Digitale bibliotheken

Op deze pagina vindt u een verzameling links naar digitale bibliotheken met speciale aandacht voor rechtsgeschiedenis. De indeling naar landen is een relatief willekeurige indeling, alleen al door de wijzigingen van landsgrenzen door de eeuwen heen. De linksverzamelingen op de pagina’s voor rechtssystemen en landen vermelden zo veel mogelijk relevante digitale bibliotheken. Voor Groot-Brittannië worden hier met name algemene digitale bibliotheken vermeld, er zijn meer links op de pagina over de common law. Voor Nederland en België is er ook de pagina over oud-vaderlands recht. Momenteel vindt u hier informatie over ruim honderd landen. Aanvullingen en correcties zijn niet alleen welkom, maar noodzakelijk. Met opzet maakt de indeling naar continenten (Afrika, Amerika, Australië, Azië, het Midden-Oosten en Europa) de lacunes duidelijker.

Uiteraard is er rechtshistorisch materiaal, soms zelfs zeer belangwekkende zaken, dat niet in deze speciale bibliotheken aanwezig is. Het gemis aan specifieke rechtshistorische collecties voor een aantal landen en onderwerpen wordt enigszins ondervangen door de sectie Overige bibliotheken met daarin ook verdere verwijzingen. Vele wetenschappelijke bibliotheken bieden via het eigen bibliotheeksysteem toegang tot speciale databases, ook op het gebied van rechtsgeschiedenis. Voorlopig worden hier slechts vrij toegankelijke (open access) websites en bestanden genoemd. Internationale projecten, projecten die meerdere landen of grote regio’s betreffen, en websites over grondwetten en verdragen worden apart behandeld.

Voor het opsporen van officiële publicatiebladen en staatscouranten helpt de database Foreign Official Gazettes (Center for Research Libraries, Chicago, IL). Het CRL heeft verder een aantal Afrikaanse, Irakese en Iraanse staatsbladen gedigitaliseerd. In sommige gevallen zijn ook oudere uitgaven gedigitaliseerd in online versies van contemporaine edities. Hiervoor verwijs ik allereerst naar portals voor modern recht zoals Globalex, GLIN en het World Legal Information Institute. Soms zal het overzicht op Government Gazettes Online helpen. De lijst voor digitale versies van staatsbladen op de Engelse Wikipedia noemt veel landen, maar is niet compleet. Men kan voor moderne staatsbladen ook kijken in de Foreign Official Government Gazettes Database (IALS, School of Advanced Study, Londen). Een ander belangrijk overzicht van vooral moderne uitgaven van staatsbladen biedt de Gazette Collection van de Law Library in de Library of Congress. Sowieso is deze Law Library de rijkste juridische bibliotheek ter wereld. Voor een aantal landen in Latijns-Amerika is er het Red de Boletinos Oficiales Americanos. De Harvard Law School Library heeft een aantal jaargangen van staatsbladen voor enkele landen in Africa en Zuidoost-Azië gedigitaliseerd. Op deze pagina beperk ik me tot staatsbladen waarvan online oudere edities zijn te vinden.

Ook gedigitaliseerde parlementaire handelingen probeer ik hier steeds meer te vermelden. Rechtshistorici raadplegen vaak oude drukken. Deze pagina biedt daarom ook een beknopt overzicht van relevante online bibliografieën en catalogi, gedigitaliseerde incunabelen en blokboeken. Gedigitaliseerde pamfletten komen op een aparte pagina ter sprake.

Afrika

Een aantal algemene digitale bibliotheken en portals:

Algerije

Egypte

Ghana

Liberia

Marokko

 • Bibliothèque numérique, Bibliothèque nationale du Royaume de Maroc, Rabat
 • Lithographies, Bibliothèque numérique, Fondation du roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines, Casablanca – 470 werken; er zijn ook gedigitaliseerde handschriften en er is een kleine sectie Archives marocaines
 • Bulletin officiel, Royaume du Maroc – in Arabisch en Frans, er is een aparte pagina voor oudere uitgaven vanaf 1912 van dit staatsblad

Mozambique

Namibië

 • Namibian Digital Archive, Polytechnic of Namibia, Utah Valley University en National Archives of Namibia, – gedigitaliseerde archiefcollecties, foto’s en boeken

