Digitale bibliotheken

Op deze pagina vindt u een verzameling links naar digitale bibliotheken – in de zin van gedigitaliseerde boekencollecties – met speciale aandacht voor rechtsgeschiedenis. De indeling naar landen is een relatief willekeurige indeling, alleen al door de wijzigingen van landsgrenzen door de eeuwen heen. De linksverzamelingen op de pagina’s voor rechtssystemen en landen vermelden zo veel mogelijk relevante digitale bibliotheken. Voor Groot-Brittannië worden hier met name algemene digitale bibliotheken vermeld, er zijn meer links te vinden op de pagina over de common law. Voor Nederland en België is er ook de pagina over oud-vaderlands recht. Momenteel vindt u hier informatie over collecties in ruim honderd landen, met een duidelijke nadruk op digitale bibliotheken met historische collecties. Aanvullingen en correcties zijn niet alleen welkom, maar noodzakelijk. Met opzet maakt de indeling naar continenten (Afrika, Amerika, Australië, Azië, het Midden-Oosten en Europa) de lacunes duidelijker.

Uiteraard is er rechtshistorisch materiaal, soms zelfs zeer belangwekkende zaken, dat niet in deze speciale bibliotheken aanwezig is. Het gemis aan specifieke rechtshistorische collecties voor een aantal landen en onderwerpen wordt enigszins ondervangen door de sectie Overige bibliotheken met daarin ook verdere verwijzingen. Vele wetenschappelijke bibliotheken bieden via het eigen bibliotheeksysteem toegang tot speciale databases, ook op het gebied van rechtsgeschiedenis. Voorlopig worden hier slechts vrij toegankelijke (open access) websites en bestanden genoemd. Internationale projecten, projecten die meerdere landen of grote regio’s betreffen, en websites over grondwetten en verdragen worden apart behandeld.

Voor het opsporen van officiële publicatiebladen en staatscouranten helpt de database Foreign Official Gazettes (Center for Research Libraries, Chicago, IL), maar deze wordt sinds 2007 niet eer bijgewerkt. Het CRL heeft verder een aantal Afrikaanse, Irakese en Iraanse staatsbladen gedigitaliseerd. In sommige gevallen zijn ook oudere uitgaven gedigitaliseerd in online versies van contemporaine edities. Hiervoor verwijs ik allereerst naar portals voor modern recht zoals Globalex en het World Legal Information Institute. Soms zal het overzicht op Government Gazettes Online helpen. De lijst voor digitale versies van staatsbladen op de Engelse Wikipedia noemt veel landen, maar is niet compleet. Men kan voor moderne staatsbladen ook kijken in de Foreign Official Government Gazettes Database (IALS, School of Advanced Study, Londen). Een ander belangrijk overzicht van vooral moderne uitgaven van staatsbladen biedt de Gazette Collection van de Law Library in de Library of Congress, de rijkste juridische bibliotheek ter wereld; men heeft ook staatsbladen gedigitaliseerd en buitenlandse websites gearchiveerd. Voor een aantal landen in Latijns-Amerika is er het Red de Boletinos Oficiales Americanos. De Digital South Asia Lbrary (University of Chicago) biedt de International Union LIst of South Asian Newspapers and Gazettes aan. De Harvard Law School Library heeft een aantal jaargangen van staatsbladen voor enkele landen in Afrika en Zuidoost-Azië gedigitaliseerd. Op deze pagina beperk ik me tot staatsbladen waarvan online oudere edities zijn te vinden.

Ook gedigitaliseerde parlementaire handelingen probeer ik hier steeds meer te vermelden. Rechtshistorici raadplegen vaak oude drukken. Deze pagina biedt daarom ook een beknopt overzicht van relevante online bibliografieën en catalogi, gedigitaliseerde incunabelen en blokboeken. Ook historische bibliografieën voor Europese landen komen aan de orde. Gedigitaliseerde pamfletten komen op een aparte pagina ter sprake.

Afrika

Een aantal algemene digitale bibliotheken en portals:

Algerije

Congo-Kinshasa

Egypte

Ghana

Liberia

Marokko

 • Bibliothèque numérique, Bibliothèque nationale du Royaume de Maroc, Rabat
 • Bibliothèque numérique, Fondation du roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines, Casablanca – met onder andere 470 lithographies, er zijn ook gedigitaliseerde handschriften en er is een kleine sectie Archives marocaines
 • Bulletin officiel, Royaume du Maroc – in Arabisch en Frans, er is een aparte pagina voor oudere uitgaven vanaf 1912 van dit staatsblad

Mozambique

Namibië

 • Namibian Digital Archive, Polytechnic of Namibia, Utah Valley University en National Archives of Namibia, – gedigitaliseerde archiefcollecties, foto’s en boeken

Oeganda

Senegal

Soedan

Somalië

Zuid-Afrika

Amerika

Een aantal bibliotheken en portals betreft meerdere landen:

