1857, compleet vanaf 1574), interface Nederlands en Engels; er is een online index bij Nationaal Archief, Den Haag, voor het tijdvak 1721-1763
 • Der franziszeische Kataster, Universität Innsbruck – digitalisering van kadastrale gegevens voor diverse gebieden binnen het Habsburgse rijk rond 1800, onder andere voor Karinthië, Bukowina en Silesië
 • ICTY Court Records, International Court for the former Yugoslavia, Den Haag – toegang na registratie, interface in vijf talen – het ICTY maakte ook zelf transcripties van cases

En dan gedigitaliseerde archiefcollecties een aantal landen in alfabetische volgorde:

Andorra

België

Denemarken

 • ArkivDK – een database voor het zoeken in online inventarissen van Deense archieven, met waar aanwezig daaraan gekoppeld gedigitaliseerde archiefstukken
 • Arkivalieronline, Rigsarkivet – online zoeken naar en bekijken van archiefstukken; interface Deens en Engels
 • Kilder på nettet, Københavns Stadtarchiv – met onder ander politieregisters
 • The Danish West-Indies, Rigsarkivet – 5 miljoen scans van documenten over 250 jaar Deense koloniale geschiedenis in de Caraïben, vooral op de Maagdeneilanden; interface Deens en Engels
 • Dansk Kulturarv – een centraal platform voor gedigitaliseerde collecties van Deense culturele instellingen, inclusief het Rigsarkivet
 • Retrodigitalisering: Kilder til danske kommuners historie [Bronnen voor Deense gemeentegeschiedenis] – niet alleen gedigitaliseerde parochieregisters en gemeentelijke registers, maar ook crowdsourcing om deze bronnen te transcriberen
 • Danske Kancellis Supplikprotokoller 1705-1795, Aarhus Universitet en Rigsarkivet – een gedigitaliseerde versie van de editie van verzoekkschriften aan de Deense kanselarij (enkel kruisjaren per tien jaar vanaf 1705)

Duitsland

Estland

 • SAAGA, Ravhusarhiiv, Tartu – het digitale archief van het Estlandse nationale archief
 • Virtual Reading Room, Ravhusarhiiv, Tartu – de centrale ingang voor digitale collecties en database voor vele onderwerpen; interface Ests en Engels

Finland

 • Finna – het platform voor digitale collecties van archieven, bibliotheken en musea in Finland; interface Fins, Zweeds en Engels
 • Kansallisarkiston Digitaaliarkistoon – digitale archiefcollecties van het Finse nationale archief; interface Fins, Zweeds en Engels
 • Tuomiokirjat [Registers van Finse districtsrechtbanken], Kansalliarkisto en Transkribus – zoeken in rechtbankarchieven van 1810 tot 1870; interface Fins, Zweeds en Engels
 • Diplomatarium Fennicum, National Archives of Finland – een database met gedigitaliseerde middeleeuwse oorkonden; zoekinterface Fins, Zweeds en Engels
 • Documenta Carelica, Kansallisarkisto en Staatsarchief van de republiek Karelië, Petrozavodsk – documenten over Karelië; interface Fins, Karelisch, Russisch en Engels

Frankrijk

Griekenland

Groot-Brittannië

Hongarije

 • Hungaricana – op dit erfgoedportaal zijn verschillende gedigitaliseerde archiefcollecties aanwezig: middeleeuwse oorkonden, koninklijke brieven en decreten, documenten uit Budapest, een census uit 1767, etc.; interface Hongaars en Engels
 • Digital Archives Portal, Nationaal Archief van Hongarije en Stadsarchief Budapest – een gezamenlijke portalsite voor digitale collecties; interface Hongaars, Engels en Duits
 • Hungarian Archives Portal – snelle toegang tot gedigitaliseerde archiefstukken in vele soorten archieven; interface Hongaars, Engels en Duits
 • Adatbasizokonline (Databases Online) – een handige toegang tot diverse digitale archiefcollecties in Hongarije, gerangschikt per categorie, bewaarplaats of onderwerp; interface in vijf talen
 • Budapest Fóváros Levéltára (Stadsarchief Budapest) – met een aantal digitale collecties, onder andere met notariële akten, erfeniskwesties en strafzaken; interface Hongaars, Engels en Duits
 • MTVA Archivum – met zowel audiovisuele collecties als ook partituren en gedrukte pers; interface Hongaars
 • Arcanum Maps – een portal voor gedigitaliseerde landenkaarten, stadkaarten en historische kadasterkaarten, met name voor het Habsburgse Rijk; interface Hongaars, Duits, Engels en Roemeens

Ierland

IJsland

Het Diplomatarium Islandicum – Íslenskt fornbréfasafn, Jón Sigurðsson et alii (eds.) (16 dln., Reykjavik 1852-1972) bestaat alleen in gedrukte vorm, gedigitaliseerd op Baekur.