Oeganda

Senegal

Soedan

 • Sudan Open Archive, Rift Valley Institute
 • The Mahmoud Salih Collection, Digitalt, Universitetsbiblioteket i Bergen – een algemene collectie van gedigitaliseerde zeldzame boeken over de geschiedenis van Soedan
 • Sudan E-Books, Digital Library, University of Khartoum – een algemene digitale bibliotheek

Somalië

Zuid-Afrika

Amerika

Een aantal bibliotheken en portals betreft meerdere landen:

Argentinië

Aruba

Bolivia

Brazilië

Canada

Chili 

Colombia

Costa Rica

Cuba

 • Cuban law, Digital Library of the Caribbean
 • Colecciones digitales, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, Havana
 • Biblioteca Digital, Biblioteca Nacional de Cuba
 • Cuban Heritage Collection, University of Miami Libraries – meerdere digitale collecties met betrekking tot de Cubaanse geschiedenis
 • Cuban Law, eCollections, Florida International University Law Library, Miami – een kleine digitale collectie met juridische bronnen van vóór 1961
 • Mario Diaz Cruz Collection, eCollections, Florida International University Law Library, Miami – materiaal uit de collectie van een prominente Cubaanse jurist

Dominicaanse Republiek

Ecuador

 • Repositorio digital, Biblioteca Nacional de Ecuador, Quito – met daarin o.a. historische kranten en staatscouranten

El Salvador

Guatemala

 • Guatemala Collection, John Carter Brown Library – Internet Archive – ruim 200 vroege en vaak zeldzame drukken

Haïti

Honduras

Jamaica

 • Digital collections, National Library of Jamaica, Kingston – met daarbij onder andere collecties over opstanden en de slavenhandel
 • Government of Jamaica Dcuments, National Library of Jamaica – een online gids en een aantal gedigitaliseerde documenten vanaf 1960
 • Jamaica Law, University of the West Indies, Mona – vier delen van de Laws of Jamaica tussen 1906 en 1910

Mexico

Nicaragua

 • Leyes, gacetas y tratados, Biblioteca Enrique Bolaños – grondwetten, constitutioneel recht, het staatsblad Gaceta – Diario official de Nicaragua (1952-) en wetgeving
 • Coleccion digital, Banco nacional de Nicaragua, Managua – in de afdeling Patrimoniales is er een sectie Derecho

Panama

Paraquay

Peru

Puerto Rico

Suriname

Op het platform Delpher zijn meer boeken over Suriname, Surinaamse kranten en overheidspublicaties te vinden.

Trinidad en Tobago

Uruquay

Venezuela

Verenigde Staten van Amerika


Australië en Nieuw-Zeeland; Oceanië

Australië

Nieuw-Zeeland

Oceanië

 • Pacific Rim Library – een samenwerkingsverband van 25 bibliotheken; interface in twintig talen
 • Oceania Digital Library – een portalproject van de University of Auckland Library, de University of California at San Diego Libraries en de University of Hawai’i Library voor Melanesië, Polynesië en Micronesië
 • Pacific islands Legal Information Institute – met voor vele eilanden historische juridische informatie (cases en reports)
 • Indian Ocean Digital Collection, New York University – een nu nog kleine collectie met werken van o.a. eilanden als Madagascar en Mauritius

Azië

Voor Azië biedt het Asian Legal Information Institute voor enkele landen ook historische informatie. Sommige digitale bibliotheken betreffen meerdere landen, vooral in het geval van Oost- en Zuid-Azië:

