Gidsen

In de serie Centers of legal history op mijn Engelstalige blog Rechtsgeschiedenis presenteer ik in willekeurige volgorde een aantal steden met zeer actieve of bijzondere rechtshistorische afdelingen bij de universiteit(en), of archieven en bibliotheken in een stad met collecties die van belang zijn voor rechtshistorisch onderzoek. Deze bijdragen vormen een soort onderzoeksgids in een notendop. Enkele andere bijdragen bevatten deels ook een onderzoeksgids voor een bepaalde stad. Deze pagina biedt een overzicht in volgorde van publicatie.

Bijdragen in de reeks Centers

Andere bijdragen