Digitale bibliotheken

Op deze pagina vindt u een verzameling links naar digitale bibliotheken – in de zin van gedigitaliseerde boekencollecties – met speciale aandacht voor rechtsgeschiedenis. De indeling naar landen is een relatief willekeurige indeling, alleen al door de wijzigingen van landsgrenzen door de eeuwen heen. De linksverzamelingen op de pagina’s voor rechtssystemen en landen vermelden zo veel mogelijk relevante digitale bibliotheken. Voor Groot-Brittannië worden hier met name algemene digitale bibliotheken vermeld, er zijn meer links te vinden op de pagina over de common law. Voor Nederland en België is er ook de pagina over oud-vaderlands recht. Momenteel vindt u hier informatie over collecties in bijna tachtig landen, met nadruk op digitale bibliotheken met historische collecties. Aanvullingen en correcties zijn niet alleen welkom, maar noodzakelijk. Met opzet maakt de indeling naar continenten (Afrika, Amerika, Australië, Azië en het Midden-Oosten) de lacunes duidelijker.

Gezien hun aantal, belang en diversiteit staan digitale bibliotheken in Europa sinds juni 2022 op een aparte pagina.

Uiteraard is er rechtshistorisch materiaal, soms zelfs zeer belangwekkende zaken, dat niet in deze speciale bibliotheken aanwezig is. Het gemis aan specifieke rechtshistorische collecties voor een aantal landen en onderwerpen wordt enigszins ondervangen door de sectie Overige bibliotheken met daarin ook verdere verwijzingen. Vele wetenschappelijke bibliotheken bieden via het eigen bibliotheeksysteem toegang tot speciale gelicentieerde databases, ook op het gebied van rechtsgeschiedenis. Er worden hier vrijwel uitsluitend vrij toegankelijke (open access) websites en bestanden genoemd. Internationale projecten, projecten die meerdere landen of grote regio’s betreffen, en websites over grondwetten en verdragen worden apart behandeld.

Voor het opsporen van officiële publicatiebladen en staatscouranten helpt de database Foreign Official Gazettes (Center for Research Libraries, Chicago, IL), maar deze wordt sinds 2007 niet meer bijgewerkt. De staatsbladen die het CRL had laten digitaliseren zijn nu te vinden bij LLMC Digital met gelicnetieerde toegang. In sommige gevallen zijn ook oudere uitgaven gedigitaliseerd in online versies van contemporaine edities. Hiervoor verwijs ik allereerst naar portals voor modern recht zoals Globalex en het World Legal Information Institute. Soms zal het overzicht op Government Gazettes Online helpen. De lijst voor digitale versies van staatsbladen op de Engelse Wikipedia noemt veel landen, maar is niet compleet. Men kan voor moderne staatsbladen ook kijken in de Foreign Official Government Gazettes Database (IALS, School of Advanced Study, Londen). Een ander belangrijk overzicht van vooral moderne uitgaven van staatsbladen biedt de Gazette Collection van de Law Library in de Library of Congress, de rijkste juridische bibliotheek ter wereld; men heeft ook staatsbladen gedigitaliseerd en buitenlandse websites gearchiveerd. Er is bovendien een interactieve kaart van (historische) staatsbladen. Voor een aantal landen in Latijns-Amerika is er het Red de Boletines Oficiales Americanos. De Digital South Asia Library (University of Chicago) biedt de International Union LIst of South Asian Newspapers and Gazettes aan. De Harvard Law School Library heeft een aantal jaargangen van staatsbladen voor enkele landen in Afrika en Zuidoost-Azië gedigitaliseerd. Op deze pagina beperk ik me tot staatsbladen waarvan online oudere edities zijn te vinden.

Ook gedigitaliseerde parlementaire handelingen probeer ik hier steeds meer te vermelden. Rechtshistorici raadplegen vaak oude drukken. Deze pagina biedt daarom ook een beknopt overzicht van relevante online bibliografieën en catalogi, gedigitaliseerde incunabelen en blokboeken. Ook historische bibliografieën voor Europese landen komen aan de orde. Gedigitaliseerde pamfletten komen op een aparte pagina ter sprake.