 • Digital collections, CrossAsia, Staatsbibliothek zu Berlin and Universitätsbibliothek Heidelberg – elf gedigitaliseerde collecties met oude drukken op deze portal voor Aziatische studies
 • Virtuelle Fachbibliothek Südasien (SaViFa), Universität Heidelberg – een portal met snelle toegang tot digitale collecties, bibliografieën en veel meer zaken
 • Literatur zu Süd-Asien, Universitätsbibliothek Heidelberg – werken van de 18e tot de 20e eeuw
 • Digital South Asia, Universität Tübingen – met de Epigraphia Carnatica
 • Digital South Asia Library, University of Chicago en Center for Research Libraries, Chicago – ook voor kaarten en afbeeldingen, met verder ondermeer de South Asian Union Catalogue, een historische bibliografie van drukken vanaf 1556, en een catalogus van 19e-eeuwse publicaties in de Oriental and India Office Collections van de British Library
 • South Asia Open Archives, JSTOR en Center for Research Libraries – met momenteel ruim 15000 boeken en andere publicaties in 13 talen in open access, vooral voor India
 • South East Asia Digital Library, Northern Illinois University – met uitgebreide linksverzamelingen
 • SouthEast Asian Images & Texts, University of Wisconsin – voor Cambodia, Laos, Thailand en de Filippijnen
 • South East-Asia in the Ming-Shi Lu, National University of Singapore – een vertaling van alle verwijzingen naar Zuidoost-Azië in een Chinese keizerlijke wereldkroniek
 • Asean Digital Library, National Library Board, Singapore en Association of South East Asian Nations – een platform van digitale nationale bibliotheken in Zuidoost-Azië
 • Ostasiatica, Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz – gedigitaliseerde oude boeken over China, Japan, Indonesië en andere landen; een aanrader is verder de online portal CrossAsia
 • Ostasien, Digitale Sammlungen, Bayerische Staatsbibliothek, München – handschriften en drukken uit Korea, Japan en China van de 7e tot de 19de eeuw
 • e-Asia Digital Library, University of Oregon – vooral voor China, Japan en Korea
 • East Asia Library Digital Bookshelf, Princeton University Library – zo’n 140 vooral Chinese boeken
 • International Dunhuang Project, British Library – de British Library leidt een internationaal project van een aantal grote bibliotheken voor de digitalisering van handschriften uit de stad Dunhuang die betrekking hebben op de vroege geschiedenis van China, Tibet en andere landen
 • Digital Himalaya, Cambridge University en University of British Columbia, Vancouver – een project voor landen zoals Nepal, Bhutan en Tibet
 • Digital Resources, American Oriental Society – een overzicht van links voor digitale collecties over het (antieke) Midden-Oosten en Azië
 • Bibliothèque Numérique Asiatique / Asian Digital Library – Institut d’Asie Orientale, Lyon, en Université Aix-Marseille – gedigitaliseerde boeken, tijdschriften, dissertaties, films, audio-opnamen en archivalia

Midden-Oosten

Afghanistan

Armenië

Cambodja

China

Harvard University Library biedt in de onderzoeksgids voor Chinastudies een overzicht van de aanwezige eigen gedigitaliseerde collecties met Chinese boeken en ander materiaal; zo’n 9600 items zijn ook bereikbaar via Harvard Digital Collections.

Filippijnen

Georgië

Hong Kong

India

Indonesië

Iran

 • Asnad: Digital Persian Archive, Centrum für Nah- und Mittelost-Studien, Philipps-Universität, Marburg – historische documenten tot en met de 20e eeuw
 • Nashriyah: digital Iranian history, University of Manchester – een digitale bibliotheek met vooral tijdschriften en kranten uit de tweede helft van de twintigste eeuw

Israël

 • Digital Library, National Library of Israel, Jeruzalem
 • Digitized Book Repository, Jewish National and University Library, Jeruzalem
 • Digital Media Center, Younes and Soraya Nazarian Library, University of Haifa – een algemene digitale bibliotheek met ook historische kaarten, luchtfoto’s, oude drukken en een archief met betrekking tot de Druzen

Japan

Katar

 • Qatar Digital Library, Qatar National Library – een algemene bibliotheek over Arabische cultuur en geschiedenis

Koeweit

Laos

 • Digital Library of Lao Manuscripts, National Library of Laos, Universität Passau en Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz – hierbij zijn enkele honderden juridische teksten

Libanon

Macau

Maleisië

Mongolië

Myanmar

Nepal

Oost-Timor

Rusland

Singapore

Sri Lanka

Syrië

Thailand

Turkije

Vietnam

Zuid-Korea

Europa

 • Europeana – een portal naar gedigitaliseerde boeken, archiefdocumenten, films, muziek en schilderijen uit tientallen Europese instellingen
 • Early European Books – Chadwyck – in Nederland heeft men vrij toegang tot gedigitaliseerde boeken van vóór 1700 uit de Koninklijke Bibliotheek in deze collectie
 • Virtuelle Fachbibliothek Ost-Europa – zie ook de lijst met zusterinstellingen en hun portals van de Gemeinsamer Bibliotheksverbund
 • Project Runeberg – gedigitaliseerde versies van Scandinavische literatuur; interface Engels en Zweeds
 • Post-Reformation Digital Library, Calvin College en Calvin Theological Seminary – een portal naar gedigitaliseerde werken van protestanten in vroegmodern Europa
 • Digitale Bibliothek, Digitales Forum Mittel- und Ost-Europa (DIFMOE) – met boeken uit de steden Riga, Plzen, Brno, Bratislava en Košice; interface Duits, Engels, Tsjechisch en Slowaaks
 • Early Modern Thought Online, FernUniversität Hagen – een portal voor gedigitaliseerde werken in Europa uit het tijdvak 1500-1800
 • European History Primary Sources, European University Institute, Florence – een becommentarieerde en doorzoekbare verzameling links naar gedigitaliseerde collecties met historische bronnen bij bibliotheken, archieven en musea

