Over

Dit is de website van Otto Vervaart (Utrecht, 1963).

Otto Vervaart - foto Teunis Hol

Na de middelbare school ben ik geschiedenis gaan studeren aan de Universiteit Utrecht met als hoofdvak middeleeuwse geschiedenis. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik een proefschrift geschreven bij de juridische faculteit over de Zeeuwse jurist Nicolaas Everaerts (circa 1462-1532) en diens boek over juridische argumentatieleer. Als postdoc heb ik gewerkt aan de universiteit van München bij het Stephan-Kuttner-Institute of Medieval Canon Law. Aldaar heb ik de bibliotheek herordend en de boeken gecatalogiseerd. De bibliotheek bevindt zich sinds 2013 in de Lillian Goldman Law Library van Yale University, New Haven, CT. Nadien heb ik onder andere gewerkt bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te Cuijk-St. Agatha en de centrale bibliotheek van de Fraters van Tilburg. Sinds juni 2016 ben ik part-time in dienst als projectarchivaris bij Het Utrechts Archief.

Behalve mijn Engelstalige blog over rechtsgeschiedenis ben ik een blog begonnen over middeleeuwse juridische glossen. Digitale projecten rond de Eerste Wereldoorlog zijn het onderwerp op Digital1418.

Disclaimer

De plaatsing van links op deze website betekent geen goedkeuring van of betrokkenheid bij de inhoud van sites. Dit ligt geheel buiten mijn verantwoordelijkheid. De informatie op deze site is niet bedoeld als juridisch advies.

Copyright

Het gebruik van de informatie op deze website is vrij toegestaan. Bij het citeren van langere passages en het overnemen van (commentaar bij) links stel ik bronvermelding op prijs.

Foto’s

De foto’s op deze site heb ik zelf gemaakt, op één na, de foto van het juridische handschrift (Henri Bohic, Distinctiones in librum primum Decretalium; Utrecht, UB, ms. 615, f. 9r). De foto wordt gebruikt met vriendelijke toestemming van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

In de banner zijn afwisselend foto’s te zien van een brug in de omgeving van Utrecht, de voormalige Hoofdwacht in Utrecht, de twee duiventorens van de gesloopte ridderhofstad Voorn nabij de Leidse Rijn in Utrecht, het oude stadhuis te Woerden met schandpaal, de eendenkooi van Breukeleveen, een beeld van Justitia op de grote schouw in het oude raadhuis te Kampen, en het Gravensteen te Leiden.

Rechtshistorie volgen op Twitter