Afrika

Een aantal algemene digitale bibliotheken en portals:

Algerije

Congo-Kinshasa

Egypte

In de HathiTrust Digital Library is een digitale versie aanwezig van de tweede editie van de Description de l’Égypte, met daarin enkele van Champollions ontcijferingen van hiërogliefen.

Ghana

Ivoorkust

Liberia

Marokko

 • Bibliothèque numérique, Bibliothèque nationale du Royaume de Maroc, Rabat
 • Bibliothèque numérique, Fondation du roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines, Casablanca – met onder andere 470 lithographies, er zijn ook gedigitaliseerde handschriften en er is een kleine sectie Archives marocaines
 • Bulletin officiel, Royaume du Maroc – in Arabisch en Frans, er is een aparte pagina voor oudere uitgaven vanaf 1912 van dit staatsblad

Mozambique

Namibië

 • Namibian Digital Archive, Polytechnic of Namibia, Utah Valley University en National Archives of Namibia, – gedigitaliseerde archiefcollecties, foto’s en boeken

Oeganda

Senegal

Soedan

Somalië

Zuid-Afrika

Amerika

Een aantal bibliotheken en portals betreft meerdere landen:

Argentinië

Aruba

Bermuda

 • Digital collection, Bermuda National Library, Hamilton – vooral kranten en tijdschriften

Bolivia

Brazilië

Canada

Chili 

Colombia

Costa Rica

Cuba

 • Cuban law, Digital Library of the Caribbean
 • Colecciones digitales, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, Havana
 • Biblioteca Digital de Cuba – een portal met gedigitaliseerd materiaal van vier instellingen
 • Cuban Heritage Collection, University of Miami Libraries – meerdere digitale collecties met betrekking tot de Cubaanse geschiedenis
 • Cuban Law, eCollections, Florida International University Law Library, Miami – een kleine digitale collectie met juridische bronnen van vóór 1961
 • Mario Diaz Cruz Collection, eCollections, Florida International University Law Library, Miami – materiaal uit de collectie van een prominente Cubaanse jurist

Dominicaanse Republiek

Ecuador

 • Repositorio digital, Biblioteca Nacional de Ecuador, Quito – met daarin o.a. historische kranten en staatscouranten
 • Bibiioteca Digital Ecuatoriana, Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Ecuador (COBUEC) – een portal voor gedigitaliseerde collecties van universiteiten en de Biblioteca Nacional

El Salvador

Guatemala

 • Guatemala Collection, John Carter Brown Library – Internet Archive – ruim 200 vroege en vaak zeldzame drukken

Haïti

Honduras

Jamaica

 • Digital collections, National Library of Jamaica, Kingston – met daarbij onder andere collecties over opstanden en de slavenhandel
 • Government of Jamaica Dcuments, National Library of Jamaica – een online gids en een aantal gedigitaliseerde documenten vanaf 1960
 • Jamaica Law, University of the West Indies, Mona – vier delen van de Laws of Jamaica tussen 1906 en 1910

Martinique

 • Banque Numérique des Patrimoines Martiniquais, Collectivité Territoriale de Martinique en Direction régionale des Affaires Culturelles – een digitaal erfgoedportaal met registers voor burgerlijke stand, archiefdocumenten, afbeeldingen, boeken en archeologische objecten; interface Frans en Engels

Mexico

Nicaragua

 • Leyes, gacetas y tratados, Biblioteca Enrique Bolaños – grondwetten, constitutioneel recht, het staatsblad Gaceta – Diario official de Nicaragua (1952-) en wetgeving
 • Colección digital, Banco nacional de Nicaragua, Managua – in de afdeling Patrimoniales is er een sectie Derecho

Panama

Paraguay

Peru

 • Biblioteca Virtual, Biblioteca Nacional del Perú
 • Archivo Digital de la Legislación en el Perú, Congreso de la República de Perú – de Leyes de Indias, grondwetten en wetgeving
 • Constituciones del Perú, Congreso de la República de Perú – grondwetten van 1823 tot en met 1993
 • Peru Collection, John Carter Brown Library – Internet Archive – meer dan elfhonderd vroege drukken
 • Biblioteca Indiana, Proyecto Estudios Indianos, Universidad de Pacifico, Lima en Universidad de Navarra, Pamplona – een kleine digitale bibliotheek met vroegmoderne drukken, en ook een aantal moderne edities en studies; interface Spaans en Engels