Albanië

 • e-Albanica, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë [Nationale Bibliotheek van Albanië], Tirana

België

 • Belgica, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel – een digitale bibliotheek met boeken, afbeeldingen, kaarten, grafische kunst en munten
 • Flandrica: Erfgoedbibliotheken online – zes Vlaamse openbare bibliotheken presenteren hier gedigitaliseerd erfgoed, speciaal oude drukken en handschriften
 • DONum BICfB – een portal voor gedigitaliseerde werken van universiteiten in Wallonië
 • Digital Heritage Online, Bibliotheken KU Leuven – met een aantal subcollecties, ook voor kadastrale kaarten en volkstellingen
 • Lovaniensia, Bijzondere Collecties, KU Leuven en Réserve patrimoine, UC Louvain – gedigitaliseerde vroegmoderne drukken van werken van Leuvense hoogleraren en alumni
 • ePatrimoine, DIAL.num, Université Catholique de Louvain – een portal voor drie historische collecties
 • Galeries, Université de Liége – een bescheiden naam voor een digitale bibliotheek met onder andere het Fonds précieux juridiques (XVIe-XIXe s.), met daarbij het Luikse recht en recht uit de Zuidelijke Nederlanden, en gedigitaliseerde ordonnanties van het prinsbisdom Luik, Placards publiés dans la Principauté de Liège

Bulgarije

Cyprus

Denemarken

 • Studér Middelalder på Nettet – Oud-Deense teksten, met daarbij de Jyske Lov, de Skånske Kirkelov en het Flensborg Stadsret
 • Eremit: Litteratur om København – gedigitaliseerde literatuur over de geschiedenis van Kopenhagen
 • E-Bøger, Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen – enkele honderden oude drukken waaronder juridische werken
 • Gamle dankske love, Salldata – een selectie van Deense wetten van 1576 tot 2014 (alleen tekst)
 • Bøger, Sydslesvighistorie – een digitale bibliotheek voor de geschiedenis van de regio Zuid-Sleeswijk

Duitsland

Estland

 • Digitale Bibliotheek, Estlandse Nationale Bibliotheek – interface in Ests en Engels
 • EEVA, Universiteit Tartu en Estlands Letterkundig Museum – teksten tot midden 19e eeuw; interface Ests, Engels, Duits en Russisch
 • DSpace at Tartu University Library – met enig zoeken vallen in deze digital repository ook oudere juridische en historische boeken te vinden

Finland

 • Doria, National Library of Finland – gedigitaliseerde boeken, kaarten, handschriften en periodieken
 • Digitaaliset aineistot, Kansalliskirjasto, Helsinki – een nieuw platform voor digitale collecties van de Finse nationale bibliotheek; interface Fins, Zweeds en Engels

Frankrijk

Griekenland

Hongarije

Ierland en Noord-Ierland

IJsland

 • Reglugerðasafn [Verordeningenarchief] – online versies van verordeningen vanaf 1912
 • Handrit– informatie over (gedigitaliseerde) handschriften en oude drukken van de Arnamagnaeanske Samling te Kopenhagen, de Nationale en Universiteitsbibliotheek en het Stofnun Árna Magnússonar te Reykjavik
 • Tímarit, Nationale en Universiteitsbibliotheek, Reykjavik – een schat aan gedigitaliseerde tijdschriften uit IJsland, Groenland en de Faroër, met bijvoorbeeld het staatsblad Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands (1854-1874)
 • Baekur, Nationale en Universiteitsbibliotheek, Reykjavik – enkele honderden gedigitaliseerde oude drukken
 • Digitale boeken, Nationale en Universiteitsbibliotheek, Reykjavik – Internet Archive – zo’n 1400 boeken
 • Islandica: A Series in Icelandic Studies, Cornell University – zowel de nieuwste als enige oudere publicaties in deze reeks zijn gedigitaliseerd, waaronder Hermannsson, The Ancient Laws of Norway and Iceland. A Bibliography (Ithaca, N.Y., 1911)

