Digitale bibliotheken

Op deze pagina vindt u een verzameling links naar digitale bibliotheken met speciale aandacht voor rechtsgeschiedenis. De indeling naar landen is een relatief willekeurige indeling, alleen al door de wijzigingen van landsgrenzen door de eeuwen heen. De linksverzamelingen op de verschillende pagina’s vermelden zo veel mogelijk relevante digitale bibliotheken. Voor Groot-Brittannië helpen de links op de pagina over de common law. Voor Nederland en België is er de pagina over oud-vaderlands recht. Momenteel vindt u hier informatie over zo’n tachtig landen. Aanvullingen en correcties zijn niet alleen welkom, maar noodzakelijk. Met opzet maakt de indeling naar continenten (Afrika, Amerika, Australië, Azië, het Midden-Oosten en Europa) de lacunes duidelijker.

Uiteraard is er rechtshistorisch materiaal, soms zelfs zeer belangwekkende zaken, dat niet in deze speciale bibliotheken aanwezig is. Het gemis aan specifieke rechtshistorische collecties voor een aantal landen en onderwerpen wordt enigszins ondervangen door de sectie Overige bibliotheken met daarin ook verdere verwijzingen. Vele wetenschappelijke bibliotheken bieden via het eigen bibliotheeksysteem toegang tot speciale databases, ook op het gebied van rechtsgeschiedenis. Voorlopig worden hier slechts vrij toegankelijke (open access) websites en bestanden genoemd. Internationale projecten, projecten die meerdere landen of grote regio’s betreffen, en websites over grondwetten en verdragen worden apart behandeld.

Om officiële publicatiebladen en staatscouranten op te sporen helpt de database Foreign Official Gazettes (Center for Research Libraries, Chicago, IL). Het CRL heeft ook een aantal Afrikaanse, Irakese en Iraanse staatsbladen gedigitaliseerd. In sommige gevallen zijn ook oudere uitgaven gedigitaliseerd in online versies van contemporaine edities. Hiervoor verwijs ik alllereerst naar portals voor modern recht zoals Globalex, GLIN en het World Legal Information Institute. Soms zal het overzicht op Government Gazettes Online helpen. De lijst voor digitale versies van staatsbladen op de Engelse Wikipedia noemt veel landen, maar is niet compleet. Men kan voor moderne staatsbladen ook kijken in de Foreign Official Government Gazettes Database (IALS, School of Advanced Study, Londen). Een ander belangrijk overzicht van vooral moderne uitgaven van staatsbladen biedt de Gazette Collection van de Library of Congress.

Ook gedigitaliseerde parlementaire handelingen probeer ik hier steeds meer te vermelden. Rechtshistorici raadplegen vaak oude drukken. Deze pagina biedt daarom ook een beknopt overzicht van relevante online bibliografieën en catalogi, gedigitaliseerde incunabelen en blokboeken. Gedigitaliseerde pamfletten komen op een aparte pagina ter sprake.

Afrika

Een aantal algemene digitale bibliotheken en portals:

Algerije

Egypte

Ghana

Liberia

Marokko

Mozambique

Namibië

 • Namibian Digital Archive, Polytechnic of Namibia, Utah Valley University en National Archives of Namibia, – gedigitaliseerde archiefcollecties, foto’s en boeken

Oeganda

Soedan

 • Sudan Open Archive, Rift Valley Institute
 • The Mahmoud Salih Collection, Digitalt, Universitetsbiblioteket i Bergen – een algemene collectie van gedigitaliseerde zeldzame boeken over de geschiedenis van Soedan
 • Sudan E-Books, Digital Library, University of Khartoum – een algemene digitale bibliotheek

Zuid-Afrika

Amerika

Een aantal bibliotheken en portals betreft meerdere landen:

Argentinië

Bolivia

Brazilië

Canada

Chili

Colombia

Cuba

 • Cuban Heritage Collection, University of Miami Libraries – meerdere digitale collecties met betrekking tot de Cubaanse geschiedenis
 • Cuban Law, eCollections, Florida International University Law Library, Miami – een kleine digitale collectie met juridische bronnen van vóór 1961
 • Mario Diaz Cruz Collection, eCollections, Florida International University Law Library, Miami – materiaal uit de collectie van een prominente Cubaanse jurist

Dominicaanse Republiek

Guatemala

 • Guatemala Collection, John Carter Brown Library, Brown University – Internet archive – ruim 200 vroege en vaak zeldzame drukken

Haïti

 • Remember Haiti, John Carter Brown Library, Brown University – een digitale bibliotheek over de geschiedenis van Haïti
 • Haiti Collection, Internet Archive, John Carter Brown Library, Brown University – deze collectie bevat ruim 900 gedigitaliseerde werken
 • Haiti Legal Bibliography, Library of Congress – de boeken in deze bibliografie worden successievelijk gedigitaliseerd
 • Wetgeving in Haiti, Library of Congress, University of Ottawa Libraries en Internet Archives – het Bulletin des Lois et Actes en de Code civil d’Haiti
 • Haitian Law and Legal Materials, Digital Library of the Caribbean – al bijna 700 titels
 • Haiti Digital Library, Haiti Laboratory, Duke University – een project voor een digitale bibliotheek, met nu in ieder geval al nuttige links
 • The Haitian Declaration of Independence, Duke University Libraries

Jamaica

 • Jamaica Law, University of the West Indies, Mona – vier delen van de Laws of Jamaica tussen 1906 en 1910

Mexico

Panama

Peru

 • Biblioteca Virtual, Biblioteca Nacional del Perú
 • Archivo Digital de la Legislación en el Perú, Congreso de la República de Perú – de Leyes de Indias, grondwetten en wetgeving
 • Constituciones del Perú, Congreso de la República de Perú – grondwetten van 1823 tot en met 1993
 • Peru Collection, John Carter Brown Library, Brown University – Internet Archive – meer dan duizend vroege drukken
 • Biblioteca Indiana, Proyecto Estudios Indianos, Universidad de Pacifico, Lima and Universidad de Navarra, Pamplona – een kleine digitale bibliotheek met vroegmoderne drukken; interface Spaans en Engels

Puerto Rico

Suriname

Trinidad en Tobago

 • Digital Legislative Library, Government of Trinidad and Tobago – een digitale juridische bibliotheek met wetgeving, documenten en veel meer zaken van 1838 af tot 2014

Uruquay

Venezuela

 • Biblioteca Ayacucho Digital, Gobierno Bolivariano de Venezuela – een algemene digitale bibliotheek
 • Textos historicos, Academia Nacional de la Historia de Venezuela – 120 gedigitaliseerde werken, inclusief enkele constituties

Verenigde Staten van Amerika


Australië en Nieuw-Zeeland

Australië

Nieuw-Zeeland

Azië

Voor Azië biedt het Asian Legal Information Institute voor enkele landen ook historische informatie. Sommige digitale bibliotheken betreffen meerdere landen, vooral in het geval van Oost- en Zuid-Azië:

 • Virtuelle Fachbibliothek Südasien (SaViFa), Universität Heidelberg – een portal met snelle toegang tot digitale collecties, bibliografieën en veel meer zaken
 • Ostasiatica, Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz – gedigitaliseerde oude boeken over China, Japen, Indonesië en andere landen; een aanrader is verder de online portal CrossAsia
 • South East Asia Digital Library, Northern Illinois University – met uitgebreide linksverzamelingen
 • Digital South Asia Library, University of Chicago en Center for Research Libraries, Chicago – ook voor kaarten en afbeeldingen, met verder de South Asian Union Catalogue, een historische bibliografie van drukken vanaf 1556
 • SouthEast Asian Images & Texts, University of Wisconsin – voor Cambodia, Laos, Thailand en de Filippijnen
 • Ostasien, Digitale Sammlungen, Bayerische Staatsbibliothek, München – handschriften en drukken uit Korea, Japan en China van de 7e tot de 19de eeuw
 • Digital South Asia, Universität Tübingen – met de Epigraphia Carnatica
 • Literatur zu Süd-Asien, Universitätsbibliothek Heidelberg – werken van de 18e tot de 20e eeuw
 • e-Asia Digital Library, University of Oregon – vooral voor China, Japan en Korea
 • International Dunhuang Project, British Library – de British Library leidt een internationaal project van een aantal grote bibliotheken voor de digitalisering van handschriften uit de stad Dunhuang die betrekking hebben op de vroege geschiedenis van China, Tibet en andere landen
 • Digital Himalaya, Cambridge University en University of British Columbia, Vancouver – een project voor landen zoals Nepal, Bhutan en Tibet
 • South East-Asia in the Ming-Shi Lu, National University of Singapore – een vertaling van alle verwijzingen naar Zuidoost-Azië in een Chinese keizerlijke wereldkroniek
 • Asean Digital Library, National Library Board, Singapore, and Association of South East Asian Nations – een platform van digitale nationale bibliotheken in Zuidoost-Azië
 • Digital Resources, American Oriental Society – een overzicht van links voor digitale collecties over het (antieke) Midden-Oosten en Azië
 • Bibliothèque Numérique Asiatique / Asian Digital Library – Institut d’Asie Orientale, Lyon, en Université Aix-Marseille – gedigitaliseerde boeken, tijdschriften, dissertaties, films, audio-opnamen en archivalia

