Europa

Alleen al gezien het aantal digitale collecties bij Europese bibliotheken is het verantwoord en zinvol om deze vanaf juni 2022 op een aparte bladzijde bijeen te brengen. De alfabetische ordening op landnamen blijft gehandhaafd. Ook de meer overkoepelende Europese projecten worden voortaan zoveel mogelijk hier geplaatst. Hopelijk komt dit de overzichtelijkheid op de hoofdpagina Digitale bibliotheken ten goede.

Europa: Algemeen

 • Europeana – een portal naar gedigitaliseerde boeken, archiefdocumenten, films, muziek en schilderijen uit tientallen Europese instellingen, en ook historische kranten
 • Early European Books – Chadwyck – in Nederland heeft men vrij toegang tot gedigitaliseerde boeken van vóór 1700 uit de Koninklijke Bibliotheek in deze collectie
 • Virtuelle Fachbibliothek Ost-Europa – zie ook de lijst met zusterinstellingen en hun portals op Webis (Universität Hamburg)
 • Project Runeberg – gedigitaliseerde versies van Scandinavische literatuur; interface Engels en Zweeds
 • Post-Reformation Digital Library, Calvin College en Calvin Theological Seminary – een portal naar gedigitaliseerde werken van protestanten in vroegmodern Europa
 • Digitales Forum Mittel- und Ost-Europa (DIFMOE) – een internationaal project met digitale boekcollecties over en uit Brno, Riga, Pilsen, Bratislava, Timisoara en Kosice; vijftalige interface
 • European History Primary Sources, European University Institute, Florence – tot begin 2022 een becommentarieerde en doorzoekbare verzameling links naar gedigitaliseerde collecties met historische bronnen bij bibliotheken, archieven en musea
 • Gazettes européennes du 18e siècle – veel van deze kranten verschenen in het Frans, een aantal ervan werd in de Republiek gepubliceerd
 • Iurisprudentia, Universität Zürich – een digitale bibliotheek met zowel drukken als handschriften en brieven van juristen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland; rechtspraak en wetgeving krijgen ook ruimte
 • Fenno-Ugrica, Kansalliskirjasto, Helsinki – 1500 boeken, 110 kranten en honderden tijdschriften in Finoegrische talen, Ests en Jiddisch; interface Fins, Russisch en Engels
 • Central and Eastern European Library (CEEOL), Frankfurt am Main – een digitale bibliotheek die met licenties volledig toegankelijk is, maar wel vrij doorzoekbaar; individueel abonnement is mogelijk, en een aantal publicaties is toegankelijk in open access
 • Impresso, EPFL, Lausanne, Universität Zurich en Université de Luxembourg – een platform om te zoeken in zo’n tachtig kranten uit Zwitserland en Luxemburg
 • European Forum of Official Gazettes, Europese Unie – een platform voor de verschillende Europese staatscouranten en hun online versies
 • Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, Katholieke Universiteit Leuven – digitale versies van de banden met bijdragen rond telkens één specifiek thema, verschenen tussen 1936 en 2000

Albanië

 • e-Albanica, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë [Nationale Bibliotheek van Albanië], Tirana