Argentinië

Aruba

Bermuda

 • Digital collection, Bermuda National Library, Hamilton – vooral kranten en tijdschriften

Bolivia

Brazilië

Canada

Chili 

Colombia

Costa Rica

Cuba

 • Cuban law, Digital Library of the Caribbean
 • Colecciones digitales, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, Havana
 • Biblioteca Digital de Cuba – een portal met gedigitaliseerd materiaal van vier instellingen
 • Cuban Heritage Collection, University of Miami Libraries – meerdere digitale collecties met betrekking tot de Cubaanse geschiedenis
 • Cuban Law, eCollections, Florida International University Law Library, Miami – een kleine digitale collectie met juridische bronnen van vóór 1961
 • Mario Diaz Cruz Collection, eCollections, Florida International University Law Library, Miami – materiaal uit de collectie van een prominente Cubaanse jurist

Dominicaanse Republiek

Ecuador

 • Repositorio digital, Biblioteca Nacional de Ecuador, Quito – met daarin o.a. historische kranten en staatscouranten
 • Bibiioteca Digital Ecuatoriana, Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Ecuador (COBUEC) – een portal voor gedigitaliseerde collecties van universiteiten en de Biblioteca Nacional

El Salvador

Guatemala

 • Guatemala Collection, John Carter Brown Library – Internet Archive – ruim 200 vroege en vaak zeldzame drukken

Haïti

Honduras

Jamaica

 • Digital collections, National Library of Jamaica, Kingston – met daarbij onder andere collecties over opstanden en de slavenhandel
 • Government of Jamaica Dcuments, National Library of Jamaica – een online gids en een aantal gedigitaliseerde documenten vanaf 1960
 • Jamaica Law, University of the West Indies, Mona – vier delen van de Laws of Jamaica tussen 1906 en 1910

Martinique

 • Banque Numérique des Patrimoines Martiniquais, Collectivité Territoriale de Martinique en Direction régionale des Affaires Culturelles – een digitaal erfgoedportaal met registers voor burgerlijke stand, archiefdocumenten, afbeeldingen, boeken en archeologische objecten; interface Frans en Engels

Mexico

Nicaragua

 • Leyes, gacetas y tratados, Biblioteca Enrique Bolaños – grondwetten, constitutioneel recht, het staatsblad Gaceta – Diario official de Nicaragua (1952-) en wetgeving
 • Coleccion digital, Banco nacional de Nicaragua, Managua – in de afdeling Patrimoniales is er een sectie Derecho

Panama

Paraguay

Peru

 • Biblioteca Virtual, Biblioteca Nacional del Perú
 • Archivo Digital de la Legislación en el Perú, Congreso de la República de Perú – de Leyes de Indias, grondwetten en wetgeving
 • Constituciones del Perú, Congreso de la República de Perú – grondwetten van 1823 tot en met 1993
 • Peru Collection, John Carter Brown Library – Internet Archive – meer dan duizend vroege drukken
 • Biblioteca Indiana, Proyecto Estudios Indianos, Universidad de Pacifico, Lima en Universidad de Navarra, Pamplona – een kleine digitale bibliotheek met vroegmoderne drukken, en ook een aantal moderne edities en studies; interface Spaans en Engels

Puerto Rico

Suriname

Op het platform Delpher zijn meer boeken over Suriname, Surinaamse kranten en overheidspublicaties te vinden.

Trinidad en Tobago

Uruguay

Venezuela

Verenigde Staten van Amerika


Australië en Nieuw-Zeeland; Oceanië

Australië

Nieuw-Zeeland

Oceanië

Azië

Voor Azië biedt het Asian Legal Information Institute voor enkele landen ook historische informatie. Sommige digitale bibliotheken betreffen meerdere landen, vooral in het geval van Oost- en Zuid-Azië:

 • Digital collections, CrossAsia, Staatsbibliothek zu Berlin and Universitätsbibliothek Heidelberg – elf gedigitaliseerde collecties met oude drukken op deze portal voor Aziatische studies
 • Literatur zu Süd-Asien, Universitätsbibliothek Heidelberg – werken van de 18e tot de 20e eeuw
 • Digital South Asia, Universität Tübingen – met de Epigraphia Carnatica
 • Digital South Asia Library, University of Chicago en CRL – ook voor kaarten en afbeeldingen, met verder ondermeer de South Asian Union Catalogue, een historische bibliografie van drukken vanaf 1556, en een catalogus van 19e-eeuwse publicaties in de Oriental and India Office Collections van de British Library
 • South Asia Open Archives, JSTOR en CRL – met momenteel ruim 26000 boeken en andere publicaties in 13 talen in open access, vooral voor India
 • South East Asia Digital Library, Northern Illinois University – met uitgebreide linksverzamelingen
 • SouthEast Asian Images & Texts, University of Wisconsin – voor Cambodia, Laos, Thailand en de Filippijnen
 • South East-Asia in the Ming-Shi Lu, National University of Singapore – een vertaling van alle verwijzingen naar Zuidoost-Azië in een Chinese keizerlijke wereldkroniek
 • Hermann Gundert Portal, Universitätsbibliothek Tübingen – een digitale collectie met vooral teksten uit India in San1649skriet, Telugu, Tamil, Kannada en andere talen; interface Duits en Engels
 • Asean Digital Library, National Library Board, Singapore en Association of South East Asian Nations – een platform van digitale nationale bibliotheken in Zuidoost-Azië
 • Ostasiatica, Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz – gedigitaliseerde oude boeken over China, Japan, Indonesië en andere landen; een aanrader is verder de online portal CrossAsia
 • Ostasien, Digitale Sammlungen, Bayerische Staatsbibliothek, München – handschriften en drukken uit Korea, Japan en China van de 7e tot de 19de eeuw
 • e-Asia Digital Library, University of Oregon – vooral voor China, Japan en Korea
 • East Asia Library Digital Bookshelf, Princeton University Library – zo’n 140 vooral Chinese boeken
 • International Dunhuang Project, British Library – de British Library leidt een internationaal project van een aantal bibliotheken voor de digitalisering van handschriften uit de stad Dunhuang met betrekking tot de vroege geschiedenis van China, Tibet en andere landen
 • Digital Himalaya, Cambridge University en University of British Columbia, Vancouver – een project voor landen zoals Nepal, Bhutan en Tibet
 • Tibetan Texts, Kern Institute en Universiteitsbiblitheek Leiden – zo’n 2000 teksten, zowel blokdrukken als handschriften, bijna 1800 ervan in open access
 • Digital Resources, American Oriental Society – een overzicht van links voor digitale collecties over het (antieke) Midden-Oosten en Azië
 • Bibliothèque Numérique Asiatique / Asian Digital Library – Institut d’Asie Orientale, Lyon, en Université Aix-Marseille – gedigitaliseerde boeken, tijdschriften, dissertaties, films, audio-opnamen en archivalia
 • Golden Collection of Eurasia, Library Assembly of Eurasia en Russian National Library – een project met hoogtepunten uit de cultuur van vooral landen voorheen binnen de Sovjetunie

Midden-Oosten

Afghanistan

Armenië

Cambodja

 • Bibliotheca Khmerica, Bibliothèque nationale de Cambodge, Phnom Penh
 • Khmer Language Books, National Library of Cambodia en Digital Library for International Research (DLIR) – 171 items gepubliceerd tussen 1950 en 1973

China

Harvard University Library biedt in de onderzoeksgids voor Chinastudies een overzicht van de aanwezige eigen gedigitaliseerde collecties met Chinese boeken en ander materiaal; zo’n 9600 items zijn ook bereikbaar via Harvard Digital Collections.

Filippijnen

Georgië

Hong Kong

India

Indonesië

Iran

Israël

Japan

Katar

 • Qatar Digital Library, Qatar National Library – een algemene bibliotheek over Arabische cultuur en geschiedenis

Koeweit

Laos

 • Digital Library of Lao Manuscripts, National Library of Laos, Universität Passau en Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz – hierbij zijn enkele honderden juridische teksten

Libanon

Macau

Maleisië

Mongolië

Myanmar

Nepal

Oost-Timor

Pakistan

Rusland

Singapore

Sri Lanka

Syrië

Thailand

Turkije

Vietnam

Zuid-Korea

Europa

 • Europeana – een portal naar gedigitaliseerde boeken, archiefdocumenten, films, muziek en schilderijen uit tientallen Europese instellingen, en ook historische kranten
 • Early European Books – Chadwyck – in Nederland heeft men vrij toegang tot gedigitaliseerde boeken van vóór 1700 uit de Koninklijke Bibliotheek in deze collectie
 • Virtuelle Fachbibliothek Ost-Europa – zie ook de lijst met zusterinstellingen en hun portals van de Gemeinsamer Bibliotheksverbund
 • Project Runeberg – gedigitaliseerde versies van Scandinavische literatuur; interface Engels en Zweeds
 • Post-Reformation Digital Library, Calvin College en Calvin Theological Seminary – een portal naar gedigitaliseerde werken van protestanten in vroegmodern Europa
 • Digitale Bibliothek, Digitales Forum Mittel- und Ost-Europa (DIFMOE) – met boeken uit de steden Riga, Plzen, Brno, Bratislava en Košice; interface Duits, Engels, Tsjechisch en Slowaaks
 • European History Primary Sources, European University Institute, Florence – een becommentarieerde en doorzoekbare verzameling links naar gedigitaliseerde collecties met historische bronnen bij bibliotheken, archieven en musea
 • Gazettes européennes du 18e siècle – veel van deze kranten verschenen in het Frans, een aantal ervan werd in de Republiek gepubliceerd
 • Iurisprudentia, Universität Zürich – een digitale bibliotheek met zowel drukken als handschriften en brieven van juristen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland; rechtspraak en wetgeving krijgen ook ruimte
 • Fenno-Ugrica, Kansalliskirjasto, Helsinki – 1500 boeken, 110 kranten en honderden tijdschriften in Finoegrische talen, Ests en Jiddisch; interface Fins, Russisch en Engels
 • Central and Eastern European Library (CEEOL), Frankfurt am Main – een digitale bibliotheek die met licenties volledig toegankelijk is, maar wel vrij doorzoekbaar; individueel abonnement is mogelijk, en een aantal publicaties is toegankelijk in open access

Albanië

 • e-Albanica, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë [Nationale Bibliotheek van Albanië], Tirana

België

 • Belgica, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel – een digitale bibliotheek met boeken, afbeeldingen, kaarten, grafische kunst en munten
 • BelgicaPress, KBR – Belgische kranten
 • BelgicaPeriodicals, KBR – Belgische tijdschriften
 • Flandrica: Erfgoedbibliotheken online – zes Vlaamse openbare bibliotheken presenteren hier gedigitaliseerd erfgoed, speciaal oude drukken en handschriften
 • Gedigitaliseerde oude drukken, Erfgoedbibliotheek, Universiteit Antwerpen – bijna 1900 werken
 • Digitale bronnen, Amsad-ISG, Gent – gedigitaliseerde rapporten, tijdschriften en kranten van vooral de Vlaamse sociale bewegingen
 • DONum BICfB – een portal voor gedigitaliseerde werken van universiteiten in Wallonië
 • Digital Heritage Online, Bibliotheken KU Leuven – met een aantal subcollecties, ook voor kadastrale kaarten en volkstellingen
 • Lovaniensia, Bijzondere Collecties, KU Leuven en Réserve patrimoine, UC Louvain – gedigitaliseerde vroegmoderne drukken van werken van Leuvense hoogleraren en alumni
 • Rechtsreeks / LigneDroit, Bibliotheken KU Leuven – een groeiende collectie juridische klassiekers en tijdschriften uit de twintigste eeuw, deels in open access
 • ePatrimoine, DIAL.num, Université Catholique de Louvain – een portal voor drie historische collecties
 • Galeries, Université de Liége – een bescheiden naam voor een digitale bibliotheek met onder andere het Fonds précieux juridiques (XVIe-XIXe s.), met daarbij het Luikse recht en recht uit de Zuidelijke Nederlanden, en gedigitaliseerde ordonnanties van het prinsbisdom Luik, Placards publiés dans la Principauté de Liège

Bosnië

Bulgarije

Cyprus

Denemarken

Duitsland

Estland

 • Digitale Bibliotheek, Estlandse Nationale Bibliotheek, Tallin – interface in Ests, Engels en Russisch
 • DIGAR Eesti artiklid, Nationale Bibliotheek van Estland – kranten en tijdschriften; interface Ests, Engels en Russisch
 • EEVA, Universiteit Tartu en Estlands Letterkundig Museum – teksten tot midden 19e eeuw; interface Ests, Engels, Duits en Russisch
 • DSpace at Tartu University Library – met enig zoeken vallen in deze digital repository ook oudere juridische en historische boeken te vinden

Finland

 • Doria, National Library of Finland – een portal voor gedigitaliseerde boeken, kaarten, handschriften en periodieken bij verschillende Finse instellingen
 • Digitaaliset aineistot, Kansalliskirjasto, Helsinki – het platform voor digitale collecties van de Finse nationale bibliotheek; interface Fins, Zweeds en Engels

Frankrijk

Griekenland

Hongarije

Ierland en Noord-Ierland

IJsland

 • Reglugerðasafn [Verordeningenarchief] – online versies van verordeningen vanaf 1912
 • Handrit– informatie over (gedigitaliseerde) handschriften en oude drukken van de Arnamagnaeanske Samling te Kopenhagen, de Nationale en Universiteitsbibliotheek en het Stofnun Árna Magnússonar te Reykjavik
 • Tímarit, Nationale en Universiteitsbibliotheek, Reykjavik – een schat aan gedigitaliseerde tijdschriften uit IJsland, Groenland en de Faroër, met bijvoorbeeld het staatsblad Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands (1864-1875) en enkele jaren van de opvolger, Stjórnartíðindi fyrir Ísland
 • Baekur, Nationale en Universiteitsbibliotheek, Reykjavik – enkele honderden gedigitaliseerde oude drukken, met daarbij de bronnenuitgave Lovsamling for Island, Jón Sigurðsson et alii (eds.) (21 dln., Kopenhagen 1853-1889), met wetten en andere verordeningen van 1096 tot 1874
 • Digitale boeken, Nationale en Universiteitsbibliotheek, Reykjavik – Internet Archive – zo’n 1400 boeken
 • Islandica: A Series in Icelandic Studies, Cornell University – zowel de nieuwste als enige oudere publicaties in deze reeks zijn gedigitaliseerd, waaronder Hermannsson, The Ancient Laws of Norway and Iceland. A Bibliography (Ithaca, N.Y., 1911)

Italië

Kroatië

Letland

 • Digital Library, Nationale Bibliotheek van Letland – met ook oude kaarten en periodieken; interface Lets en Engels
 • Grāmatas, Latvijas Nacionālā Digitalā Bibliotēkā – interface Lets, Russisch en Engels

Liechtenstein

 • eLiechtensteinensia, Liechtensteinische Landesbibliothek, Vaduz – met een afdeling voor recht

Litouwen

Luxemburg

Malta

 • DigiVault, National Library of Malta – een algemene digitale bibliotheek

Moldavië

Montenegro

 • Digitalna biblioteka Crne Gore, Nacionalja Biblioteka Crne Gore Durde Crnojevic, Cetinje – interface Montenegrijns en Engels – met ook gedigitaliseerde archiefstukken

Nederland

 • Delpher, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag – inclusief de boeken van het project Early Dutch Books Online (1780-1800), vele tijdschriften en kranten, daaronder ook de Staatscourant en het Staatsblad met hun bijbladen, ook voor Nederlands Indië en Suriname – de Delphercollectie bij het Internet Archive bevat alleen kranten en staatsbladen (vooral 1814-1850)
 • Staten-Generaal digitaal, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag – parlementaire documenten uit de periode 1814-1995; tot medio 2019 op een aparte website, nu (zonder enige toelichting) op de centrale site met officiële bekendmakingen
 • UvA ErfgoedAllard Pierson Museum / Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam – zie ook het overzicht van digitale collecties en beeldbanken
 • Beeldbank, Bibliotheek Vrije Universiteit, Amsterdam – een bescheiden titel voor een waaier aan collecties (brieven, boeken, handschriften, kerkboeken, portretten en foto’s)
 • Leesmuseum, Rozet, Bibliotheek Arnhem – deze bibliotheek bevat een behoorlijk aantal juridische publicaties
 • Digitale collecties, Athenaeumbibliotheek, Deventer – een grote verscheidenheid aan werken bij deze aloude instelling
 • Digital Collections, Rijksuniversiteit Groningen – daarbij met name de 127 Papyri Groninganae
 • Digitale Collectie, Tresoar, Leeuwarden – hierin behalve boeken ook vele soorten bronnen, onder andere handschriften met Oudfries recht en ook enkele procesdossiers; helaas werkt deze link al enige jaren niet meer, inmiddels zijn op Collecties Tresoar enkele boeken en duizenden afbeeldingen te vinden
 • Digital Special Collections, Universiteitsbibliotheek Leiden – vele collecties met gedigitaliseerde boeken, handschriften en archivalia
 • Colonial Collection, Koninklijk Instituut voor de Tropen – een digitale collectie met zo’n 1300 boeken en vele tijdschriften, waarbij de nodige titels raken aan recht en wetgeving; de collectie wordt sinds 2013 beheerd te Leiden
 • Project Digitalisering Erfgoed, Radboud Universiteit Nijmegen – alfabetische lijsten ontsluiten op simpele wijze een niet onaanzienlijke digitale collectie; er is nu ook een portal voor de gedigitaliseerde Bijzondere Collecties, met zowel handschriften als oude drukken
 • Digitized ObjectsBijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Utrecht
 • Dutch Government Publications, Internet Archive – hierin vooral contemporaine publicaties, met behalve staatsbladen en het Tractatenblad voor verdragen ook rapporten van de Tweede Kamer

Noord-Macedonië

Noorwegen

Oekraïne

Oostenrijk

Voor Oostenrijk biedt de portal RepÖstRG, Repertorium digitaler Quellen zur österreichischen Rechtsgeschichte in der Frühen Neuzeit van Heino Speer (Klagenfurt) snel toegang tot gedigitaliseerde bronnen en ook oudere literatuur.

Polen

Portugal

Roemenië

Servië

Slovenië

 • Digital knijznice Slovenije – de digitale bibliotheek van de Nationale en Universiteitsbibliotheek van Sloveni; interface Sloveens en Engels
 • Sistory Zgodovina Slovenije [Portal voor Sloveense geschiedenis] – een portalsite met bronnen uit archieven en bibliotheken, met ook volkstellingen, staatsbladen, parlementaire verslagen en wetgeving; interface Sloveens en Engels
 • Kamra: digitalarana kulturna dedišcina slovenskih pokrajin [Kamra, gedigitaliseerd cultureel erfgoed van Sloveense regio’s] – een digitaal portal van vooral een aantal bibliotheken; interface Sloveens, Hongaars, Engels en Italiaans

Slowakije

Spanje

Tsjechië

Vaticaanstad

 • DigiVatLib, Biblioteca Apostolica Vaticana – online catalogi en digitale collecties van een bibliotheek zonder weerga

Verenigd Koninkrijk

Wit-Rusland

 • Books of Belarus, 14th-18th centuries, Nationale Bibliotheek van Wit-Rusland, Minsk – zo’n 400 werken; interface Witrussisch, Russisch en Engels
 • Monumenten van de rechtsgeschiedenis van Wit-Rusland, Pravo – een deel van een portal voor Witrussisch recht met een selectie aan bronnen; interface Witrussisch
 • Digital Library, Yakub Kolas Central Science Library, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk – een digitale bibliotheek met verschillende collecties oude drukken en handschriften; interface Witrussisch, Russisch, Engels en Pools

Zweden

Zwitserland

 • e-Helvetica, Schweizerische Nationalbibliothek, Bern – de digitale bibliotheek van de Zwitserse nationale bibliotheek
 • Bibliothèque numérique RERO DOC, met gebruikersinterface in vier talen
 • e-rara – een digitale bibliotheekportal voor oude drukken
 • e-periodica, Eidgenössiche Technische Hochschule, Zürich – gedigitaliseerde Zwitserse tijdschriften; interface Duits, Frans en Engels
 • e-newspaperarchive.ch – een portal voor Zwitserse kranten; interface in vier talen
 • Amtsdruckschriften, Schweizerisches Bundesarchiv, Bern – het Bundesblatt vanaf 1848, diplomatieke documenten 1848-1945, Bundesratsprotokolle 1848-1882, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 1971-1995
 • Verfassungsgeschichte, A. Tschentscher, Bern – Zwitserse constitutionele documenten; er zijn ook secties voor het Verenigd Koninkrijk en de USA
 • Retrodigitized Journals – met onder andere de Gesetze, Dekrete und Verordnungen des Kanton Berns (1805-1993)
 • Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen online (SSRQ), Rechtsquellenstifitung des Schweizerischen Juristenvereins – gedigitaliseerde versies van eerdere bronnenedities; interface in Duits, Frans en Italiaans
 • Rechtsquellen Online, Staatsarchiv des Kantons Zürich – met meer zoekfunctionaliteit dan bij SSRQ; interface alleen Duits
 • Recueil helvétique, Pascal Delvaux – een doorzoekbare databaseversie van de acht delen van het Bulletin des lois et des arrêtés de la République helvétique (1798-1803)
 • DigiBern: Berne Kultur und Geschichte im Internet, Universitätsbibliothek Bern – met een afdeling Gesetze und Verordnungen waarbij ook aandacht is voor de jurist Eugen Huber
 • Biblioteca digitale del Cantone Ticino
 • Bodmer Lab, Fondation Martin Bodmer en Université de Genève – een aantal gedigitaliseerde bijzondere collecties
 • Patrinum, Réseau vaudois des bibliothèques – de digitale erfgoedbibliotheek van een aantal instellingen in en rond Lausanne; viertalige interface

Overige digitale bibliotheken en linksverzamelingen

Voor constituties en grondwetten is er een aantal websites, sommige speciaal voor Europa, andere met wereldwijde reikwijdte:

 • Verfassungen der Welt – een portalsite met historische constituties uit Duitstalige landen en Duitse vertalingen, ook van actuele grondwetten, ook met Engelstalige interface
 • Archivio delle Costituzioni Storiche, Dipertimento di Studi Giuridiche, Università di Torino – historische constituties in Engelse, Franse en Italiaanse vertaling
 • Biblioteca de Historia Constitucional Francisco Martínez Merina, Universidad de Oviedo – (vertaalde) werken over staatsrecht en grondwetten vanaf circa 1800
 • Constitutions du monde, Digithèque des matériaux juridiques et politiques, Université de Perpignan – vooral actuele grondwetten, maar ook enige historische
 • Constitution Finder, University of Richmond School of Law – hier vond men niet alleen de huidige grondwetten, maar ook historische versies, ontwerpen en amendementen; gestopt, zie nu het Constitute Project
 • Constitute Project – een onderdeel van het Comparative Constitutions Project, University of Texas at Austin; interface Engels, Spaans en Arabisch
 • Constitutions – een Russisch project met soms vele vertalingen van grondwetten, en daarnaast een digitale bibliotheek; interface Russisch en Engels
 • Resources, ConstitutionsNet, IDEA – een doorzoekbare database van een Zweeds project for democratie

Er zijn enkele algemene websites voor historische verdragen:

Een aantal verdragen is al dan niet in het Engels vertaald te vinden in het Avalon Project (Yale Law School).

Sommige projecten zijn de vrucht van internationale samenwerking of betreffen zelfs een complete regio:

Vervolgens een aantal andere digitale bibliotheken:

Linksverzamelingen helpen uiteraard verder:

Rechtshistorische bibliografieën

Rechtshistorische bibliografieën leiden hetzij naar onderzoekspublicaties, hetzij naar publicaties van primaire juridische bronnen als wetgeving en optekeningen van recht, maar in de praktijk zijn er ook mengvormen, zeker voor ouder materiaal. Hieronder komen beide soorten aan de orde, Waar nodig heb ik bibliografieën ook hierboven bij het betreffende land genoemd. Dit onderdeel van deze pagina is nog in een beginfase.

Wetenschappelijke literatuur

Bronnen

 • Beale, J.H., Bibliography of early English law books (Cambridge, MA, 1926; reprint 1966) – supplement door R.B. Anderson (Cambridge, MA, 1943; reprint 1966).
 • Haiti Legal Bibliography, Library of Congress – de boeken in deze bibliografie worden successievelijk gedigitaliseerd
 • Bibliography of Early American Law, Morris L. Cohen (ed.) (6 dln., Buffalo, NY, 1998; supplement 2003)

Oude drukken

Voor oude juridische drukken is het nooit te laat om de bestanden van het Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Frankfurt am Main en de gedrukte catalogi van Douglas Osler te raadplegen over de oude drukken van dit instituut. Men kan online PDF’s raadplegen van zijn Catalogue of books printed before 1801 in the legal historical section of the Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Firenze (2 dln., Florence 2005-2014; dl. 1, From the beginning of printing to 1600, dl. 2, 1600-1700). Er zijn nationale bibliografieën, bibliografieën van juridische boeken – bijvoorbeeld de Bibliography of Early American Law, Morris L. Cohen (ed.) (6 dln., Buffalo, NY, 1998; supplement 2003) – en speciale bibliografieën voor oude drukken, waarvan een aantal online te vinden is:

Voor landen buiten Europa valt te wijzen op de volgende websites:

Enkele vrij toegankelijke online bronnen verdienen hier ook vermelding. Het Consortium of European Research Libraries (CERL) biedt verschillende online databases aan, waaronder de Heritage of the Printed Book (HPB) database om naar exemplaren van vroegmoderne drukken in Europa te zoeken. De portal Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland biedt veel nuttige informatie. Voor verdere informatie valt te wijzen op Klaus Gantert, Handschriften, Inkunabeln, Alte Drucke – Informationsressourcen zu historischen Bibliotheksbeständen (Berlijn-Boston 2019). De afdeling Web Resources for the Rare Materials Cataloger van de RBMS website is heel praktisch. De gids voor historische boekcollecties in het Duitse taalgebied door Bernhard Fabian, Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa (Hildesheim 2003) is online raadpleegbaar.

Voor incunabelen, drukken vóór 1501, bieden de volgende websites veel hulp:

Blokboeken, werken uit de vijftiende eeuw die niet met los zetsel zijn gedrukt, zijn digitaal met name te vinden in de volgende collecties:

Europese historische bibliografieën online

Omdat ook online historische bibliografieën van belang kunnen zijn en de HistBib portal met links voor twaalf Europese landen in 2021 enige tijd was verdwenen, leek het raadzaam om zelf een beknopt becommentarieerde lijst samen te stellen met momenteel zeventien landen.

Oost-Europa

– Bibliotheks- und Bibliographie-Portal, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg – https://hds.hebis.de/herder/index.php – publicaties vanaf 1994
– The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) – https://ebsees.staatsbibliothek-berlin.de/ – actief tussen 1991 en 2007, niet meer bijgehouden sindsdien; interface Engels

België

– Bibliografie van de Geschiedenis van België / Bibliographie de l’Histoire de Belgique (BGB-BHB) – http://www.rbph-btfg.be/nl_biblio.html – voor de periode 1952-2008; interface Nederlands, Frans en Engels
– BGB-BHB, Rijksarchieven in België – https://biblio.arch.be/webopac/Vubis.csp?Profile=BHBBGB&OpacLanguage=dut – publicaties sinds 2009; interface Nederlands, Frans, Duits en Engels

Denemarken

– Dansk Historisk Bibliografi, Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen- https://aleph.kb.dk/F/?func=file&file_name=welcome&local_base=dhb01

Duitsland

– Jahresberichte für Deutsche Geschichte (JDG), Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften – http://jdgdb.bbaw.de/cgi-bin/jdg/cgi-bin/jdg – publicaties uit de periode 1949-2015; interface Duits en Engels
– Jahresberichte für Deutsche Geschichte (JDG), BBAW, Berlijn – dln. 1-14 (1925-1938) – http://pom.bbaw.de/JDG/
– Historische Bibliographie Online, Oldenburg Wissenschaftsverlag en Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen (AHF) – https://historische-bibliographie.degruyter.com/ – publicaties vanaf 1990, geen aanvullingen na 2015
– Deutsche Historische Bibliographie (DHB), Historicum – https://www.historicum.net/dhb/ – met links naar andere (regionale) bibliografieën, en andere bibliografische bronnen – het vrije zoekveld in de menubalk aan de bovenkant leidt naar geavanceerd zoeken in een bètaversie; interface Duits en Engels
Virtuelle Deutsche Landesbibliographie (VDL), Bibliothek, Karlsruhe Institute for Technology – http://kvk.bibliothek.kit.edu/vdl/ – bevat ook tijdschriftartikelen
– Bibliographischer Informationsdienst, Institut für Zeitgeschichte, München – https://www.ifz-muenchen.de/bibliothek/literatursuche/bibliografischer-informationsdienst – voor 20e-eeuwse geschiedenis; toegang na registratie; het PDF-archief is vrij toegankelijk