Italië

Kroatië

Letland

Litouwen

 • Epaveldas – de centrale digitale bibliotheek van verschillende Litouwse instellingen
 • Teisés Aktu Registras (Register van wetgeving) – wetgeving door het Litause parlement, deels vanaf 1940, verder vanaf 1990
 • Digital Library, Vilnius University Library

Luxemburg

Macedonië

Malta

 • DigiVault, National Library of Malta – een algemene digitale bibliotheek

Nederland

Noorwegen

Oekraïne

Oostenrijk

Voor Oostenrijk biedt de portal RepÖstRG, Repertorium digitaler Quellen zur österreichischen Rechtsgeschichte in der Frühen Neuzeit van Heino Speer (Klagenfurt) snel toegang tot gedigitaliseerde bronnen en ook oudere literatuur; er is een mirrorsite.

Polen

Portugal

Roemenië

Servië

Slovenië

 • Digital knijznice Slovenije – de digitale bibliotheek van de Nationale en Universiteitsbibliotheek van Slovenië
 • Sistory Zgodovina Slovenije [Portal voor Sloveense geschiedenis] – een portalsite met bronnen uit archieven en bibliotheken, met ook volkstellingen, staatsbladen, parlementaire verslagen en wetgeving; interface Sloveens en Engels
 • Kamra: digitalarana kulturna dedišcina slovenskih pokrajin [Kamra, gedigitaliseerd cultureel erfgoed van Sloveense regio’s] – een digitaal portal van vooral een aantal bibliotheken; interface Sloveens, Hongaars, Engels en Italiaans

Slowakije

Spanje

Tsjechië

Vaticaanstad

 • DigiVatLib, Biblioteca Apostolica Vaticana – online catalogi en digitale collecties van een bibliotheek zonder weerga

Verenigd Koninkrijk

Wit-Rusland

Zweden

Zwitserland

Overige digitale bibliotheken en linksverzamelingen

Voor constituties en grondwetten is er een aantal websites, sommige speciaal voor Europa, andere met wereldwijde reikwijdte:

Er zijn enkele algemene websites voor historische verdragen:

Een aantal verdragen is al dan niet in het Engels vertaald te vinden in het Avalon Project (Yale Law School).

Sommige projecten zijn de vrucht van internationale samenwerking of betreffen zelfs een complete regio:

Vervolgens een aantal andere digitale bibliotheken:

Linksverzamelingen helpen uiteraard verder:

Voor oude juridische drukken is het nooit te laat om de bestanden van het Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main en de gedrukte catalogi van Douglas Osler te raadplegen over de oude drukken van dit instituut. Men kan online PDF’s raadplegen van zijn Catalogue of books printed before 1801 in the legal historical section of the Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Firenze (2 dln., Florence 2005-2014; dl. 1, From the beginning of printing to 1600, dl. 2, 1600-1700). Er zijn nationale bibliografieën, bibliografieën van juridische boeken – bijvoorbeeld de Bibliography of Early American Law, Morris L. Cohen (ed.) (6 vol., Buffalo, NY, 1998; supplement 2003) – en speciale bibliografieën voor oude drukken, waarvan sommige online te vinden zijn:

Enkele vrij toegankelijke online bronnen verdienen hier ook vermelding. Het Consortium of European Research Libraries (CERL) biedt verschillende online databases aan, waaronder een portal om in verschillende catalogi tegelijk naar drukken en handschriften te zoeken, en de Heritage of the Printed Book (HPB) database om naar exemplaren van oude drukken te zoeken. De portal Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland biedt veel nuttige informatie. Voor verdere informatie valt te wijzen op Klaus Gantert, Handschriften, Inkunabeln, Alte Drucke – Informationsressourcen zu historischen Bibliotheksbeständen (Berlijn-Boston 2019). De afdeling Web Resources for the Rare Materials Cataloger van de RBMS website is heel praktisch. De gids voor historische boekcollecties door Bernhard Fabian, Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa (Hildesheim 2003) is online raadpleegbaar.

Voor incunabelen, drukken vóór 1501, bieden de volgende websites veel hulp:

Blokboeken, werken uit de vijftiende eeuw die niet met los zetsel zijn gedrukt, zijn digitaal met name te vinden in de volgende collecties: