Standlijst collectie "Rechtsgeschiedenis" (JBRAR)

JBRAR: DUOD.1
Les cinq codes de l'Empire Français : réunis en un seul volume ; suivis de la taxe des frais et dépens .... - Ed. conforme à celles de l'Imprimerie impériale. - Paris : chez Ferra, ainé [etc.], 1812. - II, 787 p. : ill. ; 14 cm (8-o) - Note: 1. Code Napoléon. 2. Code de procédure. 3. Code de commerce. 4. Code criminel. 5. Code pénal.
0727779
JBRAR: DUOD.2
Struve, Georg Adam.
Georgii Adami Struvii Jurisprudentia Romano-Germanica forensis. - Ed. altera / corr. et auctior ; adjectus est index rerum et verborum. - Jenae : typis Johannis Nisii, 1675. - XX, 912, CXLIV p. : ill. ; 14 cm (12-o)
0725523
JBRAR: DUOD.3
Traité du droit de chasse ; [par F. de Launay]. - A Paris : chez Gabriel Quinet, 1681. - X, 185 p. ; 16 cm (8-o) - Bibl.: Barbier 4, 793.
0721707
JBRAR: DUOD.4#2
Schingen, Hero à.
Procurator ende der rechten begin in Nederlandtsche tale door t' samensprekinghe van drie personen, namentlijcken rechter, procureur, patient ; ghemaeckt door Heronem à Schingen tot profijt vande jonghe practicijns voor de neder-rechter. - Van nieuws gecorrigeert ende verbetert door den tweeden druck. - Tot Leeuwarden : gedruckt bt Dirck Alberts, 1635. - 15 cm - Note: Gebonden bij: Hero à Schingen. Paratitla.
0393702
JBRAR: DUOD.4 NB: CON
Schingen, Hero à.
Paratitla: ofte korte begrijp over het Corpus Iuris / [scripsit] H. à Schingen ; in Nederlandtsche tale ghemaeckt ende uyt ghegaen tot profijt vande inghesetene des landtschap van Frieslandt ende andere provintien. - Tot Leeuwarden : gedruckt by Dirck Alberts, 1635. - IV, 201 p. ; 15 cm
0393701
JBRAR: DUOD.5
Matthaeus, Antonius (1635-1710).
Antonii Matthaei Disputationes de obligationibus XLII, de criminibus VII, de servitutibus VII et aliquot miscellaneae : in illustri Academia Ultrajectina publice ventilatae, defendentibus juris et bonarum literarum studiosis, quorum nomina singulae disputationes praeferunt. - Ultrajecti : ex officina Joannis a Waesberge, 1660. - XII, 628 p. ; 14 cm (12-o) - Bibl.: Ledeboer, Van Waesberghe 113.
0853295
JBRAR: DUOD.6
Duck, Arthur.
De usu et authoritate juris civilis Romanorum, in dominiis principum christianorum, libri duo ; authore Arthuro Duck. - Lugd. Batav. : ex officina Elseviriorum, 1654. - XLVIII, 474, LIII p. ; 13 cm (12-o) - Bibl.: Willems 744.
0853282
JBRAR: DUOD.7
Duck, Arthur.
De usu et authoritate juris civilis Romanorum, in dominiis principum christianorum, libri duo ; authore Arthuro Duck. - Lipsiae [etc.] : sumptibus Johannis Lüderwaldi [etc.], 1676. - XLVI, 474, LIII p. ; 14 cm (12-o)
0853283
JBRAR: DUOD.8
Hand-vesten, privilegien, keuren ende reglementen, aengaende den dijck-rechte van den Alblasserwaert. - Den tweeden druck, vermeerdert met eenige resolutien, contracten en andere zaken den voorsz Waerd concernerende. - Tot Dordrecht : gedruckt by Mattheus de Vries, 1720. - 361, X p. ; 17 cm
0199246
JBRAR: DUOD.9 NB: CON
Pagenstecher, Alexander Arnoldus.
Alexandri Arnoldi Pagenstecheri De jure ventris liber singularis. - Ed. 2a / multo auctior ; cui accesserunt De cornibus et cornutis dissertationes duae. - Bremae : apud Philippum Gothofredum Saurmannum, 1714. - IV, 500, 178, LXXIV p. ; 13 cm (12-o) - Note: De cornibus et cornutis met eigen paginering.
0725453
JBRAR: DUOD.10#2
Code pénal. - Éd. originale et seule officielle. - A Paris : de l'Imprimerie Impériale, 1810. - II, 284 p. ; 10 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Code d'instruction criminelle.
0721720
JBRAR: DUOD.10 NB: CON
Code d'instruction criminelle. - Éd. originale et seule officielle. - A Paris : de l'Imprimerie Impériale, 1810. - II, 323 p. ; 10 cm (8-o)
0721719
JBRAR: DUOD.11
Respublica Hollandiae et urbes. - Lugduni Batavorum : ex officina Joannis Maire, 1630. - 526 p. ; 11 cm (12-o) - Note: Bevat: 1. Hugonis Grotii De antiquitate Reipublicae Batavicae liber singularis. 2. Pauli Merulae De statu Reip. Batavicae diatriba. 3. Decretum Ordinum Hollandiae et West-Frisiae de antiquo jure Reipublicae Batavicae. 4. Lud. Guiciardini Hollandiae Selandiaeque descriptio ... / inserta sunt elegantissima Casparis Barlaei urbium praecipuarum encomia. 5. Hollandiae Selandiaeque principes, desumpti ex Batavia illustrata P. Scriverii, qui accurate denuo recensuit. - Bibl.: Bibl. Belg. 3, 343 (G 344). - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 696.
0165075
JBRAR: DUOD.12
Nicolas, Augustin.
Onderzoek uit zeede-lessen en regts-gronden of de pynbank een seker middel is, om geheime misdaden waar te maken : waar in wijdloopig gehandeld werd van de misslagen, die in het instrueren en vervolgen van criminele processen en voornamentlijk in het ondersoek van toverye begaan werden ... / door Augustin Nicolas ; uit het Fransch vert.. - Te Leyden : by Joh. Arnold. Langerak, 1736. - 2 dl. (1 bd.) X, 358 p. ; 17 cm (8-o) - Note: Nieuwe titeluitg. van de ed. 1702.
0853307
JBRAR: DUOD.13
Wicquefort, Abraham de.
De Fransche tyrannie : dat is: oprecht en waerachtig verhael van de grouwelijke wreetheden tot Bodegraven, Swammerdam en elders door de Franssen gepleegt, benevens de laeste toght van 't heir des koninks van Vrankrijk in Brabant en Vlaenderen, met bygevoegde autentijke stukken / getrouwelijk naer 't origineel uit het Frans vert., en verm. met 'et gepasseerde op de dorpen van Nichtevecht, Waverveen en Abkoude. - T' Amsterdam : by Jan Claesz. ten Hooren, 1674. - 166, 150 p. : ill. ; 15 cm (8-o) - Note: Auteur is Abraham de Wicquefort. - Note: De autentijke stukken met eigen paginering. - Note: 'Het gepasseerde op de dorpen van Nichtevecht ...' met eigen titelblad: Historisch verhael van de Fransche tyrannye, gepleegt in de dorpen van Loenen, Loosdrecht .... - Note: Titel oorspr. werk: Advis fidelle aux véritables Hollandois, touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave et Swammerdam .... - Note: Voor andere vertaling zie: Getrouw advys aen de oprechte Hollanders ... en: Getrouw en waarachtig bericht, voor alle oprechte Nederlanders .... - Bibl.: Van der Wulp 5199. - Bibl.: Van Doorninck 2, 127 (vgl.).
0802483
JBRAR: DUOD.13 NB: ONTBR. VERVOLG VAN D
Wicquefort, Abraham de.
De Fransche tyrannie : dat is: oprecht en waerachtig verhael van de grouwelijke wreetheden tot Bodegraven, Swammerdam en elders door de Franssen gepleegt, benevens de laeste toght van 't heir des koninks van Vrankrijk in Brabant en Vlaenderen, met bygevoegde autentijke stukken / getrouwelijk naer 't origineel uit het Frans vert., en verm. met 'et gepasseerde op de dorpen van Nichtevecht, Waverveen en Abkoude. - T' Amsterdam : by Jan Claesz. ten Hooren, 1674. - 166, 150 p. : ill. ; 15 cm (8-o) - Note: Auteur is Abraham de Wicquefort. - Note: De autentijke stukken met eigen paginering. - Note: 'Het gepasseerde op de dorpen van Nichtevecht ...' met eigen titelblad: Historisch verhael van de Fransche tyrannye, gepleegt in de dorpen van Loenen, Loosdrecht .... - Note: Titel oorspr. werk: Advis fidelle aux véritables Hollandois, touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave et Swammerdam .... - Note: Voor andere vertaling zie: Getrouw advys aen de oprechte Hollanders ... en: Getrouw en waarachtig bericht, voor alle oprechte Nederlanders .... - Bibl.: Van der Wulp 5199. - Bibl.: Van Doorninck 2, 127 (vgl.).
0802483
JBRAR: DUOD.14
Recueil des édits, déclarations, arrests et autres pièces concernant les duels et rencontres. - A Paris : par Sebastien Mabre-Cramoisy, 1679. - II, 456, VII p. ; 17 cm (12-o)
0853313
JBRAR: DUOD.15 EX (1)
Begin, voortgang ende eind der vrye, ende der gewaande erf-gravelike bedieninge in Holland ende West-Vriesland. - Tot Amsteldam : by Jan Rieuwertsz, 1683. - LXIV, 486, II p. ; 16 cm (8-o) - Note: Toegeschreven aan J. Uytenhage de Mist en aan Pieter de la Court. - Bibl.: Van Doorninck 2, 371.
0596504
JBRAR: DUOD.15 EX (2)
Begin, voortgang ende eind der vrye, ende der gewaande erf-gravelike bedieninge in Holland ende West-Vriesland. - Tot Amsteldam : by Jan Rieuwertsz, 1683. - LXIV, 486, II p. ; 16 cm (8-o) - Note: Toegeschreven aan J. Uytenhage de Mist en aan Pieter de la Court. - Bibl.: Van Doorninck 2, 371.
0596504
JBRAR: DUOD.16
Groot, Willem de.
Guilielmi Grotii De principiis juris naturalis enchiridion ; novis animadversionibus illustratum curante Johanne Georgio Simone. - Jenae : apud Joh. Theodor. Fleischern, 1675. - XIV, 372 p. ; 14 cm
0196988
JBRAR: DUOD.17
Lybreghts, Arent.
Rechtsgeleerd, notariaal en koopmans handboekje : behelzende een korte grondslag van de rechtsgeleerdheit, notariale practycq en van den koophandel ... ; gedeeltelyk opgestelt door Arent Lybreghts ; nu verder uitgebreid en verm. door J. D. M. ...... R. ... G.. - Te Amsterdam : by Jacobus Loveringh, 1759. - XL, 128 p. ; 16 cm (8-o)
0853314
JBRAR: DUOD.18#2
Commentariolus de statu confoederatarum provinciarum Belgii ; [auctor Marcus Zuerius Boxhorn]. - Ed. 5a auctior et emendatior. Accessit de eadem materia Pauli Merulae diatriba, nec non decretum ordd. Holl. et West-Frisiae, de antiquo iure reip. Batavicae. - Hagae-Comitum : ex typogr. Adriani Vlacq, 1659. - XII, 202 p. ; 14 cm - Note: Ex. Rechtsgesch. gebonden bij: Martin Schoock. Martini Schoockii Belgium federatum ....
0197703
JBRAR: DUOD.18 NB: CON
Schoock, Martinus.
Martini Schoockii Belgium federatum, sive distincta descriptio Reip. Federati Belgii, .... - Ed. altera priori emendatior. - Amstelaedami : apud Petrum van den Berge, 1665. - X, 426 p. ; 14 cm
0232854
JBRAR: DUOD.19
Vinnius, Arnoldus.
Arnoldi Vinnii Selectarum juris quaestionum libri duo ; additae sunt Simonis Vinnii orationes duae et alia quaedam. - Ed. 4a / priori emendatior. - Roterodami : ex officina Regneri Leers, 1685. - XVI, 556 p. ; 14 cm (12-o) - Bibl.: Lankhorst 41.
0721693
JBRAR: DUOD.20
Scot, Alexander.
Vocabularium utriusque juris ; emendatius et auctius quam unquam antea opera Alexandr. Scot ; accesserunt praeterea observationes quaedam Aelii Ant. Nebr. in accursium .... - Lugduni : apud Horatium Cardon, 1604. - XVI, 663 p. ; 17 cm (8-o)
0853306
JBRAR: DUOD.21
Nény, Patrice François de.
Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens et sur la constitution tant interne qu'externe des provinces qui les composent ; par le comte de Neny. - 4me éd. / rev. et corr. d'après un manuscrit exact ; enrichie de notes qui indiquent les changemens arrivés depuis la rédaction de ces mémoires et augm. .... - A Bruxelles : chez B. le Francq, 1786. - 2 dl. : ill. ; 17 cm (12-o)
0853309
JBRAR: DUOD.22
Schotanus, Bernardus.
Bernardi Schotani Examen juridicum : quo fundamenta jurisprudentiae secundum seriem digestorum, subjectis suis locis titulis codicis, explicantur, recognitum et altera fere parte locupletatum. - Ed. ultima. - Lugduni Batavorum : apud Johannem Elsevirium, 1657. - XII, 636, XXII p. ; 13 cm (12-o) - Bibl.: Willems 812.
0721695
JBRAR: DUOD.23
Disquisitiones politicae, id est sexaginta casus politici ex omni historia selecti : ubi de singulis variae sententiae ac decreta, variique eventus proponuntur et exactum de iis judicium fertur ; [scripsit Marcus Zuerius Boxhorn]. - Ed. 3a. - Hagae-Comitis : ex typographia Adriani Vlacq, 1655. - 300, XI p. ; 13 cm (12-o) - Bibl.: NUC 70, 543.
0853279
JBRAR: DUOD.24#2
Maul, Friedrich Albert.
Tractatus de statibus imperii : in quo tractatur, qui sint status imperii, in quo consistat forma status imperii ... ; opera et studio Friderici-Alberti Maulii. - Herbornae Nassoviorum : [s.n.], 1631. - 72 p. ; 15 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Paganini Gaudentii Liber de Justinianaei seculi moribus nonnullis.
0715019
JBRAR: DUOD.24#3
Maul, Thomas.
Tractatus de jure conducendi : quod simpliciter das Geleyd appellamus, ex Sacri Romani Imperii constitutionibus, hodierno Reipubl. Romanae statu, et doctorum juris doctrinis et responsis accurate pertractatus ; authore Thoma Maulio. - Gissae Hassorum : typis et sumptibus Nicolai Hampelii, 1621. - XII, 124 p. ; 15 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Paganini Gaudentii Liber de Justinianaei seculi moribus nonnullis.
0715020
JBRAR: DUOD.24#4
Maul, Thomas.
De homagio, reverentia, obsequio, operis, auxilio et aliis juribus ... tractatio Thomae Maulii ; a multis hactenus multum expetita et utilitatis publicae causa foras data. - Ed. 2a et correctior. - Marpurgi : typis et sumptib. Nicolai Hampelii, 1632. - VIII, 222, II p. ; 15 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Paganini Gaudentii Liber de Justinianaei seculi moribus nonnullis.
0715021
JBRAR: DUOD.24#5
Lange, Johann Ludwig.
Libellus de pactis : in quo conventionum et contractuum natura, aliisque juris articuli ... enucleantur ; cum indice rerum et verborum locupletissimo ; auctore Joanne Ludovico Langio ; accessit Disputatio eadem de re Oberti Giphanii. - Francofurti : typis Erasmi Kempfferi [etc.], 1620. - 346, XXXVI p. ; 15 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Paganini Gaudentii Liber de Justinianaei seculi moribus nonnullis.
0715022
JBRAR: DUOD.24#6
Ricci, Adam.
Enodationes Institutionum juris Justinianaei : in quibus praecipui textus ... deteguntur et solvuntur nodi ; cum parergo, in Salustium commentario ; autore Adamo Riccio. - Regiomonti : typis Laurentii Segebadii [etc.], 1638-1639. - 2 dl. (1 bd.) ; 15 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Paganini Gaudentii Liber de Justinianaei seculi moribus nonnullis.
0715023
JBRAR: DUOD.24 NB: CON
Gaudentius, Paganinus.
Paganini Gaudentii Liber de Justinianaei seculi moribus nonnullis ; cum ejusdem dissertatione de successione foeminarum. - Juxta editionem Florentinam. - Argentorati : typis et sumptibus Friderici Spoor, 1654. - VI, 134, XVI p. ; 16 cm (8-o)
0199233
JBRAR: DUOD.25
Otto, Everardus.
Everardi Ottonis De aedilibus coloniarum et municipiorum liber singularis : in quo nonnulla juris civilis aliorumque veterum scriptorum loca illustrantur et status municipiorum subinde explicatur. - Francofurti : apud Thomam Fritsch, 1713. - XX, 379, I p. ; 16 cm (8-o)
0721699
JBRAR: DUOD.26
Differentiae juris Romani et Belgici, secundum ordinem digestorum strictim expositae et auditorum caussa evulgatae ; [auctore Jacobo Voorda]. - Trajecti ad Rhenum : apud Justum Reers, 1745. - II, 302 p. ; 16 cm (8-o) - Bibl.: NNBW 3, 1339.
0166209
JBRAR: DUOD.27
Vantius, Sebastianus.
Tractatus nullitatibus processuum ac sententiarum ; Sebastiano Vantio authore. - Nunc hac editione purgatus, cum rerum et verborum indice locupletissimo. - Venetiis : apud Bartholomaeum Rubinum, 1567. - VIII, 286, XXXVIII fol. ; 15 cm (8-o)
0853284
JBRAR: DUOD.28#2
Viglius ab Aytta Zuichemus.
Grondig berigt van 't Nederlands oproer, zo onder de hertogin van Parma, als den hertog van Alba ; beschreven in 't François door Viglius Zuichemus ab Ayta ; nooit voor dezen gedrukt en onlangs in de Nederduitsche tale overghezet door V. H. [Pieter de la Court]. - [t'Amsterdam] : [voor Jacob Vinkel], [1662]. - 15 cm (12-o) - Note: Vormt in paginering een geheel met: Historie der gravelike regeering in Holland. - Bibl.: Van Doorninck 1, 616.
0862359
JBRAR: DUOD.28 NB: CON
Historie der gravelike regeering in Holland ; beschreven door V.H. [Pieter de la Court] ; waer by is gevoegd De oorsprong der Nederlandse troublen, wel eer beschreven door Viglius Zuichemus ab Ayta, en nu eerst in 't licht gebracht door V.H.. - t'Amsterdam : voor Jacob Vinkel, 1662. - XVIII, 267 p. ; 15 cm (2-o) - Note: De oorsprong der Nederlandse troublen is afzonderlijk beschreven; zie: Viglius ab Ayta Zuichemus, Grondig bericht van 't Nederlands oproer zo onder de hertogin van Parma als den hertog van Alba .... - Bibl.: Van Doorninck 1, 616.
0523727
JBRAR: DUOD.29#2
Over de armoede en bedelary met betrekkinge tot de provintie van Zeeland, en byzonder tot de stad Goes en eiland van Zuid-Beveland ; [door Laurens Pieter van de Spiegel]. - Te Goes : by Jacobus Huysman, [1780]. - 49 p. ; 15 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Algemeene kundigheden voor den gemeenen man. - Bibl.: Van Doorninck 2, 2794. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2410.
0725440
JBRAR: DUOD.29 NB: CON
Algemeene kundigheden voor den gemeenen man ; [door Laurens Pieter van de Spiegel]. - Te Goes : by Jacobus Huysman, [ca. 1780]. - 52 p. ; 15 cm (8-o) - Bibl.: Van Doorninck 2, 2077 (vgl.).
0725439
JBRAR: DUOD.30
Cujas, Jacques.
Paratitla in lib. VII, VIII et IX Codicis Justiniani repetitae praelectionis ; opus Jacobi Cujacii ; Caroli Annibalis Fabroti ad ea enarrationes. - Parisiis : apud Joannem Jost, 1655. - L, 444 p. ; 15 cm (12-o)
0853286
JBRAR: DUOD.31
Politijck handboexken van de Staet van 't Nederlandt : vertoonende den florisanten staet ende veelvoudighe middelen, tot onderhoudinge van de selve : alsmede de Unie van Utrecht [en] het recht der ridderschap ; bij het welcke gevoecht is Pauli Merulae, Kort verhael van de republijck van Hollant. - Doorgaens verb. ende verm., de 3de ed., seer nut voor alle liefhebbers. - [S.l.], 1650.
0566579
JBRAR: DUOD.32
't Nieuw appendix : voor de eerstemael vertoonende alle resolutien, ordonnantien, placcaten, octroyen en de nieuwe reglementen op 't verkiesen van volmachten, predikanten, griets-luyden etc., ende wat eenigsins tot interpretatie, augmentatien ofte amputatie van de statuten, ordonnantien en costumen van Frieslandt, 't sedert den jare 1600 tot desen tegenwoordige tydt ; by de Ed. Mog. Heeren Staten en hare ed. mog. heeren gedeputeerden geresolveert en gepubliceert synde gevonden ende by een gebracht konde worden. - Tot Franeker : gedrukt by Joh. Arcerius, 1663. - 82 p. ; 13 cm (12-o)
0721712
JBRAR: DUOD.33#2
Fritsch, Ahasver.
Ahasveri Fritschii Aulicus peccans, sive tractatus de peccatis Aulicorum ; accessit Ulrici de Hutten Dialogus de Aula, ante centum quinquaginte annos editus. - Osterodae [etc.] : sumtibus Bartholdi Furmanni [etc.], 1682. - VIII, 184 p. ; 14 cm (12-o)
0853289
JBRAR: DUOD.33#3
Fritsch, Ahasver.
Ahasveri Fritschii Miles peccans, sive tractatus de peccatis militum. - Osterodae [etc.] : sumtib. Bartholdi Furmanni [etc.], 1682. - XX, 220 p. ; 14 cm (12-o)
0853290
JBRAR: DUOD.33#4
Tassara, Antonius.
Notarius peccans et errans, sive Antonii Tassarae Tractatus de notariorum peccatis et erroribus ; ante annos nonaginta editus, nunc vero a multis mendis repurgatus et additionibus nonnullis adauctus opera et studio Ahasveri Fritschi. - Osterodae [etc.] : sumtibus Bartholdi Fuhrmanni [etc.], 1681. - XXIV, 574 p. ; 14 cm (12-o)
0853291
JBRAR: DUOD.33 NB: CON
Fritsch, Ahasver.
Ahasveri Fritschii Princeps peccans, sive tractatus de peccatis principum excutiendae ipsorum conscientiae inserviens ... ; cum indice rerum et conclusionum. - Ed. altera / priore multum correctior et auctior. - Osterodae : sumptibus Bartholdi Fuhrmanni, 1679. - XXIV, 418, XXVI p. ; 14 cm (12-o)
0853288
JBRAR: DUOD.34
Venator, Daniel.
Enchiridion pandectarum omnes definitiones, divisiones, distinctiones, sententias et regulas juris, quae pandectis inseruntur, ordinata titulorum serie observata, compraehendens ; per Danielem Venatorium. - Coloniae Agrippinae : apud Joannem Gymnicum, 1580. - XII, 300 p. ; 16 cm (8-o)
0853281
JBRAR: DUOD.35
Schotanus, Bernardus.
Bernardi Schotani Examen juridicum ; cum annotationibus practicis. - Quid ed. haec caeteris praestet, praef. ad lectorem indicat. - Amstelodami : ex officina Henrici et Theodori Boom, 1669. - X, 766, XXIV p. ; 13 cm (12-o)
0721697
JBRAR: DUOD.36
Lucius Veronensis.
Dissertatio enucleata de successione in Jura, et ditiones Juliae, Cliviae, Montium, Marchiae, Ravenspurgae, etc. / scripsit Lucius Veronensis. - [S.l.], [ca. 1640].
0696967
JBRAR: DUOD.37
Thomas Aquinas.
De rebuspublicis et principum institutione libri IV / [scripsit] Thomas Aquinas. - Lugduni Batavorum : ex officina Joannis Maire, 1651. - IV, 444, XX p. ; 11 cm (12-o)
0853293
JBRAR: DUOD.38
Raynal, Guillaume Thomas.
Histoire du stadhoudérat depuis son origine jusqu'à présent ; par Raynal. - Nouv. éd.. - Bruxelles : J. Dewaet, 1831. - 154, I p. ; 15 cm
0853275
JBRAR: DUOD.39
Coutume du pays et duché de Normandie, ancien ressorts et enclaves d'icelui ; avec les édits, déclarations, arrêts et réglemens, tant du Conseil que de la Cour, corr. et augm. jusqu'à présent ; avec une table des matieres .... - Derniere éd.. - A Rouen : chez Abraham Viret, 1766. - II, 533, CIV p. ; 13 cm (12-o)
0725454
JBRAR: DUOD.40
Naerdere unie in 'sGraven-hage op de groote zale van 't Hof van Hollant den 21. Augusti in 't jaer 1651 geslooten. - Den tweeden druck / grootelijcks vermeerdert en verbetert, als in het navolgende register te sien is. - Tot Arnhem : by Jacob van Biesen, 1652. - XII, 358 p. ; 14 cm (12-o)
0200486
JBRAR: DUOD.41
Instructie ende onderwijs in materie van rechte, om verstandt te hebben vander practijcke inden ghescreven rechten, naer stijle der Camere vanden Rade in Vlaenderen ende naer de costuymen van dien lande. - Gheprint Thantwerpen : by Hans de Laet, 1557. - 185, IV p. ; 15 cm
0168220
JBRAR: DUOD.42#2
Schenck van Toutenburg, Frederik.
Progymnasmata fori, seu de iis qui in judicio versantur et de actis civilium judiciorum libri II ; item Viridarium conclusionum juridicarum ; autore Friderico Schenck a Tautenberg. - In hac ed. praeter mendas plurimas correctas, adjecta sunt summaria et index copiosus. - Coloniae Agrippinae : apud Joannem Gymnicum, 1589. - XL, 382 p. ; 16 cm (8-o)
0853302
JBRAR: DUOD.42 NB: CON
Oldendorp, Johann.
Actionum juris civilis loci communes ad usum forensem accomodati, et tractatus de forma investigendae actionis in judicio proponendae ; item De formula libelli per quem editur actio ... Joannis Oldendorpii. - Coloniae Agrippinae : apud Joannem Gymnicum, 1595. - VIII, 104, 102 p. ; 16 cm (8-o)
0853301
JBRAR: DUOD.43
Oudenhoven, Jacob van.
Jacob van Oudenhovens Oudt en nieuw Dordrecht : behelsende desselfs opkomste, voort-gangh ende regeringe, loop ende verloop van den Rhijn, Wael, Maes etc.. - Tot Haerlem : by Ambrosius Vermerck, 1666. - XXIV, 545, V p. : ill. ; 13 cm (12-o) - Note: Aan ex. RGS-GS ontbreekt de kaart.
0853304
JBRAR: DUOD.44
Bronchorst, Everardus.
In titulum digestorum de diversis regulis juris antiqui enarrationes ; [scripsit] Ever. Bronchorst. - Ed. postrema, prioribus emendatior. - Amstelodami : apud Aegidium Janssonium Valckenier, 1657. - XXIV, 354, VI p. ; 13 cm (12-o)
0853287
JBRAR: DUOD.45
Corpus juris militaris : waer in begrepen 't Hollandts krijgs-recht en articul-brief ; met nodige aenmerckingen ende rechtsgronden verclaert door P. Pappum van Tratsberg ; voor desen gedrukt en nu uyt t'Hoog-duyts daer by gedaen keysers Maximiliani II. artikel-brief, met XXXIII artikelen uyt Caroli V. pijnlicke hals-gerichts ordonning, nevens Sweedisch, Deenemarckisch en Switsersche krijgs-rechten .... - Tot Utrecht : by Dirck van Ackersdyck, 1663. - XVI, 418, XXXII p. ; 16 cm (8-o)
0725450
JBRAR: DUOD.46 NB: CON
Selden, John.
Joannis Seldeni Mare clausum, seu de dominio maris libri duo ; accedunt Marci Zuerii Boxhornii Apologia pro navigationibus Hollandorum adversus Pontum Heuterum, et Tractatus mutui commerci et navigationis inter Henricum VII regem Angliae et Philippum archiducem Austriae. - Londini : pro Richardo Meighen, 1636. - XXIV, 504, 61 p. : ill. ; 16 cm (8-o) - Note: Marci Zuerii Boxhornii Apologia ..., en Tractatus mutui commerci ..., met eigen paginering en elk met eigen titelblad.
0853305
JBRAR: DUOD.47
Voet, Paulus (1619-1667).
Pauli Voet De duellis ex omni jure decisis casubus liber singularis. - Editione iterata auctus et emendatus. - Ultrajecti : ex officina Johannis à Waesberge, 1658. - VI, 384 p. ; 14 cm (12-o)
0166197
JBRAR: DUOD.48
Leeuwen, Simon van.
Notarius publicus : dat is, de practycke ende oeffeninge der notarissen ... ; door Symon van Leeuwen ; hier is noch by-gevoeght een woort-boeck ..., als mede een tafel van alle de kunst-woorden der rechts-geleertheydt door Hugo de Groot in Duyts vert.. - Tot Dordrecht : voor Abraham Andriessz., 1657. - IV, 104, II, 95 p. ; 14 cm (8-o) - Note: Later verschenen o.d.t.: Nederlandse practyk ende oeffening der notarissen. - Note: Het Woord-boeck ... met eigen titelblad en paginering.
0853296
JBRAR: DUOD.49
Ayala, Balthazar.
Balthazaris Ayalae Exercitus regii apud Belgas supremi iuridici, et apud Mechlin, consiliarii, de iure et officiis bellicis, ac diciplina militari libri III ; accedit Martini Laudensis tract. de bello, cum notis. - Lovanii : typis Joannis Vryenborch, 1648. - XVI, 526, II p. ; 16 cm (8-o) - Note: Jaartal op titelblad van het Tractatus de bello van Martinus Laudensis: 1647.
0236124
JBRAR: DUOD.50
Mast, Dirck Heymansz van der.
Practique des notarischaps : seer nut, profijtelijck ende noodigh alle jonckheyt die haer willen offenen [sic] in dese konst, midtsgaders voor alle andere persoonen ; beschreven door Dirck Heymansz vander Mast. - Den 4den dr. / van nieuws oversien, gecorr. en veel verm. by den autheur selfs. - Tot Delf : by Jan Pietersz Waelpot, 1656. - XIV, 340 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Bevat tevens met eigen titelblad: Woord-boeck, waer in alle de kunst-woorden des notarischaps ... Desen lesten dr. meer als met de helft verm. Hier is noch by-gevoeght een tafel van alle de kunst-woorden der rechts-geleertheyt van Hugo de Groot selver .... - Note: De paginering tussen Practique en Woord-boeck is incorrect; het register van Practique is incompleet.
0862313
JBRAR: DUOD.51#2
Zasius, Ulrich.
Tratatus de feudis Udalrici Zasii : in quo universa feudorum materia elegantia ac perspicua methodo non minus plene, quam compendiose traditur. - Recens correctius et emendatius quam ante hac editus, characterum etiam varietate, ad commodiorem lectorum usum, distinctus ; adjecta sunt summaria et index copiosus. - Coloniae Agrippinae : apud Joannem Gymnicum, 1597. - VIII, 200, XXIV p. ; 17 cm (8-o)
0853339
JBRAR: DUOD.51 NB: CON
Sonsbeck, Franciscus.
Tractatus de feudis Francisci Sonsbeccii : in quo non parum multa, ad rem tamen vel imprimis pertinentia, ab aliis scriptoribus passim omissa, partim negligentius tractata .... - Hac editione auctus et locupletior factus allegationibus doctorum ... / illustratus insuper disputationibus quibusdam ... ; adjecta sunt summaria et index copiosus. - Coloniae Agrippinae : apud Joannem Gymnicum, 1600. - IV, 436, XL p. ; 17 cm (8-o)
0853338
JBRAR: DUOD.52
Leeuwen, Simon van.
Nederlandse practyk ende oeffening der notarissen ende andre gemeene schrijv en regtvorderers ... ; van nieuws beschreven door Simon van Leeuwen. - 3de dr. / verb. ende verm.. - t' Amsteldam : by Hendrik en Dirk Boom, 1680. - XVI, 712 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Eerder verschenen o.d.t.: Notarius publicus. - Note: Bevat tevens met eigen titelblad: Woorden-bouk ....
0853297
JBRAR: DUOD.53
Saumaise, Claude de.
De usuris liber ; Claudio Salmasio auctore. - Lugd. Batavor. : ex officina Elseviriorum, 1638. - LVI, 686, LXXI p. ; 17 cm
0390647
JBRAR: DUOD.54
Voet, Paulus (1619-1667).
Pauli Voet Jurisprudentia sacra : instituta juris caesarei cum divino, consuetudinario, atque canonico in multis collatione. - Amstelodami : ex officina Johannis Janssonii à Waesberge, 1662. - VI, 425, IX p. ; 14 cm (12-o)
0721716
JBRAR: DUOD.55#2
Cos, Jan.
Twee rechtsgeleerde verhandelingen : zynde de eerste De reïvindicatione, en de tweede De publiciana in remactione ; beschreven door Jan Cos. - Te Hoorn : gedrukt by Jacob Duyn, 1736. - II, 148 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Jan Cos. Rechtsgeleerde verhandelingen.
0721709
JBRAR: DUOD.55 NB: CON
Cos, Jan.
Rechtsgeleerde verhandelingen / [door] Joan Cos. - 2de dr. / met een reg. verm. en van zeer vele druk en andre feilen gezuivert door F. van der Vorm Swalmius. - In 'sGravenhage : by Ottho van Thol, 1733. - XII, 272, LII p. ; 16 cm (8-o)
0721708
JBRAR: DUOD.56
Rebuffi, Pierre.
Tractatus de decimis feudalibus et novalibus ; De alienatione rerum ecclesiasticarum ; De congrua portione beneficiorum / auctore Petro Rebuffo. - Antverpiae : apud Gasparem Bellerum, 1615. - XXX, 362 p. ; 17 cm (8-o)
0853326
JBRAR: DUOD.57
Ordonnantie van de bedelarye : waer in begrepen is, hoese haer hebben te dragen, die in de voorsz. Faculteyt begeeren te studeeren ; mitsgaders een reglement om de meeste aelmoessen te bekomen. - Leiden : Burgersdijk en Niermans, 1942. - ill. ; 14 cm (12-o). - (Leidsche facsimile-uitgaven ; 3)
0853322
JBRAR: DUOD.58
Antiquitates Belgicae, of Nederlandsche oudtheden : zijnde d'eerste opkomst van Holland, Zeeland, 't Sticht Utrecht, Overyzel, Vriesland, Braband, Vlaanderen, enz., beneffens dier landaarts oorspronk, voortgang, eerste christendom en wonderlijke geschichten, te dier tijden, zo in deze, als in andere landen voorgevallen ; [door Jacob van Royen, met aant. van Maternus Harwich, R. van Loven et al., bew. naar Richard Verstegen] ; met konstprinten verciert. - t'Amsterdam : by Jacob van Royen, 1701. - XIV, 224, XVI p. ; 16 cm (8-o) - Note: Titel op titelgravure: De Nederlandsche oudtheden. - Bibl.: Van Doorninck 2, 226.
0564840
JBRAR: DUOD.59
Rocco, Francesco.
Francisci Rocci De navibus et naulo : item De assecurationibus notabilia ; accedunt ejusdem selecta responsa. - Ed. nova / priore emendatior. - Amstelaedami : excudit Franciscus Halma, 1708. - XXXII, 370 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Ex. 252 K 42 met opgeplakt adres: Ultrajecti, apud Joannem Visch. 1710..
0721710
JBRAR: DUOD.60#2
Buonacossa, Ippolito.Husanus, Joannes Fridericus.
Tractatus de servis vel famulis et hominibus tam liberis quam propriis Hyppolyti Bonacassae et Friderici Husani ; adjecta sunt summaria et index copiosus. - Coloniae Agrippinae : apud Joannem Gymnicum, 1590. - VIII, 232, XXIII p. ; 18 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Responsa V celebriorum jureconsultorum Germaniae.
0715026
JBRAR: DUOD.60 NB: CON
Responsa V. celebriorum jureconsultorum Germaniae : quator abhinc annis super negocio revisorio data: quibus pertractantur quaestiones juris sequentes ; Lectu dignissimae, scitu commodissimae, observatuque haud poenitendae. - Impressum Francoforti ad Moenum : typis haeredum Christiani Egenolphi, 1589. - 201, XVIII p. ; 18 cm (8-o)
0298118
JBRAR: DUOD.61
Werdenhagen, Johannes Angelius von.
Joh. Angelii Werdenhagen De rebuspublicis Hanseaticis tractatus generalis. - Lugduni Batavorum : ex officina Joannis Maire, 1631. - LXX, 982 p. : ill. ; 11 cm (12-o) - Note: Ex. WRT 101-274-275: 2 bd.. - Note: Aan ex. JB-RGS ontbreekt deel voorwerk, incl. titelblad. - Note: Blz. 561 bevat 2de titelblad.
0725455
JBRAR: DUOD.62
Commentariolus de statu confoederatarum provinciarum Belgii ; [auctor Marcus Zuerius Boxhorn]. - 2a ed. priori auctior et emendatior. Accessit de eadem materia Pauli Merulae diatriba, nec non decretum ordd. Holland. et West-Frisiae de antiquo iure reip. Batavicae. - Hagae Comitis : apud Johannem Verhoeve, 1650. - II, 126, 35 p. ; 14 cm
0197700
JBRAR: DUOD.63
Glins, Taco van.
Taconis à Glins De mora tractatus singularis, brevissimis perdifficilem et diffusam hanc materiam dilucide explicans. - Amsterodami : prostat apud Joan. Janssonium, 1649. - XIV, 246, XXI p. ; 15 cm (8-o)
0853318
JBRAR: DUOD.64
Matthaeus, Antonius (1564-1637).
Antonii Matthaei Paroemiae Belgarum jurisconsultis usitatissimae : quibus praeter Romanorum aliarumque gentium mores et instituta jus Ultrajectinum exponitur et elucidatur : opus posthumum. - Ultrajecti : ex officinâ Antonii Smytegelt, 1667. - VIII, 343, XXXVII p. ; 16 cm (8-o) - Note: Bevat tevens: Antonii Matthaei Ant. fil. Ant. nep. #Oratio de eversionibus rerumpublicarum.
0721713
JBRAR: DUOD.65
Bouricius, Jacobus.
Jacobi Bouricii Captivus, sive enchiridion defensionum. - Leovardiae : apud Joannnem Jansonii de Fries, 1644. - XVI, 200 p. ; 13 cm (12-o)
0725460
JBRAR: DUOD.66
Bouricius, Jacobus.
Jacobi Bouricii Advocatus. - Leovardiae : apud Joannem Jansonii de Fries, 1643. - XVIII, 262, III p. ; 14 cm (12-o) - Note: Blz. 100-262 abusievelijk genummerd 200-362.
0725524
JBRAR: DUOD.67
Waerborg om geen quaed hals-gerecht te doen : dat is: een boek vertoonende hoemen tegen de toovenaers procedeert ; beschreven door een Roomsch gods-geleerde [Friedrich Spee] ; vertaelt [uit het Duits] door N. B. A. [Nicolaas Borremans] ; met een voor-rede van het wegen der toovenaers tot Oudewater. - Amsterdam : Jan Hendriksz. en Jan Rieuwertsz., 1657.
0046162
JBRAR: DUOD.68
Wielant, Philips.
Practijcke civile des edelen heere M. Philips Wielandt ; van nieus oversien, gecorr. ende gesuppleert by Ant. van t'Sestich. - Tot Rotterdam : by Jan van Waesberghe de Jonghe, 1613. - 166, XIII fol. ; 15 cm (8-o)
0721711
JBRAR: DUOD.69
Een tractaet van criminele saken : te weten: van saken die dlijf aengaen ende is ghenomen uut de keyserlijcke rechten, midtsgaders de allegatien vande rechten in Latijn, leerende watmen doen ende laten sal (na uutwijsen vande rechten) in saken daer dore dat een mensche soude mueghen beschadicht werden aen zijn goet, fame oft aen zijnen lichaeme. - Gheprint Tantwerpen : by Hans de Laet, 1551. - 14 cm (8-o)
0862312
JBRAR: DUOD.70
Baudouin, François.
Francisci Balduini Justinianus sive de jure novo commentariorum libri quatuor ; indice copiosissimo aucti ; cum Nic. Hier. Gundlingii praef.. - Halae [etc.] : ex officina Crugiana, 1728. - XXX, 440, VIII p. ; 18 cm (8-o)
0725509
JBRAR: DUOD.71
Bouchin, Étienne.
De volmaekte magistraet, of een afbeeltsel der hoedanigheden van een goeden rechter en volmaekte magistraet ; beschreven door Steven Bouchin ; nu uit het Frans en by-gehaelde Grieksche en Latijnsche plaetsen vert. ; met een blad-wijser der voornaemste saken. - Tot Dordrecht : ter drukkerije van Gillis Neering, 1659. - XIV, 304, XL p. ; 15 cm (8-o) - Note: Aan ex. RGS-GS ontbreekt titelgravure en laatste 6 blz. van het register.
0725508
JBRAR: DUOD.72
Ordonnantien en willekeuren van wissel en wissel-bank der stad Amsterdam, met den aankleeve van dien. - Te Amsterdam : by J. A. Crajenschot, 1798. - 184, XIII p. ; 14 cm (12-o)
0721715
JBRAR: DUOD.73
Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III, Julio III et Pio IV, pp. mm. celebrati canones et decreta ; quid in hac editione praestitum sit, sequens Philippi Chiffletii praef. indicabit. - Col. Agrippinae : apud Corn. ab Egmond et Socios, 1656. - XXIV, 287, LX, LVI p. : ill. ; 13 cm (12-o) - Note: Bevat tevens met eigen paginering: Constitutiones ex antiquo jure desumptae et per Concilium speciatim innovatae, una cum aliis quatuor Pii pp. IV, ad Concilium maxime spectantibus.
0725437
JBRAR: DUOD.74
Formulare advocatorum et procuratorum Romane curie et regii parlamenti : practicam secundum jura communia clarissime ostendens. - Novissime, post omnes impressiones ubique locorum excussas, affatim recognitum, cunctisque mendis et erroribus expurgatum / addita constitutione Benedicti pape IX. - Venetiis : in edibus Stephani de Sabio [etc.], 1534. - VIII, 183 fol. ; 16 cm (8-o) - Bibl.: Ritter, Répertoire 2, 877 (vgl.).
0721718
JBRAR: DUOD.75
Les cinq codes de l'Empire Français (en miniature) : réunis en un seul volume. - à Amsterdam [etc.] : chez Chanal [etc.], 1813. - II, 993 p. ; 10 cm (12-o) - Note: 1. Code Napoléon. 2. Code de procédure civile. 3. Code de commerce. 4. Code d'instruction criminelle. 5. Code pénal.
0727780
JBRAR: DUOD.76
Code civil des Français. - Nouv. éd. stéréotype, conforme à l'éd. originale de l'Imprimerie de la République / à laquelle on a ajouté les lois transitoires et une table analytique et raisonée des matières. - Paris : Garnery, an XII-1804. - IV, 481 p. ; 14 cm - Note: Titelblad ontbreekt. - Bibl.: NUC 181, 61.
0727781
JBRAR: DUOD.77
Traité de la pratique des billets entre les negocians ; par [Jean le Correur]. - 2nde éd. / rev. et augm.. - A Mons : chez Gaspard Migeot, 1684. - VIII, 345 p. ; 14 cm (12-o) - Bibl.: Barbier 4, 766.
0725441
JBRAR: DUOD.78#2
Acta concilii provincialis Cameracensis, praesidente Maximiliano a Bergis ; cum ceremoniis et orationibus, quae in illo habitae fuerunt. - Ed. nova de jussu et mandato Jacobi Theodori de Bryas. - Montibus : typis Viduae Simeonis de la Roche, 1686. - 166 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Decreta synodi dioecesanae Cameracensis, praesidente Roberto de Croy.
0727774
JBRAR: DUOD.78#3
Canones et decreta sacriconcilii provincialis Cameracensis, praesidente Maximiliano a Bergis. - Ed. nova de jussu et mandato Jacobi Theodori de Bryas. - Montibus : typis Viduae Simeonis de la Roche, 1686. - 71 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Decreta synodi dioecesanae Cameracensis, praesidente Roberto de Croy.
0727775
JBRAR: DUOD.78#4
Synodus dioecesana Cameracensis : celebrata anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, mense Octobri, praesidente Maximiliano a Bergis ; accessit quoque titulorum et capitum index .... - Ed. nova de jussu et mandato Jacobi Theodori de Bryas. - Montibus : typis Viduae Simeonis de la Roche, 1686. - 51, V p. ; 16 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Decreta synodi dioecesanae Cameracensis, praesidente Roberto de Croy.
0727776
JBRAR: DUOD.78#5
Concilium provinciale Cameracense : in Oppido Montis Hannoniae habitum anno D. MDLXXXVI, praesidentibus Jo. Francisco Bonhomio ac Ludovico de Berlaymont ; adjunctae sunt aliquot constitutiones pontificiae et edictum regium de hujus concilii decretis observandis ; additum est etiam concilium provinciale primum Cameracense, quod in hoc illius frequens fiat mentio. - Montibus : typis Viduae Simeonis de la Roche, 1686. - XII, 178, IV p. ; 16 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Decreta synodi dioecesanae Cameracensis, praesidente Roberto de Croy.
0727777
JBRAR: DUOD.78#6
Decreta synodi dioecesanae Cameracensis, per Guilelmum de Berges celebratae anno Domini 1604, mense Octobri. - Ed. nova de jussu et mandato Jacobi Theodori de Bryas. - Montibus : typis Viduae Simeonis de la Roche, 1686. - XXIV, 40, 32, 31 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Decreta synodi dioecesanae Cameracensis, praesidente Roberto de Croy. - Note: Bevat tevens met eigen paginering: 1. Ordinata ab Francisco vander Burg. 2. Catalogus librorum reprobatorum.
0727778
JBRAR: DUOD.78 NB: CON
Decreta synodi dioecesanae Cameracensis, praesidente Roberto de Croy celebratae anno Domini MDL mense Octobri ; item antiqua statuta synodalia Cameracensis dioecesis ab eadem synodo recognita, adjectisque, moderationibus, correctionibus, et additionibus reformata. - Ed. nova de jussu et mandato Jacobi Theodori de Bryas .... - Montibus : typis Viduae Simeonis de la Roche, 1686. - XVI, 199 p. ; 16 cm (8-o)
0727773
JBRAR: DUOD.79
Instructiën voor de Hoge Staats-Collegiën en rechtbanken der Bataafsche Republiek. - Amsterdam : Allart, 1802. - IV, 189 p. ; 14 cm
0169749
JBRAR: DUOD.80
Staats-regeling voor de Bataafsche Republiek en reglementen voor de byzondere departementen. - Amsterdam : Allart, 1802. - IV, 259 p. ; 15 cm
0190323
JBRAR: DUOD.81
Der Sachsenspiegel ; nach der aeltesten Leipziger Handschrift hrsg. von Julius Weiske ; mit Glossar. - 2. Aufl.. - Leipzig, 1853. - Note: Het glossarium is samengest. met medew. van de uitgever door R. Hildebrand.
0801632
JBRAR: DUOD.82
Schelling, Pieter van der.
Hollands tiend-regt, of verhandeling van het regt tot de tienden, toekomende aan de graafelykheid en de heerelykheden van Holland en Westvriesland : waar in ook het begin, de oorsprong en voortgang van het tiendregt der heidenen, Joden en kristenen in 't algemeen, als ook dat der Vereenigde en Oostenrykse Nederlanden in 't byzonder, en teffens vele oudheden ... worden nagespeurd en opgehelderd / door P. van der Schelling ; bevestigd met wetten, regtsgeleerden, handvesten ... en andere egte, meestal nooit voor dezen gedrukte bylaagen en bewyzen. - Te Rotterdam : by Philippus Losel, 1727. - 2 dl. ; 17 cm (8-o)
0721692
JBRAR: DUOD.83
Damhoudere, Joost de.
Paraeneses christianae, sive loci communes ad religionem et pietatem christianam pertinentes : ex utroque testamento desumpti ... ; auctore Jodoco Damhouderio. - Hac novissima omnium editione a Leonardo à Lege recognitae ; additis summariis et indice locupletissimo .... - Venetiis : apud Jo. Antonium Bertanum, 1572. - VIII, 345, XIII fol. ; 15 cm (8-o)
0853334
JBRAR: DUOD.84
Leeuwen, Simon van.
Proces crimineel en regtelyke bewering over het voorval of en hoe verre in lijfstraffelyke saken de wil voor de daad mag opgenomen en gestraft worden / door Simon van Leeuwen ; merkelyk verb. en verm. met verscheide sententien en criminele vonnissen. - Te Amsterdam : by de Janssoons van Waesberge, 1739. - XXVI, 258, X p. ; 18 cm (8-o)
0725507
JBRAR: DUOD.85
Wissel-styl tot Amsterdam : vervattende niet alleen wat men gewoon, maar ook wat een voorsichtigh koopman tot sijn securiteyt in de wissel-handel dienstig en noodig is, mitsgaders ordonnantien, willekeuren en reglementen van wisselen tot Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Franckfurt, Leipzig, Nurnberg, Augspurg, Breslauw, Bologna, Bisenzone, Bolzano, Bolgiano en Lions, als ook ordonnances de Louis XIV. sur le commerce de negotians et marchands ; beschreven en by een vergadert door J[ohannes] Ph[oonsen] ; van vele grove fauten verb., en de vertaling van alle d'uitheemsche spraken hiernevens gedrukt. - t'Amsterdam : by Daniel van den Dalen, 1696. - VIII, 336, 306, IV p. ; 16 cm (8-o) - Note: Voor vervolg zie: Johannes Phoonsen. Wissel-styl tot Amsterdam.
0725464
JBRAR: DUOD.86#2
Vernieuwde wissel-ordonnantie naar welke men zig in het Koningryk Pruissen, in de keurlanden en in alle overige landen, die in het ryk gelegen zyn, als mede in het souverain hertogdom Silesiën en in het graafschap Glatz, te reguleeren en te gedraagen heeft : vastgesteld te Berlin, den 30 January 1751 = Erneuerte Wechsel-Ordnung, wornach in dem Königreich Preussen, denen Chur- und allen übrigen Reiche belegenen Landen, wie auch in dem souverainen Hertzogthum Schlesien und der Grafschafft Glatz gegangen und verfahren werden soll ; [ ... in het Nederduitsch overgezet door Isaac le Long]. - Te Rotterdam : by de Compagnie Boekverkoopers, 1753. - 200, II p. ; 17 cm (8-o) - Note: Onderdeel van: Johannes Phoonsen. Wissel-styl tot Amsterdam. - Note: Bevat tevens: Nieuwe wissel-ordonnantie van geheel Ruszlandt ....
0725466
JBRAR: DUOD.86 NB: CON
Phoonsen, Johannes.
Wissel-styl tot Amsterdam : vervattende niet alleen wat men gewoon, maar ook wat een voorzichtig koopman tot zyn securiteit in den wisselhandel dienstig en noodig is, mitsgaders veelerley verschillen over wisselbrieven en derzelver uitspraken ..., als mede plakkaten, ordonnantien van wisselen, zoo in 't algemeen van Hollandt, Vrankryk ..., maar ook in 't byzonder van Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen ..., benevens de ordonnantien van de Lodewijk de XIV. wegens den handel der negotianten en kooplieden ; allen zoo wel in hun eigen talen als in 't Nederduitsch ; by een verz. door J. Phoonsen en daarna vervolgt en tot op dezen tyd verb. door Isaac le Long ; dl. 2. - Te Rotterdam : voor rekening van de Compagnie, 1755. - XII, 591, 200, II p. ; 17 cm (8-o) - Note: Voor dl. 1 zie: Wissel-styl tot Amsterdam. - Note: Het stuk betreffende Pruisen, Silezie en Glatz is afzonderlijk beschreven; zie: Vernieuwde wissel-ordonnantie, naar welke men zig in het Koningryk Pruisen ... te reguleeren en te gedraagen heeft.
0725465
JBRAR: DUOD.87
Damhoudere, Joost de.
Practica rerum criminalium : opus celebre et elegans, atque adeo praetoribus ... non modo utile sed et necessarium ; Jodoco Damhouderio autore ; accesserunt rerum et verborum singularium summae et index copiosissimus. - Lugduni : apud haeredes Jacobi Juntae, 1557. - 471, CII p. ; 18 cm (8-o) - Bibl.: Baudrier 6, 288.
0853333
JBRAR: DUOD.88
Leeuwen, Simon van.
Manier van procederen in civile en crimineele saaken, met de aanteekeningen op de ordonnantie van de justitie in de steeden en landen van Holland en West-Friesland, gedateerd den 1. April 1580 : en op de ordonnantien van Philips, Grave van Holland, etc. over de crimineele proceduren en justitie in de Nederlanden, van 5. en 9. July 1570 : bekragtigt met regten, regtsgeleerden, placaten, ordonnantien, handvesten, keuren, gewoontens en gewijsdens, met de bylagen daar toe behoorende / door Simon van Leeuwen ; verm. door Henrik Verduyn. - den 6den dr. / zynde op nieuws verm. met de annotatien van Willem van Aller over de ordonnantie op 't stuk van de justitie de anno 1580. - Amstelredam, 1739. - Note: De bijdrage van Willem van Aller met eigen paginering en eigen titelblad: Annotatien over d'ordonnantie op 't stuk van de justitie binnen de steden en ten platten lande van Holland en West-Friesland de anno 1580.
0549109
JBRAR: DUOD.89
Jonctys, Daniel.
De pyn-bank wedersproken en bematigt : verm. met een aanhangzel, behelzende zommige voorbeelden van zodanige menschen, die onregtvaardig op de pijn-bank gebragt, en feiten, die ze niet gegaan hadden, belydende, met de dood gestraft, dog naderhand onschuldig bevonden zijn / door Daniel Jonctys. - 2de dr.. - Amsterdam, 1740. - ill.
0009327
JBRAR: DUOD.90
Bruyn, Claudius de.
Het proces crimineel, verdeylt in twee boecken : het eerste, behelsende de misdaden, aenhanghselen ende verdeelingen; het tweede, d'ordre ende instructie van procederen in alle de selven / door Claudius de Bruyn ; uut de Françoysche inde Nederduytsche spraecke overgebracht door Willem van Aller. - Den 2den dr., van nieuws overs. en verb.. - Vlissinge, 1658.
0691461
JBRAR: DUOD.91
Bavo, Godofredus a.
Godofredi a Bavo ... Theoria criminalis ad praxim forensem accommodata. - Ed. 2a priori multo emendatior et correctior ; cum summariis et indice copiosissimo. - Ultrajecti : apud Wilhelmum Strick, 1646. - XIV, 567, 88 p. ; 15 cm
0533781
JBRAR: DUOD.92#2
Tractaet van testamentaire actien : begrypende de legitime, falcidie ende Trebellianique portien ; noch een verhandelingh in cas crimineel van saken of feyten, justificerende de innocentie van de delinquerende personen, ende noch verscheyden andere arresten ... ; uyt verscheyden doctoren getransl. door W[illem] v[an] A[ller]. - Tot Rotterdam : gedruckt by Bastiaen Wagens, 1656. - II, 47 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Tractaet van testamenten, codicillen, legaten ende andere acten van uyttersten wille. - Note: Ex. L oct 2237 dl 2 zonder titelblad. - Note: Bevat: Verhandelinge van middelen en saecken, eenigh feyt ontschuldigende, door François Grimaudet.
0725449
JBRAR: DUOD.92#3
Playdoy, nopende de schaden ende interesten door eender die valschelijck beschuldigt ende ter torture geleght was ende naderhandt innocent bevonden. - Tot Rotterdam : by Bastiaen Wagens, 1648. - II, 22 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Tractaet van testamenten, codicillen, legaten ende andere acten van uyttersten wille.
0725446
JBRAR: DUOD.92#4
Robert, Anne.
Playdoy uyt Annaeus Robertus lib. 4, cap. 17 van de detractie van de legitime ende Trebellianique portie ende wanneer die verstaen wert, of verboden, of toe-gestaen te zijn. - Tot Rotterdam : by Bastiaen Wagens, 1648. - II, 28 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Tractaet van testamenten, codicillen, legaten ende andere acten van uyttersten wille. - Note: Bevat tevens: Playdoy uyt Annaeus Robertus lib. 4, cap. 11, cap. 14 en cap. 9.
0725447
JBRAR: DUOD.92#5
Papon, Jean.
Papon, lib. 8, tit. 4, arrest. 1 van complaincten ende possessien. - Tot Rotterdam : by Bastiaen Wagens, 1648. - II, 129, I p. ; 16 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Tractaet van testamenten, codicillen, legaten ende andere acten van uyttersten wille.
0725448
JBRAR: DUOD.92 NB: CON
Tractaet van testamenten, codicillen, legaten ende andere acten van uyttersten wille, als mede van de testamentaire actien, mitsgaders van de legitime, falcidie ende Trebellianique portien ; uyt verscheyde doctoren getransl. door W. v. Aller. - Tot Rotterdam : gedruckt by Bastiaen Wagens, 1656. - VI, 126 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Ex. L oct 2237 dl 1 verkeerd gebonden.
0725445
JBRAR: DUOD.93
Perizonius, Jacobus.
Jacobi Perizonii Ant. f. Animadversiones historicae : in quibus quam plurima in priscis Romanarum rerum, sed utriusque linguae auctoribus notantur, multa etiam illustrantur atque emendantur, varia denique antiquorum rituum eruuntur et uberius explicantur ; quas ob praestantiam et raritatem typis repetendas curavit Theophilus Christophorus Harles. - Altenburgi : ex officina Richteria, 1771. - LVI, 500 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Bevat o.m. tevens: Vita Perizonii.
0853324
JBRAR: DUOD.94
Hand-vesten, privilegien, keuren en reglementen, aangaande den Alblasserwaard ; verm. met verscheiden resolutien, contracten en andere zaaken, den voorsz. waard concernerende, zo voor als na den jaare 1720 geformeerd. - Te Gorinchem : gedrukt by Teunis Horneer, 1765. - XVI, 537, XXVIII p. ; 16 cm (8-o) - Note: Ontbreekt blz. 1-2.
0721717
JBRAR: DUOD.95#2
Observatien van gewysden en sententien over huwelijcksche voorwaerden, ofte voor huwelijcks contracten gearresteert ; uytg. door Cornelius Neostadius. - Tot Rotterdam : gedruckt by Bastiaen Wagens, 1654. - II, 79, V p. ; 16 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Generale regulen en definitien van beschreve rechten ....
0725443
JBRAR: DUOD.95#3
Generale regulen en dispositien van de beschreve Romeynsche rechten ; uyt het Latijn in 't Neder-duyts vert. door K[arel] v[an] A[ller], met byvoeginge van alle de definitien ende de materien onder yeder behoorende, naer ordre van 't Corpus juris, oock hoe verre de selve in ghebruyck en te niet ghedaen zijn, door den selven .... - Tot Rotterdam : by Bastiaen Wagens, 1655. - II, 434, VII p. ; 16 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Generale regulen en definitien van beschreve rechten ....
0725444
JBRAR: DUOD.95 NB: CON
Generale regulen en definitien van beschreve rechten, met verscheyde explicatien en quaestien onder yder behoorende, naer ordre van 't Corpus juris ; als mede seker Tractaet van pijnigen en pijn-banck, uytg. door Karel van Aller ; daer by gevoeght de Decisien van den Hove ende eenige van den Hoogen Rade in Hollandt van C. Neostadius, met het Tractaet van huwelijckse voorwaerden ; met de registers ... ; door den selven uyt de Latijnsche in de Nederlandtsche tale over-geset. - Tot Rotterdam : gedruckt by Bastiaen Wagens, 1655. - 2 dl. (1 bd.) ; 16 cm (8-o)
0725442
JBRAR: DUOD.96
Verinus, Simplicius (pseud. van Claude de Saumaise).
Simplicii Verini Ad Justum Pacium epistola, sive judicium de libro postumo H. Grotii. - Hagiopoli : apud Christianum Catharinum, 1646. - 413 p. ; 18 cm (8-o) - Bibl.: Weller 1, 263. - Bibl.: Willems 538 (vgl.).
0390648
JBRAR: DUOD.97
Vischer, Augustus.
Tractatus duo juris duellici universi : quorum prior de duello proviso, posterior de duello improviso ; authore Augusto Vischer. - Jenae : typis et sumptibus Johannis Beithmanni, 1617. - XL, 712 p. ; 16 cm (8-o)
0853317
JBRAR: DUOD.98
La Chausse, Michel Ange de.
Het Roomsch kabinet van oudheden : bestaande in goden- en andere beelden, gereetschappen en eertekens der priesteren, krygstekens, lampen, doppen, armbanden, gespen, ringen, sleutels, teerlingen, schryfpriemen, schraapmessen en traanflessen, die men vindt te Romen / uitgelegt en verklaart door Michiel Angelus de la Chausse ; uit het Latyn vert. door David van Hoogstraten ; uitg. door P. le Clercq. - Te Dordrecht : gedrukt by Hendrik de Koning, 1751. - XIV, 392 p. : ill. ; 16 cm (8-o) - Note: Bevat o.m.: Verhandeling van de graflampen der ouden, door Octavius Ferrarius.
0725438
JBRAR: DUOD.99
Ranulphus de Glanvilla.
Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae, tempore regis Henrici secundi compositus, justiciae gubernacula tenente Ranulpho de Glanvilla juris regni et antiquarum consuetudinum eo tempore peritissimo ... ; qui nunc imprimitur post 50. annos a priori et prima impressione ... ; cum diversis manuscriptis nuper examinatis ; cum duplici indice .... - [Londini] : in aedibus Thomae Wight, 1604. - IX, 116, XVII fol. ; 13 cm (8-o)
0721706
JBRAR: DUOD.100
La fable des abeilles, ou les fripons devenus honnestes gens ; avec le commentaire, où l'on prouve que les vices des particuliers tendent à l'avantage du public ; [par Bernard de Mandeville] ; trad. de l'anglois sur la sixiéme ed. [par Jean Bertrand]. - A Londres : chez Jean Nourse, 1750. - 4 dl. ; 17 cm (12-o) - Bibl.: Barbier 2, 407.
0721698
JBRAR: DUOD.101
Ontwerp van staatsregeling voor het Bataafsche volk ; door de constitueerende vergadering ter goedkeuring of afkeuring aan hetzelve volk voorgedragen. - Te Amsterdam : bij Johannes Allart, 1798. - XVI, 183 p. ; 13 cm (12-o)
0725452
JBRAR: DUOD.102#2
Sententiae sive loci communes utrius juris, serie alphabetica digesti : quibus utrunque jus mira quadam brevitate comprehenditur, nunc denuo in lucem editi ; hisce adjecimus legum flosculos selectissimos, nunc demum suae integretati quoque restitutos. - Coloniae : apud Johannem Birckmannum [etc.], 1568. - 255 p. ; 16 cm (8-o)
0853336
JBRAR: DUOD.102#3
Wesenbeck, Matthaeus.
Matthaei Wesenbecii Oratio de Gabriele Mudaeo ... ; subiectae sunt propositiones et quaestiones huc pertinentes. - Witebergae : excudebant Clemens Schleich [etc.], [ca. 1572]. - 16 cm (8-o)
0853337
JBRAR: DUOD.102 NB: CON
Soares da Ribeira, Manuel.
Thesaurus receptarum sententiarum : quas vulgus interpretum communes opiniones vocat, in alphabeti seriem digestarum post omnes omnium ea de re lucubrationes ; authore Emanuele Soarez a Ribeira. - Coloniae Agrippinae : apud Gualtherum Fabricium [etc.], 1569. - VIII, 271 fol. ; 16 cm (8-o)
0853335
JBRAR: DUOD.103
Hoppe, Joachim (1656-1712).
Joachimi Hoppii Examen institutionum imperialium, in quo et prima rudimenta, et solidiora fundamenta typorum diversitate distincta, ex ipsis textibus perspicuè ostenduntur ; accessit Memoriale actionum omnium, quotquot in jure occurrunt, in gratiam cupidae LL. juventutis publici juris factum. - 4a ed. auctior et correctior. - Francofurti : apud Jeremiam Schrey, 1696. - XX, 656 p. ; 14 cm - Note: Met aantekeningen in handschrift.
0141942
JBRAR: DUOD.104
Journael, of dagelijcksch verhael van de handel der Franschen in de steden van Uytrecht en Woerden, sedert hun koomst daer binnen, tot aan hun vertrek : daer in hun gruwelijcke wreetheyt en tyrannie, in dese twee plaetsen, gelijck oock in verscheyde anderen gepleegt, seer levendig ten toon gestelt worden : alles uyt de daghteeckeningen, in de voorgedachte plaetsen gedaen, getrocken, en nu door de druck in 't licht gebracht ; [door Abraham de Wicquefort]. - t'Amsterdam : by Jan Claesz. ten Hoorn, 1674. - VI, 232, 96 p. : ill. ; 16 cm (8-o) - Note: "Dagh-register van het geen, dat te Woerden ... voorgevallen is", met eigen paginering; dit gedeelte is in ex. AB-HSS 3 L 17 dl 1 achterin het convoluut gebonden. - Note: Ex. AB-HSS 3 L 17 dl 1 doorschoten met kwarto-vellen, met aant. in handschrift. - Bibl.: Van Doorninck 2, 1904.
0527024
JBRAR: DUOD.105
Abrégé des antiquités romaines. - 3me éd. / rev. et augm. de plusieurs articles sur les moeurs et les usages par P .... - Paris, 1817. - 300 p. ; 16 cm
0541609
JBRAR: DUOD.106
De stadthouderlijcke regeeringe in Hollandt ende West-Vrieslant : dat is een kort ende bondigh verhael van de gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche stadthouders; aenvangh nemende met het stadthouderschap van prins Willem den I. ende eyndigende met de doodt van prins Willem de II. : mitsgaders een korte verhandelinge van de nootsaeckelickheyt ofte den ondienst van des stadthouders hooge ampten ende bedieningen in de selven lande, ende dat in dese tijden. - t'Amsterdam : by Joan Cyprianus van der Gracht, 1662. - 110 p. ; 16 cm - Note: Toegeschreven aan Johannes Uytenhage de Mist. - Bibl.: Knuttel 8655a.
0141677
JBRAR: DUOD.107
Ravens, Arent Jansz..
Arnoldi Corvini a Belderen J.U.D. Jus canonicum per aphorismos strictim explicatum. - Amstelaedami : apud Henr. Wetstenium, 1697. - XII, 496, XX p. ; 14 cm
0165313
JBRAR: DUOD.108
Feltman, Gerhard.
Gerh. Feltmans Aanmerckingen over den articulbrief, ofte ordonnantie op de discipline militaire : doorgaans met de nieuwste placaten en ordonnantien, als oock met exempelen en applicatie van gewysde saken bevestigt ... ; met een perfect reg.. - Den 3den dr. / op de helfte verm., zynde de vernieuwde Articulbrief van den jare 1705, nevens de oude van den jare 1590 .... - In 'sGravenhage : by Paulus Scheltus, 1716. - XIV, 352, XLIV p. ; 16 cm (8-o) - Note: Titel op titelgravure: Articul-brief voor de militie der Vereenighde Nederlanden.
0721704
JBRAR: DUOD.109
Nicolas, Augustin.
Onderzoek uit zeede-lessen en regts-gronden of de pynbank een seker middel is, om geheime misdaden waar te maken : waar in wijdloopig gehandelt werd van de misslagen, die in het instrueren en vervolgen van criminele processen en voornamentlijk in het ondersoek van toverye begaan werden ... / door Augustin Nicolas ; uit het Fransch vert.. - In 's Gravenhage : by Johannes Kitto, 1702. - 2 dl. (1 bd.) X, 358 p. ; 16 cm (8-o)
0853308
JBRAR: DUOD.110
Huber, Ulrik.
Beginzelen der regtkunde in Friesland en elders gebruikelyk ; te zamen gesteld door Ulrik Huber en nu overgebragt op het nieuwere statutaire regt van den zelven lande en de verdere wetten en placaten daar toe betrekkelyk ; mitsgaders met aantekeningen opgeheldert door Simon Binckes. - Te Leeuwarden : by Abraham Ferwerda, 1774-1775. - 2 dl. ; 16 cm (8-o)
0853332
JBRAR: DUOD.111
Ordonnantie ende verhael vanden stijl ende maniere van procederen voor amptman, borghemeester ende schepenen der stadt Antwerpen. - Ghedruckt tot Ceulen : [s.n.], 1597. - 55 p. ; 16 cm
0219409
JBRAR: DUOD.112
Tractaet van de leen-rechten na den Hove van Vlaenderen : midtsgaders de diensten daer toe staende ; vergadert by Philips Wielant. - Tot Middelburg : by Gielis Orthemels, 1666. - 159 p. ; 16 cm
0200989
JBRAR: DUOD.113
Styl, Simon.
Opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden / door Simon Styl. - Te Dordrecht : bij P. Los, Gzn., 1837. - 541 p. ; 15 cm
0853320
JBRAR: DUOD.114
Viglius ab Aytta Zuichemus.
Grondig berigt van 't Nederlands oproer, zo onder de hertogin van Parma, als den hertog van Alba ; beschreven in 't François door Viglius Zuichemus ab Ayta ; nooit voor desen gedrukt en onlangs in de Nederduitsche tale overgeset door V. H. [Pieter de la Court]. - [S. l.] : [s. n.], [ca. 1670]. - 15 cm (8-o) - Note: Vormt in paginering een geheel met: Historie der gravelike regeering in Holland. - Bibl.: Van Doorninck 1, 616.
0862360
JBRAR: DUOD.115#2
Officium magistratus christiani circa sacrum ministerium : quà publicum et externum ex praxi veteris ecclesiae et judiciis primorum inter reformatos theologorum ; adjecta sunt ad calcem responsa duo ad totidem quaesita de supplicio Abjathari et institutione Sadochi, 1 Reg. cap. 2, vers. 26. - Auristadii : typis Petri Aretini, 1648. - IV, 67 p. ; 16 cm (8-o) - Bibl.: Weller 1, 265.
0853321
JBRAR: DUOD.115 NB: CON
Grotius, Hugo (1583-1645).
H. Grotii De imperio summarum potestatum circa sacra : commentarius postumus. - 2a ed., in qua sublatis plurimis prioris mendis, capita in paragraphos ad mentem autoris distincta sunt ; praeteraeque scolia accesserunt Davidis Blondelli ; cum ejusdem tractatu de jure plebis in regimine ecclesiastico. - Parisiis : [s.n.], 1648. - VI, 421, XV, 96 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Het tractaat van David Blondel met eigen paginering. - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 895. - Bibl.: Weller 1, 264.
0184656
JBRAR: DUOD.116
Burlamaqui, Jean Jacques.
Principes du droit naturel / par J. J. Burlamaqui. - À Genève : chez Barrillot et Fils, 1748. - 2 dl. (1 bd.) ; 15 cm
0702986
JBRAR: DUOD.117
Ordonnantie op het veer, ofte de wagen-vragt, tusschen de stad Brielle en de fortresse Helvoetsluis. - Briel : gedrukt by G. L. Verhell, 1781. - 25 p. ; 15 cm (8-o)
0853319
JBRAR: DUOD.118
Lengnich, Gottfried.
Memoires pour servir à l'histoire et au droit public de Pologne : contenant particulierement les Pacta conventa d'Auguste III ; avec un commentaire historique et politique tiré d'actes autentiques jusqu'à présent inconnus hors de ce roïaume ; trad. du Latin de Lengnisch par Formey. - A La Haye : chés Pierre Gosse, 1741. - XVI, 330, XXI p. ; 16 cm (8-o)
0721703
JBRAR: DUOD.119
Schoock, Martinus.
Martini Schoockii Vindiciae seriae suae et aliorum virorum doctorum sententiae, de foenore unciario: adversus Joh. Fredericum Gronovium. - Groningae : typis Iacobi Sipkes, 1661. - 85 p. ; 16 cm
0303293
JBRAR: DUOD.120
Voet, Paulus (1619-1667).
Mobilium et immobilium natura, modo academico et forensi ad evidentiorem juris statutarii intellectum strictim proposita / auctore Paulo Voet. - Ultrajecti : ex officinâ Johannis Ribbii, 1666. - VIII, 276 p. ; 16 cm
0310349
JBRAR: DUOD.121
Perizonius, Jacobus.
Jacobi Perizonii Dissertationes septem ; accedit Jo. Gottl. Heineccii praefatio de utilitate antiq. in jurisprudentia romana. - Lugduni Batavorum : apud Joh. Arnold. Langerak, 1740. - XXVIII, 715, XXXI p. ; 17 cm
0310347
JBRAR: DUOD.122
Regneri ab Oosterga, Cyprianus.
Cyp. Regneri ab Oosterga Censura Belgica, seu novae notae et animadversiones in libros IV Instit. Imp. Justin. ... ; his ob connexionem causae accedunt ejusdem auctoris Disputationes juridicae .... - Trajecti ad Rhenum : apud Theodorum ab Ackersdyck, 1648. - XIV, 922, XIII p. ; 16 cm (8-o) - Note: Disputationes met eigen titelblad: Disputationes juridicae ad singulos fere paragraphi libror. IV Institut. Imperial..
0310350
JBRAR: DUOD.123
Vocabularium iuris. - Noviter impressum, diligentissimeque castigatum. - Impressus Venetiis : in aedibus Guilielmi de Fontaneto Montisferrati, 1524. - 16 cm
0310342
JBRAR: DUOD.124
Pagenstecher, Alexander Arnoldus.
Alexandri Arnoldi Pagenstecheri Aphorismi juris ad institutiones Justinianeas. - Ed. 5a, prioribus auctior, ita ut notarum ad instit. quin et commentarii nonnunquam, instar exhibeat / subjiciuntur et accessiones Irnerianae. - Amstelaedami : ex officina Wetsteniana, 1705. - 17 cm
0310348
JBRAR: DUOD.125
Pace, Giulio.
Ioan. Arn. Corvini Posthumus Pacianus, seu definitiones ... Iulii Pacii ... ; insigni auctu, et divisionum, integrorum titulorum, aliaque accessione planè novatae. - Ed. altera / recognita et amplissima dote locupletata ab Arnoldo Corvino. - Amstelaedami : apud Ludovicum et Danielem Elzevirios, 1659. - XII, 440, LIX p. ; 14 cm
0315071
JBRAR: DUOD.126
Carpzovius, Benedictus.
Benedicti Carpzovii ... Definitionum forensium ad constitution. electoral. Saxon. synopsis ; cum consensu magnifici dn. autoris adornata a Johan. Heinrico Schrötero. - Jena : impensis Joh. Ludovico Neuenhahns, excudebat Jen. Samuel Krebs, 1669. - VI, 686 p. ; 17 cm (8-o)
0321705
JBRAR: DUOD.127
Forster, Valentin Wilhelm.
Valentini Guilielmi Forsteri Interpres sive de interpretatione juris, libri duo : cum indice triplici; rerum, auctorum, et capitum. - Witebergae : sumtibus Clementis Bergeri, typis Meisnerianis, 1613. - 432 p. ; 17 cm (8-o)
0332756
JBRAR: DUOD.128
Uitlegginge van de wijdberoemde en vermaarde glazen, binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Jans Kerk te Gouda : ten dienste en gerief, zoo voor de inwoonders dezer stad, als voor de vreemdelingen, die dit konstog werk komen te aanschouwen; vermeerdert met veele schoone zinrijke vaarzen opgesteld door voorname auteurs; en een gezang op aller glazen inhoud; nevens een verhaal van den brand derzelver kerk in den jare 1552. - Gouda : Van Bentum, 1827. - 52 p. ; 16 cm
0361020
JBRAR: DUOD.129
Burgerlyk Wetboek ; [uit het Fransch vert.]. - [ca. 1804]. - 610 p. ; 16 cm - Note: Titelblad ontbreekt.
0902481
JBRAR: DUOD.130
Acte van staatsregeling voor het Bataafsche volk. - Leyden, 1798.
0543249
JBRAR: DUOD.131
Des Schwabenspiegels Landrechtsbuch ; zum Gebrauche bei akademischen Vorträgen mit einem Wörterbuche hrsg. von Heinr. Gottfr. Gengler. - 2. verb. Aufl.. - Erlangen : Deichert, 1875. - XLII, 338 p. ; 15 cm
0652032
JBRAR: DUOD.132
Coustumes de la prevosté et vicomté de Paris ; avec les notes de C. du Molin, restituées en leur entier ; ensemble les observations de J. Tournet, Jacq. Joly et Ch. Labbé .... - Derniere ed. / rev. et plus exactement corr. .... - A Paris : chez la vefue Gervais Alliot [etc.], 1665. - XII, 1000, LIII p. ; 15 cm (12-o)
0862314
JBRAR: DUOD.133
Burgerlijk wetboek, voorafgegaan door de Wet, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het koningrijk, vergeleken met het Romeinsche en Fransche regt ; onder toezigt van S. P. Lipman. - Amsterdam : Warnars en Van Kesteren, 1839. - VIII, 615 p. ; 16 cm
0168715
JBRAR: DUOD.134
Lyclama à Nyeholt, Marcus.
Marci Lyclama a Nyeholt De ineunda rei aestimatione : liber commentarius ad l. vinum 22. ff. de reb. credit. si cert. pet.. - Leoverdiae : apud Joannem Jansonium de Fries, 1644. - XII, 360 p. : ill. ; 13 cm (12-o)
0475168
JBRAR: DUOD.135
Struve, Burkhard Gotthelf.
Burcard Gotth. Struvens Neu-eröffnetes historisch- und politisches Archiv : worinnen verschiedene zu denen Kirchen-Staats-Lehn- und übrigen Rechten ... erläutert werden. - Hälmstädt [etc.] : verlegts Joh. Christ. Lohmann [etc.], 1719-1728. - 5 dl. (1 bd.) ; 18 cm (8-o)
0688218
JBRAR: DUOD.136
Titius, Gottlieb Gerhard.
Das teutsche Lehn-Recht, nach seiner eigenen Beschaffenheit und Verfassung des teutschen Staats ... ; vorgestellet von Gottlieb Gerhard Titius. - 4. Aufl. ... mit ... Summarien und Register vermehret. - Leipzig : Lanckischen, 1730. - 18 cm
0461595
JBRAR: DUOD.137
De nog verbindende reglementen en ordonnanciën der Provinciale Staten van Noordbrabant, uitgevaardigd van 1813 tot October 1850. - 's Hertogenbosch : Lutkie [etc.], 1850. - 260, IV p. ; 18 cm
0650977
JBRAR: DUOD.138
Lubler, Johannes.
Tractatus de incendio antehac nunquam editus : in quo omnia ac singula ad hanc materiam pertinentia dilucide proponuntur ac succincte deciduntur ; autore Johanne Lublero ; omnibus tam in theoria quam praxi versantibus utilissimus ; cum indice materiarum copiosissimo. - Nova ed. / recognita ac emendata ; juxta exemplar Coloniae elucubratum. - Veneunt Nanceii : apud Franc. Estienne, 1733. - X, 344 p. ; 16 cm (8-o)
0874184
JBRAR: DUOD.139
Processus juris joco-serius, tam lectu festivus et jucundus, quam ad usum fori et praxeos moralis cognitionem utilis ac necessarius ; ... nunc primum in originali sermone Latino collectum et simul editum [a Melchiore Goldast von Haiminsfeld] ; cum indice rerum et verborum locupletissimo. - Hanoviae : typis Villerianis [etc.], 1611. - 1 dl. (2 bd.) XVI, 964, XLIII p. ; 16 cm (8-o) - Note: 1. Bartoli a Saxoferrato Processus Sathanae contra D. Virginem coram judice Jesu. 2. Jacobi de Ancharano Processus Luciferi contra Jesum coram judice Salomone. 3. Martialis Arverni Aresta amorum, sive processus inter amantes. - Bibl.: Brunet 4, 893. - Bibl.: Graesse 3, 110.
0688227
JBRAR: DUOD.140
Schotanus, Bernardus.
Processus judicialis sive method. procedendi judicialiter : opusculum, omnibus, qui forensia negotia uno quasi intuitu perspicere volent, utilissimum, exceptum ex ore Bernardi Schotani. - Lugd. Batavorum : apud Severinum Mathei, 1653. - 108 p. ; 12 cm (12-o) - Note: Blz. 105-108 verkeerd genummerd.
0475169
JBRAR: DUOD.141
Soeteboom, Hendrik Jacobsz.
Oudheden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland : behelzende haar oorsprongen ... ; alles uit de oudheden nagespeurd en met autentique stukken bewaarheid door Hendrik Soeteboom. - Deze laatste dr. van nieuws overz., verb., met nodige aant., fign. en een landkaart verrykt. - t'Amsterdam : by Wilhem Linnig van Koppenol, 1702. - 2 dl. ; 19 cm (8-o) - Note: Ex. WRT 128-27-28 op groot papier.
0169984
JBRAR: DUOD.142
Radcliffe, Mary Anne.
The female advocate; or an attempt to recover the rights of women from male usurpation (1799) / [by] Mary Anne Radcliffe. - Hildesheim [etc.] : Olms, 1980. - VI, 174 p. : ill. ; 17 cm. - (Anglistica and Americana ; 183) - Note: Herdr. van de uitg. London, 1799. - ISBN: 3-487-06724-2 (m)
0462578
JBRAR: DUOD.143
Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving der stad Delft ; uit de beste bronnen en naar de nieuwste berigten zamengest.. - Delft : De Groot, 1840. - II, 124 p. ; 16 cm
0598975
JBRAR: DUOD.144
Herden, Eitel Friedrich von.
Dess Heil. Röm. Reichs Teutscher Nation Grundfeste : auss dem VIII. Artic. dess ossnabrückischen Friedenschlusses vorgestellet / durch Eitel Friedrich von Herden ; neben Ihrer Röm. Käys. Maj. Capitulation und beygefügtem Actu processionis et propositionis auff dem Reichstag zu Regenspurg An. 1663 gehalten und vorgangen, wie auch einem hierüber ertheilten Bedencken. - Jetzo zum vierdtenmal ... hrsg.. - Franckfurt am Mäyn : in Verlegung Georg Heinrich Oehrlings [etc.], 1688. - XIV, 371, XLIII, 174, II p. ; 16 cm (8-o) - Note: Het 'Bedencken' met eigen paginering.
0730439
JBRAR: DUOD.145#2
Sperlingen, Johannes.
Meditationes in Julii Caesaris Scaligeri exotericas exercitationes, de subtilitate / auctore Johanne Sperlingen. - Wittenbergae : Impensis Andreae Hartmanni, 1646. - XVI, 677 p. ; 16 cm - Note: Gebonden bij: Bartholomaeus Hegler. Directorium practicum....
0463473
JBRAR: DUOD.145 NB: CON
Hegler, Bartholomaeus.
Directorium practicum ad electiones praelatorum ecclesiasticorum faciendas ex universo iure medullitus concinnatum : cum diversis instrumentorum formulis quae in electionibus occurrunt, in duas partes divisum, opera et studio Bartholomaei Hegler. - Monachii : Apud Melchiorem Segen, 1646. - 206 p. ; 16 cm (12-o)
0463471
JBRAR: DUOD.146
Uitvoerig verhaal van alle feyten en schelmstukken gepleegt door Jacob Frederik Muller alias Jaco, als mede zyn proces crimineel en vonnis uitgesproken tot Amsterdam in den jare 1717. - Den 4de dr., van veele drukfouten verb. en met veele omstandigheden verm.. - Amsterdam : Het Fort van Sjakoo, 1982. - 32 p. : ill. ; 16 cm - Note: Herdr. van de uitg. Amsterdam, by Johannes de Ruyter, 1743.
0474609
JBRAR: DUOD.147
Sigonio, Carlo.
Caroli Sigonii De antiquo jure populi Romani libri XI ; editioni huic novissimae ... addita et inserta sunt ... singulis libris argumenta noviter suppleta ... ; accessit praeter observationes Latini Latinii animadversiones Joannis Georgii Graevii ... nova dissertatio prooemialis Thomasiana de usu vario studii antiquitatum .... - Lipsiae [etc.] : Sellius, 1715. - 2 dl. ; 18 cm
0166496
JBRAR: DUOD.148
De moord van 1584 : oorspronkelijke verhalen en gelijktijdige berichten van den moord gepleegd op prins Willem van Oranje ; met eenige bijlagen en aant. uitg. door J. G. Frederiks. - 's-Gravenhage, 1884. - ill.
0559101
JBRAR: DUOD.149
Hals oder peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. und des H. Röm. Reichs nach der Originalausgabe vom J. 1533 ; hrsg. und erl. von Curt Müller. - Leipzig : Reclam, [1892]. - 112 p. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek ; 2990)
0386561
JBRAR: DUOD.150
Beccaria, Cesare.
Dei delitti e delle pene : ricerche intorno alla natura dello stile / [di] Beccaria. - Milano : Cioffi, 1854. - 300 p. ; 14 cm
0221361
JBRAR: DUOD.151
Voet, Johannes.
Johannis Voet De jure militari liber singularis : in quo plurimae ad militiae militumque jura pertinentes controversiae juxta leges, gentium mores, et rerum judicatarum exempla sunt definitae. - Ed. 3a / priore auctior et emendatior. - Bruxellis : apud Simonem t'Serstevens, 1728. - 213 p. ; 16 cm (8-o)
0725527
JBRAR: DUOD.152#2
Eck, Cornelius van.
Cornelii van Eck Theses juris controversi, sive disputationum anniversariarum secundum ordinem degestorum ; in usum collegii disputatorii. - Trajecti ad Rhenum : apud Antonium Schouten, 1700. - XX, 176 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Ex. JB-RGS gebonden bij: Johannis Frederici Böckelmanni Tractatus postremus de differentiis juris civilis.
0725513
JBRAR: DUOD.152 NB: CON
Böckelmann, Johann Friedrich.
Johannis Frederici Böckelmanni Tractatus postumus de differentiis juris civilis canonici et hodierni ; Cornelius van Eck edidit, recensuit, et praefatione auxit. - Ed. 2a / priore correctior. - Trajecti ad Rhenum : apud Antonium Schouten, 1697. - 153, VII p. ; 17 cm (8-o)
0200474
JBRAR: DUOD.153#2
Eck, Cornelius van.
Cornelii van Eck Theses juris controversi, sive disputationum anniversarium secundum ordinem digestorum ; in usum auditorum in collegio disputatorio. - Trajecti ad Rhenum : ex officina Francisci Halma, 1694. - XX, 176 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Johann Friedrich Böckelmann. Tractatus postumus.
0725515
JBRAR: DUOD.153#3
Gulielmi Fornerii et Antonii Contii Tractatus de feudis ; ut et Constitutio Caroli III imp. olim edita et exposita a Marquardo Frehero ; quibus accedunt Elementa juris feudalis Francisci Hottomanni, opusculum postumum, nunc primum editum a Cornelio van Eck. - Leovardiae : apud Heronem Nauta, 1694. - VIII, 221, V p. ; 16 cm (8-o) - Note: Ex. JB-RGS gebonden bij: Johann Friedrich Böckelmann. Tractatus postumus.
0725516
JBRAR: DUOD.153 NB: CON
Böckelmann, Johann Friedrich.
Johannis Frederici Böckelmanni Tractatus postumus de differentiis juris civilis, canonici et hodierni ; Cornelius van Eck edidit, recensuit et praef. auxit. - Trajecti ad Rhenum : apud Antonium Schouten, 1694. - II, 153, VII p. ; 16 cm (8-o)
0725514
JBRAR: DUOD.154
Voet, Johannes.
De beginselen des rechts, volgens de schikking van de vier boeken der Onderwyzingen des rechts van den keizer Justiniaen ; te zaemengestelt door Joannes Voet ; in dewelke, behalven de gronden des Roomschen rechts, zoo als het zelve binnen de Vereenigde Nederlanden in het gebruik is aangenoomen, doorgaens noch zyn bygevoegt de byzondere rechten, wetten en kostuimen deezer landen ; getrokken uit de uitleggingen over dezelve vier boeken der Onderwyzingen door Arnoldus Vinnius ; ... uit het Latyn in onze Nederduitsche taele overgezet door A. M.. - In 'sGravenhage : by Johannes Kitto, 1729. - VIII, 688, LXXXII p. ; 16 cm (12-o)
0862403
JBRAR: DUOD.155
Govéa, Antoine.
Antonii Goveani Opera : quae civilis disciplinae claustra continent et reserant ; una cum summariis et notis ad uniuscujusque legis interpretationem et indice locupletissimo. - Lugduni : ex officina Vincentii, 1599. - IV, 907, XV p. ; 17 cm (8-o) - Bibl.: Baudrier niet.
0688157
JBRAR: DUOD.156#2
Ramus, Johannes.
Joannis Rami Commentariorum in omnes regulas juris, tam civilis, quam canonici ... libri duo ; nunc primum in gratiam juris candidatorum, adjecto indice duplici ac varietate characterum, ornatius editi opera ac studio Joannis Forsteri. - Francofurti ad Moenum : [Johann Spiess], 1606. - XX, 191 p. ; 17 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Huberti Giphanii Commentarii in titulum digestorum.
0864805
JBRAR: DUOD.156 NB: CON
Giffen, Hubrecht van.
Huberti Giphanii Commentarii in titulum digestorum de diversis regulis juris antiqui, perutiles ac necessarii ; hisce accesserunt demum libri duo Joannis Rami Commentariorum in regulas juris civilis ac canonici .... - Francofurti : Elseviera typographeio Joannis Spiessii [etc.], 1606. - XXIV, 637; XX, 191 p. ; 17 cm (8-o) - Note: Joannis Rami Commentariorum libri duo afzonderlijk beschreven.
0864804
JBRAR: DUOD.157
Hotman, François.
Fr. Hotomani Quaestionum illustrium liber. - 3a ed. / ab auctore locupletatus ; disputatio quaedam ejusdem, habita Biturig. Jac. Cujacii commentarius in l. Frater à fratre ; cui subjuncta est ejusdem Fr. Hot. vetus renovata disputatio in eandem legem ; item, appendix adversus novam eiusdem legis interpretationem, qua nuper Lescurius vir eruditissimus promulgavit in suo Africano: qui et ipse huic appendici additus est. - Lugduni : apud Antonium de Harsy, 1579. - VIII, 376, 31 p. ; 17 cm (8-o)
0321703
JBRAR: DUOD.158
Everaerts, Nicolaas (1462-1532).
Loci argumentorum legales / authore Nicolao Everhardo ; nunc recens recogniti, diligentia magna emendati, summariis singulis locis praefixis illustrati. Accessit praefatio Dionysii Gothofredi. - Venetiis : apud Matthaeum Valentinum, 1607. - CXII, 886, LV p. ; 17 cm
0169172
JBRAR: DUOD.159
Marckart, Johann Wilhelm.
Joan. Guil. Marckarti Probabilia receptarum lectionum juris civilis. - Trajecti ad Rhenum : apud Matthaeum Visch [etc.], 1737-1738. - 2 dl. (1 bd.) ; 15 cm (8-o)
0864791
JBRAR: DUOD.160
Marckart, Johann Wilhelm.
Joan. Guil. Marckarti Interpretationum receptarum juris civilis lectionum libri duo : in quibus variae leges ab emendationibus liberantur, explicantur, illustrantur. - Trajecti ad Rhenum : apud J. H. Vonk a Lynden, 1747. - XXIV, 334, XLII p. ; 16 cm (8-o)
0864792
JBRAR: DUOD.161
Matthaeus, Antonius (1635-1710).
Antonii Matthaei A. f. A. n. De probationibus liber. - Lugduni Batavorum : apud Arnoldum Doude [etc.], 1678. - XVI, 516, XXII p. ; 16 cm (8-o)
0853276
JBRAR: DUOD.162#2
Nadere resolutien, placcaten en reglementen ; geärresteer by de Ed. Mog. Heeren Staten van het landschap Drenthe. - Te Meppel : by Jan van Buren Lensink, 1754. - 52 p. ; 16 cm - Note: Gebonden bij: Het lantrecht van Drenthe. [Nieuwe tot op 17 Maart 1717 bijgew. uitg.].
0169431
JBRAR: DUOD.162 NB: CON
Het lantrecht van Drenthe. - [Nieuwe, tot op 17 Maart 1717 bijgew. uitg.]. - Te Meppel : by Jan Lensink, 1718. - 123, 46 p. ; 16 cm
0169426
JBRAR: DUOD.163
Lois usuelles : décrets, ordonnances et avis du conseil d'état / dans l'ordre chronologique annotés des arrêts de la cour de cassation et des circulaires ministérielles avec une table alphabétique de concordance par H. F. Rivière, Faustin Hélie [et] Paul Pont ; publ. continuée par André Weiss. - 42me éd., rev., corr. et augm.. - Paris : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1914. - II, 1521, 80 p. ; 15 cm
0652624
JBRAR: DUOD.164
Pronck, Joost.
Animadversiones oft opmerckingen over het landrecht van Veluwen en Veluwenzoom ; by een vergadert door Joost Pronck. - Tot Harderwyck : gedruckt by Dirck en Jan Rampen, 1705. - XVI, 157 p ; 15 cm (8-o)
0912617
JBRAR: DUOD.165
Essellen, Moritz Friedrich.
Die westfälischen Frei- oder Femgerichte / von M. F. Essellen. - Schwerte : Braus, 1877. - 61 p. ; 18 cm
0700024
JBRAR: DUOD.166
Alkemade, Kornelis van.
Behandelinge van 't kamp-regt, d'aaloude en opperste regtsvorderinge voor den Hove van Holland, onder de eerste graaven / door Kornelis van Alkemade. - Delft, 1699.
0552934
JBRAR: DUOD.167
Batavische Arcadia : waar in, onder liefkoozerye gehandeld werd, wegens den oorspronck van 't oud Batavien, vryheid der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zeevonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uitperssen der waarheid door pynigen, onheil van de langwyligheid der regtsplegingen, met de oorzaken van dien, en de behulpmiddelen daartegen, mitsgaders van andere diergelyke zaaken meer. - Den 6de dr. / door den autheur [Johan van Heemskerck] meer als een derdendeel vermeerdert, verbeetert, en nu door een voornaam liefhebber van alle misslagen gezuivert, als mede met kopere figuuren verziert. - t'Amsterdam : by Philip Verbeek, 1708. - XII, 622, XXII p. ; 17 cm
0196996
JBRAR: DUOD.168
Hollands op-komst, oft bedenkingen op de schaadelijke schriften, genaamt Graafelyke regeeringe en interest van Holland, uit-gegeven door V. D. H. [= Pieter de la Court] ; ten dienste van alle liefhebbers, die de waare interest des lands beminnen, vergadert door J. C. [= Jasper Cattenbaert]. - Tot Leyden : by Jan Princen, 1662. - XVI, 219, III p. ; 17 cm (8-o) - Bibl.: Van Doorninck 1, 263. - Bibl.: Van Doorninck 1, 607.
0904017
JBRAR: DUOD.169 dl 2
Leeuwen, Simon van.
Proces crimineel ende regtelyke bewering over het voorval of ende hoe verre in lijvstraffelijke saken de wil voor de daad mag opgenomen, ende gestraft werden / door Simon van Leeuwen. - tot Leyden, by Felix Lopez [etc.], 1677. - [XXX], 283, [X] p. : ill. ; 15 cm (8-o)
1236996
JBRAR: DUOD.169 NB: CON
Leeuwen, Simon van.
Manier van procederen in civile en criminele saaken : begrepen in de aantekeningen op de ordonnantie op 't stuk van de justitie binnen de steden ende ten platten lande van Holland van den jare 1580 : item, op het edict ende ordonnantie van koning Philips op de criminele justitie, ende manier van procederen in criminele saaken van den jare 1570 : nader bevestigt met allen regten, regtsgeleerden, placcaten, ordonnantien, handvesten, keuren, gewoonten ende gewijsden daar toe behorende / door Simon van Leeuwen. - 2den dr.. - t'Amsterdam : by Hendrick Boom [etc.], 1677. - [XVI], 435, [X] p. ; 15 cm (8-o)
0549108
JBRAR: DUOD.170
Manier van procederen voor den Hove van Holland, Zeeland, en Westvriesland : zoo als de zelve hedendaags gebruikelyk is, na de laatste ordonnantie en reglementen opgestelt, en met verscheide zeer fraye stukken verrykt. - 3de dr., zynde deeze dr. meer dan de helft verm.. - In 's Gravenhage : by Pieter van Thol, 1729. - VI, 510, IX p. ; 17 cm
0387919
JBRAR: DUOD.171
Grimaudet, François.
Paraphrase du droict de retraict lignager : recueillie des coustumes de France et glosateurs d'icelles, divisee en dix liures ... / par François Grimaudet. - Rev., corr. et augm. de nouveau, outre les precedentes editions ; avec une pref. ... par Pierre Ayrault. - A Paris : chez Hierosme de Marnef [etc.], 1586. - XXIV, 376, XII p. ; 17 cm (8-o)
0874185
JBRAR: DUOD.172
Essai sur la liberté de produire ses sentimens ; [par Élie Luzac]. - Au pays libre [Amsterdam?] : pour le bien public, 1749. - VIII, 124 p. ; 17 cm - Note: Ook toegeschreven aan Julien Offray de la Mettrie.
0692580
JBRAR: DUOD.173
Ferrière, Claude de.
Nouveau commentaire sur la coutume de la prévoté et vicomté de Paris / par Claude de Ferrière. - Nouv. éd. / rev., corr. et augm. par Sauvan d'Aramon. - A Paris : chez les Libraires Associés, 1770. - 2 dl. ; 17 cm (12-o)
0876164
JBRAR: DUOD.174
Differentiae juris Romani et Belgici, secundum ordinem digestorum strictim expositae et auditorum caussa evulgatae ; [auctore Jacobo Voorda]. - Lugduni Batavorum : apud Sam. et Joh. Luchtmans, 1769. - II, 302 p. ; 16 cm (8-o) - Bibl.: NNBW 3, 1339.
0691562
JBRAR: DUOD.175
Schulting, Antonius (1659-1734).
Antonii Schultingii Enarratio partis primae digestorum, seu pandectarum D. N. Justiniani, sacratissimi principis ; accedit Dissertatio ad l. I. par. ult. D. de quaestionibus .... - Lugduni Batavorum : apud Joh. vander Linden, juniorem, 1720. - IV, 564 p. ; 16 cm (8-o)
0919722
JBRAR: DUOD.176
Muyden, Johannes van (1652-1729).
Johannis van Muyden Compendiosa pandectarum tractatio, cui divortia juris canonici a civili suis locis subjecta sunt. - Ed. 2a. - Trajecti Rhenum : apud Melchiorem Leonardum Charlois, 1718. - XVI, 828, XIV p. ; 17 cm
0225014
JBRAR: DUOD.177
Handvesten, keuren, privilegien, octroijen, reglementen, contracten en andere brieven van den Overwaard ; met een kort uittrekzel der voornaamste resolutiën, by het Collegie van denzelven Waard in der tyd genomen, voor zo verre dezelve niet in originali hier zyn ingelyft, alles tot den jare 1780 ; by een verz. op speciale resolutie der heeren van het Collegie door Nicolaas van Slype, Rogiersz.. - Gedrukt te Gorinchem : by de Erve Goetzee, 1782. - X, 403, XX p. ; 16 cm (8-o)
0874944
JBRAR: DUOD.178#2
Noordkerk, Hermannus.
Hermanni Noordkerk Observationum decas : in quibus varia juris Romani capita exponuntur aut emendantur. - Amstelodami : apud Jansonio Waesbergios, 1731. - XVI, 182, X p. ; 16 cm (8-o)
0691565
JBRAR: DUOD.178#3
Noordkerk, Hermannus.
Hermanni Noordkerk De matrimoniis, ob turpe facinus, quod peccatum sodomiticum vocant, jure solvendis dissertatio. - Amstelaedami : apud Janssonio-Waesbergios, 1733. - XII, 116 p. ; 16 cm (8-o)
0691566
JBRAR: DUOD.178 NB: CON
Noordkerk, Hermannus.
Hermanni Noordkerk Specimen lectionum, seu disquisitio de Lege Petronia. - Amstelodami : apud Jansonio Waesbergios, 1731. - XVI, 149, X p. ; 16 cm (8-o)
0691564
JBRAR: DUOD.179
Les droits et coutumes de la ville de Bruxelles : du chef-banc de S. M. à Uccle, de la ville de Nivelle, de la souveraine cour féodale de Brabant, de celle de Lothier: ensemble les statuts de la ville de Bruxelles, pour les chef-tuteurs, pour les divisions, les préscriptions, les partageurs et les emborneurs jurez ; les turbes et sentences recueillies par J. B. Christyn ; avec leurs tables générales et particulieres ; le tout en françois et en flamand ; 1ère éd. en deux volumes in octavo avec des augm., corr. et trad. par Dehoze. - Bruxelles : Moris, 1762. - 2 dl. ; 17 cm - Note: Nederlandse titel onder: Rechten ende costuymen van de stadt Brussel. - Note: Dl. 3 verschenen in het Latijn o.d.t.: Consuetudines Bruxellenses / studio et opera J. B. Christyn ; cui nunc accedunt additiones aliquot selectae ex manuscripto per J. B. Sanen.
0326445
JBRAR: DUOD.180
Emmius, Ubbo.
Ubbonis Emmii Tractat von Ostfriessland ; ins Hochteutsche überges. und mit Anmerckungen und Documenten erl. und respective widerleget [von Enno Rudolph Brenneysen]. - Aurich : gedruckt bey Hermann Tapper, 1732. - CXII, 546, XX p. ; 17 cm (8-o)
0907927
JBRAR: DUOD.181
Statuten, ordonnantien ende costumen van Vrieslandt ; ten bevele van de Heeren Staten des selven landts by een vergadert, gheaugm. ende verb.. - Ende voor de derde mael in dr. uyt ghegeven met een nieuwe tafel van t'gene in dit werck begrepen is. - Tot Leeuwarden : by Abraham vanden Rade, 1613. - VIII, 295, XVI p. ; 15 cm (8-o)
0907401
JBRAR: DUOD.182
De regels en besluyten van het alderheylighste ende algemeyn Concili van Trente, gehouden onder de pausen Paulus den III, Julius den III, ende Pius den IV ; getrouwelijk van nieuws overgezet door N. S. P.A. ; hier is ook achter by-gevoegt de verklaering van eenige byzondere woorden, die in 't Concili gebruykt worden. - T'Antwerpen : voor Frederick van Metelen, 1684. - 436, [XVIII] p. : ill. ; 16 cm - Note: N. S. P.A. is Nicolaas van der Steen. - Bibl.: Willaert 7747 (vgl.). - Bibl.: Van Beek 1, 51 (vgl.).
0168707
JBRAR: DUOD.183
Schelling, Pieter van der.
Histori van het notarisschap : behelzende den oorsprong, 't begin en den voortgang van het notarisschap, kancellierschap, sekretarisschap, griffierschap, klerkschap enz., byzonder in de Nederlanden enz., mitsgaders de Engelsche praktyk ... ; uit egte, oorspronkelyke notariale ... bescheiden, beschreeven door P. van der Schelling. - Te Rotterdam : by Philippus en Jakobus Losel, 1745. - LXXIV, 746, LXXV p. : ill. ; 16 cm (8-o)
0703381
JBRAR: DUOD.184
Montesquieu, Charles de.
Oeuvres de monsieur de Montesquieu. - Nouv. éd. / rev., corr. et considérablement augm. par l'auteur ; [éd. par François Richer] ; avec des remarques philosophiques et politiques d'un anonyme [= Elie Luzac], qui n'ont point encore été publ.. - A Amsterdam [etc.] : chez Arkstée [etc.], 1773. - 6 dl. : ill. ; 17 cm (8-o) - Note: Alleen dl. 1-6 aanwezig. - Bibl.: Quérard 1, 357 (vgl.).
0725501
JBRAR: DUOD.185
Diplomatisches Archiv des XIIX. Jahrhunderts, darinnen viele wichtige das Heil. Röm. Reich und dessen Stände betreffende Urkunden, so vom Jahr 1701 an biss jetzo abgefasset worden... : mit Anzeigung derer Orte, wo die Urkunden hergenommen worden, auch verschiedenen kurzen historischen Anmerckungen und einem gedoppelten Register mitgetheilet werden ; von Johann Jacob Moser. - Franckfurt am Mayn : Möller, 1743. - 908, XXXIV p. ; 18 cm
0298339
JBRAR: DUOD.186
Recueil historique d'actes, négotiations, mémoires et traitez : depuis la paix d'Utrecht jusqu'à celle d'Aix-la-Chapelle / [éd.] par [Jean] Rousset. - La Haye [etc.], 1728-1754. - 21 dl. (23 bd.) - Note: Suppl. van dl. 13 o.d.t.: Le procés entre la Grande-Bretagne et l'Espagne ou receuil des traitez, conventions, mémoires et autres piéces touchant des demelez entre ces deux couronnes / éd. par Jean Rousset. - Note: Suppl. van dl. 18 o.d.t.: Recherches sur les Alliances et les interets entre la France et la Suède, rélativement aux circinstances présents des affaires du Nord et de l'Empire / par Jean Rousset.
0692253
JBRAR: DUOD.187
Mably, Gabriel Bonnot de.
Le droit public de l'Europe, fondé sur les traités : précédé des principes des négociations, pour servir d'introduction / par De Mably. - Nouv. éd., rev., corr., considérablement augm. et continuée jusqu'à la paix de 1763 / avec des remarques historiques, politiques et critiques par Rousset. - Amsterdam [etc.] : Arkstée et Merkus, 1773. - 3 dl.
0694758
JBRAR: DUOD.188
Multibibus, Blasius (pseud. van Richard Brathwaite).
Jus potandi oder Zechrecht. - Nachdr. der deutschen Bearb. des "Jus potandi" von Richard Brathwaite aus dem Jahre 1616 / mit einem Nachw. von Michael Stolleis, 3. Aufl.. - Frankfurt am Main : Metzner, 1985. - 16 cm - Note: Herdr. van de uitg. Leipzig, 1616. - ISBN: 3-7875-5332-0 (m)
1067131
JBRAR: DUOD.189
De veteri ritu nuptiarum et jure connubiorum ; [auctores]: Barnabas Brissonius, Antonius Hotmanus, Franciscus Hotmanus. - Lug. Batavor. : apud Franciscum Hackium, 1641. - 566, XLIV p. ; 13 cm (12-o) - Bibl.: Willems 1615.
1058073
JBRAR: DUOD.190
Huebner, Martin (1723-1795).
De la saisie des bâtimens neutres, ou du droit qu'ont les nations belligérantes d'arrêter les navires des peuples amis / par. M. Hübner. - A La Haye : [s.n.], 1759. - 2 dl. ; 17 cm (12-o)
1139191
JBRAR: DUOD.191
Stomachatus, Aesopus (pseud. van Johannes Uytenhage de Mist (?)).
Apologie ofte verantwoordiginge van den ondienst der stadthouderlyke regeeringe : tegens den hersteller van den prins van Orangie tot stadthouder ende capiteyn generael der Vereenigde Nederlanden ; door Aesopum Stomachatum. - t'Amsterdam : by Joan. Cyprianus van der Gragt, 1663. - XVI, 335 p. ; 16 cm (8-o) - Note: Toegeschreven aan Johannes Uytenhage de Mist. - Note: Bevat tevens het gedicht van T. B.: Een onverwelckbare kroon, gevlochten op het noyt genouch verachte boeck genaempt Hollants opkomst, door J. C. dat is Jasper Cattebaert. - Bibl.: Knuttel 8794a. - Bibl.: Van Doorninck 1, 574.
1114116
JBRAR: DUOD.192
Mare liberum ; ex jure naturae, gentium et civili assertum, vindicatum, redivivum [auctore C. P. Pattyn]. - Mechliniae : typis Laurentii vander Elst, [ca. 1720]. - XVIII, 203, XI p. ; 16 cm (8-o)
1114144
JBRAR: DUOD.193
Histoire générale des Larrons, divisée en trois livres ; par F. D. C. Lyonnois [François de Calvi]. - Rouen : Machuel, 1709. - VIII, 238 p. ; 18 cm
0657366
JBRAR: DUOD.194 NB: EXP VERSCHILT VAN
Selden, John.
Joannis Seldeni Mare clausum seu de dominio maris libri duo. - [Leiden] : [Elzevier], 1636. - [XXIV], 567 p. : ill. ; 12 cm (12-o) - Bibl.: Willems 449. - Bibl.: STC English books (1475-1640) 22175.3. - Bibl.: Livres anciens de droit 237*.
1237005
JBRAR: DUOD.195
Schrader, Ludwig Albrecht Gottfried.
Lehrbuch der schleswig-holsteinischen Landesrechte / von L. A. G. Schrader. - Kiel : Academische Buchhandlung, 1800. - 1 dl. XVI, 301 p. ; 19 cm - Note: I. Geschichte der in den Herzogthümern Schleswig und Holstein geltenden Gesetze und Rechtsverfassung.
0462928
JBRAR: DUOD.196
Viglius ab Aytta Zuichemus.
Viglii Zuichemi Commentaria in decem titulos institutionum iuris civilis : quibus omnia penè testamentorum iura eleganter ac dilucidè explicantur : adsunt etiam praelectiones in titulum Pandectarum, De rebus creditis, et ad titulum Codicis Iustinianaei, De edicto divi Hadriani tollendo. - Leovardiae : Apud Gysbertum Sybonis, 1643. - 479, XXII p. ; 18 cm (8-o)
0236121
JBRAR: DUOD.197#2
Duaren, François.
Francisci Duareni De sacris ecclesiae ministeriis ac beneficiis libri VIII : in quibus quicquid ad plenam iuris pontificii cognitionem necessarium est ... , item pro libertate ecclesiae Gallicae adversus Romanam aulam defensio Parisiensis curiae ... ; accedunt concordata nationis Germanicae cum notis Io. Schilteri. - [S.l.] : [s.n.], 1709. - 515 p. ; 17 cm
0371022
JBRAR: DUOD.197 NB: CON
Schilter, Johann (1632-1705).
Io. Schilteri Institutiones juris canonici ad ecclesiae veteris et hodiernae statum accommodatae. - Ed. 3a, correctior et magna parte auctior. - Jenae : sumtibus Matthaei Birckneri, 1699. - XVI, 592 p. ; 17 cm (8-o) - Note: Bevat ook: Differentiae juris civilis et canonici olim in Academia Julia / postea ab Henrico Hahnio denuo editae ; recognitae et ill. a Jo. Schiltero.
0212097
JBRAR: DUOD.198
Stapf, Franz.
Vollständiger Pastoralunterricht über die Ehe, oder über das gesetz- und pflichtmässige Verhalten des Pfarrers vor, bei und nach der ehelichen Trauung, nach den Grundsätzen des katholischen Kirchenrechts, mit steter Rücksicht auf die Civilgesetze. / von Franz Stapf ; neu hrsg. und bedeutend verm. von Carl Egger. - Rottenburg am Neckar, 1831-1832. - 2 dl. (1 bd.)
0864623
JBRAR: DUOD.199
Carranza, Bartholomé.
Summa conciliorum ; dudum collecta per Bartholomaeum Carranza, additionibus Francisci Sylvii quondam illustrata ; nunc vero recognita et ab innumeris substantialibus mendis, suae primaevae formae restituta et aucta per Franciscum Janssens Elinga. - Ed. 12a. - Lovanii : typis Hieronymi Nempaei, 1668. - XVI, 840, XXII p. ; 17 cm (8-o)
0715027
JBRAR: DUOD.200#2
Dissertation sur le droit des souverains, touchant l'administraton de l'église ; [par Rolland Le Vayer de Boutigny]. - Rev. et corr.. - Avignon : Girard, 1750. - 118 p. ; 17 cm - Note: Gebonden bij: Histoire du droit canonique et du gouvernement de l'église.
0297709
JBRAR: DUOD.200 NB: CON
Histoire du droit canonique et du gouvernement de l'eglise ; par M. * [Jean Louis Brunet]. - Avignon : Girard, 1750. - XII, 406 p. ; 17 cm
0297713
JBRAR: DUOD.201
Maranta, Roberto.
Rob. Marantae Tractatus de ordine judiciorum, vulgo Speculum aureum et lumen advocatorum ; accesserunt disputationes decem quaestionum legalium, repetitio preterea in l.js potest. ff. de acq. hered. ; omnia summariis illustrata ; adjecto insuper indice rerum verborumque locupletissimo. - Lugduni : apud haeredes Jacobi Juntae, 1557. - 908, CXLIV p. ; 17 cm (8-o) - Bibl.: Baudrier 6, 288.
0730440
JBRAR: DUOD.202
Konst der notarien volgens de practycq in de provincie van Frieslandt, waar in onder anderen te vinden zyn alle meest nodige formulieren, als wegens het maken van testamenten, koop- en huur-contracten, transactien, en andere instrumenten en acten van wat aardt of natuur die mogen zyn : ten uitersten dienstig niet alleen voor advocaten, notarien en procureurs, maar ook voor elk en een jegelyk die eenige behandeling van zaken hebben ; door N.N.. - Te Leeuwarden : gedruck by A. Ferwerda, 1753. - XVIII, 420 p. ; 18 cm - Note: Toegeschreven aan Petrus Wierdsma.
0177144
JBRAR: DUOD.203#2
Instructien voor dyck-graaf, hooge-heemraden, opper-polder-meesteren, secretaris, penninghmeester ende onder-polder-meesters, &c. van de Beemster. - [Tot Purmerende] : [gedruckt by Pieter Baars], [1696]. - 107 p. ; 17 cm (8-o) - Note: Tussen blz. 73 en 75 van ex. RGS-GS en ex. ALV 129-36 is ingebonden (met eigen paginering): Instructie, waar na de boode van de baljuagie van de Beemster sig praecise sal hebben te reguleeren.
0691574
JBRAR: DUOD.203#3
Instructie voor de boode van de dykgraafschappen van de Beemster. - Te Purmerende : by Pieter Jordaan, [ca. 1760]. - 10 p. ; 17 cm (8-o)
0691575
JBRAR: DUOD.203#4
Beemster-lands keuren, wetten ende ordonnantien aangaande de civile regten. - Tot Purmerend : by Pieter Baars, 1698. - 105 p. ; 17 cm (8-o)
0595352
JBRAR: DUOD.203#5
Ampliatie en alteratie van het 61e art. van de Beemster-lands keuren, voor zoo verre de publique verkoopingen aangaat. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1776]. - 8 p. ; 17 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Extract uyt het octroy van de Beemster.
0691576
JBRAR: DUOD.203#6
Ordonnantie voor de vierschaar in de Beemster. - Te Purmerende : by Pieter Jordaan, [ca. 1745]. - 43 p. ; 17 cm (8-o)
0691577
JBRAR: DUOD.203#7
Nadere ampliatie keuren op diverse tyden gearresteert by de heeren bailliuw, dykgraaf en hooge heemraden van de Beemster. - Te Purmerende : by Jacob Keyzer, [ca. 1775]. - 55 p. ; 17 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Extract uyt het octroy van de Beemster.
0691578
JBRAR: DUOD.203 NB: CON
Extract uyt het octroy van de Beemster, met de cavel-conditien en de kaerte van dien, als mede 't register van de participanten. - Tot Purmerende : gedruckt by Pieter Baars, 1696. - 247 p. ; 17 cm (8-o) - Note: De kaart in ex. T oct 1460 dl 1 is ingekleurd. - Note: Bevat tevens: Keuren ende ordonnantien van 't heemraadschap van de Beemster, ende den gevolge van dien.
0691573
JBRAR: DUOD.204
Struve, Burkhard Gotthelf.
Burcardi Gotthelffi Struvii De allodiis imperii commentatio, horum originem, exempla atque jura complectens ex legibus imperii actis publicis, documentis et diplomatibus jure patrio Germaniae moribus et usu hodierno illustrata. - Jenae : sumpt. Jo. Felicis Bielckii, 1734. - VIII, 728, LXIV p. ; 18 cm
0464577
JBRAR: DUOD.205
Struve, Burkhard Gotthelf.
Burcardi Gotthelffii Struvii Juris publici prudentia ex historiarum monumentis legibus et observantia imperii actis publicis declarata illustrataque ad praesentem statum directa. - Ed. 2, priori multo auctior. - Jenae : Bielck, 1730. - XVI, 796, LXIII p. ; 18 cm
0239820
JBRAR: DUOD.206
Machiavelli, Niccolò.
I sette libri dell'arte della guerra ; di Niccolò Macchiavelli. - Cosmopoli [Venezia] : [s.n.], 1769. - II, 304 p. : ill. ; 18 cm (8-o)
0727771
JBRAR: DUOD.207
Vitriarius, Philipp Reinhard.
Philippi Reinhardi Vitriarii Institutiones juris publici Romano-Germanici selectae .... - Ed. nova prioribus omnibus correctior / accesserunt Aurea Bulla, instrumenta Pacis Westphalicae, Suecicum et Gallicum, capitulationes Josephi I et Caroli VI. - Lugd. Batav. : apud Vid. et fil. Corn. Boutestein, 1714. - XVI, 760 p. ; 17 cm (8-o)
0688219
JBRAR: DUOD.208
Schulting, Antonius (1659-1734).
Thesium controversarum juxta seriem digestorum decades centum, quas olim in Franequerana Academia auditoribus suis se praeside disceptandas proposuit / Ant. Schultingius ; accedit ejusdem exercitatio ad Valerii Maximi Lib. VII.c.7. de testamentis rescissis ; nec non Joh. Jac. Vitriarii, oratio funebris in Schultingii obitum. - Lugduni Batavorum : Apud Samuelem Luchtmans, 1738. - XVIII, 622 p. ; 18 cm (8-o)
0463478
JBRAR: DUOD.209#2
Gericke, Johann Werner.
Joh. Werneri Gericken Schottelius illustratus, sive spicilegium ad D. Justi Georgii Schottelii tractatum De singularibus et antiquis in Germania juribus et observatis = Nachlese zu des Hrn. Schottelii Tractat von alten sonderbahren Rechten und Gewohnheiten in Teutschland ; welcher beygefüget, statt einer Continuation, ein curieuser Anhang einiger alten Rechte und Gewohnheiten ... ; nebst nöthigen Register. - Leipzig [etc.] : verlegts Gottfried Freytag, 1718. - XX, 226, XIII p. ; 17 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: De singularibus et antiquis in Germania juribus et observatis. Ausgefertiget von Justo Georgio Schottelio.
0691589
JBRAR: DUOD.209 NB: CON
Schottelius, Justus Georg.
De singularibus quibusdam et antiquis in Germania juribus et observatis = Kurtzer Tractat von unterschiedlichen Rechten in Teutschland ... ; ausgefertiget von Justo Georgio Schttelio. - Franckfurth [etc.] : verlegts Gottlieb Heinrich Grentz, [ca. 1671]. - XIV, 591, XIX p. ; 17 cm (8-o)
0691588
JBRAR: DUOD.210
Lengnich, Gottfried.
Gotfridi Lengnich Jus publicum regni Poloni. - Gedani : sumtu Joannis Henrici Rüdiger, 1742-1746. - 2 dl. (1 bd.) ; 17 cm (8-o)
0920951
JBRAR: DUOD.211
Beccaria, Cesare.
Traité des délits et des peines / par Beccaria ; trad. de l'italien par Morellet. - Nouv. éd. / avec des augmentations de l'auteur qui n'ont encore paru en italien ; et à laquelle on a ajouté le commentaire sur se livre, fait par Voltaire. - À Amsterdam : chez E. van Harrevelt, 1771. - XXXVI, 256 p. ; 17 cm (12-o)
1001599
JBRAR: DUOD.212
La Ville, Jean Claude de.
Continuation des causes célèbres et intéressantes avec les jugemens qui les ont décidées / par J. C. de la Ville. - À Amsterdam : chez Z. Chatelain et fils, 1768-1771. - 4 dl. ; 17 cm (8-o) - Note: Vervolg van: François Gayot le Pitaval 'Causes célèbres et intéressantes avec les jugemens qui les ont décidées', derhalve ook genummerd: t.23-26.
0656958
JBRAR: DUOD.212
Gayot de Pitaval, François.
Causes célèbres et intéressantes avec les jugemens qui les ont décidées ; recueillies par Gayot de Pitaval. - À Amsterdam [etc.] : chez Chatelain [etc.], 1738-1766. - 22 dl. ; 17 cm (8-o) - Note: Zie voor het vervolg: Jean Claude de la Ville. Continuations des causes célèbres et intéressantes avec les jugemens qui les ont décidées. Amsterdam, Chatelain, 1768-1771. - Note: I-VIII. Nouv. éd. augm..
0656959
JBRAR: DUOD.213
Peck, Petrus.
Petri Peckii In Titt. Dig. et Cod. ad rem nauticam pertinentes commentarii ; quibus nunc accedunt notae cum ampla dote variarum circa rem navalem observationum beneficio Arnoldi Vinnii,... indexque geminus. - Lugduni Batavorum : Ex officinâ Adriani Wyngaerden, 1647. - XVI, 423, XXI p. ; 18 cm - Note: Bevat ook: Ius navale Rhodiorum / [uitg. door Arnoldus Vinnius].
0463475
JBRAR: DUOD.214
Negusantius, Antonius.
Tractatus de pignoribus et hypothecis Antonii Negusantii ; amendis quibus scatebat diligenter recognitus et quinta hac editione typorum varietate distinctus ; adjecta quoque sunt summaria et index copiosissimus. - Coloniae Agrippinae : sumptibus Petri Ketteler, 1683. - II, 848, XL p. ; 17 cm (8-o) - Note: Voor eerdere uitg. zie van dezelfde auteur: De pignoribus et hypothecis tractatus.
0688156
JBRAR: DUOD.215
Monte, Hieronymus de.
Tractatus de finibus regundis civitatum, castrorum ac praediorum, tam urbanorum, quam rusticorum, et pro dirimendis jureque judicandis eorum litibus, atque controversiis fertilissimus, utilis et pernecessarius ; Hierony. de Monte Brixiano auctore ; nunc denuo impressus et ab ipso auctore recognitus et adauctus ; accesserunt summa rerum ac verborum capita, quorum locupletissimus index est praefixus. - Lugduni : apud Clementem Baudin, 1573. - 272, XXXV p. ; 17 cm (8-o) - Bibl.: Baudrier 5, 30.
0688154
JBRAR: DUOD.216#2
Lilienthal, Michael.
Het Thoorns-bloedbadt en treur-tooneel : in drie deelen beschreeven, waar van het eerste behelst een naaukeurige beschryving der stadt Thoorn, van haare regering en den toestand van kerken en scholen, het tweede een waaragtig en grondig verhaal van den oproer, den 17. July 1724 voorgevallen, en het derde een omstandig verslag van 't schrik'lyk bloed-badt op den 7. December desselven jaars aangeregt ; alles uit autentyke en geloofwaardige documenten binnen Thoorn opgezamelt door Michael Lilienthal. - Tot Leyden : by Coenraat Wishoff, 1726. - VIII, 296, VIII p. : ill. ; 17 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Simon van Leeuwen, Proces crimineel en regtelyke bewering ... Leiden, 1725.
0725510
JBRAR: DUOD.216#3
Walpole, Robert (1676-1745).
Raport van de geheyme committee : aangesteld door ordre van 't Laagerhuys, om verscheydene boeken en papieren, betreffende de laatste onderhandelingen van de vreede en commercie, aan het huys voorgelegd, te examineeren : zynde dit raport gedaan den 9den Juny O.S. 1715 / door Robert Walpole ; met de bylagen van memorien, brieven en andere schriften, waar op 't gemelde raport opzigt heeft ; uyt het Engelsch vert. door Wm. Sewel en andere. - Te Amsterdam : by R. en G. Wetstein, [ca. 1715]. - 1 dl. VIII, 246 p. ; 17 cm (8-o) - Note: Alleen dl. 1 aanwezig. - Note: Gebonden bij: Simon van Leeuwen. Proces crimineel en regtelyke bewering ... Leiden, 1725.
0725511
JBRAR: DUOD.216 NB: CON
Leeuwen, Simon van.
Proces crimineel en regtelyke bewering over het voorval of en hoe verre in lijfstraffelijke saken de wil voor de daad mag opgenomen en gestraft werden / door Simon van Leeuwen ; merkelyk verb. en verm. met verscheide sententien en criminele vonnissen. - Gedrukt te Leiden : by Henrik Teering, 1725. - XXXVIII, 258, X p. ; 17 cm (8-o)
0725506
JBRAR: DUOD.217#2
Bianchi, Marco Antonio.
Tractatus de indiciis homicidii ex proposito commissi et de aliis indiciis homicidii et furti : ad legem finalem ff. de quaestionibus Mar. Antonii Blanci. - Lugduni : excudebant Godefridus et Marcellus Beringi, 1547. - 264, XXVI p. ; 16 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Practica criminalis M. Antonii Blanci. 1557. - Bibl.: Baudrier 3, 45.
0721691
JBRAR: DUOD.217 NB: CON
Bianchi, Marco Antonio.
Practica criminalis M. Antonii Blanci : aurea et perutilis cum singularibus cautelis pro reorum defensionibus, nunc primum in lucem panditur ; adjectis summariis ac indice alphabetico omnium principalium, ac emergentium decisionum, quaestionum, incidenterque dictorum singulares materias complectente per Joannem Baptistam Zilletum. - Venetiis : ex officina Jordanis Zilleti, 1557. - XXVIII, 159 fol. ; 16 cm (8-o) - Bibl.: STC Italian books North American libraries 1, 218.
0721690
JBRAR: DUOD.219
Meijer, Lodewijk.
L. Meijers Woordenschat. - 10de dr., alom veel verm. en verb.. - T'Amsteldam : By Jeronimus Ratelband, 1745. - 3 dl. (1 bd.) ; 17 cm - Note: I. Bastaardt-woorden. II. Konst-woorden. III. Verouderde woorden.
0387920
JBRAR: DUOD.220
Wolff, Christian von (1679-1754).
Institutions du droit de la nature et des gens : dans lesquelles, par une chaine continue, on déduit de la nature même de l'homme, toutes ses obligations et tous ses droits ; trad. du latin de Christian L. B. de Wolff par M *** ; avec des notes ... par Elie Luzac. - A Leyde : chez Elie Luzac, 1772. - 6 dl. ; 18 cm
1036197
JBRAR: DUOD.221
Dictionnaire portatif des conciles : contenant une somme de tous les conciles généraux, nationaux, provinciaux et particuliers ... depuis la premier concile, tenu par les apôtres à Jerusalem jusques et au-delà du Concile de Trente ; [par Pons Augustin Alletz] ; on y a joint une collection des canons les plus remarquables ... ; avec une table chronologique de tous les conciles ; le tout précédé d'une dissertation sur leur antiquité et sur leur utilité .... - Nouv. éd., augm. d'une table de tous les noms des conciles en Latin, et expliqués en François. - A Paris : chez Savoye, 1764. - XXXVI, 766, II p. ; 17 cm (8-o)
0878268
JBRAR: DUOD.222
Kindlinger, Nikolaus.
Venantius Kindlingers Münsterische Beiträge zur Geschichte Deutschlandes hauptsächlich Westfalens. - Münster : Theissing [etc.], 1787-1793. - 3 dl. (4 bd.) ; 18 cm (8-o) - Note: Naam auteur op titelblad dl. 2-3: Nikolaus Kindlinger. - Note: I. Nachrichten von den ehemaligen westfälischen Fehm- und Freigerichten, die Geschichte der Entstehung der Herrlichkeiten im Hochstifte Münster, die Geschichte der Häusern und der Familie von und zu Merfeld, und dabei 150 Urkunden. II. Die Geschichte der ältern Verfassung Westfalens, insbesondere der Gerichtsanstalten, die Veränderungen, welche Karl der Gr. darin vornahm, einige Folgen dieser Veränderungen, und dabei über siebenzig Urkunden. III. Geschichte der ältern Grafen. 1. Die Grafen als Reichsbeamte im Kriegs- und Justizwesen, die darin bis zum 13ten Jahrhundert vorgegangenen Veränderungen und der Gang, wie die Grafen nebst den Bischöfen und Anderen zur Landeshoheit kamen, dabei die Geschichte der Westfälischen Fehm- und Freigerichte, und über 150 Urkunden. 2. Über 100 Urkunden, und Fortsetzung der Geschichte der ältern Justizgrafen, die zeiget dass die sogenannten Fehm- und Freigerichte auch nach dem 12ten Jahrhundert bis zu ihrem gänzlichen Verfall im 16ten Jahrhundert in allen geistlichen und weltlichen Territorien Westfalens bestanden haben.
1236963
JBRAR: DUOD.223#2
Schrassert, Johan.
Joannis Schrassert Tractatus de jure decimandi Gelrico ; cum indice rerum ac verborum pleno. - Hardervici : apud Joannem Rampen, 1723. - XVI, 131, XI p. ; 19 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Joannis Schrassert Manipulus sicilimentorum feudalium.
0936912
JBRAR: DUOD.223 NB: CON
Schrassert, Johan.
Joannis Schrassert Manipulus sicilimentorum feudalium, sive succincta tractatio causarum et quaestionum aliquot : quae indies in praxi ex jure patrio feudali emergunt ; cum summis singulorum capitum et rerum ac verborum indice locupletissimo ; adjecta est Periocha juris dominici, dicti laat-recht. - Hardervici : apud Joannem Rampen, 1723. - XXIV, 164, XX, 29 p. ; 17 cm (8-o) - Note: Periocha juris dominici met eigen paginering.
0936874
JBRAR: DUOD.224
Schrassert, Johan.
Den Veluwsche practizyn : vertoonende hoe men in Veluwe en Veluwenzoom in regten treeden ende syne aengeheevene regtsvorderinge ten uyteynde vervolgen moet, mitsgaders de maniere hoe men voor den gerigte procedeeren en de saeck bedingen zal ; kortelyck te saamen gesteld ende ... in het Nederduytsch beschreeven door Johan Schrassert. - Te Harderwyck : by Jan Moojen, 1745. - VI, 272, XL p. ; 19 cm (8-o)
0171560
JBRAR: DUOD.225
Lantrechten van Overyssel ; met eenige ampliatien, mitsgaders de hofrechten. - Te Zwolle : gedruckt by Geraert Tydeman, 1676. - IV, 166, II p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ex. HG qu 175 met aant. in handschrift.
0889252
JBRAR: DUOD.226
Moser, Johann Jacob.
Beyträge zu dem neuesten europäischen Völckerrecht in Fridens-Zeiten / von Johann Jacob Moser. - Tübingen, 1778-1780. - 5 dl. - Note: I. Von denen europäischen unabhängigen Staaten, wie auch derselbigen Regenten, Personen und Familien. II. Vom Ceremoniel. III-IV. Von Gesandtschafften. V. Von denen Landen.
0694794
JBRAR: DUOD.227
Moser, Johann Jacob.
Beyträge zu dem neuesten europäischen Völckerrecht in Kriegs-Zeiten / von Johann Jacob Moser. - Tübingen, 1779-1781. - 3 dl.
0694795
JBRAR: DUOD.228
Alting, Bernhard (ca. 1600-ca. 1656).
De pilaren ende peerlen van Groningen : betoonende waer op de welvaert van die stadt is staende ende waer door zy meest is geciert / door Bernhard Alting. - Nieuwe dr. / verm. met een historische lof-rede ter eere van Groningen, een tractaet over het ambt van een syndicus, en een dissertatie of men moge schrijven van republycquen. - Groningen : Jacob Bolt, 1750. - Note: De bijvoegsels hebben eigen titelblad en paginering.
0555321
JBRAR: DUOD.229
Ferrière, Claude Joseph de.
Nouvelle introduction à la pratique : contenant l'explication des termes de pratique, de droit et de coutumes : avec les jurisdictions de France / par Claude Joseph de Ferrière. - Nouv. éd., rev., corr. et augm.. - A Paris : chez Michel Brunet, 1737. - 2 dl. ; 17 cm (12-o)
0874945
JBRAR: DUOD.230
Swinden, Jan Hendrik van.
Vergelijkings-tafels tusschen de Hollandsche land-maten en de hectare, met het nodige onderrigt over dezelve maten = Tables de comparaison entre les mesures agraires hollandaises et l'hectare, avec l'instruction nécessaire sur ces mesures / par J. H. van Swinden. - Amsterdam : Den Hengst, 1812. - X, 92, 73 p. ; 17 cm
0239818
JBRAR: DUOD.231
Budé, Guillaume.
Gulielmi Budaei De asse et partibus ejus libri V ; ab ipso autore novissime et recogniti et locupletati. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1550. - 815, LXXIX p. ; 17 cm (8-o) - Bibl.: Baudrier 8, 242.
0919768
JBRAR: DUOD.232#2
Vervolg op de chronyk van Medenblik ; [door Dirk Burger van Schoorel]. - Te Hoorn : Gedrukt by Jacob Duyn, 1736. - VI, 343 p. ; 18 cm - Note: Zie ook: Dirk Burger van Schoorel. Chronyk van de stad Medenblik.
0169146
JBRAR: DUOD.232 NB: CON
Burger van Schoorel, Dirk.
Chronyk van de stad Medenblik, en des zelfs eerste begin, opkomst en florizante staat ... : midsgaders nog een netter beschryving als voor dezen wegens verscheiden aanmerkwaardige geschiedenisse, ... Ook mede alle aartbevings, branden, waters-nooden ofte hooge vloeden ... Nog een korte beschryving van de eilanden, die onder dit Noorderquartier sorteeren / door Dirk Burger van Schoorel. - t'Amsterdam : by Timotheus ten Hoorn, 1710. - 382 p. ; 18 cm - Note: Zie ook: Vervolg op de chronyk van Medenblik. - Note: Ex. Ab-THO: ontbreekt titelblad en enkele pagina's.
0169144
JBRAR: DUOD.233
Theophilus Antecessor.
Paraphrase de Théophile sur les Institutes de l'empereur Justinien, traduite de Grec en François, et à côté le texte latin du même empereur ; par F. C.. - À Paris : chez Nicolas le Gras, 1689. - 2 dl. ; 17 cm (12-o)
0476074
JBRAR: DUOD.234
Schrassert, Johan.
Joannis Schrassert Liber singularis de censu dominico et conventionali : ex moribus vicinarum regionum, maxime autem Galliae et Saxoniae, nec non jure civili et canonico, ad usum fori Gelriae accomodatus ; cum summis capitum et indice rerum ac verborum locupletissimo. - Hardervici : apud Johannem Rampen, 1724. - XL, 207, XXII p. ; 19 cm (8-o) - Note: Ex. L oct 1911 doorschoten met kwarto-vellen. - Note: Één der exn. van RGS-GS is enigszins afwijkend (naam van de drukker is gespeld Joannes Rampen).
0936951
JBRAR: DUOD.235
Pistorius, Georg Tobias.
Thesaurus paroemiarum Germanico-juridicarum : in quo mille et quod excurrit Germanorum dicteria, cumprimis juris, recensentur ... = Teutsch-juristischer Sprichwörter-Schatz ; opera et studio Georg. Tob. Pistorii. - Lipsiae [etc.] : typis Joh. Casp. Mulleri [etc.], 1715-1716. - 4 dl. (1 bd.) ; 17 cm (8-o) - Note: T. 1: Ed. 2a auctior et correctior.
0688217
JBRAR: DUOD.236
Montesquieu, Charles de.
Oeuvres / par Charles de Montesquieu. - Genève, 1777. - 4 dl. : ill. - Note: I-IV. De l'esprit des lois.
0856567
JBRAR: DUOD.237
Grotius, Hugo (1583-1645).
Huygh de Groots Vrye zeevaert, ofte Bewijs van't recht dat de inghesetenen deser geunieerde landen toecomt over de Indische coop-handel / ten tweedemael oversien ende verbetert door den autheur selfs ; uuten Latijne vert. door P. B. [= Petrus Bertius]. - Tot Leyden : by Jan Huybertsz. [etc.], 1614. - [XVI], 85, [III] p. ; 14 cm (8-o) - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 554.
1487855
JBRAR: DUOD.238
Hotman, François.
Franc. Hotomani In tit. Cod. de judiciis commentarius. - Basileae : per Eusebium Episcopium [etc.], 1576. - [VI], 66 p. ; 17 cm (8-o) - Bibl.: VD 16.1, H 5215.
1401445
JBRAR: DUOD.238
Hotman, François.
Franc. Hotomani Commentarius in tt. Digestor. et Codic. de pignoribus et hypothecis. - Basileae : per Eusebium Episcopium [etc.], 1576. - 284, [III] p. ; 17 cm (8-o) - Bibl.: VD 16.1, H 5191.
1523288
JBRAR: DUOD.238
Hotman, François.
Franc. Hotomani Commentarius in tit. Cod. de usufructu. - Basileae : per Eusebium Episcopium [etc.], 1575. - 81, [XIV] p. ; 17 cm (8-o) - Bibl.: VD 16.1, H 5190.
1523298
JBRAR: DUOD.238
Hotman, François.
Franc. Hotomani Commentationum juris civilis lib. XXII ad tit. Dig. de usuris, &c. / eiusdem in titul. Cod. & Decretal. de usuris commentarius. - Basileae : per Eusebium Episcopium [etc.], 1576. - [VIII], 189 p. ; 17 cm (8-o) - Bibl.: VD 16.1, H 5194.
1523321
JBRAR: DUOD.281
Voet, Johannes.
Compendium juris juxta seriem Pandectarum adjectis differentiis juris civilis et canonci: ut et definitionbus praecipuis secundum Institutionum titulos / scripsit Johannes Voet. - Ed. 2a, priore emendatior. - Lugduni Batavorum : Felix Lopez, 1688.
0700014
JBRAR: ERA-*IX*-THOR
Thorbecke, Johan Rudolf.
Brieven 1830-1832 [aan G. Groen van Prinsterer] / door Thorbecke ; uitg. door G. Groen van Prinsterer. - Amsterdam, 1873.
0005699
JBRAR: FILM-YANNICOPOULOS
Yannicopoulos, Anastasios V..
Greek education in the fourth century A.D. : a reppraisal / by Anastasios V. Yannicopoulos. - [S.l.] : [s.n.], 1981. - IV, 313 p. ; 27 cm - Note: Proefschrift Hull.
1223851
JBRAR: FO.49
Placcaeten, ordonnantien, landt-chartres, blyde-incomsten, privilegien, ende instructien by de princen van dese Neder-landen, aen de inghesetenen van Brabandt, Vlaenderen, ende andere provincien, t'sedert t'jaer MCCXX uutghegeven, gheaccordeert, ende verleent, vande welke inde voorgaende twee placcaet-boecken gheen mentie ghemaeckt en wordt : item interpretatien, declaratien, .... - t'Hantwerpen [etc.] : by Hendrick Aertssens [etc.], 1648-[ca. 1770]. - 10 dl. ; 32 cm (2-o) - Note: Voorhandse titel: Placcaeten ende ordonnantien van de hertoghen van Brabandt princen van dese Neder-landen. - Note: Dl. 2 zonder titelblad. - Note: Dl. 8: Titel ook in het Frans: Livre des placcarts, édits, reglemens, tarifs, ordonnances et decrets .... - Note: Dl. 8: Jaar van uitg. op Frans titelblad: 1737. - Note: Dl. 8-10: Tekst in Nederlands en Frans. - Note: I. Vergadert, ende onder bequame titulen in ordre ghestelt door Antonium Anselmo. III. Vergadert, ende onder bequaeme titulen in ordre ghestelt door Jan Baptiste Christyn. V-VIII. By-een vergaedert, ende onder bequaeme titulen in ordre gestelt met eene alphabetiecke tafel der materien door Joseph Michiel Wouters. - Note: Dl. 4 o.d.t.: Placcaerten, ordonnantien, landt-chartres, privilegien ende instructien by de Princen van dese Neder-landen uyt-ghegheven .... - Note: Dl. 5-10 o.d.t.: Placcaerten, ordonnantien, edicten, reglementen, tractaeten ende privilegien in dese Nederlanden uyt-gegeven t'sedert den jaere ....
0153090
JBRAR: FOL. 13
Handvesten; ofte privilegien ende octroyen; mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantien en handelingen der stad Amstelredam ; door last van de Edele Groot-Achtbare Heeren Burgemeesteren en Regeerders van dezelve stad tot den eersten February 1747 vervolgt, met verscheide stukken vermeerdert, mitsgaders in eene andere schikking gebragt, en met de nodige registers voorzien [door Hermannus Noordkerk]. - Te Amstelredam : by Hendrik van Waesberge [etc.], 1748-1778. - 4 bd. : ill. ; 43 cm - Note: [I.] Handvesten ... [II.] Vervolg van de handvesten; ofte privilegien ende octroyen; mitsgaders ... voortgezet tot in het jaar 1754 met een nader byvoegsel tot het jaar 1755. [III.] Tweede vervolg ... tot 1777 / [verz. door J. P. Farret]. Te Amstelredam, 1778. Te Amstelredam : by de Wed. S. Schouten en Zoon, 1755.
0522014
JBRAR: FOL.1
Domat, Jean.
Les loix civiles dans leur ordre naturel, Le droit public et Legum delectus / par Domat. - Nouv. éd., rev., corr. et augm. du troisième et quatrième livres du Droit public, qui ne se trouvent point dans les éditions précédentes / [par Louis de Héricourt du Vatier]. - Paris : David, 1723. - 2 dl. (1 bd.) ; 41 cm
0125408
JBRAR: FOL.2
Dibbetz, Johan.
Het groot militair woordenboek ... / door Johan Dibbetz. - In 's Gravenhage : by Jacobus vanden Kieboom, 1740. - XVI, 753 p. : ill. ; 42 cm (2-o)
0936565
JBRAR: FOL.3
Bourjon, François.
Le droit commun de la France et la coutume de Paris : réduits en principes, tirés des loix, des ordonnances, des arrêts, des jurisconsultes et des auteurs et mis dans l'ordre d'un commentaire complet et méthodique sur cette coutume : contenant, dans cet ordre, les usages du Châtelet sur les liquidations, les comptes, les partages, les substitutions, les dîmes et toutes autres matières. - Nouv éd. / considérablement augm. ; par François Bourjon ; rev., corr. et aussi augm. d'un grand nombre de notes. - A Paris : chez Grangé [etc.], 1770. - 2 dl. ; 40 cm (2-o)
0937949
JBRAR: FOL.4
Vitalini, Bonifacio.
Opus Bonifacii de Vitalinis de Mantua super maleficiis egregium : totum [sic] juris antiquorum prudentiam continens et viaticum non spernendum omnibus assessoribus et jusdicentibus noviter inventum et cunctis desiderantibus studiosis impressum ; cum quamplurimis additionibus Benedicti de Vadis Forosemproniensis. - Venetiis : per Philippum Pincium Mantuanum impressus, 1505. - 47 fol. ; 43 cm (2-o)
0929152
JBRAR: FOL.5
Groot Gelders placaet-boeck : inhoudende de placaeten ende ordonnantien, soo by wylen keyser Kaerle en coninck Philips als hertogen van Gelre ende graven van Zutphen, als by de Edele Mogende Heeren Staeten des furstendoms Gelre ende graeffschaps Zutphen ... uytg. ; als mede de principaelste resolutien raekende saecken van politie en justitie by de selve Heeren Staeten ... genomen .... - Tot Nymegen [etc.] : gedruckt by Suerus van Goor [etc.], 1701-1740. - 3 dl. : ill. ; 43 cm (2-o) - Note: De algemene registers over de drie delen zijn ook afzonderlijk verschenen; zie: Registers der stucken begrepen in alle delen des Groot Gelderschen placaet-boecks. - Note: I-II. Alles ... by-een vers. en uytg. door W. van Loon. Met een dubbelt reg. I. Placaeten ... sedert den jaere 1543 tot den jaere 1700 uytg. Principaelste resolutien ... sedert den jaere 1577 tot den jaere 1700 successivelyck genomen, en voorts sodanige praeliminaire puncten als by resolutien van welgemelte Heeren Staeten den 19. Martii en 14. Junii 1699 genomen ... II. Placaeten ... sedert den jaere 1580 tot den jaere 1700 uytg. Principaelste resolutien ... sedert den jaere 1580 tot den jaere 1700 successivelyck genomen, en voorts sodanigen appendix van oude landt en dyck-brieven, overkomsten, verbonden en generale landt-rechten, als by resolutie van welgemelde Heeren Staeten den 8. April 1702 genomen ... III. Placaeten, ordonnantien en conventien ..., als mede de principaelste authorisatien derselven ..., rakende saken van politie ende justitie van den jare 1699 tot den jare 1740, mitsgaders algemene registers over de drie delen. ... vers. en uitg. door Henrik Cannegieter. - Note: Ex. ALV 128-211-212: 3 dl. (2 bd.).
0567573
JBRAR: FOL.6 EX (1)
Costumen, usantien, policien ende styl van procederen der stadt, jurisdictie ende vryheid van Utrecht ; geapprobeert ende gedecreteert by die Keyserlijke Majesteit, als erfheere der stad, steden en landen van Utrecht, in den jare onses Heeren J. Christi MCCCCCL ; met eenige aanmerkingen en aant. op deselve door Willem vander Muelen. - Tot Utrecht : by Willen Broedelet, 1709. - XIV, 456, VI p. : ill. ; 40 cm (2-o) - Note: Ex. I fol 204 met aant. in handschrift [van P. Bondam?].
0876168
JBRAR: FOL.6 EX (2)
Costumen, usantien, policien ende styl van procederen der stadt, jurisdictie ende vryheid van Utrecht ; geapprobeert ende gedecreteert by die Keyserlijke Majesteit, als erfheere der stad, steden en landen van Utrecht, in den jare onses Heeren J. Christi MCCCCCL ; met eenige aanmerkingen en aant. op deselve door Willem vander Muelen. - Tot Utrecht : by Willen Broedelet, 1709. - XIV, 456, VI p. : ill. ; 40 cm (2-o) - Note: Ex. I fol 204 met aant. in handschrift [van P. Bondam?].
0876168
JBRAR: FOL.7
Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der edele mogende heeren Staten 's Lands van Utrecht, mitsgaders van de ed. groot achtb. heeren borgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht, tot het jaar 1728 ingesloten : verrykt met allerhande edicten van Keyzer Karel en Philips den tweeden, handvesten, privilegien, octroyen, instructien, reglementen, resolutien, en andere aanmerkelyke stukken ; alle in eene natuurlyke ordre met de vereyschte naeuwkeurigheyt by een gebragt, en met nodige registers voorzien door Johan vande Water. - Te Utrecht : by Jacob van Poolsum, 1729. - 3 dl. : ill. ; 42 cm (2-o) - Note: Voorhandse titel: Groot Utrechts placaatboek. - Note: Titel op titelgravure: Placaatboek 's Lands van Utrecht. - Note: Voor het vervolg zie: Mr. Johan van de Water's Groot plakkaatboek 'sLands van Utrecht.
0537019
JBRAR: FOL 7A
Mr. Johan van de Water's Groot plakkaatboek 'sLands van Utrecht / aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810 door C. W. Moorrees en P. J. Vermeulen. - Utrecht : Kemink, 1856-1860. - 2 dl. ; 43 cm - Note: In afleveringen verschenen.
0537021
JBRAR: FOL.8
Rentenaar, Robert.
Index op van Mieris' groot charterboek der Graaven Holland : delen II, III en IV / door R. Rentenaar. - Amsterdam, 1969.
0001223
JBRAR: FOL.8
Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland : beginnende met de eerste en oudste brieven van die landstreeken, en eindigende met den dood van onze graavinne, Vrouwe Jacoba van Beijere ; zynde zoo met de verschillende leezingen der onderscheidene afschriften, als met eenige korte aanmerkingen opgehelderd, verz. en in orde gebragt door Frans van Mieris. - Te Leyden : by Pieter vander Eyk, 1753-1756. - 4 dl. ; 40 cm (2-o) - Note: Zie ook: Chronologisch register op het vervolg van het Groot-charterboek van Van Mieris.... - Note: Zie ook: R. Rentenaar, Index....
0026826
JBRAR: FOL.9
Brabandts recht, dat is generale costumen vanden lande ende hertoghdomme van Brabandt, midtsgaders van het hertoghdom van Limborgh, stede en lande van Mechelen ; met verscheyde ordonnantien, reglementen, statuten ende manieren van procederen ; alles verrijckt met summarien ... door Jan Baptiste Christyn. - t'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1682. - 2 dl. XII, 1420, LXIII p. ; 37 cm (2-o) - Note: Titel op titelgravure: Costumen van het hertoghdom van Brabant, van Limborgh, stede en lande van Mechelen. - Note: De verschillende onderdelen hebben elk een eigen titelblad. - Note: Dl. 1 van ex. RGS-GS heeft op algemeen titelblad overgeplakt adres: Tot Brussel, by Simon t'Serstevens, boeckverkooper by de Eerw. Paters Predickheeren, in den gulden Bybel. 1682.. - Note: Aan dl. 1 van ex. RGS-GS ontbreekt titelgravure.
0928377
JBRAR: FOL.10
Durandus, Gulielmus (ca. 1230-1296).
G. Durandi Speculum juris ; cum Joan. Andreae, Baldi visionibus hactenus addi solitis ; nunc supra omnes alias editiones, variis, et perquam necessariis ad unumquemque titulum adjunctis additionibus et quaestionibus illustratumm ; auctore Alexandro de Nevo addidimus ... ejusdem Guil. Durandi Aureum repertorium .... - Francofurti : apud Jacobum Gothofredum Seylerum, 1668. - 2 dl. (1 bd.) ; 39 cm (2-o)
0715049
JBRAR: FOL.11
Codex Belgicus seu jus edictale a principibus Belgarum sancitum, ofte de Nederlandtsche, nieuwe soo gheestelycke als wereltlycke rechten, ghetrocken uyt de vier placcaet-boekcen, tot Gendt ende Antwerpen uytghegeven ; by Antonio Anselmo. - Den tweeden druck, op diversche plaetsen uyt noch andere voorgaende, ende posterieure placcaeten, ende edicten van sijne majesteyt, by den autheur voor de helft ghelocupleteert ende vermeerdert .... - Antwerpen : by Petrus Bellerus, 1662. - VIII, 287, XXI, 349, VII p. ; 34 cm (4-o)
0367130
JBRAR: FOL.12
Anselmo, Antonius.
Antonii Anselmo Consultationes seu resolutiones et advisamenta diurna ad quaestiones a consultoribus et litigantibus propositas : quaeque in episcopalibus, nec non in saecularibus et curiis feudalibus usitatae et in praxi receptae sunt, dat is Dagelijckxse consultatien, resolutien ende advisen op diversche questien, vraghen ende propositien ... ; quibus addita sunt varia documenta concernantia curiam ecclesiasticam per eumdem congesta. - Antverpiae : apud Petrum Bellerum, 1671. - XX, 606, XXVIII, 120, III p. ; 33 cm (2-o) - Note: Varia documenta ... met eigen titelblad en paginering.
0924037
JBRAR: FOL.13
Handvesten; ofte privilegien ende octroyen; mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantien en handelingen der stad Amstelredam ; door last van de Edele Groot-Achtbare Heeren Burgemeesteren en Regeerders van dezelve stad tot den eersten February 1747 vervolgt, met verscheide stukken vermeerdert, mitsgaders in eene andere schikking gebragt, en met de nodige registers voorzien [door Hermannus Noordkerk]. - Te Amstelredam : by Hendrik van Waesberge [etc.], 1748-1778. - 4 bd. : ill. ; 43 cm - Note: [I.] Handvesten ... [II.] Vervolg van de handvesten; ofte privilegien ende octroyen; mitsgaders ... voortgezet tot in het jaar 1754 met een nader byvoegsel tot het jaar 1755. [III.] Tweede vervolg ... tot 1777 / [verz. door J. P. Farret]. Te Amstelredam, 1778. Te Amstelredam : by de Wed. S. Schouten en Zoon, 1755.
0522014
JBRAR: FOL.13 NB: VERVOLG 1-2
Handvesten; ofte privilegien ende octroyen; mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantien en handelingen der stad Amstelredam ; door last van de Edele Groot-Achtbare Heeren Burgemeesteren en Regeerders van dezelve stad tot den eersten February 1747 vervolgt, met verscheide stukken vermeerdert, mitsgaders in eene andere schikking gebragt, en met de nodige registers voorzien [door Hermannus Noordkerk]. - Te Amstelredam : by Hendrik van Waesberge [etc.], 1748-1778. - 4 bd. : ill. ; 43 cm - Note: [I.] Handvesten ... [II.] Vervolg van de handvesten; ofte privilegien ende octroyen; mitsgaders ... voortgezet tot in het jaar 1754 met een nader byvoegsel tot het jaar 1755. [III.] Tweede vervolg ... tot 1777 / [verz. door J. P. Farret]. Te Amstelredam, 1778. Te Amstelredam : by de Wed. S. Schouten en Zoon, 1755.
0522014
JBRAR: FOL.14
Alkemade, Kornelis van.
Beschryving van de stad Briele, en den lande van Voorn ... / te samen gesteld, en beschreven door Kornelis van Alkemade en met eenige hoofddeelen, byvoegselen, en aanteekeningen vermeerderd door P. van der Schelling. - Te Rotterdam : by Philippus Losel, 1729. - 2 dl. : ill. ; 33 cm (2-o)
0372055
JBRAR: FOL.15
Charterboek der hertogen van Gelderland en graaven Zutphen, behelzende de handvesten, privilegien, vryheden, voorrechten en octroyen, alsmedere voornaame handelingen, verbonden, en overeenkomsten, derzelven : beginnende met de oudste brieven van die landstreeken, en eindigende met de afzweering van koning Philips, als laatste hertog ; opgezogt, byeengebracht, met verscheidene handschriften vergeleken enmet aanmerkingen opgehelderd door Pieter Bondam. - Utrecht, 1783-1809. - ill. - Note: Aanwezig: dl. 1, afd. 1-4.
0080073
JBRAR: FOL.16
Voet, Johannes.
Johannis Voet Commentarius ad pandectas : in quo, praeter Romani juris principia ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum et praecipuae fori quaestiones excutiuntur. - Ed. 4a. - Hagae-Comitum : apud Abrahamum de Hondt, 1723. - 2 dl. ; 34 cm (2-o)
0923377
JBRAR: FOL.17
Alciati, Andrea.
Andreae Alciati Opera omnia. - Francofurti : Sumptibus Haeredum Lazari Zetneri, 1617. - 4 dl. (2 bd.) ; 40 cm (2-o)
0238663
JBRAR: FOL.18
Bynkershoek, Cornelis van.
Opera omnia / [scripsit] Cornelius van Bynkershoek. - Lugduni Batavorum, 1767. - 2 dl. : ill. - Note: I. Observationum juris Romani libri VIII. Opuscula varii argumenti. II. Opera minora. Quaestiones juris publici. Quaestiones juris privati.
0696607
JBRAR: FOL.19
Van Espen, Zeger Bernard.
Zegeri Bernardi van Espen Opera, quaecunque hactenus in lucem prodeunt, omnia. - Ed. novissima ab ipso authore prae anterioribus auctior facta, et emendata, atque indicibus necessariis passim locupletata. - Lovanii : [s.n.], 1721. - 2 dl. ; 41 cm - Note: Opuscula varia met eigen titelbl. en paginering. - Note: I. Continens primam ac secundam partem juris ecclesiastici universi ... II. Continens tertiam partem juris ecclesiastici universi ... atque opuscula varia. - Bibl.: Willaert 9202.
0199229
JBRAR: FOL.20
Everaerts, Nicolaas (1537-1586).
Consiliorum Nicolai Everhardi junioris volum[ina] ; opus antea nunquam typis mandatum, ... tralatis e Germanico idiomate singulis in Latinum .... - Augustae Vindelicorum : sumptibus Eliae Willeri [etc.], 1603. - 2 dl. (1 bd.) ; 34 cm (2-o)
0924589
JBRAR: FOL.21
Van Christynen, Paul.
Practicarum quaestionum rerumque in supremis Belgarum curiis actarum et observatarum decisiones ; auctore Paulo Christinaeo ; jam quarto ad ipsa auctoris autographa emendatum et auctum studio et opera Sebastiani de Christynen. - Antverpiae : apud Hieronymum et Joannem Bapt. Verdussen, 1671. - 6 dl. (5 bd.) XVI, 656, LXX p. ; 33 cm (2-o) - Note: Dl. 2-5 o.d.t.: Practicarum quaestionum rerumque in supremis Belgarum curiis judicatarum observatorumque secundum ordinem codicis D. Justiniani imperatoris digestum; dl. 6 o.d.t.: Practicarun quaestionum rerumque in supremis Belgarum curiis judicatarum observatorumque in consuetudines feudorum.
0924111
JBRAR: FOL.22
Van Christynen, Paul.
Pauli Christinaei In leges municipales ... civitatis ac provinciae [Mechliniensis] commentaria ac notae ; una cum additionibus .... - Ed. 4a / ... studio et opera Sebastiano de Christynen .... - Antverpiae : apud Hieronymum et Joannem Bapt. Verdussen, 1671. - XVI, 656, LXXII p. ; 33 cm (2-o) - Note: Voorwerk van ex. L fol 960 verkeerd gebonden.
0923930
JBRAR: FOL.23
Cocceji, Heinrich von (1644-1719).
Henrici de Cocceji Deductiones, consilia et responsa in causis illustrium : in quibus jura regum, electorum, principum, comitum familiarumque illustrium Germaniae ... ; cum indice rerum et verborum locupletissimo. - Lemgoviae : sumtu Viduae Henrici Guiljelmi Meyeri, 1725. - VIII, 1270, XXXIX p. ; 38 cm (2-o)
0719973
JBRAR: FOL.25
Memorie tot redres van de crimineele proceduren in de Ommelanden, omme de aldaar gedetineerde voor een neutraal regter te regt te doen stellen en om de heer van Faan te necessiteeren om sigh voor een neutraal Hof van Justitie te purgceren. - [S.l.] : [s.n.], [1734]. - 33 cm (2-o)
0715068
JBRAR: FOL.26
Beka, Johannes de.Heda, Wilhelmus.
Joannes de Beka ... et Wilhelmus Heda ... De episcopis Ultrajectinis / recogniti et notis historicis illustrati ab Arn. Buchelio ; accedunt Lamb. Hortensii Secessionum Ultrajectinarum libri, et Siffridi Petri appendix ad historiam Ultrajectinam. - Ultrajecti : ex officina Joannis a Doorn, 1643. - XVIII, 191, XV, IV, 331, 12, XXXXII, VIII, 180, XXXII p. : ill. ; 31 cm (2-o) - Note: De exemplaren AB-HSS met aant. in handschrift. - Note: Bevat o.m. tevens levensbeschrijvingen van Johannes de Beka, Wilhelmus Heda en Lambertus Hortensius. - Note: De werken van Wilhelmus Heda en Lambertus Hortensius elk met eigen titelblad en paginering, resp. o.d.t.: Historia episcoporum Ultrajectensium, en: Secessionum civilium Ultrajectinarum et bellorum ... libri septem. (Impressum: Ultrajecti, sumptibus Joannis a Doorn, 1642). - Note: Voordehandse titel: Historia Ultrajectina.
0065982
JBRAR: FOL.27
Het privilegie Semeyns : eene familie-overlevering, met verklaringen gestaafd ; door P. J. Buyskes. - Haarlem : Enschedé, 1907. - 179, XXII p. : ill. ; 35 cm
0212099
JBRAR: FOL.28
Hand-vesten, privilegien, handelingen, costuymen ende willekeuren der stadt Aemstelredam, mitsgaders Hoorn, Enchuysen, Edam, Monickedam, Water-landt, Wesop, Muyden ende Naerden, metten aencleven van dien, als mede zee ende scheeps-rechten van Wisbuy ende de oude hansesteden, etc. ; hier achter is by-gevought een Repertorium van alle placcaten, octroyen, ordonantien, etc., geregistreert inde memoriael-boecken 's Hofs van Hollandt ; cum indice locupletissimo. - [S.l.] : [s.n.], 1624. - LXXVI, 380; IV, 38; VI, 48; 112, IX p. ; 31 cm (2-o) - Note: Titel op titelgravure: Handtvesten, privilegien, handelingen, costumen ende willekeuren der stadt Aemstelredam. - Note: Zee ende scheeps-rechten ... met eigen titelblad: 'tBoeck der zee-rechten, inhoudende Dat hoochste ende oudtste Gotlandtsche water-recht ...; de handvesten van Hoorn etc. en Repertorium van alle placcaten ... hebben bovendien eigen paginering en zijn afzonderlijk beschreven; zie resp.: Hanvesten ende privilegien van Monnickendam ende Waterlandt ...; Hanvesten ende privilegien van Weesp, Muyden ende Naerden ...; en: Repertorium van alle die placcaten ..., staende gheregistreert inde memoriael-boecken 's Hofs van Hollandt .... - Note: Ook verschenen o.d.t.: Handtvesten, ofte privilegien, handelingen ...; Hantvesten, privilegien, willekeuren ...; en: Handvesten, privilegien, octroyen ....
0522011
JBRAR: FOL.28
Hanvesten ende privilegien van Monnickendam ende Waterlandt, met den aen-cleven van dien. - [S.l.] : [s.n.], 1624. - IV, 38 p. ; 31 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Hand-vesten, privilegien, handelingen, costumen ende willekeuren der stadt Amsterdam. 1624. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Hantvesten ende privilegien ....
0906908
JBRAR: FOL.28
Hanvesten ende privilegien van Weesp, Muyden ende Naerden, met den aen-cleven van dien. - [S.l.] : [s.n.], 1624. - IV, 48 p. ; 31 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Hand-vesten, privilegien, handelingen, costumen ende willekeuren der stadt Amsterdam. 1624. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Hantvesten ende privilegien ....
0906917
JBRAR: FOL.28
Repertorium van alle die placcaten, octroyen, ordonnantien, acten ende andere munimenten, staende gheregistreert inde memoriael-boecken 's Hofs van Hollandt, beginnende van den jaere 1513 ende eyndende den 1. December 1623. - [S.l.] : [s.n.], 1624. - 112, IX p. ; 31 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Hand-vesten, privilegien, handelingen, costumen ende willekeuren der stadt Amsterdam. 1624.
0906921
JBRAR: FOL.29
Handvesten, privilegien, octroyen, costumen en willekeuren der stad Amstelredam / door last van de Ed. Groot-achtbare heeren burgermeesteren en regeerders van dien met seer vele stucken en munimenten op nieuws verm. verb. ... en versien met twee noodige registers ... ; met verscheyde kopere platen verciert. - T'Amstelredam : gedruct by Otto Barentsz. Smient en Jodocus Smient, 1663. - CXXXIV, 1012, LXIII p. ; 35 cm (2-o) - Note: Jaar van uitg. op titelblad 1662; op titelgravure 1663. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Handtvesten, ofte privilegien, handelingen ...; Hantvesten, privilegien, willekeuren ...; en: Handvesten, privilegien, handelingen ....
0141668
JBRAR: FOL.30
Placaten ende ordonnancien op 'tstuck vande wildernissen ; in ordre ghestelt deur Paullum G. F. P. N. Merulam. - In s'Graven-Hage : by Beuckel Corneliss. Nieulant, 1605. - 3 dl. (1 bd.) ; 31 cm (2-o) - Note: I. Eerste boeck, vervatende alle placaten, ordonnantien, acten, etc, op 'tstuck vande hout-vesterie ... II. Tweede boeck, inhoudende de kunegetika of jacht-bedryf ... III. Derde boeck, vervatende ixeutika of vlught-bedryf .... - Note: Dl. 2, 3 elk met eigen titelblad en paginering.
0924067
JBRAR: FOL.31 EX (1)
Algemeene verhandeling van de heerschappy der zee, en een compleet lichaam van de zee-rechten : vervattende al het weetenswaardigste dat over dit stuk te vinden is, in oude en nieuwe schryvers ... Gelyk ook dat voortreffelyk lichaam van zee-rechten, in Vrankryk uitgegeven in 1681 ... Mitsgaders verscheide dissertatiën over de jurisdictie en maniere van procedeeren in de Admiraliteit van Engeland ... Waar by komt een aanhangsel rakende den tegenwoordigen staat en reglementen van de Admiraliteit en scheepsmagt van Engeland. Gevolgd van een vollediger nieuw aanhangsel raakende het zelfde onderwerp ... ; [door Alexander Justice] ; uit het Engels vert. door Pieter le Clercq. - Te Amsterdam, 1757. - Note: Bevat tevens: Generaale gezicht der vlaggen welke meeste natiën ter zee voeren.
0696971
JBRAR: FOL.31 EX (2)
Algemeene verhandeling van de heerschappy der zee, en een compleet lichaam van de zee-rechten : vervattende al het weetenswaardigste dat over dit stuk te vinden is, in oude en nieuwe schryvers ... Gelyk ook dat voortreffelyk lichaam van zee-rechten, in Vrankryk uitgegeven in 1681 ... Mitsgaders verscheide dissertatiën over de jurisdictie en maniere van procedeeren in de Admiraliteit van Engeland ... Waar by komt een aanhangsel rakende den tegenwoordigen staat en reglementen van de Admiraliteit en scheepsmagt van Engeland. Gevolgd van een vollediger nieuw aanhangsel raakende het zelfde onderwerp ... ; [door Alexander Justice] ; uit het Engels vert. door Pieter le Clercq. - Te Amsterdam, 1757. - Note: Bevat tevens: Generaale gezicht der vlaggen welke meeste natiën ter zee voeren.
0696971
JBRAR: FOL.32
Gelrische landt en stadtrechten in't Overquartier van Ruremonde. - Den vierden druck. Van seer veele druckfouten en mistellingen op de originaele minute der selver landtrechten gecorrigeert ... Vorts met eenen appendix, inhoudende het Eeuwig Edict des jaers 1611, de Cancellerieinstructie met verscheyde andere voornaemste reglementen en placcaeten op het stuck der rechts-vorderinge in dit Overquartier geobserveert. - Tot Venlo : by Henricus Korsten, 1740. - 33 cm - Note: Appendix heeft een eigen titelblad en paginering.
0219398
JBRAR: FOL.33
Brandt, Caspar.
Historie van het leven des heeren Huig de Groot : beschreven tot den aanvang van zyn gezantschap wegens de koninginne en kroone van Zweden aan 't hof van Vrankryk / door Caspar Brandt ; en vervolgt tot zijn doodt door Adriaan van Cattenburgh. - Met een aanhangsel der zelve historie etc. 2de dr.. - Dordrecht [etc.] : by Joannes van Braam, Adriaan Wor, en de erve van Gerard onder de Linden, 1732. - 2 dl. (1 bd.) ; 35 cm
0184647
JBRAR: FOL.34
Mevius, David.
Commentarii in jus Lubecense libri quinque : ad explicationem ejusdem solidam, pro docenda vera statutorum ratione, exponendis eorum recessibus et informando fori usu, ante aliquot annos conscripti, nunc ex quibusdam notis, observationibus et additionibus multo auctiores, adjectis etiam quibusdam super controversiis istius juris responsis secunda editione in lucem emissi ; a Davide Mevio. - 4a ed. in lucem emissi. - Francofurti [etc.] : sumptibus Joachimi Wildii [etc.], 1700. - VIII, 928, XXXII, 118 p. ; 34 cm (2-o)
0715089
JBRAR: FOL.35
Du Laury, Remi-Albert.
La jurisprudence des Pais-Bas autrichiennes : établie par les arrêts du Grand Conseil de Sa Majesté imperiale et catholique, résidant en la ville de Malines ; auxquels sont ajoutés quelques décrets portés au conseil privé de Sadite Majesté, recueillis par Remi-Albert du Laury ; donnés au public par Pierre-Claude-Marie de Sainct Vaast. - A Bruxelles [etc.] : chez Derbaix freres, 1761. - XX, 379, XXIV p. ; 39 cm (2-o) - Note: Voorhandse titel: Recueil des arrêts notables rendus au Grand Conseil a Malines.
0715067
JBRAR: FOL.36
Les coustumes et loix des villes et des chastellenies du comté de Flandre traduites en françois ; auxquelles les notes latines et flamendes de Laurens vanden Hane sont jointes. Avec des observations sur la traduction par Le Grand. - Cambray : Douilliez, 1719. - 3 dl. ; 40 cm
0184651
JBRAR: FOL.37
Leys, Léonard.
De iustitia et iure ceterisque virtutibus cardinalibus libri quatuor, ad 2.2. D.Thomae a quaest. 47. usque ad q. 171 ; auctore Leonardo Lessio. - Ed. 7a auctior et castigatior / cum appendice De monte pietatis. - Antverpiae : ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1632. - XIV, 825, LXVIII p. ; 36 cm
0219403
JBRAR: FOL.38
Goor, Thomas Ernst van.
Beschryving der stadt en lande van Breda : behelzende de oudheid van het graafschap Stryen, deszelfs eerste bewoonderen, en oude gestalte, met een historisch verhael van het leven der graven van Stryen, en daar op gevolgde Heeren van Breda, mitsgaders de opkomst en eerste beginselen der stadt Breda ... ; uyt veele oude en nieuwe schryvers byeen verzamelt, en met een aanmerckelyck getal van tans noch onuytgegevene echte stucken, brieven, enz. bevestigt ... door Thomas Ernst van Goor ; met kopere plt.. - In 's Gravenhage : by Jacobus vanden Kieboom, 1744. - XXVIII, 545 p. ; 34 cm (2-o) - Bibl.: Nijhoff-Van Hattum 110.
0140863
JBRAR: FOL.39
Pirhing, Ehrenreich.
Jus canonicum : in V libros decretalium distributum, nova methodo explicatum, omnibus capitulis titulorum ... in ordinem doctrinae digestis ; adjunctis aliis quaestionibus connexis ... ; additi sunt praeter synopticum et methodicum, duo alii indices alphabetici ; auctore Ernrico Pirhing. - Ed. novissima. - Venetiis : ex thipographia Remondiniana, 1759. - 5 dl. (4 bd.) ; 39 cm (2-o) - Bibl.: De Backer-Sommervogel 6, 854.
0719983
JBRAR: FOL.40
Schmalzgrueber, Franz.
Jus ecclesiasticum universum brevi methodo ad discentium utilitatem explicatum, seu lucubrationes canonicae in quinque libros Decretalium Gregorii IX. pontificis maximi ; auctore Francisco Schmalzgrueber. - Romae : ex typographia Rev. Cam. Apostolicae, 1843-1845. - 6 dl. (12 bd.) ; 31 cm - Note: I-V. [Text. VI.] Indices.
0721663
JBRAR: FOL.41
Luca, Giovanni Battista de.
Jo. Baptistae de Luca Venusini Theatrum veritatis et justitiae : sive decisivi discursus per materias, seu titulos distincti, et ad veritatem editi in forensibus controversiis canonicis et civilibus, in quibus in Urbe advocatus pro una partium scripsit, vel consultus respondit ; cum annotationibus, ac discursibus, qui antea in supplementis extabant, necnon aliquibus Sacrae Rotae Romanae recentissimis decisionibus, et Summorum Pontificum constitutionibus ad materias facientibus, suis locis optime adjectis. - Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1706. - 16 dl. (9 bd.) : ill. ; 34 cm (2-o) - Note: I. De feudis et bonis jurisdictionalibus, ac Bulla Baronum. II. De regalibus. III. 1. De jurisdictione et foro competenti. 2. De praeeminentiis et praecedentiis. IV. 1. De servitutibus praedialibus, usufructu et utroque retractu. 2. De emphyteusi. 3. De locatione et conductione. V. 1. De usuris et interesse. 2. De cambiis. 3. De censibus. 4. De societatibus officiorum. VI. 1. De dote, lucris dotalibus et aliis dotis appenditiis. VII. 1. De donationibus. 2. De emptione et venditione. 3. De alienationibus et contractibus prohibitis. 4. De tutoribus, curatoribus, administratoribus, etc. VIII. De credito et debito, creditore et debitore. IX. 1. De testamentis, codicillis et ultimis voluntatibus. 2. De haerede et haereditate. 3. De legitima, Trebellianica et aliis detractionibus. X. De fideicommissis, primogenituris et majoratibus. XI. 1. De legatis. 2. De successionibus ab intestato. 3. De renuntiationibus. XII. 1. De beneficiis ecclesiasticis in genere. 2. De canonicis et dignitatibus, capitulo, electione et actibus capitularibus. 3. De parocho et parochiis. XIII. 1. De jurepatronatus. 2. De pensionibus ecclesiasticis.. - Note: XIV. 1. De regularibus et monialibus. 2. De matrimonio, sponsalibus et divortio. 3. De decimis, oblationibus et eleemosynis. 4. Miscellaneum ecclesiasticum .... XV. 1. De judiciis et de praxi Curiae Romanae. 2. Relatio Romanae Curiae forensis, ejusqu
1237012
JBRAR: FOL.41 NB
Luca, Giovanni Battista de.
Jo. Baptistae de Luca Venusini Theatrum veritatis et justitiae : sive decisivi discursus per materias, seu titulos distincti, et ad veritatem editi in forensibus controversiis canonicis et civilibus, in quibus in Urbe advocatus pro una partium scripsit, vel consultus respondit ; cum annotationibus, ac discursibus, qui antea in supplementis extabant, necnon aliquibus Sacrae Rotae Romanae recentissimis decisionibus, et Summorum Pontificum constitutionibus ad materias facientibus, suis locis optime adjectis. - Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1706. - 16 dl. (9 bd.) : ill. ; 34 cm (2-o) - Note: I. De feudis et bonis jurisdictionalibus, ac Bulla Baronum. II. De regalibus. III. 1. De jurisdictione et foro competenti. 2. De praeeminentiis et praecedentiis. IV. 1. De servitutibus praedialibus, usufructu et utroque retractu. 2. De emphyteusi. 3. De locatione et conductione. V. 1. De usuris et interesse. 2. De cambiis. 3. De censibus. 4. De societatibus officiorum. VI. 1. De dote, lucris dotalibus et aliis dotis appenditiis. VII. 1. De donationibus. 2. De emptione et venditione. 3. De alienationibus et contractibus prohibitis. 4. De tutoribus, curatoribus, administratoribus, etc. VIII. De credito et debito, creditore et debitore. IX. 1. De testamentis, codicillis et ultimis voluntatibus. 2. De haerede et haereditate. 3. De legitima, Trebellianica et aliis detractionibus. X. De fideicommissis, primogenituris et majoratibus. XI. 1. De legatis. 2. De successionibus ab intestato. 3. De renuntiationibus. XII. 1. De beneficiis ecclesiasticis in genere. 2. De canonicis et dignitatibus, capitulo, electione et actibus capitularibus. 3. De parocho et parochiis. XIII. 1. De jurepatronatus. 2. De pensionibus ecclesiasticis.. - Note: XIV. 1. De regularibus et monialibus. 2. De matrimonio, sponsalibus et divortio. 3. De decimis, oblationibus et eleemosynis. 4. Miscellaneum ecclesiasticum .... XV. 1. De judiciis et de praxi Curiae Romanae. 2. Relatio Romanae Curiae forensis, ejusqu
1237012
JBRAR: FOL.42
Sacrae Rotae Romanae decisiones, et summorum pontificum constitutiones recentissimae, Theatrum veritatis et justitiae Cardinalis De Luca, ejusque tractatus de officiis venal. et stat. successionibus amplectentes, confirmantes, et laudantes ; argumentis, summariis, et indicibus necessariis exornatae, ac juxta titulorum seriem et discursuum ordinem dispositae. - Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1726. - 4 dl. ; 35 cm (2-o) - Note: Dl. 3-4 o.d.t.: Mantissa decisionum Sacrae Rotae Romanae ad Theatrum veritatis et justitiae Cardinalis de Luca, ejusque tractatus de officiis venal. et statut. successionibus. - Note: Voordehandse titel: Sacrae Rotae Romanae decisiones ad Theatrum veritatis et justitiae Cardinalis de Luca.
1310356
JBRAR: FOL.43
Reiffenstuel, Anacletus.
Theologia moralis brevi simulque clara methodo comprehensa, atque juxta sacros canones, et novissima decreta summorum pontificum diversas propositiones damnantium, ac probatissimos auctores, succincte resolvens omnes materiales morales / authore Anacleto Reiffenstuel. - Post Italas Germanasque non paucas ed. novissima .... - Venetiis : apud Jo. Baptistam Albritium q. Hieron., 1724. - XXXII, 496 p. ; 35 cm
0478049
JBRAR: FOL.44
Van Espen, Zeger Bernard.
Commentarius in canones et decreta juris veteris ac novi et in jus novissimum : opus posthumum ; authore Zegero Bernardo van Espen. - Coloniae Agrippinae : in officina Metternichiana, 1755. - XLII, 724, LVIII p. ; 36 cm (2-o)
0719981
JBRAR: FOL.45
De Luca, Carlo Antonio.
Caroli Antonii De Luca Animadversiones, seu Antilogiae in Stephani Gratiani Romani Disceptationes forenses : in quibus varietates locorum et obscuritates et impugnationes, in scholis et in foro versantes reperient, explicationem apprime desiderantes / cum indice generali materiarum recens confecto et summariis animadversionum. - Genevae : sumpt. Chouet [etc.], 1702. - 5 dl. (1 bd.) ; 37 cm (2-o)
0719974
JBRAR: FOL.45
De Luca, Carlo Antonio.
Caroli Antonii De Luca Ad Stephani Gratiani Romani Decisiones Rotae marchiae scholia ; ... cum summariis et indice materiarum locupletissimis. - Genevae : sumpt. Chouet [etc.], 1702. - IV, 214, XVII p. ; 37 cm (2-o) - Note: Gebonden bij: Caroli Antonii De Luca Animadversiones seu antilogiae in Stephani Gratiani Romani Disceptationes forenses. Genevae, 1702.
0719975
JBRAR: FOL.46
Golino, Fabio.
De procuratoribus tam ad judicia, quam ad negotia auctore Fabio Golino tractatus / denuo excussus, nunc accesserunt in eundem Notae Caroli Antonii De Luca. - In novissima hac aeditione accessit appendix ejusdem de Luca ... ; cum indice argumentorum et rerum notabilium locupletissimo .... - Neapoli : typis Antonii Casamarae [etc.], 1700. - XII, 232, XXVIII, 22, II p. ; 32 cm (2-o)
0719978
JBRAR: FOL.47
Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de doorluchtige, hoogh mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende vande ed, groot-mog. heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ed. mog. heeren Staten van Zeelandt / waer by noch ghevoeght zijn eenige placaten vande voorgaende graven ende princen de selver landen, voor soo veel de selve als noch in gebruyck zijn. - 's-Gravenhage [etc.] : by de weduwe ende erfgenamen van H.I. van Wouw [etc.], 1658-1796. - 9 dl. ; 44 cm - Note: Voorhandse titel: Groot placaetboek, inhoudende de placaten ende ordonnantien van de Hoogh-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden. - Note: Dl. V. o.d.t.: Groot placaat-boeck ...; dl. VI-IX. o.d.t.: Groot placaatboek .... - Note: Voor register op dl. 1-4 zie: Generael register van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, statuten, en edicten, begrepen in de vier deelen van het Groot placaetboeck; voor register op dl. 1-6 zie: Repertorium, of Generaal register over de ses deelen van het Groot placaetboek; voor register op dl. 1-9 zie: Repertorium, of, Generaal register over de negen deelen van het Groot Placaatboek. - Note: I-II. By een gebracht door Cornelis Cau. III. Door Simon van Leeuwen. IV. Door Jacobus Scheltus. V. Door Paulus Scheltus. VI-VII. Door Isaac Scheltus. VIII. Door Didericus Lulius en Joannes van der Linden. IX. Door Joannes van der Linden.
0537015
JBRAR: FOL.47a EX (1)
Repertorium of generaal register over de negen deelen van het Groot placaetboek : zoo volgens de jaar- en dag-teekeningen ; als volgens de orde van het alphabet ; eerste over de zes deelen in den jaare 1752 uitg., en nu over de verdere deelen aangevult en verbeterd / door Joannes van der Linden. - Amsterdam : bij Johannes Allart, 1797. - Note: Voor het register op de eerste vier delen zie: Generaal register van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, statuten, en edicten, begrepen in de vier deelen van het Groot placaetboeck ; voor het register over de eerste 6 delen zie: Repertorium of generaal register over de ses deelen van het Groot placaatboek. - Note: Voor het hoofdwerk zie: Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien, ende edicten vande doorluchtige, hoog mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende vande ed. groot-mog. heeren, Staten van Holland en West-Vriesland, mitsgaders vande ed. mog. heeren Staten van Zeelandt.
0537018
JBRAR: FOL.47a EX (2)
Repertorium of generaal register over de negen deelen van het Groot placaetboek : zoo volgens de jaar- en dag-teekeningen ; als volgens de orde van het alphabet ; eerste over de zes deelen in den jaare 1752 uitg., en nu over de verdere deelen aangevult en verbeterd / door Joannes van der Linden. - Amsterdam : bij Johannes Allart, 1797. - Note: Voor het register op de eerste vier delen zie: Generaal register van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, statuten, en edicten, begrepen in de vier deelen van het Groot placaetboeck ; voor het register over de eerste 6 delen zie: Repertorium of generaal register over de ses deelen van het Groot placaatboek. - Note: Voor het hoofdwerk zie: Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien, ende edicten vande doorluchtige, hoog mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende vande ed. groot-mog. heeren, Staten van Holland en West-Vriesland, mitsgaders vande ed. mog. heeren Staten van Zeelandt.
0537018
JBRAR: FOL.47a EX (3)
Repertorium of generaal register over de negen deelen van het Groot placaetboek : zoo volgens de jaar- en dag-teekeningen ; als volgens de orde van het alphabet ; eerste over de zes deelen in den jaare 1752 uitg., en nu over de verdere deelen aangevult en verbeterd / door Joannes van der Linden. - Amsterdam : bij Johannes Allart, 1797. - Note: Voor het register op de eerste vier delen zie: Generaal register van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, statuten, en edicten, begrepen in de vier deelen van het Groot placaetboeck ; voor het register over de eerste 6 delen zie: Repertorium of generaal register over de ses deelen van het Groot placaatboek. - Note: Voor het hoofdwerk zie: Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien, ende edicten vande doorluchtige, hoog mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende vande ed. groot-mog. heeren, Staten van Holland en West-Vriesland, mitsgaders vande ed. mog. heeren Staten van Zeelandt.
0537018
JBRAR: FOL.47b
Generael register van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, statuten, en edicten, begrepen in de vier deelen van het Groot placaet-boeck. - 's-Gravenhage : by Paulus Scheltus, 1706. - Note: vervattende I. Den korten inhoudt van de stucken en saken soo als de selve vervolgens in yeder deel te vinden zijn. II. Een register over de vier deelen gestelt op de letter van het ABC. III. Een register op de jaren en datos volgens den tydt. - Note: Voor het register op de eerste 6 delen zie: Repertorium of generaal register over de ses deelen van het Groot placaatboek ; voor het register op de negen delen zie: Repertorium, of, Generaal register over de negen deelen van het Groot Placaatboek. - Note: Voor het hoofdwerk zie: Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de doorluchtige, hoogh mog. heeren Staten Generael Vereenighde Nederlanden ende vande ed, groot-mog. heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ed. mog. heeren Staten van Zeelandt.
0537016
JBRAR: FOL.48
Eersten bouck der ordonnancien, statuten, edicten ende placcaerten, soo van weghen der keyserlyke ende koninghlyke majesteyten,als heurlieder doorlughtighste voorsaeten, graven ende graefneden van Vlaendren ; nieuwelinghs ver-m. met door-gaende marginale aen-wysinghen ende vol-kommentafel. - 2den dr.. - Te Ghendt : by Anna vanden Steene, Weduwe van Michiel du Laury, 1639. - X, 815, XV p. ; 30 cm (2-o) - Note: Werkelijke titel: Tweeden druck vanden eersten bouck der ordonnancien .... - Note: Voor volgende dl. zie: 1. Tweeden placaet-bouck, inhoudende diversche ordonnancien, edicten ende placaeten van de coninclicke ma.ten ende ... graven van Vlaendren ... 2. Derden placcaet-boeck van Vlaenderen ... 3. Vierden placcaet-boeck van Vlaenderen ... 4. Vyfden placcaert-boeck van Vlaenderen ...; voor reg. zie: Jacobus Philippus de Wulf, Generalen index ofte substantieel kort-bondig begryp ....
0928169
JBRAR: FOL.48
Tweeden placaet-bouck, inhoudende diversche ordonnancien, edicten ende placaeten vande conincklicke ma.ten ende haere deurluchtighe hooc-heden, graven van Vlaendren, metsgaders van heurliederen provincialen raede aldaer ; ghepubl. inden voorghenoemden lande van Vlaendren t'zedert den jaere vyfthien-hondert t'zestich tot ende metten jaere zesthien-hondert neghenen-twintich. - Te Ghendt : by Anna vanden Steene, F.a Jans, 1629. - VIII, 795, XXX p. ; 30 cm (2-o) - Note: Voor voorafgaande en volgende dl. zie: 1. Eersten bouck der ordonnancien, statuten, edicten ende placcaerten, soo van weghen der keyserlyke ende koninghlyke majesteyten, als ... graven ende graefneden van Vlaendren ... 2. Derden placcaet-boeck van Vlaenderen ... 3. Vierden placcaet-boeck van Vlaenderen ... 4. Vyfden placcaert-boeck van Vlaenderen ...; voor reg. zie: Jacobus Philippus de Wulf, Generalen index ofte substantieel kort-bondig begryp ....
0928182
JBRAR: FOL.48
Derden placcaet-boeck van Vlaenderen : inhoudende de placcaeten, ordonnancien, reglementen, tractaeten, alliancien ende andere edicten, gheëmaneert van weghen de koninghen van Spagnien ende van hunne doorluchtighste voorsaeten graven van Vlaenderen ende souveraine princen van dese Nederlanden : by een vergadert door order van hooghe ende moghende heeren den president ende raeden vande selve provincie. - Te Ghendt : ghedruckt by de Hoirs van Jan vanden Kerchove, 1685. - 2 dl. CXII, 1496, XLVIII p. ; 30 cm (2-o) - Note: Titel op titelgravure: Derden placcaet-boeck, ghecompileert ende uytgh. by ordonnancie van hooghe ende moghende heeren den president ende raedtslieden van Syne Majesteyts Provincialen Raede van Vlaenderen. - Note: Voor voorafgaande en volgende dl. zie: 1. Eersten bouck der ordonnancien, statuten, edicten ende placcaerten, soo van weghen der keyserlyke ende koninghlyke majesteyten, als ... graven ende graefneden van Vlaendren ... 2. Tweeden placaet-bouck, inhoudende diversche ordonnancien, edicten ende placaeten vande coninclicke ma.ten ende ... graven van Vlaendren ... 3. Vierden placcaet-boeck van Vlaenderen ... 4. Vyfden placcaert-boeck van Vlaenderen ...; voor reg. zie: Jacobus Philippus de Wulf, Generalen index ofte substantieel kort-bondig begryp ....
0928200
JBRAR: FOL.48
Vierden placcaet-boeck van Vlaenderen : behelsende alle de placcaeten, ordonnantien ende decreten, geëmaneert voor de provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739 ; vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh. - Tot Brussel : by Georgius Fricx, 1740. - 3 dl. LXIV, 2098, CXII p. ; 30 cm (2-o) - Note: Voor voorafgaande en volgende dl. zie: 1. Eersten bouck der ordonnancien, statuten, edicten ende placcaerten, soo van weghen der keyserlyke ende koninghlyke majesteyten, als ... graven ende graefneden van Vlaendren ... 2. Tweeden placaet-bouck, inhoudende diversche ordonnancien, edicten ende placaeten vande coninclicke ma.ten ende ... graven van Vlaendren ... 3. Derden placcaet-boeck van Vlaenderen ... 4. Vyfden placcaert-boeck van Vlaenderen ...; voor reg. zie: Jacobus Philippus de Wulf, Generalen index ofte substantieel kort-bondig begryp ....
0928212
JBRAR: FOL.48
Vyfden placcaert-boeck van Vlaenderen : behelsende alle de placcaerten, ordonnantien ende decreten, geëmaneert voor de provintie van Vlaenderen sedert de leste versaemelinge danof gedaen .... - Tot Gendt : by Petrus de Goesin, 1763. - 2 dl. XXVIII, 1212, XLVIII p. ; 30 cm (2-o) - Note: Voor voorafgaande dl. zie: 1. Eersten bouck der ordonnancien, statuten, edicten ende placcaerten, soo van weghen der keyserlyke ende koninghlyke majesteyten, als ... graven ende graefneden van Vlaendren ... 2. Tweeden placaet-bouck, inhoudende diversche ordonnancien, edicten ende placaeten vande coninclicke ma.ten ende ... graven van Vlaendren ... 3. Derden placcaet-boeck van Vlaenderen ... 4. Vierden placcaet-boeck van Vlaenderen ...; voor reg. zie: Jacobus Philippus de Wulf, Generalen index ofte substantieel kort-bondig begryp ....
0928219
JBRAR: FOL.48 INDEX
Wulf, Jacobus Philippus de.
Generalen index ofte substantieel kort-bondig begryp der materien begrepen in de vyf placcaert-boecken van Vlaenderen, behelsende alle de placcaerten, edicten, decreten, reglementen, ordonnantien, instructien ende tractaeten, geëmaneert voor de provincie van Vlaenderen, beginnende van de jaere 1152 tot ende met 1763 / opgestelt volgens order van den A.B.C. door Jacobus Philippus de Wulf. - Gendt : De Goesin, 1766. - CXX, 690, XVII p. ; 32 cm
0141652
JBRAR: FOL.49
Placcaeten, ordonnantien, landt-chartres, blyde-incomsten, privilegien, ende instructien by de princen van dese Neder-landen, aen de inghesetenen van Brabandt, Vlaenderen, ende andere provincien, t'sedert t'jaer MCCXX uutghegeven, gheaccordeert, ende verleent, vande welke inde voorgaende twee placcaet-boecken gheen mentie ghemaeckt en wordt : item interpretatien, declaratien, .... - t'Hantwerpen [etc.] : by Hendrick Aertssens [etc.], 1648-[ca. 1770]. - 10 dl. ; 32 cm (2-o) - Note: Voorhandse titel: Placcaeten ende ordonnantien van de hertoghen van Brabandt princen van dese Neder-landen. - Note: Dl. 2 zonder titelblad. - Note: Dl. 8: Titel ook in het Frans: Livre des placcarts, édits, reglemens, tarifs, ordonnances et decrets .... - Note: Dl. 8: Jaar van uitg. op Frans titelblad: 1737. - Note: Dl. 8-10: Tekst in Nederlands en Frans. - Note: I. Vergadert, ende onder bequame titulen in ordre ghestelt door Antonium Anselmo. III. Vergadert, ende onder bequaeme titulen in ordre ghestelt door Jan Baptiste Christyn. V-VIII. By-een vergaedert, ende onder bequaeme titulen in ordre gestelt met eene alphabetiecke tafel der materien door Joseph Michiel Wouters. - Note: Dl. 4 o.d.t.: Placcaerten, ordonnantien, landt-chartres, privilegien ende instructien by de Princen van dese Neder-landen uyt-ghegheven .... - Note: Dl. 5-10 o.d.t.: Placcaerten, ordonnantien, edicten, reglementen, tractaeten ende privilegien in dese Nederlanden uyt-gegeven t'sedert den jaere ....
0153090
JBRAR: FOL.50
Livre des placcarts, édits, reglemens, tarifs, ordonnances et decrets, emanés depuis l'an MDCLXX pour la perception et conservation des droits de tonlieu, d'entrée, de sortie, de transit et autres, appartenans à Sa Majesté Imperiale et Catholique, Prince Souverain de ces Païs-bas : servant de suite aux Placcarts et ordonnances desdits païs ; compilées et mises en ordre avec une table alphabetique des matieres par Joseph Michel Wouters. - A Bruxelles : chez Joseph Ermens, 1737. - 6, 629, [I], 101, [I] p. ; 31 cm (2-o) - Note: Zie ook dl. 8 van: Placcaeten, ordonnantien, landt-chartres ....
0153089
JBRAR: FOL.51
Antiquae constitutiones Regni Angliae, sub regibus Joanne, Henrico Tertio, et Edoardo Primo, circa jurisdictionem et potestatem ecclesiasticam ; ex achivis regiis in Turri Londinensi fideliter collectae per Gul. Prynne. - Londini : impensis authoris, 1672. - XC, 1307 p. ; 37 cm
0564835
JBRAR: FOL.52
Wesenbeck, Matthaeus.
Matthaei Wesenbecii Responsorum juris, quae vulgo consilia appellantur ; cum indice consiliorum, rerum item ac verborum locupletissimo. - Basileae : apud Eusebium Episcopium [etc.], 1577-1579. - 2 dl. (1 bd.) ; 34 cm (2-o) - Note: Dl. 2 met ondertitel: Nunc primum et nata et in juris studiosorum gratiam evulgata.
0853340
JBRAR: FOL.53
Mager, Martin.
De advocatia armata, sive clientelari patronorum jure et potestate, vulgo Schuss und Schirmsgerechtigkeit dicto, in et extra Romano-Germanicum Imperium, moribus priscis et hodiernis recepto, tractatus juridico-historico-politicus : in quo ex divinis literis, sacris conciliis, patrum scriptis, canonum decretis ... accomodata materia ... collecta ... ; authore Martino Magero ... ; cum indice triplici .... - Francofurti : typis Egenolphi Emmelii excusus [etc.], 1625. - XLIV, 826, CXI p. : ill. ; 35 cm (2-o)
0927726
JBRAR: FOL.54
Fagnani, Prospero.
Prosperi Fagnani Commentaria in quinque libros decretalium / cum disceptatione de Grangiis, quae in aliis editionibus desiderabitur ac ipso textu suis locis apte disposito. - Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1742. - 6 dl. (3 bd.) ; 39 cm (2-o) - Note: I-V. Zonder deeltitel. [VI.] Repertorium, seu index generalis rerum ac verborum in commentarios Prosperi Fagnani ....
0927727
JBRAR: FOL.55
Peck, Petrus.
Petri Peckii Opera omnia ; nunc primum in unum volumen redacta, ac de novo in lucem producta .... - Antverpiae : apud Hieronymum Verdussium, 1647. - VIII, 896, XLIII p. ; 33 cm (2-o)
0719968
JBRAR: FOL.56
Oorkondenboek van Holland en Zeeland ; uitg. van wege de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. - Amsterdam : Muller [etc.], 1866-1873. - 1 dl. (2 bd.) ; 31 cm - Note: I. Tot het einde van het Hollandsche Huis / bew. door L. Ph. C. van den Bergh.
0536477
JBRAR: FOL.56
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot het einde van het Hollandsche Huis, 1299 ; door L. Ph. C. van den Bergh [en] James de Fremery. - 2de verb. en verm. uitg. / door H. G. A. Obreen. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1937. - 1 dl. 96 p. ; 28 cm - Note: Aanwezig: Afl. 1.
0536479
JBRAR: FOL.56 NB: SUP
Oorkondenboek van Holland en Zeeland ; uitg. van wege de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1901. - Note: I. Tot het einde van het Hollandsche Huis. Suppl. / bew. door James de Fremery.
0536478
JBRAR: FOL.57
Kaunitz, Franciscus Carolus.
Sacrae rotae Romanae decisiones ; Francisco Carolo Kaunitz ejusdem sacrae rotae auditore postea episcopo Labacensi in duas partes distinctae cum argumentis, summariis et indice ornatae studio et diligentia Francisci Pandolphi de Montefalisco. - Romae : typis et sumptibus Leoni [etc.], 1734. - 2 dl. ; 33 cm (2-o)
0719972
JBRAR: FOL.58
Costumen vanden ambachte van Bouchaute ; by haerlieder hoocheden ghedecreteert den 12. Mey 1618. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Bevat tevens met eigen titelblad: Keuren, costumen ende usantien van Desseldonck, Sleydeghem, Lovendeghem, Waerschoot, Doorezele ende Hyefte.
0052216
JBRAR: FOL.58
Costumen ende usantien der stede ende ambachte van Assenede ; by haerlieder hoocheden ghedecreteert den 12. Mey 1618. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
0052217
JBRAR: FOL.58
Costumen vanden lande van Waes. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
0052218
JBRAR: FOL.58
Costumen van de jurisdictie van de heerlyckhede van Ronsse. - t'Antwerpen [etc.] : by Michiel Knobbart [etc.], 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
0052219
JBRAR: FOL.58
Costumen van den princelycken leen-hove van den burgh van Brugghe. - T'Antwerpen [etc.] : by Michiel Knobbaert [etc.], 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
0052220
JBRAR: FOL.58
Vlaemsch recht : dat is costumen ende wetten ghedecreteert by de graven ende gravinnen van Vlaenderen met d'interpretatien, concessien Caroline, ordonnantien politique, hanseryen etc. ; vergadert, oversien ende verrijckt met particuliere tafelen ende oock eene generale, ghemaeckt by forme van concordantie, door Laurens vanden Hane. - 4de dr. / verm. met noch andere costumen, interpretatien, ordonnantien etc., mitsgaders notulen van recht ende practycke .... - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1676. - 37 cm (2-o) - Note: Bevat verschillende costumen met eigen titelblad die apart beschreven zijn. - Note: Ex. L fol 1054: 2 bd..
0141678
JBRAR: FOL.58
Costumen der stede ende schependom van Ghendt ; by haerlieder hoocheden ghedecreteert den 12. Mey 1618. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1165775
JBRAR: FOL.58
Wetten ende costumen der stede van Brugghe ; by haerlieder hoocheden ghedecreteert den 12. Mey 1618. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1165802
JBRAR: FOL.58
Costumen, wetten ende statuten der stede ende poorterye van Ipre. - Herdr.. - T'Antwerpen [etc.] : by Michiel Knobbaert [etc.], 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1165815
JBRAR: FOL.58
Keuren ende costumen midtsgaders den deel-boeck vanden lande vanden Vryen. - Herdr.. - Te Ghendt : by Maximiliaen Graet, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1165839
JBRAR: FOL.58
Costumen der stede ende casselrye van Cortrycke ; by haerlieder hoocheden ghedecreteert den 12. Mey 1618. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Ex. L fol 1054 incompleet. - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1165845
JBRAR: FOL.58
Costumen der stede ende casselrye van Audenaerde ; by haerlieder hoocheden ghedecreteert den 12. Mey 1618. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Ex. L fol 1054 incompleet. - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1165848
JBRAR: FOL.58
Costumen vande twee steden ende lande van Aelst ; by haerlieder hoocheden ghedecreteert den 12. Mey 1618. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Ex. L fol 1054 incompleet. - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1165854
JBRAR: FOL.58
Costumen der stede ende lande van Dendermonde. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1165858
JBRAR: FOL.58
Costumen vanden princelicken leen-hove van Dendermonde. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1165869
JBRAR: FOL.58
Costumen ende usantien der stede, vryhede ende keure van Eecloo ende prochie van Lembeke ; by haerlieder hoocheden ghedecreteert den 12. Mey 1618. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1165897
JBRAR: FOL.58
Costumen der stede van Nineve. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1165910
JBRAR: FOL.58
Wetten, costumen ende statuten der stede ende casselrye van Veurne. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1166104
JBRAR: FOL.58
Costumen der stede ende lande van Berghen S. Winocx. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1166108
JBRAR: FOL.58
Costumen der stede ende casselrye van Brouckburch. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1166111
JBRAR: FOL.58
Costumen ende usantien der stede van Nieupoort. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1166113
JBRAR: FOL.58
Costumen ende usantien vande stede, keure ende jurisdictie van Poperinghe. - Herdr.. - T'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1166134
JBRAR: FOL.58
Costumen ende usantien vande steden ende casselrye van Cassel. - T'Antwerpen [etc.] : by Michiel Knobbaert [etc.], 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1166141
JBRAR: FOL.58
Costumen der stede ende casselrye van Belle. - Herdr.. - T'Antwerpen [etc.] : by Michiel Knobbaert [etc.], 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1166147
JBRAR: FOL.58
Costumen, wetten ende statuten der stede ende poorterye van Rousselare. - Herdr.. - T'Antwerpen [etc.] : by Michiel Knobbaert [etc.], 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht. - Note: Bevat tevens met eigen titelblad: Coustumes de la ville et bourgeoisie d'Estaires.
1166152
JBRAR: FOL.58
Coustumes et usaiges de la ville taille, baillieu et eschevinage de Lille ; confirmez et decretez par sa Majesté Imperiale le premier jour de Decembre l'an mil cincq cens et trentetrois. - À Anvers [etc.] : chez Michel Knobbart [etc.], 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht.
1166198
JBRAR: FOL.58
Coustumes de la ville et eschevinage de Douay ; confirmées et decretées par le roy ... en l'an de grace mille six cent vingtsept, le 16. de Septembre. - À Anvers [etc.] : chez Michel Knobbart [etc.], 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht. - Note: Bevat tevens met eigen titelblad: Coustumes de la ville et eschevinage d'Orchies.
1166204
JBRAR: FOL.58
Coustumes, stils et usages de l'eschevinage de la ville et cite de Tournay pouvoir et banlieu d'Icelle ; nouvellement revisitées, approuvées, auctorisées et decretées par l'empereur et son conseil. - À Anvers [etc.] : chez Michel Knobbart [etc.], 1674. - 37 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Vlaemsch recht. - Note: Bevat tevens met eigen titelbladen: 1. Coustumes locales et particulieres de la ville et bourgeoisie de la Gorgue et de la loy d'Arras. 2. Hanseryen ende acten van accorde van yssuwe tusschen de steden van Ghendt , Brugghe ....
1166209
JBRAR: FOL.59
Rocco, Francesco.
De officiis eorumque regimine : opus decisionibus supremorum magistratuum illustratum ... ; auctore Francisco Rocco. - Neapoli : ex regia typographia Aegidii Longhi, 1669. - XXVIII, 567, LX p. ; 33 cm (2-o)
0719976
JBRAR: FOL.60
Miraeus, Aubertus.
Auberti Miraei ... Opera diplomatica, et historica, in quibus continentur chartae fundationum ac donationum piarum, testamenta, privilegia, foedera principum, et alia ... monumenta, a pontificibus, imperatoribus, regibus, principibusque edita, et ad Germaniam inferiorem, vicinasque provincias spectantia, ex ipsis tabularum publicarum fontibus eruta. - Ed. 2a auctior et correctior / Joannes Franciscus Foppens notas & indices addidit, diplomata multa cum suis originalibus contulit, aliaque plura hactenus inedita adjunxit. - Lovanii : typis Aegidii Denique, 1723. - 2 dl. : ill. ; 36 cm (2-o) - Note: Met lijst van publicaties van Aubertus Miraeus. - Note: Voor het vervolg zie: Diplomatum Belgicorum nova collectio sive supplementum ad opera diplomatica Auberti Miraei.
0560543
JBRAR: FOL.61
Schrader, Ludolf.
Ludolphi Schraderi Tractatus feudalis : in decem partes distributi ; ... nunc primum post obitum auctoris ..., cum summariis et indice locupletissimo in lucem editus, studio et opera Joannis Brandis. - Francofurti : ex officina Paltheniana, 1594. - 2 dl. (1 bd.) ; 34 cm (2-o)
0719967
JBRAR: FOL.62
Kahl, Johann.
Johannis Kahl, alias Calvini Magnum lexicon juridicum ... ; cum praef. Dion. Gothofredi et Herm. Vulteii. - Ed. postrema / auctior et ab innumeris mendis expurgata .... - Coloniae Allobrogum : sumptibus Fratrum Cramer, 1759. - 2 dl. ; 36 cm (2-o)
0928156
JBRAR: FOL.63
Carpzovius, Benedictus.
Benedicti Carpzovii Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium .... - Ed. novissima / a multis mendis, quibus priores editiones scatebant, vindicata, et indice quaestionum, ut et rerum ac verborum instructa. - Basileae : apud Joan. Ludovicum Brandmüllerum, 1751. - 3 dl. (1 bd.) ; 35 cm (2-o)
0719992
JBRAR: FOL.64
Lancellotti, Roberto.
Tractatus de attentatis et innovatis, lite et appellatione pendente et in aliis casibus ... ; Roberto Lancellotto authore. - Hac 4a editione / recognitus et quam plurimis additionibus ... in lucem diu desideratus ; cum indice rerum et verborum amplissimo. - Francofurti ad Moenum : ex typographica officina Casparis Rötelii [etc.], 1652. - VIII, 599, LXXII p. ; 34 cm (2-o)
0719977
JBRAR: FOL.65
Deckherr, Johann.
Joannis Dechkeri Dissertationum juris et decisionum libri duo. - Ed. altera / cui praeter disceptantium partium hinc inde nomina, sententias in magna revisione retractatas ; accessere opiniones, ac decisiones conformes, quae post mortem authoris non modo in Hispania, Gallia, Belgio, sed in supremis universae Europae judicum consessibus prodiere ... ; colligente Joanne Baptista Christyn. - Bruxellis : apud Petrum de Dobbeleer, 1686. - 518 p. : ill. ; 31 cm (2-o)
0371019
JBRAR: FOL.65
Deckherr, Johann.
Joannis Deckheri Dissertationes juris et decisiones posthumae, super illis factae in magnis supremisque consiliis suae Majestatis in Belgio : qua in privato, qua in Magno Mechliensi, qua in Supremo Brabantiae, qua in Suprema Curia Feudali Brabantiae, qua in aliis : accessere aliquot miscellanea ejusdem authoris. - Bruxellae : ex typographia Petri de Dobbeleere, 1673. - 27, 328 p. : ill. ; 31 cm (2-o) - Note: Gebonden bij: Johannes Deckherr. Dissertationum juris et decisionum libri duo.
0371020
JBRAR: FOL.66
Heeswyck, Gaspar François de.
Controversiae forenses : in quibus selectiores juris et praxis quaestiones, in variis patriae Leodinensis tribunalibus in disputationem adductae subjectis decidendi rationibus breviter enodantur ... ; cum summariis et argumentorum ac materiarum indice ... ; opera et studio Gaspari Francisci de Heeswyck ; cui accesserunt loco secundae partis Dissertationes canonicae de origine, officio et jurisdictione archidiaconorum perillustris Ecclesiae Cathedralis Leodinensis. - Leodii : typis Everardi Kints, 1742. - 2 dl. (1 bd.) ; 37 cm (2-o)
0719986
JBRAR: FOL.67
Memorie der twaalf Raaden in de Vroedschap van 's Graavenhaage, ten betooge der wettigheid hunner klagten over de vermindering van hunne authoriteit en voorrechten. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1770]. - 35 p. ; 32 cm (2-o)
0719993
JBRAR: FOL.67
Memorie tot wederlegging van de Memorie van het Collegie der Haagsche Vroedschap. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1770]. - 49 p. ; 32 cm (2-o) - Note: Gebonden bij: Memorie der twaalf Raaden in de Vroedschap van 's Graavenhaage ....
0719994
JBRAR: FOL.67
Memorie der twaalf Raaden in de Vroedschap van 's Gravenhage ter rescontre van 't geen tegen derzelver eerste Memorie by die van 'sHaags Burgemeesteren en Schepenen is geavanceert. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1770]. - II, 102 p. ; 32 cm (2-o) - Note: Gebonden bij: Memorie der twaalf Raaden in de Vroedschap van 's Graavenhaage ....
0719995
JBRAR: FOL.67
Memorie tot wederlegging van de nadere memorie van de Haagsche Vroedschap. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1770]. - 57 p. ; 32 cm (2-o) - Note: Gebonden bij: Memorie der twaalf Raaden in de Vroedschap van 's Graavenhaage ....
0719996
JBRAR: FOL.67
Extract uit het register der resolutien van de Ed. Achtbaare Heeren Schout, Burgemeesteren en Schepenen van 's Gravenhage : Maandag den 17e April 1769. - [S.l.] : [s.n.], 1769. - 2 p. ; 32 cm (2-o) - Note: Gebonden bij: Memorie der twaalf Raaden in de Vroedschap van 's Graavenhaage ....
0719997
JBRAR: FOL.67
Acte van zyn Hoogheid den Heere prince erfstadhouder, etc. etc. etc. ; gedaan in 's Gravenhage den 21sten April 1769. - [S.l.] : [s.n.], 1769. - 1 p. ; 32 cm (2-o) - Note: Gebonden bij: Memorie der twaalf Raaden in de Vroedschap van 's Graavenhaage ....
0719998
JBRAR: FOL.67
Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt ende Westvrieslandt : in hun Ed. Groot Mog. vergaderinge genoomen op Donderdag den 8 November 1787. - [S.l.] : [s.n.], 1787. - 5 p. ; 34 cm (2-o) - Note: Los toegevoegd bij: Memorie der twaalf Raaden in de Vroedschap van 's Graavenhaage ....
0719999
JBRAR: FOL.68
Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend : mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders dier stad met andere steden, gemeenschappen of byzondere persoonen aangegaan ; verçierd met de afbeeldingen der voornaamste zegels, als ook van het eerste en oudste handvest van den jaare 1245 ; alles, naer het origineele, naeuwkeurig getekend en in 't koper gebracht, en met een register der aanmerkelykste zaaken voorzien. - Te Haerlem : by Izaak en Johannes Enschede [etc.], 1751. - LXVIII, 670, XL p. : ill. ; 40 cm (2-o)
0538178
JBRAR: FOL.69
Codex Brabanticus, seu corpus juris edictalis Brabantiae et Limburgiae : in materiarum quarumque tractulos, ordine alphabetico dispositos, redactum ; simul etiam vice in edictorum Brabanticorum collectiones et alia plura monumenta vulgata perfungens redactore Joanne Chrysostomo Verloo. - Bruxellis : typis G. Pauwels, [1781]. - XIV, 476 p. ; 33 cm (2-o)
0719985
JBRAR: FOL.70
Corpus juris apanagii et paragii : continens scriptores, quotquot inveniri potuerunt, qui de apanagio et paragio ex instituto egerunt ... ; accedunt prolegomena de variis variorum collectionibus ..., collectio juris publici ... ; cum indice rerum necessario cura Joachimi Meieri. - Lemgoviae : sumptibus Henr. Wilhelmi Meyeri Viduae [etc.], 1727. - XCII, 618 p. ; 35 cm (2-o)
0719991
JBRAR: FOL.71
Hoynck van Papendrecht, Cornelis Paulus.
Historia Ecclesiae Ultrajectinae a tempore mutatae religionis in Foederato Belgio : in qua ostenditur ordinaria sedis archiepiscopalis et capituli jura intercidisse ; accedunt varia monumenta huc spectantia, cum dissertationibus in quibus elucidantur occurrentes difficultates facti, et juris, et refutatio instrumenti appellationis presbyterorum Ultrajectensium a constitutione Unigenitus ; auctore Cornelio Paulus Hoynck van Papendrecht. - Mechliniae : typis Laurentii vander Elst, 1725. - XII, 370, XXXIII p. ; 37 cm (2-o)
0719979
JBRAR: FOL.72
Trommius, Abraham.
Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden Testaments : waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden nae order van 't Nederduytsche ABC, met alle de Hebreeusche, Chaldeeusche en Grieksche grond-woorden daerby gevoegt, mitsgaders de verscheydene beteeckenissen en andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden ; zynde noch achter-aen gehecht een compleet Hebreeusch register van alle de grond-woorden ... ; bearb. ende uytg. door Abrahamum Trommium. - Tot Amsterdam : by Gerardus Borstius, 1685-1691. - 2 dl. ; 32 cm (2-o) - Note: I. Vervattende alle de historische boecken van Genesis af tot Esther incluys. II. Vervattende alle de leer- ende prophetische boecken van Job af tot Maleachi incluys.
0720057
JBRAR: FOL.72
Martinus, Johannes.Trommius, Abraham.
Volkomene Nederlantsche concordantie ofte woordt-register des Nieuwen Testaments : begrijpende alle de Nederl. woorden, groot ende kleyn, die in de nieuwe oversettinge des N. Testaments gevonden worden, gestelt na de ordre des alphabeets, alle de Grieksche grond-woorden ..., de verscheydene beteeckenissen ende andere bequame onderscheydingen der Nederlantsch woorden, een compleet Grieksch register ... ; gaet voor-aen een ample voor-reden ... ; aengevangen door Johannem Martinum ende nu voltrocken door Abrahamum Trommium. - Gedruckt tot Groningen [etc.] : door Johannes Purmerent [etc.], 1672. - XXVIII, 1036 p. ; 32 cm (2-o) - Note: Voor latere uitg. zie: Abraham Trommius. Volkomene Nederlandsche concordantie ....
0720058
JBRAR: FOL.73
Claro, Giulio.
Julii Clari Opera omnia receptarum sententiarum : quae hactenus ab ipso auctore in lucem edita sunt. - Hac postrema editione pluribus in locis aucta et emendata ; accesserunt additiones et consilia sive responsa duo: unum de syndicatu, alterum de moneta Marchisana Hieronymi Giacharii ; item animadversiones Manfredi Goveani et Jo. Guiotii, priori editioni non insertae ; cum indice .... - Antverpiae : apud Gasparem Bellerum, 1616. - 2 dl. (1 bd.) ; 34 cm (2-o)
0927733
JBRAR: FOL.73
Baiardi, Giovanni Battista.
Additiones et annotationes insignes ac solemnes ad Julii Clari Receptarum sententiarum libros V, sive Practicam criminalem ; auctore Jo. Baptista Baiardo ; cum summariis, rerumque memorabilium ac materiarum indice locupletissimo. - Antverpiae : apud Gasparem Bellerum, 1616. - IV, 250, LIV p. ; 34 cm (2-o) - Note: Gebonden bij: Julii Clari Opera omnia receptarum sententiarum.
0927745
JBRAR: FOL.74
Haltaus, Christian Gottlob.
Christiani Gottlob Haltaus Glossarium Germanicum medii aevi : maximam partem e diplomatibus multis praeterea aliis monumentis tam editis quam ineditis adornatum indicibus necessariis instructum ; praefatus est Joh. Gottlob Boehmius. - Lipsiae : in officina librar. Joh. Frid. Gleditschii, 1758. - 2 dl. (1 bd.) ; 36 cm
0597076
JBRAR: FOL.75
Boutillier, Jean.
Jan Bottelgier heeft dit boeck gemaect, gheheeten Somme ruyrael, sprekende van allen rechten : ghecorrigeert bi eenen experten practizijn advocaet inden hoghen raet des conincs van Castilien, Garnaten, etc. te Mechelen residerende. - Thantwerpen : by my Claes de Grave, 1529. - [VI], 246 fol. : ill. ; 29 cm (2-o) - Bibl.: Nijhoff-Kronenberg 482. - Bibl.: Bibl. Belg. 1, 341 (B 145).
1237021
JBRAR: FOL.76
Consuetudines ducatus Burgundiae, fereque totius Galliae ; commentariis Bartholomaei a Chassenaeo, ut amplissimis, ita doctissimis illustratae, summaque diligentia et labore recognitae ; ex ultima auctoris recognitione ; accessit index locupletissimus, purgatissimus et summa fide restitutus. - Ultima haec ed. praeter innumera menda quae hinc inde sustulit, Gallico textui Latinam versionem superaddidit, ut Gallici idiomatis non gnaris aeque prodesset ac aliis. - Genevae : sumptibus Samuelis Crispini, 1616. - XLVI p., 1798 kol. ; 35 cm (2-o)
0928514
JBRAR: FOL.77
Consuetudines Bruxellenses Latine et Gallice redditae ; commentariis ac notis, quam edictis principum, nec non sententiis ac turbis in earumdem verificationem exhibitis, illustratae ; additis caeterarum Barbantiae urbium, aliorumque Belgii locorum moribus conformibus aut dissentientibus ; accedunt jura et consuetudines supremae curiae feudalis Brabantiae, una cum dictarum consuetudinum indicibus locupletissimis ; studio et opera J. B. Christyn. - Bruxellis : apud Petrum de Dobbeleer, 1689. - IV, 506, XXXII p. ; 33 cm (2-o)
0929121
JBRAR: FOL.78
Formular allerlai Schrifften, Brieffe unnd Instrumenten, so in hohen Cantzleien der Kaiser, Fürsten und Herrnhöfe, auch an derer Stende und Stette Schreibereien unnd Consistorien gefertiget und gestellet werden ... ; dabei auch ain gantze rechtlichen Process Form mit ordenlichen Gerichtsübungen .... - Zu Franckfurt : Chr. Egenolff, 1553. - IV, 156 fol. : ill. ; 28 cm (2-o) - Note: Gebonden bij: Justin Gobler, Der Rechten Spiegel.
0929133
JBRAR: FOL.78 NB: CON
Göbler, Justinus.
Der Rechten Spiegel : auss natürlichem, den beschribnen, gaistlichen, weltlichen und andern gebreuchlichen Rechten : auch gemeynen im Heiligen Reich Teutscher Nation, Constitutionen und Übungen, zugericht ... ; durch Justin Goblern beschriben. - Zu Franckfurt : bei Christian Egenolff, 1552. - IV, 275 fol. : ill. ; 28 cm (2-o)
0929129
JBRAR: FOL.79
Constitutio criminalis Theresiana oder der ... Majestät Mariä Theresiä ... peinliche Gerichtsordnung. - Wien : Von Trattnern, 1769. - XIV, 282, LVI p. : ill. ; 35 cm
0327740
JBRAR: FOL.80
Barbosa, Agostinho.
Augustini Barbosae ... Juris ecclesiastici universi libri tres : in quorum 1. De personis, 2. De locis, 3. De rebus ecclesiasticis plenissime agitur .... - Ed. novissima / ab authore recognita, et erroribus ablatis, utiliter locupletata. - Lugduni : sumptibus Laurentii Arnaud, Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud, 1677. - 2 dl. ; 37 cm (2-o)
0367129
JBRAR: FOL.81
De mercatura decisiones et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus : in quibus omnium authorum, praecipue Benvenuti Stracchae ... tractatus librique continentur ... ; nunc primum in optimum ordinem digesti ... ; cum indicibus duobus locupletissimis .... - Lugduni : expensis Petri Landry, 1608. - XVI, 1004, CXVIII p. ; 36 cm (2-o)
0928996
JBRAR: FOL.82
Brisson, Barnabé.
Barnabae Brissonii De formulis et solennibus populi Romani verbis libri VIII ; ex recensione Francisci Caroli Conradi ; accedunt praefatio nova vita et elogia Barnabae Brissonii conspectus universi operis et summaria auctorumque, formularum rerum et verborum indices. - Halae [etc.] : sumtibus Ern. Gottl. Krugii, 1731. - LX, 728, LIV p. : ill. ; 38 cm (2-o)
0715047
JBRAR: FOL.83
Brisson, Barnabé.
Barnabae Brissonii Opera minora varii argumenti ... ; quae omnia recensuit, emendavit, variis annotationibus, praefationibus et indicibus instruxit Albertus Dietericus Trekell. - Lugduni Batavorum : apud Philippum Bonk [etc.], 1749. - XLIV, 615, L p. ; 37 cm (2-o)
0715048
JBRAR: FOL.84
Noodt, Gerard.
Gerardi Noodt Opera omnia ; recognita, aucta, emendata multis in locis ... ; accessit Joannis Barbeyracii Historica vitae auctoris narratio. - Ed. novissima / prioribus multo castigatior, praesertim quo ad indices, qui in hac editione a quam plurimis mendis sunt purgati ; adjecta tabella ex cujus conspectu statim patebit paginarum differentia inter hanc et praecedentes editiones. - Lugduni Batavorum : apud Theodorum Haak, 1767. - 2 dl. (1 bd.) : ill. ; 34 cm (2-o) - Note: I. Probabilium juris civilis libri iv. - Ed. 7a, prioribus auctior et emendatior. II. Commentarius in Justiniani libros xxvii Digestorum sive pandectarum ... - Ed. 3a emendatior.
0715053
JBRAR: FOL.85
Besold, Christoph.
Thesaurus practicus Christophori Besoldi : non solum explicationem terminorum atque clausularum in aulis atque dicasteriis usitatarum continens, sed et inprimis quam plurima ad Sacri Romani Imperii tam ecclesiasticum, quam politicum statum .... - Ed. nova / auctior et emendatior, infinitis locis, ex recentioribus autoribus practicis, historicis, politicis, philologicis, manuscriptis ... aucta et locupleta ; studio et opera Christophori Ludovici Dietherrns ; una cum indice rerum .... - Norimbergae : sumptibus Johannis Andreae Endteri [etc.], 1666. - XII, 1137, XLIX p. ; 33 cm (2-o)
0715031
JBRAR: FOL.86
Corpus juris Francici, seu absolutissima collectio arrestorum, sive rerum in supremis Franciae tribunalibus et parlamentis judicatarum ; auctore Joanne Paponio ; cui accesserunt notae et appendices ... Bergeronii ... dimidiam totius operis partem adaequantes ; nunc primum jurisconsulti cujusdam Galli, in foro versati, opera, latinitate donata omnia. - Genevae : sumptibus Samuelis Crispini, 1624. - XIV, 766, XLVIII p. ; 34 cm (2-o)
0929148
JBRAR: FOL.87
Riemer, Jacob de.
Beschryving van 's Graven-Hage : behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister, mitsgaders stichtinge van het Hof, der kerken ..., als mede de privilegien, handvesten, keuren en wyze der regeringe / uit zeer veele nooit gedrukte oorspronkelyke charters en bescheiden getrokken, opgeheldert en bevestigt door Jacob de Riemer. - Te Delft [etc.] : gedrukt by Reinier Boitet [etc.], 1730-1739. - 2 dl. (3 bd.) : ill. ; 32 cm (2-o) - Note: Bevat tevens, met eigen titelblad en paginering: Costumen van 'sGraven-hage. - Bibl.: Nijhoff-Van Hattum 267.
0720050
JBRAR: FOL.88
Wagenaar, Jan (1709-1773).
Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe / beschreeven door Jan Wagenaar. - Te Amsterdam : by Isaak Tirion [etc.], 1760-1767. - 3 dl. : ill. ; 41 cm (2-o)
0017286
JBRAR: FOL.89
Nederlandtsche placcaet-boeck : waerinne alle voornaemste placcaten, ordonnantien, accorden ende andere acten ende munimenten uyt-ghegeven by de EE. Hoog-Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlantsche Provintien sedert ... 1581 tot ... 1644 ; alles tot dienst van 't ghemeene vaderlandt, nae de copien daer van uyt last van Hare Hoog-Mogendheden geemaneert en afgecondicht, ghetrouwelijcken gestelt. - Tot Amsterdam : by Jan Janssen, 1644. - 2 dl. (1 bd.) ; 36 cm (2-o) - Note: I. Gaende tot op 't jaer XXV. II. Sedert het jaer onses Heeren 1625 tot op het tegenwoordighe jaer 1644. - Note: Titel op titelgravure: Placcaten ende ordonnantien der E.E. Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden.
0560545
JBRAR: FOL.90
Rapport der Commissie van onderzoek aangaande de alsnog hier te lande vigerende wetten en verordeningen van Franschen en anderen oorsprong, benoemd bij Koninklijk Besluit van 5 februarij 1849, (Staatsblad no. 5). - 's-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij, 1850-1851. - 2 dl. (1 bd.) ; 34 cm
0190320
JBRAR: FOL.91
Gamma, Antonio de.
Antonii de Gamma Decisionum supremi senatus Lusitaniae centuriae IV ; ... accesserunt hac editione, ad singulas decisiones, additiones Blasii Florez Diaz de Mena. - Antverpiae : apud Jacobum Meursium, 1650. - XX, 520, XXX p. ; 33 cm (2-o)
0929101
JBRAR: FOL.92
Tiraqueau, André.
Andreae Tiraquelli Commentarii in l. si unquam c. de revoc. donat.. - 4a hac, eademque postrema ed. / ab autore ipso diligentissime recogniti et locupletati .... - Lugduni : apud Guliel. Rouillium, 1567. - LVI, 427 p. : ill. ; 33 cm (2-o) - Bibl.: Baudrier 9, 310.
1140914
JBRAR: FOL.92#2
Tiraqueau, André.
Andreae Tiraquelli Tractatus varii. - 3a hac, eademque postrema ed. / ab autore ipso diligentissime recogniti et locupletati ; cum indicibus rerum ac verborum copiosissimis. - Lugduni : apud Guliel. Rouillium, 1567. - 348, LXVI p. ; 33 cm (2-o) - Note: 1. Cessante causa cessat effectus. 2. Le mort saisit le vif. 3. De jure constituti possessorii. 3. L. boues. Hoc sermone, de verborum significatione. - Bibl.: Baudrier 9, 310-311.
1140941
JBRAR: FOL.92#3
Tiraqueau, André.
Andreae Tiraquelli Tractatus ; cum indicibus rerum ac verborum copiosissimis. - Lugduni : apud Guliel. Rouillium, 1567. - 174, XXIV p. : ill. ; 33 cm (2-o) - Note: 1. De privilegiis piae causae. 2. De praescriptionibus. 3. In tit. de judicio in rebus exiguis ferendo. 4. In tit. res inter alios actas aliis non praejudicare commentarii. - Bibl.: Baudrier 9, 311.
1140948
JBRAR: FOL.92#4
Tiraqueau, André.
De poenis legum, ac consuetudinum, statutorumque temperandis, aut etiam remittendis, ac id quibus, quotque ex causis ; [scripsit] Andreas Tiraquellus. - Ex 2a recognitione / accessit rerum, verborum ac sententiarum insignium locupletissimus index. - Lugduni : apud Claudium Sennetonium, 1562. - XXXII, 285, XXXIX p. : ill. ; 33 cm (2-o) - Bibl.: Baudrier 7, 431.
1140975
JBRAR: FOL.93
Der teutsche Advokat, oder Lehrschrift : anzeigend auf was Weise einrechtlicher Beystand in Teutschland, so wol vor Gericht als auser demselbigen, Zunge und Feder dem Rechten und Gerichtsgebrauch gemäss geschicklich, zierlich und gebührlich anwenden und führen solle ... ; hrsg. von dem Spahten [= Kaspar Stieler]. - .. zum zweytenmal aufgelegt / auf das neue mit Fleiss durchs., an vielen Orten verb. und ... verm.. - Nürnberg [etc.] : in Verlegung Johann Hofmanns [etc.], 1695. - XXIV, 1250, XXVII p. : ill. ; 32 cm (2-o) - Bibl.: Holzmann-Bohatta 1, 943a.
0937803
JBRAR: FOL.94
Stryk, Samuel.Stryk, Johann Samuel.
Samuelis Strykii nec non Johannis Samuelis Strykii Opera omnia : tam tractatus, quam disputationes ... ; una cum Joh. Frider. Rhetii binis voluminibus disputat. Strykianis disputationibus adjectis ... ac indicibus ... ; praemissa praef. Wolffgang Adam. Schoepffii. - Francofurti [etc.] : sumptibus Samuelis Wohleri [etc.], 1743-1752. - 14 dl. (7 bd.) : ill. ; 35 cm (2-o) - Note: Algemeen titelblad van dl. 1 van ex. RGS-GS heeft als jaar van uitg. 1744. - Note: I-VI. Samuelis Strykii Dissertationes juridicae Francofurtenses. VII-VIII. Samuelis Strykii Dissertationes juridicae Hallenses. IX-X. Johannis Friderici Rhetii Dissertationes juridicae Francofurtenses. XI-XII. Johannis Samuelis Strykii Dissertationes juridicae. XIII-XIV. Sam. et Jo. Samuelis Strykii Supplementum dissertationum et operum. - Note: Voor reg. zie: Repertorium juridico-practicum ... in XIV tomos operum Samuelis et Jo. Samuelis Strykiorum nec non Jo. Frid. Rhetii.
0937196
JBRAR: FOL.94
Stryk, Johann Samuel.
Repertorium juridico-practicum sive indices generales materiarum rerum et verborum in XIV tomos operum Samuelis et Jo. Samuelis Strykiorum nec non Jo. Frid. Rhetii. - Francofurti [etc.] : apud Joannem Fridericum Gaum, 1753. - X, 546 p ; 35 cm (2-o)
0937218
JBRAR: FOL.94 NB: IND
Stryk, Samuel.Stryk, Johann Samuel.
Samuelis Strykii nec non Johannis Samuelis Strykii Opera omnia : tam tractatus, quam disputationes ... ; una cum Joh. Frider. Rhetii binis voluminibus disputat. Strykianis disputationibus adjectis ... ac indicibus ... ; praemissa praef. Wolffgang Adam. Schoepffii. - Francofurti [etc.] : sumptibus Samuelis Wohleri [etc.], 1743-1752. - 14 dl. (7 bd.) : ill. ; 35 cm (2-o) - Note: Algemeen titelblad van dl. 1 van ex. RGS-GS heeft als jaar van uitg. 1744. - Note: I-VI. Samuelis Strykii Dissertationes juridicae Francofurtenses. VII-VIII. Samuelis Strykii Dissertationes juridicae Hallenses. IX-X. Johannis Friderici Rhetii Dissertationes juridicae Francofurtenses. XI-XII. Johannis Samuelis Strykii Dissertationes juridicae. XIII-XIV. Sam. et Jo. Samuelis Strykii Supplementum dissertationum et operum. - Note: Voor reg. zie: Repertorium juridico-practicum ... in XIV tomos operum Samuelis et Jo. Samuelis Strykiorum nec non Jo. Frid. Rhetii.
0937196
JBRAR: FOL.95
Stryk, Samuel.
Samuelis Strykii Collectio consiliorum : nomine inclytae facultatis juridicae elaboratorum jus civile eccles. feudale publ. etc., quam maxime illustrantia et tam in praxi quam theoria desideratissima. - Ulmae : sumptibus Gaumianis, 1755. - IV, 532, LIV, 102, IX p. ; 35 cm (2-o)
0937214
JBRAR: FOL.96
Brunnemann, Johann.
Johannis Brunnemanni Commentarius in duodecim libros codicis Justinianei : quo singulae leges ... explicantur ... : opus theoretico-practicum ; cui accessit index rerum et verborum locupletissimus. - Ed. post Claudicantem et Mendosam Gallicanam 3a / ab innumeris mendis repurgata, novis ac necessariis additionibus et summariis aucta. - Lipsiae : sumptibus Johannis Christophori Tarnovii [etc.], 1672. - XXII, 1360, CLXVI p. ; 33 cm (2-o)
0938145
JBRAR: FOL.97
Brisson, Barnabé.
Barnabae Brissonii De verborum quae ad jus civile pertinent significatione ; opus praestantissimum in meliorem commodioremque ordinem redactum, innumeris mendis emaculatum et post aliorum curas plurimis accessionibus, observationibusque philologicis, criticis, juridicis locupletatum prodit opera studioque Jo. Gottliebii Heineccii ; praemissa praef. nova de interpretationis grammaticae in jure civile fatis et vario usu nec non hujus novae editionis praerogativis Justi Henningii Böhmeri. - Halae Magdeburgicae : impensis Orphanotrophei, 1743. - LX, 1436 p. ; 35 cm (2-o) - Note: Titel op titelgravure: Jo. Gottl. Heineccii Dictionarium juridicum .... - Note: Voor suppl. zie: 1. Johann Wunderlich, Additamentorum ad Barnabae Brissonii opus de verborum ... 2. Andreas Wilhelm Cramer, Supplementi ad Barnabae Brissonii opus de verborum ... specimen. - Note: Voorhandse titel: De verborum significatione, seu dictionarium juridicum.
0937750
JBRAR: FOL.98
Le grand coustumier du pays et duché de Normendie, très utile et profitable à tous practiciens : enquel est le texte diceluy en francoys proportionné à lequipolent de la glose ordinaire et familiaire. Avec plusieurs additions... Aussi y est le texte en latin .... - A Rouen [etc.] : pour Francoys Regnault [etc.], 1593. - 32 cm
0297711
JBRAR: FOL.99
Budé, Guillaume.
Guilielmi Budaei Annotationes in pandectas tam priores quam posteriores : ad postremam autoris recognitionem expressae ; quibus accesserunt duo utilissimi indices ...; ejusdem forensia, in quibus et vulgares et vere Latinae jurisconsultorum loquendi formulae traduntur ; indice earundem locutionum sub finem adjecto. - Basileae : apud Nic. Episcop. juniorem, 1557. - XX, 399, XXIX, 190, XXXV p. ; 33 cm (2-o) - Note: Forensia met eigen titelblad en paginering.
0937724
JBRAR: FOL.100
Jurisprudentia heroica sive de jure Belgarum circa nobilitatem et insignia demonstrato in commentario ad edictum serenissimorum Belgii principum Alberti et Isabellae emulgatum 14. Decembris 1616 : in quo interpretationes seu declarationes regiae ejusdem edicti, leges Romanae ... confirmantur, confutantur et illustrantur ; [auctore Jean Baptiste Christijn]. - Bruxellis : sumptibus Balthazaris Vivien, 1668. - 2 dl. (1 bd.) : ill. ; 34 cm (2-o)
0928141
JBRAR: FOL.101
Alting, Bernhard (ca. 1600-ca. 1656).
Der Old-ambten dependentie, van de stadt Groningen, ofte deductie, bethonende dat die van d'Oldambten ondenckelijcke tijden hebben onmiddelbaerlijck gedependeert van de regeringen der voorsz. stadt / door Bernhard Alting. - Groningen, 1643.
0849682
JBRAR: FOL.102
Belang, consideratien en advis van den advocaat fiscaal van Braband, overgegeven aan den Edelen Rade en Leenhove van Braband : houdende eene contra-deductie der souveraine regten van Hun Hoog Mog. op de Baronie van Breda ... ; alles ter refutatie van de missive en deductie van den Raad der Domeinen van Zyn Hoogheid den heere prince van Orangne en Nassauw, heer en baron van Breda, etc. etc. etc. ; aan Hun Hoog Mogende geschreeven en overgegeven den 12 July 1773. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1773]. - 143, CCII p. ; 33 cm (2-o) - Note: In ex. S fol 1654 is voorin geplakt: Missive van den Raad van Braband tot refutatie van de Missive en deductie van den Raad der Domainen ..., rec. 2 Nov. 1775. - Note: Ondertekend: Joh. Fred. van Steelant. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2184.
0881201
JBRAR: FOL.103
Idsinga, Saco Herman van.
Het staats-recht der Vereenigde Nederlanden : vertoond volgens de geschiedenissen der stad Groningen onder de bisschoppen van Utrecht en volgende princen, van 't midden der XI. tot het einde der XVI. eeuw ... / door S. H. van Idsinga. - Te Leeuwarden : gedrukt by Abraham Ferwerda [etc.], 1758-1765. - 2 dln. ; 33 cm (2-o)
0004355
JBRAR: FOL.104
Sande, Johan van den.Sande, Frederik van den.
Opera omnia juridica Joannis et Frederici a Sande ... ; cum additionibus et elucidationibus Joac. Burgers, Lamb. Goris, Arnoldi Schotani aliorumque, omnibus tum in foro versantibus, tum fisci patronis utilia .... - Antverpiae : apud Marcellum Parys, 1674. - ill. ; 32 cm (2-o) - Note: De verschillende onderdelen met eigen paginering.
0936576
JBRAR: FOL.105
Ost-Friesische historie und Landes-Verfassung ; aus denen im fürstlichen Archivo verhandenen und sonst colligirten glaubwürdigen Documenten ... zusammen getragen ; in specie auff die Widerlegung der von dem Ubbone Emmio, in seiner Historia rerum Frisicarum begangenen Irrthümer und eines gewissen Scripti von der Ost-Friesischen Singularitaet, eingerichtet ; mit einer Vorrede ... publiciret [von Enno Rudolph Brenneysen]. - Aurich : druckts Samuel Böttger, 1720. - 2 dl. : ill. ; 33 cm (2-o) - Note: Aan ex. HG fol 94 en één der ex. RGS-GS ontbreekt portret.
0937988
JBRAR: FOL.106
Bort, Pieter.
Alle de wercken van Pieter Bort : begrepen in seven tractaten, in welke rechtmatig verhandelt werden: 1. Het Hollandts leen-recht en notable poincten; 2. Proceduyren in crimineele saecken te houden; 3. Van 't apel omtrent het crimineele; 4. De domeynen van Hollandt; 5. De hooge en ambagts-heerlykheden; 6. Complaincte; ende 7. D'arresten ; alles met authentijcke handtvesten, privilegien ... bevestight ; [voor-reden door Johan. Ds. van Alphen]. - 3de dr. / van menigvuldige fouten ... gesuyvert em met een nieuw compleet algemein reg. ... verm. door Isaac le Long. - Te Leyden : by Johannes Arnold. Langerak, 1730-1731. - 2 dl. (1 bd.) ; 32 cm (2-o) - Note: Voor suppl. zie: Pieter Bort, De nagelate wercken. - Note: De verschillende tractaten met eigen titelblad.
0936645
JBRAR: FOL.106
Bort, Pieter.
De nagelate werken van Pieter Bort : vervattende allerhande observatien, advysen in zaken van consideratie, algemeene gronden en regulen van rechten, generale politique maximen, etc. ; ... met de noodige registers voorz.. - Te Utrecht : gedrukt by Hermanus Besseling, 1745. - XIV, 325 p. ; 32 cm (2-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden by: Pieter Bort, Alle de wercken. 3de dr. 1731.
0936680
JBRAR: FOL.107
Bort, Pieter.
Alle de wercken van Pieter Bort : begrepen in ses tractaten, waer-in in 't breede verhandelt werden: 1. Het Hollandts leen-recht; 2. Proceduyren in criminele saecken te houden; 3. De domeynen van Hollandt; 4. De hooge- en ambachts-heerlijckheden; 5. Complaincte; ende 6. D'arresten ; alles met authentijcke handtvesten, privilegien ... bevestight ; [voor-reden door Johan. Ds. van Alphen]. - 2de dr. / van veel menigvuldige fouten ... gesuyvert em met een algemein reg. ... verm.. - Tot Leyden : by Frederick Haaringh, 1702. - LXXII, 982, XXXVIII p. : ill. ; 33 cm (2-o) - Note: Voor suppl. zie: Pieter Bort, De nagelate wercken.
0936638
JBRAR: FOL.108
Archieven der ridderlijke Duitsche Orde, balie van Utrecht = Monumenta Ordinis militiae hospitalis Theutonicorum Jerosolomitani baliviae Traiectensis ; met medew. van P. Ver Loren van Themaat in orde gebragt, uitg. en geschiedkundig toegelicht door J. J. de Geer tot Oudegein. - Utrecht, 1871. - 2 dl. : ill. ; 32 cm
0059002
JBRAR: FOL.109
Notulen van het Wetgevend Ligchaam van het Bataafsch Gemeenebest. - [S.l.] : [s.n.], [1801-1805]. - 5 dl. ; 34 cm (2-o) - Note: [I.] Van 2 November tot den 30 December 1801. [II.] 2 Januarij tot 31 December 1802. [III.] 4 January tot 17 December 1803. [IV.] Van 1 Februarij tot 31 December 1804. [V.] Van 4 Januarij tot 30 April 1805. - Note: Voor vervolg zie: Register der resolutien van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, over den jare 1806.
0937998
JBRAR: FOL.110
Handvesten, octroyen, privilegien en regten, aan de stede Vlaardingen ... vergunt ... mitsgaders oude keuren en andere egte stukken daar toe betrekkelyk, benevens eene naspeuring en aanwyzing van de waare gelegenheid, of legging, oudheid, aanzien en ongevallen derzelver stede ; [door Mart. van Nievelt] ; ook met een lyst der egte stukken en bladwyzer van zaaken en taal voorzien. - In 's Graaven-Haage : by Johannes Gaillard, 1772. - VIII, 486, CLII p. : ill. ; 32 cm - Note: Aan het slot: Eerkroon voor de stede Vlaerdingen / door Arnold Hoogvliet. In 'sGraven-Haage : by Johannes Gaillard, 1771.
0522010
JBRAR: FOL.111
Favre, Antoine (1557-1624).
Antonii Fabri Conjecturarum juris civilis libri viginti : in quibus difficiles plerique juris Justinianei loci, novis cum emendationibus, tum interpretationibus explicantur et vera rectaque juris principia stabiliuntur ; cum triplici indice copiosissimo .... - Huic postremae demum ed. accesserunt ... summaria .... - Genevae : sumptibus Jacobi Crispini, 1630. - XII, 904, XXXI p. ; 35 cm (2-o)
0938003
JBRAR: FOL.112
Schotanus, Christianus.
De geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck van Friesland Oost ende West : beginnende van d'eerste geheuchenis ende vol-trocken tot op het jaar na Christi geboorte MDLXXXIII ; te samen ende in ordre gebracht met groote neersticheyt inde Nederlandsche tale door Christianum Schotanum. - Tot Franeker : by Jan Boudewyns Wellens, 1658. - XXXVIII, 929, XXV, 148 p. : ill. ; 31 cm (2-o) - Note: Bevat tevens met eigen titelblad en paginering: Tablinum, dat is brieven ende documenten dienende tot de Friesche historie.
0937175
JBRAR: FOL.113
Leeuwen, Simon van.
Simonis van Leeuwen Censura forensis theoretico-practica : id est totius juris civilis Romani, usuque recepti et practici methodica collatio, qua non tantum ipsa juris Romani fundamenta, ad rationis et veritatis censuram, methodice reducuntur, sed et ad usum practicum transferuntur, interjectis constitutionibus .... - Ed. 4a prioribus longe emendatior, et ex auctoris autographis locupletior / Gerardus de Haas recensuit et observationes suas adjecit. - Lugduni in Batavis : sumptibus Samuelis Luchtmans et Cornelii Haak, 1741. - 2 dl. (1 bd.) ; 36 cm (2-o)
0140872
JBRAR: FOL.114
Ferrière, Claude de.
Corps et compilation de tous les commentateurs anciens et modernes sur la coutume de Paris / par Claude de Ferriere. - 2nde éd., rev., corr. et augm. / par l'auteur, et par Claude Joseph de Ferriere, son fils ; enrichie des scavantes observations de [Jean] le Camus. - Paris : Osmont, 1714. - 4 dl. ; 40 cm
0165322
JBRAR: FOL.115
Corpus juris canonici ; gregorii XIII pont. max. jussu editum, a Petro Pithoeo et Francisco fratre ad veteres codices manuscriptos restitutum et notis illustratum. Ex bibliotheca Claudii le Peletier ; juxta exemplar Parisiis antehac excusum. - Francoforti : Gleditsch, 1705. - 2 dl. ; 40 cm - Note: Dl. 2 o.d.t.: Decretales Gregorii papae IX. T. 2, cui accedit septimus decretalium liber et Jo. Pauli Lancelotti Institutiones juris canonici.
0165731
JBRAR: FOL.116
Merula, Paul.
Tiidt-thresoor, ofte kort ende bondich verhael van den standt der kercken ende de wereltlicke regieringe : vervatende een beschrijvinge van alle de gedencwaerdichste geschiedenissen over den gantschen aertbodem, mitsgaders van de successie der pausen, patriarchen, bisschoppen ... ; item van alle de keysers, coningen ..., alles beginnende vande geboorte Jesu Christi totten jare 1627 ; ... by een vergadert tot op het jaer 1200 door Paulus Merula, waer na door Gulielmus Merula vervolcht totten jare 1614, ende nu laetst door een liefhebber der historien gebracht totten lopenden jare 1627 ... ; verrijckt met een wijtloopich register .... - Tot Leyden : by Jan Claesz. van Dorp, 1627. - XIV, 1138, LXXIV p. : ill. ; 31 cm (2-o) - Note: Eerste en tweede vervolg elk met eigen titelblad. - Note: Aan het eind van het hoofdwerk: 't Leven ende doot Pauli Merulae, door Bartholomaeus Clingius. - Note: Aan ex. S fol 45 ontbreekt portret.
0833681
JBRAR: FOL.117
Bondam, Pieter.
Petri Bondam Oratio secularis de foedere Trajectino. - Trajecti ad Rhenum : ex officina Abrahami van Paddenburg, 1779. - II, 124, VI p. ; 33 cm (2-o) - Note: Titelblad ontbreekt bij ex. U-MUS. - Bibl.: Van Alphen 1426.
0621538
JBRAR: FOL.118
Hollandsch rechtsgeleert woorden-boek : handelende generalyk over alles wat tot de rechtspleging behoord ... ; getrokken uit de werken en toegezonden geschriften van vermaarde en kundige rechtsgeleerden mannen van deeze en voorgaande eeuwen ... ; volgens het alphabeth van A-Z, in een compleete order te zamen gest. door een genoodschap rechtsgeleerden en uitg. onder de directie en het opzicht van Franciscus Lievens Kersteman. - Te Amsterdam : by Steven van Esveldt, 1768. - VI, 588 p. ; 32 cm (2-o) - Note: Voor vervolg zie: Aanhangzel tot het Hollandsch rechtsgeleerd woorden-boek.
0720059
JBRAR: FOL.119
Aanhangzel tot het Hollandsch rechtsgeleerd woorden-boek. ... ; getrokken uit de werken van vermaarde en kundige rechtsgeleerde mannen, van deeze, en voorgaande eeuwen. ... In een goede ordre te zamen gesteld door een rechtsgeleerde. Met een register der zaaken welke in dit werk verhandeld zyn, en niet welvoegelyk op een byzonder artykel geplaatst konden worden. - Te Amsteldam : by Steven van Esveldt, 1772-1773. - 2 dl. ; 33 cm
0277367
JBRAR: FOL.120
Placcaten, ordonnantien ende reglementen, op 't stuck vande lijf-tocht, sulcx als de selve van outs tot herwaerts toe op alle voorvallen van hongers-noot en dieren-tijdt beraemt zijn ende ghedaen publiceeren ten meeren-deels door de ... Staten van Hollant ende West-Frieslant ; by een vergadert ende met verscheyden ghelijck-formighe ordonnantien ende reglementen, met verdere betrachtingen bevesticht door Dirck Graswinckel. - Leyden : ter druckerije van de Elseviers, 1651. - 32 cm - Note: 1. Latijnse en Nederlandse tekst. 2. Aenmerckinghen ende betrachtinghen op de placcaten, ordonnantien, ende reglementen etc. .... - Note: Franse titel: Placcaet-boeck op 't stuck vande lijf-tocht. - Note: Ex. JB-RAR: titelblad ontbreekt.
0196989
JBRAR: FOL.121
Barbosa, Agostinho.
Augustini Barbosae Tractatus varii. - Lugduni : sumptibus Petri Borde, Joannis, et Petri Arnaud, 1699. - XIV, 684, LXXXVIII p. ; 40 cm - Note: 1. De axiomatibus juris usufrequentioribus. 2. De appellativa verborum utriusque juris significatione. 3. De locis communibus argumentorum juris. 4. De clausulis usufrequentioribus. 5. De dictionibus usufrequentioribus.
0309589
JBRAR: FOL.122
Mevius, David.
Davidis Mevii Decisiones super causis praecipuis ad summum tribunal regium Vismariense delatis ; quibus praeter repertorium, quo dictae decisiones juxta ordinem Pandectarum, cura Johannis Jacobi à Ryssel antea exhibitae. - Hac editone quinta noviter accessit .... - Francofurti ad Moenum : Zunner, 1712. - 2 dl. ; 36 cm
0309590
JBRAR: FOL.123
Hotman, François.
Novus commentarius de verbis iuris Franc. Hotomani elementis amplificatus : de legibus, de senatu et S.C., de magistratibus populi R., de iurisconsultis, eorumque formulis ; quibus propter argumenti affinitatem typographus adiunxit epitomen Gruchii de comittis, et diversas rerumpub. formas, ex Polybio. - Basileae : per Nicolaum episcopium F., 1563. - XVI, 519 p. ; 34 cm (2-o)
0321702
JBRAR: FOL.124
Extract uit de resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. - Te Haarlem : gedrukt ter boekdrukkery van Johannes Enschedé en Zoonen, 1778. - [CVI] p. ; 33 cm
0311073
JBRAR: FOL.125
Stukken door de Commissie tot het ontwerpen van een Algemeen Burgerlyk en Lyfstraffelyk Wetboek, overgegeven aan het staats-bewind der Bataafsche Republiek; bevattende de ontwerpen van eene inleiding van het recht in het algemeen, het lyfstraffelyk wetboek, en van wetten omtrent het bewys ; [door de] Commissie tot het ontwerpen van een Algemeen Burgerlijk en Lijfstraffelijk Wetboek. - In Den Haag : ter Staats-Drukkerije, 1804. - VI, 174 p. ; 33 cm
0652554
JBRAR: FOL.126
Memorie, vervattende de bijzondere consideratiën van het Hoog Nationaal Geregtshof op de stukken, door de Commissie tot het ontwerpen van een algemeen Burgerlijk en Lijfstraffelijk Wetboek aan het Staatsbewind overgegeven, dienende tot bijlagen der Missive, door het gemelde Geregtshof, aan Z. M. den Koning geschreven den 24sten October 1806. - [S.l.] : [s.n.], 1860. - 56 p. ; 33 cm
0652551
JBRAR: FOL.127
Ontwerp van Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland ; vervaardigd door de Commissie tot het herzien en bewerken van het Crimineel Wetboek [J. E. Reuvens, Cornelis Theodorus Elout, P. van Musschenbroek]. - Den Haag : [s.n.], 1808. - XIII, 62 p. ; 36 cm
0652550
JBRAR: FOL.128
Concept Crimineel Wetboek en Reglement van Krijgstucht voor het krijgsvolk te water van het Koningryk Holland ; [door de] Commissie tot het ontwerpen van een Militair crimineel Wetboek voor de Marine [G. J. Jacobson, L. J. Vitringa, F. H. Moorrees]. - ['s Gravenhage] : [s.n.], 1808. - 73 p. ; 33 cm
0652553
JBRAR: FOL.129
Noodt, Gerard.
Gerardi Noodt Opera omnia ; ab ipso recognita, aucta, emendata, multis in locis, .... - Ed. recens in Germania post varias Lugduno-Batavienses. - Coloniae Agrippinae : Huisch, 1732. - 2 dl. (1 bd.) ; 38 cm
0368048
JBRAR: FOL.130
Sagra, Ramón de la.
Atlas carcelario, ó coleccion de laminas de las principales carcelas de Europa y de América, proyectos de construccion, carruages y objetos de uso frecuente en las prisiones ; publ. por Ramon de la Sagra .... - Madrid : imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, 1843. - 40 cm
1217922
JBRAR: FOL.131
Landt-charter der rechten ende statuten des landts van Ravenstein. - t'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1682. - 34 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Brabandts recht, dat is generale costumen vanden lande ende hertoghdomme van Brabandt ....
0928411
JBRAR: FOL.132
Deductie en adstructive memorie van wege een aantal ambachtsheeren in Zeeland : aan de provisionele repraesentanten van hetzelve volk ter voldoening aan de resolutien van den 3. April en 4. Augustus 1795 overgebracht. - Te Middelburg : gedrukt by Hendrik van Osch, 1795. - II, 122 p. ; 34 cm (2-o) - Note: Voorhandse titel: Deductie omtrent de rechten der ambachtsheeren in Zeeland.
0924018
JBRAR: FOL.133
Handvesten, privilegien, octroyen, rechten en vryheden, midsgaders ordonnantien, resolutien, plakkaaten, verbintenissen, costumen, instructien en handelingen der stad Leyden ; verz. en in orde geschikt door Frans van Mieris. - Te Leyden : By Abraham van Kallewier [etc.], 1759. - XIV, 834, XXVI p. ; 43 cm (2-o)
1007521
JBRAR: FOL.134
Keuren en ordonnantien der stad Haerlem : op auctorisatie en met goedkeuringe van de edele groot achtbaare heeren burgemeesteren en regeerders derzelver stad : byeen verzameld, in order gebragt, en uytgegeven tot het jaar 1755 : met een lyst der stukken en register van de aanmerkelykste zaaken voorzien. - Te Haerlem : By Izaäk en Johannes Enschedé en Jan Bosch, 1755. - 2 dl. (1 bd.) ; 41 cm (2-o) - Note: Zie voor vervolg: Vervolgen op de keuren en ordonnantien der stad Haerlem.
0466360
JBRAR: FOL.135
Catalogi duo instructissimae bibliothecae, quae est in Suprema Frisiorum Curia ; quorum prior totus est alphabeticus, sine ulla materiarum distinctione, alter per capita, secundum diversas materias dispositus est ; de novo in hunc ordinem digesti anno MDCCLXXVI. - Leovardiae : excudit Joannes Seydel, 1776. - 2 dl. (1 bd.) ; 39 cm (2-o)
0924563
JBRAR: FOL.136 EX (1)
Godefroy, Jacques.
Jacobi Gothofredi Opera juridica minora, sive libelli, tractatus, orationes, et opuscula rariora et praestantiora : quibus continentur selectae, non modo in jure, sed et omni antiquitate Romana, et Graeca, jus antiquum inlustrante, materiae, quae simul inservire poterunt thesauri juris supplemento ; omnia ab innumeris mendis purgata, cum icone auctoris, indice copiosissimo et praefatione Christiani Henrici Trotz. - Lugduni Batavorum : apud Joh. Arnold. Langerak, 1733. - [IV], 32, [IV} p., 336, 1418 kol., [LXIV] p. ; 46 cm (2-o)
0169149
JBRAR: FOL.136 EX (2)
Godefroy, Jacques.
Jacobi Gothofredi Opera juridica minora, sive libelli, tractatus, orationes, et opuscula rariora et praestantiora : quibus continentur selectae, non modo in jure, sed et omni antiquitate Romana, et Graeca, jus antiquum inlustrante, materiae, quae simul inservire poterunt thesauri juris supplemento ; omnia ab innumeris mendis purgata, cum icone auctoris, indice copiosissimo et praefatione Christiani Henrici Trotz. - Lugduni Batavorum : apud Joh. Arnold. Langerak, 1733. - [IV], 32, [IV} p., 336, 1418 kol., [LXIV] p. ; 46 cm (2-o)
0169149
JBRAR: FOL.137
Leges Anglo-Saxonicae ecclesiasticae et civiles ; accedunt leges Edvardi Latinae, Guilielmi Conquestoris Gallo-Normannicae et Henrici I. Latinae ; subjungitur Henr. Spelmanni codex legum veterum statutorum regni Angliae, quae ab ingressu Guilielmi I. usque ad annum nonum Henr. III. edita sunt ; toti operi praemittitur dissertatio epistolaris admodum Guilielmi Nicolsoni de jure feudale veterum Saxonum ; cum codd. mss. contulit, notas, versionem et glossarium adjecit David Wilkins. - Londini : typis Guil. Bowyer [etc.], 1721. - XL, 434, XVIII p. ; 46 cm (2-o)
0927811
JBRAR: FOL.138
Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen, midsgaders sententiën, verbonden, overeenkomsten en andere voornaame handelingen der stad Dordrecht. 8-9 ; opgezogt, overgezien, met de oorsprongkelijke stukken vergeleeken, en met geschied- en oudheidkundige aanmerkingen opgehelderd door Pieter Hendrik van de Wall. - Te Dordrecht : Van Braam, 1770-1790. - 9 stk ; 33 cm (2-o) - Note: Voor het voorafgaande ziehiervoor. - Note: Voor stk 1-7, zie vorige titel. - Note: VIII. Bevattende de stukken sederd den vrede van Munster tot de tegenwoordigen tijd. [IX.] Voorrede, register en enkele aanvullingen (bevat aanwijzingen en titelpagina's om alle stk in drie bd. in te binden).
0538177
JBRAR: FOL.139
Selden, John.
Joannis Seldeni Opera omnia, tam edita quam inedita ; collegit ac recensuit, vitam auctoris, praefationes et indices adjecit David Wilkins. - Londini : typis Guil. Bowyer [etc.], 1726. - 3 dl. (6 bd.) : ill. ; 40 cm (2-o) - Note: Aan ex. V fol 70-75 ontbreekt portret.
0721659
JBRAR: FOL.140
Groot placaat en charter-boek van Vriesland / verçierd met ophelderende aant. en verbeterde leezingen der oude afschrivten ; aldus verz. door G. F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. - Te Leeuwarden : gedrukt by Willem Coulon [etc.], 1768-1793. - 5 dl. ; 49 cm (2-o) - Note: Dl. 5 ook met titelblad: Nieuw placaat en charter-boek van Vriesland, eerste deel. - Note: I. Aanvang neemende met de oudste wetten der Vriezen, eindigende met het jaar 1499. II. Aanvang neemende met het hoogbejaard Annael of land-boek van den staatkundigen Kempo van Martena, gevolgd van eenen ryken schat van uitmuntende, meest onuitgegevene en uit oude handschrivten getogene stukken, eindigende met het jaar 1542. III-IV. Vervattende een ryk aantal van uitmuntende, zeer merkwaardige, meest onuitgegevene en uit oude oorsprongelyke handschrivten getogene stukken. III. Aanvang neemende met het jaar 1543, en eindigende met het jaar 1578. IV. Aanvang neemende met het jaar 1579, en eindigende met het jaar 1604. V. Vervattende de wetten, placaaten, ordonnantien, reglementen, resolutien en andere stukken, geduurende de Staats-regeering op het staats-, burgerlijk- en kerkelijk-bestier dier provincie gemaakt, loopende tot op den jaare 1686.
0938522
JBRAR: FOL.141
Handtvesten, privilegien, willekeuren ende ordonnantien der stadt Enchuysen ; daer noch by gevoeght zijn de handtvesten en privilegien der steden Alckmaer, Hoorn en Medenblick, mitsgaders andre West-Vriesche en Drechterlandtsche voorrechten. - t'Enchuysen : gedruckt by Egbert van den Hoof, 1667. - VIII, 400, XV; II, 98; II, 69, VIII p. ; 30 cm (2-o) - Note: De handtvesten en privilegien der steden Alckmaer ..., zijn afzonderlijk beschreven; zie resp.: Handt-vesten en privilegien der steden Alckmaer en Hoorn; en: Handtvesten en privilegien der stadt Medenblick ....
0905120
JBRAR: FOL.141
Handt-vesten en privelegien der steden Alckmaer en Hoorn. - t'Enchuysen : gedruckt by Egbert van den Hoof, 1667. - II, 98 p. ; 30 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Handtvesten, privilegien, willekeuren ende ordonnantien der stadt Enchuysen.
0905139
JBRAR: FOL.141
Handt-vesten en privelegien der stadt Medenblick, mitsgaders die van Groote-broeck, Boven-karspel, Lutje-broeck, Hoogh-karspel, Westwoudt en Blockers, Schellinckhout, Wydenesse, Hem, Venhuysen, Sybekarspel, Benninghbroeck en andere West-Vriesche en Drechterlandtsche voor-rechten. - t'Enchuysen : gedruckt by Egbert van den Hoof, 1667. - II, 69, VIII p. ; 30 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Handtvesten, privilegien, willekeuren ende ordonnantien der stadt Enchuysen.
0905142
JBRAR: FOL.142
Handtvesten, ofte privilegien, handelingen, costumen ende willekeuren der stadt Amsterdam, mitsgaders concept vande geraemde poincten op 't stuck vande justitie ..., als mede de zee ende scheeps-rechten van Wisbuy ... ; alles verrijckt met een ... reg. ; hier achter zijn by-ghevoeght de rechten ende costumen van Antwerpen. - t'Amstelredam : by Jacob Pietersz Wachter, 1639. - XCV, 466; XII, 152 p. : ill. ; 33 cm (2-o) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Handvesten, privilegien, handelingen ...; Hantvesten, privilegien, willekeuren ...; en: Handvesten, privilegien, octroyen .... - Note: Rechten ende costumen van Antwerpen is afzonderlijk beschreven.
0905006
JBRAR: FOL.142
Rechten ende costumen van Antwerpen ; met verscheyde aant. verrijckt door Carel Gabri ; als mede ordonnantie ende verhael van de stijl ende maniere van procederen voor amptman, burghemeester en schepenen der selver stede ; met een by-voeghsel van de voornoemde costumen ; noch is hier by gevoeght De Blyde inkomste den hertoghdomme van Brabandt, in voortijden by haren landts-heeren verleent .... - t'Amsterdam : by Jacob Pietersz Wachter, 1639. - XII, 152 p. ; 33 cm (2-o) - Note: Ex. L fol 823 dl 2 ; ex. RGS-GS en ex. WRT 47-323 dl 2 onderdeel van: Handtvesten, ofte privilegien, handelingen, costumen ende willekeuren der stadt Aemstelredam ....
0905009
JBRAR: FOL.143
Meteren, Emanuel van.
Historien der Nederlanden en haar naburen oorlogen tot het jaar 1612 / door Emanuel van Meteren ; met ... konterfeytsels ... verciert en verb.. - t' Amsterdam : by Jan Jacobsz Schipper, 1652. - VI, 629, XI fol. ; 34 cm (2-o) - Note: Bevat tevens een vita van Emanuel van Meteren door Simeon Ruytinck.
1140357
JBRAR: FOL.144
Auserlesene Rechts-Fälle aus allen Theilen der in Teutschland üblichen Rechtsgelehrsamkeit : in Deductionen, rechtlichen Bedenken, Relationen und Urtheilen theils in der Göttingischen Juristen-Facultät theils in eignem Namen ausgearb. von Johann Stephan Pütter. - Göttingen : Wittwe Vandenhoeck, 1760. - VIII, 276 p. ; 34 cm (2-o)
0874183
JBRAR: FOL.145
Michalorius, Blasius.
Tractatus de fratribus Blasii Michalorii in tres partes divisus ... ; capitulorum ac rerum memorabilium duplici indice annexo. - Additis in fine, in hac nova impressione, sexaginti Sacrae Romanae Rotae Decisionibus, ad materiam facientibus, nuperrime collectis. - Venetiis : apud Guerilios, 1675. - VIII, 479 p. ; 33 cm (2-o) - Note: Decisiones met eigen titelblad.
0720004
JBRAR: FOL.145
Michalorius, Blasius.
Tractatus de positionibus Blasii Michalorii ; una cum nonaginta decisionibus, de quibus sit mentio in ipso tractatu. - Et in hac 3a editione auctus aliis vigintiocto decisionibus diversorum tribunalium de materia positionum loquentibus ... ; annexo indice omnium capitulorum, rerum ac verborum .... - Venetiis : apud Guerilios, 1681. - VI, 97, XV; II, 59, IX; 16, IV p. ; 33 cm (2-o) - Note: Decisiones met eigen titelbladen en paginering.
0720005
JBRAR: FOL.145
Michalorius, Blasius.
Tractatus de coeco, surdo et muto Blasii Michalorii ; una cum aliquibus decisionibus in hac recenti editione recollectis ad materias facientibus .... - Venetiis : apud Guerilios, 1681. - VIII, 60, VIII; 9, II p. ; 33 cm (2-o) - Note: Decisiones met eigen titelblad en paginering.
0720006
JBRAR: FOL.146#3
't Hollandtsche versterf-recht : dat is, het recht waer naer alle allodiale ofte onleen-goederen, van de welcke by testamente ofte uyterste wille niet gedisponeert en is, op des over-ledens magen ende bloet-verwanten, 'tsy in Zuyd, 'tsy in Noord-Hollandt moeten succederen ; t'samen getrocken uyt de Politicque ordonnantie by de Groot-Mo. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant gemaeckt inden jare 1580, der selver Verklaringe daer op gedaen in date den 14. Mey 1594, midtsgaders Placaet op 't stuck vande successien ab intestato in date den 18. Decembris 1599 ; tafelsche-wijse tegens den anderen over-gestelt, met eenige weynige noodige annotatien daer achter aen-gevoecht. - Tot Amsterdam : by Broer Jansz, 1647. - 14 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Inleydinge tot de Hollandtsche regts-geleertheit, beschreven by Hugo de Groot. Amsterdam 1647. - Note: Doorschoten met folio-vellen. - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 769, remarque 3 (vgl.).
0727804
JBRAR: FOL.146#3
'tHollandtsche versterf-recht : dat is, het regt waer naer alle allodiale ofte onleen-goedren, van de welcke by testamente ofte uyterste wille niet gedisponeert en is, op des overledens magen ende bloetverwanten, 't zy in Zuyd, 't zy in Noord-Hollandt moeten succederen ; t' samen getrocken uyt de Politique ordonnantie by de Groot-Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt gemaeckt inden jare 1580, der selver Verklaringe daer op gedaen in date den 14. Mey 1594, mitsgaders Placcaet op 'tstuk vande successien ab intestato in date den 18. Decembris 1599 ; tafelsche-wijse tegens den anderen overgestelt, met eenige weynige noodige annotatien daer aen-gevoeght. - Tot Delff : by Aernold Bon, 1667. - 12 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Doorschoten met folio-vellen en gebonden by: Inleydinge tot de Hollantsche regts-geleertheyt, beschreven by Hugo de Groot. t'Amstelredam, by Johannes van Ravesteyn, 1667. - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 769, remarque 3 (vgl.).
0881205
JBRAR: FOL.146 NB: CON
Grotius, Hugo (1583-1645).
Inleydinge tot de Hollantsche regts-geleertheyt ; beschreven by Hugo de Groot ; bevestigt met placcaten, hantvesten, oude herkomen, regten, regts-geleerden, sententien ..., mitsgaders eenige byvoegsels ende aenmerckingen op de selve door Simon van Groenewegen van der Made ; door hem doen op nieuws veel verm. en verb. ; noch is hier by-gevoegt R. Hoogerbeets, Van het aenleggen en volvoeren der processen ..., mede met nieuwe aenmerckinge door den selven Groenewegen, mitsgaders Het Hollandtsche versterf-regt, oock door den selven vermeerd.. - t'Amstelredam : by Johannes van Ravesteyn, 1667. - VIII, 381, XIII; [30]; 12 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Doorschoten met folio-vellen, met aant. in handschrift. - Note: R. Hoogerbeets, Van het aenleggen en volvoeren der processen, en: Het Hollandtsche versterf-regt, zijn afzonderlijk beschreven (zie resp.: Rombout Hogerbeets, en : 'tHollandtsche versterf-recht). - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 772.
0881204
JBRAR: FOL.147
Hantvest of chartre chronyck van de landen van Oud-Batavien, Oud-Vriesland, Oud-Francenland, nu Holland, Zeeland, West-Vriesland ende andere Vrieslanden, Gelderland, Utrecht ende Over-Ysel : maeckende het vrye heerschende Vereenighde Neder-land, t'samenghevoucht ende verbonden van dese seven vrye provincien, Gelderland, Holland-West-Friesland, Zeeland, Utrecht, Vriesland, Over-Ysel, Groeningen ende Vriesche-Omlanden ; beschreven door Matthiis vander Houve. - Tot Leyden [etc.] : by Jan Jansz. van Dorp [etc.], 1636-1638. - 2 dl. (1 bd.) ; 31 cm (2-o)
0703375
JBRAR: FOL.148
Merlini, Mercuriale.
De pignoribus et hypothecis tractatus absolutissimus ; Mercuriali Merlino authore ; una cum decisionibus magistralibus sacrae rotae Romanae ... ; cum locupletissimis indicibus .... - Venetiis : apud Nicolaum Pezzana, 1672. - LXXII, 576, 209, VII p. ; 32 cm (2-o)
0719980
JBRAR: FOL.149
Doneau, Hugues.
Donellus enucleatus, sive commentarii Hugonis Donelli de jure civili in compendium ita redacti, ut verum nucleum contineant, jurisque artem, quae amplo verborum cortice in illis tecta, apertius exhibeant ; accesserunt plerisque capitibus notata ... ; auctore Osvaldo Hilligero .... - Haec ed. ab erroribus omnibus prostat vindicata ... / cum indicibus .... - Antverpiae : apud Petrum Bellerum, 1642. - 2 dl. ; 34 cm (2-o)
0719982
JBRAR: FOL.150
Loyseau, Charles.
Les oeuvres de Charles Loyseau : contenans les cinq livres du droict des offices .... - Nouv. ed. / rev., corr. et augm. par Claude Joly. - A Paris : chez Jean du Puis, 1666. - 38 cm (2-o)
0720062
JBRAR: FOL.151
Kiliaan, Cornelis.
Etymologicum Teutonicae linguae : sive dictionarium Teutonico-Latinum, praecipuas Teutonicae linguae dictiones et phrases Latine interpretatas et cum aliis nonnullis linguis obiter collatas complectens ; studio et opera Cornelii Kiliani Dufflaei ; opus Germanis tam superioribus quam inferioribus, Gallis, Anglis sive Anglosaxonibus, Italis, Hispanis, et aliis lectu perutile ; curante Gerardo Hasselto Arnhemiensi qui et suas adnotationes adiecit. - Trajecti Batavorum : apud Roelandum de Meyere, 1777. - XXII, 930 p. ; 29 cm (4-o) - Note: Bevat tevens: Ludolphi Potteri Auctarium propriorum nominum Germanicae originis etyma .... - Bibl.: Van den Branden-Cockx-Indestege-Sillis 21.
0332751
JBRAR: FOL.152
Leeuwen, Simon van.
Censura forensis theoretico-practica : id est totius juris civilis Romani, usuque recepti et practici methodica collatio, qua non tantum ipsa juris Romani fundamenta, ad rationis et veritatis censuram, methodice reducuntur, sed et ad usum practicum transferuntur, interjectis constitutionibus ... / authore Simone van Leeuwen. - Lugduni Batavorum [etc.] : apud Johannem a Gelder [etc.], 1678. - 2 dl. (1 bd.) ; 31 cm (2-o)
0903058
JBRAR: FOL.153
Duaren, François.
Francisci Duareni Omnia quae quidem hactenus edita fuerunt opera : non tantum plurimis in Digesta seu Pandectas, et Codicem commentariis, ... ; editio, ut postrema ... compluribus in locis ab Huberto Molinaeo ..., multò tersior ac emendatior reddita. ... Cum indicibus titulorum, necnon rerum et verborum, locupletissimis. - Aureliae Allobrogum : excudebat Petrus de la Rouiere, 1608. - 2 dl. (1 bd.) ; 36 cm
0212100
JBRAR: FOL.154
Gregorius IX.
Decretales Gregorii papae IX ; una cum glossis restitutae. - Romae : in aedibus Populi Romani, 1582. - XXXIV p., 1966 kol. : ill. ; 35 cm (2-o)
0720051
JBRAR: FOL.155
Gratianus (monachus sancti Felicis Bononiensis).
Decretum Gratiani ; emendatum et notationibus illustratum una cum glossis, Gregorii XIII. pont. max. jussu editum. - Romae : in aedibus Populi Romani, 1582. - 1 dl. (2 bd.) LXVIII p., 2074 kol., 88, III p. ; 35 cm (2-o)
0720052
JBRAR: FOL.156#1
Bonifatius VIII (paus).
Liber sextus decretalium Bonifacii papae VIII ; una cum Clementinis et Extravagantibus, earumque glossis restitutus. - Romae : in aedibus Populi Romani, 1582. - IV p., 870 kol., VI p.; IV p., 342 kol.; VIII p., 364 kol., XXII p. : ill. ; 35 cm (2-o) - Note: De Clementini en Extravagantes zijn afzonderlijk beschreven; zie resp.: Clemens V, Constitutiones; en: Johannes XXII, Extravagantes.
0720053
JBRAR: FOL.156#2
Clemens V.
Clementis papae V Constitutiones ; una cum glossis restitutae. - Romae : in aedibus Populi Romani, 1582. - IV p., 342 kol. : ill. ; 35 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Liber sextus decretalium Bonifacii VIII.
0720054
JBRAR: FOL.156#3
Johannes XXII.
Extravagantes tum viginti Joannis papae XXII, tum communes ; una cum glossis restitutae. - Romae : in aedibus Populi Romani, 1582. - VIII p., 364 kol. : ill. ; 35 cm (2-o) - Note: Onderdeel van: Liber sextus decretalium Bonifacii VIII.
0720055
JBRAR: FOL.157
Carpzovius, Benedictus.
Verhandeling der lyfstraffelyke misdaaden en haare berechtinge, naar 't voorschrift des gemeenen rechts ; getrokken uyt de schriften van Benedictus Carpzovius en daaruyt in de nederduytsche spraake overgebragt door Diderik van Hogendorp. - 2de dr.. - Te Amsterdam : by Petrus Schouten, 1772. - 2 dl. ; 29 cm (4-o)
0657846
JBRAR: FOL.158
Costumen ende usantien der stadt Berghen op ten Zoom. - t'Antwerpen : by Michiel Knobbaert, 1682. - 35 cm (2-o) - Note: Gedeelte van: Brabandts recht dat is generale costumen ....
0730474
JBRAR: FOL.159
Ordinantien, stile ende maniere van procederen van den Souverainen Raede gheordonneert in Brabandt. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 35 cm (2-o) - Note: Blz. 1125-1174 van een niet gevonden groter werk.
0706344
JBRAR: FOL.160
Coustumes generales du pays et de duché de Bretagne, réformées en l'an mil cinq cents quatre-vingts : aitiologia, sive ratiocinatio de reformandis causis ; auctore B. d'Argentré. - A Paris : chez Nicolas Buon, 1621. - XVIII, 119, VII p. ; 34 cm (2-o) - Note: Doorschoten ex. met aant. in handschrift.
0881198
JBRAR: FOL.161
Twee missiven door de ed. eerw. heeren decanen en capitulairen der vijf capitulen te Utrecht, geadresseerd aan de Ed. Mog. Heeren Staaten 's Lands van Utrecht, op den 2 Junij en 15 December 1784 / ter adstructie en elucidatie van der capitulen regten en de bezwaaren nopens de infractien op dezelven, in 't licht gegeeven op last der capitulen. - Te Utrecht : bij B. Wild, 1785. - IV, 57 p. ; 33 cm (2-o) - Bibl.: Petit 7359 (vgl.). - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2766.
0913840
JBRAR: FOL.162
Reglement van Haare Koninklyke Hoogheid, mevrouw de princesse douariere van Orange en Nassau, etc. etc. etc., gouvernante der Vereenigde Nederlanden, om te strekken tot een onverbreekelyke wet voor alle de schepperyen, dyk en zylregten in de Ommelanden van de provincie van stad en lande. - In 'sGravenhage : by Jacobus en Herman Scheltus, 1755. - 122 p. ; 33 cm (2-o)
0730458
JBRAR: FOL.163
Peinlich Halssgericht : des aller durchleuchtigsten grossmächtigsten, unüberwindlichsten Keyser Carols dess fünfften und dess Heiligen Römischen Reichs Peinlich Gerichts Ordnung, auff den Reichstägen zu Augspurg und Regenspurg in Jahren dreissig un zwey und dreissig gehalten, auffgericht und beschlossen. - Gedruckt zu Franckfurt am Mayn : durch Johan Lechler [etc.], 1599. - 63 p. : ill. ; 29 cm (2-o)
0874182
JBRAR: FOL.164
Alle de proceduren in der zake van Jacob Coren vander Mieden, heere van Calantsoogh, en den heere advocaat fiscael en procureur generael Anthony van Weesele, alsmede de proceduren daer uit geresulteert tusschen het Hof van Holland en mr. Adriaan van der Mieden, raad ordinaris in 't selve hof, mitsgaders de memorien en contra memorien ver het appell van de sententie van het Hof aen den Hogen Rade, tegens mr. Adriaan vander Mieden gewesen, aen haer Ed. Groot Mog. overgegeven, met de sententie van den Hogen Rade daerop gevolgt. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1747]. - 33 cm (2-o)
0648987
JBRAR: FOL.165
Ordonnance et edict perpetuel des archiducs nos princes souverains, pour meilleure direction des affaires de la justice, en leurs pays de pardeca, emané le 12. de Juillet 1611, avec les interpretations et esclaircissemens depuis y donnez. - A Gand : chez Maximilien Graet, 1672. - II, 154 p. ; 32 cm - Note: Tekst ook in het Nederlands, o.d.t.: Ordinancie ende eewich edict vande erts-hertoghen onse souvereyne princen ....
0177152
JBRAR: FOL.166
De Ghewiet, George.
Institutions du droit belgique par raport tant aux XVII provinces, qu'au pays de Liege : avec une métode pour étudier la profession d'avocat / par George de Ghewiet. - A Lille : de l'imprimerie de Charles Maurice Cramé, 1736. - XVI, 597, II, 59 p. ; 29 cm (4-o)
0730475
JBRAR: FOL.168
Codex juris Bavarici judiciarii de anno MDCCLIII. - 2. Aufl.. - München : druckts und verlegts Johann Jacob Vötters Wittwe und Erben, 1771. - IV, 280, IV p. ; 31 cm (2-o)
0881196
JBRAR: FOL.169
Muller, Johann Philippus.
Hugonis Grotii liber de jure belli ac pacis in tabulas quodam redactus, studio Iohannis Philippi Mulleri, nunc publici iuris factus / scripsit Johann Philippus Muller. - Francofurti : sumtibus Christiani Gerlachii et Simonis Beckensteinii, literis vero Danielis Fievetti, 1664.
0866562
JBRAR: FOL.170
Barbeyrac, Jean.
De studio juris recte instituendo / scripsit Joannes Barbeyrac. - Ed. 3a, emendatior. - Basle, 1750. - Note: Gebonden bij: Le droit de la nature et des gens / par Samuel de Pufendorf. - Note: Inaug. rede Groningen.
0591723
JBRAR: FOL.170
Pufendorf, Samuel von.
Le droit de la nature et des gens, ou systeme general des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence, et de la politique / par Pufendorf ; trad. du latin par Jean Barbeyrac ; avec des notes du traducteur, et une préf. qui sert d'introduction à tout l'ouvrage. - 6me éd. / rev. de nouveau et fort augm.. - Basle, 1750. - 2 dl. (1 bd.) : ill.
0858740
JBRAR: FOL.170 NB: CON
Barbeyrac, Jean.
De dignitate et utilitate juris ac historiarum et utrisque disiplinae amica conjunctione / scripsit Joannes Barbeyrac. - Ed. 3a, emendatior. - Basle, 1750. - Note: Inaug. rede Lausanne. - Note: Gebonden bij: Le droit de la nature et des gens par Samuel de Pufendorf.
0591719
JBRAR: FOL.170 NB: CON
Barbeyrac, Jean.
De magistratu, forte peccante, e pulpitis sacris non traducendo / scripsit Joannes Barbeyrac. - Ed. 3a, emendatior et in notas auctior. - Basileae, 1750. - Note: Gebonden bij: Le droit de la nature et des gens / par Samuel de Pufendorf.
0591721
JBRAR: FOL.171
Grotius, Hugo (1583-1645).
Le droit de la guerre et de la paix / par Hugo Grotius ; nouv. trad. par Jean Barbeyrac ; avec les notes de l'auteur même, qui n'avoient point encore paru en françois et de nouvelles notes du traducteur. - Basle, 1746. - 2 dl. (1 bd.) : ill. - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 656.
0689202
JBRAR: FOL.172
Selden, John.
Joannis Seldeni De jure naturali et gentium juxta disciplinam Ebraeorum libri septem. - Londini : excudebat Richardus Bishopius, 1640. - XL, 847 p. ; 32 cm (2-o)
1140165
JBRAR: FOL.173
Grotius, Hugo (1583-1645).
Hugo de Groots Nederlandtsche jaerboeken en historien, sedert het jaer MDLV tot het jaer MDCIX : met de belegering der stadt Grol en den aenkleven des jaers MDCXXVII : als ook het tractaet van de Batavische nu Hollandtsche Republyk en de vrye zeevaert, met aenteeckeningen : voorts met het leven des schrijvers, twee volkomen registers, en veele koopere platen verciert ; alles vert. [uit het Latijn] door Joan Goris. - t' Amsterdam : by de Weduwe van Joannes van Someren [etc.], 1681. - XLIV, 591, LXXVI, 19, VI, 74 p. - Note: Met eigen titelblad en paginering: Beleegeringh der stadt Grol, met den aenkleeven des jaers MDCXXVII; en: Verhandelingh van de oudtheit der Batavische, nu Hollandtsche Republyke; met eigen titelblad: Vrije see .... - Note: Aan ex. IS-VOL ontbreken de platen. - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 749. - Bibl.: Van Eeghen-Van der Kellen 38.
0537042
JBRAR: FOL.174
Fusari, Vincenzo.
Consiliorum sive responsorum ultimarum voluntatum Vincentii Fusarii liber ... ; ... una cum additionibus ad tractatum de substitutionibus .... - Venetiis : apud Juntas, 1630. - 2 dl. (1 bd.) ; 33 cm
0309591
JBRAR: FOL.175
Bor, Pieter Christiaenszoon.
Nederlantsche oorloghen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden ... ; beschreven door Pieter Bor Christiaensz.. - Tot Leyden [etc.] : by Govert Basson [etc.], 1621-[1635]. - 5 dl. (6 bd.) : ill. ; 32 cm (2-o) - Note: Dl. 1 met voorhandse titel: Oorspronck, begin ende vervolgh der Nederlantsche oorlogen; dl. 2-5 o.d.t.: Vervolgh (c.q. Vervolch) der Nederlantsche oorloghen.
0068672
JBRAR: FOL.176
Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek : behelzende al het geen, door de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is, alsmede de oude wetten, privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en heerlijkheden. - Te Amsterdam : bij Johannes Allart, 1791-1797. - 5 dl. ; 29 cm (4-o)
0169133
JBRAR: FOL.177
Feltman, Gerhard.Feltman, Theodorus.
Gerhardi et Theodori Feltman Opera juridica, in quibus multa ex romano veteri nec non aliarum gentium praesertim Cliviorum ut et Gelrorum Trans-Isalanorum imo totius Belgii cum publico tum privato jure moribus ac institutis capita adeo eleganter et docte tractantur ut nihil supra / ed. et praefatus est Joannes Jacobus van Hasselt. - Arnhemiae : apud J.H. Möelemann, 1764-1769. - 7 dl. (3 bd.) ; 35 cm
0199230
JBRAR: FOL.178
Gelresche rechten des Ruremundtschen quartiers ; van nieuws overs. ende verb. door last van haere Dooluchtichste Hoocheden. - Tot Ruremundt : by Johan Hompes, 1620. - XXIV, 399 p. ; 32 cm (2-o) - Note: Voorhandse titel (ontbrekend in ex. 206 A 38): Geldrische landt- ende stadt-rechten .... - Note: Later verschenen o.d.t.: Gelresche landt ende stadt-rechten int' over-quartier van Ruremonde.
0924005
JBRAR: FOL.179
Noodt, Gerard.
Gerardi Noodt Opera omnia ; ab ipso recognita, aucta, emendata multis in locis .... - Lugduni Batavorum : apud Johannem vander Linden, Juniorem, 1724. - 2 dl. ; 32 cm (2-o) - Note: I. Probabilium juris civilis libri iv. - Ed. 5a, prioribus auctior et emendatior. II. Commentarius in Justiniani libros xxvii Digestorum sive pandectarum ....
0715051
JBRAR: FOL.180
Favre, Antoine (1557-1624).
Codex Fabrianus definitionum forensium et rerum in sacro Sabaudiae senatu tractarum : ad ordinem titulorum codicis Justinianei, quantum fieri potuit ad usum forensem accomodatus et in novem libros distributus ; auctore Antonio Fabro. - Postrema et posthuma ed. ... / cum indice .... - Genevae : sumptibus Leonardi Chouët, 1659. - XXIV, 30, 1234, XCIX p. ; 35 cm (2-o)
0924398
JBRAR: FOL.181
Grotius, Hugo (1583-1645).
Inleydinge tot de Hollandtsche regts-geleertheyt ; beschreven by Hugo de Groot ; bevestigt met placcaten, hantvesten, oude herkomen, regten, regts-geleerden, sententien ..., mitsgaders enige by-voegsels ende aenmerkingen op de selfde, door Simon van Groenewegen vander Made ; hier achter is noch by gevoegt R. Hogerbeets, Van het aenleggen ende volvoeren der processen voor de respective hoven van justitie in Holland. - Tot Amsterdam : by Broer Jansz, 1647. - IV, 258, II p. ; 20 cm (4-o) - Note: R. Hogerbeets, Van het aenleggen ende volvoeren der processen, ontbreekt. - Note: Doorschoten met folio-vellen, met aant. in handschrift. - Note: Blz. 258 is abusievelijk genummerd 158. - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 766. - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 769, remarque 3 (vgl.).
0727803
JBRAR: FOL.182
Carpzovius, Benedictus.
Verhandeling der lyfstraffelyke misdaaden en haare berechtinge, naar 't voorschrift des gemeenen rechts ; getrokken uyt de schriften van Benedictus Carpzovius en daaruyt in de Nederduytsche spraake overgebragt door Diderik van Hogendorp. - Te Rotterdam : by Jan Daniel Beman, 1752. - 2 dl. XXX, 1527, XVI p. ; 27 cm (4-o)
0903078
JBRAR: FOL.183
Novus thesaurus juris civilis et canonici : continens varia et rarissima optimorum interpretum, inprimis Hispanorum et Gallorum, opera, tam edita antehac, quam inedita, in quibus utrumque jus emendatur, explicatur, atque ex humanioribus literis, antiquitatibus et veteris aevi monumentis illustratur ; ex collectione et Museo Gerardi Meerman. - Hagae-Comitum : apud Petrum de Hondt, 1751-1753. - 7 dl. ; 40 cm (2-o) - Note: Voor suppl. zie: Supplementum Novi thesauri juris civilis et canonici.
0721665
JBRAR: FOL.184
Loon, Gerard van.
Gerard van Loons Aloude Hollandsche histori der keyzeren, koningen, hertogen en graaven : welken, sedert de komst der Batavieren in het thans genaamde Holland tot de herstelling van 's graaven Florents den Eerstens zoon, aldaar het Hooggebied gehad hebben ; beweezen en bevestigd door de woordlyke getuygenissen van ... schryvers ..., en voorts nog versierd en opgehelderd met de noodige landkaarten .... - In 'sGraavenhaage : by Pieter de Hondt, 1734. - 2 dl. ; 53 cm (2-o)
0715062
JBRAR: FOL.185
Cujas, Jacques.
Jacobi Cujacii Opera omnia : quibus continentur tam priora, sive quae ipse superstes edi curavit, quam posteriora, sive quae post obitum ejus edita sunt, vel nunc primum prodeunt. - Ed. nova / emendatior et auctior caeteris omnibus quae ante prodierunt, opera et cura Caroli Annibalis Fabroti. - Lutetiae Parisiorum : impensis Societatis Typographicae Librorum Officii Ecclesiastici, 1658. - 10 dl. : ill. ; 39 cm (2-o)
0721660
JBRAR: FOL.186
Thesaurus juris Romani : continens rariora meliorum interpretum opuscula, in quibus jus Romanum emendatur, explicatur, illustratur ; itemque classicis aliisque auctoribus haud raro lumen accenditur ; cum praef. Everardi Ottonis. - Trajecti ad Rhenum : apud Joannem Broedelet, 1733-1735. - 5 dl. : 41 cm (2-o) - Note: Dl. 1-4: Ed. 2a, auctior et emendatior.
0936539
JBRAR: FOL.187
Mean, Charles de.
Observationes et res judicatae ad jus civile Leodiensium, Romanorum, aliarumque gentium canonicum et feudale ; a Carolo de Mean .... - Ed. 3a / non modo a pluribus, quae in prioribus editionibus irrepserant, mendis accurate mundata et expurgata, sed et insuper doctissimis M. G. de Louvrex notis locupleta atque illustrata, ac tandem indici generali foecundissimo, opera et studio M. Gordini completa. - Leodii : typis Everardi Kints, 1740-1741. - 8 dl. (4 bd.) : ill. ; 41 cm (2-o) - Note: Titel van dl. 3-5 varieert; titel van dl. 6: Definitiones et res judicatae ad jus civile Romanorum, Leodiensium, aliarumque gentium canonicum et feudale.
0721664
JBRAR: FOL.188
Luiscius, Abraham George.
Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek : vervattende de gehele werreldlyke geschiedenis ..., als ook de gehele kerkelyke geschiedenis ..., wyders een geographische, historische en staatkundige beschryving ..., voorts een uitvoerige genealogische beschryving ..., eindelyk een historische en zedekundige verklaring ... ; alles na de orde van het alfabet ... zamengest. door A. G. Luïscius. - In 's Gravenhage [etc.] : by Pieter Husson [etc.], 1724-1737. - 8 dl. : ill. ; 43 cm (2-o)
0721661
JBRAR: FOL.189
Marsigli, Ippolito.
Repertorium ad omnes lecturas Hippolyti de Masiliis [sic!] Bononiensis sm hanc ultimam impressionem Venetam accommodatum : titulorum interpretatorum index. Lex finalis ff. De iurisdictione omnium iudicum. L de uno quoquorum ff. De re iudicata. Rrica ff. De fideiussoribus. Totus titulus ff. Ad legem corneliam de siccariis. Totus titulus ff. Ad legem pompeam de paricidiis. Totus titulus ff. Ad legem corneliam de falsis. Totus titulus ff. De questionibus. Rubrica C. De probationibus. Lex unica C. De raptu virginum. Totus titulus C. Ad legem corneliam de siccariis. - Venetiis : Franciscus Garonus, 1526-1527. - 45 cm (2-o) - Note: De verschillende delen hebben eigen paginering en, op twee na, eigen titelpagina.
0332758
JBRAR: FOL.190
Du Cange, Charles du Fresne sieur.
Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis ; auctore Carolo Dufresne, domini du Cange ; accedit in fine dissertatio de imperatorum Constantinopolitanorum seu de inferioris aevi vel imperii, uti vocant, numismatibus. - Ed. nova / locupletior et auctior, opera et studio monachorum ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri. - Basileae : impensis Thurnisii, Joh. Rudolphi filii, 1762. - 3 dl. ; 40 cm (2-o)
0937839
JBRAR: FOL.191
Ordonnantie ende instructie op de stijl ende manieren van procederen, diemen voortsaen sal houden voorden Hove van Utrecht, soo in civile als criminile zaecken. - Tot Utrecht : by Salomon de Roy, 1630. - 195, VIII p. ; 20 cm (4-o) - Note: Ex. JB-RGS: doorschoten met folio-vellen, met aant. in handschrift.
0876172
JBRAR: FOL.192
Huber, Ulrik.
Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelyk / door Ulrik Huber. - 5de dr., verm. met veele nieuwe gewysde saken, ende hervormt in gevolge van de nieuwe 's landts ordonnantie der selver provintie door Zacharias Huber. - t'Amsterdam : by Gerrit de Groot en Zoon en Petrus Schouten, 1768. - XIV, 968 p. ; 29 cm
0168947
JBRAR: FOL.193
Ketelhodt, Karl Gerhard von.
Dissertatio inauguralis juridica de principe in causa propria jus dicente ; quam ... publicae eruditorum disquisitione submittit autor Carolus Gerhardus de Ketelhodt. - Jenae : litteris Fickelscherrianis, 1758. - XII, 74 p. ; 31 cm (2-o) - Note: Proefschrift Jena.
0924730
JBRAR: FOL.194
Hanlo, Antonius Zacharias.
Dissertatio juridica inauguralis de privilegiis urbium cogendi mercatores ut mercium vendendarum gratia forum suum adeant, vulgo "stapelregt" / quam ... publico ac solemni examini submittit Antonius Zacharias Hanlo. - Amstelaedami : typis H. Martin et Comp., 1828. - [10], 130, [2] p. ; 29 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1828 *III* 2.
0168706
JBRAR: FOL.195
Stralen, Hendrik van.
Specimen academicum inaugurale sistens legum fundamentalium Belgicarum ann. 1805, 1806, 1814 et 1815 comparationem / quod ... publico ac solemni examini submittet Henricus van Stralen. - Lugduni Batavorum : apud H.W. Hazenberg Juniorem, 1822. - XX, 222 p. ; 22 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1822 *II* 1.
0462922
JBRAR: FOL.195
Burgerhoudt, Adrianus Gerardus.
Dissertatio juridica inauguralis de servitutibus naturalibus et legalibus / quam ... defendet Adrianus Gerardus Burgerhoudt. - Lugduni Batavorum : apud L. Herdingh et Filium, 1822. - 100, [2] p. ; 28 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1822 *II* 2.
1886415
JBRAR: FOL.195
Sandifort, Jacobus Salomon Rochus.
Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones varii argumenti / quam ... defendet Jacobus Salomon Rochus Sandifort. - Lugduni Batavorum : apud H.W. Hazenberg Juniorem, 1822. - 39 p. ; 28 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1822 *II* 3.
1886421
JBRAR: FOL.195
Deinse, Adrianus Petrus van.
Dissertatio juridica inauguralis de poena talionis apud varias gentes, praesertim apud Romanos / quam ... defendet Adrianus Petrus van Deinse. - Lugduni Batavorum : apud H.W. Hazenberg Juniorem, 1822. - 44 p. ; 28 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1822 *II* 4.
1886427
JBRAR: FOL.195
Bakker, Augustus Cornelius Henricus.
Specimen juridicum inaugurale de obligationibus dividuis et individuis / quod ... defendet Augustus Cornelius Henricus Bakker. - Lugduni Batavorum : apud H.W. Hazenberg Juniorem, 1822. - 95 p. ; 28 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1822 *II* 5.
1886435
JBRAR: FOL.195
Ledeboer, Adrianus Marinus (1797-1886).
Dissertatio medica inauguralis de usu cantharidum interno / quam ... defendet Adrianus Marinus Ledeboer. - Lugduni Batavorum : apud viduam M. Cyfveer, J.fil., 1822. - X, 123 p. ; 28 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1822 *II* 6.
1886442
JBRAR: FOL.195
Hofmeyr, Janus Henricus.
Specimen juridicum inaugurale de officiis tutorum et curatorum / quod ... defendet Janus Henricus Hpfmeyr, Jani fil.. - Lugduni Batavorum : apud L. Herdingh et Filium, 1822. - 148, [2] p. ; 28 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1822 *II* 7.
1886449
JBRAR: FOL.195
Versluys, Cornelius Jacobus.
Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones varii argumenti / quod ... defendet Cornelius Jacobus Versluys. - Lugduni Batavorum : apud J.J. Thyssens et Filium, 1822. - 32, [2] p. ; 28 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1822 *II* 8.
1886453
JBRAR: FOL.195
Marchant, Carolus Antonius.
Dissertatio juridica inauguralis de emancipationibus ex principiis juris Romani et hodierni / quam ... defendet Carolus Antonius Marchant. - Lugduni Batavorum : apud viduam M. Cyfveer, J.fil., 1822. - 72, [4] p. ; 28 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1822 *II* 9.
1886459
JBRAR: FOL.195
Lipman, Samuel Philippus.
Dissertatio juridica inauguralis de jure nuptiarum Romano atque hodierno / quam ... publico ac solemni examini submittet Samuel Philippus Lipman. - Lugduni Batavorum : apud J.W. van Leeuwen, 1822. - 58 p. ; 28 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1822 *II* 10.
1886463
JBRAR: FOL.195
Tydeman, Franciscus Constans Cornelius.
Specimen juridicum inaugurale de Pedio jurisconsulto / quod ... publico ac solemni examini submittit Franciscus Constans Cornelius Tydeman. - Lugduni Batavorum : apud H.W. Hazenberg Juniorem, 1822. - XVI, 110, [12] p. ; 28 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1822 *II* 12.
1886469
JBRAR: FOL.195
Tydeman, Petrus Hermannus (1798-1868).
Dissertatio literaria inauguralis de Aeschinis Oratione in Timarchum / quam ... publico ac solenni examini submittit Petrus Hermannus Tydeman. - Lugduni Batavorum : apud H.W. Hazenberg Juniorem, 1822. - XII, 93 p. ; 28 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1822 *II* 11.
1886622
JBRAR: FOL.196#2
Memorie van rechten bevattende het proces crimineel en de zelfsverdediging van Carel Philip van Cuylenborgh. - Te Utrecht : by Anzelmus Muntendam, 1753. - II, 178 p. ; 27 cm (4-o)
0481494
JBRAR: FOL.196#3
Egbert Buys ontmaskert, of de proceduren zo in cas van separatie als in cas van dissolutie voor den Ed. Achtb. Gerechte der Stadt Utrecht, tusschen Alida van der Streng en Egbert Buys gehouden, met alle de verbalen en bewyzen, van wederzyden geproduceert : vevattende zyne gehouden ergerlyke conduites sedert zyn trouwdag, zo in 't maken van zyn schandaleus bankerot, maltraiteeren van haar persoon, als anders. - Te Utrecht : by Anzelmus Muntendam, 1754. - 1 dl. VIII, 148 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Aanwezig: dl. 1. - Note: Ingebonden bij: Verhaal van den oorsprong en voortgang der procedures,... tusschen Alida van der Streng en Egbert Buys.
0481495
JBRAR: FOL.196#4
Nodig bericht van Egbert Buys, dienende tot een kort supplement op het verhaal van den 'Oorsprong en voortgang der procedures', tusschen hem en Alida van der Streng, voor den Ed. Achtb. Gerechte der Stadt Utrecht. - [Utrecht] : [Anselmus Muntendam], 1754. - 16 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Verhaal van den oorsprong en voortgang der procedures,... tusschen Alida van der Streng en Egbert Buys. - Bibl.: Knuttel 18458.
0481496
JBRAR: FOL.196 NB: CON
Buys, Egbert.
Verhaal van den oorsprong en voortgang der procedures, eerst in cas van separatie, en naderhandt in cas van dissolutie, tusschen Alida van der Streng, requirante, en Egbert Buys, gerequireerde, voor den Edele Achtbaare Gerechte der Stadt Utrecht : met de bewyzen en bescheiden daar toe behoorende. - Te Amsterdam [etc.] : by Jacobus Haffman [etc.], 1753. - [2], 90 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Auteur is Egbert Buys. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 1589.
0481493
JBRAR: FOL.197
De crimineele ordonnantien van koning Philips van Spanje, laatsten graaf van Holland, ten dienste van zijne Nederlanden uitgegeeven ; Fransch en Nederduitsch, naar de oorspr. drukken van den jaare 1570 ; verzeld van eene verhandeling over het verstand van de ordonnantie op den stijl van procedeeren in crimineele zaaken, mitsgaders van aant. bij verscheidene artikelen van die ordonnantie door Bavius Voorda. - Te Leyden : bij Honkoop [etc.], 1792. - XIV p., 74 fol., 504 p. : ill. ; 27 cm (4-o) - Note: Aan ex. RGS-GS ontbreekt ill..
0881200
JBRAR: FOL.198
Pufendorf, Samuel von.
De jure naturae et gentium libri octo / scripsit Samuel von Pufendorf ; cum integris commentariis ... Jo. Nicolai Hertii [et al.] ; accedit Eris Scandica ; recensuit et animadversionibus illustravit Gottfridus Mascovius. - Francofurti [etc.], 1744. - 2 dl. - Note: I. Libri i-v. II. Libri vi-viii. Eris scandica, qua adversus libros de iure naturali et gentium obieta diluuntur.
0858745
JBRAR: FOL.199
The reports of George Croke ... of such select cases, as were adjudged in the ... courts ... ; collected and written in French by himself, rev. and publ. in English by Harbottle Grimston. - London : printed by and for John Field [etc.], 1657-1661. - 3 dl. : ill. ; 28 cm (2-o) - Note: I. From the 24th to the 44th/45th of the late queen Elizabeth. II. During the whole reign of the late king James. III. [During Charles].
1215999
JBRAR: FOL.200
Reports and cases of law argued and adjudged in the courts at Westminster in the times of the late queen Elizabeth and king James ; collected by William Leonard ; publ. by William Hughes ; with alphabetical tables .... - London : printed by William Rawlins [etc.], 1686-1687. - 4 dl. (2 bd.) ; 28 cm (2-o) - Note: Dl. 1: 2nd impr., carefully corr. ....
1216231
JBRAR: FOL.201
Cases argued and decreed in the High Court of Chancery ; to which are now added proper notes and references to the ancient and modern books of law and equity .... - In the Savoy : printed by E. and R. Nutt [etc.], 1735. - 2 dl. (1 bd.) ; 32 cm (2-o) - Note: 3rd ed., carefully corr. ... II. 2nd ed., corr., with many additional references.
1215963
JBRAR: FOL.202
Reports of cases decreed in the High Court of Chancery during the time sir Heneage Finch, afterwards earl of Nottingham, was lord chancellor ... ; to which are added marginal notes, shewing where those decrees are founded on the civil law, and agree therewith .... - In the Savoy : printed by E. and R. Nutt [etc.], 1725. - X, 480, XX p. ; 32 cm (2-o)
1215966
JBRAR: FOL.203
Moore, Francis.
Cases collect and report per Francis Moore : ore primierment imprime et publie per l'original remainant en les maines de sir Gefrey Palmer atturney generl a son tres-excellent Majesty le roy Charles le Second ; ove deux tables des nosmes des cases et des principal matters conteinus en yceux. - London : printed by R. Norton [etc.], 1663. - XX, 918, LXXIV p. : ill. ; 29 cm (2-o)
1232735
JBRAR: FOL.204
Reports of cases argued and determined in the Court of King's Bench in the nineteenth, twentieth, and twenty-first years of the reign of George III ; by Sylvester Douglas. - London : for T. Cadell [etc.], 1783. - XLVI, 766, LIV p. ; 31 cm (2-o) - Note: Voor suppl. zie: Additions to reports and cases argued and determined in the Court of King's Bench ....
1215976
JBRAR: FOL.204
Additions to reports and cases argued and determined in the Court of King's Bench in the nineteenth, twentieth, and twenty-first years of the reign of George III ; by Sylvester Douglas. - London : for T. Cadell [etc.], 1786. - IV, 36 p. ; 31 cm (2-o)
1215978
JBRAR: FOL.205
Burgemeesteren ende Raad in Groningen [betreffende het feit dat] op de openbare straaten ... met kleine kanonnen wordt geschoten, zelvs met kogeltjes ofte ander scherp, waardoor ... groote ongelukken kunnen veroorzaakt worden ... ; gedaan in Groningen den 28 Junii 1787. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1787]. - plano
0901033
JBRAR: FOL.206
Foedera, conventiones, literae et cujusque generis acta publica, inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges, pontifices, principes vel communitates ... ab anno 1101, ad nostra usque tempora habita aut tractata ; ex autographis, infra secretiores archivorum regiorum thesaurarias [...] accurantibus Thoma Rymer et Roberto Sanderson. - Ed. 3a / studio Georgii Holmes. - Hagae Comitis : apud Joannem Neaulme, 1739-1745. - 10 dl.
0535535
JBRAR: Fol.206a
Hardy, Thomas Duffus.
Syllabus (in English) of the documents relating to England and other kingdoms : contained in the collection known as 'Rymer's Foedera' / by Thomas Duffus Hardy. - Ann Arbor, Michigan : Univ. Microfilms International, 1980. - 3 dl. ; 27 cm - Note: I. 1066-1377. II. 1377-1654. III. Appendix and index. - Note: Xerokopie van de uitg. London, Longmans and Green, 1869-1885. - Note: Dl. 3 o.d.t.: Syllabus in English of Rymer's Foedera.
0304202
JBRAR: Fol.206a
Hardy, Thomas Duffus.
Syllabus (in English) of the documents relating to England and other kingdoms : contained in the collection known as 'Rymer's Foedera' / by Thomas Duffus Hardy. - Ann Arbor, Michigan : Univ. Microfilms International, 1980. - 3 dl. ; 27 cm - Note: I. 1066-1377. II. 1377-1654. III. Appendix and index. - Note: Xerokopie van de uitg. London, Longmans and Green, 1869-1885. - Note: Dl. 3 o.d.t.: Syllabus in English of Rymer's Foedera.
0304202
JBRAR: FOL.207
Le cérémonial diplomatique des cours de l'Europe, ou collection des actes, mémoires et relations, qui concernent les dignitez, titulatures, honneurs ... et en général tout ce qui a rapport au cérémonial et à l'étiquette / recueilli en partie par du Mont ; mis en ordre et considérablement augm. par Rousset. - Amsterdam [etc.], 1739. - 2 dl.. - (Corps universel diplomatique du droit des gens. Suppl. ; t. 4-5)
0921710
JBRAR: FOL.208
Corps universel diplomatique du droit des gens : contenant un recueil des traitez d'alliance, de paix, de treve, de neutralité, de commerce, d'échange ..., de toutes les conventions, transactions, pactes, concordats et autres contracts qui ont été faits en Europe, depuis le regne de l'Empereur Charlemagne, jusques à présent, avec les capitulations impériales et royales ... et en général de tous les titres, sous quelque nom qu'on les désigne, qui peuvent servir à fonder, établir, ou justifier les droits et les intérêts des princes et états de l'Europe / le tout tiré ... des archives ... par J. du Mont. - A Amsterdam [etc.] : chez P. Brunel [etc.], 1726-1731. - ill. ; 40 cm - Note: Voor aanvullende gegevens zie: Supplément au Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange ...; en: Nouveaux supplémens au Recueil de traités et d'autres actes remarquables servant à la connaissance des relations étrangères des puissances et états dans leur rapport mutuel depuis 1761 jusqu'à présent .... - Note: Zie ook de monografietitels: Histoire des traités de paix et autres négotiations du dix-septième siècle depuis la Paix de Vervins jusqu'à la Paix de Nimègue ...; en: Négociations sécrétes touchant la Paix de Munster et d'Osnabrug .... - Note: Titel op titelgravure: Traitez de paix. - Note: Soms geciteerd als: Corps universal diplomatique du droit des gens. - Note: Met suppl.: Supplément au Corps universel diplomatique du droit des gens. - Verschijnt onregelmatig.
0963113
JBRAR: FOL.209
Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek : behelzende zo het voornaamste, dat vervat is in de woorden-boeken van Morery, Bayle, Buddeus, enz. als de gehele kerkelyke en wereldlyke geschiedenis, ... als mede een historisch verhaal en zedekundige uitlegging van de oude heidensche verdichtselen en fabelen ... verder een geographische, staatkundige en historische beschryving van keizerryken, koninkryken ... eindelyk eene zeer naauwkeurige genealogische beschryving ... byzonderlyk de zeventien Nederlandsche provincien betreffende .... - Te Amsterdam [etc.] : by Brunel [etc.], 1725-1733. - 10 dl. (8 bd.) : ill. ; 43 cm (2-o) - Note: Titel op titelgravure: Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch woorden-boek van Morery, Bayle, Buddeus. - Note: I-II. Onder het opzicht van David van Hoogstraten en Matthaeus Brouërius van Nidek. III-X. Onder het opzicht van David van Hoogstraten en van Jan Lodewyk Schuer.
1036310
JBRAR: FOL.210
Aitzema, Lieuwe van.
Saken van staet en oorlogh, in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden / door Lieuwe van Aitzema. - In 'sGraven-Haghe : by Johan Veely [etc.], 1669-1672. - 6 dl. (7 bd.) : ill. ; 40 cm (2-o) - Note: I. 1621-1632. II. 1633-1644. III. 1645-1656. IV. 1657-1663. V. 1664-1666. VI. 1. 1667-1669. 2. a. Verhael van de Nederlandsche vrede-handeling (afzonderlijk beschreven). b. Herstelde leeuw ... (afzonderlijk beschreven). c. Generael register over alle de ses deelen. - Note: Voor het vervolg zie: Lambert van den Bos, Historien onses tijds.
0058728
JBRAR: FOL.211
Hochgraffliche bentheimische Gericht- undt Landts-Ordnungen. - Bentheim : bey Diderich van Langen, 1691. - X, 54 p. : ill. ; 31 cm (2-o)
0936231
JBRAR: FOL.212
Sechsisch Weychbild und Lehenrecht ; [hrsg. von Christoff Zobell] ; jetzt auffs naw nach den warhaften alden exemplarn und texten mit vleis corrigirt ubersehen und restituirt .... - Leyptzigk : Michael Blüm, 1537. - 34 cm
0165312
JBRAR: FOL.213
Die heidelberger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels ; [hrsg.] von Walter Koschorreck. - Frankfurt am Main : Insel, 1970. - 2 dl. - Note: [I.] Kommentar, [Texte und Übersetzung]. [II.] Faksimile.
0889708
JBRAR: FOL.214
Eike von Repgow.
Sachsenspiegel : die Wolfenbütteler Bilderhandschrift Cod. Guelf. 3.1. Aug. 2o / [von] Eike von Repgow ; hrsg. von Ruth Schmidt-Wiegand. - Berlin : Akademie Verlag, 1993. - 3 dl. : ill. ; 41 cm - Note: Omslagtitel: Wolfenbütteler Sachsenspiegel ; titel ook: Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift des Sachsenspiegels. - Note: [I]. Faksimile. [II]. Textband. [III]. Kommentarband zur Faksimile-Ausgabe : Aufsätze und Untersuchungen. - ISBN: 3-05-002358-9 (m) - ISBN: 3-05-002359-7 (m)
1349875
JBRAR: FOL.215
Der Oldenburger Sachsenspiegel : vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat des Codex picturatus Oldenburgensis CIM I 410 der Landesbibliothek Oldenburg / [ Eike von Repgow]. - Graz : Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1995-1996. - 3 dl. ; 36 cm. - (Codices selecti phototypice impressi ; 101) - Note: [I.] Faksimile. [II.] Textband. [III.] Kommentarband / hrsg. von Ruth Schmidt-Wiegand. - Note: Los toegevoegd: 1. [Dokumentationsmappe]. - 7 p. 2. Interimskommentar: Die Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels / [von Ruth Schmidt-Wiegand ... et al.]. - 51 p. ; 26 cm. - ISBN: 3-201-01623-3 (m) - ISBN: 3-201-01628-4 (m) - ISBN: 3-201-01663-2 (m)
1576060
JBRAR: FOL.215 DOKUMENTATIONSMAPPE
Der Oldenburger Sachsenspiegel : vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat des Codex picturatus Oldenburgensis CIM I 410 der Landesbibliothek Oldenburg / [ Eike von Repgow]. - Graz : Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1995-1996. - 3 dl. ; 36 cm. - (Codices selecti phototypice impressi ; 101) - Note: [I.] Faksimile. [II.] Textband. [III.] Kommentarband / hrsg. von Ruth Schmidt-Wiegand. - Note: Los toegevoegd: 1. [Dokumentationsmappe]. - 7 p. 2. Interimskommentar: Die Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels / [von Ruth Schmidt-Wiegand ... et al.]. - 51 p. ; 26 cm. - ISBN: 3-201-01623-3 (m) - ISBN: 3-201-01628-4 (m) - ISBN: 3-201-01663-2 (m)
1576060
JBRAR: FOL.215 INTERIMSKOMMENTAR
Der Oldenburger Sachsenspiegel : vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat des Codex picturatus Oldenburgensis CIM I 410 der Landesbibliothek Oldenburg / [ Eike von Repgow]. - Graz : Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1995-1996. - 3 dl. ; 36 cm. - (Codices selecti phototypice impressi ; 101) - Note: [I.] Faksimile. [II.] Textband. [III.] Kommentarband / hrsg. von Ruth Schmidt-Wiegand. - Note: Los toegevoegd: 1. [Dokumentationsmappe]. - 7 p. 2. Interimskommentar: Die Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels / [von Ruth Schmidt-Wiegand ... et al.]. - 51 p. ; 26 cm. - ISBN: 3-201-01623-3 (m) - ISBN: 3-201-01628-4 (m) - ISBN: 3-201-01663-2 (m)
1576060
JBRAR: FOL.215 KOMMENTARBAND
Der Oldenburger Sachsenspiegel : vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat des Codex picturatus Oldenburgensis CIM I 410 der Landesbibliothek Oldenburg / [ Eike von Repgow]. - Graz : Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1995-1996. - 3 dl. ; 36 cm. - (Codices selecti phototypice impressi ; 101) - Note: [I.] Faksimile. [II.] Textband. [III.] Kommentarband / hrsg. von Ruth Schmidt-Wiegand. - Note: Los toegevoegd: 1. [Dokumentationsmappe]. - 7 p. 2. Interimskommentar: Die Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels / [von Ruth Schmidt-Wiegand ... et al.]. - 51 p. ; 26 cm. - ISBN: 3-201-01623-3 (m) - ISBN: 3-201-01628-4 (m) - ISBN: 3-201-01663-2 (m)
1576060
JBRAR: FOL.215 TEXTBAND
Der Oldenburger Sachsenspiegel : vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat des Codex picturatus Oldenburgensis CIM I 410 der Landesbibliothek Oldenburg / [ Eike von Repgow]. - Graz : Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1995-1996. - 3 dl. ; 36 cm. - (Codices selecti phototypice impressi ; 101) - Note: [I.] Faksimile. [II.] Textband. [III.] Kommentarband / hrsg. von Ruth Schmidt-Wiegand. - Note: Los toegevoegd: 1. [Dokumentationsmappe]. - 7 p. 2. Interimskommentar: Die Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels / [von Ruth Schmidt-Wiegand ... et al.]. - 51 p. ; 26 cm. - ISBN: 3-201-01623-3 (m) - ISBN: 3-201-01628-4 (m) - ISBN: 3-201-01663-2 (m)
1576060
JBRAR: FOL.216
Rechtsbuch der Stadt Herford : vollständige Faksimile-Ausgabe im Original-Format der illuminierten Handschrift aus dem 14. Jahrhundert / hrsg. von Theodor Helmert-Corvey ; Ed. und Übers. von Wolfgang Fedders und Ulrich Weber ; mit Beitr. von Wolfgang Fedders ... [et al.]. - Bielefeld : Verl. für Regionalgeschichte, 1989. - 2 dl. : facs., ill. ; 37 cm - Note: 2 delen in cassette. - Note: I. Kommentarband. II. [Faksimile-Band]. - ISBN: 3-927085-90-1 (m) - ISBN: 3-927085-91-X (v)
1651842
JBRAR: FOL.217
Geraerds, Rob.
De mens en de misdaad : een hoorspel over de voorlichtingsrapporten der reclasseringsraden / [door] Rob Geraerds. - Hilversum : Stichting Nederlandsche Radio Unie, 1951. - 45 p. ; 30 cm
1150454
JBRAR: JB-RAR:QUA.1102
Pabst, Benjaminus Georgius Adamus.
Dissertatio historico-juridica de hydrarchia Bijleveld / quam ... eruditorum examini submittit Benjaminus Georgius Adamus Pabst. - Trajecti ad Rhenum : ex officina Joh. Altheer, 1836. - xviii, 91, 126, [4] p. : ill., krt. ; 23 cm (8-o) - Note: Proefschrift Utrecht. - Note: Met bijvoeging van: Handvesten voor het waterschap Bijleveld.
0855636
JBRAR: QAU.43
Constitutien behelsende ordonnantien op saaken van houlijken, houlijks voorwoorden, erffenissen, donatien en oevelgank etc. den 15. May 1689, alsmede allerhande conventien en contracten den 25. April 1701, koop en verkoop, verhuiringe van huisen en landen etc. den 6. Febr. 1702 : by Borgemeesteren ende Raadt oud en nieuw, met taalmannen en geswoorne gemeente in Groningen gearresteert. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1725. - IV, 103, I p. ; 20 cm (4-o)
0464866
JBRAR: QUA..550
Bronchorst, Everardus.
Everardi Bronchorst Enantiofanon centuriae sex et conciliationes eorundem ; accedit ejusdem tractatus de privilegiis studiosorum, tum professorum et doctorum. - Ed. nova, prioribus emendatior, cui accedit Petri Cunaei Oratio funebris de vita et morte auctoris. - Trajecti ad Rhenum : ex officina Guilielmi Broedelet, 1695. - XXX, 775, XXV p. ; 18 cm (8-o)
0886667
JBRAR: QUA. 1137
Vorm, François vander.
Rechtsgeleerde verhandeling over 't vlotrecht van Westfriesland en Noord-Holland / door François vander Vorm. - Amsterdam : by Salomon Schouten, 1743. - in-4
1678565
JBRAR: QUA.1
Boey, Thymon.
Woorden-tolk of verklaring der voornaamste onduitsche en andere woorden, in de hedendaagsche en aalöude rechtspleginge voorkoomende, mitsgaders korte schets van den oorspronk en het departement der Hoven van Justitie en andere voornaame staats-collegien / door Thymon Boey. - In 'sGraavenhaage : by Johannes Gaillard, 1773. - 2 dl. (1 bd.) IV, 6, 827 p. ; 22 cm (4-o)
0135766
JBRAR: QUA.2
Ferrière, Claude-Joseph de.
Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l'explication des termes de droit, d'ordonnances, de coutumes et de pratique : avec les jurisdictions de France / [par] Claude-Joseph de Ferrière ; nouv. éd., rev., corr. et augm. par M*** [=A. G. Boucher d'Argis]. - Paris : Regnard et Demonville, 1771. - 2 dl. ; 27 cm
0141666
JBRAR: QUA.3
Geographisch woordenboek : behelsende een uytvoerige beschryving van de Friesche dorpen, buurten, edele en eygenerfde staten onder deselve ressorterende, nevens derzelver successive bewoonders, midsgaders van beroemde mannen aldaar geboren en wat dies meer mag zyn ; [door E. M. van Burmania]. - Te Leeuwarden : gedrukt by Abraham Ferwerda, 1749. - VI, 141 p. ; 18 cm (8-o) - Bibl.: Van Doorninck 2, 4330.
0874946
JBRAR: QUA.4
Lexicon juridicum : hoc est, juris civilis et canonici in schola atque foro usitatarum vocum penus ; ex antiquis atque recentioribus jurisconsultis ac lexicographis, praecipue ex Brissonii, Hotmani, et Prateii lexicis, item ex Cuiacii observationibus et commentariis ita constructum, ut ei nihil demi, nihil addi, quod sit necessarium, posse videatur ; accessit legum populi Romani copiosus index. - [Colonia Allobrogum] : excudebat Jacobus Stoer, 1599. - XVI, 1121 p. ; 20 cm (8-o)
0622232
JBRAR: QUA.5
Practisyns woordenboekje, of verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk. - Te Dordrecht : by Ab. Blussé en Zoon, 1785. - 114 p. ; 23 cm
0141675
JBRAR: QUA.6
Ragueau, François.
Glossaire du droit françois, contenant l'explication des mots difficiles qui se trouvent dans les ordonnances de nos roys, dans les coustumes du royaume, dans les anciens arrests et les anciens titres / par François Ragueau ; donné cy-devant ... sous le nom d'Indice des droits royaux et seigneuriaux. Rev., corr., augm. de mots et de notes, et remis dans un meilleur ordre par Eusebe de Laurière. - Paris : Guignard, 1704. - 2 dl. ; 26 cm
0169446
JBRAR: QUA.7
Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle ; par J. B. Denisart. - 7me éd., rev. et considérablement augm.. - Paris : Desaint, 1771. - 4 dl. ; 27 cm
0184648
JBRAR: QUA.8
Ampele deductien van den Hoven van Holland ende 's Gravenhage, raakende haare jurisdictie-quaestien met alle de authentyke stukken daar toe specterende. - Te Delft : by Pieter vander Kloot, 1738. - XXXII, 472 p. : ill. ; 25 cm (4-o)
0849681
JBRAR: QUA.9
Dictionnaire biographique et historique des hommes marquans de la fin du dix-huitième siècle, et plus particulièrement de ceux qui ont figuré dans la Révolution françoise ; suivi d'un supplément et de 4 tableaux des massacres et proscriptions ; rédigé par une société de gens de lettres ; [par Henri Louis Coiffier de Verseux]. - Londres [Hambourg] : [s.n.], 1800. - 3 dl. ; 21 cm (8-o) - Bibl.: Barbier 1, 956. - Bibl.: Weller 2, 260.
0876149
JBRAR: QUA.10
Jugler, Johann Friedrich.
Johann Friedrich Juglers Beyträge zur juristischen Biographie : oder genauere litterärische und critische Nachrichten von dem Leben und den Schriften verstorbener Rechtsgelehrten auch Staatsmänner, welche sich in Europa berühmt gemacht haben. - Leipzig : Heinsius [etc.], 1773-1780. - 6 dl. ; 21 cm - Note: Ex. UB: 6 dl. (3 bd.).
0333945
JBRAR: QUA.11
Kersteman, Franciscus Lievens.
Rechtsgeleerde catechismus of verkortende papegaay : gevende een beknopt denkbeeld van de eerste fundamenteele beginselen van de judicieële practyk ; alles gemakkelyk en instructif gemaakt ... ; in vragen en antwoorden ontworpen door Franciscus Lievens Kersteman. - Te Amsterdam : by J. B. Elwe, 1790. - XIV, 157 p. ; 23 cm (8-o)
0876162
JBRAR: QUA.12
Schraidt, J. C..
Verklaaring en uitlegging bij gelegenheid eener gehouden privaat les over den rechtsgeleerden catachismus van F. L. Kersteman gedaan, met de noodige aanmerkingen opgehelderd en ten weezenlijken nutte van jonge lieden verder toegelicht / door J. C. Schraidt. - Te Dordrecht : gedrukt bij N. van Eysden, 1791. - XIV, 21 p. ; 23 cm
0388686
JBRAR: QUA.13
Bibliotheca juris selecta secumdum ordinem litterarium disposita et ad singulas iuris partes directa ; accessit Bibliotheca selectissima iuris studiosorum quam primum digessit Burcardus Gotthelf Struvius. Emendavit et copiose locupletavit Christianus Gottlieb Buder. - 8a ed.. - Ienae : Cuno, 1756. - XXVIII, 995 p. ; 20 cm
0169147
JBRAR: QUA.14
Mourik, Bernardus.
Naamrol der rechtsgeleerde en historische schryvers, welke over alle rechtzaaken en voorvallen in de rechten in Holland, by de practizyns gebruikelyk, in 't Nederduits geschreeven hebben : aangetoond door een alphabetisch register, om het geene men begeert, aanstonds te kunnen zien, welke schryvers over de voorgemelde zaaken handelen ; ten gebruike van advocaaten, procureurs, notarissen, solliciteurs, en alle andere liefhebbers opgestelt en in 't licht gebragt door Bernardus Mourik. - t'Amsterdam : by Bernardus Mourik, 1741. - X, 472 p. ; 20 cm (4-o)
0147199
JBRAR: QUA.15
Pars, Adriaan.
Index Batavicus, of naamrol van de Batavise en Hollandse schrijvers : van Julius Cesar af, tot dese tijden toe / door Adriaan Pars. - Tot Leiden : bij Abraham de Swart, 1701. - 483, XIII p. : ill. ; 22 cm (4-o)
0009319
JBRAR: QUA.16
Bilderdijk, Willem.
Pestel : gedachtenisrede / door Willem Bilderdijk. - Leyden : Herdingh, 1809. - 67 p. ; 22 cm - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 4267.
0600447
JBRAR: QUA.17
Hugonis Grotii Ad Joh. Oxenstiernam et Joh. Adl. Salvium, et Johannis Oxenstiernae ad Cerisantem, epistolae ineditae / ex cod. m.s. bibliothecae Hannoveranae regiae nunc primum edendas curavit Instituti Regii Belgici Classis Tertia. - Harlemi : Loosjes, 1829. - XII, 129 p. ; 23 cm (8-o)
0874743
JBRAR: QUA.18
Grotius, Hugo (1583-1645).
Hugonis Grotii Epistolae sex ineditae ; edente Adr. Stolker. - Lugduni Batavorum : Du Mortier, 1809. - 15 p. ; 24 cm
0874741
JBRAR: QUA.19
Hasselt, Johan Jacob van (1717-1783).
Rechtsgeleerde brieven / by een gebragt en uitg. door Joh. Jac. van Hasselt. - Te Utrecht : by Samuel de Waal, 1782. - XLI, 342, II p. ; 20 cm (4-o)
0703379
JBRAR: QUA.20
Heveling, Julius.
De Francisco Balduino iuris consulto eiusque studiis irenicis atque politicis / scripsit Julius Heveling. - Bonnae, 1881. - Note: Proefschift Bonn.
0691806
JBRAR: QUA.21
Hugo de Groot in zeven zangen ; [door Petronella Moens]. - Te Amsterdam : bij Johannes Allart, 1790. - II, 278 p. : ill. ; 21 cm (8-o) - Bibl.: Van Doorninck 2, 1738.
0706272
JBRAR: QUA.22
Kersteman, Franciscus Lievens.
Het leven van F. L. Kersteman betrekkelijk tot alle de onderscheidene tijdperken, waaronder zijne wonderbaare lotgevallen, in verschillende gelegenheden, gebeurd zijn ; door hem zelven beschreven. - Te Amsteldam : bij J.B. Elwe, 1792. - 2 dl.(1 bd.) ; 24 cm (8-o)
0168221
JBRAR: QUA.23
Luden, Heinrich.
Hugo Grotius nach seinen Schicksalen und Schriften dargestellt / von Heinrich Luden. - Berlin : Unger, 1806.
0692850
JBRAR: QUA.24
Cras, Hendrik Constantijn.
Nagelatene verhandelingen en redevoeringen / door H. C. Cras ; voorafgegaan van eene lijkrede op H. C. Cras door J. M. Kemper. - Amsterdam : Johannes van der Hey, 1822. - 2 dl. : ill. ; 22 cm
0689677
JBRAR: QUA.25
Enchiridion studiosi jurisprudentiae ; collegit Meinardus Tydeman. - Traiecti ad Rhenum : apud Iohannem Altheer, 1789. - XXIV, 215 p. ; 23 cm - Note: .
0297710
JBRAR: QUA.26
Gerhardi Dumbar Analecta, seu vetera aliquot scripta inedita ab ipso publici juris facta. - Daventriae : apud Johannem van Wyk, 1719-1722. - 3 dl. ; 18 cm (8-o) - Note: Aan dl. 3 van ex. S oct 1438 ontbreekt titelblad.
0058546
JBRAR: QUA.27
Bundel van onuitgegeeven stukken, dienende ter opheldering der vaderlandsche historie en regeeringsform en voornaamelyk der historie van de Unie van Utrecht / verz. en met eenige aanmerkingen verm. door Laurens Pieter van de Spiegel. - Te Goes : by Jacobus Huysman, 1780-1783. - 2 dl. : ill. ; 22 cm (8-o) - Note: Dl. 2: uitg. door Jacobus Ermerins.
0020008
JBRAR: QUA.28
Rhala, Henricus.
Henrici Rhala Disputationes, ad selectiora institutionum imperalium loca dubia maximè et in foro usitata SSLL. antiquitatibus historicis illustratae ; accessit index controversiarum, ut et oratio de calumnia ac delationibus. - Franekerae : excudebat Uldericus Balck, 1632. - 19 cm - Note: Proefschrift Franeker.
0178199
JBRAR: QUA.29
Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren, vervolgende de beschryving der Vereenigde Nederlanden. Dl. 11-22. - Amsterdam : by Isaak Tirion, 1739-1772. - 12 dl. : ill. ; 23 cm - Note: Voor dl. 1-10 zie: Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren .... - Note: Ook o.d.t.: Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Dl. 1-12. - Note: Dl. 1 ex. JB-SBR en WRT 100-398 en dl. 11 ex. LB-GES: 2de dr.. - Note: Voor voortzetting van dl. 19-20 zie: Zacharias Paspoort. Beschryving van Zeeland. - Note: Voor latere druk zie: 1. Holland in vroeger tijd. 2. Nederland in vroeger tijd. - Note: XI. Algemeene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort begrip van 's lands historie ... XII. Generaliteits landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland ... XIII. Gelderland. XIV-XVIII. Holland. XIX-XX. Zeeland. XXI-XXII. Utrecht. - Note: XI-XV, XXI. Door J. Wagenaar. XIX-XX. Door Pieter Boddaert, Johannes Plevier en Nicolaas van der Schatte. XXII. Door M. Tydeman en Rinse van Noordt. - Note: Dl. 11 o.d.t.: Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. - Note: Voor dl. 23-33 zie: volgende titel.
0379399
JBRAR: QUA.30
Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren, behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden. Dl. 23-33. - Te Amsterdam [etc.] : by P. Schouten [etc.], 1785-1798. - 11 dl. : ill. ; 23 cm - Note: Voor dl. 1-10 zie: Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren .... - Note: Voor dl. 11-22 zie: vorige titel. - Note: Ook o.d.t.: Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Dl. 13-23. - Note: Voor latere druk zie: Nederland in vroeger tijd. - Note: XXIII-XXVI. Friesland. XXVII-XXX. Overyssel. XXXI-XXXII. Stad en Lande [Groningen]. XXXIII. Drenthe. - Note: XXIII-XXVI. Door Simon Styl, A. J. Conradi, Nic. Ypey et al. XXVII-XX. Door G. Dumbar. XXXI-XXXII. Door A. J. de Sitter en T. Modderman. XXIII. Door J. Tonckens en J. H. P. van Lier. - Note: Dl. 25, stuk 2, ex. Oudgermaans ontbreekt.
0379400
JBRAR: QUA.31
Kort begryp van de vier deelen van het Nederlandse advysboek ; uytg. by Isaak van den Berg ; inhoudende alle de voortreffelyke materien en voorvallen, daar in begrepen, na ordre van het A.B.C. geschikt .... - t'Amsterdam : by Henrik Wetstein en Soonen, 1709. - II, 337, III p. ; 20 cm (4-o) - Note: Titel op titelgravure: Kort begryp der Hollantsche consultatien en advys-boeken, uitg. door Isaac vanden Bergh.
0909138
JBRAR: QUA.32
Marck, Frederik Adolf van der.
Frederici Adolphi van der Marck Institutiones juris civilis privati communis et Reipublicae Groningo-Omlandicae proprii : pars prima, ubi simul singularia jura ceterarum provinciarum Belgii foederati, praesertim Gelrorum, Transisalanorum et Drenthinorum strictim indicantur .... - Groningae : apud Hajonem Spandaw, 1761. - XL, 390, II p. ; 22 cm (8-o)
0938691
JBRAR: QUA.33 EX (1)
Merula, Paul.
Pauli Merulae Manier van procederen in de provintien van Holland, Zeeland ende West-Vriesland, belangende civile zaaken ; getrouwelijk ende met neerstigheid by een vergaderd uit alle ordonnantien ..., in de honderd jaaren herwaards by de Hooge Overigheid, of van wegen de zelve uitg. ; alles met civile en canonijke regten, nevens der rechtsgeleerden ... meeningen bevestigd ; nu van nieuws verm. met verscheide placcaten ..., die naderhand uitg. zijn ... ; met een groot nieuw verb. reg. voorz.. - Te Delft : by Adriaan Beman, 1705. - XXII, 736, CX p. ; 23 cm (4-o)
0909481
JBRAR: QUA.33 EX (2)
Merula, Paul.
Pauli Merulae Manier van procederen in de provintien van Holland, Zeeland ende West-Vriesland, belangende civile zaaken ; getrouwelijk ende met neerstigheid by een vergaderd uit alle ordonnantien ..., in de honderd jaaren herwaards by de Hooge Overigheid, of van wegen de zelve uitg. ; alles met civile en canonijke regten, nevens der rechtsgeleerden ... meeningen bevestigd ; nu van nieuws verm. met verscheide placcaten ..., die naderhand uitg. zijn ... ; met een groot nieuw verb. reg. voorz.. - Te Delft : by Adriaan Beman, 1705. - XXII, 736, CX p. ; 23 cm (4-o)
0909481
JBRAR: QUA.34
Nederlands advys-boek, inhoudende verscheidene consultatien en advysen van voornaame rechtsgeleerden in Nederland ; by een versamelt ... door Isaäc van den Berg. - 2de dr. / geheel verb. ... en ... verm. door J. A. D. C. [J. A. de Chalmot]. - Te Campen : ter drukkerye van J. A. de Chalmot, 1781-1784. - 4 dl. ; 23 cm - Note: Voor vervolg zie: Nieuw Nederlands advys-boek. - Note: Zie ook: Kort begryp van de vier deelen van het Nederlandse advysboek.
0322718
JBRAR: QUA.35
Recueil van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, instructien, lysten en waerschouwingen, betreffende de admiraliteyten, convoyen, licenten ende verdere zee-saecken. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1689. - 2 dl. ; 20 cm (4-o) - Note: I. Zonder deeltitel. II. Vervolgh ..., beginnende met de Ordonnantie op de admodiatie en het Nieuw placaet op de convoyen ende licenten, in dato den 19 Juny 1687. - Note: Laatste blz(n). van dl. 2 ontbreken. - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins verschillend.
0706274
JBRAR: QUA.36
Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands, waarbij gevoegd zijn eenige analecta tot dezelve betrekkelijk / door een Genootschap te Groningen Pro excolendo iure patrio. - Groningen.
0790725
JBRAR: QUA.36
Halsema, D. F. J. van.
Oordeelkundige verhandeling over den staat en regerings-vorm der Ommelanden tusschen den Eems ende Lauwers van derzelver allereerste, en vroegste, opkomst tot op deze tijden, waar in de grondbeginselen van derzelver staats- en bijzonder recht, voornaamlijk in de oudste tijden, gelijk ook van dat van 't aloud Friesland, worden nagespoord, en aangetoond / door D.F.J. Halsema. - Groningen, [1778]. - 562 p. ; 8-o. - (Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands, waarbij gevoegd zijn eenige analecta tot dezelve betrekkelijk ; 2, 1)
0971889
JBRAR: QUA.36
Halsema, D. F. J. van.
Het aloude Ommelander Wetboek van Hunsingo in de oude oorspronglijke Friesche landtale, omtrent 't midden der dertiende eeuw vervaardigt / uit een egt afschrivt naar 't pergamenten uitgegeven, en met een voorbericht nopens de tale, als zaken, voorzien door D.F.J. van Halsema. - Groningen : Jacob Bolt, 1778. - [2], XLVI, 67 p. ; 22 cm. - (Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands, waarbij gevoegd zijn eenige analecta tot dezelve betrekkelijk ; dl. 2, 2)
1557665
JBRAR: QUA.36
Rechtskundige aenmerkingen en bedenkingen over het contract van beklemminghe en deszelfs oorspronk / [door A. Q. van Swinderen]. - [Groningen] : [Jacob Bolt], [1781]. - P. 93-210 ; 21 cm. - (Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands ; dl. 3, stuk 3)
1600454
JBRAR: QUA.36
Hasselt, Johan Jacob van (1717-1783).
Korte verhandelinge over het laatste oordeel in Veluwen / Johan Jacob van Hasselt. - [Groningen] : [Bolt], [1781]. - 12 p. ; 8-o. - (Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands ; dl. 3, st. 1)
1789939
JBRAR: QUA.37
Deductie aen de Hoogh. Moog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, overgegeven door de verongelijckte jonckeren, hovelingen, eygen-erffden ende volmachten der Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers : vertonende die onreghtmatige monsteringe over de Ommelander lands-daaghs comparanten door joncker Oesebrant, Johan Rengers op Petri 1667 gepracticeert en door ongeoorloofde cuperyen bekomen ; waer bygevoeght 't essentieelste gevolgde .... - [S.l.] : [s.n.], 1668. - II, 16, 24 p. ; 19 cm (4-o) - Bibl.: Van Alphen 337.
0891766
JBRAR: QUA.38
Decisie, reglement ende wett by de Hooch Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden op den 19. Aprilis 1659 gearresteert, mitsgaders naerder correctie ende ampliatie by eenparige Ommelander resolutie vast gestelt ende by Hooch-gemelte Heeren Staten Generael den 22. Februarii 1663 geapprobeert, waer op voort-aen onverbreeckelick de regeringe vande Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers sal werden bestelt ende gereguleert, ende waer na sich yder joncker, hovelingh, eygen-erfde ende volmacht in deselve Ommelanden precijselijck sal hebben te reguleren ende gedragen. - Tot Groningen : by Catharina Zandt, Weduwe Huysman, 1685. - 24 cm (4-o) - Bibl.: Knuttel 12417.
0883598
JBRAR: QUA.39
Decisie, reglement ende wett by de Hooch Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden op den 19. Aprilis 1659 gearresteert, mitsgaders naerder correctie ende ampliatie by eenparige Ommelander resolutie vast gestelt ende by Hooch-gemelte Heeren Staten Generael den 22. Februarii 1663 geapprobeert, waer op voort-aen onverbreeckelick de regeringe vande Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers sal werden bestelt ende gereguleert, ende waer na sich yder joncker, hovelingh, eygen-erfde ende volmacht in deselve Ommelanden praeciselick sal hebben te reguleren ende gedragen. - Tot Groningen : by de Weduwe van Edzard Huysman, 1663. - 26 cm (4-o) - Bibl.: Knuttel 8751.
0177125
JBRAR: QUA.40
Corpus der Groninger regten : vervattet in vier deelen, rakende het eerste de maniere van procederen in stadts saaken, het tweede het regt van persoonen en saaken, het derde misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer etc.. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1725. - 21 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Note: De inhoud van de verschillende exemplaren is niet gelijk. - Note: De verschillende ordonnanties etc. zijn afzonderlijk beschreven.
0883694
JBRAR: QUA.40#2
Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, 1. Op 't neder-gerichte, 2. Op 't stuk van executie, mitsgaders de instructie voor deser stadts pander ende water schulte. - Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723. - II, 37 p. ; 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883736
JBRAR: QUA.40#3
Ordonnantie van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen op 't versoeken en impetreren van relieven, gearresteert in Curia Jovis den 30. Augusti 1677. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten)
0883756
JBRAR: QUA.40#4
Ordonnantie van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen op het procederen in cas van arrest. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Cor enigszins afwijkend van de beide andere exemplaren. - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883761
JBRAR: QUA.40#5
Ordonnantie op de mondelyke playdoyen der advocaten en procureurs binnen Groningen ; actum Groningae Saturni den 6. April 1622. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883762
JBRAR: QUA.40#6
Ordre op het verdagen, verhoren ende be-edigen der getuygen in Groningen ; aldus gearresteert Groningae Jovis den 1 Majo anno 1634. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883770
JBRAR: QUA.40#7
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende de rechten van de] appellant ; actum Groningae Jovis den 23. May 1672. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins enigszins afwijkend van de beide andere exemplaren.
0883772
JBRAR: QUA.40#8
Reglement van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen nopende het exerceren van alle stadts en Oldambster commissien, mitsgaders de convocatien der creditoren. - Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0183382
JBRAR: QUA.40#9
Constitutien behelsende ordonnantien op saaken van houlijken, houlijks voorwoorden, erffenissen, donatien en oevelgank etc. den 15. May 1689, alsmede op allerhande conventien en contracten den 25. April 1701, koop en verkoop, verhuiringe van huisen en landen etc. den 6. Febr. 1702 : by Borgemeesteren ende Raadt oud en nieuw, met taalmannen en geswoorne gemeente in Groningen gearresteert. - Tot Groningen : by de Weduwe van Joh. Barlinkhof, 1721. - IV, 103, I p. ; 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Note: Tussen blz. 40 en 43 zijn anders genummerde blzn. opgenomen.
0884351
JBRAR: QUA.40#9
Extract uit het resolutie-boek der stadt Groningen : Saturni den 11. Novemb. 1719. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten)
0884931
JBRAR: QUA.40#10
Ordonnantie van d'H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt op 't prothocol ende 't recht van praeferentie. - Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883799
JBRAR: QUA.40#11
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende het in gebreke blijven van betaling van] boelgoederen ; [actum 1680, 1711 en 1721]. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883871
JBRAR: QUA.40#12
Extract uit het resolutie-boek der stadt Groningen ; Lunae den 17. Febr. 1679. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883848
JBRAR: QUA.40#13
Ordonnantie gemaakt voor de heeren commissarien tot de kleine zaken de koop-handel betreffende. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883874
JBRAR: QUA.40#13a
Instructie en ordonnantie op de wees-kamer, met den ankleve van dien, als mede voor de commissarissen der huwelykse zaken. - Gedrukt tot Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten)
0883902
JBRAR: QUA.40#14
Extract uit het resolutie-boek der stadt Groningen : Sabbathi den 17. Febr. 1725. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten)
0884932
JBRAR: QUA.40#15
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende] klagten ... voorgekomen over de incovenienten, die sedert de aangenomene verbeterde Juliaanse Stijl zijn veroorsaakt omtrent de tijdt wanneer de dienst-boden in dese stadt haare diensten moeten aanvaarden en verlaaten ; actum Groningae in Curia Jovis den 4. November 1723. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1723]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten)
0884933
JBRAR: QUA.40#16
Ordonnantie van de kluft : gearresteert by Borgemeesteren ende Raadt in Groningen den 1. December 1658 en gerevideert den 13. Februarii 1717. - Te Groningen : gedrukt by Johannes Barlinkhof, [1717]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten)
0884420
JBRAR: QUA.40#17
Ordonnantie op de oculaire inspectien ofte gerigtelyke besigtingen in dese stadts judicature. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1725. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884443
JBRAR: QUA.40#18
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende een klacht van] de olderman ende heuvelingen, beneffens de respective gilde-broederen ; actum Groningae in Curia Lunae den 17. Januarii 1698. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884445
JBRAR: QUA.40#19
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende] diverse doleances van verscheidene borgeren en ingesetenen, welke hooven hebben binnen dese stadt, dat by nagte en ontijde haar hof gereedschappen en andere goederen uit de hooven gestoolen ... : actum Groningae in Curia Martis den 16. Martii 1717. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten)
0884869
JBRAR: QUA.40#20
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende] de dertelheid en moetwille van eenige persoonen, die sigh des naghts niet ontsien, niet alleen de glasen onzer borgeren in te slaan ..., maar selfs de stadts lanteerns ... te beschadigen ; aldus gearresteerd Groningae in Curia den 13. Febr. 1720. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten)
0884927
JBRAR: QUA.40#21
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende misbruik van] de trek-weg van Groningen na Winschoten ... met wagens, karren en hoorende beesten, die niet een voor een worden geleidet ; actum Groningae Saturni den 26. Martii 1681. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten)
0884489
JBRAR: QUA.40#22
Ordonnantie ofte proces-ordeninge voor 't Hooge ende Leege Gerichte van Borgemeesteren ende Raadt in Oldambster en Sappemeerster saaken, met den ankleve van dien : gearresteert den 20. Novemb. 1669. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884524
JBRAR: QUA.40#23
Instructie voor de breukmester en executeur der beide Oldambten. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Eerder verschenen o.d.t.: Instructie voor de breuckmester en executeur der beyde Oldambten.
0884529
JBRAR: QUA.40#24
Instructie voor de deurwaarders neffens de onderdienaars ofte lopers der beide Oldambten. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884595
JBRAR: QUA.40#25
Reglement van d'H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt voor de gerichts-dienaren in de beide Oldambten, als mede in 't gerichte van Sappemeer, op de executoriale ende vrywillige verkopingen der goederen, mitsgaders d'inninge van penningen ende d'uittellinge van dien. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884690
JBRAR: QUA.40#26
Extract uit het resolutie-boek der stadt Groningen ; Lunae den 13. Febr. 1708. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884693
JBRAR: QUA.40#27
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende het feit] dat men in den Oldambte begint te ondernemen verkopingen der vaste goederen, welke door creditoren onder beschryvinge sijn gebracht geworden ; actum Groningae in Curia Sabbathi den 3. May 1721. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884696
JBRAR: QUA.40#28
Ordonnantie van Borgemeesteren ende Raadt op het zyl-vest van Termunter-zyl : gerevideert ende gearresteert den 20. ende 21. May 1697. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884721
JBRAR: QUA.40#29
Ampliatie van de ordonnantie van Borgemeesteren ende Raadt op het zyl-vest van Termunter-zyl. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0557764
JBRAR: QUA.40#30
Ordonnantie op het bestellen van voorstanderen, oprechten van inventarien, innemen van reeckeningen en anders, d'administratie van pupillen goederen betreffende, in den gerichten van Selwerdt en Sappemeer, van beyde Oldambten, van Wedde, Westerwoldinge-landt, Bellingewolde en Bleyham, met derselver respective annexen : gearresteert den 15. Februarii 1678. - Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884786
JBRAR: QUA.40#31
Ordonnantie op de jacht van het wilt ende het visschen in beide Oldambten, de heerlijkheeden Wedde, Westerwoldinge-landt, Bellingewolde ende Bleiham, mitsgaders de stadt ende stadts tafel, 't gerichte van Selwert ende Sappemeer, cum annexis : gerevideert ende gearresteert den 2. Februarii 1711. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884810
JBRAR: QUA.40#32
Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl van den 25. Novembr. 1601. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nieuwe zyl-brief van Munter-Zyl.
0884832
JBRAR: QUA.41#2
Sententie ofte decisie by haer Hog. Mog. de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden gepronuncieert tusschen de vulmachten der Old-ambten eysschers ter eener op ende jegens Borgemesteren ende Raedt, Taelmans ende geswoorne meente der stadt Groningen, mitsgaders de van den Ommelanden ter ander zijden. - Gedruckt tot Groningen : by de Weduwe van Edzard Huysman, 1667. - 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Conclusien mitsgaders decisien ofte sententien definitive ... tusschen de stadt Groningen, Omlanden ende d'Oldampten. - Bibl.: Knuttel 9592a. - Bibl.: Van Alphen 236 (vgl.). - Bibl.: Tiele 5589.
0883528
JBRAR: QUA.41 NB: CON
Conclusien mitsgaders decisien ofte sententien definitive op ende over verscheyden differenten, een tijdtlanck gesweeft hebbende tusschen de stadt Groningen, Omlanden ende d'Oldampten, gepronuncieert ter vergaderinge ende op de naeme van de Hog. Mog. Heeren Staeten Generael der Vereenighde Nederlanden den 7. Aug. 1649 ende den 23. Febr. 1650 respective. - Tot Groningen : by de Weduwe van Edzard Huysman, 1668. - 56 p. ; 18 cm (4-o) - Bibl.: Tiele 5662 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1218.
0883620
JBRAR: QUA.42
Constitutien behelsende ordonnantien op saaken van houlijken, houlijks voorwoorden, erffenissen, donatien en oevelgank etc. den 15. May 1689, alsmede op allerhande conventien en contracten den 25. April 1701, koop en verkoop, verhuiringe van huisen en landen etc. den 6. Febr. 1702 : by Borgemeesteren ende Raadt oud en nieuw, met taalmannen en geswoorne gemeente in Groningen gearresteert. - Tot Groningen : by de Weduwe van Joh. Barlinkhof, 1721. - IV, 103, I p. ; 20 cm (4-o)
0182913
JBRAR: QUA.44
Buttingha Wichers, Nicolaus Joannes van.
Dissertatio juridica inauguralis, qua aliquot dubia in legibus Groninganis de successione ab intestato obvia, ad examen revocantur / quam ... eruditorum examini submittit Nicolaus Joannes van Buttingha Wichers. - Groningae : apud J.J. Homkes, 1808. - 20, [4] p. ; 20 cm - Note: Proefschrift Groningen. - Note: AB: J oct 544 *XVII* 8.
0388676
JBRAR: QUA.45
Bedenkingen over de leezing, het verstand, en den zin van 't Selwerder landrecht, II. boek artikel XXIX. ; [door S. H. van Idsinga]. - [Groningen], [1773]. - 160 p. ; 21 cm - Note: Werken Pro. Exc. Jure Patriae, dl. 2, p. 159-318.
0622843
JBRAR: QUA.46
Alberda, Goosen Geurt.
Qui fuerint ac dicantur ordines Omlandiae post debilitatum imperium Germanicum in nostra usque tempora / scripsit Goosen Geurt Alberda. - Groningae : apud Leonardum Bolt, 1788. - 31 p. ; 25 cm - Note: Proefschrift Groningen.
0177112
JBRAR: QUA.47
Land-recht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Wester-quartier .... - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 141, XVIII p. ; 22 cm (4-o) - Note: Doorschoten ex. met aant. in handschrift. - Note: Titelblad en blz. 1-8 ontbreken.
0200484
JBRAR: QUA.47#2
Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden, waer nae sy sich van wegen de hooge overicheyt ende heerlickheyt derselver inde bedieninge haeres ambts respectivelijck sullen hebben te reguleren. - Tot Groningen : by de Weduwe van Edzard' Huysman, 1654. - 60 p. ; 22 cm (4-o) - Note: Doorschoten ex. met aant. in handschrift. - Note: Gebonden bij: Land-recht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Wester-quartier ... Ca. 1650.
0891315
JBRAR: QUA.47#3
Ordre waer na geprocedeert sal werden in revisie van de sententien van lieutenant ende hooftmannen der stadt Groningen ende Ommelanden. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 15 p. ; 18 cm (4-o) - Note: Ontbreekt blz. 1-2, inclusief titelblad. - Note: Gebonden bij: Land-recht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Wester-quartier ... Ca. 1650.
0891350
JBRAR: QUA.48
Land-recht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Wester-quartier : op eenen gemeynen land-dagh van den Staten der stadt Groningen ende Omlanden, gearresteert, geconfirmeert ende angenomen. - 6de dr. / met 't reg. ende anders verb.. - Tot Groningen : by Rembertus Huysman, 1679. - 141, XVIII p. ; 18 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS: ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Geichts-camer der provincie van stadt Groningen en Ommelanden .... - Note: Ex. RGS-GS: ERC-II-Lan doorschoten, met aant. in handschrift.
0882707
JBRAR: QUA.49#1
Land-recht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Wester-quartier : op eenen gemeynen land-dach van den Staten der stadt Groeningen ende Omlanden, gearresteert, geconfirmeert ende aengenomen. - 4de dr. met 't reg. ende anders verb.. - Tot Groeningen : by Hans Sas, 1631. - 141, XVIII p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS doorschoten, met aant. in handschrift.
0882726
JBRAR: QUA.49#2
Land-recht der beyden Old-ambten : vervatende d'olde ende nieuwe statuten ende costumen der voorsz. land-schappen, so als deselve nu op t'nye zijn revideert, reformeert ende suppleert. - Tot Groeningen : gedruckt by Hans Sas, 1618. - VI, 144, III p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Landrecht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Wester-quartier. Groeningen, 1631. - Note: Ex. RGS-GS doorschoten.
0882870
JBRAR: QUA.49 NB: CON
Instructie voor den luytenant ende hooftmannen, sampt voor den secretaris ende dienaren des Gerichts Camers vande provincie der stadt Groeningen ende der Omlanden, waer na sy sigh van wegen die hooge overigheyt ende heerlijckheyt derselver inde bedieninge hares ambts respectivelijck sullen hebben te reguleeren. - Tot Groeningen : by Hans Sas, 1631. - 51 p. ; 19 cm (4-o)
0882783
JBRAR: QUA.50
Landt-recht van Wedde ende Wester-Woldinge-lant. - Gedruckt tot Groningen : by Cornelis Barlinck-Hof, 1677. - 67 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ex. ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Note: Ex. ERC-II-Lan doorschoten, met aant. in handschrift.
0883092
JBRAR: QUA.51
Landt-recht des gerichts van Selwerdt : begrypende de oude en nieuwe landt-regten ende coustumen van voorschreven gerichte, soo als deselve op 't nieuw sijn gerevideert, gearresteert ende gepubliceert. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1725. - IV, 106, IV p. ; 21 cm (4-o)
0177147
JBRAR: QUA.52
Land-recht der beyden Old-Ambten : vervattende de oude ende nieuwe statuten ende costumen der voorsz. landschappen, so als deselve nu op nieuws zijn revideert, reformeert ende suppleert. - Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1722. - IV, 144, IV p. ; 22 cm (4-o)
0147193
JBRAR: QUA.53
Instructie en ordonnantie op de wees-kamer, met den ankleve van dien, als mede voor de commissarissen der huwelykze zaken. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1734. - 20 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ord gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723. - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0182926
JBRAR: QUA.54#2
Nader ordre ofte ampliatie ende correctie van eenige poincten in de instructie voor lieutenant ende hooftmannen van de Hoghe Justitie Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden, raeckende de keers-kopen, het opbrengen der koop-schats-penningen ende het formeeren der praeferentie oordeelen. - Tot Groningen : by de Weduwe van Edzard Huysman, 1668. - 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0882988
JBRAR: QUA.54#3
Ordre waer nae geprocedeert sal werden in revisie vande sententien van lieutenant ende hooftmannen der stadt Groningen ende Ommelanden. - Tot Groningen : by Catharina Zandt, 1711. - 15 p. ; 18 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0882998
JBRAR: QUA.54#3a
De Gedeputeerde Staten van de provincie van stadt Groningen ende Ommelanden [betreffende het feit] dat by de Hooge Justitie Kamer tegen sententien aldaer ergaen geen revijs sal mogen werden geweygert ... ; actum Groningae in Collegio Veneris den 28. Martii 1673. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1673]. - 12 p. ; 18 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883016
JBRAR: QUA.54#4
De Staten van stadt Groningen ende Ommelanden hebben tot beter en spoediger expeditie der saecken voor de Hooge Justitie Camer dienende als anders goetgevonden te arresteren ende vast te stellen volgende poincten ... ; aldus gearresteert ... Groningen Veneris den 5. Decemb. 1679. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1679]. - 18 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883020
JBRAR: QUA.54#5
Oosterwarfs constitutie Oosterwarf gehouden op het Raedthuis binnen Groningen, Lunae den 18. September 1713. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1713]. - 8 p. ; 18 cm (4-o) - Note: Bevat tevens: Westerwarfs constitutie .... - Note: Gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Bibl.: Van Alphen 687.
0883030
JBRAR: QUA.54#6a
Die grootheyt der maten van grasen, jucken, deymaten, voerlingen, groote en kleine honderden, soo als dieselve inde rtspective [sic] plaetsen vande provincie van stadt Groningen ende Ommelanden van oldes her gebruyckelijck zijn geweest. - 4de dr. van veel fauten verb.. - Tot Groningen : gedruckt by Rembertus Huysman, 1678. - 18 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883075
JBRAR: QUA.54#7
Land-recht der beyden Old-ambten : vervatende d'olde ende nieuwe statuten ende costumen der voorsz. landschappen, soo als deselve nu op 't nye zijn revideert, reformeert ende suppleert. - Tot Groningen : by de Weduwe van Jan Claessen, 1654. - IV, 144, III p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Came der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0882897
JBRAR: QUA.54#8
Landt-recht des gerichts van Selwerdt : begrijpende de oude en nieuwe landt-rechten ende coustumen van voorschreven gerichte, soo als deselve op 't nieu zijn ge-revideert, ge-arresteert ende ge-publiceert. - Gedruckt tot Groningen : by Cornelis Barlinck-Hof, 1673. - IV, 106, IV p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Came der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0882955
JBRAR: QUA.54#10
Reglement op de taxt der gerigts-sportulen in de regtstoel van Bellingewolde cum annexis. - Te Groningen : by Johannes Barlinkhof, 1714. - 194 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883133
JBRAR: QUA.54#11
Corpus der Groninger regten : vervattet in vier deelen, rakende het eerste de maniere van procederen in stadts saaken, het tweede het regt van persoonen en saaken, het derde misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer etc.. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1725. - 21 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Note: De inhoud van de verschillende exemplaren is niet gelijk. - Note: De verschillende ordonnanties etc. zijn afzonderlijk beschreven.
0883694
JBRAR: QUA.54#11a
Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, 1. Op 't neder-gerichte, 2. Op 't stuk van executie, mitsgaders de instructie voor deser stadts pander ende water schulte. - Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723. - II, 37 p. ; 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883736
JBRAR: QUA.54#12
Ordonnantie van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen op 't verzoeken en impetreren van relieven, gearresteert in Curia Jovis den 30. Augusti 1677. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 20cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883753
JBRAR: QUA.54#13
Ordonnantie van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen op het procederen in cas van arrest. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Cor enigszins afwijkend van de beide andere exemplaren. - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883761
JBRAR: QUA.54#14
Ordonnantie op de mondelyke playdoyen der advocaten en procureurs binnen Groningen ; actum Groningae Saturni den 6. April 1622. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883762
JBRAR: QUA.54#15
Ordre op het verdagen, verhoren ende be-edigen der getuygen in Groningen ; aldus gearresteert Groningae Jovis den 1 Majo anno 1634. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883770
JBRAR: QUA.54#16
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende de rechten van de] appellant ; actum Groningae Jovis den 23. May 1672. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins enigszins afwijkend van de beide andere exemplaren.
0883772
JBRAR: QUA.54#17
Reglement van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen nopende het exerceren van alle stadts en Oldambster commissien, mitsgaders de convocatien der creditoren. - Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0183382
JBRAR: QUA.54#18
Ordonnantie van d'H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt op 't prothocol ende 't recht van praeferentie. - Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883799
JBRAR: QUA.54#19
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende het in gebreke blijven van betaling van] boelgoederen ; [actum 1680, 1711 en 1721]. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883871
JBRAR: QUA.54#20
Extract uit het resolutie-boek der stadt Groningen ; Lunae den 17. Febr. 1679. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883848
JBRAR: QUA.54#21
Ordonnantie gemaakt voor de heeren commissarien tot de kleine zaken de koop-handel betreffende. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883874
JBRAR: QUA.54#22
Instructie en ordonnantie op de weeskamer, met den ankleve van dien, als mede voor de commissarissen der huwelykze zaken. - Tot Groningen : by Gesina Elama, [ca. 1725]. - 20 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0883895
JBRAR: QUA.54#23
Constitutien behelsende ordonnantien op saaken van houlijken, houlijks voorwoorden, erffenissen, donatien en oevelgank etc. den 15. May 1689, alsmede op allerhande conventien en contracten den 25. April 1701, koop en verkoop, verhuiringe van huisen en landen etc. den 6. Febr. 1702 : by Borgemeesteren ende Raadt oud en nieuw, met taalmannen en geswoorne gemeente in Groningen gearresteert. - Tot Groningen : by de Weduwe van Joh. Barlinkhof, 1721. - IV, 103, I p. ; 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Note: Tussen blz. 40 en 43 zijn anders genummerde blzn. opgenomen.
0884351
JBRAR: QUA.54#24
Ordonnantie van de kluft : gearresteert by Borgemeesteren ende Raadt in Groningen den 1. December 1658 en gerevideert den 13. Februarii 1717. - Te Groningen : gedrukt by Johannes Barlinkhof, [1717]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten)
0884420
JBRAR: QUA.54#24a
Ordonnantie op de oculaire inspectien ofte gerigtelyke besigtingen in dese stadts judicature. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1725. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884443
JBRAR: QUA.54#25
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende een klacht van] de olderman ende heuvelingen, beneffens de respective gilde-broederen ; actum Groningae in Curia Lunae den 17. Januarii 1698. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884445
JBRAR: QUA.54#26
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende] jaar-merkten ; actum Groningen den 23. Septemb. 1670. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884471
JBRAR: QUA.54#27
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende misbruik van] de trek-wegh van Groningen na Winschoten ... met wagens, karren en hoorende beesten, die niet een voor een worden geleydet ; actum Groningae Saturni den 26. Martii 1681. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 18 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884480
JBRAR: QUA.54#28
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende] het by straten en gemeene wegen loopen van groote doggen ende bloedt-honden ..., waer door de passagiers geincommodeert ende groote ongemakken aen menschen ende vee konden ende worden veroorsaekt ; actum Groningae in Curia Saturni den 4. Julii 1705. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 18 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884519
JBRAR: QUA.54#29
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende] het stiptelijk executeren [van de] placaten teegens het by straten lopen van doggen en zware honden ; actum Groningae in Curia Jovis den 4. Februarii 1712. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 18 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884522
JBRAR: QUA.54#30
Ordonnantie ofte proces-ordeninge voor 't Hooge ende Leege Gerichte van Borgemeesteren ende Raadt in Oldambster en Sappemeerster saaken, met den ankleve van dien : gearresteert den 20. Novemb. 1669. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884524
JBRAR: QUA.54#31
Instructie voor de breuckmester en executeur der beyde Oldambten. - Tot Groningen : by Cornelis Barlinck-Hof, 1693. - 18 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Note: Later verschenen o.d.t.: Instructie voor de breukmester en executeur der beide Oldambten.
0884579
JBRAR: QUA.54#32
Instructie voor de deurwaarders neffens de onderdienaars ofte lopers der beide Oldambten. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884595
JBRAR: QUA.54#33
Reglement van d'H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt voor de gerichts-dienaren in de beide Oldambten, als mede in 't gerichte van Sappemeer, op de executoriale ende vrywillige verkopingen der goederen, mitsgaders d'inninge van penningen ende d'uittellinge van dien. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884690
JBRAR: QUA.54#34
Extract uit het resolutie-boek der stadt Groningen ; Lunae den 13. Febr. 1708. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884693
JBRAR: QUA.54#35
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende het feit] dat men in den Oldambte begint te ondernemen verkopingen der vaste goederen, welke door creditoren onder beschryvinge sijn gebracht geworden ; actum Groningae in Curia Sabbathi den 3. May 1721. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884696
JBRAR: QUA.54#36
Ordonnantie van Borgemeesteren ende Raadt op het zyl-vest van Termunter-zyl : gerevideert ende gearresteert den 20. ende 21. May 1697. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884721
JBRAR: QUA.54#37
Ampliatie van de ordonnantie van Borgemeesteren ende Raadt op het zyl-vest van Termunter-zyl. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0557764
JBRAR: QUA.54#38
Ordonnantie op het bestellen van voorstanderen, oprechten van inventarien, innemen van reeckeningen en anders, d'administratie van pupillen goederen betreffende, in den gerichten van Selwerdt en Sappemeer, van beyde Oldambten, van Wedde, Westerwoldinge-landt, Bellingewolde en Bleyham, met derselver respective annexen : gearresteert den 15. Februarii 1678. - Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884786
JBRAR: QUA.54#39
Ordonnantie op de jacht van het wilt ende het visschen in beide Oldambten, de heerlijkheeden Wedde, Westerwoldinge-landt, Bellingewolde ende Bleiham, mitsgaders de stadt ende stadts tafel, 't gerichte van Selwert ende Sappemeer, cum annexis : gerevideert ende gearresteert den 2. Februarii 1711. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1724. - 21 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884810
JBRAR: QUA.54#40
Nieuwe syl-brief van Munter-Zijl van den 25. Novemb. 1601. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 20 cm (4-o). - (Corpus der Groninger regten) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nieuwe zyl-brief van Munter-Zyl. - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ins gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ....
0884825
JBRAR: QUA.54#41
Decisie, reglement ende wett by de Hooch Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden op den 19 Aprilis 1659 gearresteert, mitsgaders naerder correctie ende ampliatie by eenparige Ommelander resolutie vast gestelt ende by Hoogh-gemelte Heeren Staten Generael den 22 Februarii 1663 geapprobeert, waar op voortaen onverbreeckelick de regeringe vande Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers sal werden bestelt ende gereguleert, ende waer na sich yder joncker, hovelingh, eygen-erfde ende volmacht in deselve Ommelanden preciselijck sal hebben te reguleren en gedragen. - Te Groningen : by de Wed. J. van Velzen, 1729. - 19 cm (4-o) - Bibl.: Broekema 1744.
0883664
JBRAR: QUA.54#42
Verhandelinge vande Unie, eeuwich verbont ende eendracht ; tusschen die landen, provincien, steden ende leden van dien hier nae benoemt, binnen die stadt Utrecht gesloten ende gepubliceert vanden Stadt-huyse den 29. Januarii, anno MDLXXIX. - Tot Groningen : gedruckt by Rembertus Huysman, 1678. - 18 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Bibl.: Knuttel 419.
0883349
JBRAR: QUA.54#43
Naerdere unie der samentlijcke bontgenooten der Vereenichde Nederlanden. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1651]. - 19 cm (4-o) - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening. - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Bibl.: Knuttel 7033.
0883445
JBRAR: QUA.54#44
Poincten ende conditien gemaeckt tusschen zijne excellentie den heere prince Mauritz van Orangien ende graeff Wilhelm Ludwig van Nassauw met de Raeden van State ter eenre, ende de stadt Groeningen ter andere sijden ; geaccordeert ende gesloten in 't leger tot Helpen voor Groeningen den 23. Julii 1594. - Tot Groningen : gedruckt by Rembertus Huysman, 1678. - 19 cm (4-o) - Bibl.: Van der Wulp 790. - Bibl.: Van Alphen 428a.
0883360
JBRAR: QUA.54#45
Verscheyden definitive uytspraecken ende sententien uyt den name ende van wegen de Ed. Mog. Heeren Staten Generael vanden vereenighden Nederlanden, gepronuncieert in 'sGraven-Hage inde jaren vijfthienhondert seven-ende-tnegentigh ende vijfthienhondert negen-ende-tnegentigh respective, tusschen de jonckeren, hovelingen, eygenerfden ende volmachten der karspelen vanden Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers, requiranten ter eenre, ende Borgemeesteren ende Raedt olde ende nye, sampt Taelmans mette geswooren meente der stadt Groeningen ter andere zijden. - Tot Groningen : gedruckt by Rembertus Huysman, 1678. - 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Bibl.: Broekema 1406.
0883391
JBRAR: QUA.54#46
Memoria van de differentiale poincten van wegen de Ommelanden tusschen d'Eems ende Lauwers, overgegeven aen sijne Gen. ende die heeren Johan van Santen ende Julius van Eysingha, raaden van Staten der Vereenichde Nederlanden, sulcx die by interventie van deselve tusschen de Ommelanden ende stadt Groningen zijn aff-gedaen volgens ende uyt crachte van seeckere resolutie commissariael der Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden van den XXIX. Novemb. XVIc en II ; aldus gedaen in 's Gravenhage den 17. Februarii 1648. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1648]. - 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Note: Ex. L qu 407 dl 19 bevat tevens: Sententie interlocutoir anno 1643. - Bibl.: Van Alphen 44 (vgl.).
0883474
JBRAR: QUA.54#47
Conclusien by stadt ende lande respective genomen, met die decisien daer op gevallen ende uyt-gegeven by d' Hooch Moogende Heeren Staten Genrael der Vereenichde Nederlanden den 24. Julii 1640. - Tot Groningen : by d'Weduwe van Edzard Huysman, 1668. - II, 38 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Bibl.: Broekema 1216. - Bibl.: Knuttel 9701a (vgl.).
0883501
JBRAR: QUA.54#48
Twee sententien uut den name van wegen den Hoogh-Moogenden ende Edelen Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, gepronuncieert in 's Graven-Hage, d'eene op den vierden Decembris anno sesthien-hondert thien ende d'andere den derden Julii sesthien-hondert vijfthien, tusschen den borger-meesteren, bou-meesteren ende t'samentlijcke eede-genoten der stadt Appingadamme in den Friesschen Omme-landen tusschen den Eemse ende Lauwers, eysschers ter eenre, ende Borger-meesteren ende Raedt out ende nieuw, samt Taelmans metten gesworen meente der stadt Groeningen, verweerders ter anderen zijden. - In 'sGraven-Hage : gedruckt by Hillebrant Jacobsz, 1615. - 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Bibl.: Knuttel 2187a.
0883463
JBRAR: QUA.54#49
Sententien ofte decisien over diverse differentiale poincten gedaen ende gearresteert by Syn Hoocheyt ende de heeren gecommittierden van de Hoge Mogende Heeren Staeten Generael der Vereenichde Neederlanden ende in de vergaderinge van Hoochgemelte hare Hoge Mogende gepronuncieert den 7. Augusti 1649 st. novo. - Tot Groningen : by Hans Sas, 1649. - 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden .... - Bibl.: Van Alphen 218.
0883676
JBRAR: QUA.54 NB: CON
Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-Camer der provincie van stadt Groningen ende Ommelanden, waer na sy sich van wegen de hooge overicheyt ende heerlickheyt derselver inde bedieninge haeres ambts respectivelijck sullen hebben te reguleren. - Tot Groningen : by de Weduwe van Edzard Huysman, 1667. - 60 p. ; 19 cm (4-o)
0882806
JBRAR: QUA.55
Recruil van alle de authentijcke stukken, raeckende het geschil tusschen de stadt Groeningen en Ommelanden, met den aenkleven van dien : waer uyt de gantsche staet des geschils tussen stadt en lande gesien kan worden. - t'Amsterdam : by Jan Gerritsz., 1677. - II, 86 p. ; 22 cm (4-o) - Bibl.: Knuttel 11534.
0907902
JBRAR: QUA.56
Primum plebicitum Fiwelgumanum, of dat eerste Fywelghe landes regt van kerken te bezetten ; uit een oud handschrift overgeschreven en met andere vergeleeken. - [Groningen] : [s.n.], [ca. 1780]. - 23 cm (8-o) - Note: Overdr. uit: Werken van het Genootschap Pro excolendo iure patrio, dl. 3.
0907893
JBRAR: QUA.57
Reglement van bestuur voor het platte land der provincie Groningen. - Groningen, 1820.
0700708
JBRAR: QUA.58#2
Ordonnantie van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen op 't versoeken en impetreren van relieven ; gearresteert in Curia Jovis den 30. Augusti 1677. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1734. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0182945
JBRAR: QUA.58#3
Ordonnantie van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen op het procederen in cas van arrest. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1734. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0182944
JBRAR: QUA.58#4
Ordonnantie op de mondelyke playdoyen der advocaten en procureurs binnen Groningen ; actum Groningae Saturni den 6. April 1622. - [S.l.] : [s.n.], [a. 1735]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0884934
JBRAR: QUA.58#5
Ordre op het verdagen, verhoren ende be-edigen der getuigen in Groningen ; aldus gearresteert Groningae Jovis den 1. May anno 1634. - [S.l.] : [s.n.], [a. 1735]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0884935
JBRAR: QUA.58#6
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende de rechten van de] appellant ; actum Groningae Jovis den 23. May 1672. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1735]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0884939
JBRAR: QUA.58#7
Reglement van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen nopende het exerceren van alle stadts en Oldambster commissien, mitsgaders de convocatien der creditoren. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1734. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen 1723.
0883791
JBRAR: QUA.58#8
Ordonnantie van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt op 't prothocol ende 't recht van praeferentie. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1734. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0182943
JBRAR: QUA.58#9
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende het in gebreke blijven van betaling van] boelgoederen ; [actum 1680, 1711 en 1721]. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1735]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0884943
JBRAR: QUA.58#10
Extract uit het resolutie-boek der stadt Groningen : Lunae den 17. Febr. 1679. - [S.l.] : [s.n.], [a. 1735]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0884948
JBRAR: QUA.58#11
Ordonnantie gemaakt voor de heeren commissarien tot de kleine zaken de koop-handel betreffende. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1734. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0182942
JBRAR: QUA.58#12
Instructie en ordonnantie op de wees-kamer, met den ankleve van dien, als mede voor de commissarissen der huwelykze zaken. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1734. - 20 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-II-Ord gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723. - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0182926
JBRAR: QUA.58#13
Constitutien behelsende ordonnantien op saaken van houlijken, houlijks voorwoorden, erffenissen, donatien en oevelgank etc. den 15. May 1689, alsmede op allerhande conventien en contracten den 25. April 1701, koop en verkoop, verhuiringe van huisen en landen etc. den 6. Febr. 1702 : by Borgemeesteren ende Raadt oud en nieuw, met taalmannen en geswoorne gemeente in Groningen gearresteert. - Tot Groningen : by de Weduwe van Joh. Barlinkhof, 1721. - IV, 103, I p. ; 20 cm (4-o)
0182913
JBRAR: QUA.58#14
Ordonnantie van de kluft : gearresteert by Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, den 1. Decemb. 1658 en gerevideert den 13. Febr. 1717. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1734. - 20 cm (4-o)
0183371
JBRAR: QUA.58#15
Ordonnantie op de oculaire inspectien ofte gerichtelyke besigtingen in dese stadts judicature. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1734. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0183372
JBRAR: QUA.58#16
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende een klacht van] de olderman ende heuvelingen, beneffens de respective gilde-broederen ; actum Groningae in Curia Lunae den 17. January 1698. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1735]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0884447
JBRAR: QUA.58#17
Ordonnantie op de delicten, als misdaden in 't gemeen, misdaat tegens het gemeene best of hooge overigheidt, van doodtslag, wondingen, misdaat tegens persoonen, van hoererye en ehebreuke, misdaat tegens de eer, tegens het goedt en van oneigentlyke misdaden : by Borgemeesteren ende Raadt, oudt en nieuw, met taalmannen en geswoorne meente in Groningen, gearresteert den 4. July 1725. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1734. - 28 cm (4-o). - (Corpus der Groninger rechten ; 22) - Note: Ex. AB doorschoten. - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0885165
JBRAR: QUA.58#18
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende] jaar-merkten ; actum Groningen den 23. Septemb. 1670. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1735]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0884474
JBRAR: QUA.58#19
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende misbruik van] de trek-weg van Groningen na Winschoten ... met wagens, karren en hoorende beesten, die niet een voor een worden geleidet ; actum Groningae Saturni den 26. Marty 1681. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1735]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0884496
JBRAR: QUA.58#20
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende] diverse doleances van verscheidene borgeren en ingezetenen, welke hooven hebben binnen dese stadt, dat by nacht en ontijden haar hof-gereedtschappen en andere goederen uit de hoven gestolen ... : actum Groningae in Curia Marty den 16. Martii 1717. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1735]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0884875
JBRAR: QUA.58#21
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende] de dertelheit en moetwille van eenige perzoonen, die zig des nachts niet ontzien, niet alleen de glazen onzer borgeren in te slaan ..., maar zelfs de stadts lanteerns ... te beschadigen ; aldus gearresteert Groningae in Curia den 13. February 1720. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1735]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0884928
JBRAR: QUA.58#22
Ordonnantie ofte proces-ordeninge voor 't Hooge ende Leege Gerichte van Borgemeesteren ende Raadt in Oldambster en Sappemeerster saaken, met den ankleve van dien : gearresteert den 20. Novemb. 1669. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1734. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0884523
JBRAR: QUA.58#23
Instructie voor de breukmester en executeur der beide Oldambten. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1735. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0182924
JBRAR: QUA.58#24
Instructie voor de deurwaarders neffens de onderdienaars ofte lopers der beide Oldambten. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1735. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0182925
JBRAR: QUA.58#25
Reglement van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt voor de gerichts-dienaren in de beide Oldambten, als mede in 't gerichte van Sappemeer, op de executoriale ende vrywillige verkopingen der goederen, mitsgaders d'inninge van penningen ende d'uittellinge van dien. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1735. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0183381
JBRAR: QUA.58#26
Extract uit het resolutie-boek der stadt Groningen : Lunae den 13. Febr. 1708. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1735]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0884953
JBRAR: QUA.58#27
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende het feit] dat men in den Oldambte begint te onderneemen verkopingen der vaste goederen, welke door creditoren onder beschrijvinge zijn gebracht geworden ; actum Groningae in Curia Sabbathi den 3. May 1721. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1735]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0884959
JBRAR: QUA.58#28
Ordonnantie van Borgemeesteren ende Raadt op het zyl-vest van Termunter-zyl. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1735. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0182940
JBRAR: QUA.58#29
Ampliatie van de ordonnantie van Borgemeesteren ende Raadt op het zyl-vest van Termunter-zyl. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1735. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0182909
JBRAR: QUA.58#30
Ordonnantie op het bestellen van voorstanderen, oprechten van inventarien, innemen van rekeningen en anders, d'administratie van pupillen goederen betreffende, in de gerichten van Selwert en Sappemeer, van beide Oldambten, van Wedde, Westerwoldinge-landt, Bellingewolde en Bleiham, met derselver respective annexen : gearresteert den 15. Februari 1678. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1735. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723.
0182939
JBRAR: QUA.58#31
Ordonnantie op de jacht van het wildt ende het visschen in beide Oldambten, de heerlykheden Wedde, Westerwoldinge-landt, Bellingewolde ende Bleyham, mitsgaders de stadt ende stadts tafel, 't gerichte van Selwert en Sappemeer, cum annexis : gerevideert ende gearresteert den 2. Febr. 1711. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1735. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, Groningen, 1723.
0182947
JBRAR: QUA.58#32
Nieuwe zyl-brief van Munter-Zyl van den 25. Novemb. 1601. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1735]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. Groningen, 1723. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl.
0884834
JBRAR: QUA.58 NB: CON
Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, 1. Op 't neder-gerichte, 2. Op 't stuk van executie, mitsgaders de instructie voor deser stadts pander ende water schulte. - Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723. - II, 37 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Ex. ERC-II-Nie gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0182946
JBRAR: QUA.59
Ordre van procederen voor de gerichten der heerlykheid Wedde en Westerwoldingeland, Bellingewolde en Blyham cum annexis. - Te Groningen : by Jan Hindrik en Leonard Bolt, 1784. - IV, 100 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ex. J oct 837 doorschoten.
0891774
JBRAR: QUA.60
Reglement op de jagt en visschery in de heerlykheid Wedde, Westerwoldingerland, Bellingewolde en Blyham, cum annexis, van den 10 Sept. 1795. - Te Groningen : by Jan Hindrik Bolt, [ca. 1795]. - II, 11 p. ; 21 cm (4-o)
0907812
JBRAR: QUA.61
Reglement op de jagt en visschery in de provincie van stad Groningen en Ommelanden van den 4 Sept. 1795. - Te Groningen : by Jacob Bolt, [ca. 1795]. - II, 11 p. ; 21 cm (4-o)
0907806
JBRAR: QUA.62
Placcaet, resolutie, generale ordonnantie, mitsgaders ordre van verpachtinghe ende procederen, item particuliere ordonnantien ende instructien op 't collecteren ende innen van de generale middelen van stadt Groningen ende Ommelanden. - Tot Groningen : gedruckt by Catharina Zandt, 1697. - 308, 199 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Bevat tevens, naast verschillende placaten, resoluties en ordonnanties uit de jaren 1656-1700, met eigen titelblad: Forme ende maniere waer nae de penningen van de provincie van de stadt Groningen ende Ommelanden voortaen ge-innet ... sullen worden; Ordonnantie volgens dewelke... binnen de provincie van stadt Groningen ende Ommelanden ingevoert ende geheven sal worden het middel op de collaterale successien ...; Ordonnantie volgens de welcke ten behoeve der provincie van stadt ende lande ... geheven sal worden den vijftichsten pennink ...; Ordre op 't deur varen der scheepen van de dubbelde spil-sluys; Nadere ordre op het gebruyck van de beyde provinciale spil sluysen leggende in Groningen ...; De grootheyt der maten van grasen, jucken, deymaten, voerlingen ... 5de dr. van veel fauten verb..
0883217
JBRAR: QUA.63
Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitsgaders van het land van Drent: of beschrijving van de kerken ... / uyt het Latijn vert. en met aantekeningen opgehelderd door H. V. R.. - Leiden : by Christiaan Vermey, 1724. - [XIV], 616 p. : ill. ; 19 cm - Note: Auteur is H. F. van Heussen. - Note: Vertaler is Hendrik van Rijn.
0563397
JBRAR: QUA.64
Ordonnantie op de jacht van het wilt ende het visschen in het gerichte van Sappe-meer cum annexis. - Tot Groningen : by Hans Sas, 1651. - 19 cm (4-o)
0883484
JBRAR: QUA.65#2
Ordonnantie op het versorgen en incopen van vivres en waepenen der borgeren en inwoonderen deser stadt. - In Groningen : gedruckt by Frans Bronchorst, 1671. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885259
JBRAR: QUA.65#3
Extract uit het resolutie-boek der stadt Groningen ; Veneris den 26. Novemb. 1675. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1700]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885260
JBRAR: QUA.65#4
Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, 1. Op 't neder-gerichte, 2. Op 't stuk van executie, mitsgaders de instructie voor deser stadts pander ende water schulte. - Tot Groningen : by Cornelis Barlinck-Hof, 1685. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885270
JBRAR: QUA.65#5
Ordonnantie op de jacht van het wilt ende het visschen in beyde Oldambten, de heerlijckheden Wedde, Westerwoldinge-landt, Bellingwolde ende Blyham, mitsgaders de stadt ende stadts tafel, 't gerichte van Selwert ende Sappemeer cum annexis. - Tot Groningen : gedruckt by Cornelis Barlinck-Hof, 1688. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885284
JBRAR: QUA.65#6
Instructie voor de breuckmester en executeur der beyde Oldambten. - Tot Groningen : by Cornelis Barlinck-Hof, 1693. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885288
JBRAR: QUA.65#7
Ordonnantie van d' H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt op 't prothocol ende 't recht van praeferentie. - Tot Groningen : by Cornelis Barlinck-Hof, 1701. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885293
JBRAR: QUA.65#8
Ordonnantie op de ratel-wacht : by Borgemeesteren ende Raadt in Groningen gearresteert den 17. November anno 1681. - Gedruckt tot Groningen : by Cornelis Barlinck-Hof, 1702. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885294
JBRAR: QUA.65#9
Ordonnantie van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen op het procederen in cas van arrest. - Gedruckt tot Groningen : by Johannes Barlinck-Hof, 1704. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885295
JBRAR: QUA.65#10
Ordonnantie van de H. Heeren Borgemesteren ende Raadt in Groningen op 't versoecken en impetreren van relieven : gearresteert in Curia Jovis den 30 Augusti 1677. - Gedruckt tot Groningen : by Johannes Barlinck-Hof, 1704. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885296
JBRAR: QUA.65#11
Ordonnantie van de kluft : gearresteert by Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, den 1. December anno 1658. - Tot Groningen : gedruckt by Johannes Barlinck-Hof, 1706. - 20 cm (4-o)
0885297
JBRAR: QUA.65#12
Ordonnantie der Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen gestatueert op de taxt der vrachten van de beurt-schepen varende op Amsterdam. - Tot Groningen : gedrukt by Johannes Barlinck-Hof, 1708. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885303
JBRAR: QUA.65#13
Reglement van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen voor de gerichts-dienaren in beyde Oldambten, het Gorecht ende Sapmeer, op de executoriale ende vrywillige verkoopingen der goederen, mitsgaders de inninge van penningen ende uit-tellinge van dien. - Tot Groningen : by Johannes Barlinck-Hof, 1708. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885310
JBRAR: QUA.65#14
Ampliatie van de ordonnantie van Borgemeesteren ende Raadt op het zyl-vest van Termunter-Zyl. - Tot Groningen : by Johannes Barlinck-Hof, 1708. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0557762
JBRAR: QUA.65#15
Ordonnantie op de verdeilinge der panden onder de twalf lanteern-opstekers, waar na deselve haar sullen moeten reguleren. - Tot Groningen : gedrukt by Johannes Barlinkhof, 1709. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885323
JBRAR: QUA.65#16
Reglement van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen voor de gerichts-dienaren in beyde Oldambten, het Gorecht ende Sapmeer, op de executoriale ende vrywillige verkoopingen der goederen, mitsgaders de inninge van penningen ende uyt-tellinge van dien : gerevideert ende gearresteert den 27. May 1709. - Tot Groningen : by Johannes Barlinck-Hof, 1709. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885327
JBRAR: QUA.65#17
Ordonnantie op de jacht van het wilt ende het visschen in beide Oldambten, de heerlijkheden Wedde, Westerwoldinge-landt, Bellingewolde ende Bleyham, mitsgaders de stad ende stads tafel, 't gerichte van Selwert ende Sappemeer, cum annexis : gerevideert ende gearresteert den 2 Februarii 1711. - Tot Groningen : by Johannes Barlinck-Hoff, 1711. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885336
JBRAR: QUA.65#18
Articulen ende conditien waar op Borgemeesteren ende Raadt der stadt Groningen, door hare heeren gecommitteerden by publique ophangingh den 1. May 1711 in voorschreven stede op het Heeren Wyn-huys gedencken te verpachten an de meest-biedende haare Banck van Leeningh voor de tijdt van twintigh achter een volgende jaaren, anvangh sullende nemen den 1. Januari 1712. - Tot Groningen : by Johannes Barlinck-Hoff, 1711. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885338
JBRAR: QUA.65#19
Reglement van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen nopende het exerceren van alle stads en Oldambster commissien, mitsgaders de convocatien der creditoren. - Tot Groningen : by Johannes Barlinkhof, 1712. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885354
JBRAR: QUA.65#20
Ordonnantie op de accys van de kraane en desselfs geregtigheid in de stad Groningen. - Te Groningen : by Johannes Barlinkhof, 1714. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885356
JBRAR: QUA.65#21
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende het feit dat] eenige personen onder de stads tafel, van Sappemeer ... haar brakken, leger of andere ter jagt afgerigte honden alleen sonder eenige opsigt door het gandsche velt laaten loopen te jagen en al het voorkomende wild vernielen ; actum in Curia Groningae Veneris den 27. Aprilis 1714. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885362
JBRAR: QUA.65#22
Extract uyt het resolutie-boek der stad Groningen ; Veneris den 21 Februarii 1716. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885360
JBRAR: QUA.65#23
Ordonnantie der H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt op de exercitie ende het gebruik der brand-spuiten, mitsgaders de pligt van officier ende borger, van brandmeester, opsigter, watermender, koorendrager ende ratelaar. - Gedrukt te Groningen : by Johannes Barlinkhof, 1716. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885364
JBRAR: QUA.65#24
Ordonnantie van de kluft : gearresteert by Borgemeesteren ende Raadt in Groningen den 1 December 1658 en gerevideert den 13 Februarii 1717. - Te Groningen : gedrukt by Johannes Barlinkhof, [1717]. - 20 cm (4-o)
0885366
JBRAR: QUA.65#25
Instructie voor de verlaatsmeester van 't nieuwe steenen verlaat tot Martenshoeck, benevens de schipperen soo gewoon sijn met haare groote en kleine vaartuigen daar door te varen. - Te Groningen : by de Weduwe van Johannes Barlinkhof, 1718. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885369
JBRAR: QUA.65#26
Instructie voor de geene welke het verlaat komen te trecken in de A by de Ulsda, benevens de schipperen welcke door het genoemde verlaat met haare vaartuigen komen te vaaren. - Te Groningen : by de Weduwe van Johannes Barlinkhof, 1718. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885384
JBRAR: QUA.65#27
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen van eenige diaconen ten platten lande klachten synde voorgekomen, dat Haar Ed. Mog. ordonnantie van den 25. Januarii 1651 ..., als mede 't placcaat van de 6. Sept. 1685, in non observatie beginnen te geraken, hebben goedgevonden en verstaan de selve te renoveren .... - Te Groningen : by de Weduwe van Joh. Barlinkhof, 1719. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885388
JBRAR: QUA.65#28
Ordonnantie op de kinderbieren, wyncoopen, bruiloften en begravenissen der dooden over het Gooreght, Sappemeer, beide Oldambten, Wedde en Westerwoldingelandt, Bellingewolde en Blyham : gerevideerd, geamplieerd en gearresteerd by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen den 4 Decemb. 1721. - Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1721. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885397
JBRAR: QUA.65#29
Ampliatie en alteratie van de ordonnantie op de kinderbieren, wynkoopen, bruiloften en begravenissen der dooden over het Gorecht, Sappemeer, beide Oldambten, Wedde en Westerwoldinge-landt, Bellingewolde en Bleyham : den 4. Decemb. 1721 gearresteert. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1735. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0557768
JBRAR: QUA.65#30
Extract uit het resolutie-boeck der stad Groningen ; Jovis den 21. May 1722. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1722]. - 52 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885440
JBRAR: QUA.65#31
Reglement by Borgemeesteren ende Raadt in Groningen op de beroepinge der predikanten, keur van kerk-voogden, schoolmeesters, organisten ende kosters in de respective carspelen van beyde Oldampten, 't Goorecht ende Sappemeer, mitsgaders de heerlykheydt Wedde, Westerwoldinger-landt, Bellingwolde ende Blyham : gearresteerd den 21. Februarii 1673. - Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885444
JBRAR: QUA.65#32
Nader ordonnantie op het kiesen van praedicanten, als anders in Westerwoldinge-landt ; aldus geapprobeert ende gearresteert Groningae in Curia, Saturni den 14. Februarii 1739. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1739]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885471
JBRAR: QUA.65#33
Nadere ampliatie omtrent het geëmaneert reglement op de beroepinge der praedicanten, keur van kerk-voogden, schoolmeesters, organisten in beide Oldambten ..., den 21 Februarii 1673 gearresteert ; aldus geresumeert en gearresteert in Curia, Groningae, Saturni den 20. Juni 1744. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1744]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885474
JBRAR: QUA.65#34
Instructie voor de voogden van de gasthuysen in dese stadt Groningen. - Gedrukt tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885478
JBRAR: QUA.65#35
Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, 1. Op 't neder-gerichte, 2. Op 't stuk van executie, mitsgaders de instructie voor deser stadts pander ende water schulte. - Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723. - II, 37 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Ex. ERC-II-Nie gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0182946
JBRAR: QUA.65#36
Borgemeesteren ende Raadt in Groningen [betreffende] klagten ... voorgekomen over de incovenienten, die sedert de aangenomene verbeterde Juliaanse Stijl zijn veroorsaakt omtrent de tijdt wanneer de dienst-boden in dese stadt haare diensten moeten aanvaarden en verlaaten ; actum Groningae in Curia Jovis den 4. November 1723. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1723]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885491
JBRAR: QUA.65#37
Reglement op het sluiten en openen der poorten en boomen der stadt Groningen. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1725. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885496
JBRAR: QUA.65#38
Extract uit het resolutie-boek der stad Groningen ; Martis den 22. April 1727. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1727]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885505
JBRAR: QUA.65#39
Ordonnantie by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, gearresteert op de post-wagen varende van hier op de Lemmer en vice versa. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1728. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885510
JBRAR: QUA.65#40
Reglement by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen op 't yken der gewigten, ellen en maten, in dese stad, beide Oldambten, 't Goregt en Sapmeer, Wedde, Westerwoldinge land, Bellingewolde en Blyham gearresteerd, als mede instructie voor de yker deser stad. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1728. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885548
JBRAR: QUA.65#41
Instructie voor de commissaris of aanteikenaar der goederen en koopmanschappen, die van hier versonden werden op Leeuwarden, 't Heeren Veen, Sneek en de Lemmer of elders, met de geoctroyeerde vragtschepen en vice versa : gearresteerd by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1728. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885551
JBRAR: QUA.65#42
Reglement van Borgemeesteren ende Raadt in Groningen op de Duitse school-meesteren ende haare diensten, qualificatie derzelver, ordres in schoolen, als mede het getal der schoolmeesteren ende haare tractementen. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1730. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885558
JBRAR: QUA.65#43
Ordonnantie voor de voerlieden en menners van de turfwagens binnen Groningen. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1731. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885559
JBRAR: QUA.65#44
Ordonnantie van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt op de geprivilegeerde ende extraordinaris week-merkt in Groningen. - Tot Groningen : by Gesina Elama, 1731. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885562
JBRAR: QUA.65#45
Instructie voor de yker van wynvaaten, biervaaten, botertonnen ende draftonnen, mitsgaders kooltonnen. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1731. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885564
JBRAR: QUA.65#46
Ordonnantie op het beter reinigen der merkten, straten, cingels en andere publique plaatzen deser stadt. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1731. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885566
JBRAR: QUA.65#47
Ordonnantie op de ratel-wacht in Groningen. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1732. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885568
JBRAR: QUA.65#48
Articul-brief ofte wacht-ordeninge des borgerlyken regiments binnen Groningen, zoo en als dezelve nu van nieuws nagezien ende vermeerdert is by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt der voorsz. stadt. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1732. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885571
JBRAR: QUA.65#49
Ordonnantie der H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt op de exercitie ende het gebruik der brand-spuiten, mitsgaders de pligt van officiers ende borger, van brandt-meester, opsigter, watermenders, koorendragers ende ratelaars. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1732. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885573
JBRAR: QUA.65#50
Brandt-ordre ofte ordonnantie der H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt om te verhoeden ende lesschen allerhande brandt-schade met den gevolge van dien. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1732. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885578
JBRAR: QUA.65#51
Instructie voor de poortiers ende opzigters op de poorten, havenen en boomen dezer stadt. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1732. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885581
JBRAR: QUA.65#52
Ordonnantie by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, gearresteert op de post-wagen varende van hier op de Lemmer en vice versa. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1732. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885587
JBRAR: QUA.65#53
Ordonnantie van Borgemeesteren ende Raadt op de haven van der A en de krane, met annexen. - Te Groningen : by Gesina Elama, 1732. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl ....
0885591
JBRAR: QUA.65 NB: CON
Nieuwe sijl-brief van Munter-Zijl van den 25. Novembr. 1601. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1725]. - 20 cm (4-o) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nieuwe zyl-brief van Munter-Zyl.
0885193
JBRAR: QUA.66
Wichers, Hendrik Ludolf (1747-1840).
Verklaring van het tractaat van de reductie der stadt Groningen aan de Unie van Utrecht / door Henr. Lud. Wichers. - Te Groningen : bij J. Dikema [etc.], 1794-1796. - 2 dl. ; 20 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS: 1 bd..
0907707
JBRAR: QUA.67
Wartum, Petrus Rosier van.
De potestate in liberos, parentibus competente in statu naturali, et civili Groningo-Ommelandico / scripsit Petrus Rosier van Wartum. - Groningae : apud L. Huisingh, 1794. - 49 p. ; 26 cm - Note: Proefschrift Groningen.
0182905
JBRAR: QUA.68
Voorloopig register van charters, privilegien, placaaten, ordonnantien enz. stad en lande betreffende, en kunnende dienen tot het opmaaken van derzelver groot placaat en charter boek, loopende tot aan de reductie, of het jaar 1594 ; [samengest. door A. J. de Sitter]. - Te Groningen : by Petrus Doekema, 1789. - VI, 319 p. ; 24 cm
0141656
JBRAR: QUA.69
Privilegien en handvesten der stede en des eilands van Texel ; [uitgeg. door Balthazar Huydecoper]. - Te Amsterdam : by B. van Gerrevink [etc.], 1745. - XVI, 96 p. ; 22 cm (4-o) - Bibl.: Van Doorninck 2, 2958.
0178193
JBRAR: QUA.70
Verzameling van reglementen, instructien en dispositien, gestatueert door Zyne Doorlugtigste Hoogheid W. C. H. Friso, prince van Orange en Nassau, &c. &c. &c., en vervolgens door Haare Koninglyke Hoogheid mevrouwe de princesse gouvernante ..., strekkende tot onverbrekelyke wetten voor de provincie van stadt en lande. - Te Groningen : by Jacob Bolt, 1761. - 4 dl. (1 bd.) - Note: Voor de dl. zie: I. Reglement van Zyne Doorlugtigste Hoogheid den heere prince van Orange ... II. Reglementen, ordonnantien, instructien en proces-ordres, zoo voor het Hof van Justitie ... III. Reglement van haare Koninklyke Hoogheid mevrouwe de princesse douairiere van Orange ... IV. Instructie voor het jagt gerichte ... in de provincie van Groningen en Ommelanden ....
0891789
JBRAR: QUA.71
Het stadboek van Groningen van het jaar 1425 / naar het oorspr. afschrift afgedrukt en met ophelderende aanmerkingen [door J. de Rhoer] uitg. door het genootschap: Pro Excolendo Jure Patrio, te Groningen. - Groningen : Schierbeek, [1828]. - [XIV], 18, 224, 320 p. : ill. ; 22 cm
0700741
JBRAR: QUA.72
Reglement van zyne doorlugtigste hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau etc. etc. etc. om te dienen tot een fundamentele en onverbrekelyke wet, waar na alle zaken zoo van politie als justitie, daar in vervat, voortaan in de stad Groningen en in de Ommelanden zullen worden beleid en behandelt. - Te Groningen : by Niclaas Jacob Crans, 1751. - 94, 10 p. ; 26 cm - Note: Met aantekeningen in handschrift.
0169436
JBRAR: QUA.73
Binckes, Simon.
Verklaaringe van de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Friesland, anders genaamd 's lands ordonnantie : behelzende alzoo de text het egte tegenswoordige statuaire recht ... waar bij gevoegd zijn verscheidene placaaten ... / door Simon Binckes. - Leeuwarden : Gerrit Tresling, 1785-1786. - 4 dl.
0810236
JBRAR: QUA.74
Beyma, Coert Lambertus van (1753-1820).
Tractatus de grietmannis / scripsit C. L. à Beyma. - Franequerae, 1780.
0804595
JBRAR: QUA.76
Carolus, Johannes.
Joannis Caroli De rebus Casparis â Robles Billaei in Frisia gestis commentariorum libri IV .... - Leovardiae : excudit Tobias van Dessel, 1731. - XXV, 272 p. ; 20 cm (4-o)
0909389
JBRAR: QUA.77
Decisionum Ostfrisicarum sive insignium controversiarum et quaestionum forensium in laudatissimis et supremis dicasteriis ... centuria prima ; indice triplici, uno ordinis, altero sententiarum, tertio rerum et verborum locupletissimo instructa auctore Engelberto Kettler. - Bremae : typis Hermanni Braueri, 1675. - XV, 1024 p. ; 21 cm
0140866
JBRAR: QUA.78
Grupen, Christian Ulrich.
Christiani Ulrici Grupen Disceptationes forensis cum observationibus. - Lipsiae : sumtibus Michaelis Turpii, 1737. - XIV, 1098 XII p. ; 21 cm (4-o) - Note: 1. De judiciiis curiae in terris Brunsvico Luneburgicis. 2. De judiciis provincialibus. 3. De marklo s. marslo Saxonum Campo Martio. 4. De steuris petitionibus et servitiis. 5. De provincia gographiatus vulgo gocscap. 6. De statu Hannoverensi ecclesiastico ex sigillis illustrato.
0909373
JBRAR: QUA.79
Oude Friesche wetten / met eene Nederduitsche vert. en ophelderende aant. voorz. [door Petrus Wierdsma en Petrus Brantsma]. - Te Campen [etc.] : by J. A. de Chalmot [etc.], [1783-1788]. - 2 stk. (1 bd.) IV, 404 p. ; 25 cm (4-o) - Bibl.: Van Doorninck 2, 4265.
0909441
JBRAR: QUA.80
Heussen, Hugo Franciscus van.
Oudheden en gestichten van Vriesland, tusschen 't Vlie en de Lawers : behelzende de oudheden, opkomsten, en benaamingen der steden, dorpen, en andere plaatzen van Vriesland ... / uyt het Latijn vert. en met aant. opgehelderd door H. v. R.. - Te Leiden : by Christiaan Vermey, 1723. - 2 dl. : ill. ; 20 cm (8-o) - Note: De ondertitel van dl. 2 is enigszins andersluidend. - Note: Auteur is Hugo Franciscus van Heussen. - Note: Vertaler is Hendrik van Rijn. - Bibl.: Knuttel, Ned. bibl. van kerkgesch. 135.
0563396
JBRAR: QUA.81
Hamerster, Dominicus.
Naukeurige en duidelyke verklaring over de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Frieslandt : volgens Staats resolutie van den 12 Maart 1722 gedrukt en gepubliceert : uit het gemeene keizerlyke recht opgeheldert, en met zeer veele gewysde zaaken van den Provincialen Hove aldaar, nader bevestigt: dienende ook tot verdere opening en betoging van het geen Ulrik Huber in een aanmerkelyk getal plaatzen van zyne "Hedendaagsche rechtsgeleertheit" bygebragt en aangeweezen heeft : met verscheide nieuwe gewysdens van hoog gedachten hove en byzondere aanmerkingen, veelzins vermeerdert / opgestelt door Dominicus Hamerster. - Te Leeuwarden [etc.] : by H. A. de Chalmot en comp. [etc.], 1760-1783. - 3 dl. (2 bd.) ; 27 cm (4-o) - Note: Dl. 1-2: 3de dr.. - Note: Dl. 3: uitg. door Ulrich Jan Huber.
0481491
JBRAR: QUA.81
Hamerster, Dominicus.
Naukeurige en duidelyke verklaring over de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Frieslandt : volgens Staats resolutie van den 12 Maart 1722 gedrukt en gepubliceert : uit het gemeene keizerlijke recht opgeheldert, en met zeer veele gewysde zaaken van den Provincialen Hove aldaar, nader bevestigt : dienende ook tot verdere opening en betoging van het geen Ulrik Huber in een aanmerkelyk getal plaatzen van zyne "Hedendaagsche Regtsgeleertheit" bygebragt, en aangeweezen heeft / opgestelt door Dominicus Hammerster. - Te Leeuwarden [etc.] : gedrukt by Tobias van Dessel [etc.], 1741-1783. - 3 dl. ; 27 cm (4-o) - Note: Dl. 3: uitg. door Ulrich Jan Huber.
0481492
JBRAR: QUA.82
Huber, Zacharias.
Zachariae Huber, Ulr. fil. Observationes rerum forensium ac notabilium in suprema Frisiorum curia judicatarum. - Leovardiae : excudit Henricus Halma, 1723-1727. - 2 dl. ; 20 cm (4-o) - Note: Dl. 2 o.d.t.: Decisiones Frisicae, sive observationes rerum in suprema Frisiorum curia judicatarum.
0909589
JBRAR: QUA.83
Lex Frisionum sive antiquae Frisiorum leges a reliquis veterum Germanorum legibus ; separatim editae et notis illustratae a Sibrando Siccama ; accedunt statuta Opstalbomica anno 1323 rogata ; recensuit curatius et ordinatius edidit Carolus Guilielmus Gaertner. - Lipsiae : impensis Haered. Lanckisianorum, 1730. - 154, VI p. ; 21 cm (4-o) - Note: Ex. L qu 182 dl 2 en ex. RGS-GS ERD-II-Sax onderdeel van Saxonum leges tres ....
0140873
JBRAR: QUA.84
Ontwerp ter geregelde oproeping des volks, tot het daarstellen eener volkoomene en vrije volks-representatie in de provintie Friesland. - Te Leeuwarden : ter drukkerije van J.D. v.d. Haak, 1795. - 40 p. ; 20 cm
0147201
JBRAR: QUA.85
Huber, Ulrik.
Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk / door Ulrik Huber. - 3de dr., verm. met veele nieuwe gewijsde saken, ende hervormt in gevolge van de nieuwe 's landts ordonnantie der selver provintie door Zacharias Huber. - t'Amsterdam : by Gerard onder de Linden, 1726. - XIV, 968, LXI p. ; 25 cm (4-o)
0141657
JBRAR: QUA.86
Propositie ter vergaderingen vande Hooge ende Moghende heeren, mijn heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden gedaen, ende volgens schriftelijck overgegeven den 9. Octob. 1643, uyt de naeme ende van wegen ridderschap ende eygenerfden representerende de Staten vande landtschap Drenthe ... : waer by claerlijcken geblijcket, dat de Staten vande landtschap Drenthe voorsz. van allen ouden tijden gerechtiget zijn geweest, ende noch gerechtiget zijn, tot de sessie ende suffragien inde meer hoochgemelte vergaderingen ende in de andere Generaliteyts collegien. - Gedruckt tot Groningen : by Hans Sas, 1651. - 21 cm
0178195
JBRAR: QUA.87
Recess und accord buch : das ist zusamen verfassung aller ordnung, decreten, resolutien, recessen, accorden und verträgen, so zwischen ... Herrn Edtzardten und Herrn Johan ..., Herrn und Graffen zu Ostfriesslandt, etc., und jetzigem regierendem Graffen und Herrn, Herrn Enno ..., und den dreyen Stenden, als Ritterschaft, Stetten und Haussmansstandt und in specie der Stadt Embden, der Graffschaft Ostfriesslandt, zu underschiedlichen zeiten uffgericht und publiciret worden. - Gedruckt zu Embden : durch Helvicum Kallenbach, 1612. - 20 cm (4-o) - Note: Verschillende verdragen hebben eigen titelblad en paginering.
0909413
JBRAR: QUA.88
Register der resolutien en placaaten van Hun Edel Mogenden de Heeren Staaten van Friesland : beginnende met het jaar 1570 en eindigende met 1780 ingesloten : volgens ordre van het alphabeth ; [door Jacques Alexandre de Chalmot]. - Te Campen : ter drukkerye van J. A. de Chalmot, 1784-1785. - 2 dl. (1 bd.) VIII, 873 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Voor vervolg zie: S. J. Fockema Andreae, Trefwoordenregister betreffende de archieven van de besturen, die de Staten van Friesland hebben opgevolgd ....
0001272
JBRAR: QUA.89
Reglement by de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt gearresteert over den ambaghte van Alphen ; [extract uyt de resolutien genomen op Dingsdagh 8 Mey 1696]. - [S.l.] : [s.n.], [1696]. - II, 16 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening.
1062368
JBRAR: QUA.90
Sande, Johan van den.
Rerum in suprema Frisiorum curia judicatarum libri V ; authore et collectore Joanne a Sande. - Leovardiae : impensis Joannis Janssonii, 1635. - LXIV, 721, LII p. ; 20 cm (4-o) - Note: Aan ex. JB-RGS ontbreekt titelblad. - Note: Voorhandse titel: Decisiones Frisicae.
1060511
JBRAR: QUA.91
Sande, Johan van den.
Vijf boecken der gewijsder saecken voor den Hove van Vries-land ; eerst-mael int Latijn beschreven, ende vergadert, door Johan van den Sande ; nu op 't Neder-duytsch vertaelt. - Tot Leeuwarden : gedruckt by Sydtse Rinnerts, 1652. - XV, 648 p. : ill. ; 21 cm
0190309
JBRAR: QUA.92
Sande, Johan van den.
Vijff boecken der gewysder saecken voorden Hove van Vries-land / eerstmaal int Latijn beschreven ende vergadert door Joan vanden Sande ; nu op't Nederduijtsch vertaelt. - Tot Leeuwarden : bij Hans Willemsz. Coopman, [1638]. - [XVI], 444, 230, 109, [XXIII] p. : ill. ; 21 cm (4-o) - Note: Boek 4 en 5 met eigen paginering. - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening van Acte van transpoort van het Octroy.
1543093
JBRAR: QUA.94
Sjoerds, Foeke (1713-1770).
Algemene beschryvinge van oud en nieuw Friesland : vertonende deszelfs gelegenheid, staatkundige en natuurlyke verdeeling ..., als mede een breedvoerig verhaal van deszelfs vroege en latere godsdiensten ..., eindelyk eene nieuwe geographische beschryvinge dezes lands ..., zullende dienen voor eene inleidinge tot eene volledige historie van Friesland / door Foeke Sjoerds. - Te Leeuwarden : by Pieter Koumans, 1765-1768. - 2 dl. (4 bd.) : ill. ; 23 cm (8-o)
0171554
JBRAR: QUA.95
Statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte van Frieslandt ; volgens resolutie van de Ed. Mog. Heeren Staten des selven landts van den 11 April 1716 op nieuws herz., verand. en verb. en door Haar Ed. Mog. in diervoegen geapprobeert. - Te Leeuwarden : gedrukt by Henrik Halma, 1723. - XXII, 542, CXVII p. ; 20 cm (4-o)
0907980
JBRAR: QUA.96
Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de Ed. Mog. Heeren Staaten van Friesland. - Te Leeuwarden : bij D. v.d. Sluis, 1796. - 6 dl. ; 21 cm - Note: I. 1748-1755. II. 1756-1766. III. 1766-1771. IV. 1772-1777. V. 1778-1787. VI. 1788-1795. - Note: Voortgezet o.d.t.: Verzaameling van placaaten, proclamatien ....
0298596
JBRAR: QUA.97
Verzaameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz.. - Te Franeker [etc.] : bij D. Romar [etc.], 1796-1810. - 14 dl. - Note: I. 1795-1796. II. 1796-1798. III. 1798-1799. IV. 1799-1800. V. 1800-1801. VI. 1801-1803. VII. 1803-1805. VIII. 1805. IX. 1805-1806. X. 1806-1807. XI. 1807-1808. XII. 1808-1809. XIII. 1809. XIV, 1. 1810. - Note: Vanaf dl. 2 o.d.t.: Verzameling van placaaten, proclamatie, notificatien, enz.; vanaf dl. 11 o.d.t.: Verzameling van placaaten, decreeten, bekendmakingen enz..
0274852
JBRAR: QUA.98
Tractatus juridicus de jure canum, oder Hunds-Recht ... : deme statt eines Anhangs beygefügt Das Recht der Tauben und Hüner ; [von Martinus Pegius]. - Franckfurth [etc.] : Hagen, 1719. - VIII, 48 p. ; 20 cm
0504867
JBRAR: QUA.99
Statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte van Vrieslandt ; volgens resolutie van de Ed. Mog. Heeren Staaten des zelven lands van den 11 April 1716 op nieuws herz., verand. en verb. en door Haar Ed. Mog. in diervoegen geapprobeerd ; verm. met een appendix ofte byvoegzel van alle de placaaten ..., dewelke van tyd tot tyd, zedert het emaneeren van de lands ordonnantie, tot interpretatie ... zyn uitgekoomen. - Te Leeuwarden : gedrukt by Willem Coulon, 1770. - XIX, 400, CXLI, 251, VII p. ; 22 cm (8-o)
0907993
JBRAR: QUA.100
Wierdsma, Petrus.
Verhandeling over het stemrecht in Friesland / door Petrus Wierdsma. - Te Leeuwarden : H. Post, 1792. - VI, 244 p. ; 22 cm (8-o)
0907477
JBRAR: QUA.101
Lier, Johannes van.
Ophelderende aanmerkingen over het XXXIX artikul IV boek van het Drentsche landrecht / door Johannes van Lier. - [Groningen] : [s.n.], [1773]. - 21 cm (8-o) - Note: Overdr. uit: Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands, dl. 1.
0907931
JBRAR: QUA.102
Magnin, J. S..
Geschiedkundig overzigt van de besturen die, vóór de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd / door J. S. Magnin. - Groningen, 1838-1850. - 5 dl. - Note: I. Stuk 1, loopende van den vroegsten tijd tot het jaar 1046. II. Stuk 2, dl. 1. 1046-1395. III. Stuk 2, dl. 2. 1395-1522. IV. Stuk 3, dl. 1. 1522-1580. V. Stuk 3, dl. 2. 1580-1814.
0701230
JBRAR: QUA.103
Magnin, J. S..
De voormalige kloosters in Drenthe geschiedkundig beschouwd / door J. S. Magnin. - 2de dr., verb. en verm.. - Heerenveen, 1846.
0701232
JBRAR: QUA.104
Magnin, J. S..
Overzigt der kerkelijke geschiedenis van Drenthe / door J. S. Magnin. - Groningen : Geertsema, 1855. - 352, 168 p. ; 22 cm
0701231
JBRAR: QUA.105
Almelosche oudheden, betreffende verscheiden merkwaardigheden omtrent de heerlykheid Almelo ... / [uitg.] door J. W. Racer. - Te Campen : ter drukkerye van J. A. de Chalmot, 1785-1786. - 3 stk. ; 23 cm (8-o)
0909167
JBRAR: QUA.106
Antwoord van een koopman te Amsterdam aan een heer uit Twenthe op deszelfs tweeden brief over de drostendiensten in Overyssel. - Te Arnhem [etc.] : Moeleman [etc.], 1779. - 32 p. ; 23 cm
0221359
JBRAR: QUA.107
Betoog aangaande het tegenwoordig geschil over de opvolging in de heerlijkheid Almelo : met bygevoegde stukken hiertoe betrekkelyk ; door een Overysselsch rechtsgeleerde. - Campen : J. A. de Chalmot, 1783.
0801035
JBRAR: QUA.108
Betoog van burgemeesteren, schepenen en raaden, en gemeenslieden der stad Enschede, aangaande het recht van jagt, van gericht in zaaken van de jagt, van het yken van ellen ... : overgegeeven op het tweede reces van den gewoonen landdag der Heeren Staaten van Overyssel in Octob. 1782. - Te Campen : ter drukkerye van J.A. de Chalmot, 1782. - 128 p. ; 23 cm
0185305
JBRAR: QUA.109
Tweede brief over de drostendiensten in Overyssel ; door een heer uit Twenthe, aan een koopman te Amsterdam geschreven. - Te Amsterdam [etc.] : Van der Kroe [etc.], 1778. - 91 p. ; 24 cm
0185308
JBRAR: QUA.110
Derde brief over de drostendiensten in Overyssel ; door een heer uit Twenthe [François Adriaan van der Kemp] aen een koopman te Amsterdam geschreven. - Te Amsterdam [etc.] : Conradi en Doll [etc.], [ca. 1779]. - 151 p. ; 21 cm
0221365
JBRAR: QUA.111
Consideratien, overgegeeven aan Ridderschap en steden de Staaten van Overyssel, op het request voor Adolf Philip Zeiger, graave van Rechteren, heere van Almelo en Vriesenveen : gepraesenteerd aan ... Willem Carel Henrik Friso, prince van Orange en Nassau ..., mitsgaders op de Deductie in druk uitgegeeven, wegens de jurisdictie crimineel, of het Hooge Gerichte in en over de heerlykheid Almelo .... - Te Deventer : by J. H. van Wyk, 1751. - XII, 156 p. ; 24 cm - Note: Ex. RGS-GS: ERC-V-Ded gebonden bij: Deductie van de rechten en gerechtigheden der heerlijkheid Almelo.
0706333
JBRAR: QUA.111 NB: CON
Contra-consideratien voor den heere Adolf Philip Zeger, grave van Rechteren, heere van Almelo en Vriesenveen, tegen de Consideratien, overgegeeven aan Ridderschap en steden de Staaten van Overyssel, op het request door welgemelte grave van Rechteren ... ; [door Johan Schrassert]. - T' Harderwyck : by Johan Moojen, 1751. - [10], 111 p. ; 25 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS: ERC-V-Con bevat tevens een brief aan Anna van Hannover, één aan de Staten van Overijssel, en extracten uit het register van de Staten van Overijssel; ex. RGS-GS: ERC-V-Ded bevat tevens een briefwisseling tussen Silvester Aemilius ten Brink en Johan Schrassert. - Note: Ex. RGS-GS: ERC-V-Ded gebonden bij: Deductie van de rechten en gerechtigheden der heerlijkheid Almelo. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 1482.
0706334
JBRAR: QUA.112
Consideratien, overgegeeven aan Ridderschap en steden de Staaten van Overyssel, op het request voor Adolf Philip Zeiger, graave van Rechteren, heere van Almelo en Vriesenveen : gepraesenteerd aan ... Willem Carel Henrik Friso, prince van Orange en Nassau ..., mitsgaders op de Deductie in druk uitgegeeven, wegens de jurisdictie crimineel, of het Hooge Gerichte in en over de heerlykheid Almelo .... - Te Deventer : by J. H. van Wyk, 1751. - XII, 156 p. ; 24 cm - Note: Ex. RGS-GS: ERC-V-Ded gebonden bij: Deductie van de rechten en gerechtigheden der heerlijkheid Almelo.
0706333
JBRAR: QUA.112 NB: CON
Deductie van de rechten en gerechtigheden der heerlykheid Almelo : gedaan opstellen door ... Adolf Philip Zeger, graaf van Rechteren, heere van Almelo ; [uitg. door Johan Schrassert]. - Te Harderwyck : by Johan Moojen, 1749. - XII, 393, VII p. ; 25 cm (4-o) - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 1399.
0706332
JBRAR: QUA.113
Deductie van de rechten en gerechtigheden der heerlykheid Almelo : gedaan opstellen door ... Adolf Philip Zeger, graaf van Rechteren, heere van Almelo ; [uitg. door Johan Schrassert]. - Te Harderwyck : by Johan Moojen, 1749. - XII, 393, VII p. ; 25 cm (4-o) - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 1399.
0706332
JBRAR: QUA.114
Deductie voor de stad Ootmarssum, waer by klaerlijk word gedemonstreert en aengetoont, dat dezelve stad tot de jagt is beregtigt en daerom van regts-wegen daer by behoort gemainteneert te worden. - Te Deventer : by de Wed. van Arnoldus Kurtenius, 1708. - 32 p. ; 20 cm (4-o)
0908133
JBRAR: QUA.115
Deductie voor de Heeren van de Ridderschap van Overyssel nopens de zaak van den heer J. D. van der Capellen tot den Pol en de drostendiensten ; gedrukt ingevolge resolutie Hunner Edelemogendheden van den 2den September 1783 ; [samengest. door Jan Willem Knoop]. - Te Campen : ter drukkerye van J. A. de Chalmot, [1783]. - Note: Jaar van uitg. op titelblad foutief 1733. - Bibl.: Van Doorninck 2, 1038. - Bibl.: Knuttel 20706.
0083282
JBRAR: QUA.116
Dumbar, Gerhard (1743-1802).
Verhandeling over het regt van overstemming ter staatsvergadering van de provincie van Overyssel ; opgesteld door Gerhard Dumbar en uitg. volgens resolutien van de drie steden Deventer, Kampen en Zwollle. - Te Deventer : by L. A. Karsenbergh, 1783. - VI, 140 p. ; 22 cm (8-o) - Bibl.: Knuttel 20704.
0908488
JBRAR: QUA.117
Dumbar, Gerhard (1743-1802).
Het regt van overstemming ter staatsvergadering van Overyssel nader opgehelderd en de verhandeling over dat onderwerp, volgens resolutie van de Heeren van de Ridderschap uitgegeven, getoetst in negen brieven / door Gerhard Dumbar. - Te Deventer : by L. A. Karsenbergh, 1784. - VIII, 220 p. ; 23 cm (8-o) - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2669.
0908505
JBRAR: QUA.118
Dumbar, Gerhard (1743-1802).
Historie van het jagtregt in de provincie van Overyssel / door Gerhard Dumbar. - Te Deventer : by Lucas Leemhorst, 1782. - IV, 54 p. ; 23 cm (8-o)
0908497
JBRAR: QUA.119
Extract uit de resolutien van Ridderschap en steden de Staten van Overyssel, genomen op Woensdag den 19den Novemb. 1755 ; behelsende de ordre en reglement, waar na de regeringe van Overyssel in het toekomende zal worden beleyt, geduirende de minderjarigheid van de here erfstadhouder of erfstadhouderesse. - Te Zwolle : gedrukt by Simon Clement, [ca. 1755]. - 24 p. ; 20 cm (4-o)
0908161
JBRAR: QUA.120
Hattum, Burchard Joan van.
Geschiedenissen der stad Zwolle, behelsende een verhaal van haar eerste beginselen, verheffinge tot een stad, en de merkwaardigste gebeurtenissen aldaar van ouds her, tot byna dese tyden toe, voorgevallen, uit stads boeken, egte stukken en oude chronyken by een vergadert en beschreven / door Burchard Joan van Hattum. - Te Zwolle : by S. Clement en J. A. van Santen, 1767-1776. - 5 dl. (4 bd.) ; 23 cm - Note: Dl. 5, stk. 1 o.d.t.: Beschryvinge der stad Zwolle, behelsende een verhaal van deszelfs eerste beginselen, opkomst, aanwas, kerkelyke en wereldlyke gebouwen, .... - Note: Aanwezig: Dl. 1-5, stk. 1.
0522016
JBRAR: QUA.121
Hubert, Jan Everwyn.
Dissertatio juridica inauguralis de detractione duplicis quartae, ad part. II, tit. V, art. 13 juris municipalis Transisalani / quam ... publica disceptatione tuebitur Jan Everwyn Hubert. - Trajecti ad Rhenum : ex officina Wilhelmi van Yzerworst, 1793. - [4], 46, [12] p. ; 24 cm (4-o) - Note: Proefschrift Utrecht.
0169130
JBRAR: QUA.122
Landregt van Over-Isel : [landrechten van Over-Yssel, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatien, mitsgaders de hofrechten. Door ordre van de Ed. Mog. Heeren Staten van gemelte provincie daar by gedrukt]. - Tot Deventer : by Jan van Wyk, 1724. - 2 dl. (1 bd.) VI, 158, II, 162, X p. ; 21 cm (4-o) - Note: Ex. ERW-III-Land doorschoten; beide exemplaren met aantekeningen in handschrift.
0169425
JBRAR: QUA.123
Landregt van Over-Isel : [landrechten van Over-Yssel, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatien, mitsgaders de hofrechten. Door ordre van de Ed. Mog. Heeren Staten van gemelte provincie daar by gedrukt]. - Tot Deventer : by Jan van Wyk, 1724. - 2 dl. (1 bd.) VI, 158, II, 162, X p. ; 21 cm (4-o) - Note: Ex. ERW-III-Land doorschoten; beide exemplaren met aantekeningen in handschrift.
0169425
JBRAR: QUA.124
Anleiding tot de eerste beginselen der Groninger regtskennis ; met verscheiden anmerkingen ende bedenkingen verm.. - Te Groningen : by Lucas van Colenbergh, 1749. - 1 dl. (2 bd.) X, 561, LXIII p. ; 17 cm (8-o) - Note: Doorschoten met kwarto-vellen, met aant. in handschrift.
0725496
JBRAR: QUA.125
Het landt-recht van Over-Yssel ; met eenige aanmerkingen en aant. op het selve door Christoffer Nessink. - Te Campen : by Aegidius Valkenier, 1747. - XXIV, 395 p. ; 26 cm (4-o) - Note: Alleen stuk 1 aanwezig. - Note: In ex. L qu 157 is tevens opgenomen een resolutie van de Ridderschap ende steden de Staten van Overyssel betreffende de landrechten d.d. 12 Maart 1630.
0889488
JBRAR: QUA.126
Landrecht van Averissel ; tho samen gebracht unde uthgelecht doer Melchior. Winhoff. - 2de dr. / met veele taal-, geschied-, oudheidkundige en rechtsgeleerde aant., benevens registers ... verm. door J. A. de Chalmot [met medew. van J. W. Racer]. - Te Campen : ter drukkerye van J. A. de Chalmot, 1782. - XXVIII, 579 p. ; 23 cm (8-o)
0889337
JBRAR: QUA.127
Oudheden en gestichten van het bisdom van Deventer, of beknopte beschrijving van de steden, dorpen, en burgten, onder dat bisdom gelegen; mitsgaders van de kerken, abdyen, kloosters, en godshuizen, die daar van tyd tot tyd zyn gesticht, met de naamen der pastooren, abten, kloostervoogden en kloostervoogdessen, die het bewind over die kerken en kloosters gevoerd hebben / uit het Latijn vertaalt, en met aantekeningen opgeheldert, door H. v. R.. - Te Leiden : by S. Luchtmans en D. Haak, 1725. - 2 dl. : ill. ; 21 cm - Note: De naam van de auteur is: Hugo Franciscus van Heussen. - Note: Vervolg van: Historie ofte beschrijving van 't Utrechtsche bisdom / vert., met weglatingen en aanvullingen, van de Historia episcopatuum foederati Belgii, van H. F. van Heussen. - Note: Ook verschenen als dl. 3-6 van: Kerkelyke historie en outheden der zeven Vereenigde Provincien. - Note: Zie ook: Aanhangsel op de kerkelyke outheden van Nederland.
0563398
JBRAR: QUA.128
Overysselsch advysboek behelzende merkwaardige zo consultatoire als decisoire advysen en sententien, van veele voornaame rechtsgeleerden in Overyssel ; by een verz., en met de nodige registers voorz. door L. C. H. Strubberg. - Campen, 1784-1794. - 4 dl.
0546895
JBRAR: QUA.129
Racer, J. W..
Overijsselsche gedenkstukken / door J. W. Racer. - Leiden [etc.], 1781-1793. - 7 dl. (4 bd.)
0800838
JBRAR: QUA.130#2
Publicatie van het departementaal bestuur van Overijssel, houdende reglement op de manier van procederen in civile zaken voor het departementaal Hof van Justitie in Overijssel : geärresteerd den 14 Februarij 1805. - Zwolle : Clement, Tijl en De Vri, 1805. - 37 p. ; 23 cm - Note: Ex. Rechtsgesch. gebonden bij: Publicatie van het departementaal bestuur van Overijssel, houdende kennisgeving ....
0199255
JBRAR: QUA.130 NB: CON
Publicatie van het departementaal bestuur van Overijssel, houdende kennisgeving, dat het departementaal bestuur van Overijssel zig op den 21 dezer binnen Zwolle als zodanig heeft geconstitueert : geärresteerd den 25 Junij 1802. - Zwolle : Clement, Tijl en De Vri, 1802. - 3 p. ; 23 cm
0190307
JBRAR: QUA.131
Beschryving der stad Bommel : behelzende in het kort al het geene men omtrent die stad en inwoonders, met opzigt tot deszelfs opkomst, aanwas, voorregten, regeeringe, daaden en handelingen heeft kunnen uitvinden, als mede met inmenginge van verscheidene aanmerkingen ... / alles byeen gebragt ... door een Gelders regtsgeleerde [Johan Jacob van Hasselt]. - 2de dr., verm. en verb.. - Te Amsterdam : by A. Borchers [etc.], 1774. - VIII, 279 p. ; 20 cm (8-o) - Bibl.: Nijhoff-Van Hattum 128. - Bibl.: Van Doorninck 1, 529.
0913082
JBRAR: QUA.132
Recht van opvolging der hooggeb. vrouwe Sophia Carolina Florentina, douairiere gravin van Rechteren, geb. gravin van Rechteren Almelo, vryvrouwe der heerlykheid Almelo en Vriesenveen, in de voorzeide heerlykheid : verhandeld in een duplyk van dezelve tegen de ... graaven van Rechteren daar by gemeld ; voorzien met een register van de hoofdzaaklyke stellingen omtrent het recht, daar in voorkomende, en ter toepassing gebragt ; nevens een advys van drie voornaame advocaaten voor de Hoven van Justitie in Holland. - Te Campen : ter drukkerye van J. A. de Chalmot, 1790. - 391 p. ; 23 cm (8-o) - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 3013.
0184654
JBRAR: QUA.133
Rechtsgeleerde oudheidkundige proeve over den oorsprong der drostendiensten in Overijssel : ter opheldering van het vertoog van Johan Derk baron van der Capellen, heer van den Pol, beschreven in de Ridderschap van Overijssel over de onwettigheid dier drostendiensten ; door A. E. J. [= François Adriaan van der Kemp?]. - Te Utrecht : bij B. Wild, [ca. 1780]. - 55 p. ; 23 cm (8-o) - Bibl.: Knuttel 19349. - Bibl.: Van Doorninck 1, 9.
0908296
JBRAR: QUA.134
Rechten ende gewoonten der stadt Deventer. - Tot Deventer : by Nathanael Cost, 1644. - VIII, 146, II p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-VI-Ref-c gebonden bij: Reformatie der landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. Tot Arnhem, by Jacob van Biesen, 1655. - Note: Ex. RGS-GS ERC-V-Rec-2 doorschoten.
0889191
JBRAR: QUA.135#2
Reglement op de manier van procedeeren voor het Edel Schoutengerichte van Zwolle en over Zwollercarspel, met de jura en aankleve van dien. - Te Zwolle : bij S. Clement [etc.], 1794. - II, 33, I p. ; 21 cm (4-o) - Note: Onderdeel van: Stadrecht van Zwolle ....
0907372
JBRAR: QUA.135 NB: CON
Stadrecht van Zwolle en reglement voor het Edel Schoutengerichte. - Te Zwolle : bij S. Clement [etc.], 1794. - IV, 426; II, 33, I p. ; 21 cm (4-o) - Note: Reglement voor het Edel Schoutengerichte is afzonderlijk beschreven; zie: Reglement op de manier van procedeeren voor het Edel Schoutengerichte van Zwolle ....
0907370
JBRAR: QUA.136
Verhandeling over den zevenden en agtsten artykel van het landregt van Overyssel, tweede deel, tytel XXI ; [door Jan Willem Knoop]. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1795]. - 77 p. ; 23 cm (8-o) - Note: Bevat tevens: De jure Warfico / door Tileman Dothias Wiarda. - Note: Ook verschenen in: Verhandelingen van het genootschap Pro excolendo jure patrio, dl. 3, stuk 2 (1791).
0893609
JBRAR: QUA.137
Verhandeling van zyde der Heeren van de Ridderschap over het regt van overstemming ter staatsvergaderinge der provincie van Overyssel ; uitg. naar inhoud der resolutie hunner edelmogenden de Heeren van de Ridderschap van voorgemelde provincie van den 23sten January 1784 [door Jan Willem Knoop]. - Te Deventer : by L. A. Karsenbergh, 1784. - XVI, 289 p. ; 23 cm (8-o) - Bibl.: Knuttel 20982.
0907608
JBRAR: QUA.138
Codex Gelro Zutphanicus ofte handboeck : vervattende het summier van veele saecken de politie ende justitie in den furstendom Gelre ende graafschap Zutphen betreffende, waer in bysonderlyck gededuceert werden de rechten van leen- heeren- abts- en vrouwen-goederen ... ; by een getrocken uyt de placaten, landlycke resolutien, ordonnantien ..., mitsgaders eene collatie der voornaemste materien land- ende stadt-rechtens ... ; geschickt na de ordre des alphabets ende met stucken en documenten gemuniert door Johan Schrassert. - Te Harderwyck : by Willem Brinkink, 1740. - 2 dl. ; 25 cm (4-o) - Note: De Stucken en documenten met eigen titelblad en paginering.
0691587
JBRAR: QUA.139
Consultatien, advysen ende advertissementen van rechten ; met andere voorname rechtsgeleerden afgegeven by Marten Alexander van Lamzweerde. - Te Arnhem : by Wouter Troost, 1776-1805. - 4 dl. ; 22 cm (4-o) - Note: Voorhandse titel: Geldersche consultatien, advysen ....
0184650
JBRAR: QUA.140#2
Copes van Hasselt, Jacob.
Jacobi Copes van Hasselt De usu atque auctoritate juris civilis Romanorum in Gelria dissertatio. - Ed. 2a priori auctior et castigatior. - Arnhemiae : typis Jacobi Nyhoff, 1763. - XVIII, 39 p. ; 26 cm (4-o) - Note: Ook verschenen als proefschrift Utrecht, 1760.
0913804
JBRAR: QUA.140 NB: CON
Copes van Hasselt, Johan Coenraad (1709-1781).
Johannis Conradi Copes van Hasselt Dissertatio de jurisdictione criminali in Gelria, summo imperanti unice propria. - Arnhemiae : typis Jacobi Nyhoff, 1763. - XVIII, 148 p. ; 26 cm (4-o)
0913801
JBRAR: QUA.141
Deductie van de regten ende privilegien der vrye stadt Arnhem, het Collegie van de geswoore gemeente, gildens, borgereye ende ingesetenen van dien competerende, ofte apologie van de wettige regeringe, na de oude gronden van de vrye-stadt Arnhem ; volgens de uitg. van 1703. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1800]. - 207 p. ; 23 cm (8-o)
0913611
JBRAR: QUA.142
Geldersche oudheden ; verz. door G. van Hasselt. - Arnhem : Moeleman, 1806. - 1 dl. II, 578, IV p. ; 22 cm - Note: Aanwezig: dl. 1.
0652627
JBRAR: QUA.143
Gelresche landt ende stadt-rechten int' Over-Quartier van Ruremonde. - Den 3den druck, van veele druck-fouten verb., ende met een seer schoone register naer den ABC gestelt verciert, met d'aenwysinge van de bladers en numers van eenen in-haldt heel bequaem voor den leser. - Arhem : by Johan Friderich Hagen, 1679. - Note: Voor latere uitg. zie: Gelrische landt en stadt-rechten ....
0310328
JBRAR: QUA.144
Gereformeerde willekeuren ende stadt-rechten van Harderwyck. - t'Harderwyck : by de erv. van Jan Rampen, 1734. - VIII, 227 p. ; 25 cm
0199236
JBRAR: QUA.145
Gereformeerde landtrechten ende gewoonten van het Rijck van Nymegen, van de ampten van tusschen Maes ende Wael, Over ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de heerlijkheden ende gerighten daer onder resorterende. - Arnhem : E. v. Biesen-de Haas, 1686. - [II], 209 p. ; 20 cm
0548276
JBRAR: QUA.146
Gereformeerde land-rechten ende gewoonten van het Rijck van Nymegen, van de ampten van tusschen Maes ende Wael, Over ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de heerlykheden ende gerighten daer onder resorterende : met eenige nadere resolutien dienende ter interpretatie. - Nymegen : Isaac van Campen, 1765.
0548277
JBRAR: QUA.147#3
Stat-regt van Zalt-Bommel. - Te Arnhem : by Wilh. Heggers, 1722. - [IV], 204 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Ook o.d.t.: Stadt-regt van Zalt-Bommel.
1236988
JBRAR: QUA.147#4
Gereformeerde dyck-rechten van 't Rijck van Nymegen, Over- ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Wael : by de Staten des furstendoms Gelre ende graeffschaps Zutphen geapprobeert ende bestedight op eenen landt-dagh tot Arnhem, den 24. Augusti 1640, ende op eenen landt-dagh tot Zutphen den 12. Maii 1657. geamplieert, mitsgaders op eenen landt-dagh tot Arnhem den 12. Aprillis 1679. omtrent het 14. capittel spreeckende van appellen verandert ende geredresseert. - Tot Arnhem : by Johan Friderich Hagen, 1679. - 41, [V] p. ; 21 cm (4-o)
1236993
JBRAR: QUA 147#5
Ampliatie van 't dyk-regt der vier boven-ampten des Quartiers van Nymegen, in 't houden van dyk-proceduren. - Te Arnhem : by Wilhelmus Heggers, 1723. - 7, p. ; 21 cm (4-o)
1294939
JBRAR: QUA.147 NB: CON
Gereformeerde land-rechten ende gewoonten van het Rijck van Nymegen, van de ampten van tusschen Maes ende Wael, Over ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de heerlykheden ende gerighten daer onder resorterende : met eenige nadere resolutien dienende ter interpretatie. - Nymegen : Isaac van Campen, 1765.
0548277
JBRAR: QUA.148
Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwen-zoom : met de veranderongh op 't Capittel van appellatien ende clarongen aen Engellander-holdt ghevallen. - Voor die tweede reyse. - Ghedruckt tot Arnhem : by Jan Janssen, 1621. - 21 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS doorschoten, met aant. in handschrift.
0876166
JBRAR: QUA.149
Gereformeerde stadt-reght van Zutphen. - Zutphen : gedruckt by Joan vander Spijck, 1708. - 76, III p. ; 20 cm (4-o) - Note: Met wit doorschoten exemplaren en aantekeningen in handschrift. - Note: Aan ex. ERC-VI-Ger-c ontbreekt register.
0706353
JBRAR: QUA.150#3
Reglement op de wesecamer binnen de stadt Zutphen etc.. - Te Zutphen : gedrukt by de Wed. van J. vander Spyck, 1742. - II, 16 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen, resp. bij: Gereformeerde stadt-reght van Zutphen.
0200986
JBRAR: QUA.150#4
Ordre en reglement over desolate en insolvente boedels binnen de stadt en schependom van Zutphen etc.. - Te Zutphen : gedrukt by de Wed. van J. vander Spyck, 1742. - II, 12 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen, resp. bij: Gereformeerde stadt-reght van Zutphen.
0200489
JBRAR: QUA.150#5
Extract uyt het Memorien en resolutien boek der stadt Zutphen, Mercurii den 12. Febr. 1744, [betreffende] testamenten [van] personen, welke van buiten binnen deze stadt en schependom haar met 'er woon zullen komen te begeven. - [S.l.] : [s.n.], [1744]. - 26 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde stadt-reght van Zutphen.
0706360
JBRAR: QUA.150#6
Extract uyt het Memorien en resolutien boek der stadt Zutphen, Lunae den 10. Febr. 1744, [betreffende het voor valide houden van] allerhande notariele acten, het zy die in Holland ofte elders zyn gepasseert. - [S.l.] : [s.n.], [1744]. - 26 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen, resp. bij: Gereformeerde stadt-reght van Zutphen.
0706361
JBRAR: QUA.150 NB: CON
Gereformeerde stadt-reght van Zutphen. - Zutphen : gedruckt by Joan vander Spijck, 1708. - 76, III p. ; 20 cm (4-o) - Note: Met wit doorschoten exemplaren en aantekeningen in handschrift. - Note: Aan ex. ERC-VI-Ger-c ontbreekt register.
0706353
JBRAR: QUA.151#2
Reformatie der landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. - Ghedruckt tot Arnhem : by Jan Janssen, 1604. - 19 cm (4-o)
0913781
JBRAR: QUA.151 NB: CON
Gereformiert landtrecht van Veluwen und Veluwenzoom. - Ghedruckt tot Arnhem : by Jan Janssen, 1604. - 19 cm (4-o)
0912781
JBRAR: QUA.152#1
Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen. - Te Zutphen : gedrukt by de Wed. van J. vander Spyck, [1742]. - II, 124, IV p. ; 27 cm (4-o)
0706354
JBRAR: QUA.152#2
Extract uyt het Memorien en resolutien boek der stadt Zutphen, Mercurii den 12. Febr. 1744, [betreffende] testamenten [van] personen, welke van buiten binnen deze stadt en schependom haar met 'er woon zullen komen te begeven. - [S.l.] : [s.n.], [1744]. - 26 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde stadt-reght van Zutphen.
0706360
JBRAR: QUA.152#3
Extract uyt het Memorien en resolutien boek der stadt Zutphen, Lunae den 10. Febr. 1744, [betreffende het voor valide houden van] allerhande notariele acten, het zy die in Holland ofte elders zyn gepasseert. - [S.l.] : [s.n.], [1744]. - 26 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen, resp. bij: Gereformeerde stadt-reght van Zutphen.
0706361
JBRAR: QUA.152#4
Publicatie / Burgemeesteren, schepenen ende Raad der stad Zutphen [betreffende] interpretatie en ampliatie, zo van het Stad-recht tit. 27, handelende van gifte ende tugt tusschen man ende vrouw in en buiten hylix voorwaarden ... ; aldus in conformiteit der Resolutie op den 10 February 1789 in de 14 dagen voor Petri genomen, gedaan en gearresteerd in Senatu den 7 Mei daar aan volgende. - [S.l.] : [s.n.], [1789]. - 6 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen.
0706363
JBRAR: QUA.152#5
Publicatie / Burgemeesteren, schepenen ende Raed der stad Zutphen [betreffende] den staat en de rolle der respective vacantien voor den Stad-Gerichte alhier ; aldus gedaen, gearresteert en geresumeert in Senatu den achtienden van February des jaers zeventien hondert en zestig. - [S.l.] : [s.n.], [1760]. - 2 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen.
0706359
JBRAR: QUA.152#6
Publicatie / Burgemeesteren, schepenen ende Raad der stad Zutphen [betreffende] de conditien van verpagtinge ; aldus gedaan en gearresteert in Senatu den 4. February 1778. - Te Zutphen : gedrukt by Al. vander Spyk, [1778]. - 4 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen.
0706364
JBRAR: QUA.152#7
Ampliatie van de XXV. titel van het Gereformeerde en geamplieerde stadrecht van Zutphen, wegens de artikelen, raekende het verhuuren der dienstboden, en inzonderheid met relatie tot de zoo genaemde besteeders ofte besteedsters. - Te Zutphen : gedrukt by Al. vander Spyk, 1763. - 6 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Aan ex. RGS-GS ontbreekt titelblad. - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen.
0706355
JBRAR: QUA.152#8
Reglement op de wesecamer binnen de stadt Zutphen etc.. - Te Zutphen : gedrukt by de Wed. van J. vander Spyck, 1742. - II, 16 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen, resp. bij: Gereformeerde stadt-reght van Zutphen.
0200986
JBRAR: QUA.152#9
Publicatie / Burgemeesteren, schepenen ende Raed der stad Zutphen [betreffende ampliatie van] het zestiende en drie en twintigste artikel van het Reglement, op de Wezekaemer binnen deze stad in den jaere 1742 geëmaneert ; aldus gedaen en gearresteert in Senato den 14.en van February des jaers 1700.zes en vyftig. - [S.l.] : [s.n.], [1756]. - 3 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen.
0706357
JBRAR: QUA.152#10
Publicatie / Burgemeesteren, schepenen ende Raed der stad Zutphen [betreffende interpretatie en ampliatie] van het Regelement, op de Weezekaemer binnen deze stad geëmaneert ; aldus gedaen en gearresteert in Senatu den tienden van February des jaers zeventien hondert negen en vyftig. - [S.l.] : [s.n.], [1759]. - 4 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen.
0706358
JBRAR: QUA.152#11
Publicatie / Burgemeesteren, schepenen ende Raed der stad Zutphen [betreffende ampliatie van] het drie en dertigste en vier en dertigste artikel van het Reglement, op de Weeskaemer dezer stad geëmaneert ; aldus gedaen, gearresteert en geresumeert in Senato den 19.en February 1700.drie en zestig. - [S.l.] : [s.n.], [1763]. - 2 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen.
0706356
JBRAR: QUA.152#12
Publicatie / Burgemeesteren, schepenen ende Raad der stad Zutphen [betreffende] nadere ampliatie der Ordonnantie, voor de biervuurderen den 21en van February des jaars 1757 gearresteert ; aldus gedaan, gearresteert en geresumeert in Senatu den 20en van February des jaars 1700.acht en zeventig. - Te Zutphen : gedrukt by Al. van der Spyk, [1778]. - 3 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen.
0706365
JBRAR: QUA.152#13
Ordre en reglement over desolate en insolvente boedels binnen de stadt en schependom van Zutphen etc.. - Te Zutphen : gedrukt by de Wed. van J. vander Spyck, 1742. - II, 12 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen, resp. bij: Gereformeerde stadt-reght van Zutphen.
0200489
JBRAR: QUA.152#14
Publicatie / Burgemeesteren, schepenen ende Raed der stad Zutphen [betreffende] malitieuse en bedriegelyke handelingen, by debiteuren ... gepleegd ; aldus gedaan en gearresteert in Senatu den 13. February 1775. - Te Zutphen : gedrukt by Al. vander Spyk, 1775. - 4 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen.
0706362
JBRAR: QUA.152 NB: CON
Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen. - Te Zutphen : gedrukt by de Wed. van J. vander Spyck, [1742]. - II, 124, IV p. ; 27 cm (4-o)
0706354
JBRAR: QUA.153
Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwenzoom : mit de veranderongh opt Capittel van appellatien ende claronghen aen Engellander-holt gevallen. - Voor de twede reyse. - Gedruckt tot Arnhem : by Jan Janssen, 1621. - 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS doorschoten, met aant. in handschrift.
0147182
JBRAR: QUA.154
Goris, Lambertus.
Lamberti Goris Adversariorum juris subcisivorum ad lucem consuetudinis ducatus Gelriae et comitatus Zutphaniae libri singularis tractatus quatuor ... ; accedit commentarius ad elegantissimam leg. observandum XIX. digest. de offic. praesid. ; singula ab autore secundum recognita et altero tanto auctiora facta. - Arnhemii : apud Jacobum Bisium, 1635. - XVI, 302, III p. ; 19 cm (4-o)
0912657
JBRAR: QUA.155
Goris, Lambertus.
Lamberti Goris Commentatio ad tres et viginti priores titulos reformatae consuetudinis Velaviae ejusque orae ad ripam Isulae fluminis, partium ducatus Gelriae et comitatus Zutphaniae, cum translatione Latina textus vernaculi : in qua ... totius Gelriae mores illustrantur et explicantur ... ; summaria passim sunt inserta cum duplici indice ... ; accedit paucis aliquot pagellis ejusdem autoris Farrago carminum abortivorum. - Noviomagi : ex typographia Nicolai ab Hervelt, 1645. - XXIV, 428, IV, 20, XXII p. ; 20 cm (4-o) - Note: Farrago met eigen titelblad en paginering.
0913098
JBRAR: QUA.156
Handvesten en onuitgegeevene charters behoorende tot de beschrijving en chronijk van Nijmegen : en vervattende eenige der aldaar vermelde voortreffelijke vrijheden en voorrechten, door de Roomsch-keiseren en koningen, mitsgaders heeren, graaven, hertogen enz. aan de stad en burgerije van Nijmegen verleend ; met een lijst van handvesten en gunstbrieven ... [uitg. door Johannes in de Betouw]. - Te Nijmegen : bij A. van Goor, [ca. 1786]. - XIV, 368, VIII p. ; 23 cm (8-o) - Note: Blz. 368 abusievelijk genummerd 338. - Note: Voor het vervolg zie: Vervolg der handvesten van Nijmegen .... - Bibl.: Nijhoff-Van Hattum 285.
0522015
JBRAR: QUA.157
Vervolg der handvesten van Nijmegen en andere onuitgegeevene charters : bij de opening van den Blok ontdekt ; met een bijvoegzel, betrekkelijk tot de convents of algemeene landdagen, door de Frankische koningen en door de Duitsche keiseren gehouden te Nymegen ; [uitg. door Johannes in de Betouw]. - Te Nijmegen : bij A. van Goor, 1789. - IV, 200, VII p. ; 23 cm (8-o) - Bibl.: Nijhoff-Van Hattum 285.
1176323
JBRAR: QUA.158
Hasselt, Gerard van (1751-1825).
Arnhemsche oudheden / door G. van Hasselt. - Arnhem, 1803-1804. - 4 dl. (2 bd.)
0538139
JBRAR: QUA.159
Consultatien, advysen, advertissementen, processen, verhandelingen en verdere aantekeningen over leen en andere servile goederen ; by een versamelt, met korte hoofd-stukken van de materien en met een wytlopig register voorsien door Joh. Jac. van Hasselt. - Te Amsterdam [etc.] : by G. de Groot en Zoon [etc.], 1769. - 699 p. ; 22 cm (4-o)
0691580
JBRAR: QUA.160#2
Hasselt, Gerard van (1751-1825).
Oorsprong van het Hof van Gelderland / door G. van Hasselt. - Te Arnhem : by W. Troost en Zoon, 1793. - II, 157 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-VI-Kro gebonden bij: Kronijk van Arnhem.
0538136
JBRAR: QUA.160 NB: CON
Kronijk van Arnhem ; [door Gerard van Hasselt]. - Te Arnhem : bij W. Troost en Zoon, 1790. - II, 312 p. ; 22 cm (8-o) - Bibl.: Van Doorninck 2, 2062.
0912950
JBRAR: QUA.161
Hasselt, Gerard van (1751-1825).
Oorsprong van het Hof van Gelderland / door G. van Hasselt. - Te Arnhem : by W. Troost en Zoon, 1793. - II, 157 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-VI-Kro gebonden bij: Kronijk van Arnhem.
0538136
JBRAR: QUA.162
Hasselt, Gerard van (1751-1825).
Stof voor eene Geldersche historie der heidenen / door G. van Hasselt. - Arnhem, 1805.
0700047
JBRAR: QUA.163
Hasselt, Gerard van (1751-1825).
Geldersche byzonderheden / door G. van Hasselt. - Arnhem, 1808-1809. - 3 stk. : ill. - Note: 1. Oorsprong van het geslacht Van Byland, met brieven en zegels, en daar onder een, in allen opzichte, allervreemdst, uit de Geldersche Charterkamer bekend gemaakt. 2. Recht van jacht der graven en hertogen op Veluwe 3. Iets, voor Geldersche charters van 997 en 1129.
0700046
JBRAR: QUA.164
Rechten, coustuymen ende gewoonten der stadt Tyel. - Tot Tyel : by Gosuinus van Duyn, 1659-1660. - 2 dl. (1 bd.) ; 19 cm (4-o) - Note: Titel van dl. 2: Tweede deel van de Stadt-rechten van Tyel .... - Note: Ex. RGS-GS: ERC-VI-Rec-a omvat slechts dl. 1; de ontbrekende blz. 113-116 zijn in handschrift toegevoegd; ex. UB: L qu 763 en ex. RGS-GS: ERC-VI-Rec-b met wit doorschoten; ex. UB: L qu 763 bevat bovendien aantekeningen in handschrift.
0706347
JBRAR: QUA.165
Hasselt, Johan Jacob van (1717-1783).
Scholia ad reformationem comitatus Zutphaniae of aantekeningen op de reformatie der lant-rechten, gebruiken en gewoontheyden der graafschap Zutphen. Dl. 1, stk. 1 ; opgesteld en uitg. door Johan Jacob van Hasselt. - Te Arnhem : bij J. H. Moeleman, 1767. - VIII, 302 p. ; 22 cm
0522012
JBRAR: QUA.166 EX (1)
Land-regt van Thielre- en Bommelre-weerden, mitsgaders Herwaarden, voorts de heerlykheden en gerigten daar onder resorterende, als ook 't ampt van Beest en Renoy. - Te Arnhem : by Wilh. Heggers, 1721. - IV, 200 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Ex. L qu 409 en RGS-GS ERW-III-Lan doorschoten; ex. RGS-GS ERW-III-Lan bovendien met aant. in handschrift.
0169151
JBRAR: QUA.166 EX (2)
Land-regt van Thielre- en Bommelre-weerden, mitsgaders Herwaarden, voorts de heerlykheden en gerigten daar onder resorterende, als ook 't ampt van Beest en Renoy. - Te Arnhem : by Wilh. Heggers, 1721. - IV, 200 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Ex. L qu 409 en RGS-GS ERW-III-Lan doorschoten; ex. RGS-GS ERW-III-Lan bovendien met aant. in handschrift.
0169151
JBRAR: QUA.166 EX (3)
Land-regt van Thielre- en Bommelre-weerden, mitsgaders Herwaarden, voorts de heerlykheden en gerigten daar onder resorterende, als ook 't ampt van Beest en Renoy. - Te Arnhem : by Wilh. Heggers, 1721. - IV, 200 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Ex. L qu 409 en RGS-GS ERW-III-Lan doorschoten; ex. RGS-GS ERW-III-Lan bovendien met aant. in handschrift.
0169151
JBRAR: QUA.167
Provisionele ordonnantie over d'appellen of provocatien, de welcke volghens het reglement van den 9. Februarii 1675 voortaen van de land- ende stadt-gerichten sullen komen aen 't Hoff-Provinciael van Gelderlandt ; mitsgaders d'Ordonnantie waer nae in't toekomende de revisien in conformité van des landtschaps resolutien in dato den 26. April 1675 in dese provintie sullen worden gereguleert. - Tot Arnhem : gedruckt by Johan Friderich Hagen, 1679. - 20 cm (4-o) - Note: Doorschoten ex..
0913069
JBRAR: QUA.168
Reces van den extraordinairen landdag, in April en May 1795 by continuatie binnen de stadt Zutphen gehouden. - [S.l.] : [s.n.], 1795. - 23 cm
0168962
JBRAR: QUA.169#2
Rechtsgeleerde verhandeling, over den doodslag, die zonder misdaad geschiedt ; door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde [Johan Jacob van Hasselt]. - Te Amsterdam : by Pieter Jan Entrop, 1772. - 66 p. ; 22 cm (4-o) - Note: Ex. Rechtsgeschiedenis gebonden bij: Rechtsgeleerde verhandeling, over eenige rechten, de vreemdelingen ....
0169159
JBRAR: QUA.169 NB: CON
Rechtsgeleerde verhandelinge over het consent en auctoriteit, het geen een leen-heer voornamentlyk tot het verbinden der leen-goederen aan een leen-man in de provincie van Gelderland verleend : met eenige bygevoegde advysen ... In 't bysonder dat van Peter Noyen ... ; alles by een gebragt en uitgegeven door Johan Jacob van Hasselt. - Arnhem : Nijhoff, 1765. - 161 p. ; 21 cm
0179005
JBRAR: QUA.170#5
Rechtsgeleerde verhandeling, over den doodslag, die zonder misdaad geschiedt ; door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde [Johan Jacob van Hasselt]. - Te Amsterdam : by Pieter Jan Entrop, 1772. - 66 p. ; 22 cm (4-o) - Note: Ex. Rechtsgeschiedenis gebonden bij: Rechtsgeleerde verhandeling, over eenige rechten, de vreemdelingen ....
0169159
JBRAR: QUA.170#6
Rechtsgeleerde verhandeling over het gebruik en de uitwerking van den smaak in deeze en geene crimineele gevallen, en by die gelegenheid voer het Yveröffer of the water der Yveringen, welk eertyds by de Jooden omtrent eene van overspel verdachte vrouw heeft plaats gehad; voorkomende in het vierde boek van Moses, Numeri genaamt ; door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde [Johan Jacob van Hasselt]. - Te Amsterdam : by de Wed. Pieter Jan Entrop, 1773. - 58 p. ; 22 cm (4-o) - Note: Ex. Rechtsgeschiedenis gebonden bij: Rechtsgeleerde verhandeling over eenige rechten, de vreemdelingen ....
0169161
JBRAR: QUA.170#7
Proces, advys en vonnis over een kindermoord in het guarnisoen van Arnhem voorgevallen. - Te Arnhem : by Wouter Troost, 1773. - 37 p. ; 22 cm - Note: Gebonden bij: Rechtsgeleerde verhandeling, over eenige rechten, de vreemdelingen in de Nederlanden aangaande.
0147204
JBRAR: QUA.170 NB: CON
Rechtsgeleerde verhandeling, over eenige rechten, de vreemdelingen in de Nederlanden aangaande ; door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde [Johan Jacob van Hasselt]. - Te Amsterdam : by Pieter Jan Entrop, 1772. - 32 p. ; 22 cm (4-o)
0169158
JBRAR: QUA.171
Rechtsgeleerde verhandeling, over de aanzegging des doods aan een veroordeelden misdadiger ; door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde [Johan Jacob van Hasselt]. - Te Amsterdam : by Pieter Jan Entrop, 1772. - 48 p. ; 22 cm (4-o) - Note: Ex. Rechtsgeschiedenis gebonden bij: Rechtsgeleerde verhandeing, over eenige rechten, de vreemdelingen ....
0169160
JBRAR: QUA.172
Rechtsgeleerde verhandeling over de noodzaakelykheid van het schouwen der doode lighamen, en wat daaromtrent moet in acht genomen worden ; door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde [Johan Jacob van Hasselt]. - Te Amsterdam : by Pieter Jan Entrop, 1772. - 26 p. ; 22 cm (4-o)
0601994
JBRAR: QUA.173
Verhandeling, over den oorsprong en voortgang van de criminele jurisdictie in de Nederlanden ; door een voornaam Geldersch rechtgeleerde [Johan Jacob van Hasselt]. - Te Amsterdam : by Pieter Jan Entrop, 1772. - 26 p. ; 22 cm (4-o) - Note: 1 ex. RGS-GS gebonden bij: Rechtsgeleerde verhandeling, over eenige rechten, de vreemdelingen in de Nederlanden aangaande.
0169157
JBRAR: QUA.174
Reformatie der landt rechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. - Tot Arnhem : by Jacob van Biesen, 1655. - 62 p. ; 23 cm - Note: Met aantekeningen in handschrift.
0169435
JBRAR: QUA.175#1
Reformatie der landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. - Tot Arnhem : by Jacob van Biesen, 1655. - 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-VI-Ref-b enigszins afwijkend van de andere exemplaren; met aant. in handschrift.
0800836
JBRAR: QUA.175#2
Stadt-rechten van Zutphen ; vlijtigh geexamineert ende gecollationeert nae de authentijcque copie, berustende onder de archivis der voornoemde stadt. - Tot Arnhem : by Jacob van Biesen, 1638. - 45, I p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Reformatie der landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. Tot Arnhem, by Jacob van Biesen, 1655.
0888734
JBRAR: QUA.175#3
Ordinantie van richter, burghermeesteren, schepens ende raedt der stadt Arnhem : beroerende de maniere van procedieren in civile ende criminele saken, aldaer voor-vallende ; met eenighe veranderonghe, ampliatie en byvoechzelen zedert den jare 1617 ghedaen. - Tot Arnhem : by Jan Jacobsz., 1642. - 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Reformatie der landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der Graefschap Zutphen. Tot Arnhem, by Jacob van Biesen, 1655.
0563384
JBRAR: QUA.175#4
Gereformeerde dyck-rechten van 't Rijck van Nymegen, Over- ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Waehl : by de Staten des furstendoms Gelre ende graeffschaps Zutphen geapprobeert ende bestediget op eenen lantdagh tot Arnhem, den 24. Aug. 1640, ende op eenen lant-dagh tot Zutphen den 12. Maii 1657 gheredresseert ende gheamplieert. - Tot Nymegen : by Nicolaes van Hervelt, 1658. - II, 41, V p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Reformatie der landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. Tot Arnhem, by Jacob van Biesen, 1655.
0547822
JBRAR: QUA.175#5
Landtrechten van Over-Yssel. - Tot Deventer : by Sebastiaen Wermbouts, 1630. - 2 dl. (1 bd.) ; 20 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-VI-Ref-c gebonden bij: Reformatie der landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. Tot Arnhem, by Jacob van Biesen, 1655.
0169424
JBRAR: QUA.175#6
Rechten ende gewoonten der stadt Deventer. - Tot Deventer : by Nathanael Cost, 1644. - VIII, 146, II p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-VI-Ref-c gebonden bij: Reformatie der landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. Tot Arnhem, by Jacob van Biesen, 1655. - Note: Ex. RGS-GS ERC-V-Rec-2 doorschoten.
0889191
JBRAR: QUA.175#7
Articulbrief ; waer by eenighe annotatien ghevoecht zijn door Peter Pappus von Tratzberg. - By dese 6te ed. met veelen nyen annot. verm.. - Ghedruckt tot Groeningen : by Hans Sas, 1636. - VII, 144 ; 18 cm (4-o) - Bibl.: Petit 546 (vgl.).
0889205
JBRAR: QUA.175 NB: CON
Reformatie der landt rechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. - Tot Arnhem : by Jacob van Biesen, 1655. - 62 p. ; 23 cm - Note: Met aantekeningen in handschrift.
0169435
JBRAR: QUA.176#2
Ordre ende reglement tot een korter manier van procederen voor de gerichte van de graefschap Zutphen ; voorts Ordonnantie waer na de gerichts-jura, als mede het salaris van advocaten en procureurs in 't toekomende sal worden betaelt, mitsgaders Ordre en forme over 't houden van een goet prothocol ende register over opdraghten ende affectatien van onroerende goederen in deselve graefschap. - Gedruckt tot Arnhem : by de Weduwe de Haas, 1696. - IV, 43 p. ; 22 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Reformatie der landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. Tot Arnhem, by Jacob van Biesen, 1655.
0169432
JBRAR: QUA.176#3
Ordre ende reglement tot een korter manier van procederen voor de gerigten van de Graafschap Zutphen ; voorts Ordonnantie waar na de gerigts jura, als mede het salaris van advocaten en procureurs in 't toekomende sal worden betaalt, in den jare 1696 gearresteert en in den jaren 1738 gerevideert en geamplieert, mitsgaders Ordre en forme over 't houden van een goed prothocol ende register over opdragten ende affectatien van onroerende goederen in deselve graafschap. - Gedrukt t'Arnhem : by Hendrik van Goor, 1738. - IV, 95, I p. ; 22 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reformatie der landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. Tot Arnhem, by Jacob van Biesen, 1655. - Note: Met aant. in handschrift.
0190956
JBRAR: QUA.176 NB: CON
Reformatie der landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. - Tot Arnhem : by Jacob van Biesen, 1655. - 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-VI-Ref-b enigszins afwijkend van de andere exemplaren; met aant. in handschrift.
0800836
JBRAR: QUA.177#2
Stadt-rechten van Zutphen ; vlijtigh geexamineert ende ghecollationeert nae de authentijcque copie, berustende onder de archivis der voornoemde stadt. - Tot Arnhem : by Jacob van Biesen, 1638. - II, 46, II p. ; 18 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reformatie der lantrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. Ghedruckt tot Arnhem, by Jan Janssen, 1604.
0888752
JBRAR: QUA.177 NB: CON
Reformatie der lantrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. - Ghedruckt tot Arnhem : by Jan Janssen, 1604. - 18 cm (4-o) - Note: Met ingeplakt tweede titelblad: Landt-recht van't graefschap ende van de stadt Zutphen. Tot Arnhem, by Jacob van Biesen, 1638.
0800835
JBRAR: QUA.178#2
Generaele ordonnantie ende conditie, waer op binnen het quartier van Veluwen aen den meest daer voor biedende ofte hoogst-mynende sullen worden verpacht ofte gecollecteert de gemeyne middelen ofte imposten, die ten behoeve van de gemeyne saeke geheven worden. - Tot Aarnhem : by de Wed. van H. van Goor, 1744. - 26 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0885652
JBRAR: QUA.178#3
Consumptie van de zeep : ordonnantie ende instructie na dewelke van wegen het quartier van Veluwen, ten behoeve van de gemeene saake, geheven ende ge-innet sal worden den impost van de twee guldens op de consumptie van de zeep. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1756. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0885685
JBRAR: QUA.178#4
Hoorn-beesten ende bezaeyde landen ordonnantie, na dewelcke ten behoeve van de gemeene saecke, binnen den quartiere van Veluwen, geheven en ge-innet sal worden den generalen impost op de hoorn-beesten en bezaeyde landen .... - t' Arnhem herdrukt : by de Wed. van H. van Goor, [ca. 1756]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0885686
JBRAR: QUA.178#5
Sout ordonnantie, waar na in het quartier van Veluwen verpacht sal worden den impost op 't sout. - Tot Arnhem : herdrukt by de Wed. van Hendrik van Goor, 1756. - 7 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0885687
JBRAR: QUA.178#6
Gemael ordonnantie, na dewelke ten behoeve van de gemeene saake binnen den quartiere van Veluwen den gemeynen impost op het harde kooren, dat gemaalen ende gebrooken ende soo wel in de steeden als ten platten lande geconsumeert word, geheeven ende ontfangen sal worden. - Tot Arnhem : by Hendrik van Goor, [ca. 1740]. - 16 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0885688
JBRAR: QUA.178#7
Interpraetatie en ampliatie der ordonnantie van den impost op het gemaal van het harde koorn, dat gemaalen en gebroken word, door den quartiere van Veluwen in den jaare 1670 gearresteert. - Tot Arnhem : gedrukt by de Wed. van H. van Goor, [ca. 1747]. - 4 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen. - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening.
0885689
JBRAR: QUA.178#8
Ampliatie op de ordonnantie van het gemaal, speciaal omtrent den 7e. en 20e. articul in den quartiere van Veluwen in den jaare 1670 geëmaneert. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1750. - 8 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0557769
JBRAR: QUA.178#9
Azyn ordonnantie, na dewelke binnen den quartiere van Veluwen, ten behoeve van de gemeyne saake, geheven ende geinnet sal worden den impost op den azyn. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1756. - 8 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0581790
JBRAR: QUA.178#10
Tabackx-ordonnantie : [betreffende] alle taback, die in 't quartier van Veluwen geconsumeert wort. - Tot Arnhem : by Hendrik van Goor, 1732. - 8 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0885754
JBRAR: QUA.178#11
Paarden ordonnantie, nae dewelke in 't toekomende binnen den quartiere van Veluwen den impost op de paerden sal gevordert en betaald worden. - t' Arnhem : herdrukt by de Wed. van Hendrik van Goor, 1745. - 8 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0885769
JBRAR: QUA.178#12
Bestiaal ordonnantie, na dewelke binnen den quartiere van Veluwen den impost op alle bestialen, als ossen, koeyen, kalveren, schaapen, lammeren, verkens, jonk en oud, ten behoeven van de gemeyne saaken geheeven ende geinnet zal worden. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1751. - 12 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0799894
JBRAR: QUA.178#13
Publicatie / De Staaten des quartiers van Veluwen [betreffende het feit] dat op sommige plaatsen d' uytslyters en verkopers van whaaren, den peyl en visitatie subject, een misbruyk quaamen te maaken van sodaene whaaren elders buyten haar huysen ; aldus gedaan en gearresteert ... den 21. April 1751. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1751. - 3 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0885965
JBRAR: QUA.178#14
Ordonnantie waar nae den impost op de wynen binnen het quartier van Veluwen ten behoeve van het gemeene land geheeven en gevordert zal worden. - Tot Arnhem : by de Wed. van H. van Goor, [ca. 1752]. - 35 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening. - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0885974
JBRAR: QUA.178#15
Bieren ordonnantie, nae dewelcke ten behoeve van de gemeene saecke binnen het quartier van Veluwen den impost van alle bieren, in het furstendom Gelre en graefschap Zutphen ende in de Nederlandsche geunieerde Provincien gebrouwen, mitsgaders van alle uytheemsche bieren geheeven en geinnet sal worden. - Tot Arnhem : by Wilhelmus Heggers, [ca. 1709]. - 32 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen. - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening.
0067202
JBRAR: QUA.178#16
Publicatie / De Gedeputeerde Staaten des quartiers van Veluwen [betreffende] diverse misbruyken omtrent d'observantie van den achtienden articul van d'ordonnantie op de bieren ; aldus gedaan ter camere binnen Arnhem dem 29ste. Junii 1754. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hend. van Goor, 1754. - 4 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0885990
JBRAR: QUA.178#17
Mout-cys ordonnantie, waer na voortaan den impost op 't breecken van 't mout ten behoeve van de gemeene saecke binnen het quartier van Veluwen, met den 1. July 1701 ingaande, sal geheven worden. - t' Arnhem : herdrukt by de Wed. van H. van Goor, 1760. - 4 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0885995
JBRAR: QUA.178#18
Ordonnantie waar na het capitale sout-gelt in den quartiere van Veluwen zal worden geheeven. - t' Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1751. - 14 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0885996
JBRAR: QUA.178#19
Ordonnantie, waar na 't heerdstede-geld in den quartiere van Veluwen soo binnen de steeden, als ten platten landen voortaan sal worden geheeven. - t' Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1751. - 19 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0885998
JBRAR: QUA.178#20
Ordonnantie, waar na in den quartiere van Veluwen het passage-gelt soo te lande, als te waater sal worden geheven. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1751. - 20 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886070
JBRAR: QUA.178#21
Ordonnantie op het amptgelt in den quartiere van Veluwen. - Tot Arnhem : gedrukt by de Wed. van Hendrik van Goor, 1747. - 25 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886078
JBRAR: QUA.178#22
Ordonnantie op het heffen en collecteren van den 10e. 20e. 25e. 40e. 50e. en 100e. penning, soo van alle vercopingen etc. en generaal van alle alienatien der onroerende erffenissen etc. als van de collaterale successie, in 't quartier van Veluwen. - t' Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1750. - 59 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886084
JBRAR: QUA.178#23
Ampliatie van de ordonnantie op den 40e. 50e. meerdere en mindere penningen, in den jaare 1750 in den quartiere van Veluwen geëmaneert. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1753. - 13 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0557765
JBRAR: QUA.178#24
Ordonnantie, waar na de Ed. Mog. Heeren Staten des quartiers van Veluwen, met den 1. January 1725 aangaande, voor den tyd van drie jaren willen uitdoen en verpagten des landts imposten en stadts accysen, by forme van monopolie, op den brandewyn en alle gebrande wateren .... - Tot Arnhem : by Hendrik van Goor, 1740. - 28 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886094
JBRAR: QUA.178#25
Interpretatie en ampliatie der ordonnantie van 's landts impost en stadts accysen, by forme van monopolie op den brandewyn en alle gebrande wateren in den quartiere van Veluwen, soo ten platten landen als in de steeden geconsumeert wordende. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1756. - 8 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886106
JBRAR: QUA.178#26
Instructie voor de respective collecteurs van 's quartiers middelen en in specie meede van de monopolie op de brandewynen en gedistilleerde wateren. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1756. - 6 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886112
JBRAR: QUA.178#27
Instructie voor de beëdigde proevers van de waaren van den monopolist in syn geassigneerde kelders ; aldus gedaan ... binnen Arnhem den 27. January 1702. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1702]. - 4 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886115
JBRAR: QUA.178#28
Publicatie / De Gedeputeerde Staaten des quartiers van Veluwen [betreffende het feit] dat op eenige plaatsen in desen quartiere sommige tapperen haar werk maaken, om van de meede ... te distilleren sekere soort van dranken, welke als dan in plaatse van genever ... worden uytgeslagen en gedebiteert ; aldus gedaan en gearresteert ter camere binnen Arnhem den 28. Maart 1760. - t' Arnhem : by de Wed. van H. van Goor, 1760. - 3 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886116
JBRAR: QUA.178#29
Reglement op het prothocolhouden van Veluwen en Veluwensoom. - t' Arnhem : by Hendrik van Goor, 1733. - 15 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886127
JBRAR: QUA.178#30
Ampliatie van het reglement op het prothocolhouden in Veluwen en Veluwen zoom van den 3. April 1733. - t' Arnhem : gedrukt by de Wed. van Hendrik van Goor, 1750. - 4 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0557766
JBRAR: QUA.178#31
Ordre en resolutie van Ridderschap en stede-gesanten des quartiers van Veluwen, omtrent de maniere van executie .... - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1749. - 6 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886136
JBRAR: QUA.178#32
Reglement waar nae de voorwaarden tot verkopinge van ongerede goederen in Veluwen voor heeren-penningen in 't toekomende gedresseert sullen worden. - t' Arnhem : herdrukt by de Wed. van Hendrik van Goor, 1745. - 8 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886139
JBRAR: QUA.178#33
Reglement en ordre op de maniere van executie en verkoping van gereede goederen in Veluwen en Veluwen-Zoom, in saken de finantie deses quartiers rakende. - Te Arnhem : by Wilhelmus Heggers, 1724. - 8 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886142
JBRAR: QUA.178#34
Publicatie / De Staaten des quartiers van Veluwen in overweging genomen hebbende, dat aan de subalterne ontfangers van de verpondinge volgens resolutie van den 27. Maart 1666 geen verder regt tot de paraate ecexutie is verleent als den tyd van twee jaaren ... ; aldus ... gearresteert en vastgestelt den 3. April 1733. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1756. - 3 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886147
JBRAR: QUA.178#35
Publicatie / De Staaten des quartiers van Veluwen [betreffende het feit dat] veele pagters van de generaale en andere middelen van 's quartiers finantien ..., om die uytgesette penningen en vastgestelde middelen op zyn tyd in te vorderen, sig niet koomen te gedragen ... ; aldus gedaan en gearresteert binnen Arnhem ... den 9. May 1755. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1755. - 4 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886158
JBRAR: QUA.178#36
Ordonnancie, na dewelke in het toekomende den impost van d'ontgrondinge der Geldersche veenen binnen den quartiere van Veluwen gevordert en betaalt sal werden. - Tot Arnhem : by Hendrik van Goor, 1731. - 7 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886173
JBRAR: QUA.178#37
Publicatie / De Gedeputeerde Staaten des quartiers van Veluwen [betreffende] het monopolium van de brandewynen en alle gebrande en gedistilleerde wateren ; actum ter camere binnen Arnhem den 18. Dec. 1756. - Tot Arnhem : by de Weduwe van Hendrik van Goor, 1756. - 4 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen.
0886178
JBRAR: QUA.178 NB: CON
Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1746. - II, 75 p. ; 20 cm (4-o)
0885643
JBRAR: QUA.179
Reformatie by richter, borgermeesteren, schepenen ende Rhaitt der stadt Arnhem : gemaeckt tot beforderungh vande justicie ende opde forme van procediren voorde leger bancke aldaer. - Ghedruckt t'Utrecht : by Salomon Aertsz. de Roy, 1592. - 19 cm (4-o)
0889008
JBRAR: QUA.180
Reglement op de manier van procederen voor de Camer van Haar Edele Mogende, de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van de Graaffschap Zutphen. - Te Zutphen : gedruckt by de Wed. van J. vander Spyck, 1751. - 32 p. ; 20 cm
0147207
JBRAR: QUA.181
Reglement op de manier van procedeeren voor de camer van Haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den quartiere van Veluwen. - Tot Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1746. - II, 75 p. ; 20 cm (4-o)
0885643
JBRAR: QUA.182
Sande, Frederik van den.
Frederici a Sande Commentarius in Gelriae et Zutphaniae consuetudines feudales ; cum collatione jurium et consuetudinum, quae in Geldriae vicinis ditionibus obtinent ; omnibus in foro feudali versantibus, tum paribus, tum causarum patronis apprime utilis et necessarius. - Ed. 2a / ex auctoris scriptis recognita, corr. et indice locupletissimo adornata ; [ed. Joannes Sandius]. - Arnhemii : typis Jacobi Biesii, 1637. - XLVI, 420, XXXIV p. ; 18 cm (4-o)
0912936
JBRAR: QUA.183
Schomaker, Joost.
Jodoci Schomakeri Selecta consilia et responsa juris : tam ad resolutionem quaestionum juris dubii propositarum, quam ad earum decisionem in contradictorio maximam partem coram illustribus ducatus Gelriae et comitatus Zutphaniae tribunalibus ventilatarum pertinentia ... : dat is Uitgelezene instructoire en decisoire consultatien en advisen .... - Te Nymegen [etc.] : by Hendrik Heymans [etc.], [1738]-1782. - 6 dl. ; 20 cm (4-o)
0913301
JBRAR: QUA.184
Schomaker, Joost.
Rechtkundige aanmerkingen over de ordonnantie, waar na in de graafschap Zutphen geheven ende gecollecteert word den impost van den 25. en 50. penning ..., met een vooraf uit de recht- en staatkunde beredeneerd vertoog, zo over den oorsprong en noodzaaklykheid van 's lands schattingen ..., uit de Roomsche en hedendaagsche wetten ... bevestigd / door Joost Schomaker. - Te Zutphen : by Hend. van Bulderen, 1754. - XX, 900, CLXXVI p. ; 22 cm (4-o)
0913322
JBRAR: QUA.185
Schrassert, Johan.
Joannis Schrassert Liber singularis de censu dominico et conventionali : ex moribus vicinarum regionum, maxime autem Galliae et Saxoniae, nec non jure civili et canonico, ad usum fori Gelriae accomodatus ; cum summis capitum et indice rerum ac verborum locupletissimo. - Hardervici : apud Johannem Rampen, 1724. - XL, 207, XXII p. ; 19 cm (8-o) - Note: Ex. L oct 1911 doorschoten met kwarto-vellen. - Note: Één der exn. van RGS-GS is enigszins afwijkend (naam van de drukker is gespeld Joannes Rampen).
0936951
JBRAR: QUA.186
Schrassert, Johan.
Joannis Schrassert Practicae observationes : quibus continentur varios casus et quaestiones in praxi occurrentes decidendi rationes et argumenta, ex jure Gelro-Zutphanico et circumjacentium, ut et aliarum, non dispari jure utentium, regionum moribus .... - Hardervici : apud Gulielmum Brinkink, 1736. - 2 dl. ; 25 cm (4-o)
0936753
JBRAR: QUA.187
Schrassert, Johan.
Hardervicum antiquum ofte beschryvinge der stadt Harderwyck / t'samen-gesteld by Johan Schrassert. - T' Harderwyck : by Willem Lunterbosch en Willem Brinkink, 1732. - 2 dl. (1 bd.) ; 20 cm (4-o) - Note: I. 2de dr.. - Note: I. Begrypende de oude ende uytterlijcke gedaante der stadt en schependom, als mede haere regeering, gildens ende burgerie, mitsgaders der selver rechten, vryheden ende voorbaeten binnen en buyten. II. Begrypende de gedenckwaerdigste saecken van tyd tot tyd aldaer voorgevallen sedert haere stigtinge tot desen huydigen dag toe. Uyt originele stucken, successive stadts-boecken en oude aenteeckeningen vergadert en t'samen gestelt.
0169162
JBRAR: QUA.188
Schrassert, Johan.
Joannis Schrassert Commentatio ad reformationem Velaviae : in qua una exhibentur et breviter illustrantur ordinatio appellationis et revisionis de ao. 1688, loco cap. 23, ut et ordinatio famulorum de ao. 1711 cap. 26 in fine, nec non ordinatio testamentaria de ao. 1711, loco cap. 30 ; cum versione Latina textus vernaculi et summariis passim insertis, ac rerum et verborum indice satis locuplete. - Hardervici : apud Joannem Rampen, 1719. - XIV, 632, XVII p. ; 24 cm (4-o)
0936780
JBRAR: QUA.189 EX (1)
Reglement op de manier van procedeeren, mitsgaders het houden van een goed prothocol binnen de graafschap Zutphen. - Te Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1773. - II, 141 p. ; 22 cm (4-o)
0170010
JBRAR: QUA.189 EX (2)
Reglement op de manier van procedeeren, mitsgaders het houden van een goed prothocol binnen de graafschap Zutphen. - Te Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor, 1773. - II, 141 p. ; 22 cm (4-o)
0170010
JBRAR: QUA.190
Schrassert, Johan.Schrassert, Henrick.
Consultatien, advysen ende advertissementen : waer in verscheyde gevallen, quaestien ende poincten van regten uyt de vaderlandsche, mitsgaeders meest overeenkoomende ende nabuyrige statuten ende gewoonten werden verhandelt, gededuceert ende opgeloscht .... - Te Harderwyck : by Willem Brinkink [etc.], 1740-1754. - 5 dl. ; 20 cm (4-o) - Note: I-III. Alle opgestelt ... door Johan Schrassert. I. Eerste vyftig consultatien ... II. Tweede vyftig consultatien ... IV. Alle opgesteld ... door Henrick Schrassert. Waer by gevoegd zyn drie criminele advyzen afgegeeven by Johan Schrassert en andere ... V. Door Johan Schrassert. Met een bygevoegd Processus feudalis betreffende de ouderlyke testamenten en magescheiden over leen- en heerengoederen, sonder octroy of approbatie van den heere gemaakt en ingegaan.
0936771
JBRAR: QUA.191#2
Neostadius, Cornelius.
De pactis antenuptialibus rerum judicatarum observationes ; auctore Cornelio Neostadio. - Arnhemii : typis Jacobi Biesii, 1657. - 48 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Onderdeel van: Opera quae extant Frederici a Sande.
0913653
JBRAR: QUA.191#3
Neostadius, Cornelius.
De feudi juris scripti Hollandici, Westfrisicique successione, nec non observationum feudisticarum decas prima ex rebus judicatis curiae feudalis Hollandiae, Zelandiae, Frisiaeque selecta ; auctore Cornelio Neostadio. - Arnhemii : typis Jacobi Biesii, 1657. - 47 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Onderdeel van: Opera quae extant Frederici a Sande.
0913661
JBRAR: QUA.191NB: CON
Sande, Frederik van den.
Opera quae extant Frederici a Sande ; quibus adjuncta sunt ea, quae Cornelius Neostadius scripsit De pactis antenuptialibus et Feudi Hollandici successione. - Hujus conjunctionis et cumulationis ed. 1a. - Arnhemiae : typis et sumptibus Jacobi Biesii, 1658. - XX, 311, XXVIII, 48, 47 p. ; 20 cm (4-o) - Note: 1. Commentarius in Gelriae et Zutphaniae consuetudines feudales ... - Ed. 3a. 2. Commentatio in consuetudinem Gelriae de effestucatione ... / ed. ... Lambertus Goris. - Note: De werken van Cornelius Neostadius zijn afzonderlijk beschreven.
0913639
JBRAR: QUA.192
Stad en landrecht mitsgaders ordonnantien en reglementen des graafschaps Cuylenborg. - Te Nymegen : by Henrik Heymans, 1746. - IV, 358, LII p. ; 20 cm (4-o) - Note: Voor eerdere uitg. zie: Stadt en land-regt des graefsc(h)aps Cuylenborg. - Note: Aan één der ex. RGS-GS ontbreekt voorwerk, incl. titelblad.
0936867
JBRAR: QUA.193#2
Cuylenborgs egts-ordre, gepubliceert den 16. en 29. April 1608. - [S.l.] : [s.n.], 1680. - 32, IV p. ; 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Stadt en land-regt des graefscaps Cuylenborg.
0691637
JBRAR: QUA.193#3
Handvesten der stad ende baronnye van Ysselsteyn. - 2de dr. / met eenige byvoegselen. - Tot Ysselsteyn : gedrukt by Joannes Kannewet, 1710. - 174, II p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ex. RGESCH ERC-VI-Stad gebonden by: Stadt en land-regt des graefscaps Cuylenborg.
0691638
JBRAR: QUA.193 NB: CON
Stadt en land-regt des graefscaps Cuylenborg. - [S.l.] : [s.n.], 1680. - 142, XXVI p. ; 19 cm (4-o) - Note: Voor latere uitg. zie: Stad en landrecht mitsgaders ordonnantien en reglementen des graafschaps Cuylenborg.
0691636
JBRAR: QUA.195
Voet van Oudheusden, Arnoud W. K..
Historische beschryvinge van Culemborg : behelzende een naemlyst der heeren van Bosichem, benevens der heeren en graeven van Culemborg, gesproten uit de aloude graeven van Teysterband, derzelver huwelyken ..., mitsgaders een beschryvinge van de stad Culemborg, derzelver regeeringwyze ... ; alles by een gebragt uit bekende en beroemde historie-schryvers, oude handschriften, brieven en egte stukken door A. W. K. Voet van Oudheusden ; met kopere plaeten. - Te Utrecht : by J. H. Vonk van Lynden, 1753. - 2 dl. XVIII, 716, XXVI p. ; 20 cm (8-o) - Note: Dl. 2 o.d.t.: Beschryving van de stad Culenborg .... - Bibl.: Nijhoff-Van Hattum 309-310.
0024389
JBRAR: QUA.196
Water-recht waar na een yder in het furstendom Gelre en graafschap Zutphen zig voortaan zal hebben te reguleeren. - Te Arnhem : by de Wed. van H. van Goor, 1767. - 28 p. : ill. ; 22 cm (4-o)
0388677
JBRAR: QUA.197
Fleischer, Johann Lorenz.
Dissertatio inauguralis de vera origine, natura, progressu et interitu judiciorum Westphalicorum ; quam ... praeside Christiano Thomasio ... publico eruditorum examini submittit Johannes Laurentius Fleischer. - Halae Magdeburgicae : literis Salfeldianis, 1711. - 87, I p. ; 20 cm (4-o) - Note: Proefschrift Halle.
0938565
JBRAR: QUA.199
Heeckeren van Nettelhorst, Adolph Jacob Hendrik Willem van.
Specimen academicum de universitatibus, quae vulgo Markengenootschappen dicuntur / quod ... publico atque solenni examini submittit Adolph Jacob Hendrik Willem van Heeckeren van Nettelhorst. - Trajecti ad Rhenum : ex officinis Otton. Joann. van Paddenburg et Guilielmi van Yzerworst, 1807. - [4], 79, [5] p. ; 25 cm (4-o) - Note: Proefschrift Utrecht.
0700054
JBRAR: QUA.200#2
Gebauer, Georg Christian.
Georgii Christiani Gebaueri De libertinitate et de iudiciis capitalibus veterum Germanorum commentationes duae. - Gottingae : Bossigelius, 1761. - VIII, 112 p. ; 21 cm - Note: Gebonden bij: Marquard Freher. De secretis judiciis ... commentariolus.
0166490
JBRAR: QUA.200#3
Berger, Johann Heinrich von.
Jo. Henrici Bergeri De utilitate usucapionis in probando dominio, iis praecipue in locis, quibus recepta est resignatio iudicialis, disquisitio ; accesserunt alia non-nulla cum illi cognata, tum aliunde repetita iuris argumenta .... - Lipsiae : Lanckisius, 1710. - 250, XIV p. ; 21 cm - Note: Gebonden bij: Marquard Freher. De secretis judiciis ... commentariolus.
0166491
JBRAR: QUA.200#4
Buder, Christian Gottlieb.
Christiani Gottlieb Buderi Diatriba de iuramentis principum ecclesiasticorum S.I.R. Germanici ; ex diplomatibus actis publicis monimentisque fide dignis eruta ; ed. nova multis additamentis et indice necessario aucta. - Ienae : Croeker, 1748. - VIII, 102, X p. ; 21 cm - Note: Gebonden bij: Marquard Freher. De secretis judiciis ... commentariolus.
0166492
JBRAR: QUA.200 NB: CON
Freher, Marquard.
Marquardi Freheri De secretis judiciis olim in Westphalia aliisque Germaniae partibus usitatis, postea abolitis commentariolus ; cui accedit Johannis de Francfordia contra Feymeros tractatus et Henr. Chr. L. B. de Senckenberg collectanea manuscripta ; edidit et praefationem de scriptoribus horum judiciorum, necnon de vita scriptisque Freheri adjecit Joh. Henricus David Goebel. - Ratisbonae : Montagius, 1762. - IV, 240 p. ; 21 cm
0166489
JBRAR: QUA.201
Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland : behelsende van Ryns algemeene voorrede op dat werk, eenige verbeterde en vermeerderde lysten der proosten en dekenen, so van de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een brief aan den Heer Hoynck van Papendrecht, aartspriester van Mechelen ; [door A. Drakenborch]. - T'Utrecht : by Hermannus Besseling, 1744. - [XX], 159, [I], 745, [II] p. ; 21 cm (8-o) - Note: Voor het hoofdwerk zie: Hugo Franciscus van Heussen. Kerkelyke historie en outheden der Zeven Vereenigde Provincien, en: Batavia sacra, sive Res gestae apostolicorum virorum ..., en: Batavia sacra of Kerkelyke historie en oudheden van Batavia .... - Bibl.: Knuttel, Ned. bibl. van kerkgesch. 135.
0538974
JBRAR: QUA.202
Bolhuis, Joan Hugo van.
Proeve eener geschiedenis van het kasteel Vredenburg : eene bijdrage tot de kennis der Spaansche overheersching, gedeeltelijk uit onuitgegevene stukken ontleend / door J. H. van Bolhuis. - Utrecht, 1838.
0827742
JBRAR: QUA.203
Burman, Caspar (1696-1755).
Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, zedert den 1402 en vervolgens voorgevallen / door Kaspar Burman. - Utrecht : J. H. Vonk van Lynden, 1750-1754. - 3 dl. - Note: I. Zedert den jare 1402. II. Zedert den jare 1441. III. Zedert den jare 1470.
0072074
JBRAR: QUA.204
Generale inhoud van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, statuten, edicten, handvesten, privilegien, en andere acten, begrepen in de ses registers op het Groot Utrechts Placaetboek. - T'Utrecht : by Jacob van Poolsum, 1733. - VI, 510 p. ; 21 cm (8-o) - Note: Voor hoofdwerk zie: Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnnnantien en edicten, der edele mogende heeren Staten 's lands van Utrech mitsgaders van de ed. groot achtb. heeren borgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht, tot het jaar 1728 ingesloten.
0537020
JBRAR: QUA.205
De rebus Ultrajectinis et inprimis de bello cum Covordensibus, Tarantiis, seu Drentinis olim gesto auctoris incerti, sed quo ex Belgis foederatis vetustior hactenus nondum prodiit ... narratio historica ... ; ex ecclesiae Trajectensis manuscripto primus eruit, et notis aliquot illustravit Antonius Matthaeus ; accedunt alia adhuc quaedam, quae notis subjuncta, et notis itidem illustrata. - Hagae-Comitum : apud Gerardum Block, 1740. - XLVIII, 240, IV p. ; 23 cm
0199219
JBRAR: QUA.206
Forme ende maniere van procederen, soo deselve jegenwoordich gepractiseert ende gehouden wort voor den Ed. Gerechte der stadt Utrecht. - t' Utrecht : gedruckt by Juriaen van Poolsum, 1669. - XII, 148 p. ; 13 cm (12-o) - Note: De exemplaren zijn twee verschillende uitgaven, gezien de tekst van het privilege. - Note: Ex. RGS-GS doorschoten met kwarto-vellen, met aant. in handschrift.
0876163
JBRAR: QUA.207
Geschiedkundige verhandeling betreffende het regeerings-reglement / door Zyne Hoogheid Willem de IIIde in den jaare 1674 aan de provincie van Utrecht voorgeschreeven, waarby de onwettigheid en onbestaanbaarheid van het zelve, zo met een vrye staats-regeering als met de Unie van Utrecht ten duidelyksten wordt aangetoond ; [door Matthijs Temminck]. - Utrecht : [s.n.], 1784. - VI, 247, XLII p. ; 24 cm (4-o) - Bibl.: Van Doorninck 2, 3788. - Bibl.: Knuttel 20952.
0177131
JBRAR: QUA.208
Historiesch verhaal van de onwettige behandeling de provintie en stad van Utrecht aangedaan in de jaaren 1672, 73 en 74 ; [door P. P. J. Quint Ondaatje ... et al.]. - [S.l.] : [s.n.], 1784. - VIII, 212 p. ; 24 cm (8-o). - (Politieke geschriften ; 8, no. 4) - Note: Volgens Bodel Nijenhuis door Max d'Yvoy van Mijdrecht. - Bibl.: Knuttel 20951. - Bibl.: Bodel Nijenhuis 2302 (vgl.).
0178740
JBRAR: QUA.209
Iedema, P. L..
Guldenspiegel der Friesche regten, ofte ene algemene klene corpus juris : openleggende fele publike criminele en cewile delicten / door P. L. Iedema. - Te Leeuwarden : bi P. L. Iedema, 1791. - XVIII, 66, V p. ; 21 cm (4-o)
0907797
JBRAR: QUA.210
Kort begrip van alle de advysen, instructien, recuilen en advertissementen van rechten : begrepen in de drie deelen der Utrechtsche consultatien, waarin alle de materiën onder bekwame hoofddeelen naar een alphabetische orde tot gemak der nazoekers gesteld zyn ; [samengest. door Laurens van Lanckeren]. - Te Amsterdam : by Steven van Esveldt, 1759. - VIII, 394 p. ; 20 cm (4-o)
0182929
JBRAR: QUA.211
Kort begrip van alle de advysen, instructien, recuilen en advertissementen van rechten, begrepen in de drie deelen der Utrechtsche consultatien, waarin alle de materiën onder bekwame hoofddeelen naar een alphabetische orde tot gemak der nazoekers gesteld zyn ; [samengest. door Laurens van Lanckeren]. - Vernieuwde uitg.. - Te Leyden : by Pieter Adrianus Verduyn, 1782. - VI, 395 p. ; 20 cm
0182930
JBRAR: QUA.212
Matthaeus, Antonius (1601-1654).
Antonii Matthaei De auctionibus libri duo : quorum prior venditiones, posterior locationes quae sub hasta fiunt exequitur ; adjecto passim voluntariarum auctionum jure. - Ed. ultima multo corr.. - Lugduni Batavorum : apud Joannem van Gelder, 1679. - II, 464, XXXII p. ; 20 cm (4-o)
0917533
JBRAR: QUA.213
Matthaeus, Antonius (1635-1710).
De jure gladii tractatus et de toparchis qui exercent id in dioecesi Ultrajectina / scripsit Antonius Matthaeus. - Lugduni Batavorum, 1689.
0557575
JBRAR: QUA.214
Matthaeus, Antonius (1635-1710).
Fundationes et fata ecclesiarum praesertim quae et Ultrajecti et in ejusdem suburbiis et passim alibi in dioecesi : libri duo, in quibus chronica, acta publica, feudales aedium consuetudines, et alia inedita monumenta ; e situ eruit, excussit, illustravit, digessit Antonius Matthaeus. - Lugduni Batavorum : apud Viduam Sebastiani Schouten, 1704. - X, 610, VII p. : ill. ; 22 cm (4-o)
0557574
JBRAR: QUA.215
Magazyn van stukken betreffende de rechten der stad Utrecht. - Te Utrecht : by B. Wild, 1786. - VIII, 283 p. ; 21 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS met tweede titelpagina o.d.t.: Of de stad Utrecht van ouds alleen heeft uitgemaakt het derde lid van staat van de provintie van Utrecht? 1784.
0916487
JBRAR: QUA.216
Matthaeus, Antonius (1635-1710).
Antonii Matthaei De nobilitate, de principibus, de ducibus, de comitibus, de baronibus, de militibus, equitibus, ministerialibus, armigeris, barscalcis, marscalcis, adelscalcis, de advocatis ecclesiae de comitatu Hollandiae et dioecesi Ultrajectina libri quatuor : in quibus passim diplomata et acta hactenus nondum visa. - Amstelodami [etc.] : apud Janssonio-Waesbergios [etc.], 1686. - XXIV, 1151 p. : ill. ; 23 cm (4-o)
0557576
JBRAR: QUA.217
Matthaeus, Antonius (1601-1654).
De criminibus ad lib. XLVII et XLVIII Dig. commentarius Antonii Matthaei ; adjecta est brevis et succincta juris municipalis interpretatio ; cum indice triplici: titulorum, verum et verborum, nec non legum, qua strictius, qua fusius explicatarum. - Ed 2a / priori auctior et emendatior. - Amstelodami : ex officina Johannis a Waesberge, 1661. - XVI, 902, XXXVIII p. ; 21 cm (4-o)
0917688
JBRAR: QUA.218
Memorie ter wederlegging der gronden en redeneringen, vervat bij nadere missive van den Raad der Binnenlandsche Zaaken der Bataafsche Republiek op den 11 April 1804 wegens de zaak der heerlijkheden aan het Staatsbewind geschreven van wegens een groot aantal geinteresseerdens bij Stichtse heerlijkheden aan het Wetgevend Lichaam der Bataafsche Republiek overgegeven : met eenige daartoe behorende bijlagen. - Utrecht : Wild en Altheer, 1805. - [2], 207 p. ; 23 cm - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Korte verhandeling over de ambachtsheerlijkheeden en derzelver lot, zeedert den jaare 1795. - Note: AB: Pamflet 1804-3. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 4092.
0866806
JBRAR: QUA.219
Montanus, Paulus.
Pauli Montani Tractatus novus, de jure tutelarum et curationum, in quo universa tutelaris materis, cum amplificationibus (ut dicitur) limitationibus ... declaratur et enucléatur ... ; cum summariis ac indice rerum ac materiarum insignium locupletissimo. - Hagae-Comitum : apud Adrianum Vlacq, 1656. - XIV, 939, XCI p. ; 19 cm
0183406
JBRAR: QUA.220
Mozzi, Luigi.
Storia delle rivoluzioni della chiesa d'Utrecht / [di] Luigi Mozzi. - Venezia : presso Antonio Zatta e figli, 1787. - 3 dl. ; 22 cm (8-o)
0917156
JBRAR: QUA.221
Ordonnantie ende instructie op de stijl ende maniere van procederen voor den Hove van Utrecht, zoo in civile als crimineele zaken ; met eenige aant. ende aanmerkingen op dezelve door Willem vander Muelen. - Tot Utrecht : gedruckt by Johannes Visch, 1706-1707. - 2 dl. ; 20 cm (4-o) - Note: Dl. 2 met ondertitel: mitsgaders de ordonnantie over de beneficien van cessie en inventaris.
0148375
JBRAR: QUA.222
Oosterdijk, ....Wantenaar, ....
Het groot stadsrecht van Utrecht : of deductie omtrent derzelver rechten, privilegien en jurisdictie, inappellabiliteit in het crimineele, en de middelen / opgesteld door Oosterdijk en Wantenaar, advocaaten, 1764. - Utrecht : bij J. M. van Vloten, 1784. - II, 124 p.
0563097
JBRAR: QUA.223
Pointen tot redres der bezwaaren op het regerings-reglement van den jare 1674, en andere ingeslopen abuizen en misbruiken in het bestel en bestier van de provintiaale, stads en stedelyke regeringen en andere commissien en bedieningen ; by de burgeren en inwoners van de stad, steden en landen van Utrecht aan hunne magistraten en gerechten, ten fine als by de respective oproepingen, overgeleverd in de maand May van den jare 1784. - [S.l.] : [s.n.], 1784. - XII, 330 p. ; 23 cm (8-o). - (Politieke geschriften ; 8, nr. 1) - Note: Tweede titelblad: Concept-reglement op de regeerings bestelling van de provintie Utrecht, overeenkomstig de constitutie en aêloude vrye regeeringsforme dier provintie, uit wettige staatsbesluiten .... - Bibl.: Knuttel 20953.
0917705
JBRAR: QUA.224
Practycke der Nederlansche rechten vande daghelijcksche soo civile als criminele questien ; gecolligeert by Bernhard van Zutphen. - Tot Leewarden : by Dominicus Lens, 1664. - VIII, 640 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nederlandtsche practycque van verscheyden daghelijcksche soo civile als criminele questien.
0916051
JBRAR: QUA.225 EX (1)
Practycke der Nederlantsche rechten van de dagelijcksche soo civile als crimineele quaestien ; gecolligeert by Bernhard van Zutphen ; op nieuws overgesien en van veel grove fauten gesuyvert. - Tot Groningen : by Dominicus Lens, 1680. - VIII, 602 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nederlandtsche practycque van verscheyden daghelijcksche soo civile als criminele questien.
0916061
JBRAR: QUA.225 EX (2)
Practycke der Nederlantsche rechten van de dagelijcksche soo civile als crimineele quaestien ; gecolligeert by Bernhard van Zutphen ; op nieuws overgesien en van veel grove fauten gesuyvert. - Tot Groningen : by Dominicus Lens, 1680. - VIII, 602 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nederlandtsche practycque van verscheyden daghelijcksche soo civile als criminele questien.
0916061
JBRAR: QUA.226
Radelantius, Wilhelmus.
Decisiones posthumae curiae provincialis Trajectinae ; per Wilhelmum Radelantium collectae. - Trajecti : apud Joannem a Doorn, 1637. - VIII, 279, XXIII p. ; 20 cm (4-o)
0916892
JBRAR: QUA.227
Rapport dienende ten betooge van de souverainiteit der Heeren Staten over de stad, steden en lande van Utrecht. - Te Amersfoort : by J. Altheer, 1787. - 202 p. ; 23 cm
0190321
JBRAR: QUA.228
Reglement van bestuur voor de stad Utrecht, by de gemeente derzelver stad goedgekeurd en vastgesteld op den 30 en 31 maart 1795, het eerste jaar der Bataafsche vryheid. - Te Utrecht : by L. de Visser, 1795. - 26 p. ; 22 cm
0388648
JBRAR: QUA.229
Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti : alter auctor incertus, alter, cui nomen Theodorus Verhoeven ; utrumque primus ed., observationes et quae hactenus nondum visa, vetera aliquot monumenta, diplomata et instrumenta, et ex ineditis duobus chronicis Amorfortii olim scriptis adjunxit supplementa Antonius Matthaeus. - Lugduni Batavorum : apud Fredericum Haaringh, 1693. - LVI, 412, IV p. : ill. ; 21 cm (4-o) - Note: Bevat tevens gedichten van Joost van den Vondel (De nachtegael van Amisfort) en Johannes Bremer (Het Amisfoortse tempe). - Note: Ex. S qu 623 met aant. in handschrift. - Note: Aan de exemplaren S qu 623, WRT 128-39 en JB-RGS ontbreekt ill.. - Bibl.: Nijhoff-Van Hattum 266.
0917380
JBRAR: QUA.230
Muelen, Johannes Andreas van der.
Statuta et consuetudines dioeceseos Vianensis et Ameydensis, tam in civilibus quam criminalibus causis / legibus, rationibus, decisionibus, munita ac illustrata, ut et eorum a jure communi divortia passim ostensa, opera ac labore Joannis Andreae vander Muelen. - Trajecti ad Rhenum : ex officina Johannis Ribbii, 1684. - XVI, 342, XXVI p. ; 20 cm (4-o) - Note: Later verschenen o.d.t.: Observationes ad jus Vianense.
1140111
JBRAR: QUA.231
Twee missiven door de ed. eerw. heeren decanen en capitulairen der vijf capitulen te Utrecht, geadresseerd aan de Ed. Mog. Heeren Staaten 's Lands van Utrecht, op den 2 Junij en 15 December 1784 / ter adstructie en elucidatie van der capitulen regten en de bezwaaren nopens de infractien op dezelven, in 't licht gegeeven op last der capitulen. - Te Utrecht : bij B. Wild, 1785. - IV, 157 p. ; 23 cm (8-o) - Bibl.: Petit 7359.
0643363
JBRAR: QUA.232
Utrechtsche consultatien, dat is decisoire ende andere advisen, instructien ende advertissementen van rechten : gegeven ende gemaeckt by de vermaertste rechts-geleerden ... in saken soo voor den Edele Hove als de edele gerechten der stadt Utrecht, Amersfoort ende andere geventileert .... - Tot Utrecht : by Rudolph van Zyll [etc.], 1676-1700. - 3 dl. ; 20 cm (4-o) - Note: II-III. Item verscheyde recueilen van revisie, met de daar opgevolgde sententien van de Ed. Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht. III. Mitsgaders is daar bygevoegd een reg. van het tweede deel / by een vers. door Laurens van Lanckeren. - Note: Zie ook: Kort begrip van alle de advysen ..., begrepen in de ... Utrechtsche consultatien.
0920074
JBRAR: QUA.233
Vertoogh van het recht, dat de magistraet der stadt Utrecht is hebbende, om haere ondersaten geestelijcke goederen besittende, te belasten mette betalinghe van 't onderhoudt der predikanten en schoolen, met de appendentien van dien. - Tot Middelburgh : voor Jacob vande Vyver, 1655. - 28 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Blz. 25-26 abusievelijk genummerd 24-25. - Bibl.: Knuttel 7703.
0916955
JBRAR: QUA.234
Wassenaer, Gerard van.
Practyk notariael ofte instructie tot het maken ende instellen van de voornaemste instrumenten van alderley contracten, acten, handelingen en dispositien ... : daer in mede verhandelt worden de voornaemste en considerabelste saken en quaestien, ieder contract ende dispositie rakende ... ; met verscheyde en veele bygevoeghde exemplen tot dienst en gerief van alle notarissen ... gestelt door Gerard van Wassenaer. - t'Utrecht : gedruckt by Dirck van Ackersdijck, 1661. - VIII, 680, XL p. ; 20 cm (4-o)
0916915
JBRAR: QUA.235#2
Wesel, Abraham van.
Abrahami a Wesel Commentarius ad novellas constitutiones Ultrajectinas, multarum litium dirimendarum causa, XIV Aprilis MDCLIX promulgatas. - Amstelodami : apud Henricum et Viduam Theodori Boom, 1701. - II, 326, XXIV p. ; 19 cm (4-o). - (Abrahami a Wesel Opera omnia ; 1)
0917461
JBRAR: QUA.235#3
Wesel, Abraham van.
Abrahami a Wesel Tractatus de connubiali bonorum societate et pactis dotalibus. - Ed. nova. - Amstelodami : apud Henricum et Viduam Theodori Boom, 1701. - XXIV, 323, XXIII p. ; 19 cm (4-o). - (Abrahami a Wesel Opera omnia ; 2)
0917463
JBRAR: QUA.235#4
Wesel, Abraham van.
Abrahami a Wesel Tractatus de remissione mercedis, propter bellum, inundationem aquarum et sterilitatem. - Amstelodami : apud Henricum et Viduam Theodori Boom, 1701. - XVI, 94, IX p. ; 19 cm (4-o). - (Abrahami a Wesel opera omnia ; 3)
0917483
JBRAR: QUA.235 NB: CON
Wesel, Abraham van.
Abrahami a Wesel Opera omnia ; antea diversis temporibus seorsim edita, nunc in unum corpus redacta. - Ed. nova a mendis, quibus priores scatebant, purgata. - Amstelodami : apud Henricum et Viduam Theodori Boom, 1701. - 3 dl. (1 bd.) ; 19 cm (4-o) - Note: De dl. zijn afzonderlijk beschreven.
0917460
JBRAR: QUA.236
Wesel, Abraham van.
Abrahami a Wesel Commentarius ad novellas constitutiones Ultrajectinas, multarum litium dirimendarum causa, XIV. Aprilis MDCLIX promulgatas. - Trajecti ad Rhenum : typis et ex officina Gisberti a Zyll, 1666. - VIII, 326, XXIV p. ; 20 cm (4-o)
0917720
JBRAR: QUA.237
Advysen over den koophandel en zeevaert, mitsgaders verscheidene turbes, memorien, resolutien, missives, enz. enz. daer toe behoorende ; meerendeels van Am. van den Ende, als ook van F. Ardinois, D. Helmans en andere gerenommeerde Amsterdamsche advocaeten ; uit de schriften van den eerstgemelde byeen verzaemeld, en de rechtspassagieën, daer by aengehaeld, op een vrye trant vert. door Jo. Ms. Barels. - Amsterdam : by Hendrik Gartman, 1780-1781. - 2 dl. ; 21 cm (4-o)
0330257
JBRAR: QUA.238
Alphen, Willem van.
Papegay ofte formulier-boek van alderhande requesten, mandamenten, conclusien, schrifturen, als anders, in de dagelijksche practijke dienende voor de respective Hoven van Justitie in Holland / door Willem van Alphen. - Utrecht, 1720. - 2 dl. : ill.
0554377
JBRAR: QUA.239#2
Leeuwen, Simon van.
Redeningh over den oorspronck, reght, ende onderscheyt der edelen, ende wel-borenen in Hollandt, midtsgaders der selver voor-rechten, soo die nu zijn, ofte van aloude tijden zijn geweest / door Simon van Leeuwen. - Tot Leyden : ter druckerye van Claes Hercules, 1659. - VIII, 79 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Eleutherius N. Batavus, Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen ....
0310354
JBRAR: QUA.239#3
Brief behelsende twee preuven dat het Hof van Holland voor den jaare 1429 is opgeregt ; geschreven aan H.Z.D.V.A.R.D.I.M. [J. de Riemer] door E.L.E.O.D.H.O. [Fr. van Limborch]. - Te Leyden [etc.] : by Pieter vander Aa [etc.], 1717. - 51 p. ; 20 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-VIII-Bat gebonden bij: Eleutherius N. Batavus, Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen .... - Bibl.: Van Doorninck 1, 163.
0310355
JBRAR: QUA.239 NB: CON
Batavus, Eleutherius N. (pseud. van ...).
Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen, als meede der oude gebruiken ende wetten in Holland ende West-Vrieslandt, mitsgaders de veranderingen daar omtrent ten tijden der graven voor-gevallen / door Eleutherius N. Batavus. - Tot Amsterdam : by Jan Rieuwertz. de Jonge, 1682. - XXVIII, 48 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Verkorte uitg. van het anoniem verschenen werk: Begin, voortgang ende einde der vrije, ende der gewaande erf-gravelike bedieninge in Holland ende West-Vriesland. - Note: Voor latere uitg. zie: Beknopte verhandeling over het oeffenen der regts-plegingen zoals dezelve voor en onder de graven is in gebruik geweest .... - Bibl.: Van Doorninck 1, 56.
0310352
JBRAR: QUA.240
Beekman, Martinus.
Beschreiving van de stad en baronnie Asperen : vertoonende haare oudheid, gebouwen, hooge en verdere regeering, ens. / door Martinus Beekman ; met kopere plaaten verciert. - Te Utrecht : by Mattheus Visch, 1745. - XVIII, 406 p. ; 20 cm (8-o) - Bibl.: Nijhoff-Van Hattum 18.
0596609
JBRAR: QUA.241
Beelaerts van Blokland, Cornelis Abrahamus Jeremias.
Disputatio historico-politica inauguralis continens historiam collegii consiliariorum commissorum (Gecommitteerde Raden) in Hollandia et Westfrisia. - Lugduni Batavorum : Hazenberg, 1838. - II, 66 p. ; 23 cm - Note: Proefschrift Leiden.
0596618
JBRAR: QUA.242
Beknopte verhandeling over het oeffenen der regts-plegingen zo als dezelve voor en onder de graven is in gebruik geweest ... ; door een liefhebber der vaderlandsche oudheden. - Leiden : by Cornelis de Pecker, 1750. - 142 p. - Note: Soms toegeschreven aan P. van Spaen. - Note: Voor eerdere uitg. zie: Eleutherius N. Batavus. Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen ....
0310353
JBRAR: QUA.243
Bellum juridicum ofte den oorlogh der advocaten, bestaande in consultatien, advysen, deductien, advertissementen, en diergelycke schriftuyren van rechten, waar van d'een, d'andere, directelyck is contrariërende, en welckers voorvallen, alle in het byzonderen bekrachtigt zyn : met resolutien, placaten, sententien, en gewysdens, zoo van souveraine vergaderingen, hoogh-aanzienlyke collegien, provinciale hoven van justitie, als andere subalterne vierscharen, rechters, en gerechtsbancken, etc. ; [door Simon van Leeuwen]. - Tot Utrecht : by Jacob van Poolsum, 1743. - [VIII], 726, [X] p. ; 22 cm (4-o) - Bibl.: Van Doorninck 2, 66 (vgl.).
0364841
JBRAR: QUA.244
Bent, Jan.
Aldervroegste vaderlandze oudheden, ontzwagteld en gezuiverd van de vooroordelen en misgiszingen der schryveren van de laatere eeuwen in zes redevoeringen / door Jan Bent. - Hoorn : Willem Breebaart, 1761. - XXXII, 338, XVII, 21 p.
0602676
JBRAR: QUA.245
Bent, Jan.
Verhandeling van het jagtrecht der Westvriezen, waar in wordt beweert, dat dit recht op zeer vaste gronden zyn bestaan heeft / door Jan Bent. - Te Hoorn : by Willem Breebaart, 1761. - [12], XII, [6], 16, 284, [19] p. ; 22 cm (4-o) - Note: Bevat tevens: Nabericht over de jaar-, maand- en dagteekeningen van de charteren, handvesten, brieven enz. deer graven van Holland, heeren van Westvriesland.
0602677
JBRAR: QUA.246
Besondere privilegien ende handvesten, verleent aen d'inwoonders van Westzaanden en Crommenie. ... : waer in zijn begrepen d'ingesetenen van Zaandam... : mitsgaders particuliere en generale octroyen.... - Tot Zaardam : by Joris Jacobsz., 1661. - VI, 546, XXI p. ; 21 cm (4-o)
0221364
JBRAR: QUA.247
Beschryving der stad Oudewater : waarin aangetoont word der zelver herkomst uit het Utrechtsche bisdom, overgang tot de Graaflykheid van Holland en haare gemaakte onafscheidbaarheid van de zelve ... ; alles byëen verzamelt ... door den thans in dienst zynde bailjuw, dykgraaf en schout der zelfde stad [G. R. van Kinschot] ; met printverbeeldingen verciert. - Delft, 1747.
0849680
JBRAR: QUA.248
Alkemade, Kornelis van.
Behandelinge van 't kamp-regt, d'aaloude en opperste regtsvorderinge voor den Hove van Holland, onder de eerste graaven / door Kornelis van Alkemade. - 3de dr. meer dan de helft vermeerderd .... Mitsgaders De oorsprong, voortgang, en 't einde van 't kampen en duëlleren / door P. van der Schelling. - Rotterdam : Loset, 1740.
0552936
JBRAR: QUA.249
Boey, Thymon.
Bedenkinge over de oudheyt, mitsgaders korte schets van het aansien en gezag van den Hove van Holland, Zeeland ende Vriesland onder de graavelyke regeering / door Thymon Boey. - In 's Gravenhage : by Mattheus Gaillard, 1760. - X, 269 p. ; 21 cm (4-o)
0891875
JBRAR: QUA.250
Brief aan den wel edele gestrenge heer mr. Joachim Rendorp, vryheer van Marquette, meesterknaap van Holland : behelzende eenige aanmerkingen over zyn wel ed. gestrs. verhandeling over het recht van de jagt ; door J[ohan] D[ierquens]. - In 'sGravenhage : by H. C. Gutteling, 1778. - II, 137 p. ; 22 cm (8-o) - Bibl.: Van Doorninck 1, 269. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2328.
0730428
JBRAR: QUA.251
Brief behelsende twee preuven dat het Hof van Holland voor den jaare 1429 is opgeregt ; geschreven aan H.Z.D.V.A.R.D.I.M. [J. de Riemer] door E.L.E.O.D.H.O. [Fr. van Limborch]. - Te Leyden [etc.] : by Pieter vander Aa [etc.], 1717. - 51 p. ; 20 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-VIII-Bat gebonden bij: Eleutherius N. Batavus, Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen .... - Bibl.: Van Doorninck 1, 163.
0310355
JBRAR: QUA.252#2
Dierquens, Johan.
Nadere aanmerkingen over het recht van de jagt / door Johan Dierquens. - In 'sGravenhage : by Jan Abraham Bouvink, 1779. - II, 84 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Brief aan den wel edele gestrenge heer mr. Joachim Rendorp / door Johan Dierquens. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2364.
0730429
JBRAR: QUA.252#3
Het jagt-regt onpartydig beschouwd : in drie brieven aan den heer mr. J. D., by gelegenheid van deszelfs aanmerkingen op de verhandeling van den heer mr. J. Rendorp over het regt van den jagt ; door P. V. D.. - Te Dordrecht [etc.] : by Blussé [etc.], [1779]. - II, 208 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Brief aan den wel edele gestrenge heer mr. Joachim Rendorp / door Johan Dierquens. - Bibl.: De Kempenaer 391. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2363.
0730430
JBRAR: QUA.252 NB: CON
Brief aan den wel edele gestrenge heer mr. Joachim Rendorp, vryheer van Marquette, meesterknaap van Holland : behelzende eenige aanmerkingen over zyn wel ed. gestrs. verhandeling over het recht van de jagt ; door J[ohan] D[ierquens]. - In 'sGravenhage : by H. C. Gutteling, 1778. - II, 137 p. ; 22 cm (8-o) - Bibl.: Van Doorninck 1, 269. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2328.
0730428
JBRAR: QUA.253
Brouwer, Hendrik (1624-1683).
Henrici Brouwer De jure connubiorum apud Batavos recepto : in quibus jura naturae, divinum, civile, canonicum, prout de nuptiis agunt, referuntur, expenduntur, explicantur. - Amstelodami : apud Casparum Commelinum, 1665. - XX, 718, XXXVIII p. ; 23 cm (4-o)
0891826
JBRAR: QUA.254
Ordre en reglement op de jacht ; by de Heeren Ridderschap en Eygen-Erfdens Staten van de landschap Drenthe, op den landsdag van den 19. Martii 1726 gearresteert. - Te Meppel : by Gerret van Erpers, 1749. - 22 p. ; 20 cm (4-o)
0907832
JBRAR: QUA.255
Ordre en reglement op de jacht en visscherye ; by de Heeren Ridderschap en Eygen-Erfden Staten der landschap Drenthe, bevoorens op den landsdag den 6. Martii 1683 tot Assen gehouden, gearresteert en by de heeren drossard en gedeputeerden volgens resolutie van wel-gemelde heeren van den 21. Martii 1702 gerevideert, gealtereert en vernieuwt. - Gedruckt tot Groningen : by Catharina Zandt, 1702. - 16 p. ; 19 cm (4-o)
0907827
JBRAR: QUA.256
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Observationum juris Romani libri quatuor : in quibus juris civilis aliorumque auctorum loca explicantur et emendantur. - Ed. 3a. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752. - XXXVI, 446, XXIX p. ; 22 cm (4-o)
0891029
JBRAR: QUA.257
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Observationum juris Romani libri quatuor, quatuor prioribus additi, nempe V, VI, VII, et VIII : in quibus plurima juris civilis aliorumque auctorum loca explicantur et emendantur. - Ed. 2a. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752. - XL, 570, XLI p. ; 22 cm (4-o)
0200478
JBRAR: QUA.258
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Quaestionum juris privati libri quatuor : quarum plerisque insertae sunt utriusque in Hollandia Curiae res de his ipsis quaestionibus judicatae. - Lugduni Batavorum : apud Joannem van Kerckhem, 1744. - XXVIII, 744, XVI p. : - ; 20 cm (4-o)
0891179
JBRAR: QUA.259
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Opera minora ; olim separatim, nunc conjunctim edita ; recensuit et nonnulla addidit auctor ; [cum] indice .... - Ed. 2a. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752. - XV, 571, XXI p. ; 22 cm (4-o)
0891757
JBRAR: QUA.260
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Quaestionum juris publici libri duo : quorum primus est de rebus bellicis, secundus de rebus varii argumenti. - Ed. 2a. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752. - XXIV, 384, XXXI p. ; 22 cm (4-o)
0891139
JBRAR: QUA.261
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Opuscula varii argumenti. - Lugduni Batavorum : apud Joannem à Kerkhem, 1743. - XVI, 408, XXIX p. ; 20 cm (4-o)
0891386
JBRAR: QUA.262
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Observationum juris Romani libri quatuor : in quibus juris civilis aliorumque auctorum loca explicantur et emendantur. - Ed. 3a. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752. - XXXVI, 446, XXIX p. ; 22 cm (4-o)
0891029
JBRAR: QUA.263
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Observationum juris Romani libri quatuor, quatuor prioribus additi, nempe V, VI, VII, et VIII : in quibus plurima juris civilis aliorumque auctorum loca explicantur et emendantur. - Ed. 2a. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752. - XL, 570, XLI p. ; 22 cm (4-o)
0200478
JBRAR: QUA.264
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Opuscula varii argumenti. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752. - XVI, 408, XXIX p. ; 22 cm (4-o)
0891382
JBRAR: QUA.265
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Opera minora ; olim separatim, nunc conjunctim edita ; recensuit et nonnulla addidit auctor ; [cum] indice .... - Ed. 2a. - Lugduni Batavorum : apud Joannem van Kerckhem, 1744. - XV, 571, XXI p. ; 20 cm (4-o)
0200476
JBRAR: QUA.266
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Quaestionum juris privati libri quatuor : quarum plerisque insertae sunt utriusque in Hollandia Curiae res de his ipsis quaestionibus judicatae. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752. - XXVIII, 744, XVI p. ; 20 cm (4-o)
0891149
JBRAR: QUA.267
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Quaestionum juris publici libri duo : quorum primus est de rebus bellicis, secundus de rebus varii argumenti. - Ed. 2a. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752. - XXIV, 384, XXXI p. ; 22 cm (4-o)
0891139
JBRAR: QUA.268
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Observationum juris Romani libri quatuor, quatuor prioribus additi, nempe V, VI, VII, et VIII : in quibus plurima juris civilis aliorumque auctorum loca explicantur et emendantur. - Lugduni Batavorum : apud Joannem van Kerckhem, 1733. - XL, 570, XLI p. ; 20 cm (4-o)
0200477
JBRAR: QUA.269
Bynkershoek, Cornelis van.
Verhandelingen over burgerlyke rechts-zaaken in IV boeken : met veele gewysdens der beide hooge gerechtshoven doormengt ; in het Latyn beschreeven door Cornelis van Bynkershoek. - Te Amsterdam : by Isaak Tirion, 1747. - 2 bd. XVI, 1080, XXIII p. : ill. ; 22 cm (8-o)
0891651
JBRAR: QUA.270
Bynkershoek, Cornelis van.
Verhandelingen van staatszaken ; in het Latyn beschreven door Corn. van Bynkershoek en nu in 't Nederduitsch overgebragt door Matth. de Ruusscher. - Te Leyden : by Johannes van Kerckhem, 1740. - 2 dl. ; 21 cm (8-o) - Note: I. Oorlog en vrede. II. Zaken van verscheide stof.
0166163
JBRAR: QUA.271 NB: CON
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Quaestionum juris publici libri duo : quorum primus est de rebus bellicis, secundus de rebus varii argumenti. - Lugduni Batavorum : apud Joannem van Kerckhem, 1733. - XXIV, 384, XXXI p. ; 20 cm (4-o)
0891062
JBRAR: QUA.272
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Observationum juris Romani libri quatuor : in quibus juris civilis aliorumque auctorum loca explicantur et emendantur. - Lugduni Batavorum : apud Joannem vander Linden, juniorem, 1710. - XXXVI, 446, XXIX p. ; 20 cm (4-o)
0891007
JBRAR: QUA.273
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Opuscula varii argumenti. - Lugduni Batavorum : apud Joannem vander Linden, juniorem, 1719. - XVI, 408, XXIX p. ; 20 cm (4-o)
0891375
JBRAR: QUA.274
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Opera minora ; olim separatim, nunc conjunctim edita ; recensuit et nonnulla addidit auctor ; [cum] indice .... - Lugduni Batavorum : apud Joannem vander Linden, 1730. - XVI, 571, XXI p. ; 20 cm (4-o)
0891617
JBRAR: QUA.275
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Quaestionum juris privati libri quatuor : quarum plerisque insertae sunt utriusque in Hollandia Curiae res de his ipsis quaestionibus judicatae. - Lugduni Batavorum : apud Joannem van Kerckhem, 1744. - XXVIII, 744, XVI p. : ill. ; 20 cm (4-o)
0891156
JBRAR: QUA.276
Consultatien, advysen en advertissementen ; gegeven ende geschreven by verscheyden treffelijcke rechts-geleerden in Hollandt. - Tot Rotterdam : gedruckt by Joannes Naeranus, 1645-1666. - 6 dl. ; 20 cm (4-o) - Note: Titel op titelgravure en van dl. 4-6: Consultatien, advysen ... in Hollant (c.q. Holland) en elders. - Note: I. 2de dr. oversien en verb.. - Note: Dl. 3 is genoemd het tweede stuck van het derde deel in verband met een bij Johannes Colom te Amsterdam zelfstandig verschenen derde deel van ongeveer dezelfde inhoud. - Note: Dl. 6 is een herz. en verm. uitg. van het bij Johannes Colom te Amsterdam verschenen dl. 3. - Note: Voor vervolg zie: Nieuwe Hollandsche consultatien ...; en: Vervolg op de Hollandsche consultatien .... - Note: Zie ook: Kort begryp van de ses deelen der Hollandse consultatien ...; Consultatien, advysen en advertissementen, ghegeven ende geschreven by verscheyden voortreffelijcke rechts-geleerden in Hollandt, West-Vrieslandt ende 't Sticht van Uytrecht; en: Aantekeningen en byvoegzelen op de consultatien ....
0909024
JBRAR: QUA.276
Derde deel van de Consultatien, advysen en advertissementen ; ghegeven ende gheschreven by verscheyden voortreffelijcke rechts-geleerden in Hollandt, West-Vrieslandt ende 't Sticht van Uytrecht ; mitsgaders Appendix van verscheyden voortreffelijcke ... resolutien .... - T'Amsterdam : by Johannes Colom, 1647. - IV, 462, XII, 58, V p. ; 20 cm (4-o) - Note: Appendix met eigen titelblad en paginering: Appendix van verscheyden resolutien en decisien, soo van den Hooge als Provincialen Rade van Hollandt, Zeelandt ende West-Vrieslandt. - Note: Zie ook: Consultatien, advysen en advertissementen, gegeven ende geschreven by verscheyden rechts-geleerden in Holland.