België

 • Belgica, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel – een digitale bibliotheek met boeken, afbeeldingen, kaarten, grafische kunst en munten
 • BelgicaPress, KBR – Belgische kranten
 • BelgicaPeriodicals, KBR – Belgische tijdschriften
 • Flandrica: Erfgoedbibliotheken online – zes Vlaamse openbare bibliotheken presenteren hier gedigitaliseerd erfgoed, speciaal oude drukken en handschriften
 • Gedigitaliseerde oude drukken, Erfgoedbibliotheek, Universiteit Antwerpen – bijna 1900 werken
 • Digitale bronnen, Amsad-ISG, Gent – gedigitaliseerde rapporten, tijdschriften en kranten van vooral de Vlaamse sociale bewegingen
 • DONum BICfB – een portal voor gedigitaliseerde werken van universiteiten in Wallonië
 • Digital Heritage Online, Bibliotheken KU Leuven – met een aantal subcollecties, ook voor kadastrale kaarten en volkstellingen
 • Lovaniensia, Bijzondere Collecties, KU Leuven en Réserve patrimoine, UC Louvain – gedigitaliseerde vroegmoderne drukken van werken van Leuvense hoogleraren en alumni
 • Rechtsreeks / LigneDroit, Bibliotheken KU Leuven – een groeiende collectie juridische klassiekers en tijdschriften uit de negentiende en twintigste eeuw, deels in open access
 • Theses from the old university of Leuven, Katholieke Universiteit Leuven / JSTOR Collections – 3150 vroegmoderne en latere dissertaties, een aantal ervan bij de juridische faculteit
 • ePatrimoine, DIAL.num, Université Catholique de Louvain – een portal voor drie historische collecties, waaronder Imprim@Lex voor vroegmoderne juridische drukken, met 470 Belgische en 265 Nederlandse werken
 • Galeries, Université de Liége – een bescheiden naam voor een digitale bibliotheek met onder andere het Fonds précieux juridiques (XVIe-XIXe s.), met daarbij het Luikse recht en recht uit de Zuidelijke Nederlanden, en gedigitaliseerde ordonnanties van het prinsbisdom Luik, Placards publiés dans la Principauté de Liège

Bosnië

Bulgarije

Cyprus

Denemarken

Duitsland

Estland

 • Digitale Bibliotheek, Nationale Bibliotheek van Estland, Tallin – interface in Ests, Engels en Russisch
 • DIGAR Eesti artiklid, Nationale Bibliotheek van Estland – kranten en tijdschriften; interface Ests, Engels en Russisch
 • EEVA, Universiteit Tartu en Estlands Letterkundig Museum – teksten tot midden 19e eeuw; interface Ests, Engels, Duits en Russisch
 • DSpace at Tartu University Library – met enig zoeken vallen in deze repository ook oudere juridische en historische boeken te vinden
 • University of Tartu Library, JSTOR – zeven collecties, met name boeken, foto’s, grafiek en periodieken

Finland

 • Doria, National Library of Finland – een portal voor gedigitaliseerde boeken, kaarten, handschriften en periodieken bij verschillende Finse instellingen
 • Digitaaliset aineistot, Kansalliskirjasto, Helsinki – het platform voor digitale collecties van de Finse nationale bibliotheek; interface Fins, Zweeds en Engels

Frankrijk

Griekenland

Hongarije

Ierland en Noord-Ierland

IJsland

 • Reglugerðasafn [Verordeningenarchief] – online versies van verordeningen vanaf 1912
 • Handrit– informatie over (gedigitaliseerde) handschriften en oude drukken van de Arnamagnaeanske Samling te Kopenhagen, de Nationale en Universiteitsbibliotheek en het Stofnun Árna Magnússonar te Reykjavik
 • Tímarit, Nationale en Universiteitsbibliotheek, Reykjavik – een schat aan gedigitaliseerde tijdschriften uit IJsland, Groenland en de Faroër, met bijvoorbeeld het staatsblad Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands (1864-1875) en enkele jaren van de opvolger, Stjórnartíðindi fyrir Ísland
 • Baekur, Nationale en Universiteitsbibliotheek, Reykjavik – enkele honderden gedigitaliseerde oude drukken, met daarbij de bronnenuitgave Lovsamling for Island, Jón Sigurðsson et alii (eds.) (21 dln., Kopenhagen 1853-1889), met wetten en andere verordeningen van 1096 tot 1874; interface IJslands en Engels
 • Digitale boeken, Nationale en Universiteitsbibliotheek, Reykjavik – Internet Archive – zo’n 1400 boeken
 • Islandica: A Series in Icelandic Studies, Cornell University – zowel de nieuwste als enige oudere publicaties in deze reeks zijn gedigitaliseerd, waaronder Halldór Hermannsson, The Ancient Laws of Norway and Iceland. A Bibliography (Ithaca, N.Y., 1911)

Italië

Kroatië

Letland

 • Digital Library, Nationale Bibliotheek van Letland – met ook oude kaarten en periodieken; interface Lets en Engels
 • Grāmatas, Latvijas Nacionālā Digitalā Bibliotēkā – interface Lets, Russisch en Engels

Liechtenstein

 • eLiechtensteinensia, Liechtensteinische Landesbibliothek, Vaduz – met een afdeling voor recht

Litouwen

Luxemburg

Malta

 • DigiVault, National Library of Malta – een algemene digitale bibliotheek

Moldavië

Monaco

 • Presse ancienne, Mediathèque de Monaco – twee kranten en twee tijdschriften

Montenegro

 • Digitalna biblioteka Crne Gore, Nacionalja Biblioteka Crne Gore Durde Crnojevic, Cetinje – interface Montenegrijns en Engels – met ook gedigitaliseerde archiefstukken

Nederland

 • Delpher, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag – inclusief de boeken van het project Early Dutch Books Online (1780-1800), vele tijdschriften en kranten, daaronder ook de Staatscourant en het Staatsblad met hun bijbladen, ook voor Nederlands Indië en Suriname – de Delphercollectie bij het Internet Archive bevat alleen kranten en staatsbladen (vooral 1814-1850)
 • Staten-Generaal digitaal, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag – parlementaire documenten uit de periode 1814-1995; tot medio 2019 op een aparte website, nu (zonder enige toelichting) op de centrale site met officiële bekendmakingen
 • UvA ErfgoedAllard Pierson Museum / Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam – zie ook het overzicht van digitale collecties en beeldbanken
 • Beeldbank, Bibliotheek Vrije Universiteit, Amsterdam – een bescheiden titel voor een waaier aan collecties (brieven, boeken, handschriften, kerkboeken, portretten en foto’s)
 • Leesmuseum, Rozet, Bibliotheek Arnhem – deze bibliotheek bevat een behoorlijk aantal juridische publicaties
 • Digitale collecties, Athenaeumbibliotheek, Deventer – een grote verscheidenheid aan werken bij deze aloude instelling
 • Digital Collections, Rijksuniversiteit Groningen – daarbij met name de 127 Papyri Groninganae
 • Digitale Collectie, Tresoar, Leeuwarden – hierin waren behalve boeken ook vele soorten bronnen, onder andere handschriften met Oudfries recht en ook enkele procesdossiers; helaas werkt deze link al enige jaren niet meer, inmiddels zijn op Collecties Tresoar enkele kleine boekencollecties, een collectie rond de Kneppelfreed (1951) en duizenden afbeeldingen te vinden
 • Digital Special Collections, Universiteitsbibliotheek Leiden – vele collecties met gedigitaliseerde boeken, handschriften en archivalia
 • Colonial Collection, Koninklijk Instituut voor de Tropen – een digitale collectie met zo’n 1300 boeken en vele tijdschriften, waarbij de nodige titels raken aan recht en wetgeving; de collectie wordt sinds 2013 beheerd te Leiden
 • Project Digitalisering Erfgoed, Radboud Universiteit Nijmegen – alfabetische lijsten ontsluiten op simpele wijze een niet onaanzienlijke digitale collectie; er is nu ook een portal voor de gedigitaliseerde Bijzondere Collecties, met zowel handschriften als oude drukken
 • Digitized ObjectsBijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Utrecht
 • Dutch Government Publications, Internet Archive – hierin vooral contemporaine publicaties, met behalve staatsbladen en het Tractatenblad voor verdragen ook rapporten van de Tweede Kamer – vooral uit begin 21e eeuw
 • Peace Palace Library Digital Collections, Vredespaleis, Den Haag – acht digitale collecties, met daarbij literatuur over de Scheldekwestie, de vredesbweging, gravures, posters en karikaturen

Noord-Macedonië

Noorwegen

Oekraïne

Oostenrijk

Voor Oostenrijk biedt de portal RepÖstRG, Repertorium digitaler Quellen zur österreichischen Rechtsgeschichte in der Frühen Neuzeit van Heino Speer (Klagenfurt) snel toegang tot gedigitaliseerde bronnen en ook oudere literatuur.

Polen

Portugal

Roemenië

Servië

Slovenië

 • Digital knijznice Slovenije – de digitale bibliotheek van de Nationale en Universiteitsbibliotheek van Sloveni; interface Sloveens en Engels
 • Sistory Zgodovina Slovenije [Portal voor Sloveense geschiedenis] – een portalsite met bronnen uit archieven en bibliotheken, met ook volkstellingen, staatsbladen, parlementaire verslagen en wetgeving; interface Sloveens en Engels
 • Kamra: digitalarana kulturna dedišcina slovenskih pokrajin [Kamra, gedigitaliseerd cultureel erfgoed van Sloveense regio’s] – een digitaal portal van vooral een aantal bibliotheken; interface Sloveens, Hongaars, Engels en Italiaans

Slowakije

Spanje

Tsjechië

Er is verder het Registr digitalizace (RD), een portalsite om te checken welke werken door Tsjechische bibliotheken zijn gedigitaliseerd; interface Tsjechisch en Engels/

Vaticaanstad

 • DigiVatLib, Biblioteca Apostolica Vaticana – online catalogi en digitale collecties van een bibliotheek zonder weerga

Verenigd Koninkrijk

Wit-Rusland

 • Books of Belarus, 14th-18th centuries, Nationale Bibliotheek van Wit-Rusland, Minsk – zo’n 400 werken; interface Witrussisch, Russisch en Engels
 • Monumenten van de rechtsgeschiedenis van Wit-Rusland, Pravo – een deel van een portal voor Witrussisch recht met een selectie aan bronnen; interface Witrussisch
 • Digital Library, Yakub Kolas Central Science Library, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk – een digitale bibliotheek met verschillende collecties oude drukken en handschriften; interface Witrussisch, Russisch, Engels en Pools

Zweden

Zwitserland

 • e-Helvetica, Schweizerische Nationalbibliothek, Bern – de digitale bibliotheek van de Zwitserse nationale bibliotheek
 • Bibliothèque numérique RERO DOC, met gebruikersinterface in vier talen
 • e-rara – een digitale bibliotheekportal voor oude drukken
 • e-periodica, Eidgenössiche Technische Hochschule, Zürich – gedigitaliseerde Zwitserse tijdschriften; interface Duits, Frans en Engels
 • e-newspaperarchive.ch – een portal voor Zwitserse kranten; interface in vier talen
 • Amtsdruckschriften, Schweizerisches Bundesarchiv, Bern – het Bundesblatt vanaf 1848, diplomatieke documenten 1848-1945, Bundesratsprotokolle 1848-1882, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 1971-1995
 • Verfassungsgeschichte, A. Tschentscher, Bern – Zwitserse constitutionele documenten; er zijn ook secties voor het Verenigd Koninkrijk en de USA
 • Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen online (SSRQ), Rechtsquellenstifitung des Schweizerischen Juristenvereins – gedigitaliseerde versies van eerdere bronnenedities; interface in Duits, Frans en Italiaans – ook in XML/TEI formaat doorzoekbaar en op histHUB met andere bronnen
 • Rechtsquellen des Kantons Zürich, Sources Online en Staatsarchiv des Kantons Zürich – interface Duits, Frans en Engels
 • Recueil helvétique, Pascal Delvaux – een doorzoekbare databaseversie van de acht delen van het Bulletin des lois et des arrêtés de la République helvétique (1798-1803)
 • DigiBern: Berne Kultur und Geschichte im Internet, Universitätsbibliothek Bern – met een afdeling Gesetze und Verordnungen waarbij ook aandacht is voor de jurist Eugen Huber
 • Biblioteca digitale del Cantone Ticino
 • Bodmer Lab, Fondation Martin Bodmer en Université de Genève – een aantal gedigitaliseerde bijzondere collecties
 • Patrinum, Réseau vaudois des bibliothèques – de digitale erfgoedbibliotheek van een aantal instellingen in en rond Lausanne; viertalige interface
 • Scriptorium, Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), Lausanne – een platform voor gedigitaliseerde krantne, tijdschriften, almanakken en boeken, waarbij ook de Encyclopédie d’Yverdon (58 dln., 1770-1780, zie deze zoekgids) en het Bulletin du Grand Conseil