Frankrijk

– Bibliographie annuelle de l’Histoire de France (BHF), CNRS en Bibliothèque nationale de France, Parijs – https://biblio-bhf.fr/ – zoekscherm in Engels

Hongarije

– Humanities Bibliographical Database (Humanus) – http://www.oszk.hu/humanus/index.html – met een sectie voor hgeschiedenis; interface Hongaars, Duits en Engels
– EHM: Elektronikus Periodika Archivum (EPA) – Humanus – Matarka (voor Hongaarse tijdschriften vanaf 1800) – http://ehm.ek.szte.hu/ehm?p=0 – een portal met toegang tot Humanus en drie andere online bronnen, speciaal voor tijdschriften

Ierland

– Irish History Online, Royal Irish Academy, Dublin – https://www.ria.ie/irish-history-online – met links naar externe online bronnen voor Ierse geschiedenis

IJsland

Íslandssaga í greinum [IJslandse geschiedenis in artikelen], Gunnar Karlsson en Gudmundur Jónson, Universiteit Reykjavik – https://soguslodir.hi.is/ritaskra/ – een database met 13500 artikelen, bijgewerkt tot 2005, voor enkele tijdschriften tot 2015

Italië

– Bibliografia Storica Nazionale (dal 2000) (BSN), Giunta Centrale per gli Studi Storici – https://www.gcss.it/easyweb/w7044/index.php?scelta=campi&&biblio=GSS&lang= – publicaties vanaf 2000; interface Italiaans, Engels, Duits, Frans en Spaans
– BSN Catalogo Retrospettivo – https://www.gcss.it/easyweb/w7044/index.php?scelta=campi&&biblio=E7043&lang= – interface Italiaans, Engels, Duits, Frans en Spaans

Litouwen

– Lietuvos Istorijos Bibliografia – https://aleph.library.lt/F?func=option-update-lng&P_CON_LNG=LIT – interface Litouws en Engels

Nederland

– Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG), Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, en en Huygens-Instituut, Amsterdam – https://www.dbng.nl – interface Nederlands en Engels – geen updates na 2016, de huidige vorm eindigde op 30 juni 2021
– Historie in Titels (HinT) – http://picarta.nl/DB=3.30/LNG=NE/ – gelicentieerd, geen updates na 2005, oorspronkelijk gemaakt bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) – interface Nederlands, Duits en Engels

Noorwegen

– Historisk bibliografi (Norhist), Nasjonalbiblioteket, Oslo- https://www.nb.no/baser/norhist/ – voor de periode 1980-1997

Oostenrijk

– Österreichische Historische Bibliographie (ÖHB), Universität Klagenfurt – http://oehb.aau.at/ – publicaties vanaf 1945

Polen

– Bibliografia historii polskiej, Instytut Pamięci Narodowej – https://www.bibliografia.ipn.gov.pl/ – toegang lijkt onveilig of uitgeschakeld; https://bibliografia.ipn.gov.pl/ vermeld als status “offline”

Spanje

– Indice Histórico Español (IHE), Revistes Cientifiques de la Universitat de Barcelona – https://revistes.ub.edu/index.php/IHE/index – een bibliografisch tijdschrift
– Modernitas: Bibliografia de Historia Moderna, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) – http://www.moderna1.ih.csic.es/modernitas/principal.htm
– Indices, CSIC – https://indices.csic.es/ – een algemene bibliografie voor de geesteswetenschappen; interface Spaans en Engels

Tsjechië

– Bibliografie dějin Českých zemí (BDCZ), Czech Academy of Sciences – https://biblio.hiu.cas.cz/ – interface Tsjechisch, Engels en Duits – met ook gedigitaliseerde bibliografische jaarboeken

Verenigd Koninkrijk

– Bibliography of British and Irish History (BBIH) – https://www.history.ac.uk/publications/bibliography-british-and-irish-history – gelicentieerd, te bereiken via Brepols

Zweden

– Svensk Historisk Bibliografi – digital 1771-2010 (SHBd), Kungliga Biblioteket, Stockholm – https://shb.kb.se/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=shb – ook beschikbaar als app

Zwitserland

– Bibliographie der Schweizergeschichte (BSG), Schweizerische Nationalbibliothek, Bern – https://www.nb.admin.ch/snl/de/home/recherche/bibliografien/bsg.html – interface Duits, Frans, Italiaans en Engels