Over

Dit is de website van Otto Vervaart (Utrecht, 1963).

Foto Otto VervaartNa de middelbare school ben ik geschiedenis gaan studeren aan de Universiteit Utrecht met als hoofdvak middeleeuwse geschiedenis. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik een proefschrift geschreven bij de juridische faculteit over de Zeeuwse jurist Nicolaas Everaerts (circa 1462-1532) en diens boek over juridische argumentatieleer.

Als postdoc heb ik gewerkt aan de universiteit van München bij het Stephan-Kuttner-Institute of Medieval Canon Law. Aldaar heb ik de bibliotheek herordend en de boeken gecatalogiseerd. De bibliotheek bevindt zich sinds 2013 in de Lillian Goldman Law Library van Yale University, New Haven, CT.

Nadien heb ik onder andere gewerkt bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te Cuijk-St. Agatha en de centrale bibliotheek van de Fraters van Tilburg.

Van juni 2016 tot eind 2019 was ik in dienst als projectarchivaris bij Het Utrechts Archief. Ik werkte mee aan de eindredactie van de nieuwe inventarissen voor de middeleeuwse bisschoppen van Utrecht (2017; toegang 218-1) en huis Hardenbroek (2019; toegang 1010), de laatste een zeer gedetailleerde inventaris voor een uit vele collecties samengesteld huis- en familiearchief met vele bijlagen en in totaal bijna 7000 inventarisnummers, met stukken uit liefst zeven eeuwen. In de herfst van 2020 werkte ik als projectarchivaris bij de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, in het bijzonder voor de beschrijving van middeleeuwse en vroegmoderne oorkonden en de herinventarisatie van enkele archiefcollecties, met een tweede fase van mei tot en met augustus 2021. De resultaten zijn opgenomen in het digitaal repertorium van Bijzondere Collecties. In de tweede helft van 2022 werkte ik als medewerker archieven bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht in Wijk bij Duurstede.

Behalve mijn Engelstalige blog over rechtsgeschiedenis heb ik sinds 2013 bij het internationale Hypotheses-netwerk een blog over middeleeuwse juridische glossen, Glossae. Middeleeuwse juridische glossen in beeld. Digitale projecten rond de Eerste Wereldoorlog zijn het onderwerp op mijn blog Digital1418 waaraan ik in 2014 begon.

Disclaimer

De plaatsing van links op deze website betekent geen goedkeuring van of betrokkenheid bij de inhoud van sites. Dit ligt geheel buiten mijn verantwoordelijkheid. De informatie op deze site is niet bedoeld als juridisch advies.

Copyright

Het gebruik van de informatie op deze website is vrij toegestaan. Bij het citeren van langere passages en het overnemen van (commentaar bij) links stel ik bronvermelding op prijs.

Foto’s

De foto’s op deze site heb ik zelf gemaakt, op één na, de foto van het juridische handschrift (Henri Bohic, Distinctiones in librum primum Decretalium; Utrecht, UB, ms. 615, f. 9r). De foto wordt gebruikt met vriendelijke toestemming van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

In de banner zijn afwisselend foto’s te zien van een brug in de omgeving van Utrecht, de voormalige Hoofdwacht in Utrecht, de Hofpoort aan de Nieuwegracht in Utrecht, de twee duiventorens van de gesloopte ridderhofstad Voorn nabij de Leidse Rijn in Utrecht, het oude stadhuis te Woerden met schandpaal, de eendenkooi van Breukeleveen, een beeld van Justitia op de grote schouw in het oude raadhuis te Kampen, het Gravensteen te Leiden en het oude stadhuis van Vianen in de gemeente Vijfheerenlanden. De gravure van een rechtbank tijdens de Republiek komt uit Bernard van Zutphen, Nederlandtsche practycque van verscheyden daghelijcksche soo civile als criminele questien (Utrecht 1642).

Rechtshistorie volgen op Twitter