Midden-Oosten

 • Menalib, The Middle East Virtual Library, Staats- und Universitätsbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle
 • Bibliothek Goussen, Universitäts- und Landesbibliothek Bonn – zo’n 850 werken in het Arabisch, Armeens, Ethiopisch, Georgisch, Koptisch en Syrisch, vooral uit de 18e en 19e eeuw
 • Gateway to Gazettes (G2G), Yale University Library – digitale versies van twee staatscouranten, voor het onafhankelijk Syrië en het Britse mandaatgebied Palestina, 1919-1948
 • Arabic and Middle Eastern Electronic Library (AMEEL), Yale University Library – behalve twee zeldzame staatscouranten ook tijdschriften, handschriften, handschriftencatalogi en woordenboeken
 • Oman Digital Library, Middle East Institute, Washington, D.C. – een algemene digitale bibliotheek met boeken uit en over het Midden-Oosten
 • Digltal Library of the Middle East (DLME) – een internationaal project voor digitale collecties en tentoonstellingen, nu nog als prototype

Afghanistan

Armenië

China

Filippijnen

Georgië

Hong Kong

India

Indonesië

Iran

 • Asnad: Digital Persian Archive, Centrum für Nah- und Mittelost-Studien, Philipps-Universität, Marburg – historische documenten tot en met de 20e eeuw

Israël

 • Digital Library, National Library of Israel, Jeruzalem
 • Digitized Book Repository, Jewish National and University Library, Jeruzalem
 • Digital Media Center, Younes and Soraya Nazarian Library, University of Haifa – een algemene digitale bibliotheek met ook historische kaarten, luchtfoto’s, oude drukken en een archief met betrekking tot de Druzen

Japan

Katar

 • Qatar Digital Library, Qatar National Library – een algemene bibliotheek over Arabische cultuur en geschiedenis

Laos

 • Digital Library of Lao Manuscripts, National Library of Laos, Universität Passau en Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz – hierbij zijn enkele honderden juridische teksten

Maleisië

Mongolië

Myanmar

Nepal

Oekraïene

Oost-Timor

Rusland

Singapore

 • Books SG, National Library of Singapore – een digitale bibliotheek met enige juridische boeken en Maleisische handschriften

Sri Lanka

Turkije

Vietnam

Zuid-Korea

Europa

Bulgarije

 • Digital Library, St. Cyrillus en St. Methodius Nationale Bibliotheek, Sofia

Denemarken

Duitsland

Estland

 • Digitale Bibliotheek, Estlandse Nationale Bibliotheek – interface in Ests en Engels
 • EEVA, Universiteit Tartu en Estlands Letterkundig Museum – teksten tot midden 19e eeuw; interface Ests, Engels, Duits en Russisch
 • DSpace at Tartu University Library – met enig zoeken vallen in deze digital repository ook oudere juridische en historische boeken te vinden

Finland

 • Doria, National Library of Finland – gedigitaliseerde boeken, kaarten, handschriften en periodieken

Frankrijk

Griekenland

Hongarije

Ierland en Noord-Ierland

IJsland

 • Handrit – informatie over (gedigitaliseerde) handschriften en oude drukken van de Arnamagnaeanske Samling te Kopenhagen, de Nationale en Universiteitsbibliotheek en het Stofnun Árna Magnússonar te Reykjavik
 • Tímarit, Nationale en Universiteitstbibliotheek, Reykjavik – een schat aan gedigitaliseerde tijdschriften uit IJsland, Groenland en de Faroër
 • Baekur, Nationale en Universiteitsbibliotheek, Reykjavik – enkele honderden gedigitaliseerde oude drukken
 • Digitale boeken, Nationale en Universiteitsbibliotheek, Reykjavik – Internet Archive – zo’n 1400 boeken
 • Islandica: A Series in Icelandic Studies, Cornell University – zowel de nieuwste als enige oudere publicaties in deze reeks zijn gedigitaliseerd, waaronder Hermannsson, The Ancient Laws of Norway and Iceland. A Bibliography (Ithaca, N.Y., 1911)

Italië

Kroatië

Letland

Litouwen

 • Epaveldas – de centrale digitale bibliotheek van verschillende Litouwse instellingen
 • Teisés Aktu Registras (Register van wetgeving) – wetgeving door het Litause parlement, deels vanaf 1940, verder vanaf 1990
 • Digital Library, Vilnius University Library

