Handschriftenrepertoria

Op deze bladzijde bied ik een overzicht aan van repertoria voor (middeleeuwse) handschriften. Zoals alle overzichten van dien aard is het makkelijk om zaken over het hoofd te zien. De focus hier ligt op drie soorten repertoria: repertoria voor meerdere landen, nationale repertoria en repertoria voor specifieke genres, talen en/of periodes. Meldingen over gebroken links of ontbrekende websites zijn welkom! Voor sommige gebieden zijn er zeer specifieke repertoria, zoals voor muziek, bijbelstudie en theologie, deze blijven hier grotendeels bewust buiten beschouwing; voor muziek noem ik enkele algemene repertoria. Repertoria voor juridische handschriften noem ik op de hoofdpagina’s van deze site.

Dit overzicht bouwt voort op soortgelijke overzichten van de SIEPM en een lijst van Klaus Graf op Archivalia, en tevens op de rijke informatie over handschriftencatalogi bij de Universität Kassel, met name ook de sectie Special Interests met daarin de rubriek Thematische Sammlungen. Ook het CERL-consortium biedt een gedetailleerd overzicht aan van repertoria en verwante websites en hulpmiddelen (PDF).

Projekten rond fragmenten van handschriften en oorkonden worden bij elkaar gebracht in het overzicht op mijn blog Glossae – Middeleeuwse juridische handschriften in beeld, inclusief verwijzingen naar andere relevante overzichten en enige tentoonstellingscatalogi.

Algemene repertoria

 • Digitized Medieval Manuscripts (DMMapp) – een overzicht van bibliotheken met gedigitaliseerde handschriften
 • Donne e cultura scritta nel Medioevo, Antonio Cartelli en Marco Palma – een lijst en een Excelblad met handschriften met teksten van en/of gekopieerd door middeleeuwse vrouwen
 • Portail Biblissima, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT), Parijs-Orleans – interface Frans en Engels
 • Earlier Latin Manuscripts, National University of Ireland, Galway – een database voor handschriften tot 800, gebaseerd op E.A. Lowe’s Codices Latini Antiquiores
 • Hill Monastic Manuscripts Library (HMML), Collegeville, MN – een portalsite met als een van de kernen het zoeken naar tienduizenden handschriften in vooral Oostenrijkse en Spaanse bibliotheken waarvan de HMML vele microfilms liet vervaardigen
 • Manuscripta Mediaevalia – een repertorium voor middeleeuwse handschriften in Duitsland, met digitale versies van catalogi; in bedrijf tot medio december 2023 – het subdomein met catalogi en links is nog actief
 • Mapping Manuscript Migrations – een internationaal project om handschriften en hun transmissie in kaart te brengen
 • MEDIUM: Répertoire des manuscrits reproduits ou recensés, IRHT – in december 2023 geïntegreerd met de Bibliothèque Virtuelle des Manuscrits Médiévaux op het subdomein ARCA
 • MIRABILE: Archivio digitale della cultura medievale, SISMEL – een portal met bibliografische informatie en in de sectie DB Mediolatino (grotendeels vrije) toegang tot een aantal databases en repertoria voor handschriften; daarnaast zijn er repertoria voor de Romaanse talen en heiligenlevens; interface Italiaans en Engels
 • Schoenberg Database of Manuscripts, University of Pennsylvania Libraries, Philadelphia, PA – een repertorium met verkoop- en veilinginformatie over ruim 14000 middeleeuwse en latere handschriften

Nationale repertoria

Australië

België

Duitsland

 • Handschriftenportal – een nieuwe portalsite met een repertorium voor handschriften in Duitse collecties; interface Duits en Engels

Finland

 • Codices Fennici – een repertorium voor middeleeuwse en vroegmoderne handschriften; interface Fins en Engels

Frankrijk

 • Calames – een database voor handschriften in Franse universitaire instellingen, compleet met eigen blog
 • Catalogue collectif de France (CCFr) – de Base Patrimoine van deze meta-catalogus is doorzoekbaar op handschriften; ook de Catalogue Général des Manuscrits des bibliothèques publiques de France (CGM) is hier doorzoekbaar in de sectie Manuscrits et archives
 • CMD-F, IRHT – een database versie van de delen van de Catalogue des manuscrits datés voor Frankrijk