Italië

Kroatië

 • Digitalni arhiv, Hrvatski državni arhiv, Zagreb – het digitale archief van het Kroatische nationale archief
 • Pisana baština [Geschreven erfgoed], Staatsarchief Zadar en Universität Graz – een project voor de digitalisering van handschriften archiefbronnen, deels met Glagolitisch schrift, interface Kroatisch en Engels; er is een begeleidende virtuele tentoonstelling

Litouwen

 • Pergamentu kolecija, Martynas Mazvydas National Library of Lithuania – gedigitaliseerde middeleeuwse oorkonden, waaronder pauselijke oorkonden; interface Litouws en Engels
 • Pergamentu / Parchments, Wroblenski Library, Lithuanian Academy of Sciences – bijna 300 oorkonden; interface Litouws en Engels

Malta

 • Malta Parish Archives, The Malta Study Center at the Virtual Hill Museum and Library, Saint John’s University – gedigitaliseerde parochieregisters vanaf de zestiende eeuw
 • Notarypedia, Notarial Archives – een recent gestart platform voor digitale toegang tot oude notariële registers

Nederland – zie ook bij Oud-vaderlands recht

 • Nationaal Archief, Den Haag – de zoeksite Ga het NA maakt weer deel uit van de site van dit archief; aan online inventarissen zijn nu ook duidelijk meer gedigitaliseerde archiefstukken gekoppeld, met name voor de VOC en bijvoorbeeld voor de Prize Papers (i.s.m. The National Archives, Kew)
 • Zoek Akten – een genealogische portal voor gedigitaliseerde registers van de burgerlijke stand; de site stopte midden 2018, alternatieven zijn bijvoorbeeld Wie WasWie en Open Archieven
 • Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – een database met bijna een miljoen afbeeldingen, inclusief ook de oorspronkelijke kadastrale kaarten (1811-1832)
 • Alle Amsterdamse Akten, Stadsarchief Amsterdam – een site met vroegmoderne notariële akten; toegang na gratis registratie, maar vanaf maart 2021 ook direct doorzoekbaar op Transkribus
 • Boedelbank, Meertens Instituut/KNAW, Amsterdam – online toegang tot de tekstinhoud van vroegmoderne boedelinventarissen uit vier Nederlandse regio’s
 • Dutch Prize Papers, Huygens Instituut – een van de projecten rond series uit het archief van de High Court of Admiralty, TNA
 • RemDoc: Rembrandt Documents, Huygens Instituut, Den Haag, en Radboud Universiteit Nijmegen – nogal wat documenten over en rond Rembrandt in deze database zijn feitelijk juridisch van aard; er zijn transcripties, afbeeldingen en vaak ook vertalingen en toelichting
 • BoschDoc, Huygens Instituut en Radboud Universiteit – een soortgelijk project rond archiefstukken over en van Jeroen Bosch
 • The Amboyna Conspiracy Trial, Monash University – een digitale collectie rond een geruchtmakend proces in 1623 tussen Nederlanders en Engelsen op het eiland Ambon in de Molukken
 • Digitale Charterbank Nederland, Huygens Instituut – een database om te zoeken naar momenteel 170000 charters in Nederlandse archieven, met een groeiend aantal afbeeldingen
 • Charterbank, Regionaal Archief Tilburg – zo’n 1300 laatmiddeleeuwse oorkonden met transcripties en samenvattingen
 • Gedigitaliseerde collecties, Zeeuws Archief, Middelburg – waaronder de Middelburgsche Commercie Compagnie, en gidsen voor de Admiraliteit van Veere en over Zeeland en Suriname
 • Pilgrim Archives, Erfgoed Leiden en omstreken – gedigitaliseerde documenten van de Pilgrim Fathers en hun verblijf in Leiden begin 17e eeuw
 • Historische collectie, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) – met vele soorten data uit de 19e en 20e eeuw
 • Volkstellingen 1795-1971, CBS en DANS
 • GlOBALISE Transcriptions, Huygens Instituut – toegang tot transcripties van 4,8 miljoen scans van de reeks Overgekomen brieven en papieren in het VOC-archief (1610-1796)