Luxemburg

Malta

 • DigiVault, National Library of Malta – een algemene digitale bibliotheek

Noorwegen

 • Det digitale Nasjonalbiblioteket, Nasjonalbiblioteket, Oslo
 • Digitale bøker, Digitalarkivet, Arkivverket – in deze kleine digitale bibliotheek zijn ook enige boeken over het oude Noorse recht (Gamle lov)
 • Dokumentasjonsprosjektet, Universitetet i Oslo – een portall voor verschillende historische verzamelingen en hulpmiddelen als het Diplomatarium Norvegicum en de Regesta Norvegica
 • Minuskel, Universitetet i Oslo – een digitale bibliotheek
 • Lovdata – Noorse wetgeving, in het Noors of Engels, met ook historische wetgeving
 • Medieval Nordic Text Archive (Menota) – met de bijbehorende portal voor woordenboeken en meer handige zaken

Oostenrijk

 • ALEX, Österreichische Nationalbibliothek, Wenen – historische wetgeving met daarbij officiële Gesetzblätter, parlementaire handelingen, verordeningen, rechtspraak en tijdschriften
 • Archiv 1848, Österreichische Nationalbibliothek, Wenen

Voor Oostenrijk biedt de portal RepÖstRG, Repertorium digitaler Quellen zur österreichischen Rechtsgeschichte in der Frühen Neuzeit van Heino Speer (Klagenfurt) snel toegang tot gedigitaliseerde bronnen en ook oudere literatuur; er is een mirrorsite.

Polen

Portugal

Roemenië

Servië

Slowakije

Slovenië

 • Digital knijznice Slovenije – de digitale bibliotheek van de Nationale en Universiteitsbibliotheek van Slovenië
 • Sistory Zgodovina Slovenije [Portal voor Sloveense geschiedenis] – een portalsite met bronnen uit archieven en bibliotheken, met ook volkstellingen, staatsbladen, parlementaire verslagen en wetgeving; interface Sloveens en Engels

Spanje

Tsjechië

Zweden

Zwitserland

 • e-Helvetica, Schweizerische Nationalbibliothek, Bern – de digitale bibliotheek van de Zwitserse nationale bibliotheek
 • Bibliothèque numérique RERO DOC, met gebruikersinterface in vier talen
 • e-rara, Electronische Bibliothek Schweiz – een digitale bibliotheekportal voor oude drukken
 • Amtsdruckschriften, Schweizerisches Bundesarchiv, Bern – het Bundesblatt vanaf 1848, diplomatieke documenten 1848-1945, Bundesratsprotokolle 1848-1882, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 1971-1995
 • Verfassungsgeschichte, A. Tschentscher, Bern – Zwitserse constitutionele documenten; er zijn ook secties voor het Verenigd Koninkrijk en de USA
 • Retrodigitized Journals – met onder andere de Gesetze, Dekrete und Verordnungen des Kanton Berns (1805-1993)
 • Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen online (SSRQ), Rechtsquellenstifitung des Schweizerischen Juristenvereins – gedigitaliseerde versies van eerdere bronnenedities; interface in Duits, Frans en Italiaans
 • Rechtsquellen Online, Staatsarchiv des Kantons Zürich – met meer zoekfunctionaliteit dan bij SSRQ; interface alleen Duits
 • Wickiana, Zentralbibliothek Zürich – 430 16e-eeuwse meestal geïllustreerde vlugschriften op losse bladen uit de verzameling van Johann Jacob Wick

Overige digitale bibliotheken en linksverzamelingen

Voor constituties en grondwetten is er een aantal websites, sommige speciaal voor Europa, andere met wereldwijde reikwijdte:

Er zijn enkele algemene websites voor historische verdragen:

Een aantal verdragen is al dan niet in het Engels vertaald te vinden in het Avalon Project (Yale Law School).

Sommige projecten zijn de vrucht van internationale samenwerking of betreffen zelfs een complete regio:

Vervolgens een aantal andere digitale bibliotheken:

Linksverzamelingen helpen uiteraard verder:

Voor oude juridische drukken is het nooit te laat om de bestanden van het Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main en de gedrukte catalogi van Douglas Osler te raadplegen over de oude drukken van dit instituut. Nationale bibliografieën, bibliografieën van juridische boeken – bijvoorbeeld de Bibliography of Early American Law, Morris L. Cohen (ed.) (6 vol., Buffalo, N.Y., 1998; supplement 2003) – en speciale bibliografieën voor oude drukken, waarvan sommige online te vinden zijn:

Het Consortium of European Research Libraries (CERL) biedt verschillende online databases aan, waaronder een portal om in verschillende catalogi tegelijk naar drukken en handschriften te zoeken, en de Heritage of the Printed Book (HPB) database om naar exemplaren van oude drukken te zoeken.

Voor incunabelen, drukken vóór 1501, bieden de volgende websites veel hulp:

Blokboeken, werken uit de vijftiende eeuw die niet met los zetsel zijn gedrukt, zijn digitaal met name te vinden in de volgende collecties: