Digital Humanities

Op deze pagina bied ik een geordende en deels becommentarieerde keuze c.q. een overzicht aan van websites met betrekking tot Digital Humanities, een inmiddels zeer breed werkveld. Er zijn drie grote afdelingen: algemeen (inclusief organisaties en structuren), enkele thema’s, met daarbij vooral aandacht voor filologie, tekstedities en handschriften, en overzichten van concrete projecten. Sommige sites en blogs zouden even goed op meerdere plekken in dit overzicht kunnen staan of onder een ander kopje. Er zijn terreinen die nog onvoldoende in beeld komen. Suggesties voor aanvullingen zijn ook hier welkom.

Een eerste versie in het Duits van dit overzicht ontstond medio 2019 op mijn blog Glossae. Zowel daar, rond de bestudering van een Digestenfragment met vroege glossen uit de twaalfde eeuw, als hier is een overzicht zinvol.

Algemeen

Inleidingen en gidsen

Bibliografieën

Inleidende boeken

Portals

Repertoria voor DH-tools

Blogs

Digital Humanities Now is een blogaggregator met een zeer grote lijst aan blogs c.q. feeds.

Structuren voor en in Digital Humanities

Organisaties

Nationale organisaties

DH laboratoria – een keuze

Opleiding en training

Tijdschriften

Specials over DH van tijdschriften

Discussie- en nieuwsfora, berichtenlijsten

Kalender

Enkele thema’s

Afbeeldingen

 • RetroReveal – een online tool om b.v. het contrast van slecht leesbare teksten te vergroten, aanmelding noodzakelijk – freeware
 • Colourise SG – een online tool om zwart-witopnamen gedoseerd in kleur om te zetten – freeware
 • ImageJ – een tool voor beeldbewerking
 • Metabotnik – een online tool om afbeeldingen betrouwbaar te vergroten – freeware

Bibliografische tools

Boeken over Digital Humanities en geschiedenis

Het Duitse geschiedenisportaal CLIO Online biedt een aantal gidsen aan voor digitale methoden en technieken.

Data Curation

Data Visualisation

 • Selected tools, Datavisualization.ch
 • Data Visualisation, The Digital Panopticon: Tracing London Convicts in Britain & Australia, 1780-1925 – een beknopte inleiding met een overzicht van tools en een compacte bibliografie

Digital Preservation

Digital public history

Evaluatie van digital scholarship: richtlijnen

Geospatial Tools

Geschiedenis van DH

Open Data

Enkele tools voor Linked Open Data:

Optical Character Recognition (OCR)

 • OCR4ALL, GitHub – vooral voor oude drukken
 • Historical and Mulitingual OCR, Northeastern University – een onderzoek uit 2017
 • OCR-D [OCR Development], Deutsche Forschungsgemeinschaft – interface Duits en Engels

Spatial history

Standaarden

Studies en boekenreeksen

Losse boeken:

Digitale edities en filologie

Collatiesoftware

Handleidingen

Handschriften

Hulpmiddelen voor tekstedities

Platformen voor het editeren van handschriften en drukken

Tekstanalyse

Tools voor digitale edities

 • Archetype – een toolkit voor digitale edities
 • Digital Mappa – nog een toolkit
 • Oriflamms – een Franse toolkit, nu eerst benut voor middeleeuwse handschriften, met daarbij een blog
 • T-PEN: Transcription for Palaeographical and Editorial Notation

Overzichten van concrete projecten

Corpora

Gedigitaliseerde handschriften

HISGIS-projecten

Historische datasets

Landenoverzichten

Linked Open Data

Open Access

De Bielefeld Academic Searche Engine (BASE) biedt drie overzichten van de daar doorzoekbare repositoria, de meeste ervan in open access.

Spatial data

Voorbeelden van digitale edities

Andere overzichten