Puerto Rico

Suriname

 • Suriname, Erfgoed, Universiteit van Amsterdam – slechts enkele boeken en vooral oude kaarten
 • Surinaamse literatuur, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren – oude literatuur over Suriname en moderne literatuur ook uit Suriname, verder een flink aantal almanakken
 • Buku – Bibliotheca Surinamica: Natalie Zemon Davis – drie online versies van essays over Surinaamse geschiedenis op deze boekhistorische blog van Carl Haarnack
 • World Digital Library: Suriname – een kleine collectie met vooral kaarten en twee interessante Britse rapporten over Suriname uit 1920

Op het platform Delpher zijn meer boeken over Suriname, Surinaamse kranten, tijdschriften en overheidspublicaties te vinden, voor een deel uit de universiteitsbibliotheek van de UvA. Ook zoeken in de digitale collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden levert het nodige op.

Trinidad en Tobago

Uruguay

Venezuela

Verenigde Staten van Amerika


Australië en Nieuw-Zeeland; Oceanië

Australië

Nieuw-Zeeland

Oceanië

Azië

Voor Azië biedt het Asian Legal Information Institute voor enkele landen ook historische informatie. Sommige digitale bibliotheken betreffen meerdere landen, vooral in het geval van Oost- en Zuid-Azië:

 • Digital collections, CrossAsia, Staatsbibliothek zu Berlin en Universitätsbibliothek Heidelberg – elf gedigitaliseerde collecties met oude drukken op deze portal voor Aziatische studies
 • Literatur zu Süd-Asien, Universitätsbibliothek Heidelberg – werken van de 18e tot de 20e eeuw
 • Digital South Asia, Universität Tübingen – met de Epigraphia Carnatica
 • Digital South Asia Library, University of Chicago en CRL – ook voor kaarten en afbeeldingen, met verder ondermeer de South Asian Union Catalogue, een historische bibliografie van drukken vanaf 1556, en een catalogus van 19e-eeuwse publicaties in de Oriental and India Office Collections van de British Library
 • South Asia Open Archives, JSTOR en CRL – het SAOA bevat momenteel ruim 44000 boeken en andere publicaties in 13 talen in open access, vooral voor India, bijvoorbeeld ook kranten en wekelijkse selecties uit kranten
 • South East Asia Digital Library, Northern Illinois University – met uitgebreide linksverzamelingen
 • South Asian Digital Collection, Library of Congress – met 900 items
 • SouthEast Asian Images & Texts, University of Wisconsin – voor Cambodia, Laos, Thailand en de Filippijnen
 • South East-Asia in the Ming-Shi Lu, National University of Singapore – een vertaling van alle verwijzingen naar Zuidoost-Azië in een Chinese keizerlijke wereldkroniek
 • Hermann Gundert Portal, Universitätsbibliothek Tübingen – een digitale collectie met vooral teksten uit India in Sanskriet, Telugu, Tamil, Kannada en andere talen; interface Duits en Engels
 • Asean Digital Library, National Library Board, Singapore en Association of South East Asian Nations – een platform van digitale nationale bibliotheken in Zuidoost-Azië
 • Ostasiatica, Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz – gedigitaliseerde oude boeken over China, Japan, Indonesië en andere landen; een aanrader is verder de online portal CrossAsia
 • Ostasien, Digitale Sammlungen, Bayerische Staatsbibliothek, München – handschriften en drukken uit Korea, Japan en China van de 7e tot de 19de eeuw
 • e-Asia Digital Library, University of Oregon – vooral voor China, Japan en Korea
 • East Asia Library Digital Bookshelf, Princeton University Library – zo’n 140 vooral Chinese boeken
 • The Asia Directories Database, Institute for European Global Studies, Universität Basel – een serie jaarlijkse adresboeken gepubliceerd in Hongkong tussen 1863 en 1941 met ook de nodige juridische informatie over landen in Oost-Azië
 • International Dunhuang Project, British Library – de British Library leidt een internationaal project van een aantal bibliotheken voor de digitalisering van handschriften uit de stad Dunhuang met betrekking tot de vroege geschiedenis van China, Tibet en andere landen
 • Digital Himalaya, Cambridge University en University of British Columbia, Vancouver – een project voor landen zoals Nepal, Bhutan en Tibet
 • Tibetan Texts, Kern Institute en Universiteitsbiblitheek Leiden – zo’n 2000 teksten, zowel blokdrukken als handschriften, bijna 1800 ervan in open access
 • Digital Resources, American Oriental Society – een overzicht van links voor digitale collecties over het (antieke) Midden-Oosten en Azië
 • Bibliothèque Numérique Asiatique / Asian Digital Library – Institut d’Asie Orientale, Lyon, en Université Aix-Marseille – gedigitaliseerde boeken, tijdschriften, dissertaties, films, audio-opnamen en archivalia
 • Golden Collection of Eurasia, Library Assembly of Eurasia en Russian National Library – een project met hoogtepunten uit de cultuur van vooral landen voorheen binnen de Sovjetunie
 • South Asian Newspapers, Eastview en CRL – met 9 krantern sinds 1850 uit Bangladesh, Inida, Nepal en Pakistan
 • South East Asian Newspapers, Eastview en CRL – 129 kranten vanaf 1839 uit vooral de Filippijnen, Indonesië, Thailand en Vietnam
 • Digital Silk Road Project, National Institute of Informatics, Tokyo – een digitale erfgoedportal over Centraal en Oost-Azië, met een afdeling Rare Books (Toyo Bunko) voor reisverslagen en onderzoeksrapporten
 • ADC Treaties, Institute for European Global Studies, Universität Basel
 • Collections patrimoniales numérisées de la BULAC, Bibliothèque des langues et civilisations, Parijs – met boeken en handschriften, met name in het Japans, Khmer en Ottomaans
 • P.G. Sindhi Library – een initiatief voor en digitale bibliotheek met werken in het Sindhi vanaf de deling van India en Pakistan in 1947; zie ook de Sindhi Collection in het Internet Archive met ruim 1200 items