0909083
JBRAR: QUA.277
Consultatien, advysen en advertissementen ; gegeven ende geschreven by verscheyden treffelijke rechts-geleerden in Holland. - Tot Rotterdam : gedrukt by Isaak Naeranus [etc.], 1670-1698. - 6 dl. ; 20 cm (4-o) - Note: Titel op titelgravure en van dl. 3-6: Consultatien, advysen ... in Hollant en elders. - Note: Dl. 6 is een herz. en verm. uitg. van het bij Johannes Colom te Amsterdam verschenen dl. 3. - Note: Voor vervolg zie: Nieuwe Hollandsche consultatien ...; en: Vervolg op de Hollandsche consultatien .... - Note: Zie ook: Kort begryp van de ses deelen der Hollandse consultatien ...; Consultatien, advysen en advertissementen, ghegeven ende geschreven by verscheyden voortreffelijcke rechts-geleerden in Hollandt, West-Vrieslandt ende 't Sticht van Uytrecht; en: Aantekeningen en byvoegzelen op de consultatien ....
0908908
JBRAR: QUA.278
Conventie tusschen de heeren bailliuw en leenmannen van den lande van Voorne ter eenre, en eenige ambagtsheeren in den voornoemden lande ter andere zyde aangegaan en by Hun Edele Groot Mog. geapprobeert den 15 Mey 1771. - In den Brielle gedrukt : by de Wed. Verhell en Zoon, 1771. - II, 20 p. ; 21 cm (4-o)
0907897
JBRAR: QUA.279
Coren, Jacob.
Jacobi Cooren Observationes rerum in eodem senatu [Hollandiae, Zeelandiae, Frisiae] judicatarum ; item consilia quaedam. Auctiora et emendatiora. - Amstelaedami : apud Joannem Ravesteinium, 1661. - 21 cm
0185311
JBRAR: QUA.280
Corte beschrijvinghe mitsgaders hantvesten, privilegien, costumen ende ordonnantien vanden lande van Zuyt-Hollandt ; [door Jacob van der Eyck]. - Tot Dordrecht : by Nicolaes Vincentsz. van Spierincxhouck, 1628. - XXIV, 450, VI p. : ill. ; 20 cm (4-p)
0574050
JBRAR: QUA.281
Costumen, keuren ende ordonnantien van het baljuschap ende lande van Rijnland : daar inne begrepen de algemene costumen ende regtsgebruyken, soo in de manier van procederen, als andere gemeene regtssaken, binnen de steden ende ten platten lande van Holland gebruykelijk : verder gepast ende bevestigt met allen regten, regtsgeleerden, placcaten, ordonnantien, handvesten, keuren, gewoonten ende gewijsden daar toe behorende ; beschreven door Simon van Leeuwen. - Nieuwe uitg.. - Leyden, 1731.
0052226
JBRAR: QUA.282
Costerus, Bernard.
Historisch verhaal, ofte eene deductie van zaaken, raakende het formeren van de Republique van Holland ende West-Vriesland, de veranderinge in de regeringe met den gevolge van dien, zedert de jaare 1572, ende het geene dezelve Republique naar het verlopen van een eeuwe in den jaare 1672 is overkomen, byzonder van het voorgevallene in de jaaren 1672 en 1673 in ende omtrent de steden Wourden en Oudewater, waar by de schryvers van dien tydt werden wederlegt : alles vervat in twee brieven / door Bernard Costerus. - 2de dr. / zeer verm. door den autheur. - Te Leyden : by Coenraad Wishoff [etc.], 1736. - XXXVI, 464 p. ; 21 cm (4-o)
0903320
JBRAR: QUA.283
Decisien en observatien ; door Joannes Loenius beschreeven en by een versameld. Met byvoeginge van eenige aanteekeningen. Midsgaders resolutien, placaaten, hand-vesten, privilegien ... het Roomse, oude en heeden-daagse regt, en de practyk betreffende, door Tobias Boel Jr.. - t'Amstelredam : by Jan Boom en Gerard onder de Linden, 1712. - XLII, 822, LXVI p. ; 25 cm
0185902
JBRAR: QUA.284
Dertig rechtsgeleerde vraagen uit de Inleidinge tot de Hollandsche regtsgel. van wylen mr. Hugo de Groot ; eerst aan het publicq ter bantwoording voorgestelt, en nu benevens de daar op ingekomene antwoorden van Willem Schorer en Hendrik van Wyn, als mede van andere voornaame rechtsgeleerden, uitg. en met aanmerkingen verrykt door een Genootschap van rechtsgeleerden [Didericus Lulius et al.]. - In s'Gravenhage : by Johannes Mensert, 1777. - XX, 159 p. ; 20 cm (8-o)
0903985
JBRAR: QUA.285
Duysentdaelders, Nicolaas.
Nic. Duysentdaelders Observationes ad leges, statuta, consuetudinesque Amstelaedamenses. - Amstelaedami : apud Isaacum de la Tombe, 1662. - VI, 421, VII p. ; 21 cm
0219392
JBRAR: QUA.286#2
Extract uyt de generale keure en ordonnantie der stad Rotterdam, houdende ordonnantie en reglement, rakende de pligt en salaris van de reedetrekkers. - Tot Rotterdam : by Pieter van Waesberge, 1719. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Extract uyt de generale keure en ordonnantie der stad Rotterdam, houdende ordonnantie op de erf-scheydinge en servituyten.
0882064
JBRAR: QUA.286#3
Ampliatie en alteratie op de ordonnantie en het reglement rakende de pligt en salaris der reedetrekkers. - Tot Rotterdam : gedrukt by Gerrit en Pieter van Waesberge, 1753. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Extract uyt de generale keure en ordonnantie der stad Rotterdam, houdende ordonnantie op de erf-scheydinge en servituyten.
0557767
JBRAR: QUA.286#4
Publicatie nopende de ampliatie en alteratie in dato 24 November 1753 geëmaneert op de ordonnantie van de reedetrekkers. - Tot Rotterdam : gedrukt by Gerrit en Pieter van Waesberge, 1756. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Extract uyt de generale keure en ordonnantie der stad Rotterdam, houdende ordonnantie op de erf-scheydinge en servituyten.
0882065
JBRAR: QUA.286#5
Extract uyt de generale keure en ordonnantie der stad Rotterdam, houdende ordonnantie op de gebouwen. - Tot Rotterdam : herdrukt by Pieter van Waesberge, 1733. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Extract uyt de generale keure en ordonnantie der stad Rotterdam, houdende ordonnantie op de erf-scheydinge en servituyten.
0882074
JBRAR: QUA.286#6
Extract uyt de generale keure en ordonnantie der stad Rotterdam, houdende ordonnantie op het maken en onderhouden van de straten en kaeyen. - Tot Rotterdam : by Pieter van Waesberge, 1719. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Extract uyt de generale keure en ordonnantie der stad Rotterdam, houdende ordonnantie op de erf-scheydinge en servituyten.
0882080
JBRAR: QUA.286 NB: CON
Extract uyt de generale keure en ordonnantie der stad Rotterdam, houdende ordonnantie op de erf-scheydinge en servituyten. - Tot Rotterdam : herdrukt by Pieter van Waesberge, 1733. - 20 cm (4-o)
0882055
JBRAR: QUA.287
Gedenkboek van Amsteldam, inhoudende, onpartydige aantekeningen van het voorgevallene binnen die stad, beginnende bij het gebeurde met de steden Hattem en Elburg, tot op de groote omwenteling van zaaken door het inrukken der Pruissische troepen. - Te Amsteldam [etc.], : bij J. B. Elwe [etc.], 1788. - 208 p. ; 23 cm - Bibl.: Knuttel 21818.
0168939
JBRAR: QUA.288
Generale privilegien ende hantvesten van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh : midtsgaders: particuliere voor-rechten, octroyen, ge-appostilleerde requesten, geappobeerde keuren, rechten, costumen ende usantien : alsmede korte beschrijvinghe van de dorpen ende ghehuchten, van den voorschreven lande ; [uitg. door B. van Santen]. - In 's Gravenhage : by Jan Verhoeve, 1652. - VIII, 383, V p. ; 21 cm (4-o)
0199234
JBRAR: QUA.289
Generaale keur en ordonnantie der ambagtsheerlykheeden Oostvoorne, Rugge, Groot en Kleyn Oosterland, Rockangie, St. Anna Polder en het Schapen Gors, Nieuwenhoorn en Nieuwe Goote. - In den Brielle gedrukt : by de Wed. Verhell en Zoon, 1775. - 32 p. ; 21 cm
0298082
JBRAR: QUA.290
Generale keure ende ordonnantie der stad Rotterdam : [geschikt op de voet en gereguleert na de daer van geconcipieerde boeken]. - Tot Rotterdam : gedrukt by Gerrit en Pieter van Waesberge, 1715-1749. - 10 dl. (5 bd.) ; 21 cm - Note: De 333 stukken hebben eigen titelpagina's.
0190981
JBRAR: QUA.291
Geul, Johan.
Redres der Hollandtschen adel : aenwijsende het recht gebruyck ende misbruyck der adelijcker stammen ende persoonen. Waerin mede sommierlick verhandelt wert het geheele ampt eens veldt-overstens ; geschreven na het houden vande laetste generale vergaderinge van S. Joris Doelen in s'Graven-Hage aende wel edele heere Arnold van Dorp. Ingestelt ende uytgegeven door d'edele heere Johan Geul. - In s'Graven-Hage : by Anthony Jansz Tongerloo, 1644. - III, 91 p. ; 20 cm
0185319
JBRAR: QUA.292
Goes, Aert van der (1475-1545).Goes, Adriaan van der (1505-1560).
Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de staten 's lands van Hollandt, van alle die dachvaerden by deselve staten gehouden, mitsgaders die resolutien, propositien, ende andere gebesongneerde in de voirsz dachvaerden gedaen. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1750]. - 6 dl. ; 22 cm - Note: Dl. 2-3 o.d.t.: Register gehouden by meester Adriaen van der Goes, advocaet van de staten 's lands van Hollandt, van alle die dachvaerden by deselve staten gehouden, mitsgaders die resolutien, propositien, ende andere gebesongneerden in de voirsz dachvaerden gedaen. - Note: Dl. 4 o.d.t.: Register gehouden by meester Adriaan vander Coes, advocat van de staten 's lands van Hollandt, van alle die dachvaerden by deselve staten gehouden, mitsgaders die resolutien, propositien, ende andere gebesongneerden in de voirsz dachvaerden gedaen. - Note: Dl. 5 o.d.t.: Register gehouden by meester Adriaen van der Goes, advocaet van de staten 's lands van Hollandt, van alle die dachvaerden by deselve staten gehouden, mitsgaders die resolutien, propositien, ende andere gebesogneerden in de voorsz dachvaerden gedaen. - Note: Dl. 6 o.d.t.: Register gehouden by meester Adriaan vander Goes, advocat van de staten 's lands van Hollandt, van alle die dachvaerden by deselve staten gehouden, mitsgaders die resolutien, propositien, ende andere gebesongneerden in de voirsz dachvaerden gedaen. - Note: Zie voor latere uitg.: Aert van der Goes en Adriaan van der Goes (1505-1560). Holland onder de regeering van keizer Karel den Vijfden .... - Note: I. Beginnende den lesten january 1524., stilo curiae Hollandiae. Ende eyndende den 28. decembris anno 1543. II. Beginnende den 5. februarii 1544., stilo curiae Hollandiae. Ende eyndende den 30. decembris anno 1549. III. Beginnende den 5. februarii 1550., stilo curiae Hollandiae. Ende eyndende den 29. decembris anno 1554. IV. Beginnende den 5. februarii 1555., stilo curiae Hollandiae. Ende eyndende den 17. decembris anno 1556. V. Beginnende den 23 en 24.
0536708
JBRAR: QUA.293
Graswinckel, Dirk (1600-1666).
Speciale beschryvingh van het gebruyck, ofte daadelijcke bezitting van opperste macht, der Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, over verscheyde saecken, soo van politie, rechten als militie etc. / door Dirk Graswinckel. - In 's Gravenhage : by Joannes Tongerloo, 1674. - XVI, 1098, XXV p. : ill. ; 22 cm
0199241
JBRAR: QUA.294
Graswinckel, Dirk (1600-1666).
Dirk Graswinkels Nasporinge van het recht van de opperste macht, toekomende de Edele Groot Mogende Heeren de Heeren Staten van Holland en Westvriesland. - Tot Rotterdam : gedrukt bij Joannes Naeranus, 1667. - XXIV, 840 p. ; 23 cm (4-o)
0903545
JBRAR: QUA.295 EX (1)
Groenewegen van der Made, Simon van.
Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis in Hollandiae vicinisque regionibus / auctore Simone à Groenewegen vander Made. - Lugduni Batavorum : apud Franciscum Moyardum et Davidem Lopez de Haro, 1649. - XXXII, 886 p. ; 25 cm (4-o)
0190984
JBRAR: QUA.295 EX (2)
Groenewegen van der Made, Simon van.
Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis in Hollandiae vicinisque regionibus / auctore Simone à Groenewegen vander Made. - Lugduni Batavorum : apud Franciscum Moyardum et Davidem Lopez de Haro, 1649. - XXXII, 886 p. ; 25 cm (4-o)
0190984
JBRAR: QUA.295 EX (3)
Groenewegen van der Made, Simon van.
Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis in Hollandiae vicinisque regionibus / auctore Simone à Groenewegen vander Made. - Lugduni Batavorum : apud Franciscum Moyardum et Davidem Lopez de Haro, 1649. - XXXII, 886 p. ; 25 cm (4-o)
0190984
JBRAR: QUA.296 EX (1)
Grotius, Hugo (1583-1645).
Inleydinge tot de Hollandsche rechts-geleertheyt / beschreven by Hugo de Groot ; bevestigt met placaten, hand-vesten, oude herkomen, rechten, etc. etc. midsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op de zelve, door Simon van Groenewegen van der Made ; alsmede R. Hogerbeets, Van het aenleggen en volvoeren der processen, voor de respective Hoven van Holland ; en Het versterf-recht van Hollandt ; beyde met Groenewegens aenmerkingen ; met een groot reg. voorz.. - Deeze dr. is merkelyk verm. ende verb.. - t'Amsteldam : by Dirk Boom, 1767. - XVIII, 491, XXVIII p. ; 24 cm (4-o) - Note: R. Hogerbeets, Van het aenleggen en volvoeren der processen, en: Het versterf-recht van Hollandt ('t Hollandsche versterf-regt ... ) elk met eigen titelblad. - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 777.
0185323
JBRAR: QUA.296 EX (2)
Grotius, Hugo (1583-1645).
Inleydinge tot de Hollandsche rechts-geleertheyt / beschreven by Hugo de Groot ; bevestigt met placaten, hand-vesten, oude herkomen, rechten, etc. etc. midsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op de zelve, door Simon van Groenewegen van der Made ; alsmede R. Hogerbeets, Van het aenleggen en volvoeren der processen, voor de respective Hoven van Holland ; en Het versterf-recht van Hollandt ; beyde met Groenewegens aenmerkingen ; met een groot reg. voorz.. - Deeze dr. is merkelyk verm. ende verb.. - t'Amsteldam : by Dirk Boom, 1767. - XVIII, 491, XXVIII p. ; 24 cm (4-o) - Note: R. Hogerbeets, Van het aenleggen en volvoeren der processen, en: Het versterf-recht van Hollandt ('t Hollandsche versterf-regt ... ) elk met eigen titelblad. - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 777.
0185323
JBRAR: QUA.297
Groot, Willem de.
Inleyding tot de practyck van den Hove van Holland / door Willem de Groot ; in 't Nederduytsch vert.. - 2de dr. overs. ende verb.. - In s'Graven-Hage : by Pieter Tongerloo, 1667. - X, 144 p. ; 20 cm (4-o)
1109736
JBRAR: QUA.298
Groot, Willem de.
Guilielmi Grotii Isagoge ad praxin Fori Batavici ; illustrata paraphrasi ac supplemento, auctore Abrahamo de Pape ; accedit index rerum et verborum copiosissimus. - Lugduni Batav. : apud Cornelium Boutesteyn, 1694. - XII, 348, XXIV p. ; 22 cm (4-o)
0199243
JBRAR: QUA.299
Grotius, Hugo (1583-1645).
Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslant, mitsgaders eenigher nabuyrighe provincien, sulcx die was voor de veranderingh, ghevallen in den jare 1618 / door Hugo Grotius ; met wederleggingh van de proceduren ende sententien, jegens den selven De Groot ende anderen ghehouden ende ghewesen ; accordeert met het Latijnsch. - Parys, [1623?]. - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 877.
0537047
JBRAR: QUA.300
Grotius, Hugo (1583-1645).
Inleydinge tot de Hollandsche regts-geleertheyt / beschreven by Hugo de Groot ; bevestight met placcaten, hantvesten, oude herkomen, regten, regts-geleerden, sententien van de hoven van justitie in Hollant ende elders, mitsgaders eenige by-voegsels ende aenmerkingen op de selve, door Simon van Groenewegen vander Made ; hier is noch bygevoegt: R. Hogerbeets, Van het aenleggen en volvoeren der processen voor de respective hove van justitie in Hollant, mede met nieuwe aenmerckinge door den selven Groenewegen etc. ; mitsgaders het Hollantsche versterf-recht, oock door den selven verm.. - Tot Delf : gedruckt by Aernold Bon, 1652. - VIII, 381, XLII, XXX, 12 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Met aantekeningen in handschrift. - Note: R. Hogerbeets, Van het aenleggen en volvoeren der processen, en: Het Hollantsche versterf-recht, elk met eigen titelblad ; de laatste bovendien met eigen paginering. - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 769.
0140864
JBRAR: QUA.301
Alphabet der Hollandsche regten, ofte blad-wyzer en korten inhoud van de Inleyding tot de Hollandsche regts-geleerdheit, beschreven door den heer Hugo de Groot, en van de aant. daar op door den heer Simon van Groenewegen van der Made .... - t'Amsterdam : by Jan Boom, 1729. - XVI, 448 p. ; 23 cm (4-o)
0903717
JBRAR: QUA.302
Handboek voor voogden, curateuren, executeuren, administrateuren en gemagtigden, over het werk der voogdijen, curateelen, executeelen, administratiën en volmagten ; door een Hollandsch rechtsgeleerden. - Amsterdam : by W. Holtrop, 1792. - VIII, 440 p. ; 23 cm (8-o)
0903387
JBRAR: QUA.303
Het groot previlegie en hantvest boeck van Kennemerlandt en Kennemer-gevolgh, midtsgaders alle de voorrechten, octroye, geapprobeerde keuren en rechten ..., als meede alle de processen die ontstaen zijn met hare bailliuwen ... ; zijnde uyt alle de autenteycke stucken by een vergadert en 't samen gestelt door Willem Gerritz. Lams. - 't Amsterdam : voor Gerrit van Goedesbergh, 1664. - XVI, 880 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Titel op titelgravure: Hantvesten en privilegien van Kennemerlandt en Kennemer-gevolgh.
0903760
JBRAR: QUA.304
Handvesten ende privilegien, mitsgaders keuren en ordonnantien van Assendelft. - Te Amsterdam : by Gerred en Joannes de Broen, 1768. - VIII, 357, XIX p. ; 24 cm (4-o)
0903737
JBRAR: QUA.305
Hantvesten ende privilegien van Weesp, Muyden ende Naerden, met den aen-cleve van dien. - [S.l.] : [s.n.], 1613. - IV, 52 p. ; 29 cm (2-o) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Hanvesten ende privilegien ....
0184655
JBRAR: QUA.306#2
Hantvesten ende privilegien van vrouwe Maria, aengaende Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt in't gemeyn, den 14. Maert 1476. - In 'sGraven-Hage : gedruckt by Levijn van Dyck, 1662. - 28 p. : ill. ; 24 cm (4-o) - Note: Onderdeel van (met uitzondering van ex. J qu 168): Handvesten ende privilegien der graven van Hollandt ... In 'sGraven-Haghe, by Johannes Tongerloo, 1663. - Note: Aan ex. 608 C 3 dl 2 ontbreekt titelblad. - Note: Ex. J qu 168 dl 1 doorschoten, met aant. in handschrift.
0909748
JBRAR: QUA.306#3
Kort vertooch van 't recht van de Ridderschap, edelen ende steden van Hollandt ende West-vrieslandt, van allen ouden tijden in den voorsz. lande gebruyckt, tot behoudenisse van de vryheden, gerechticheden, privilegien ende loffelijcke ghebruycken van den selven lande ; eerstmael tot Haerlem ghedruckt den 16. October 1587. - In 'sGraven-Hage : gedruckt by Levijn van Dyck, 1662. - 24 cm (4-o) - Note: Onderdeel van (met uitzondering van ex. J qu 168): Handvesten ende privilegien der graven van Hollandt ... In 'sGraven-Haghe, by Johannes Tongerloo, 1663. - Bibl.: Knuttel 793.
0909763
JBRAR: QUA.306#4
Resolutien van de Ridderschap, edelen en steden van Hollant en West-vrieslant, representerende de Staten van den selven lande, aengaende 't resort van de sententien, vande steden in criminele saecken, d'executien van de accysen vande steden ..., in date den 10. September 1591, met den gevolge vandien. - In 'sGraven-Hage : gedruckt by Levijn van Dyck, 1662. - 24 cm (4-o) - Note: Onderdeel van (met uitzondering van ex. J qu 168): Handvesten ende privilegien der graven van Hollandt ... In 'sGraven-Haghe, by Johannes Tongerloo, 1663.
0909771
JBRAR: QUA.306#5
Twee ordonnantien ofte octroyen, d'eerste ge-expedieert op de verleeninge van de surceantien, spruytende uyt appellatien ... in date den 16. April 1539, ende d'andere omme by den Hove van Hollandt de requesten civile ... als na expedieren ... in date den 27. Augusti 1562. - In 'sGraven-Hage : gedruckt by Levijn van Dyck, 1662. - 24 cm (4-o) - Note: Onderdeel van (met uitzondering van ex. J qu 168): Handvesten ende privilegien der graven van Hollandt ... In 'sGraven-Haghe, by Johannes Tongerloo, 1663.
0909770
JBRAR: QUA.306#6
Placcaet van de Staten Generael der geunieerde Nederlanden, by den welcken, midts de redenen in't lange in't selve begrepen, men verklaert den koning van Spaengien vervallen van de overheyt ende heerschappye van dese voorsz. Nederlanden .... - [In 'sGraven-Haghe : by Johannes Tongerloo, 1663]. - 14 p. ; 22 cm (4-o) - Note: Onderdeel van: Handvesten ende privilegien der graven van Hollandt ... In 'sGraven-Haghe, by Johannes Tongerloo, 1663. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat van de Staaten Generaal van de geunieerde Nederlanden ...; Placaet van de Staten Generael van de geunieerde Nederlanden ...; en: Placcaert vande Staten Generael vande Gheunieerde Nederlanden ....
0910510
JBRAR: QUA.306#7
Kercken-ordeninghe van den jare 1591 ; door last van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt in gestelt ; met de resolutien vande selve EE. Heeren Staten daer op gevolght anno 1612, mitsgaders het verkiesen van de kercken-dienaeren, ouderlingen ende diakenen. - [In 'sGraven-Haghe : by Johannes Tongerloo, 1663]. - 22 cm (4-o) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Kercken-ordeninge van den jare 1591. - Note: Onderdeel van: Handvesten ende privilegien der graven van Hollandt ... In 'sGraven-Haghe, by Johannes Tongerloo, 1663.
0910512
JBRAR: QUA.306#9
Ordonnantie voor den Hove van Hollandt, ge-emaneert by keyser Maximiliaen den XVII. July des jaers MDX. - In 's Graven-hage : by Levijn van Dijck, 1662. - 6 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Onderdeel van: Handvesten ende privilegien der graven van Hollandt ... In 'sGraven-Haghe, by Johannes Tongerloo, 1663.
0909779
JBRAR: QUA.306#10
Hantvesten op de beeden, confirmatie van privilegien, administratie van justitie, evocatie, Goudtse sluys, vaert in Hollandt, represalien, etc.. - [In 'sGraven-Haghe : by Johannes Tongerloo, 1663]. - 4 p. ; 22 cm (4-o) - Note: Onderdeel van: Handvesten ende privilegien der graven van Hollandt ... In 'sGraven-Haghe, by Johannes Tongerloo, 1663.
0910515
JBRAR: QUA.306 NB: CON
Handvesten ende privilegien der graven van Hollandt, mitsgaders autentycke stucken : behelsende 't recht, dat beyde de hoven van justitie, als mede de particuliere steden ende collegien in Hollandt ende West-vrieslant, is competerende, in cas van judicature, soo in kerckelijcke als in politycke saecken, waer van veele noyt zijn in druck geweest. - In 'sGraven-Haghe : by Johannes Tongerloo, 1663. - ill. ; 22 cm (4-o) - Note: De verschillende handvesten enz. hebben gedeeltelijk eigen titelblad en zijn afzonderlijk beschreven.
0157371
JBRAR: QUA.307
Handvesten ende privilegien van den lande van Rijnland met den gevolge van dien : begrijpende niet alleen de handvesten ende privilegien van het Heemraadschap ende Waterschap van Rijnland, maar ook allerhande privilegien ..., soo de bysondere steden en dorpen onder Rijnland, als het landschap ende steden van Holland in 't algemeen aangaande ; by een vergadert ende met de authentijque van dien over-een-gebragt door Simon van Leeuwen. - Tot Leyden [etc.] : by de Hackens, 1667. - XVIII, 743 p. ; 20 cm (4-o)
0902978
JBRAR: QUA.308
Hasselt, Johan Jacob van (1717-1783).
Notae et observationes ad Antonii Matthaei libros quatuor, de nobilitate etc. / adjunctus est index plerarumque rerum, ac verborum, quae in dictis libris continentur ; auctore Jano Jacobo van Hasselt. - Trajecti ad Rhenum : apud Abrahamum van Paddenburg, 1777. - VI, 159 p. ; 25 cm
0199248
JBRAR: QUA.309
Hemert, Johan Maurits van.
Korte levensbeschryving der Hollandsche graven / door J. M. van Hemert. - Te Gorinchem : by Nicolaas Goetzee, 1749. - [XX], 586 p. : ill. ; 23 cm
0522020
JBRAR: QUA.310
Holländischer Sachsenspiegel nach der raren Goudaischen Ausgabe von 1479 ; mit des Herrn Consistorial-Raths C. V. Grupen, und Herrn Syndici Meermanns gelehrten Nachrichten von denen Holländischen Editionen des Sachsenspiegels und deren Verfasser. - Franckfurt [etc.] : [s.n.], 1763. - XXVIII, 120 p. ; 27 cm
0322714
JBRAR: QUA.311#2
Instructie vanden Leen-Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, mette ampliatie ende alteratie van dien : gheordonneert by de Keyserlijcke Majesteyt inden jare 1519, daer van inde Instructie van 'tHof van Hollandt art. 3 wert gementioneert ; hier zijn mede by-ghevought de brieven van hertogh Karel van Bourgongne, noopende d'institutie van 'tselve Leen-Hof .... - In s'Graven-Haghe : by Hillebrant Jacobssz, 1620. - 27 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: D'instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 1616.
0727749
JBRAR: QUA.311#3
Nieuwe ordonnantie oft ampliatie van de Instructie vanden Hove van Hollandt. - In s'Graven-Haghe : by Hillebrant Jacobssz, 1621. - 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: D'Instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 1616.
0190296
JBRAR: QUA.311#4
Ordre op de expeditie vande rolle, de presentatien, furneren van sacken ende declaratien van costen. - In s'Graven-Haghe : by Hillebrant Jacobsz, 1620. - 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: D'Instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 1616.
0190302
JBRAR: QUA.311#5
Provisioneel accoord, ghemaeckt tusschen de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ter eenre, ende den ghedeputeerden vanden Heeren Staten van Zeelandt ter andere zijde : op de grieven by den selven Heeren Staten van Zeelandt geproponeert, rakende d'administratie vande justitie voor den Hove Provintiael vande voorschreven provintie .... - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1620]. - 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: D'instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 1616. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Provisioneel accord ...; Provisioneel accoordt ...; en: Provisioneel accordt ....
0727750
JBRAR: QUA.311#6
Ordonnantie opt stuck vande justitie binnen den steden, ende ten platten lande van Hollandt. - In s'Graven-Haghe : by Hillebrant Jacobssz., 1621. - 16 p. ; 21 cm - Note: Gebonden bij: D'Instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 1616. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie op het stuk van de justitie ...; en: Ordonnantie op 't stuck van de justitie ....
0190300
JBRAR: QUA.311#6
Placcaet op t'stuck vande successien ab intestato. - In s'Graven-Haghe : by Hillebrant Jacobssz., 1618. - 21 cm - Note: Gebonden bij: D'Instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 1616. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet op het stuck van de successien ab intestato ; Placaet op 't stuck van de successien ab intestato; en: Placaat op het stuck van de successien ab intestato.
0190303
JBRAR: QUA.311#7
Verklaringhe van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt op de ordonnantie vande successien. - In s'Graven-Haghe : by Hillebrant Jacobssen, 1617. - 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: D'Instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 1616.
0190314
JBRAR: QUA.311#8
Ordonnantie van de polityen binnen Hollant. - In s'Graven-Haghe : by Hillebrant Jacobssen, 1617. - 22, II p. ; 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: D'Instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 1616.
0190301
JBRAR: QUA.311#9
Ordonnantie ende instructie gemaeckt op de vordernisse vande justitie voor den Hove van Hollandt in cleyne saecken. - In s'Graven-Haghe : by Hillebrant Jacobssz, 1620. - 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: D'Instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 1616.
0190299
JBRAR: QUA.311#10
Ordonnantie ende instructie vanden Hoogen Raedt van Appel in Hollandt : mitsgaders het tractaet gemaect tusschen den Heeren Staten sLants van Hollandt ende Zeelandt, beroerende het ressort vanden voorschreven Hooghen Rade over t'Graefschap van Zeelandt. Ende noch diversche ordonnantien van weghen den voornoemden Rade gepubliceert. Alles met sommiere annotatien beneffens yeghelicke articulen, ende met een tafel om elck poinct van dien bequamelick te vinden. - In s'Graven-Haghe : by Hillebrant Jacobssz, 1620. - 106, VIII p. ; 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: D'Instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 1616.
0190298
JBRAR: QUA.311#11
Ordinantie van richter, burghermeesteren, schepens ende raet der stadt Arnhem, beroerende de maniere van procediren in civile ende criminele saken aldaer voor-vallende. - Tot Arnhem : by Jan Janssen, 1617. - 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: D'Instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 1616.
0190297
JBRAR: QUA.311#12
Reformatie der landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. - Ghedruckt tot Arnhem : by Jan Janssen, 1604. - 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: D'instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. 1616.
0727751
JBRAR: QUA.311 NB: CON
D'instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt : gheordonneert by de Keyserlijcke Majesteyt int jaer vijfthien-hondert een-en-dertigh ; nu seer neerstelick oversien ende gheannoteert. - In s'Graven-Haghe : by Hillebrant Jacobssen, 1616. - 84 p. : ill. ; 19 cm (4-o)
0185326
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733]. - In 'sGraven-Hage : by P. en J. Scheltus, [ca. 1735]. - 106 dl. (1 bd.) ; 21 cm (4-o) - Note: Voor de dl. zie de afzonderlijke titels. - Note: De beide exemplaren vertonen op verschillende onderdelen afwijkingen t.o.v. elkaar. - Note: Ontbreekt no. 18-19.
0874918
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Instructie van den Hoove van Holland, Zeeland en Vriesland : geordonneert by de Keyserlijke Majesteyt in het jaar 1531 ; nu seer neerstelijk oversien en geannoteert. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1699]. - 66, XVII p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 1) - Bibl.: Petit 36 (vgl.).
0874920
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Privilegie by maniere van overgifte van hertogh Philips van Bourgondien, van geene brieven, provisien of mandementen te sullen verleenen of door de justitie te doen obedieeren, die strydende zyn tegen de geregtigheeden, privilegien en vryheden van den lande. - [S.l.] : [s.n.], [1661]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; nom. 2) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening.
0874922
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat of ordonnantie, gemaackt by den keyser in den jaare 1515 jegens de huyr-luyden en pachters. - [S.l.] : [s.n.], [1642]. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 3) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet ofte ordonnantie ....
0874924
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt tegens de pachters en bruykers van de landen. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1658. - 10 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 4) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van de Edele Groot Mog. Heeren Staten ....
0874926
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat, behelsende dat de impetranten van remissie sullen aan de officiers moeten doceeren van haare impetrantie, aleer sy vryelyk sullen moogen woonen en converseeren. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 5) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet, behelsende dat d'impetranten van remissie ....
0874928
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Instructie van den Leenhove van Hollandt, Zeelandt en Vrieslandt, mette ampliatie en alteratie van dien : geordonneert by de Keyserlijcke Majesteyt in den jaere 1519, daer van in de Instructie van het Hof van Hollandt art. III werdt gementioneert ; waer meede bygevoeght zyn de brieven van hartogh Carel van Bourgoigne, noopende de institutie van het selve Leenhof. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1670]. - 19 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 6) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Bibl.: Petit 5 (vgl.).
0874930
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Instructie en ordonnantie van den Leenhove van Holland en Westvriesland. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenaamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1661. - 19 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 7)
0874932
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Copie uytten mandamenten, aangaande den statuten onlangs gemaackt, eerst op die leengoeden, erfgoeden, chynsen, eygen goeden, renten of andere onberoerlijcke goeden, geleegen in den lande van Brabandt, Limburgh, Vlaanderen, Hollandt, Zeelandt en over die Maze, etc. .... - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1670]. - 14 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 8) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Copie uyt den mandamente ... en: Copie uytten mandamente .... - Note: Mandamenten abusievelijk gespeld als madamenten. - Bibl.: Tiele 5 (vgl.).
0874934
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van keyser Karel, als grave van Hollandt, van niet te procedeeren by weegen van feyten, onder decksel van eenige privilegien. - [S.l.] : [s.n.], [1651]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 9) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0874936
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van den keiser, gemaakt in den jaare vyftien honderd neegen en twintig, aangaande de hypothecatien of verbintenissen van onroerende goederen, etc.. - [S.l.] : [s.n.], [1624]. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 10) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van den keyser ....
0874938
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Octroy voor die van Zeelandt, dat alle sententien of vonnissen, het sy provisioneel of diffinitive, inhoudende condemnatie pecunieel, sullen zyn executabel, niet bedraagende booven de tien ponden. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 7 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 11) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend, o.a. in paginering.
0874940
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantien, statuyten en eeuwig edict des doorlugtigen en overwonnen [sic] Keiserlyke Majesteyt Carolus de vyfde van die naame ... ; gepubliceert in de vermaarde stad van Brussel in die presentie van sijnder hooge Majesteyt en der alderdoorlugtigster koninginne, gouvernante en regente deeser sijne Nederlanden, in presentie der Staaten van allen deese sijne Majesteits Nederlanden ; actum den 4 dag van October in het jaar 1540. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1670]. - 16 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 12) - Bibl.: Tiele 9 (vgl.).
0874942
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van den keyser, gemaackt in den jaare vyftien honderd en veertig, noopende het contracteeren van huwelijken van persoonen zynde beneeden haare jaaren. - [S.l.] : [s.n.], [1624]. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 13) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van den keyser .... - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening.
0874949
JBRAR: QUA.312 NB: CON
De sententie van den keyser, roerende 't stapelregt der steede van Dordrecht, met die verklaringe daar op gevolght. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1657. - 22 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 14)
0874951
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Instructie van het asdoms en scheependoms recht. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 15) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0874953
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van den keyser, gemaakt in den jaare 1544, noopende remissien van doodslaagen, brieven van legitimatien, brieven van placet, brieven van respyt, brieven van cessie, brieven van beneficie van inventaris. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1666. - 11 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 16)
0874955
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Octroy, beroerende de openinge van informatien van gegeeven getuygenissen. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 17) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0874958
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van de Koninghlijke Majesteyt, beroerende het impetreren van requesten civile, en dat de secretarissen van allen steden en vlekken gehouden werden register te houden van alle verkoopingen van goederen. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenaamen van wylen Hillebrand Jacobsz van Wouw, 1657. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 20) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van de Koninghl. Maj., beroerende 't impetreren van requesten civile ...; en: Placaet vande C. M., beroerende 't impetreren van requesten civile .... - Bibl.: Tiele 49 (vgl.).
0874960
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Octroy voor de Staten van Hollandt, beroerende omme by deesen Hove de requesten civile (t'anderen tyden by den grooten Rade geëxpedieert) als nu te expedieren, met nogh veele andere pointen. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 21) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0874962
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat, verworven by de Staten van Hollandt, houdende een eeuwigh edict, dat egeene borgen, die gerespondeert of belooft sullen hebben voor eenige schulde van eenen derden, als voor deselve schulde eenigh onderpant of hypotheecque gesteldt sal zyn, sullen moogen aangesprooken of geëxecuteert worden, voor en aleer deselve hypotheecque sal weesen geëxcuseert .... - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenaamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1661. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 22) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Plac(c)aet, verworven by den Staten van Hollan(d)t .... - Bibl.: Tiele 58 (vgl.).
0874964
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Unie en verbond tusschen de Staaten ende steeden van Holland en Zeeland. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 22 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 23) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Unie ende verbondt tusschen de Staten ende steden van Hollandt ende Zeelandt.
0874966
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Articulen, begreepen in den accorde, verbontenissen ende eenigheyt ; gemaekt ende opgerecht tusschen den Staten der Provincien van de Nederlanden ende ... den prince van Orange, grave van Nassau, etc., Staten van Hollandt, Zeelandt ende haare geassocieerden door commissarissen over beyde zyde respectivelijken gedeputeert ; besloten tot Gent op den agtsten November 1576. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1661. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 24) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Articulen, begrepen in den accorde ....
0874968
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Nieuwe ordonnantie of ampliatie van instructie van den Hove van Holland. - In 'sGravenhage : by de Erfgenaamen van wylen Hillebrand Jacobsz van Wouw, [ca. 1660]. - 10, II p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 25)
0874970
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie en instructie, gemaackt op de voordernisse van de justitie voor den Hove van Hollandt in kleyne saacken. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 11 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 26) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie ende instructie, g(h)emaeckt op de vordernisse ....
0874972
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie op het stuk van de justitie binnen de steeden en ten platten lande van Holland. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenaamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1658. - 14 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 27) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie op 't stuck van de justitie ...; en: Ordonnantie opt stuck vande justitie .... - Bibl.: Tiele 219 (vgl.).
0874975
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van de policien binnen Holland. - In 'sGravenhage : by de Erfgenaamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1658. - 21, III p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 28) - Note: Ex. RGS-GS met aant. in handschrift. - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Note: Vermoedelijke jaar van uitg.: 1736, op grond van laatste dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie van de polityen binnen Hollandt.
0874977
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van de Staaten Generaal van de geunieerde Nederlanden, by den welke, mits de reedenen in het lange in het selfde begreepen, men verklaarde den koning van Spangien vervallen van de overheid en heerschappye van deese voorschreeve Nederlanden .... - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 16 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 29) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van de Staten Generael van de Geunieerde Nederlanden ...; Placcaert vande Staten Generael vande Gheunieerde Nederlanden ...; en: Placcaet van de Staten Generael der Geunieerde Nederlanden .... - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend, o.a. in paginering.
0874980
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie en instructie van den Hoogen Raedt van Appel in Hollandt : mitsgaders het tractaet gemaekt tusschen de Heeren Staten 'sLands van Holland en Zeeland, beroerende het ressort van den voorsz Hoogen Rade over het graafschap van Zeeland ... ; alles met sommiere annotatien beneffens yegelyke articulen .... - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 80, VIII p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 30) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend, o.a. in paginering. - Bibl.: Petit 650 (vgl.). - Bibl.: Van der Wulp 828 (vgl.).
0874984
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van zyne Princelyke Excellentie op het stuk van de policie binnen Zeeland. - In 'sGravenhage : by de Erfgenaamen van wylen Hillebrand Jacobsz van Wouw, 1657. - 14 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 31) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie van Sijne Princelijcke Excellentie op 't stuck van de policie binnen Zeelandt. - Bibl.: Petit 349 (vgl.).
0874986
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van den Hoove, dat in materie van reauditie geen reguard sal werden genoomen op middelen, verificatien en munimenten dan die voor de commissarissen van de rolle geallegeert en geexhibeert sullen zyn. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 32) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie vanden Hove, dat in materie van reauditie .... - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0874988
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van den Hoove van geen versoek in judicio te doen, sonder daar toe eerst en alvoooren [sic] te hebben admissie van den Hoove, en ten tweeden, noopende de comparitien voor commissarissen. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 33) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie vanden Hove van geen versoeck in judicio te doen ....
0874990
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Executorie tot vorderinge van alle des gemeene lands imposten, middelen, contributien en bewillighde ommeslaagen, mitsgaders alle andere goederen, die by annotatie of confiscatie aan den voorsz lande zyn vervallen en aangeslagen ; uitg. den laatsten Martii 1588. - In 'sGravenhage : by Paulus Scheltus, [ca. 1700]. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. [34]) - Bibl.: Van der Wulp 689 (vgl.).
0875653
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Verklaringe van de Heeren Staten van Hollandt en Westvrieslandt op de ordonnantien van de successien. - In 'sGravenhage : by de Wed. en Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1658. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 35) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Verclaringe vande Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt opde ordonnantie vande successien.
0875655
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaet op het stuck van de successien ab intestato. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1674. - 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 36) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet op 't stuck van de successien ab intestato; Placcaet op t'stuck vande successien ab intestato; en: Placaat op het stuck van de successien ab intestato. - Bibl.: Tiele 460 (vgl.).
0875657
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordre op de expeditie van de rolle, op presentatien, furneeren van sacken ende declaratien van kosten. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 37) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Bibl.: Petit 821 (vgl.).
0875659
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Provisioneel accord, gemaakt tusschen de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland ter eenre, en de gedeputeerden van de Heeren Staaten van Zeeland ter andere zyde : op de grieven by den selven Heeren Staaten van Zeeland geproponeert, raakende de administratie van de justitie voor den Hoove Provinciaal van de voorschreeve provincie .... - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 7 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 38) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Provisioneel accoordt ...; Provisioneel accoord ...; en: Provisioneel accordt ....
0875661
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Provisioneele ordre, gesteld by de Ed. Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, op die differenten tusschen den Provinciaalen Raade en de Magistraat van 's Gravenhage. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 39) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Provisionele ordre .... - Bibl.: Tiele 3228 (vgl.).
0875664
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Interdictie van het Hof aan alle de secretarissen, advocaten, procureurs en anderen, noopende het presenteeren van requesten daar eenmaals is op gedisponeert. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 40) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Interdictie van 't Hoff .... - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0875666
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van den Hove jegens het meenigvuldig continueeren van de decreeten. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 41) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie vanden Hove jegens 't menighvuldigh continueren van de decreten.
0875668
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat, roerende de goederen, die by testamenten, codicillen, huwelijksche voorwaarden of andere contracten, gemaakt zyn subject restitutie : geëmaneert by de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland den dertigsten July 1624. - In 'sGravenhage : by de Erfgenaamen van wylen Hillebrand Jacobsz van Wouw, 1664. - 10 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 42) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet, roerende de goederen ...; en: Placcaet, roerende de goederen ....
0875670
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat op het redres generaal op de verpondingen over den lande van Holland en Westvriesland : gearresteert den 3 Augusty 1627. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrand Jacobsz van Wouw, 1666. - 7 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 43) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet op 't redres generael vande verpondingen .... - Bibl.: Petit 1520 (vgl.).
0875673
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordre, gemaakt tegens de ongereegeltheden op de rolle gepleegt, en anders, etc.. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 44-45) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordre, gemaeckt teghens de ongeregeltheden .... - Note: Bevat tevens: Ordre op het furneeren van de sakken, soo ten Hove, als onder commissarissen.
0875675
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, waar op geheven sal worden het reght van het kleyn zegel over alderhande bewys-stukken, obligatien ..., beginnende met de 1 Januarii des aanstaenden jaers 1665. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1664. - 10 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 46) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend, o.a. in paginering. - Bibl.: Van der Wulp 4058 (vgl.).
0875677
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Accoord tusschen Holland en Zeeland over het nomineeren en stellen van den praesident en griffier in den Hoogen Raade. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 47) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Accoort tusschen Hollandt en Zeelandt over het nomineren .... - Bibl.: Petit 2252 (vgl.).
0875679
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Nader ampliatie van de instructien van den Hoogen Raade en den Hove van Holland. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 14 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 48) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Bibl.: Petit 2251 (vgl.).
0875681
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Tractaat van vreede, beslooten den 30 January deeses jegenwoordigen jaars 1648 binnen de stad van Munster in Westphalen, tusschen den doorlugtigsten en grootmagtigsten prince Philips de vierde van dien naam, koning van Hispagnie, etc. ter eenre, en de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal van de geunieerde Nederlanden ter andere zyde. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenaamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1648. - 30 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 49) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaet van vrede.
0875683
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat, inhoudende verbod dat geen Jesuiten, priesters, paapen, monniken of andere geordende persoonen van de Roomsche gesinden, in deese landen en sullen mogen koomen of verblyven .... - In 'sGravenhage : by de Wed. en Erfgenaamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1661. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 50) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet, inhoudende verbod(t) dat geen Jesuiten .... - Bibl.: Van der Wulp 3093 (vgl.).
0875685
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat jegens het verzwygen van erffenissen omme 't landt te frauderen van den twintighsten penningh. - [S.l.] : [s.n.], [1654]. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 51) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet jegens het verzwygen van erffenissen .... - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0875688
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordre op het pleyten ende sitten van de advocaten en procureurs, etc.. - [S.l.] : [s.n.], [1655]. - 6 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 52) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend, o.a. in paginering. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordre op 't pleyten ende sitten ....
0875690
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland tegens het testeeren ten behoeve van geestelijke of andere pausgesinde geordende persoonen of geseide geestelijke armen, gestichten of godshuisen, etc.. - In 'sGravenhage : by Paulus Scheltus, 1655. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 53) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt tegens het testeren .... - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Bibl.: Van der Wulp 3551 (vgl.).
0875692
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Naeder ordre op de expeditie ende avancement van de rolle van den Hove van Hollandt. - [S.l.] : [s.n.], [1656]. - 6 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. [54]) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nader ordre op de expeditie ...; en: Naader ordre op de expeditie ....
0875694
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordre en reglement voor de Griffie van den Hove van Hollandt. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 10 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 55) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0875696
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van de Staaten van Holland, daar by de ingezeetenen van den selven lande geen ander als haar eigen ordinaris regter verklaart werden subject te zyn. - [S.l.] : [s.n.], [1656]. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 56) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van de Staten van Hollandt, daer by de ingezetenen .... - Bibl.: Van der Wulp 3579 (vgl.).
0875698
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland jegens de duellen. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1657. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 57) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens de duellen. - Bibl.: Van der Wulp 3617 (vgl.).
0875700
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Publicatie van het Hof jegens het drukken en spargeeren van pasquillen, resolutien, missiven, etc.. - [S.l.] : [s.n.], [1657]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 58) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Publicatie van't Hof jegens het drucken en spargeeren ....
0875702
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Reglement en ordre tot bevorderinge van de expeditie van de justitie voor den Hoogen Raade in Holland. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 23 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 59) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Reglement ende ordre tot bevorderinge vande expeditie .... - Note: De exemplaren zijn onderling afwijkend, o.a. in paginering.
0875704
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van den Hove van Hollandt op het stuck van het salaris van de advocaaten, procureurs en deurwaarders. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1695. - 15 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 60) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Bibl.: Van der Wulp 3731 (vgl.).
0875706
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van den Hoogen Raade in Hollandt op het stuck van het salaris van de advocaten en procureurs, mitsgaders deurwaarders. - In 'sGravenhage : by de Wed. en Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1659. - 12 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 61) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0875708
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van de Staaten van Holland en Westvriesland, inhoudende seekere poenen of impositie tot laste van den geenen die eenige ongefondeerde processen institueeren of vervolgen, soo wel voor de eerste, tweede, derde als verdere instantien. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, [ca. 1735]. - 6 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 62) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0875710
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat op het collecteeren en ontfangen van het middel van de ongefondeerde processen. - [S.l.] : [s.n.], [1661]. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 63) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet op het collecteren ende ontfangen ..., en: Placaet op 't collecteren ende ontfangen .... - Note: De exemplaren zijn onderling afwijkend.
0875712
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Reglement, ordre en instructie voor dyckgraaf, heemraaden, penningmeester en bode van den Alblasserwaart .... - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1661. - 23 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 64) - Note: De exemplaren zijn onderling afwijkend, o.a. in paginering.
0875714
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Geëxtraheerde articulen uyt het verdrag tusschen de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland ter eenre, en de Heeren Staaten van Zeeland ter andere zyde gemaakt en getroffen, voor soo veel aangaat het faict van de justitie. - [S.l.] : [s.n.], [1662]. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 65) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening.
0875720
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Edict, waar by gestatueert werd dat in materie van huwelijken geen appel of reformatie en valt, soo wanneer het oordeel van den regter overeen komt met het gesustineerde van de ouders of van de langleevende : in date den 27. January 1663. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1673. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 66) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Edict, waer by gestatueert werdt dat in materie van houwelijcken ....
0875722
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Perpetueel edict en eeuwigduurende wet tot voorstant van de vryheyd, mitsgaders tot conservatie van de eenigheyd en van de gemeene ruste van den lande van Holland en Westvriesland. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1667. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 67) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Perpetuel edict ende eeuwigh-duyrende wet ....
0875724
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en Westvrieslandt, in haar Ed. Groot Mog. vergaderinge genomen op Donderdagh den 27 September 1668. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1668. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 68) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0875728
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, in haar Edele Groot Mog. vergaderinge genoomen op Saturdag den 23 Maart 1669. - [S.l.] : [s.n.], [1669]. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 69) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Bibl.: Van der Wulp 4559 (vgl.).
0875730
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Nader accord, gemaakt tusschen de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland ter eenre, en de Heeren Staaten van Zeeland ter andere zyde, raakende het fait van de justitie, met den gevolge en aankleeven van dien. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1669. - 12 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 70) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nader accord, gemaeckt (c.q. gemaackt) tusschen de Heeren Staten ...; en: Nader verdragh tusschen de Heeren Staten ....
0875732
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordre ende reglement van den Hove van Holland en West-vriesland op de rolle. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1669. - 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 71) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordre en reglement .... - Bibl.: Van der Wulp 4566 (vgl.).
0875736
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Den praesident en Hollandsche raaden van den Hoogen Raade in Holland [inzake] het vierde articul van het nader accord [van 7 Juny 1669, betreffende] crimineele saaken .... - [S.l.] : [s.n.], [1670]. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 72) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: De exemplaren zijn onderling afwijkend, o.a. in paginering. - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Denunciatie, dat in gevolge van het nader accord van 7. Junii 1669, alle criminele saacken, die van den Hoove van Hollandt by appel of reformatie aan den Hoogen Raade sullen werden gebraght, privativelijcken sullen staan ter judicature van den president en Hollandtsche raaden .... - Note: Ook verschenen o.d.t.: Den president ende Hollantsche raden vanden Hoogen Rade in Hollandt ....
0875738
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo den Hoogen Raade in Holland ... bevindt, dat den voortganck ende expeditie van justitie merkelijck werdt belet ... uit oorsaacke dat het reglement van den seevenden Juny des jaars 1658 ... naar behooren niet en werdt geobserveert .... - [S.l.] : [s.n.], [1670]. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 73) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Renovatie van het reglement op de justitie van den seevenden Junii 1658 ....
0875740
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo den Hoogen Raede in Hollandt, by dagelijcksche experientie bevindt, dat den voortganck ende expeditie van justitie merckelijck werdt belet ... uyt oorsaecke dat het reglement van den sevenden Junii des jaers 1658 ... naer behooren niet en werdt geobserveert .... - [S.l.] : [s.n.], [1670]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; [num. 73]) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Renovatie van het reglement op de justitie van den seevenden Junii 1658 ....
0875741
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat, interpretatie van het derde articul van de Politique ordonnantie van den jaare 1580, waar by verstaan werdt dat onder het woord ouders alleen werdt verstaan vader en moeder en niemandt anders. - [S.l.] : [s.n.], [1670]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 74) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet, interpretatie van 't derde articul van de Politique ordonnantie .... - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0875742
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo tot kennisse van den Hoogen Raade in Hollandt is gekomen, dat de deurwaarders van den selven Raade in gebreke blyven, de Acte van cautie ... over het betaalen van de boeten van 't fol appel van saaken uyt Zeelandt .... - [S.l.] : [s.n.], [1671]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 75) - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening. - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Deurwaarders gelast de actens van cautie van het fol appel, binnen veertien daagen na het gedaan exploict, te leeveren in handen van den rentmeester ....
0875744
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Waarschouwinge voor de gaarders van de binnelandsche ommeslaagen, dat se binnen twaalf maanden deselve moeten collecteeren van de huurders, op poene van geen regt na date op de eygenaars te hebben, gedaan in den Hage ... den agtienden September 1673. - [S.l.] : [s.n.], [1673]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 76) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Waerschouwinge voor de gaerders ....
0875746
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van de Staaten van Holland en Westvriesland, noopende de justitie, tot wat sommen de steeden en dorpen by arrest moogen wysen en de vonnissen onder cautie executabel sullen zyn ; gedaan in den Hage ... den agtsten Mey sestien honderd vier en seeventig. - [S.l.] : [s.n.], [1674]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 77) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, nopende de justitie ....
0875748
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Nader provisioneel accordt, gemaackt tusschen de Heeren Staaten van Hollandt en Westvrieslandt ter eenre, en de Heeren Staten van Zeelandt ter andere zyde, raackende de administratie van de justitie voor beyde de hoven. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1674. - 20 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 78) - Note: De exemplaren zijn onderling afwijkend.
0875750
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Resolutie, de hoven van justitie haar geen saaken aan te matigen de politie rakende, besoigne wat saaken specteeren tot de politie, etc. hier door geen veranderingen in de regeeringe te maaken ; in dato den 12 July 1674. - [S.l.] : [s.n.], [1674]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 79) - Note: De exemplaren zijn onderling afwijkend.
0876085
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat tegens het trouwen van persoonen met den anderen in overspel geleeft hebbende ; gedaan in den Hage ... den agtienden July sestien honderd vier en seeventig. - [S.l.] : [s.n.], [1674]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 80) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet tegens het trouwen .... - Bibl.: Petit 4211 (vgl.).
0876087
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Notificatie, wie den tweehonderdsten penning te betaalen ten respecte van de goederen in lyftocht of met last van fideicommis beseeten werdende ; gedaan in den Hage ... den agt en twintigsten July sestien honderd vier en seeventig. - [S.l.] : [s.n.], [1674]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 81) - Bibl.: Van der Wulp 5320 (vgl.).
0876089
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo den Hoogen Raade in Holland dagelijks bevind, dat veele advocaten in plaatse van by den processe te voegen een kort motyf of advertissement van rechten ... ; aldus gedaan in den Hoogen Raade in Hollandt, deesen sesden October sestien honderd vier en seeventig. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1674. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 82) - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Ordre van den Hoogen Raadt op de grootheyt van het maacken der advertissementen ....
0876091
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo den Hoogen Raadt hoe langer hoe meerder bevindt, dat het reglement en ordre in den jaare 1658 beraamt, tot bevorderinge van de expeditie van de justitie ... meer en meer in ongebruyck komt te vervallen ... ; aldus gedaan in den Hoogen Raade in Hollandt en gepubliceert op de audientie van de rolle den 23 Mey 1676. - [S.l.] : [s.n.], [1676]. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 83) - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Nader interpretatie van het reglement op de justitie, 1658, op het tweede articul. - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0876093
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordre op het betaalen van den impost van commissoriaale saaken en het versoeken van poenaal. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1677. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 84) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordre op het betalen van den impost .... - Note: De exemplaren zijn onderling afwijkend, o.a. in paginering.
0876095
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Resolutie, van haar Edele Groot Mogende reglement van den Alblasserwaart, te blyven in sijn vigeur, etc. ; in dato den 31 Maart 1677. - [S.l.] : [s.n.], [1677]. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 85) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Resolutie, van haer Ed. Groot Mog. reglement van den Alblasser-waert ...; en: Resolutie, van haar Ed. Groot Mog. reglement van den Alblasserwaart ....
0876097
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Nieuwe, nadere, verbeeterde en geamplieerde ordonnantie van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, waar op geheeven sal worden het regt van het kleyn zeegel over allerhande bewysstukken, acten, schriftuyren, consultatien, obligatien, huurcedullen en andere schriften, hier na breeder gespecificeert ; gearresteert den 28 Augustus des jaars 1716. - In 'sGravenhage : by Paulus Scheltus, 1716. - 61, VI p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 86) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nieuwe, nadere, verbeterde en geamplieerde ordonnantie .... - Note: Voor eerdere uitg. zie: Nieuwe ende naedere ordonnantie ....
0876099
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordre en reglement op de twee eerste deurwaarders van den Hoogen Raade en der selver salaris. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1680. - 6 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 87) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordre ende reglement op de twee eerste deurwaerders ....
0876101
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Reglement waar na de exploictiers ofte deurwaarders van den Hove van Holland haar in het doen van haare exploicten voortaan sullen hebben te reguleeren. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1680. - 22 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 88) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Reglement waer na de exploictiers ofte deurwaerders ....
0876103
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo dagelyks bevonden werd, dat verscheide advocaten en procureurs ... haar vervoegen in de audientie en banken van de rolle ..., niet alleen sonder mantels, maar ook met zydgeweer of met stokken in de hand ... ; aldus gedaan en gearresteert den 10 September 1680 .... - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1680. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 89) - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Ordre van den Hoogen Raade van met geen zydtgeweer of stocken, etc. ter rolle te komen.
0876105
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo hoe lang hoe meerder bevonden werdt, dat de procureurs postuleerende voor den Hoogen Raade in Holland, niet alleen in gebreecke blyven binnen behoorlijcken tydt te dienen van haare stucken of sacken ... ; gedaan in den Hoogen Raade in Hollandt den eersten Mey sestien hondert en tachtigh. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1681. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 90) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Dienen van stucken en sacken.
0876107
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo den Hoogen Raade in Holland dagelijks meer en meer bevind, dat de besoignes van den selven Raad merkelijk werden veragtert door de meenigvuldige en langwylige pleydoyen ... ; gedaan in den Hoogen Raade in Holland den 27 October 1682. - [S.l.] : [s.n.], [1682]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 91) - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Ordre van den Hoogen Raade tot het spoedigh termineeren der processen, etc..
0876109
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo den Hoogen Raadt dagelijks bevind, dan soo wanneer alreede is gedient van acten en munimenten ... yemand van parthyen onderneemt te impetreeren requeste civile of in judicio, ... den procureur van den requirant een geruymen tyd in gebreeke blyft te dienen van deselve stukken ... ; aldus gedaan in den Hoogen Raade in Holland ... den 5. July 1689. - In 'sGravenhage : by Jacobus en Paulus Scheltus, 1689. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 92) - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Ordre van den Hoogen Raade binnen wat tydt van praesentatie van requeste civile en judicio, op seekere poene, etc..
0876111
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Naader reglement en ordre tot bevorderinge van de expeditie van de justitie voor den Hoogen Raade in Holland. - In 'sGravenhage : by Jacobus en Paulus Scheltus, 1692. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 93) - Note: De exemplaren zijn onderling afwijkend, o.a. in paginering. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Naeder reglement en ordre tot bevorderinge van de expeditie van de justitie ....
0876113
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Renovatie placaat van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, aangaande de pagters en bruykers van de landen. - In 'sGravenhage : by Jacobus en Paulus Scheltus, 1696. - 12 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 94) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Renovatie placaet vande Edele Groot Mogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt .... - Bibl.: Van der Wulp 7039 (vgl.).
0876115
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Nader ordre van den Hoogen Raad in Holland [betreffende de expeditie van de justitie]. - In 'sGravenhage : by Jacobus en Paulus Scheltus, 1699. - 6 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 95)
0876117
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Naader reglement van den Hoogen Raade in Holland tot expeditie van de saaken ter rolle van gemelde Raade bepleyt. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1722. - 6 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 96) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0876119
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordre van den Hoogen Raade in Hollandt omtrent het wisselen van inventaris en stukken. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1724. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 97) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0876120
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordre van den Hove van Holland op het jaarlijks vernieuwen van den eed by de advocaaten, procureurs, deurwaarders, booden en suppoosten, mitsgaders extract uit de Instructie van den Hove van den jaare 1531 ... ; in dato 15 December 1724. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1725. - 23 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 98)
0876121
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Publicatie van het accommodement tusschen beyde de hoven van justitie in Hollandt, wegens eenige voorname jurisdictie-quaestien, seedert eenige jaaren tusschen deselve Hoven openstaande. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1725. - 7 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 99) - Bibl.: Knuttel 16657 (vgl.).
0876122
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Publicatie / de praesident en raaden van den Hoogen Raade over Hollandt, Zeelandt en Vrieslandt, doen te weeten, dat ...de praeferentie en concurrentie tusschen de respective crediteuren moet worden gehouden voor en niet na finale verkooping en interpositie van den decrete ... ; gepubliceert ter audientie van de rolle van den Hoogen Raade over Hollandt, Zeelandt en Vrieslandt den 19. Julii 1725. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1725. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 100) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0876123
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Reglement van den Hoogen Raade in Holland tot redres, mitsgaders tot dienst en bevordering van de administratie van de justitie. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1726. - 6 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 101) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0876124
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordre en reglement van den Hove van Holland tegens de excessen in het extendeeren van de secreete schriftuuren, van deductien, advertissementen, additien, etc. etc.. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1727. - 7 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 102) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0876125
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Publicatie van het reglement tot bekortinge van de processen, soo in crimineele als civile saaken, voor beide de hoven van justitie in Holland gearresteert. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1728. - 10 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 103)
0876126
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Waerschouwinge / de Staaten van Holland en Westvriesland [betreffende] het middel van den twintighsten penning ... ; gedaan in den Hage ... den 21 December 1728. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1728. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 103-2)
0876127
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 1 Mey 1732, [statuerende] dat van nu voortaan geen confiscatie van goederen ... sal moogen worden gedecerneert .... - [S.l.] : [s.n.], [1732]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 104) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0876128
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo het Hof van Holland bevind, dat door de deurwaarders of exploitiers van den selven Hove omtrent de dagvaardingen ... ; aldus gedaan in den Hage ... den 10 September 1732. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1732. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 105) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Publicatie van den Hoove, deurwaarders, exploiteurs ... daghvaardigh doende ... de daghvaardinge ten minste op ses weeken te beleggen.
0876129
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordre van den Hoogen Raade over Holland, Zeeland en Vriesland tot redres van de excessen in het articuleeren van allerley requesten en conclusien. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1733. - 7 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 106) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend.
0876130
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Instructie en ordonnantie van den Leenhove van Hollandt en Westvrieslandt. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenaamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1661. - 16 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 7)
0892308
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Copie uyt den mandamente, aangaande den statuten onlangs gemaakt, eerst op die leengoeden, erfgoeden, chynsen, eygen goeden, renten of andere onberoerlijcke goeden, geleegen in den lande van Brabandt, Limburgh, Vlaanderen, Hollandt, Zeelandt en over die Maaze, etc. .... - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1670]. - 13 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 8) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Copie uytten mandamente(n) .... - Bibl.: Tiele 5 (vgl.).
0892344
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van den keyser, gemaackt in den jaare vyftien hondert negen en twintigh, aangaande de hypoticatien of verbintenissen van onroerende goederen, etc.. - [S.l.] : [s.n.], [1624]. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 10) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van den keyser .... - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening.
0892357
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantien, statuyten en eeuwigh edict des doorluchtigen en onverwonnen Keyserlijcke Majesteyt Carolus de vyfde van die naame ... ; gepubliceert in de vermaarde stadt van Brussel in die presentie van sijnder hooge Majesteyt en der alderdoorluchtighster koninginne, gouvernante en regente deeser sijne Nederlanden, in presentie der Staaten van allen deese sijne Majesteyts Nederlanden ; actum den 4 dagh van October in het jaar 1540. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1670]. - 15 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 12) - Bibl.: Tiele 9 (vgl.).
0892383
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van den keyser, gemaackt in den jaare vyftien hondert en veertigh, noopende het contracteeren van huwelijcken van persoonen zynde beneeden haare jaaren. - [S.l.] : [s.n.], [1624]. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 13) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van den keyser ....
0892401
JBRAR: QUA.312 NB: CON
De sententie van den keyser, roerende 't stapelregt der stede van Dordrecht, met die verklaringe daar op gevolght. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1657. - 19 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 14)
0892409
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van den keyser, gemaackt in den jaare 1544, noopende remissien van doodtslaagen, brieven van legitimatien, brieven van placet, brieven van respyt, brieven van cessie, brieven van beneficie van inventaris. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1666. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 16)
0892436
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van de Koninghlijcke Majesteyt, beroerende het impetreren van requesten civile, en dat de secretarissen van allen steden en vlecken gehouden werden register te houden van alle verkoopingen van goederen. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1657. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 20) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van de Koninghl. Maj., beroerende 't impetreren van requesten civile ...; en: Placaet vande C. M., beroerende 't impetreren van requesten civile .... - Bibl.: Tiele 49 (vgl.).
0892495
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Unie ende verbondt tusschen de Staten ende steden van Hollandt ende Zeelandt. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1576]. - 12 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 23) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Unie en verbond tusschen de Staaten ende steeden van Holland en Zeeland. - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening.
0892517
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Articulen, begreepen in den accorde, verbontenissen en eenigheyt, gemaackt en opgerecht tusschen den Staaten der Provincien van de Nederlanden en ... den prince van Orangien, graave van Nassau, etc., Staaten van Hollandt, Zeelandt en haare geassocieerden door commissarissen over beyde zyden respectivelijck gedeputeert, beslooten tot Gent op den 8. Novembris 1576. - In 'sGravenhage : by de Erfgenaamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1661. - 15 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 24) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Articulen, begrepen in den accorde ....
0892528
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Nieuwe ordonnantie of ampliatie van instructie van den Hove van Hollandt. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, [ca. 1660]. - 10, II p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 25)
0892621
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie en instructie, gemaackt op de vordernisse van de justitie voor den Hove van Hollandt in kleyne saacken. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 11 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 26) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie ende instructie, g(h)emaeckt op de vordernisse ....
0892626
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie op het stuck van de justitie binnen de steden en ten platten lande van Hollandt. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1658. - 11 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 27) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie op 't stuck van de justitie ...; en: Ordonnantie opt stuck vande justitie .... - Bibl.: Tiele 219 (vgl.).
0892631
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van Sijne Princelijcke Excellentie op het stuck van de policie binnen Zeelandt. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1657. - 14 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 31) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie van zyne Princelyke Excellentie op het stuk van de policie binnen Zeeland. - Bibl.: Petit 349 (vgl.).
0892653
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van den Hoove van geen versoeck in judicio te doen, sonder daar toe eerst en alvooren te hebben admissie van den Hoove, en ten tweeden, noopende de comparitien voor commissarissen. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 33) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie vanden Hove van geen versoeck in judicio te doen ....
0892664
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Executorie tot vorderinge van alle des gemeene lands imposten, middelen, contributien en bewillighde ommeslaagen, mitsgaders alle andere goederen, die by annotatie of confiscatie aan den voorsz lande zyn vervallen en aangeslagen ; uitg. den laasten Martii 1588. - In 'sGravenhage : by Paulus Scheltus, [ca. 1700]. - 7 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 34) - Bibl.: Van der Wulp 689 (vgl.).
0892682
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat op het stuck van de successien ab intestato. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1674. - 10 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 36) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet op 't stuck van de successien ab intestato; Placcaet op t'stuck vande successien ab intestato; en: Placaet op het stuck van de successien ab intestato. - Bibl.: Tiele 460 (vgl.).
0892729
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Provisioneel accordt, gemaakt tusschen de Heeren Staten van Hollandt en Westvrieslandt ter eenre, en de gedeputeerden van de Heeren Staten van Zeelandt ter andere zyde : op de grieven by den selven Heeren Staten van Zeelandt geproponeert, raakende de administratie van de justitie voor den Hove Provinciaal van de voorsz provincie .... - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 7 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 38) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Provisioneel accoordt ...; Provisioneel accoord ...; en: Provisioneel accord ....
0892768
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Provisioneele ordre, gesteldt by de Edele Mog. Heeren Staaten van Hollandt en Westvrieslandt, op die differenten tusschen den Provinciaalen Raade en de Magistraat van 's Gravenhage. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 39) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Provisionele ordre .... - Bibl.: Tiele 3228 (vgl.).
0892774
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordonnantie van den Hove jegens het meenighvuldigh continueeren van de decreeten. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 41) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie vanden Hove jegens 't menighvuldigh continueren van de decreten.
0892786
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat, roerende de goederen, die by testamenten, codicillen, huwelijksche voorwaarden of andere contracten, gemaakt zyn subject restitutie : geëmaneert by de Heeren Staten van Holland en Westvriesland den dertigsten July 1624. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1664. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 42) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet, roerende de goederen ...; en: Placcaet, roerende de goederen ....
0892796
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat op het redres generaal van de verpondingen over den lande van Hollandt en West-Vrieslandt : gearresteert den 3. Augusti 1627. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1666. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 43) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet op 't redres generael vande verpondingen .... - Bibl.: Petit 1520 (vgl.).
0892808
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Accoort tusschen Hollandt en Zeelandt over het nomineeren en stellen van den praesident en griffier in den Hoogen Raade. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1650]. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 47) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Accoord tusschen Holland en Zeeland over het nomineeren .... - Bibl.: Petit 2252 (vgl.).
0892832
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Naader ordre op de expeditie ende avancement van de rolle van den Hove van Holland. - [S.l.] : [s.n.], [1656]. - 6 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 54) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nader ordre op de expeditie ...; en: Naeder ordre op de expeditie ....
0892898
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van de Staaten van Hollandt, daar by de ingezeetenen van den selven lande geen ander als haar eygen ordinaris rechter verklaart werden subject te zyn. - [S.l.] : [s.n.], [1656]. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 56) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van de Staten van Hollandt, daer by de ingezetenen .... - Bibl.: Van der Wulp 3579 (vgl.).
0892916
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland jegens de duellen. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1657. - 8 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 57) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens de duellen. - Bibl.: Van der Wulp 3617 (vgl.).
0892917
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Publicatie van het Hof jegens het drucken en spargeeren van pasquillen, resolutien, missiven, etc.. - [S.l.] : [s.n.], [1657]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 58) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Publicatie van't Hof jegens het drucken en spargeeren ....
0892920
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Geëxtaheerde articulen uyt het verdragh tusschen de Heeren Staten van Hollandt en Westvrieslandt ter eenre, en de Heeren Staten van Zeelandt ter andere zyde gemaackt en getroffen, voor soo veel aangaat het faict van de justitie. - [S.l.] : [s.n.], [1662]. - 4 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 65) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Geëxtaheerde ... foutief gespeld voor: Geëxtraheerde ....
0893006
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Edict, waar by gestatueert werdt dat in materie van huwelijcken geen appel of reformatie en valt, soo wanneer het oordeel van den reghter overeen komt met het gesustineerde van de ouders of van de langhleevende : in date den seeven en twintighsten January 1663. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1673. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 66) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Edict, waer by gestatueert werdt dat in materie van houwelijcken ....
0893016
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Perpetueel edict en eeuwighdurende wet tot voorstant van de vryheyt, mitsgaders tot conservatie van de eenigheyt en van de gemeene ruste van den lande van Hollandt en Westvrieslandt. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1667. - 7 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 67) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Perpetuel edict ende eeuwigh-duyrende wet ....
0893023
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Nader accord, gemaackt tusschen de Heeren Staaten van Hollandt en Westvrieslandt ter eenre, en de Heeren Staaten van Zeelandt ter andere zyde, raackende het fait van de justitie, met den gevolge en aankleeven van dien. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1669. - 11 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 70) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nader accord, gemaeckt (c.q. gemaakt) tusschen de Heeren Staten ...; en: Nader verdragh tusschen de Heeren Staten ....
0893034
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordre en reglement van den Hove van Hollandt en Westvrieslandt op de rolle. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1669. - 16 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 71) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordre ende reglement .... - Bibl.: Van der Wulp 4566 (vgl.).
0893036
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Waarschouwinge voor de gaarders van de binnelandtsche ommeslagen, datse binnen twaalf maanden de selve moeten collecteeren van de huyrders, op poene van geen recht na date op de eygenaars te hebben, gedaan in den Hage ... den achtienden September 1673. - [S.l.] : [s.n.], [1673]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 76)
0893141
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Placaat van de Staaten van Hollandt en Westvrieslandt, noopende de justitie, tot wat sommen de steeden en dorpen by arrest mogen wysen en de vonnissen onder cautie executabel sullen zyn, gedaan in den Hage ... den achtsten Mey sestien hondert vier en seeventigh. - [S.l.] : [s.n.], [1674]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 77) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, nopende de justitie ....
0893157
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Notificatie, wie den tweehondertsten penningh te betaalen ten respecte van de goederen in lyftocht of met last van fideicommis beseeten werdende ; gedaan in den Hage ... den aght en twintighsten July sestien hondert vier en seeventigh. - [S.l.] : [s.n.], [1674]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; num. 81) - Bibl.: Van der Wulp 5320 (vgl.).
0893197
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo den Hoogen Raade in Hollandt daagelijcks bevindt, dat veele advocaaten in plaatse van by den processe te voegen een kort motyf of advertissement van rechten ... ; aldus gedaan in den Hoogen Raade in Hollandt, deesen sesden October sestien hondert vier en seeventigh. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1674. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 82) - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Ordre van den Hogen Raad op de grootheid van het maaken der advertissementen ....
0893239
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Resolutie, van haar Ed. Groot Mog. reglement van den Alblasserwaart, te blyven in sijn vigeur, etc. ; in dato den 31 Maart 1677. - [S.l.] : [s.n.], [1677]. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 85) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Resolutie, van haer Ed. Groot Mog. reglement van den Alblasser-waert ...; en: Resolutie, van haar Edele Groot Mogende reglement van den Alblasserwaart ....
0893367
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Nieuwe, nadere, verbeterde en geamplieerde ordonnantie van de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, waar op geheven sal worden het recht van het kleyn zegel over allerhande bewysstucken, acten, schriftuyren, consultatien, obligatien, huur-cedullen en andere schriften, hier na breeder gespecificeert ; gearresteert den 28. Augustus des jaars 1716. - In 'sGravenhage : by Paulus Scheltus, 1716. - 57, VI p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; [no. 86]) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nieuwe, nadere, verbeeterde en geamplieerde ordonnantie .... - Note: Voor eerdere uitg. zie: Nieuwe ende naedere ordonnantie ....
0893383
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo dagelijcks bevonden werdt, dat verscheyde advocaten en procureurs ... haar vervoegen in de audientie ende bancken van de rolle ..., niet alleen sonder mantels, maar oock met zydtgeweer of met stocken in de handt ... ; aldus gedaan ende gearresteert den tienden September sestien hondert tachtigh .... - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1680. - 3 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 89) - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Ordre van den Hoogen Raade van met geen zydgeweer of stokken, etc. ter rolle te koomen.
0893404
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo den Hoogen Raade in Hollandt dagelijcks meer en meer bevindt, dat de besoignes van den selven Raadt merkelijk werden verachtert door de meenighvuldige en langhwylige pleydoyen ... ; gedaan in den Hoogen Raade in Hollandt den seeven en twintighsten October sestien hondert twee en tachtigh. - [S.l.] : [s.n.], [1682]. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 91) - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Ordre van den Hoogen Raade tot het spoedig termineeren der processen, etc..
0893419
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Alsoo den Hogen Raadt dagelijcks bevint, dan soo wanneer alreede is gedient van acten en munimenten ... yemandt van parthyen onderneemt te impetreeren requeste civile of in judicio, ... den procureur van den requirant een geruymen tydt in gebreecke blyft te dienen van deselve stucken ... ; aldus gedaan in den Hoogen Raade in Hollandt ... den 5. Julii 1689. - In 'sGravenhage : by Jacobus en Paulus Scheltus, 1689. - 2 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 92) - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Ordre van den Hoogen Raade binnen wat tyd van praesentatie van requeste civile en judicio, op seekere poene, etc..
0893426
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Renovatie placaat van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Hollandt en Westvrieslandt, aangaande de pachters en bruyckers van de landen. - In 'sGravenhage : by Jacobus en Paulus Scheltus, 1696. - 12 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 94) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Renovatie placaet vande Edele Groot Mogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt .... - Bibl.: Van der Wulp 7039 (vgl.).
0893451
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Nader ordre van den Hoogen Rade in Hollandt [betreffende de expeditie van de justitie]. - In 'sGravenhage : by Jacobus en Paulus Scheltus, 1699. - 7 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 95) - Note: Gebonden achter Instructien vanden Hove van Hollandt ..., no. 96.
0893454
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Ordre van den Hove van Hollandt op het jaarlijcks vernieuwen van den eedt by de advocaaten, procureurs, deurwaarders, booden en suppoosten, mitsgaders extract uyt de Instructie van den Hove van den jaare 1531 ... ; in dato 15. December 1724. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1725. - 23 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; no. 98)
0893462
JBRAR: QUA.312 NB: CON
Publicatie van het reglement tot bekortinge van de processen, soo in crimineele als civile saacken, voor beyde de hoven van justitie in Holland gearresteert. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1728. - 10 p. ; 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1733] ; [no. 103])
0893473
JBRAR: QUA.313
Jongewaard, Simon.
Iets over de constitutie en het bestuur van den banne en ambachts-heerlykheid Westzaanen voor de omwending in den jaare 1795 / door Simon Jongewaard, junior. - Te Westzaan : by W. Bruin, 1796. - XVII, 272 p. ; 23 cm (8-o)
0904011
JBRAR: QUA.314
Keuren en ordonnantien van 'sGraven-hage, soo als deselve van tyt tot tyt geëmaneert, verbetert, vermeerdert, vernieuwt en jegenwoordig in gebruyk zyn ; met approbatie van ... Schout en Burgermeesteren van 'sGraven-hage uyt de gedrukte en ongedrukte keuren by een vers. ende in ordre gestelt. - In 'sGraven-hage : gedrukt by Reinier van Kessel, 1735. - XVI, 456 p. ; 25 cm (4-o)
0706335
JBRAR: QUA.315
Kemp, Abraham.
Abraham Kemps Leven der doorluchtige heeren van Arkel ende jaar-beschrijving der stad Gorinchem, heerlijkheyd ende lande van Arkel, onder desselfs heeren, ook onder de graven van Holland, tot den jare 1500 ; daar by gevoegd ... de vryheden, keuren, hant-vesten, gewoonten, herkomen ende gewijsdens, mitsgaders de regeerders ... tot desen jegenwoordigen jare 1655 toe ; nu uyt-g. door Henrik Kemp. - Tot Gorinchem : voor Paulus Vink, 1656. - XIV, 474, XXIV p. ; 21 cm (4-o)
0983089
JBRAR: QUA.316
Keuren der stede van Oudewater des graefschaps van Hollant. - [S.l.] : [s.n.], 1605. - II, 129, XXXVI p. ; 20 cm (4-o) - Note: Ex. JB-RGS doorschoten, met aant. in handschrift.
0876136
JBRAR: QUA.317#2
Keuren en ordonnantien op de brand-spuyten te Maassluys. - Te Maassluys : by Nicolaas van den Burgh, 1766. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Keure en ordonnantie op het diepen en schoonhouden van gragten ....
0706349
JBRAR: QUA.317#3
Keure rakende het houden en afhaalen van den asch en vuilnis binnen den dorpe van Maassluis. - [S.l.] : [s.n.], [1764]. - 4 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Keure en ordonnantie op het diepen en schoonhouden van gragten ....
0706350
JBRAR: QUA.317#4
Reglement en ordonnantie waar naer de pakkers en hoogers van haring en visch zich zullen hebben te reguleeren. - Te Maassluys : by Nicolaas van den Burgh, 1765. - 8 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Keure en ordonnantie op het diepen en schoonhouden van de gragten ....
0190308
JBRAR: QUA.317#5
Keure aangaande de netten en vierendeels op Maassluis. - [S.l.] : [s.n.], [1765]. - 3 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Keure en ordonnantie op het diepen en schoonhouden van gragten ....
0706351
JBRAR: QUA.317#6
Nieuwe keuren en ordonantien van Maassluys, volgens resolutie van de Edl. Groot Mogende Heeren Staaten van Holland ende Westvriesland den 14 July 1768, geapprobeert. - Te Maassluys : by Nicolaas van den Burgh, 1768. - 32 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Keure en ordonnantie op het diepen en schoonhouden van de gragten ....
0185908
JBRAR: QUA.317 NB: CON
Keure en ordonnantie op het diepen en schoonhouden van de gragten, vlieten, slooten en uytwateringen [van Maessluys]. - [S.l.] : [s.n.], [1757]. - 20 cm (4-o) - Note: 5 blz. uit een niet gevonden groter werk.
0706348
JBRAR: QUA.318
Keuren en ordonnantien der landen van Putten. - In 's Gravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1722. - 77, XI p. ; 20 cm
0224030
JBRAR: QUA.319
Keuren ende ordonnantien van de respectieve polders geleegen onder de jurisdictie van Stellendam. - Rotterdam : ter drukkerye van De Leeuw en Krap, 1786. - 7 p. ; 18 cm (4-o)
0381779
JBRAR: QUA.320
Keuren der stadt Leyden. - Tot Leyden : by François Hackes [etc.], 1658. - XVI, 317, X p. ; 21 cm (4-o) - Note: Ex. UB: L qu 181 bevat tevens enige bijvoegsels; ex. RGS-GS: ERW-III-Keu met aant. in handschrift.
0706341
JBRAR: QUA.321
Keuren der stadt Leyden, geamplieert ende gerenoveert, mitsgaders octroyen, privilegien en hantvesten, den selven stede gegeven ; zijnde noch daer bygevoegt de laetste keuren van de Wees-kamer der selver stede, als mede de wetten ende statuten van de Universiteyt ende de ordonantie van 't Collegium Theologiae aldaer. - t'Amsterdam : voor Jan Hendricksz., 1657. - VIII, 285, XXVI p. ; 24 cm (4-o)
0706340
JBRAR: QUA.322
Keuren, ordonnantien, privilegie, extracten, copie en contracten, etc. etc. van de heerlykheid Nieukoop en Noorden. - Op nieuws herdr. na de origineele stukken en schriften. - Gedrukt te Amsterdam : [s.n.], 1756. - II, 28, 224 p. ; 21 cm (4-o)
0903349
JBRAR: QUA.323
Keuren ende ordonnantien van het Hooge-Heemraetschap van Rhynlandt : gemaeckt by dijckgrave ende hooge-heemraden des selven landts. - Tot Leyden : gedruckt by de Weduwe ende Erfgenamen van Johannes Elsevier, 1664. - IV, 454, XXIII p. ; 27 cm (4-o) - Note: Titel op titelgravure: Keuren van het Hooge Heemraetschap van Rynlant. - Note: Zie ook: Register op de keuren en ordonnantiën van het Hoog-Heemraadschap van Rijnland. - Bibl.: Willems 888.
0706337
JBRAR: QUA.324
Keuren ende ordonnantien van het Hoog-Heemraedschap van Rhijnland : gemaakt bij dijkgrave ende hoog-heemraeden deszelven lands. - Te Leyden : bij Pieter Delfos, junior [etc.], 1769-1803. - 3 dl. (1 bd.) ; 26 cm (4-o) - Note: Titel op titelgravure: Keuren van het Hooge Heemraetschap van Rynlant. - Note: I. Zonder deeltitel. - Herdr. II. Beginnende met den 30e. September 1664 tot den jaare 1767 ingesloten. III. Beginnende met den 6 November 1769 tot den jaare 1802 ingesloten. - Note: Zie ook: Register op de keuren en ordonnantiën van het Hoog-Heemraadschap van Rijnland.
0706338
JBRAR: QUA.325
Keuren en ordonnantien van het Baljuwschap van Delfland. - Te Maessluis : by Nicolaes van den Burgh, 1765. - II, 96, VII p. ; 20 cm (4-o) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Keuren ende ordonnantien vanden Baljuschappe van Delf-land.
0903337
JBRAR: QUA.326
Kluit, Adriaan.
Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus / scripsit Adriaan Kluit. - Medioburgi : Petrus Gillissen et Isaac de Winter, 1777-1782. - 2 dl. - Note: I.1. Chronicon Hollandiae vetustissimum anonymi monachi Egmondani ... 2. Uberiores aliquot excursus in Chronicon Hollandiae anonymi monarchi Egmondani. II. Codex diplomaticus et probationes ad Chronicon Hollandiae et eius excursus.
0572926
JBRAR: QUA.327
Korte schets der form van procedeeren, voor de hoven van justitie in Holland gebruikelyk. - Voor eenige jaren door een voornaam en kundig practizijn zaamgeseld. Nu overzien, en in 't licht gegeven door Joannes van der Linden. - 's Gravenhage : by Johannes Mensert, 1781. - 224 p. - Note: Voor latere uitg. zie: Verhandeling over de judicieele practijcq of form van procedeeren, voor de hoven van justitie in Holland gebruikelijk.
0298124
JBRAR: QUA.328
Kort begryp van de ses deelen der Hollandse consultatien en advysen : inhoudende alle de voortreffelyke materien en voorvallen daar in begrepen ; na ordre van het A.B.C. geschikt tot gerief der naazoekers. - De laatsten dr., van zoo veele zwaare fouten gezuivert en zoo merkelyk verb., dat het by naa voor een nieuw werk passeeren kan. - t'Amsteldam : by Jacob Graal en Zoonen, 1740. - VI, 594, VI p. ; 23 cm (4-o) - Note: Titel op titelgravure: Kort begryp der Hollandtse consultatien en advysen.
0185329
JBRAR: QUA.329 EX (1)
Leeuwen, Simon van.
Het Rooms-Hollands-regt : waar in de Roomse wetten met het huydendaagse Neerlands regt, in alles dat tot de dagelijkse onderhouding kan dienen, met een bysondere kortheit, so wel in de vaste regts-stoffen, als in de manier van regts-vordering over een gebragt werden ; met allerhande ordonnantien, placaten, hand-vesten, keuren, gewoonten en gewijsden deser en omleggende landen bevestigt ; door Simon van Leeuwen. - Ten sevendemaal herdr.. - t'Amsteldam : by Hendrik en de wed. van Dirk Boom, 1698. - XXXXIV, 688, 31 p. : ill. ; 22 cm
0185900
JBRAR: QUA.329 EX (2)
Leeuwen, Simon van.
Het Rooms-Hollands-regt : waar in de Roomse wetten met het huydendaagse Neerlands regt, in alles dat tot de dagelijkse onderhouding kan dienen, met een bysondere kortheit, so wel in de vaste regts-stoffen, als in de manier van regts-vordering over een gebragt werden ; met allerhande ordonnantien, placaten, hand-vesten, keuren, gewoonten en gewijsden deser en omleggende landen bevestigt ; door Simon van Leeuwen. - Ten sevendemaal herdr.. - t'Amsteldam : by Hendrik en de wed. van Dirk Boom, 1698. - XXXXIV, 688, 31 p. : ill. ; 22 cm
0185900
JBRAR: QUA.330
Linden, Joannes van der (1756-1835).