Noorwegen

 • Digitalarkivet, Arkivverket – het digitale archief van de Noorse overheidsarchieven; interface Noors en Engels
 • DigitaltMuseum – op deze portalsite met digitale museumcollecties zijn ook enkele collecties van archieven te vinden; veeltalige interface
 • Oslo Byarkiv – het digitale archief van het stadsarchief Oslo
 • Diplomatarium Norvegicum, Digitalarkivet / Dokumentasjonsprosjektet, Universitet i Oslo – een databaseversie van de 23 delen van dit werk met middeleeuwse oorkonden; interface Noors en Engels; de gedrukte versie is vrijwel geheel gedigitaliseerd door de Nasjonalbiblioteket
 • Regesta Norvegica, Digitalarkivet / Dokumentasjonsprosjektet, Universitet i Oslo – een database voor samenvattingen van middeleeuwse bronnen voor de Noorse geschiedenis tot 1430; momenteel met zo’n 13000 regesten
 • Diplomsamlingen, Universiteitbiblioteket i Bergen – formeel enkel een catalogus met 1250 documenten, waaronder 300 charters, maar veelal met afbeeldingen

Oekraïne

Oostenrijk

Polen

 • Narodowe Archivum Cyfrowe (Nationaal Digitaal Archief) – voor audiovisueel materiaal en archiefcollecties; interface Pools en Engels
 • Szukaj w Archiwach – online zoeken en bekijken van 23 miljoen gedigitaliseerde archiefstukken in Poolse archieven; interface Pools, Engels en Duits
 • Archiwum G?ówne Akt Dawnych w Warzawie (Centraal Archief van Historische Stukken in Warschau) – een database om te zoeken naar gedigitaliseerd materiaal uit de geschiedenis van Warschau
 • Archiwum Akt Nowych, Warschau – een digital archief met 20e-eeuws materiaal
 • Lubelskie Archivum Cyfrowe (Digitaal Archief Lublin) – digitale archiefstukken uit de stad Lublin
 • Archiwa Prezolumu 1989-1991 (Archieven van de Doorbraak) – met materiaal over de omwenteling in Polen en de rol van de vakbond Solidarnosc
 • ArchiwaOnline, Bisdom Radom – parochieregisters, ook voor andere Poolse bisdommen, en met bestanden uit Lviv en Vilnius
 • IURA: Źródła prawa dawnego / Sources from old laws, Jagiellonski Universiteit, Krakau – een portal met zeventien collecties over recht in de vele Poolse territoria vanaf de middeleeuwen; interface Pools en Engels

Portugal

Roemenië

 • Arhiva Medievalâ României – een internationaal project om middeleeuwse documenten in Roemeense archieven te digitaliseren, tot nu toe zo’n 55000 items

San Marino

 • Antichi documenti, Archivio di Stato – toegang tot de digitale documenten na registratie; interface Italiaans

Spanje

Tsjechië

 • Digitalni badatelna – de digitale collecties van het Nationaal Archief; interface Tsjechisch en Engels
 • Digitaal archief, Moravý zemský archiv v Brne, Brno
 • Digitální archiv, Statni oblastni archiv v Treboni (Regionaal staatsarchief Trebon) – interface Tsjechisch, Engels en Duits
 • Václav Havel Library – een documentatiecentrum met digitale bibliotheek en archief; interface Tsjechisch en Engels
 • Thomas G. Masaryk Papers, University of Pittsburgh Libraries – 22 documenten uit de jaren 1918-1919 rond het begin van de Tsjechische republiek
 • Terezín/Theresienstadt Collection, Joods Museum, Praag – ruim 5000 documenten over het concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog

Vaticaan

 • Atti ufficiali della Santa Sede – een digitale collectie met de Acta Sanctae Sedis (1865-1908). de Acta Apostolicae Sedis vanaf 1909, en een collectie met documenten over het Vaticaan in de Tweede Wereldoorlog [Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre MondialePierre Blet et alii (eds.) (11 vol., Città del Vaticano 1970-1981)]
 • Archivi, Digital Vatican Library – niet alleen handschriften in deze bibliotheek worden deze jaren gedigitaliseerd, maar ook archieven, waaronder bijvoorbeeld stukken uit het Archivio Capitulare di San Pietro en het archief van de familie Chigi

Zweden

Zwitserland

Overige links