Midden-Oosten

 • Access to Mideast and Islamic Respources (AMIR) – een onmisbare blog om nieuwe relevante digitale projecten en gedigitaliseerde erfgoedfcollecties te vinden
 • Menalib, The Middle East Virtual Library, Staats- und Universitätsbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle – interface Duits en Engels
 • Menadoc, Sondersammlunggebiet Vorderer Orient, Staats- und Universitätsbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle – interface Duits en Engels
 • Bibliothek Goussen, Universitäts- und Landesbibliothek Bonn – zo’n 1200 werken in het Arabisch, Armeens, Ethiopisch, Georgisch, Koptisch en Syrisch, vooral uit de 18e en 19e eeuw
 • Translatio, Universitäts- und Landesbibliothek Bonn – gedigitaliseerde Arabische, Perzische en Ottomaanse/Turkse periodieken
 • Arabic and Middle Eastern Electronic Library (AMEEL), Yale University Library – behalve enkele zeldzame staatscouranten, voor het onafhankelijk Syrië en het Britse mandaatgebied Palestina, 1919-1948, ook tijdschriften, handschriften, handschriftencatalogi en woordenboeken
 • Official Gazette, Palestine National Authority en Birzeit University
 • Bibliothèque numérique kurde, Institut kurde de Paris – interface Koerdisch, Frans en Engels
 • Arsîva Kurd – een portal met publicaties in het Koerdisch, inclusief periodieken
 • Oman Digital Library, Middle East Institute, Washington, D.C. – een algemene digitale bibliotheek met boeken uit en over het Midden-Oosten
 • Digital Library of the Middle East (DLME), CLIR, Stanford Libraries en Qatar National LIbrary – een platform voor digitale collecties en tentoonstellingen van inmiddels veertig instellingen uit verschillende landen
 • The Middle East Water Collection, Oregon Digital – een collectie met 5000 werken over allerlei onderwerpen rond water, inclusief juridische problemen
 • al-Hakawati-Net – een algemene Arabische digitale bibliotheek met een afdeling Arabische grondwetten
 • Thomas Fisher Arabic Collection, University of Toronto Libraries – 500 werken
 • Ottoman Collection, Aga Khan Library, Londen – momenteel 120 werken
 • Ottoman Text Archive Project, Washington University – een tamelijk kleine collectie
 • Bibliothèques d’Orient, Patrimoines partagées, BnF – een project van de BnF, Parijs en tien andere instellingen voor een digitale bibliotheek voor het Nabije en Midden-Oosten; interface Spaans, Engels en Frans
 • Digital Library, Arabic Union Catalog en King Abdulaziz Public Library, Riaad – met verschillende collecties; interface Arabisch, Engels en Frans
 • Newspapers and periodicals, National Library of Israel – met zowel joodse als ook Arabische en Palestijnse publicaties, vooral ook voor de eerste helft van de 20e eeuw; interface Ivriet, Arabisch en Engels
 • Middle Eastern and North African Newspapers (MENA), CRL en Eastview – 84 kranten vanaf 1870 uit Algerije, Egypte, Irak, Israël (Palestina), Jordanië, Libanon, Marokko, Saoedi-Arabië en Syrië
 • Open Arabic Periodical Editions, Till Grallert – GitHub – een project voor complete en doorzoekbare versies van belangrijkse Arabische tijdschriften; zie ook A chronology of Arabic periodicals (1800-1929) op Jara’id
 • Altaïr, le portail de la culture arabe, Institut du monde arabe, Parijs – een algemene portal, interface Frans, Engels en Arabisch
 • Wikilala – een zoekportaal voor gedigitaliseerde boeken, tijdschriften, kranten, handschriften, archiefstukken en andere bronnen uit het Ottomaanse rijk en Turkije
 • Muteferriqa, Miletos – een gelicentieerd zoekportaal voor Ottomaans-Turkse teksten

Afghanistan

Armenië

Cambodja

 • Bibliotheca Khmerica, Bibliothèque nationale de Cambodge, Phnom Penh
 • Khmer Language Books, National Library of Cambodia en Digital Library for International Research (DLIR) – 171 items gepubliceerd tussen 1950 en 1973

China

Harvard University Library biedt in de onderzoeksgids voor Chinastudies een overzicht van de aanwezige eigen gedigitaliseerde collecties met Chinese boeken en ander materiaal; zo’n 9600 items zijn ook bereikbaar via Harvard Digital Collections. De Books in China database (University of Wisconsin-Madison en Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlijn) geeft bibliografische informatie over ruim 32000 werken.

Dubai

Filippijnen

Georgië

Hong Kong

India

Indonesië

Op het Delpher platform van de Koninklijke Bibliotheek zijn de nodige publicaties, inclusief tijdschriften, kranten en staatsbladen, uit de koloniale periode te vinden.

Iran

 • Asnad: Digital Persian Archive, Centrum für Nah- und Mittelost-Studien, Philipps-Universität, Marburg – historische documenten tot en met de 20e eeuw
 • Nashriyah: Digital Iranian history, University of Manchester – een digitale bibliotheek met vooral tijdschriften en kranten uit de tweede helft van de twintigste eeuw
 • Persian Language Rare Materials, Library of Congress – 315 lithographische drukken en vroege drukken
 • Kagaz-i Akhbar [Newspapers – Persian Publications Database] – tijdschriften en kranten vanaf 1850 tot 1979, met ook juridische publicaties; interface Farsi

Israël

Japan

Digital Humanities Resources for Early Modern Japanese Literature is een website gemaakt door Joseph Bills met veel handige informatie over datasets, databases en tools.