Italië

Nederland

 • Medieval Manuscipts in Dutch Collections (MMDC) – een site van de Koninklijke Bibliotheek met informatie over ruim 8000 handschriften, compleet met een paleografische atlas en zelfs de delen van de Catalogue des manuscrits datés; zoekinterface Engels
 • e-Codices NL – een pilot als opstap naar een opvolger voor MMDC, uitgebreid met gedigitaliseerde handschriften; interface Nederlands en Engels

Oostenrijk

Polen

 • Manuscripta.pl – een repertorium voor middeleeuwse handschriften bij instellingen in Polen; interface Pools en Engels

Verenigde Staten

 • National Union Catalogue of Manuscripts Collections (NUCMC) – de Library of Congress zette deze site op voor het zoeken naar handschriften in vele Amerikaanse collecties
 • Lisa Fagin Davis en Melissa Conway, Directory of Institutions in the United States and Canada with Pre-1600 Manuscript Holdings (versie 2015) – online (PDF), Bibliographical Society of America en University of Chicago Press

Zweden

 • manuscripta.se: A Digital Catalogue of Medieval and Early Modern Manuscripts in Sweden – een repertorium met daarbij veel gedigitaliseerde handschriften

Zwitserland

 • e-Codices, Université de Fribourg – een handschriftenrepertorium en portaal voor gedigitaliseerde middeleeuwse handschriften in Zwitserse collecties; viertalige interface

Middeleeuwse disciplines en genres

– Algemene repertoria

 • Jordanus, Menso Folkerts, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München – een repertorium voor handschriften met betrekking tot wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde en astrologie; interface Engels
 • Scientific Manuscripts in Latin and Old and Middle English – database versies van de repertoria door Thorndyke en Kibre (TK) en Voigts-Kurtz (VK)
 • eTK/eVK2, IndexCat, National Library of Medicine, Bethesda, MD – een tweede toegang
 • Luxury Bound – A corpus of illustrated manuscripts in the Netherlands (Low Countries) (1400-1550), IRHT – een repertorium voor verluchte handschriften uit de Bourgondische periode

– Repertoria per discipline

Alchemie

Filosofie

Geschiedschrijving

 • Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters, Bayerische Akademie der Wissenschaften – met informatie over handschriften, studies en edities
 • Repertorium chronicarum, Mississippi State University – een repertorium voor middeleeuwse kronieken in Latijn
 • Narrative Sources: The Narrative Sources from the medieval Low Countries – ook hier informatie over handschriften, studies en edities; interface Nederlands, Engels en Frans

Heiligenlevens

Literatuur

 • Arthurian Fiction in Medieval Europe, Universiteit Utrecht, Huygens Instituut, CLARIN en NWO – een repertorium voor handschriften en fragmenten van verhalen uit de Arthurepiek in de Europese middeleeuwse talen; zoekinterface Engels

Muziek

– Repertoria per taal

Meerdere talen

 • Philobiblon, Bancroft Library, University of California, Berkeley – een portal en repertorium voor handschriften met teksten in het Catalaans, Galicisch, Portugees en Spaans
 • JONAS: Répertoire des textes et des manuscrits médiévaux d’oc et d’oïl, IRHT – een repertorium voor handschriften met teksten in het Occitaans, het Oud- en Middelfrans, met een bibliografische database

Repertoria voor één taal

Duits

Engels

Hebreeuws

Grieks

Iers

IJslands

 • Handrit – een repertorium met een groeiende digitale collectie voor handschriften i n het IJslands in verschillende Scandinavische bibliotheken; interface IJslands, Deens en Engels

Italiaans

 • Autografi dei Letterati Italiani, Università La Sapienza, Università Roma Tre en Università del Sacro Cuore, Milaan – een repertorium voor auteurshandschriften vanaf de dertiende eeuw; interface Italiaans en Engels

Nederlands

Syrisch