Katar

 • Qatar Digital Library, Qatar National Library – een algemene bibliotheek over Arabische cultuur en geschiedenis

Koeweit

Laos

 • Digital Library of Lao Manuscripts, National Library of Laos, Universität Passau en Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz – hierbij zijn enkele honderden juridische teksten

Libanon

Macau

Maleisië

Mongolië

Myanmar

Nepal

Noord-Korea

Oman

 • Electronic Library, MARA, Ministry of Endowment and Religious Affairs, Oman – met diverse afdelingen, waaronder handschriften en boeken uit Zanzibar; interface Engels, Frans en Arabisch

Oost-Timor

Pakistan

 • Punjab Digital Library – een algemene digitale bibliotheek met enige juridische werken
 • Digital Archive, Lahore University of Management Sciences – boeken, pamfletten en kranten, vooral rond de deling in 1947

Rusland

Singapore

Sri Lanka

Syrië

Thailand

Turkije

Vietnam

Zuid-Korea

Overige digitale bibliotheken en linksverzamelingen

Voor constituties en grondwetten is er een aantal websites, sommige speciaal voor Europa, andere met wereldwijde reikwijdte:

 • Verfassungen der Welt – een portalsite met historische constituties uit Duitstalige landen en Duitse vertalingen, ook van actuele grondwetten, ook met Engelstalige interface
 • Archivio delle Costituzioni Storiche, Dipertimento di Studi Giuridiche, Università di Torino – historische constituties in Engelse, Franse en Italiaanse vertaling
 • Biblioteca de Historia Constitucional Francisco Martínez Merina, Universidad de Oviedo – (vertaalde) werken over staatsrecht en grondwetten vanaf circa 1800
 • Constitutions du monde, Digithèque des matériaux juridiques et politiques, Université de Perpignan – vooral actuele grondwetten, maar ook enige historische
 • Constitution Finder, University of Richmond School of Law – hier vond men niet alleen de huidige grondwetten, maar ook historische versies, ontwerpen en amendementen; gestopt, zie nu het Constitute Project
 • Constitute Project – een onderdeel van het Comparative Constitutions Project, University of Texas at Austin; interface Engels, Spaans en Arabisch
 • Constitutions – een Russisch project met soms vele vertalingen van grondwetten, en daarnaast een digitale bibliotheek; interface Russisch en Engels
 • Resources, ConstitutionsNet, IDEA – een doorzoekbare database van een Zweeds project for democratie

Er zijn enkele algemene websites voor historische verdragen:

Een aantal verdragen is al dan niet in het Engels vertaald te vinden in het Avalon Project (Yale Law School).

Sommige projecten zijn de vrucht van internationale samenwerking of betreffen zelfs een complete regio:

Vervolgens een aantal andere digitale bibliotheken:

Linksverzamelingen helpen uiteraard verder:

Rechtshistorische bibliografieën

Rechtshistorische bibliografieën leiden hetzij naar onderzoekspublicaties, hetzij naar publicaties van primaire juridische bronnen als wetgeving en optekeningen van recht, maar in de praktijk zijn er ook mengvormen, zeker voor ouder materiaal. Hieronder komen beide soorten aan de orde, Waar nodig heb ik bibliografieën ook hierboven bij het betreffende land genoemd. Dit onderdeel van deze pagina is nog in een beginfase.

Wetenschappelijke literatuur

Bronnen

 • Beale, J.H., Bibliography of early English law books (Cambridge, MA, 1926; reprint 1966) – supplement door R.B. Anderson (Cambridge, MA, 1943; reprint 1966).
 • Bibliography of Early American Law, Morris L. Cohen (ed.) (6 dln., Buffalo, NY, 1998; supplement 2003)

Oude drukken

Voor oude juridische drukken is het nooit te laat om de bestanden van het Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Frankfurt am Main en de gedrukte catalogi van Douglas Osler te raadplegen over de oude drukken van dit instituut. Men kan online PDF’s raadplegen van zijn Catalogue of books printed before 1801 in the legal historical section of the Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Firenze (2 dln., Florence 2005-2014; dl. 1, From the beginning of printing to 1600, dl. 2, 1600-1700). Er zijn nationale bibliografieën, bibliografieën van juridische boeken – bijvoorbeeld de Bibliography of Early American Law, Morris L. Cohen (ed.) (6 dln., Buffalo, NY, 1998; supplement 2003) – en speciale bibliografieën voor oude drukken, waarvan een aantal online te vinden is:

Voor landen buiten Europa valt te wijzen op de volgende websites:

Enkele vrij toegankelijke online bronnen verdienen hier ook vermelding. Het Consortium of European Research Libraries (CERL) biedt verschillende online databases aan, waaronder de Heritage of the Printed Book (HPB) database om naar exemplaren van vroegmoderne drukken in Europa te zoeken. De portal Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland biedt veel nuttige informatie. Voor verdere informatie valt te wijzen op Klaus Gantert, Handschriften, Inkunabeln, Alte Drucke – Informationsressourcen zu historischen Bibliotheksbeständen (Berlijn-Boston 2019). De afdeling Web Resources for the Rare Materials Cataloger van de RBMS website is heel praktisch. De gids voor historische boekcollecties in het Duitse taalgebied door Bernhard Fabian, Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa (Hildesheim 2003) is online raadpleegbaar.

Voor incunabelen, drukken vóór 1501, bieden de volgende websites veel hulp:

Blokboeken, werken uit de vijftiende eeuw die niet met los zetsel zijn gedrukt, zijn digitaal met name te vinden in de volgende collecties:

Europese historische bibliografieën online

Omdat ook online historische bibliografieën van belang kunnen zijn en de HistBib portal met links voor twaalf Europese landen in 2021 enige tijd was verdwenen, leek het raadzaam om zelf een beknopt becommentarieerde lijst samen te stellen met momenteel zeventien landen.

Oost-Europa

– Bibliotheks- und Bibliographie-Portal, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg – https://hds.hebis.de/herder/index.php – publicaties vanaf 1994
– The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) – https://ebsees.staatsbibliothek-berlin.de/ – actief tussen 1991 en 2007, niet meer bijgehouden sindsdien; interface Engels

België

– Bibliografie van de Geschiedenis van België / Bibliographie de l’Histoire de Belgique (BGB-BHB) – http://www.rbph-btfg.be/nl_biblio.html – voor de periode 1952-2008; interface Nederlands, Frans en Engels
– BGB-BHB, Rijksarchieven in België – https://biblio.arch.be/webopac/Vubis.csp?Profile=BHBBGB&OpacLanguage=dut – publicaties sinds 2009; interface Nederlands, Frans, Duits en Engels

Denemarken

– Dansk Historisk Bibliografi, Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen- https://aleph.kb.dk/F/?func=file&file_name=welcome&local_base=dhb01

Duitsland

– Jahresberichte für Deutsche Geschichte (JDG), Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften – http://jdgdb.bbaw.de/cgi-bin/jdg/cgi-bin/jdg – publicaties uit de periode 1949-2015; interface Duits en Engels
– Jahresberichte für Deutsche Geschichte (JDG), BBAW, Berlijn – dln. 1-14 (1925-1938) – http://pom.bbaw.de/JDG/
– Historische Bibliographie Online, Oldenburg Wissenschaftsverlag en Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen (AHF) – https://historische-bibliographie.degruyter.com/ – publicaties vanaf 1990, geen aanvullingen na 2015
– Deutsche Historische Bibliographie (DHB), Historicum – https://www.historicum.net/dhb/ – met links naar andere (regionale) bibliografieën, en andere bibliografische bronnen – het vrije zoekveld in de menubalk aan de bovenkant leidt naar geavanceerd zoeken in een bètaversie; interface Duits en Engels
Virtuelle Deutsche Landesbibliographie (VDL), Bibliothek, Karlsruhe Institute for Technology – http://kvk.bibliothek.kit.edu/vdl/ – bevat ook tijdschriftartikelen
– Bibliographischer Informationsdienst, Institut für Zeitgeschichte, München – https://www.ifz-muenchen.de/bibliothek/literatursuche/bibliografischer-informationsdienst – voor 20e-eeuwse geschiedenis; toegang na registratie; het PDF-archief is vrij toegankelijk

Frankrijk

– Bibliographie annuelle de l’Histoire de France (BHF), CNRS en Bibliothèque nationale de France, Parijs – https://biblio-bhf.fr/ – zoekscherm in Engels; gestopt in herfst 2022

Hongarije

– Humanities Bibliographical Database (Humanus) – http://www.oszk.hu/humanus/index.html – met een sectie voor hgeschiedenis; interface Hongaars, Duits en Engels
– EHM: Elektronikus Periodika Archivum (EPA) – Humanus – Matarka (voor Hongaarse tijdschriften vanaf 1800) – http://ehm.ek.szte.hu/ehm?p=0 – een portal met toegang tot Humanus en drie andere online bronnen, speciaal voor tijdschriften

Ierland

– Irish History Online, Royal Irish Academy, Dublin – https://www.ria.ie/irish-history-online – met links naar externe online bronnen voor Ierse geschiedenis

IJsland

Íslandssaga í greinum [IJslandse geschiedenis in artikelen], Gunnar Karlsson en Gudmundur Jónson, Universiteit Reykjavik – https://soguslodir.hi.is/ritaskra/ – een database met 13500 artikelen, bijgewerkt tot 2005, voor enkele tijdschriften tot 2015

Italië

– Bibliografia Storica Nazionale (dal 2000) (BSN), Giunta Centrale per gli Studi Storici – https://www.gcss.it/easyweb/w7044/index.php?scelta=campi&&biblio=GSS&lang= – publicaties vanaf 2000; interface Italiaans, Engels, Duits, Frans en Spaans
– BSN Catalogo Retrospettivo – https://www.gcss.it/easyweb/w7044/index.php?scelta=campi&&biblio=E7043&lang= – interface Italiaans, Engels, Duits, Frans en Spaans

Litouwen

– Lietuvos Istorijos Bibliografia – https://aleph.library.lt/F?func=option-update-lng&P_CON_LNG=LIT – interface Litouws en Engels

Nederland

– Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG), Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, en en Huygens-Instituut, Amsterdam – https://www.dbng.nl – interface Nederlands en Engels – geen updates na 2016, de huidige vorm eindigde op 30 juni 2021
– Historie in Titels (HinT) – http://picarta.nl/DB=3.30/LNG=NE/ – gelicentieerd, geen updates na 2005, oorspronkelijk gemaakt bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) – interface Nederlands, Duits en Engels

Noorwegen

– Historisk bibliografi (Norhist), Nasjonalbiblioteket, Oslo- https://www.nb.no/baser/norhist/ – voor de periode 1980-1997

Oostenrijk

– Österreichische Historische Bibliographie (ÖHB), Universität Klagenfurt – http://oehb.aau.at/ – publicaties vanaf 1945

Polen

– Bibliografia historii polskiej, Instytut Pamięci Narodowej – https://www.bibliografia.ipn.gov.pl/ – toegang lijkt onveilig of uitgeschakeld; https://bibliografia.ipn.gov.pl/ werkt wel

Spanje

– Indice Histórico Español (IHE), Revistes Cientifiques de la Universitat de Barcelona – https://revistes.ub.edu/index.php/IHE/index – een bibliografisch tijdschrift
– Modernitas: Bibliografia de Historia Moderna, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) – http://www.moderna1.ih.csic.es/modernitas/principal.htm
– Indices, CSIC – https://indices.csic.es/ – een algemene bibliografie voor de geesteswetenschappen; interface Spaans en Engels

Tsjechië

– Bibliografie dějin Českých zemí (BDCZ), Czech Academy of Sciences – https://biblio.hiu.cas.cz/ – interface Tsjechisch, Engels en Duits – met ook gedigitaliseerde bibliografische jaarboeken

Verenigd Koninkrijk

– Bibliography of British and Irish History (BBIH) – https://www.history.ac.uk/publications/bibliography-british-and-irish-history – gelicentieerd, te bereiken via Brepols

Zweden

– Svensk Historisk Bibliografi – digital 1771-2010 (SHBd), Kungliga Biblioteket, Stockholm – https://shb.kb.se/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=shb – ook beschikbaar als app

Zwitserland

– Bibliographie der Schweizergeschichte (BSG), Schweizerische Nationalbibliothek, Bern – https://www.nb.admin.ch/snl/de/home/recherche/bibliografien/bsg.html – interface Duits, Frans, Italiaans en Engels