Regtsgeleerd, practicaal, en koopmans handboek; ten dienste van regters, practizijns, kooplieden, en allen, die een algemeen overzicht van regtskennis verlangen / door Joannes van der Linden. - Amsteldam : Allart, 1806. - LXXIV, 588 p. ; 22 cm
0240578
JBRAR: QUA.330 EX (2)
Linden, Joannes van der (1756-1835).
Regtsgeleerd, practicaal, en koopmans handboek; ten dienste van regters, practizijns, kooplieden, en allen, die een algemeen overzicht van regtskennis verlangen / door Joannes van der Linden. - Amsteldam : Allart, 1806. - LXXIV, 588 p. ; 22 cm
0240578
JBRAR: QUA.331
Loon, Gerard van.
Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten, mitsgaders van de kermissen in Holland / door Gerard van Loon. - Leiden, 1743.
0555684
JBRAR: QUA.332
Leeuwen, Simon van.
Het Roomsch Hollandsch recht, beschreeven door Simon van Leeuwen : waar in de Roomsche wetten met het hedendaagsche Nederlandsch recht, in alles dat tot de dagelyksche onderhouding kan dienen, met een byzondere kortheid, zo wel in de vaste rechtstoffen, als in de manier van rechtsvordering overeengebragt werden ; bevestigd met allerhande ordonnantien, placaten, handvesten, keuren, gewoonten en gewysden dezer en omleggende landen ; op nieuws overgezien en met aant. uitgebreid door Cornelis Willem Decker. - Te Amsteldam : by Jan ten Houten [etc.], 1780-1783. - 2 dl. : ill. ; 22 cm (4-o)
0902969
JBRAR: QUA.333
Leeuwen, Simon van.
Het Rooms-Hollands-regt : waar in de Roomse wetten met het huydendaagse Neerlands regt, in alles dat tot de dagelijkse onderhouding kan dienen, met een bysondre kortheit, so wel in de vaste regts-stoffen, als in de manier van regts-vordering over een gebragt werden ; met allerhande ordonnantien, placaten, hand-vesten, keuren, gewoonten en gewijsden deser en omleggende landen bevestigt ; door Simon van Leeuwen. - 10de dr., van nieuws met verscheyde nieuwe allegatien verm.. - T'Amsteldam : by Jan Boom, 1732. - L, 702, XXVIII p. : ill. ; 20 cm (4-o)
0902962
JBRAR: QUA.334
Loon, Gerard van.
Beschryving der aloude regeeringwyze van Holland ; beschreeven door Gerard van Loon. - Te Leyden : by Pieter vander Eyk, 1744-1750. - 5 dl. ; 21 cm (8-o) - Note: I. Hoe en door wie de Batavieren uytgerooid en op welke wyze der zelver landen door de Fransche koningen veroverd zyn ... II. Welke regeeringgestalte de Fransche koningen ... aldaar in opzigte van 't geestlyke hebben ingevoerd ... III. Beschryving zoo van de slaaven en lyfeygenen, als van den magt ..., welken de geestlyke en werreldlyke heeren oudstyds over de zelven in Holland gehad en geöeffend hebben ... IV. Wat den voet tot het eyndigen der dienstbaarheyd hier te land gegeeven heeft ... V. Beschryving zo van de onderscheydene ridders en der zelver schildknaapen in Holland .... - Note: Ex. JB-RAR: 3 bd.. - Note: Ex. RIJS 147-41-46: 6 bd..
0916133
JBRAR: QUA.335
Loon, Gerard van.
Historisch bewys, dat het graafschap van Holland sedert het begin der leenen tot den afgezwooren Philips den II toe, altyd een leen des Duytschen Ryks geweest is, en diensvolgens dat des zelfs graaven, als ryksprinsen, de uytgeschreevene ryksdagen en heirvaarten bygewoond, voor de keyzers te recht gestaan ... hebben, doch van alle welke afhangelykheden het gemelde gewest alleen door het aldaar gevoerde stadhouderlyke bestuur der doorluchtige prinsen van Oranje en Nassou eyndelyk in het geheel is ontheft en vry geworden ; opgesteld en beschreeven door Gerard van Loon. - Te Leyden : by Pieter vander Eyk, 1748. - 21 cm (8-o) - Note: Ex. S oct 2069: 3 bd..
0916145
JBRAR: QUA.336
Juridique observatien : bestaende in sententien, resolutien, edicten en advysen vn consideratie tam juris publici, quam privati, en daer by gevoegde korte observatien ; by een vergadert en opgestelt ten dienste en nuttigheyt van het gemeen door Johan de Mauregnault. - In 'sGravenhage : by Johan Swart [etc.], 1758. - XLVIII, 514 p. ; 22 cm (4-o)
0706343
JBRAR: QUA.337
Merula, Paul.
Pauli Merulae Manier van procederen in de provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, belangende civile zaken ; getrouwlyk en met neerstigheit by een vergadert uit alle ordonnantien ..., in de honderd jaaren herwaards by de Hooge Overheid, of van wegen de zelve uitg. ; alles met civile en canonyke rechten, nevens der rechtsgeleerden ... meeningen bevestigd ; verm. met verscheide placaten ..., die naderhand uitg. zyn ..., ende nu van nieuws merkelyk verm. met aant., de hedendaagsche practyk betreffende, door Gerard de Haas ; hier by komt een groot nieuw verb. reg.. - Te Leiden : by Joh. Arnold. Langerak, 1741. - XXXIV, 848, LXXXII p. ; 25 cm (4-o)
0909538
JBRAR: QUA.338
Mieris, Frans van.
Verhandeling over de leenroerigheid van het graafschap in Holland : van der zelver oorsprong, eigenschap en vernietiging, mitsgaders eenige aanmerkingen op het werk van den heer mr. Gerard van Loon, betiteld: Historisch bewys, dat het graafschap van Holland een leen des Duitschen Ryks geweest is / door Frans van Mieris. - Te Leiden : by Pieter vander Eyk, 1748. - XII, 146 p. ; 22 cm (8-o)
0026827
JBRAR: QUA.339
Musketier Vergenst, Guilielmus.
De burggraviatu Leidensi ... / door Guilielmus Musketier Vergenst. - Lugduni Batavorum, 1809. - Note: Proefschrift Leiden. - Note: Aan het slot een drietal gelegenheidsgedichten op den promovendus, resp. van D. W., B. F. Tydeman en W..
0699984
JBRAR: QUA.340
Wall, Cypriaan Gerard van de.
Specimen antiquario-juridicum inaugurale, sistens Diplomata quaedam inedita, ad Res Dordracenses spectantia et animadversionibus illustrata / quod ... eruditorum examini submittit Cypriaan Gerard van de Wall. - Trajecti ad Rhenum : ex officina Wilhelmi van Yzerworst, 1793. - [4], 46, [4] p. ; 26 cm (4-o) - Note: Proefschrift Utrecht.
0706346
JBRAR: QUA.341
Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland ; [door Laurens Pieter van de Spiegel}. - Te Amsterdam [etc.] : by Bom [etc.], 1800. - VI, 97 p. ; 23 cm
0387922
JBRAR: QUA.342
Nader-ordre ende reglement tot bevorderinge van de justitie, door den Gerechte van 's Gravenhage. - In 's Gravenhage : by Jasper Doll, 1676. - 22 p. ; 19 cm
0387925
JBRAR: QUA.343 EX (1)
Neostadius, Cornelius.
Utriusque Hollandiae, Zelandiae, Frisiaeque curiae decisiones ; item Tractatus de feudi Hollandici, Frisicique occidentalis origine ac successione, nec non curiae feudalis ejusdem provinciae observationum feudisticarum decades sex ... ; accedunt De pactis antenuptialibus observationes ac decisiones ; auctore Cornelio Neostadio ; ab innumeris mendis ... correcta ac in hac novissima editione summariis ac notis illustratae ; cum indicibus copiosissimis. - Hagae-Comitis : apud Joannem et Danielem Steuckerios, 1667. - IV, 311, LVII; XII, 170, XXVIII; II, 72, XXV p. ; 20 cm (4-o) - Note: Tractatus de feudi Hollandici ..., en: De pactis nuptialibus observationes ac decisiones, elk met eigen titelblad en paginering.
0703367
JBRAR: QUA.343 EX (2)
Neostadius, Cornelius.
Utriusque Hollandiae, Zelandiae, Frisiaeque curiae decisiones ; item Tractatus de feudi Hollandici, Frisicique occidentalis origine ac successione, nec non curiae feudalis ejusdem provinciae observationum feudisticarum decades sex ... ; accedunt De pactis antenuptialibus observationes ac decisiones ; auctore Cornelio Neostadio ; ab innumeris mendis ... correcta ac in hac novissima editione summariis ac notis illustratae ; cum indicibus copiosissimis. - Hagae-Comitis : apud Joannem et Danielem Steuckerios, 1667. - IV, 311, LVII; XII, 170, XXVIII; II, 72, XXV p. ; 20 cm (4-o) - Note: Tractatus de feudi Hollandici ..., en: De pactis nuptialibus observationes ac decisiones, elk met eigen titelblad en paginering.
0703367
JBRAR: QUA.344
Neostadius, Cornelius.Coren, Jacob.
Hollandse praktijk in rechten : bestaande in vonnissen, observantien van oordeelen en consultatien ; door Kornelis van Nieustad en Jakob Kooren ; nu eerst tot nut en dienst van de Neder-duytsche practisijns uyt het Latijn vert. door Adriaan van Nispen. - Tot Rotterdam : gedrukt by Joannes Naeranus, 1655. - XXII, 690 p. ; 20 cm (4-o)
0706342
JBRAR: QUA.345
Nieuwe Hollandsche consultatien, advertissementen van regten, memorien en andere schrifturen van voorname rechtsgeleerden ; by een verz. volgens de materien en met een nauwkeurig reg. voorz. door Gerard de Haas. - In 'sGravenhage : by Mattheus Gaillard, 1741. - VIII, 552, XV p. ; 20 cm (4-o) - Note: Vervolg van: Consultatien, advysen en advertissementen, gegeven ende geschreven by verscheyden treffelijcke rechts-geleerden in Hollandt.
0909159
JBRAR: QUA.346
Nieuwe keuren vande weescamere van Riinlandt ; daer by gevoucht verscheyden andere costuymen, gewoonten ende ordonnantien, aldaer van outs ooc als-noch onderhouden. - [S.l.] : [s.n.], 1586. - 139, V p. ; 21 cm (4-o)
0916764
JBRAR: QUA.347
Oudenhoven, Jacob van.
Jacob van Oudenhovens Out-Hollandt, nu Zuyt-Hollandt : vervangende een generale beschrijvinge, mitsgaders de privilegien, keuren, hant-vesten, costuymen, herkomens, observantien ende gewijsdens van de voorsz. landen. - Tot Dordrecht : by Abraham Andriessz., 1654. - XX, 621, XXVII p. : ill. ; 23 cm (4-o)
0916461
JBRAR: QUA.348
Oudenhoven, Jacob van.
Beschryvinge der stadt Heusden : waar in het begin, aanwasch en tegenwoordige staat dier stadt verhaalt worden, alsmede veelderhande gedenkwaardige geschiedenissen, oorlogen, watervloeden, wyze van regeeringe, hantvesten, etc. ; weleer ontworpen door Jacobus van Oudenhoven, dog nu door verscheide liefhebbers der oudheit merkelyk verm. en met konstige figuren verciert. - T'Amsteldam : by Jan Hartig, 1743. - XII, 496 p. ; 21 cm (4-o) - Bibl.: Nijhoff-Van Hattum 234.
0027358
JBRAR: QUA.349
De pleitende practisijn : of manier van procedeeren, in de steden en ten platten lande in de provincie van Holland en Westfriesland gebruikelijk. Bevattend een compleet formulierboek ... ; sedert lange jaaren bijeen verzameld door een kundig rechtsgeleerde ... vermeerderd door F. L. Kersteman. - Te Amsteldam : bij J. B. Elwe, 1792. - XII, 391 p. ; 24 cm
0297729
JBRAR: QUA.350
Het nut der stadhouderlyke regering : aangetoond by gelegenheid der geboorte van Willem Frederik, prince van Oranje en Nassau ... ; [door Pieter Paulus]. - 2de dr. / waarby gevoegd is ene wederlegging van Paulus Dortsma .... - Alkmaar [etc.] : by de Wed. Maagh [etc.], [1773]. - LXXII, 189 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening Voorberigt. - Bibl.: Broekema 2100. - Bibl.: Knuttel 19024 (vgl.).
0688169
JBRAR: QUA.351
Octroy van haar Ed. Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland, van dato den XXIII. Mey XVIC. ende veerthien, volgens welke Maas-Sluys is gesepareerd van Maas-Land en opgeregt tot een aparte jurisdictie, als mede de respective keuren en ordonnantien, dienende tot een reglement van de politie aldaar. - Te Maassluys : by Nicolaas vanden Burgh, 1757. - 21 cm (4-o)
0916959
JBRAR: QUA.352
Ordonnantie ende keuren gemaeckt by bailliu ende leenmannen vanden lande van Putten, den selven lande aengaende. - In 'sGraven-Hage : by de Weduwe ende Erfghenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz. van Wouw, 1640. - 61, III p. ; 19 cm (4-o)
0916524
JBRAR: QUA.353
Ordonnantie op 't stuck van de justitie binnen de steden ende ten platten lande van Hollandt ; midtsgaders eenige annotatien op de selve, by een gebracht ende daer op gestelt door Willem van Aller. - Tot Middelburgh : gedruckt by Francois Krook, 1664. - VIII, 58, VI p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie op het stuk van de justitie ...; en: Ordonnantie opt stuck vande justitie ....
0917001
JBRAR: QUA.354
Oudenhoven, Jacob van.
Oude Hollansche landen, heeren, luyden, rechten en rechtsplegingen, oprechten van 't Hoff van Hollandt, Zeelant en West-Vrieslandt, Leenhoff in Hollandt en den Hogen-Raedt etc. ; beschreeven door Jacob van Oudenhoven en naer desselfs eygen handtschrift nu eerst in 't ligt gebragt. - Te Amsterdam : by Steeve van Esveldt, 1743. - VIII, 228 p. ; 22 cm (4-o)
0853303
JBRAR: QUA.355
Previlegie der steede van Beverwyck. - Tot Haerlem : by G. v. Kessel, [1731]. - 78, X p. ; 20 cm (4-o) - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening.
0916761
JBRAR: QUA.356
Rechtsgeleerde observatien : dienende tot opheldering van verscheide duistere en tot nog toe voor het grootste gedeelte onbewezen passagien uyt de Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgel. van wylen mr. Hugo de Groot ; door een Genootschap van rechtsgeleerden [Didericus Lulius et al.]. - In 'sGravenhage : by Johannes Mensert, 1776-1778. - 4 dl. ; 22 cm (8-o) - Note: Dl. 1 is ongew. herdr. van: Honderd rechtsgeleerde observatien, dienende tot opheldering .... - Note: Ex. L oct 69-71: 3 bd..
0917079
JBRAR: QUA.356#2
Dertig rechtsgeleerde vraagen uit de Inleidinge tot de Hollandsche regtsgel. van wylen mr. Hugo de Groot ; eerst aan het publicq ter bantwoording voorgestelt, en nu benevens de daar op ingekomene antwoorden van Willem Schorer en Hendrik van Wyn, als mede van andere voornaame rechtsgeleerden, uitg. en met aanmerkingen verrykt door een Genootschap van rechtsgeleerden [Didericus Lulius et al.]. - In s'Gravenhage : by Johannes Mensert, 1777. - XX, 159 p. ; 20 cm (8-o)
0903985
JBRAR: QUA.356#3
Schorer, Willem.
Brief aan het rechtsgeleerde genootschap binnen 's Hage, over de uitgaaf van den brief en antwoorden op de XXX. regtsgeleerde vraagen, hun toegezonden / door Willem Schorer. - Te Middelburg [etc.] : by Pieter Gillissen [etc.], 1777. - 26 p. ; 20 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS ERG-VII-Scho gebonden bij: Willem Schorer. Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk. - Note: Ex. RGS-GS ERC-VIII-Rec gebonden bij: Rechtsgeleerde observatien, dienende tot opheldering van verscheide duistere ... passagien uyt de Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgel. van Hugo de Groot, dl. 4. - Bibl.: Van Alphen 1401.
0462953
JBRAR: QUA.356#4
Noodige verdediging tegen zekeren brief van mr. Willem Schorer ... over de uitgaaf van deszelfs antwoorden op de XXX. rechtsgeleerde vraagen ; door een Genoodschap van rechtsgeleerden [Didericus Lulius et al.]. - In 's Gravenhage : by Johannes Mensert, 1777. - 16 p. ; 20 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS ERG-VII-Scho gebonden bij: Willem Schorer. Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk. - Note: Ex. RGS-GS ERC-VIII-Rec gebonden bij: Rechtsgeleerde observatien, dienende tot opheldering van verscheide duistere ... passagien uyt de Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgel. van Hugo de Groot, dl. 4. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2271.
0462954
JBRAR: QUA.357 NB: CON
Honderd rechtsgeleerde observatien : dienende tot opheldering van verscheide duistere en tot nog toe voor het grootste gedeelte onbewezen passagien uyt de Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgel. van wylen mr. Hugo de Groot ; door een Genootschap van rechtsgeleerden [Didericus Lulius et al.]. - In 'sGravenhage : by Johannes Mensert, 1776. - 134 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Later als ongew. herdr. verschenen als: Rechtsgeleerde observatien ..., dl. 1. - Note: Eén van de exemplaren bevat tevens met eigen titelblad: Dertig rechtsgeleerde vraagen uyt de Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgel. ... (15 p.).
0917082
JBRAR: QUA.358
Honderd rechtsgeleerde observatien : dienende tot opheldering van verscheide duistere en tot nog toe voor het grootste gedeelte onbewezen passagien uyt de Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgel. van wylen mr. Hugo de Groot ; door een Genootschap van rechtsgeleerden [Didericus Lulius et al.]. - In 'sGravenhage : by Johannes Mensert, 1776. - 134 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Later als ongew. herdr. verschenen als: Rechtsgeleerde observatien ..., dl. 1. - Note: Eén van de exemplaren bevat tevens met eigen titelblad: Dertig rechtsgeleerde vraagen uyt de Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgel. ... (15 p.).
0917082
JBRAR: QUA.359
Recueil van verscheyde keuren, en costumen : midtsgaders maniere van procederen binnen de stadt Amsterdam ; eerst gecollecteert en beschreven, door Gerard Rooseboom. - Den tweede druck, nu merkelijck vermeerdert en verbetert. - t'Amsterdam : voor Jan Hendricks, 1656. - IV, 328 p. ; 20 cm (4-o)
0141654
JBRAR: QUA.360
Het recht der souverainiteyt van Hollant, ende daer teghens de wel-ghefundeerde redenen by de Heeren Staten Generael zyn Hoocheyt, ende de Raet van Staten, tot wederlegginge van de Hollandtsche souverainiteyt, by-gebracht met justificatie van des Generaliteyts opperste souverainiteyt; wanneer de Unie by een particuliere provincie, is gecontravenieert. - [S.l.] : [s.n.], 1650. - 26 p. ; 19 cm
0387930
JBRAR: QUA.361
Redenerent vertoog van de aloudheid en de souverainiteyt der heeren Staaten van Holland, onder drie tyden, zoo voor, onder, als naa de regeering der graaven van Holland ; uit veele schryvers aengetoond door een voornaem rechtsgeleerde [Johan Ds. van Alphen]. - Te Leyden : by Joh. Arn. Langerak, 1737. - 139, IX p. ; 20 cm (8-o) - Bibl.: Knuttel 17055. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 1033.
0001273
JBRAR: QUA.362
Remonstrantie van den Hoogen Rade : behelsende 't recht dat beyde de hoven van justitie, mitsgaders de particuliere steden ende collegien in Hollandt ende West-vrieslandt is competerende in cas van judicature, met haere by-lagen, ghelijck de selve in ordre folio verso staen verhaelt. - In 'sGraven-Hage : gedruckt by Levijn van Dyck, 1662. - 96 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Onderdeel van (met uitzondering van ex. RGS-GS ERC-VIII-Rem): Handvesten ende privilegien der graven van Hollandt ... In 'sGraven-Haghe, by Johannes Tongerloo, 1663. - Bibl.: Knuttel 8648.
0388685
JBRAR: QUA.363
Rendorp, Petrus.
De origine ac potestate ordinum sub comitibus Hollandiae ; submittit Petrus Rendorp. - Lugd. Bat. : apud S. en J. Luchtmans, 1782. - 76, XXII p. ; 26 cm - Note: Proefschrift Leiden.
0219417
JBRAR: QUA.364
Repertorium van de placcaten, octroyen ende ordonnantien, staende geregistreert inde memoriael-boecken vanden Hove van Hollandt, berustende inde griffie vanden selven Hove, beginnende anno 1513 ende eyndende anno 1642, incluis, als mede een Repertorium van alle de placcaten ..., geemaneert ende uyt-g. by de Hooch-Mog. Heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden .... - In 'sGravenhage : by Johannes Verhoeve, 1643. - XIX, 192; XIV, 58 p. : 23 cm (4-o) - Note: Repertorium van alle de placcaten ... Staten Generael ... is afzonderlijk beschreven; zie: Repertorium van de placcaten ..., geemaneert ende uytg. by de Hooch-Mogende Heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden ....
0906988
JBRAR: QUA.364
Repertorium van de placcaten, octroyen ende ordonnantien ende andere acten ende munimenten ; geemaneert ende uytg. by de Hoogh-Mogende Heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, berustende ter griffie vande gemelte Heeren Staten Generael, beginnende anno 1584 ende eyndende anno 1642. - In 'sGravenhage : by Johannes Verhoeve, 1643. - XIX, 192; XIV, 58 p. : 23 cm (4-o) - Note: Onderdeel van: Repertorium van de placcaten ... inde memoriael-boecken vanden Hove van Hollandt ....
0907003
JBRAR: QUA.365
Schelling, Pieter van der.
De aloude vryheid, staatsregeering en wetten der Batavieren, vergeleeken met die van laater tyden ... ; verdeedigd door P. van der Schelling. - Te Rotterdam : by Philippus en Jakobus Losel, 1746. - CXXXVI, 679 p. ; 18 cm (8-o) - Note: Voorhandse titel: Hollands aloude vryheid, staatsregeering en eigene wetten ....
0916536
JBRAR: QUA.366
Secrete resolutien van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Holland en Westvriesland / genomen zedert den aanvang der bedieninge van den heer Johan de Witt, als raadpensionaris van den zelven lande, en door denselfden ... by een vergadert, beginnende met den jare 1653 en eindigende met den jare 1668. - T'Utrecht : by Willem vande Water, 1717. - 2 dl. ; 25 cm (4-o) - Note: I. 1653-1658. II. 1659-1668.
0168704
JBRAR: QUA.367
Spiegel, Laurens Pieter van de.
Verhandeling over den oorsprong en de historie der vaderlandsche rechten, inzonderheid van Holland en Zeeland / door Laurents Pieter van de Spiegel. - Goes : Huysman, 1769. - Note: 2de ex. JB-RAR gebonden bij: Albertus Ploos van Amstel J.zn. Verhandeling over het recht van commercie tusschen onzydige en oorlogvoerende volken.
0699079
JBRAR: QUA.368
Stapel-recht, gegeeven aan dien van Dordrecht ... in de jaaren 1299, 1344 en 1355 : mitsgaders de sententie van Keizer Karel, 1540, deszelfs nadere ordonnantie en uitspraak, 1541 .... - Te Dordrecht : gedrukt by Pieter van Braam, 1780. - 20 cm
0190313
JBRAR: QUA.369
Verhandeling over het hooge rechtsgebied in Holland en Westfriesland onder de regeering der graeven uyt de huyzen van Holland, Henegouwen en Beijeren ; [door Pieter van Spaan]. - In 'sGravenhage : by Jan Abraham Bouvink, 1780. - 115 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Samen met: Verhandeling over het burgerlyke rechtsgebied..., ook verschenen o.d.t.: Verhandelingen ovet het rechtsgebied in Holland en Westfriesland....
0475191
JBRAR: QUA.370
Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen door voornaame zoo Hollandsche als Zeeuwsche en andere rechtsgeleerden over gewichtige quaestien ; [uitgeg. door Johan Jacob van Hasselt]. - Te Amsterdam : by Hendrik Gartman, 1780-1782. - 2 dl. ; 22 cm (4-o) - Note: Zie ook: Nieuwe Hollandsche consultatien ...; en: Aantekeningen en byvoegzelen op de consultatien ....
0190315
JBRAR: QUA.371
Verzameling van stukken in de zaak van mr. L. P. van de Spiegel, geweezen raadpensionaris van Holland. - Te Amsteldam : bij J. van Gulik, 1796. - IV, 139 p. ; 20 cm (8-o) - Bibl.: Petit 7786.
0688168
JBRAR: QUA.372
Appelius, Jean Henri.
Ad statuta Zelandiae anni 1495 / submittit Johannes Henricus Appelius. - Lugduni Batavorum : apud Sam. et Joh. Luchtmans, 1786. - VI, 91 p. ; 26 cm - Note: Proefschrift Leiden.
0368050
JBRAR: QUA.373
Verhandeling over de judicieele practijcq of form van procedeeren, voor de hoven van justitie in Holland gebruikelijk. - Voor eenige jaaren door een voornaam en kundig practizijn bij wegen van een korte schets zaamgesteld: vervolgens in den jare 1781 in 't licht gegeeven: en nu geheel overzien, verbeterd en uitgebreid door Joannes van der Linden. - Te Leyden : bij A. en J. Honkoop, 1794-1798. - 24 cm - Note: Voor eerdere uitg. zie: Korte schets der form van procedeeren, voor de hoven van justitie in Holland gebruikelyk.
0298122
JBRAR: QUA.374
Verhandeling over de judicieele practijcq, of form van procedeeren, voor de hoven van justitie in Holland gebruikelijk. - Voor eenige jaaren door een voornaam en kundig practizijn bij wegen van een korte schets zaamgesteld: vervolgens in den jaare 1781, in 't licht gegeven: en nu geheel overzien, verbeterd en uitgebreid door Joannes van der Linden ; 2de dr.. - Amsterdam : Gartman, 1829. - 2 dl. ; 23 cm
0298123
JBRAR: QUA.375#2
Voorstellingen van gevallen welke in de versterfrechten van Zuid en Noord-Holland kunnen voorkomen, nevens de verdeelingswyze van boedels, in die gevallen naar beide voornoemde versterfrechten. - Te Amsteldam : by Petrus Schouten, 1775. - VIII, 104 p. ; 23 cm (8-o) - Note: Ex. L oct 1899 dl 2 en ex. RGS-GS gebonden bij: Hobius van der Vorm, Verhandeling van het Hollandsch, Zeelandsch ende Westvrieslandsch versterfrecht.
0916113
JBRAR: QUA.375 EX (1)
Vorm, Hobius van der.
Verhandeling van het Hollandsch, Zeelandsch ende Westvrieslandsch versterfrecht : in den grond verklaard / door Hobius van der Vorm. - 7de dr. / met eenige aant. en verhandelingen verrykt, mitsgaders met verbetering van sommige, in vorige drukken bygevoegde versterfrechten en nieuwe vermeerdering van anderen ... door Valentyn Jan Blondeel. - Te Amsteldam : by Petrus Schouten, 1774. - XLIV, 661, VII p. : ill. ; 23 cm (8-o)
0916080
JBRAR: QUA.375 EX (2) NB: CON
Vorm, Hobius van der.
Verhandeling van het Hollandsch, Zeelandsch ende Westvrieslandsch versterfrecht : in den grond verklaard / door Hobius van der Vorm. - 7de dr. / met eenige aant. en verhandelingen verrykt, mitsgaders met verbetering van sommige, in vorige drukken bygevoegde versterfrechten en nieuwe vermeerdering van anderen ... door Valentyn Jan Blondeel. - Te Amsteldam : by Petrus Schouten, 1774. - XLIV, 661, VII p. : ill. ; 23 cm (8-o)
0916080
JBRAR: QUA.376
Vromans, Pieter.
Pieter Vromans Tractaat de foro competenti, of daagelyksche onderhoorige vierschaar : verklaarende van welke zaaken het Hof ende de Hooge Raad ter eerster instantie kennisse neemen ... ; nu van veele drukfauten gezuyvert ende door wetten, voornaame aucteuren, resolutien ... naader bevestigd ende meer als een derde verm. door Hubertus van Middellant. - 5de dr.. - Te Leyden : by Joh. Arnold. Langerak, 1736. - XVI, 435, LXI p. ; 20 cm (4-o)
0916027
JBRAR: QUA.377
Wall, Pieter Hendrik van de.
Verhandeling over de handvesten en voorrechtsbrieven der stad Dordrecht : mitsgaders proeve van geschied- en oudheidkundige aanmerkingen over de oudste derzelven, om te strekken tot een voorloper eener algemeene uitgave der handvesten en andere graaflyke chartres tot de gemelde stad, betrekking hebbende; volgens eene bygevoegde lyst der daar toe voorhanden zynde stukken / door Pieter Hendrik van de Wall. - Te Dordrecht : gedrukt by d'Erve J. van Braam en P. van Braam, 1768. - II, 270 p. ; 20 cm
0219424
JBRAR: QUA.378
Curiae Hollandiae, Selandiae, et West-Frisiae decisiones, tam Supremae, quam Provincialis ; quarum illae ... à Cornelio Neostadio ... hae ... à quibusdam Provincialis Curiae senatoribus scripto projectae: jam denuò ab A. de H. ... recognitae .... - Lugduni Batavorum : typis Bonaventurae et Abrahami Elzevir, 1627. - VIII, 238 p. ; 21 cm
0197706
JBRAR: QUA.379
Costumen, ordonnantien en statuten der stad Middelburg in Zeeland / met de aant. van Jan de Timmerman, waar by herdrukt zyn de aant. van Cornelis Versluys ; alles verrykt met een reg. zoo der zaken als der titelen. - Te Middelburg : by Pieter Gillissen [etc.], 1771. - XIV, 222, XX p. ; 22 cm (4-o) - Note: Eerder verschenen o.d.t.: Costuymen, ordonnantien ende statuyten der stadt Middelburgh in Zeelandt.
0052222
JBRAR: QUA.380
Coustumen, statuten, privilegien ende ordonnantien der stad Vlissingen. - Te Vlissingen [etc.] : by Pieter de Paaynaar [etc.], 1765. - IV, 196, 80, I p. ; 22 cm (4-o)
0080234
JBRAR: QUA.381
Historie van de satisfactie, waar mede de stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van prins Willem van Orange in het jaar 1577 / uit veele oorspronkelyke gedenkstukken saamgest. ; beneffens eenige verhandelingen, betrekkelyk tot de historie en regeeringsform van dien tyd ; [door Laurens Pieter van de Spiegel]. - Te Goes : by Jacobus Huysman, 1777. - XXIV, 414 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Ex. RG-RGS is enigszins afwijkend van de beide andere exemplaren; o.m. overgeplakt drukkersmerk. - Bibl.: Van Doorninck 2, 1670.
0874158
JBRAR: QUA.382
Loke, Jan Jacobus (1770-1841).
Dissertatio juridica inauguralis de castellanis Zeelandiae, vulgo burg-graven van Zeeland, qui olim fuere sub comitibus / quam ... eruditorum examini submittit Jan Jacobus Loke. - Lugduni Batavorum : apud Thomam Koet, 1792. - VI, 90, XI p. ; 25 cm (4-o) - Note: Proefschrift Leiden.
0874181
JBRAR: QUA.383
Ordonnantie of reglement op de manier van procedeeren ter civile vierschaar der stad Zierikzee. - Te Zierikzee : gedrukt bij Abraham de Vos, Jz., 1797. - IV, 67 p. ; 20 cm (4-o)
0874193
JBRAR: QUA.384
Paulus, Pieter (1754-1796).
Betoog van Zeelands regt tot het stigten eener hoogeschole : briefsgewyze voorgedragen / door Pieter Paulus. - Te Leyden : by P. van der Eyk [etc.], 1775. - II, 130, 257 p. ; 21 cm (8-o) - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2182.
0874186
JBRAR: QUA.385
Het regt van Syne Hoogheyd den heere prince van Orange en Nassau etc., tot het marquisaat van Veere en Vlissingen : bewezen met authenticque stukken, deductien, resolutien etc., behelzende teffens eenige consideratien omtrent de onlangs ondernomen devasalleeringe van dien ; alles opgehelderd en met verscheyde nieuwe aanmerkingen verm. in een voorberigt .... - De 2de dr. / verm. met een reg. der saaken. - Te Franeker : by Willem Coulon, 1733. - CXXII, 432 p. ; 21 cm (8-o) - Note: Toegeschreven aan Jan de Back. - Note: Bevat tevens met eigen titelblad: Deductie wegens Hare Hoogheit de princesse douariere van Orange en Nassauw, als moeder en wettige voogdesse over de furstelyke weesen en naagelatene kinderen van wylen den heere Johan Willem Friso .... - Bibl.: Van Doorninck 2, 3104. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 925.
0874180
JBRAR: QUA.386
Scharp, Jan.
Geschiedenis en costumen van Axel / door Jan Scharp. - Te Middelburg : by Willem Abrahams, 1787-1788. - 3 dl. ; 22 cm - Note: I. Kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen. II. Bijlaagen ter opheldering van de Kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen en de privilegien en rechten etc. III. Keuren of voorgeboden, manier van procedeeren, en alle de verdere steedelijke ordonnantien, met byvoegzel en register.
0219399
JBRAR: QUA.387
Spiegel, Laurens Pieter van de.
Verhandeling over de opkomst, het gezag en den ondergang der aloude hooge of grafelyke vierschare in Zeeland / door L. P. van de Spiegel. - [Te Middelburg] : [by Pieter Gillissen], [1771]. - 20 cm (8-o) - Note: Overdr. uit: Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, dl. 2.
0706345
JBRAR: QUA.388
Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen. - Middelburg. - Note: Voortgezet als: Nieuwe verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
0790741
JBRAR: QUA.389
Costuymen ende usancien van de hooftstad 'sHertogenbos. - Te 'sHertogen-Bosch : by Ant. van Beusekom, 1758-1765. - 4 dl. (2 bd.) ; 26 cm (4-o) - Note: [I.] Zonder deeltitel. [II.] Eerste vervolg ..., behelsende de privilegien en placaten van de hertogen van Brabant, waar op verscheyde articulen van de voors. costuymen gegrond zyn. [III-IV.] Tweede [en] derde vervolg ..., behelzende placaten op criminele en civile delicten en over andere zaken, hebbende betrekking tot de costuymen der stadt 'sHertogenbosch.
0326440
JBRAR: QUA.390
Costuymen ende usantien der Meyerye van 'sHertogenbosch ; waar achter gevoegt zyn de Brabandsche leenregten met de Latynsche overzetting, en andere stukken .... - 'sHertogenbosch : by Ant. van Beusekom, 1781. - IV, 263, IV p. ; 26 cm (4-o)
0325348
JBRAR: QUA.391
Heurn, Johan Hendrik van.
Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der hertogen van Brabant / door Johan Hendrik van Heurn. - Te Utrecht : by J. van Schoonhoven en comp., 1776-1778. - 4 dl. : ill. ; 21 cm (8-o) - Note: Dl. 3-4 o.d.t.: Historie der stad en meyerye van 's-Hertogenbosch. - Note: I. Beginnende van de vroegste tyden af tot het jaar 1555. II. Beginnende in het jaar 1555 tot het jaar 1648. III. Beginnende met het jaar 1648 tot het jaar 1729. IV. Beginnende met het jaar 1729 tot 1766.
0036197
JBRAR: QUA.392
Ordonnantie op het stuk van de jacht in den lande van Altena. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1751. - 19 p. ; 21 cm (4-o)
0916535
JBRAR: QUA.393#2
Ordonnantie ghemaeckt by den doorluchtighen, hoochgeboren furst Mauritz, geboren prince van Orangie ..., opte stuck vande evictie ende uytwinninge van huysen ende gronden van erven binnen der stadt ende den geheelen lande van Breda, voortaen te observeren ende t'achtervolghen. - Tot Dordrecht : ghedruct by Peter Verhagen, 1597. - II, 15 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantie ende instructie innehoudende den stijl ende maniere van procederen voor de hooft ende leen, midtsgaders de schepenbancken der stadt Breda.
0735079
JBRAR: QUA.393#3
Vliet, Jan van (1620-1666).
't Recht van successie volgens de costumen der stad ende lande van Breda / door J. van Vliet. - Tot Breda : by Abraham Subbinck, 1666. - 64, IV, 28 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantie ende instructie innehoudende den stijl ende maniere van procederen voor de hooft ende leen, midtsgaders de schepenbancken der stadt Breda. - Note: Bevat tevens met eigen paginering o.m.: Bredaesche chroniick.
0735080
JBRAR: QUA.393#4
Echt-reglement over de steden ende ten platten lande, in de heerlijckheden ende dorpen staende onder de Generaliteyt. - In 's Graven-Hage : by Hillebrandt van Wouw, 1664. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantie ende instructie innehoudende den stijl ende maniere van procederen voor de hooft ende leen, midtsgaders de schepenbancken der stadt Breda.
0735081
JBRAR: QUA.393#5
Nader reglement, ordre en ampliatie op het stuck van de politie en finantie in de Baronnie van Breda. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1680. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Ordonnantie ende instructie innehoudende den stijl ende maniere van procederen voor de hooft ende leen, midtsgaders de schepenbancken der stadt Breda.
0735082
JBRAR: QUA.393NB: CON
Ordonnantie ende instructie innehoudende den stijl ende maniere van procederen voor de hooft ende leen, midtsgaders de schepenenbancken der stadt Breda. - In s'Gravenhage : by Beuckel Cornelisz. Nieulandt, 1606. - 125 p. ; 20 cm (4-o)
0735078
JBRAR: QUA.394#2
Oudenhoven, Jacob van.
Een nieuwe ende vermeerderde beschryvinge van de Meyerye van s'Hertogen-Bossche : behelsende alle de baronijen, heerlijckheden, steden, casteelen, vlecken, dorpen, gehuchten, mitsgaders alle de canonisijen, commanderijn, abdijen ... / door Jacob van Oudenhoven. - s'Hertoghen-Bossche : gedruckt by Jan Scheffers [etc.], 1670. - VI, 146, V p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Jacob van Oudenhoven. Silva-Ducis aucta et renata .... - Bibl.: Nijhoff-Van Hattum 233.
0735072
JBRAR: QUA.394 NB: CON
Oudenhoven, Jacob van.
Silva-Ducis aucta et renata, of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van s'Hertogen-Bossche : vervatende desselfs begin en voortganck, soo van geestelijcke als wereldtlijcke gestichten, oprichten van 't capittel ende collegien, maniere van regeeringhe, ende hare privilegien ende vryheden, bevorderinghe van haer bisdom ende bisschoppen, ende meer andere dingen / door Jacob van Oudenhoven. - s'Hertoghen-Bossche : gedruckt by Jan Scheffers [etc.], 1670. - VIII, 235, VII p. ; 20 cm (4-o) - Bibl.: Nijhoff-Van Hattum 232.
0730480
JBRAR: QUA.395
Paringet, Diderik.
Memoriaal of beschryving van de stad Grave en den lande van Cuyk : der selver tydelyke heeren, hunne regeringe, wedervaaren, rechten, privilegien, costumen en usantien / te samen gebracht en in geschrift nagelaten door Diderik Paringet ; uitg. en met aant. verm. door Paul van Alen. - Tot Utrecht : by Hermanus en Johannes Besseling, 1752. - XXII, 976, XVII p. ; 22 cm (4-o) - Bibl.: Nijhoff-Van Hattum 239.
0730477
JBRAR: QUA.396
Reglement op het schutten, enz. voor de gemeentes van Hilvarenbeek, Diessen en Riel. - 's Hertogenbosch : Palier, 1806.
0700674
JBRAR: QUA.397
Henschenius, Godefridus.
De episcopatu Trajectensi, episcoporum regumque Franciae iis coaevorum chronologia, et populis diocesi illi subjectis, diatriba Godefridi Henschenii ; ex Actis sanctorum ab ipso et Joanne Bollando ... illustratis. - Antverpiae : typis Jacobi Meursii, 1653. - X, 113, XXII p. ; 21 cm (4-o)
0730479
JBRAR: QUA.398#2
Aenhangsel waer in begrepen staen verscheyde resolutien en ordonnantien van haer ed. moog. de heeren commissarissen deciseurs, als mede eenige resolutien magistrael : behelsende eenige nadere pointen van policie, finantie en justitie. - Tot Maestricht : by Lambert Bertus, 1719. - 100 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Suppl. van en gebonden bij: Recueil der recessen, wegens beyde de genaedige heeren ende princen, alhier geëmaneert in den jaere 1665. - Note: De beide exemplaren zijn onderling verschillend. - Note: Aan ex. RGS-GS ontbreekt blz. 57-100.
0735076
JBRAR: QUA.398NB: CON
Recueil der recessen, wegens beyde de genaedige heeren ende princen, alhier geëmaneert in den jaere 1665. - Tot Maestricht : by Lambert Bertus, 1719. - 375, VI p. ; 20 cm (4-o) - Note: Voor suppl. zie: 1. Aenhangsel waer in begrepen staen verscheyde resolutien en ordonnantien ... 2. Nader aanhangsel ingevolge resolutie magistraal van den 10 February 1744 .... - Note: De beide exemplaren zijn onderling verschillend. - Note: Ex. RIJS: 2 dl. (1 bd.).
0735075
JBRAR: QUA.399
Recueil der recessen voor de regieringe der stadt Maestricht tusschen de heeren ..., den 13 September 1664 gearresteert, ende den vijfden Januarij 1665 by de hoogstgemelte Heeren Staten Generael geapprobeert, geratificeert, ende in een positive wett bekeert. - 's-Graven-Hage, 1665.
0865998
JBRAR: QUA.400
Rechten ende costuymen der stadt Eyndhoven .... - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1767]. - 263, IV p. ; 27 cm (4-o) - Note: Bevat o.m. rechten en costumen van onderscheiden andere plaatsen in Brabant. - Note: Titelblad ontbreekt.
0730476
JBRAR: QUA.401
Analecta Belgica. 1 / collegit, digessit, notisque illustravit C. P. Hoynck van Papendrecht. - Hagae Comitum : apud Gerardum Block, 1743. - 1 dl. IV, 4, LXII, 868, XIII p. : ill. ; 23 cm (4-o) - Note: I. Vita Viglii ab Aytta Zuichemi ab ipso Viglio scripta, ejusque, nec non Joachimi Hopperi et Joannis Baptistae Tassii opera historica aliaque analecta ad historiam scissi Belgii potissimum attinentia. Pars 1.1. Vita Viglii ab Aytta Zuichemi. 2. Testamentum Viglii ab Aytta Zuichemi. 3. Inventaria duo ad testamentum Viglii spectantia item indulta testandi a pontifice, caesare et rege concessa. 4. Genealogia Ayttana. 5. Viglii ab Aytta Zuichemi commentarius. Pars 2.1. Viglii ab Aytta Zuichemi epistolae politicae et historicae ad Joachimum Hopperum. - Ed. nova.
0058547
JBRAR: QUA.401
Analecta Belgica. 2 / collegit, digessit, notisque illustravit C. P. Hoynck van Papendrecht. - Hagae Comitum : apud Gerardum Block, 1743. - XXIV, 46, II, 414, XVIII, 600, II p. : ill. ; 23 cm (4-o) - Note: Vita Viglii ab Aytta Zuichemi ab ipse Viglio scripta, ejusque, nec non Joachimi Hopperi et Joannis Baptistae Tassii opera historica aliaque analecta ad historiam scissi Belgii potissimum attinentia. Pars 1.1. Viglii ab Aytta Zuichemi Epistolae selectae ad diversos. Pars. 2.1. Joachimi Hopperi Commentarius de tumultibus Belgicis. 2. Joannis Baptistae de Tassis Commentariorum de tumultibus Belgicis sui temporis, libri octo.
0657847
JBRAR: QUA.401
Analecta Belgica. 3 / collegit, digessit, notisque illustravit C. P. Hoynck van Papendrecht. - Hagae Comitum : apud Gerardum Block, 1743. - 438, 518 p. ; 23 cm (4-o) - Note: Vita Viglii ab Aytta Zuichemi ab ipso Viglio scripta, ejusque, nec non Joachimi Hopperi et Joannis Baptistae Tassii opera historica aliaque analecta ad historiam scissi Belgii potissimum attentia. Pars. 1. Tractatus translationis seu cessionis ditionis Ultrajectinae in Carolum Quintum. 2. Cornelii Pauli Hoynck van Papendrecht, Catalogus historico chronologicus p[r]aepositorum et decanorum quinque ecclesiarum Ultrajectensium a seculo VIII. usque ad finem seculi XVI. 3. Catalogus abbatum Sancti Pauli ord. S. Benedicti in civitate Ultrajectina. 4. Gisberti Lappii a Waveren Disquisitio de jure ditionis Amstelii. 5. Necrologium ecclesiae Beatae Mariae Semper Virginis oppidi de Breda. Pars. 2.1. Chartulare capituli canonicorum Ecclesiae B.V. Mariae Oppidi Geervlietensis diocesis Trajectensis. 2. Necrologium capituli ecclesiae collegiatae B. mariae Geervlietensis ... 3. Les mémoires de Jean d'Hollander sur la révolte des Ganthois en l'an 1539 contre Charle V.
0657848
JBRAR: QUA.402
Analectes Belgiques, ou recueil de pièces inédites, mémoires, notices, faits et anecdotes concernant l'histoire des Pays-Bas ; publ. par L. P. Gachard. - Bruxelles, 1830. - 1 dl. : ill. - Note: Ex. AB zonder titelblad. - Note: Niet verder verschenen.
0468408
JBRAR: QUA.403
Beschryvinge vande stadt ende landt van Dendermonde, midtsgaders de costumen, statuten ende usantien, soo wel vande stadt ende landt als van het princelyck leen-hof aldaer zijnde ; t'samen gestelt by Jacobus Maestertius. - tot Leyden : by Nicolaes Rosa, 1646. - 20 cm - Note: De verschillende delen hebben ieder een eigen titelblad en paginering.
0218926
JBRAR: QUA.404
Clerck, Jan Baptiste de.
Commentarien gemaekt by Jan Baptiste de Clerck op de leenrechten, geschreven by Philips Wielant ... : inhoudende d'oude ende moderne usantie van de leenen, d'hovelyke devoiren, hof ende ferie-rechten, met andere onkosten daer van dependerende, en in desen druk vermeerdert en verbetert. - Tot Gendt : by Petrus de Goesin, 1771. - XII, 606, LII p. ; 21 cm (8-o)
0735073
JBRAR: QUA.405
Costumen der stede ende ambachte van Assenede ghedecreteert by hunne Ser.me Hoocheden den 12.en April anno 1619. Ten tijde van Ior. Jacques de Baviere, schilcnaepe Heere van Noortvelde bailliu ... ende schepenen der selver stede ende ambachte. - Te Ghendt : bij Jan vanden Steene, 1619. - II, 122 p. ; 20 cm
0140867
JBRAR: QUA.406
Costumen, usancien ende styl van procederen der stadt vryheyt ende jurisdictie van Mechelen ; gheapprobeert ende ghedecreteert by de Keyserlijcke Majesteyt, als heere van Mechelen, inden jaere ons Heeren 1535 ; met nieuwe marginale sommarien, tafele der selver ende ander notable additien verm.. - Tot Mechelen : by Hendrick Jeay, 1613. - VIII, 104 p. ; 19 cm (4-o)
0735074
JBRAR: QUA.407
Costuymen der stadt Loven ende van haeren ressorte. - Tot Loven : by de weduwe Everaerdt de Witte, 1655. - 20 cm - Note: Hierachter gevoegd: Taeffel van de capittelen der costuymen van Loven. En: Ordonnantien vande weescamere der stadt van Loven.
0141664
JBRAR: QUA.408
Costumen ende wetten der stadt Gendt : gedecreteert by de Graven en Gravinnen van Vlaenderen, met de concessien Caroline, decreten, reglementen ende ordonnantien politique. Mitsgaders verscheyde interpretatien daer op gevolgt, elck in 't besonder aengewesen by de artikelen daer toe betreckelyck ; verryckt met de notulen van Laureyns vanden Hane ; met eene generaele tafel der materien in dese costumen begrepen, merckelyck vermeerdert, ende van alle obmissien en fauten verbetert. - Gendt : De Goesin, 1765. - XIV, 672, 4, LX p. ; 20 cm
0177122
JBRAR: QUA.409
Cuypers, Petrus.Cuypers, Willem.
Tractaet van grondt-proceduren, ofte uyt-werckinghe van de actie hypothecaire : bestaende in uyt-winninge van erffelijcke goederen voor chynsen, renten ende lasten, volgens den styl ende costuymen van Mechelen ... ; door Peeter en Guilliam Cuypers. - Tot Brussel : by t'Serstevens, 1713. - XXXII, 744, XLII p. ; 23 cm (4-o)
0730478
JBRAR: QUA.410
Damhoudere, Joost de.
Practycke in civile saken : seer nut profytelijck ende noodigh allen schouten, burgermeesteren, schepenen, ende andere rechteren / beschreven door Joost de Damhouder ; uit de Latijnsche in de Nederduytsche tale overgeset, ende met schoone figuren, tot elcke materie dienende, verciert. - Tot Rotterdam : by Pieter van Waesberge, 1660. - XXXIV, 592, 31 p. ; 22 cm (4-o)
0177123
JBRAR: QUA.410
Damhoudere, Joost de.
Practycke in criminele saken : seer nut, profytelijck ende noodigh allen souverains, bailjous, burgermeesteren, ende schepenen, etc. / beschreven door Joost de Damhouder ; hier is noch by gevoeght d'Ordonnantie op 't stuck van de criminele justitie in dese Nederlanden ; alles met schoone figuren, daer toe dienende verciert. - Tot Rotterdam : by Pieter van Waesberge, 1660. - 22 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Joost de Damhoudere. Practycke in civile saken. - Note: Ordonnantie met eigen titelblad en paginering o.d.t.: Ordonnantie, edict ende gebodt, ons 's Heeren des Koninghs, op het stuck ....
0177124
JBRAR: QUA.411
Galliot, Charles François Joseph.
Histoire générale, ecclésiastique et civile de la ville et province de Namur / par Galliot. - Liège : Lemaire, 1788-1791. - 6 dl. ; 19 cm
0177130
JBRAR: QUA.412
Hooch, Nicolaus van der.
Nicolai vander Hooch sive ab Alto Singularia juris, ex celeberrimorum jureconsultorum ac inprimis recentium practicorum scriptione deprompta ; nunc primum typis excusa. - Antverpiae : apud Guilielmum a Tongris, 1620. - XXVIII, 263, XXXIX p. ; 17 cm (8-o)
0706271
JBRAR: QUA.413
Kort begryp van verscheyde placaerten ende ordonnantien soo geestelijcke als werelijcke, met vele vonnissen ende reglementen, over de administratie vande kercke ende aermegoederen : seer dienstigh voor de Heeren landt-dekens, pastoors, bailliuws, meyers, ende andere officieren van de justitie, etc. soo binnen de steden, als ten platten-lande van Brabant. - Brussel : t'Serstevens, 1734. - VI, 349 p. ; 19 cm
0177145
JBRAR: QUA.414
Mantels, Jan.
Historiae Lossensis libri decem / authore Joanne Mantelio ; cui adjuncta sunt Diplomata Lossensia, privilegia, paces, pacta, donationes, infeudationes, etc., necnon recollectio edictorum, constitutionum, declarationum, jurium etc. ... ; labore et studio Laurentii Robyns. - Leodii : typis F. Alexandri Barchon, 1717. - 3 dl. (1 bd.) ; 21 cm (4-o) - Note: Diplomata Lossensia ..., en de recollectio edictorum (Statuta Lossensia, sive edicta, constitutiones, declarationes et jura comitatus Lossensis), elk met eigen titelblad en paginering en aangeduid als resp. dl. 2 en 3.
0715017
JBRAR: QUA.415
Ordonnance et edict perpetuel des archiducqz noz princes souverains : pour meilleure direction des affaires de la justice en leurs pais de pardeça. - A Bruxelles : par Rutger Velpius [etc.], 1611. - 19 cm (4-o)
0691626
JBRAR: QUA.416#2
Ordonnantie ende verhael vanden stijl ende maniere van procederen voor amptman, burghemeester ende schepenen der stadt van Antwerpen. - [S.l.] : [s.n.], 1644. - 35, I p. ; 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Rechten ende costumen van Antwerpen.
0876153
JBRAR: QUA.416#3
By-voechsel vande costumen van Antwerpen. - Tot Ceulen : [s.n.], 1644. - 16 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Rechten ende costumen van Antwerpen.
0876154
JBRAR: QUA.416#4
Die bliide incomste den hertochdomme van Brabant in voortijden by haren landtsheeren verleent, ende van keyser Carolo den V. gheconfirmeert ende by Philippus zijnen sone den II., coninck van Spaengnien etc., solemnelijcken ghesworen, anno MDXLIX. - Tot Ceulen : [s.n.], 1644. - 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Rechten ende costumen van Antwerpen.
0876155
JBRAR: QUA.416#5
Ordonnantie ende eeuwich edict vande eertz-hertoghen onse souvereyne princen, tot beter directie vande saken van justicie in hunne landen van herwertsovere. - Tot Ceulen : [s.n.], 1644. - 19 cm (4-o)
0876156
JBRAR: QUA.416#6
Interpretatie ende verclaringhe van seeckere twijfelachticheden ende swaricheden die voorgevallen zijn inde Ordinantie ende eeuwich edict vande eerts-hertoghen onse souvereyne princen, vanden XII. Julii in dit jaer MDCXI, ghemaeckt tot beter directie van de saecken van justitie inde landen van herwaerts over. - Tot Ceulen : [s.n.], 1644. - 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Rechten ende costumen van Antwerpen.
0876157
JBRAR: QUA.416 NB: CON
Rechten ende costumen van Antwerpen / [met verscheyden aent. verrijckt door Carel Gabri]. - Tot Ceulen : [s.n.], 1644. - [XIV], 232 p. : ill. ; 19 cm (4-o) - Note: Voor suppl. zie: By-voechsel vande costumen van Antwerpen.
0892268
JBRAR: QUA.417
Statuts et ordonnances, touchant le stil et maniere de proceder et l'administration de justice devant et par les courts et justices seculiers du païs de Liege ... ; avec la table des chapitres et titres-d'iceux. - A Liege : chez Gautier Morberius, 1572. - VIII, 144, VI p. ; 19 cm (4-o)
0719989
JBRAR: QUA.418
Statuts et ordonnances touchant le stil et maniere de proceder, en l'administration de justice, devant et par les cours et justices seculieres du Pays de Liege. - Avec la table des chapitres et titres d'iccux statuts et ordonnances. 6me éd.. - A Liège : chez la veufve Leonard Streel, 1657. - II, 112 p. ; 18 cm
0182899
JBRAR: QUA.419
Stockmans, Petrus.
Petri Stockmans Opera omnia ; quotquot hactenus separatim edita fuere nunc primum in unum corpus collecta et emendatiora prodeunt. - Bruxellis : typis Judoci de Grieck, 1700. - 2 dl. (1 bd.) : ill. ; 23 cm (4-o) - Note: Dl. 2 bevat o.m. tevens: Jus Belgarum circa bullarum pontificiarum receptionem. - Ed. 2a auctior & correctior (afzonderlijk beschreven) en: Defensio Belgarum contra evocationes et peregrina judicia. - Ed. ultima auctior & emendatior. - Note: [I. Decisiones Brabantinae. II.] Tractatus de jure devolutionis..
0886821
JBRAR: QUA 419#2
Jus Belgarum circa bullarum Pontificarum receptionem. - Ed. altera, auctior et correctior. - [S.l.] : [s.n.], [1642]. - 60 p. ; 24 cm - Note: Vermoedelijke auteur is P. Stockmans. - Bibl.: Willaert 2192.
1582112
JBRAR: QUA.420#2
Costumen van het princelick leen-hof van den burgh van Brugghe ; verryckt met de notulen van Laureyns vanden Hane. - Tot Gendt : by Petrus de Goesin, 1767. - IV, 132, VI p. ; 19 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Wetten ende costumen der stadt Brugghe.
0052224
JBRAR: QUA.420#3
Keuren ende costumen mitsgaders den deel-boeck van den lande van den Vryen ; verryckt met de notulen van Laureyns vanden Hane. - Tot Gendt : by Petrus de Goesin, 1767. - XII, 293, XIV p. ; 19 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Wetten ende costumen der stadt Brugghe.
0719988
JBRAR: QUA.420 NB: CON
Wetten ende costumen der stadt Brugghe ; verryckt met de notulen van Laureyns vanden Hane. - In desen dr. merkelyck verm.. - Tot Gendt : by Petrus de Goesin, 1767. - XII, 144, XX p. ; 19 cm (8-o)
0719987
JBRAR: QUA.421
Manen Adriaansz., Jacob van.
Voorstellen, bedenkingen en ontwerpen tot het daarstellen eener constitutie voor het Bataafsche volk ; uitgebragt in de Nationaale Commissie gelast tot het ontwerpen der constitutie door Jacob van Manen, Adrz.. - In Den Hage : bij J. C. Leeuwestyn, 1797. - XXIV, 319 p. ; 23 cm (8-o)
0875719
JBRAR: QUA.422
Ontwerp van constitutie voor het Bataafsche volk, door de nationale vergadering ter goed- of afkeuring aan het zelve volk voorgedragen. - In den Haag : ter 'sLands Drukkery, 1797. - 194 p. ; 21 cm (8-o)
0563182
JBRAR: QUA.423 EX (1)
Ontwerp van staatsregeling, voor het Bataafsche volk, door de constitueerende vergadering ter goedkeuring of afkeuring aan hetzelve volk voorgedragen. - Den Haag : Lands Drukkery, 1798. - 118 p. ; 23 cm - Note: Hierbij gebonden: Kort uittrekzel uit de ontworpen acte van staatsregeling voor het Bataafsche volk, en: diverse 'publicatien', 'instructien', etc. over de periode 25 mei 1798-22 mei 1799.
0563366
JBRAR: QUA.423 EX (2)
Ontwerp van staatsregeling, voor het Bataafsche volk, door de constitueerende vergadering ter goedkeuring of afkeuring aan hetzelve volk voorgedragen. - Den Haag : Lands Drukkery, 1798. - 118 p. ; 23 cm - Note: Hierbij gebonden: Kort uittrekzel uit de ontworpen acte van staatsregeling voor het Bataafsche volk, en: diverse 'publicatien', 'instructien', etc. over de periode 25 mei 1798-22 mei 1799.
0563366
JBRAR: QUA.424
Plan van constitutie voor het volk van Nederland, ontworpen door de daar toe aangestelde Commissie in het jaar 1796. - Den Haag : 's Lands Drukkery, 1796. - 128 p. ; 20 cm - Note: Ex. STRAFR: titelblad ontbreekt.
0450529
JBRAR: QUA.425
Trotz, Christiaan Henrik.
Christian. Henr. Trotz Commentarius legum fundament. Foederati Belgii, of verklaaring van de grondwetten der Vereenigde Nederlanden ; door Christiaan Henrik Trotz. - Harlingae [etc.] : apud V. van der Plaats [etc.], 1778. - VIII, 520 p. ; 22 cm (4-o)
0876140
JBRAR: QUA.426
De regtsgeleerde in spectatoriale vertogen. - Te Amsteldam : by de Erven van F. Houttuyn, 1767-1772. - 6 dl. (2 bd.) ; 22 cm (8-o)
0725471
JBRAR: QUA.427#2
Wet op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving : officiële uitgave. - 's Gravenhage : [s.n.], 1838. - 20 p. ; 23 cm
0212083
JBRAR: QUA.427#3
Burgerlijk wetboek. - Officiele uitg.. - 's Gravenhage : [s.n.], 1837. - XII, 420 p. ; 23 cm
0212084
JBRAR: QUA.427#4
Wetboek van koophandel. - Officiële uitg.. - 's Gravenhage : Ter Algemeene Lands Drukkerij, 1838. - VIII, 223 p. ; 23 cm
0212085
JBRAR: QUA.427#5
Wetboek van burgerlijke regtsvordering. - Officieele uitg.. - 's Gravenhage : [s.n.], 1838. - VI, 215 p. ; 23 cm
0212086
JBRAR: QUA.427 NB: CON
Wet op den regterlijke organisatie en het beleid der justitie. - Officiële uitg.. - 's Gravenhage : [s.n.], 1837. - IV, 38 p. ; 23 cm
0212082
JBRAR: QUA.428 EX (1)
Wetboek op de regterlijke instellingen en regtspleging in het Koningrijk Holland. - ['s-Gravenhage] : Koninklijke Staatsdrukkerij, 1809. - 278 p. ; 23 cm
0693890
JBRAR: QUA.428 EX (2)
Wetboek op de regterlijke instellingen en regtspleging in het Koningrijk Holland. - ['s-Gravenhage] : Koninklijke Staatsdrukkerij, 1809. - 278 p. ; 23 cm
0693890
JBRAR: QUA.429
Nassau van de Leck, Lodewijk Theodoor van.
Algemeen beredeneerd register op alle de voornaamste rechtsgeleerde advysen, consultatien, advertissementen, decisien, observatien en sententien ; in eene alphabetische order geschikt en zamengest. door L. Th. grave van Nassau la Leck. - Te Utrecht : by Gisbert Timon van Paddenburg [etc.], 1778-1789. - 4 stk. (1 bd.) VI, 1012 p. ; 22 cm (4-o) - Note: Ex. AB: L qu 249-250 in 2 bd..
0715006
JBRAR: QUA.430
Uytwerf Sterling, Jacobus Johannes (1790-1853).
Verzameling van vonnissen in zaken van koophandel, van de Regtbank van Eersten Aanleg te Amsterdam / door J. J. Uytwerf Sterling. - Amsterdam : Den Hengst, 1828. - 1 dl. VIII, 447 p. - Note: Aanwezig: dl. 1.
0700663
JBRAR: QUA.431
Beyträge zu den deutschen Rechten des Mittelalters und alten Drucken der akademischen Bibliothek in Helmstädt ; hrsg. von Paul Jakob Bruns. - Helmstädt : Fleckeisen, 1799. - VIII, 447 p. ; 21 cm
0804655
JBRAR: QUA.432
Corpus juris Germanici antiqui, quo continentur leges Francorum Salicae et Ripuariorum, Alamannorum, Baivvariorum, Burgundionum, Frisionum, Angliorum et Werinorum, Saxonum, Langobardorum, Wisigothorum, Ostgothorum, nec non capitularia regum Francorum, una cum libris capitularium ab Ansegiso Abbate et Benedicto Levita collectis ; opus ... post ... B. J. Heroldi ... aliorumque ... labores ... recognitum ... Consilio Io. Gottl. Heineccii ... adornavit Petrus Georgisch. - Halae Magdeburgicae : impensis Orphanotrophei, 1738. - 2 dl. 2235 kol. ; 24 cm - Note: [I.] Zonder deeltitel. - kol. 1-1285. [II.] Capitularium Karoli Magni et Ludovici pii libri VII / collecti ab Ansegiso Abbato et Benedicto Levita. - kol. 1287-2235.
0141949
JBRAR: QUA.433#2
Lex Frisionum sive antiquae Frisiorum leges a reliquis veterum Germanorum legibus ; separatim editae et notis illustratae a Sibrando Siccama ; accedunt statuta Opstalbomica anno 1323 rogata ; recensuit curatius et ordinatius edidit Carolus Guilielmus Gaertner. - Lipsiae : impensis Haered. Lanckisianorum, 1730. - 154, VI p. ; 21 cm (4-o) - Note: Ex. L qu 182 dl 2 en ex. RGS-GS ERD-II-Sax onderdeel van Saxonum leges tres ....
0140873
JBRAR: QUA.433#3
Pfeffinger, Johann Friedrich.
Joh. Friderici Pfeffingeri Vitrarius illustratus : in compendium redactus ex genuinis historiarum fontibus ..., ad nostra usque tempora deductus atque ad usum modernum juxta methodum Institutionum Justinianearum conformatus. - Francofurti [etc.] : sumptibus authoris, 1728. - XVI, 303 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Saxonum leges tres .... - Note: Blz. 303 abusievelijk genummerd 503.
0886770
JBRAR: QUA.433 NB: CON
Saxonum leges tres, quae extant antiquissimae aetate Caroli M. confectae ; notis illustravit Carolus Guil. Gaertner ; accessit Lex Frisionum cum notis Sibrandi Siccamae. - Lipsiae : impensis Haered. Lanckisianorum, 1730. - 172, XII, 154, VI p. ; 21 cm (4-o) - Note: Lex Frisionum ... is afzonderlijk beschreven.
0886743
JBRAR: QUA.434
CCXXXVII arrests celebres et memorables du Parlement de Paris ; recueillis par Barnabé le Vest, vivant sieur de Roquemont ; reveus par Barnabé le Vest, sieur dudit Roquemont son fils. - Paris : chez Robert Foüet, 1612. - XXVIII, 1166, XVI p. ; 25 cm
0361023
JBRAR: QUA.435
Bouteiller, Jean.
La somme rural, ou le grand coustumier general de practique civil et canon ; composé par Jean Bouteiller ; rev., corr. sur l'exemplaire manuscript, ill. de commentaires et annotations, enrichies de plusieurs ordonnances royaux, arrests des cours souveraines, singulières antiquitez et notables décisions du droict romain, et autres observations par Louys Charondas le Caron, ensemble trois indices des tiltres ou rubriques, chapitres et matières traictées tant en ladicte somme, qu'és comment. et annotations. - À Lyon : Simon Rigaud, 1621. - LXIV, 1552, XLVI p. ; 19 cm (8-o)
0481500
JBRAR: QUA.436
Il consolato del mare : nel quale si comprendono tutti gli statuti et ordini, disposti da gli antichi per ogni cosa di mercantia e di navigare ... = Het consulaat van de zee : waar in begreepen zyn alle de keuren en ordonnantien, by de ouden gemaakt, aangaande alderly gevallen des koophandels en zeevaart ... ; nieulyks uyt het Italiaans in het Nederduyts vert. en doorgaans na het origineel Catalaans verb., verklaart en met een nieuw register voorz. [door Abraham Westerveen]. - Tot Leyden : by Joannes du Vivié [etc.], 1704. - XXX, 533, 25, LXXIV p. ; 22 cm (4-o) - Note: Bevat tevens met eigen titelblad en paginering: Ordinacions de tot vexell qui armara per anar en cors e de tota armada ques faca per mar.
0184131
JBRAR: QUA.437
A collection of all the treaties of peace, alliance and commerce, between Great-Britain and other powers, from the Revolution in 1688 to the present time. - London : printed for J. Almon, 1772. - 2 dl. ; 22 cm (8-o) - Note: I. From 1688 to 1727. II. From 1727 to 1771.
0876148
JBRAR: QUA.438
Corpus statutorum Silesvicensium, oder: Sammlung der in dem Herzogthum Schleswig geltenden Land- und Stadt-Rechte, nebst den für diese Gegenden erlassenen neueren Verfügungen ; mit Anmerkungen begleitet. - Schleswig : gedruckt bey Joh. Wilh. Serringhausen, 1794-1795. - 2 dl. ; 24 cm (4-o) - Note: I. Die sämmtlichen Landschaften betreffend, nemlich Eyderstädt, Nordstrand, Stapelholm und Fehmarn. II. Die Städte Schleswig, Eckernförde, Flensburg, Apenrade, Hadersleben und Husum betreffend.
0691612
JBRAR: QUA.439
Le grant coustumier de France et instruction de practique et maniere de proceder et practiquer es souveraines de parlement, prevoste et vicomte de Paris et aultres jurisditions du Royaulme de France. - Nouvellement reveu, corr. .... - Imprime a Paris : pour Francois Regnault, [ca. 1517]. - XII, 163, I fol. ; 23 cm (4-o) - Bibl.: Brunet 2, 345 (vgl.).
0688228
JBRAR: QUA.440
Henrion de Pansey, Pierre Paul Nicolas.
Traité des fiefs de Dumoulin : analysé et conféré avec les autres feudistes ; par Henrion de Pensey. - A Paris : chez Valade, 1773. - XII, 717, II p. ; 26 cm (4-o)
0881193
JBRAR: QUA.441#2
Salwechter, Jacob.
Maniere om een proces te voeren : leerende hoemen een sake voor rechte sal bedingen, ende voorsichtelijck beleyden : met noch seker Tractaet crimineel : van saecken die 'tlijf, goede naem ende faem aengaen : beyde aenwijsinge vande vvereltlijcke ende gheestelijcke rechten / door Jacobum Salvvechterum. - 's-Gravenhage : by de weduwe, ende erf-ghenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz. van Wouw, 1624. - 127, II, 60, VI p. : ill. ; 21 cm (4-o) - Note: Het 'Tractaet crimineel...' heeft een eigen titelblad en paginering.
0238660
JBRAR: QUA.441 NB: CON
Keyserlicke statuyten, ordonnantien, costumen, ende gewoonten : ende bysonder elcker stadt rechten, principalijck den keyserlijcken landen aengaende. - 's-Gravenhage : by de weduwe ende erfghenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz. van Wouw, 1624. - 310, XII p. : ill. ; 21 cm (4-o)
0238655
JBRAR: QUA.442
Klingner, Johann Gottlob.
Johann Gottlob Klingners Sammlungen zum Dorf- und Bauren-Rechte. - Leipzig : [s.n.], 1749. - 1 dl. XVIII, 760, LII p. ; 22 cm - Note: Aanwezig: dl. 1.
0464598
JBRAR: QUA.443
Manuel de droit français. - 4me éd. / par J.-B.-J. Pailliet. - Paris : Desoer, 1819. - XXIV, 876 p. ; 27 cm
0297715
JBRAR: QUA.444
Opuscula varia de latinitate jurisconsultorum veterum ; junctim edidit et animadversiones adjecit Carolus Andreas Dukerus. - Ed. 2a, ex his, quae adscripserat ipse cl. Dukerus, aucta et emendata. - Trajecti ad Rhenum : apud Matthaeum Visch, 1761. - XXVI, 486, XXX p. ; 16 cm (8-o)
0876161
JBRAR: QUA.445
Pothier, Robert Joseph.
Oeuvres de Pothier, contenant les traités du droit français. - Nouv. éd. / mise en meilleur ordre et publ. par les soins de M. Dupin ; augm. d'une dissertation sur la vie et les ouvrages de ce célèbre jurisconsulte, par le même. - Paris : Béchet Ainé [etc.], 1823-1825. - 11 dl. : ill. ; 23 cm
0652632
JBRAR: QUA.446#44
Articulen van vreede en verbont ; tusschen den doorluchtighsten , grootmachtighsten prins ende heere, heere Carel de II. van dien naem, koningh van Groot Brittannien ter eenre, ende de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien ter andere zijde geslooten. - In 'sGraven-Hage : by Hillebrandt van Wouw, 1667. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 44) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Articulen van vrede ende verbondt; en: Articulen van vreede en verbondt. - Bibl.: Knuttel 9518 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1197 (vgl.).
0700952
JBRAR: QUA.446#45
Articuli pacis inter serenissimum ac potentissimum principem ac dominum, dominum Carolum, ejus nominis secundum, Magnae Britanniae regem ab una, et Celsos ac Praepotentes Dominos Ordines Generales Foederati Belgii Provinciarum ab altera parte conclusae. - Hagae-Comitis : apud Jacobum Scheltum, 1674. - 16 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 45) - Bibl.: Knuttel 11118 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1321 (vgl.).
0703283
JBRAR: QUA.446#52
Tractaet van navigatie en commercie, tusschen den koningh van Sweden ter eenre, ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zijde, den 26. November sesthienhondert vijf en seventigh tot Stockholm geslooten ende geteeckent. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1676. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 52) - Bibl.: Knuttel 11392a (vgl.). - Bibl.: Broekema 1357 (vgl.). - Bibl.: Tiele 7434 (vgl.).
0703298
JBRAR: QUA.446#55
Traitté de commerce, navigation et marine, fait, conclu et arresté a Nimegue le 10. du mois d'Aoust 1678, entre les ambassadeurs et plenipotentiaires de sa Majesté Tres-Chrestienne d'une, et les ambassadeurs et plenipotantiaires des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part. - A La Haye : chez Jâques Scheltus, 1678. - 28 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 55) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Traité de commerce .... - Bibl.: Knuttel 11595 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1402 (vgl.).
0703308
JBRAR: QUA.446#57
Tractatus pacis ac confoederationis inter serenissimum regem Sueciae ab una, et Celsos ac Praepotentes Foederati Belgii Ordines Generales ab altera parte, initus ac conclusus Neomagi 2/12 Octobris 1679. - Hagae-Comitis : apud Jacobum Scheltum, 1681. - 15 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 57) - Note: Ex. wijkt af van ex. AB: L qu 804. - Bibl.: Knuttel 11772 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1419 (vgl.).
1524776
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Unie ende verbondt tusschen de Staten ende steden van Hollandt ende Zeelandt ; [ghedaen tot Delff den vijf-en-twintighsten Aprilis 1576]. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1576]. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 1) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Unie en verbond tusschen de Staaten ende steeden van Holland en Zeeland. - Bibl.: Broekema 8 (vgl.).
0691659
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Articulen, begrepen in den accorde, verbontenissen ende eenigheyt, gemaeckt en opgerecht tusschen den Staten der Provincien van de Nederlanden en ... den prince van Orangien, grave van Nassau etc. Staten van Hollandt, Zeelandt ende hare geassocieerden, door commissarissen over beyde zyden respectivelijck gedeputeert ; besloten tot Gent op den aghtsten Novembris 1576. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1661. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 2) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Articulen, begreepen in den accorde .... - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Zijlstra 1584. - Bibl.: Broekema 11 (vgl.).
0691660
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Verhandelinge van de Unie, eeuwigh verbondt ende eendracht ; tusschen die landen, provincien , steden en leden van dien hier na benoemt, binnen de stadt Utrecht gesloten en gepubliceert van den Stadthuyse den 29. Januarii. Anno 1579. - In 'sGravenhage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1660. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 3) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Verhandelinghe vande (c.q. van de) Unie .... - Bibl.: Knuttel 418 (vgl.). - Bibl.: Broekema 13 (vgl.).
0691661
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van het bestandt ; gemaeckt en gesloten binnen de stadt ende cité van Antwerpen den negenden Aprillis 1609 voor den tijdt van twaelf jaren tusschen de commissarissen van ... Albert en Isabella Clara Eugenia, soo wel in den naem van de majesteyt catholijcke als den haren, met de commissarissen en gedeputeerde van de Illustre Heeren Staten Generael van de Vereenighde Provincien der Nederlanden .... - In 'sGravenhage : by Hillebrant Jacobsz, [1609]. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 4) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaet van 't bestant (c.q.: t'bestant). - Bibl.: Knuttel 1590 (vgl.). - Bibl.: Broekema 123 (vgl.).
0700857
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Verkondinghe van het bestandt : tusschen die majesteyt van den koningh van Spaignen, etc., die doorluchtige princen Albert ende Isabella Clara Eugenia, eertz-hertogen van Oostenrijck, etc. ter eenre, ende die ... Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden ter andere zijde ; gedaen voor den Stadthuyse van den Hage den een en twintighsten Aprilis anno 1609. - In 'sGravenhage : by Hillebrandt Jacobsz, [ca. 1609]. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 5) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Verconding(h)e van het bestant; en: Verkondinge van het bestant. - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Broekema 124 (vgl.).
0700870
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Verdragh, gemaeckt ende besloten in den Hage in Hollandt den sevenden Januarii 1610, tusschen den gecommitteerden van hare hoogheden die eertz-hertogen van Oostenrijck etc., ende van de Hooge Mog. Heeren die Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, op eenige swarigheden ende twijffelachtigheden ter eenre ende ter andere zyden, geresulteert uyt den Tractate van den Trefve, den negenden Aprilis 1609, binnen de stadt van Antwerpen gemaeckt. - In 'sGravenhage : by Hillebrandt Jacobsz, 1610. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 6) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Verdrach, g(h)emaeckt ende besloten .... - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Broekema 140 (vgl.).
0700875
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractatus induciarum et cessationis omnis hostilitatis actus, ut et navigationis ac commercii, pariterque succursus, factus, initus et conclusus Hagae Comitis die duodecima Junii 1641 tempore decennii inter dominum Tristào de Mendoça Furtado, legatum et conciliarium serenissimi, praepotentis don Johannis quarti ejus nominis regis Lusitaniae, Algarvae etc., et dominos deputatos Celsorum et Praepotentum Dominorum Ordinum Generalium Unitarum Provinciarum Belgicarum. - Hagae-Comitis : typis Viduae ac Haeredum Hillebrandi Jacobi a Wouw, 1642. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 7) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 4874 (vgl.). - Bibl.: Broekema 881 (vgl.).
0700876
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Trattado das Tregoas suspensaó de todo o acto de hostilidade ebem assi de navegaçaó, comercio ejuntamente soccorro ; feito, começado eaccabado em Haya de Hollande a xii de Junho 1641 por tempo de des annos entre o senhor Tristaó de Mendoça Furtado, do conselho e embaixador do serenissimo epoderosissimo dom Joaó IV, deste nome rey de Portugal dos Algarvos, eos senhores deputados dos Muito poderosos Senhores Estados Geraés das Provincias Unidas dos Paizes Baixos ; treslado do Latin na lingoa Portugeza. - Em a Haya : em caza da Viuva e Erdeiros de Illebrandt Jacobson van Wouw, 1642. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 8) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 4876 (vgl.). - Bibl.: Broekema 882 (vgl.).
0700878
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van bestant ende ophoudinge van alle acten van vyandtschap, als oock van traffijcq, commercien ende secours ; gemaeckt, gearresteert ende geslooten in 's Gravenhage den twaelfden Junii 1641 voor den tijdt van tien jaren, tusschen ... Tristao de Mendoça Furtado, ambassadeur ende raedt van ... don Jan de IV van dien naam, koningh van Portugael, Algarves etc., ende de heeren gedeputeerden vande Hooge ende Moogende Heeren Staten Generael van de Vereenighde Provincien der Nederlanden ; translaet uyt het Latijn in de Nederlandtsche tale. - In 'sGravenhage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1642. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 9) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 4875 (vgl.). - Bibl.: Broekema 883 (vgl.).
0700880
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Extract uyt de articulen van het Tractaet van bestant en ophoudinge van alle acten van vyandtschap, als oock van traffijcq ende commercie, mitsgaders van secours ; gemaeckt, gearresteert ende beslooten in 's Gravenhage den twaelfden Junii 1641, tusschen ... Tristao de Mendoça Furtado, ambassadeur ende raedt van ... don Jan de vierde van die naem, van Portugael, Algarvas ... ter eenre, ende de heeren commissarissen van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael ter andere zyde .... - In 'sGraven-Hage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1641. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 10) - Bibl.: Knuttel 4775 (vgl.).
0700886
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Provisioneel ende particulier tractaet, gemaeckt, gearresteert ende besloten in 'sGravenhage den 27. Martii 1645, tusschen ... Francisco de Zousa Continho, raedt ende ambassadeur van den ... koningh van Portugael, Algarves etc., ... ende de heeren gedeputeerden van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlandtsche Provincien etc., aengaende de controversie over de jurisdictie ende territorie van 't Fort Galle, etc. / translaet uyt het Latyn in de Nederlandtsche tale. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jocobsz [sic] van Wouw, 1645. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 11) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 5202 (vgl.). - Bibl.: Broekema 919 (vgl.).
0700888
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Provisioneel ende particulier tractaet, gemaeckt, gearresteert ende besloten in 's Graven-Hage den 27. Martii 1645, tusschen ... Francisco de Zousa Continho, raedt ende ambassadeur van den ... koningh van Portugael, Algarves etc., ... ende de heeren gedeputeerden van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlandtsche Provincien etc., aengaende de controversie over de jurisdictie ende territorie van 't Fort Galle, etc. / translaet uyt het Latijn in de Nederlandtsche tale. - In 's Graven-Hage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1645. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 11) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 5202 (vgl.).
0700889
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van bestendige vrundt- en nabuyrschap, midtsgaders verdragh noopende de commercien ende tollen ; gemaeckt tot Christianopoli den dertienden Augusti 1645, tusschen Sijne Koninghlijcke Majesteyt van Denemarcken ende Noorwegen etc. ter eenre, ende de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wylen Hillebrand Jacobsz van Wouw, 1645. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 12) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Broekema 920 (vgl.). - Bibl.: Van der Wulp 2746 (vgl.).
0700891
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tol-rolle in den Orisondt voor de onderdanen der Geunieerde Nederlandtsche Provincien ; [datum Christianopel den dertienden Augusti sestien honderdt vijf en veertigh]. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1645]. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 13) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Copye, tol-rolle(n) in den Orizond ...; en: Tol-rolle inden Oresondt .... - Bibl.: Van der Wulp 2747 (vgl.). - Bibl.: Broekema 921 (vgl.).
0700892
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Des doorluchtigen churvorsten in Beyerens etc. manifest ofte openbare verklaringe van de welgefondeerde ende billijcke oorsaecken ..., waeromme sijne churvorstelijcke doorluchtigheyt etc. bewogen zijn geworden den Sweedtschen marschal, heer Carel Gustaph Wrangel, die in den name der kroon Sweden, den veertienden Maert deses jaers 1647 tot Ulm geslotene Armestie den veertienden des maends September wederomme op te kondigen ; uyt Hooghduyts overgeset in Nederduyts. - [S.l.] : [s.n.], 1647. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 14) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 5425 (vgl.). - Bibl.: Broekema 963 (vgl.).
0700893
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Traité de la paix, conclu le trentiéme Janvier de la presente année le 1648 en la ville de Munster en Westphalie, entre le tres-illustre et tres-puissant prince Philippe quatriéme de ce nom, roi d'Espagne etc. d'une, et les Hauts et Puissants Seigneurs les Estats Generaux des Provinces Unies des Pais-bas de l'autre part. - A La Haye : chez la Veufve et Heretiers de Hillebrandt Jacobsz de Wouw, 1648. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 15) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Traicté de la paix. - Bibl.: Broekema 999 (vgl.).
0700894
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van vrede, besloten den dertighsten Januarii deses jegenwoordigen jaers 1648 binnen de stadt van Munster in Westphalen, tusschen den doorluchtighsten en groot-machtighsten prince Philips de vierde van dien naem, koningh van Hispagnie etc. ter eenre, ende de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael van de Geunieerde Nederlanden ter andere zijde. - In 'sGravenhage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1648. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 16) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat van vreede. - Bibl.: Knuttel 5735.
0700896
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van vrede, besloten den dertighsten Januarii deses jegenwoordigen jaers 1648 binnen de stadt van Munster in Westphalen, tusschen den doorluchtighsten en grootmachtigen prince Philips de vierde van dien naem, koningh van Hispagnie etc. ter eenre, ende de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael van de Geunieerde Nederlanden ter andere zyde. - In 'sGraven-Hage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1648. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 16) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat van vreede. - Bibl.: Knuttel 5735 (vgl.).
0700897
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Traitté de la marine, faict, conclu et arresté à la Haye en Hollande, le dix-septiéme du mois de Decembre 1650 entre messire Antoine Brun, ambassadeur ordinaire du seigneur roi d'Espagne d'une, et les sieurs deputés des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-bas d'autre part. - A La Haye : chez Hillebrandt de Wouw, 1663. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 17) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Traicté de la marine.
0700900
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Trctaet van de marine, gedaen, besloten ende gearresteert in den Hage in Hollant ..., den seventienden van de maent van December 1650, tusschen den heere Anthoine Brun, ambassadeur ordinaris van den heere koningh van Spaigne aen d'eene zijde, ende de heeren gedeputeerden vande Hooge Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden aen d'andere zijde. - In 's Graven-Hage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz. van Wouw, 1657. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 18) - Note: In de titel abusievelijk Trctaet voor Tractaet. - Note: Zie ook: Tractaet vande marine.
0700902
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van vrundtschap ende verbintenisse, beslooten den negenden Februarii 1651, tusschen de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael van de Geunieerde Nederlanden ter eenre, ende de heeren gouverneurs ende superieuren van de steden van Salé in Barbarye ter andere zyde. - In 'sGravenhage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1651. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 19) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractae(aa)t van vruntschap ....
0700904
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van vruntschap ende verbintenisse, besloten den 9. Februarii 1651, tusschen de Hoog Mogende Heeren Staten Generael van de Geunieerde Nederlanden ter eenre, ende de heeren gouverneurs ende superieuren van de steden van Salé in Barbarye ter andere zyde. - In 'sGaven-Hage [!] : by de Weduwe en Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1651. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 19) - Note: Ex. verschilt van de andere ex.. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractae(aa)t van vrundtschap ....
0700905
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Declaratio publica Celsorum Praepotentumque D.D. Ordinum Generalium Foederatarum Belgii Provinciarum : qua continetur vera narratio sinceri eorum animi, & legitimarum procedendi rationum in tractatione cum extraordinariis legatis commissariisque illorum, qui regimini Angliae praesunt, tam Hagae-Comitis, quam Londini instituta .... - Hagae-Comitis : typis Viduae ac Haeredum Hillebrandi Jacobi a Wouw, 1652. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 20) - Bibl.: Knuttel 7175 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1037 (vgl.).
0700907
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Manifeste ou declaration des Hauts & Puissans Seigneurs les Etats Generaux des Provinces Unies des Pays-Bas : contenant une vraye relation de la sincerité des intentention [sic] qu'ils ont eues & des justes procedures, qu'ils ont tenues, en ce qui s'est passé au traitté entre eux & les ambassadeurs extraordinaires & deputez de ceux qui gouvernent à present l'Angleterre tant ici a la Haye, que depuis à Londres .... - A La Haye : chez la Veufve & Heritiers de Hillebrandt Jacobsz de Wouw, 1652. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 21) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 7172 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1038 (vgl.).
0700908
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Declaratie ofte manifest van de Hooge ende Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien : behelsende een oprecht verhael van der selver sincere intentie ende rechtmatige proceduren omtrent de onderhandelinge met de extraordinaris ambassadeurs en gecommitteerden van de jegenwoordige regeringe van Engelandt, soo alhier in 's Gravenhage, als tot Londen gevallen .... - In 'sGravenhage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1652. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 22) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Declaratie ofte manifest van de Hooge ende Mogende Heeren Staten Generael .... - Bibl.: Knuttel 7168 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1039 (vgl.).
0700910
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Declaratie ofte manifest van de Hooge ende Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien : behelsende een oprecht verhael van der selver sincere intentie ende rechtmatige proceduren ontrent de onderhandelinge met de extraordinaris ambassadeurs ende gecommitteerden van de jegenwoordige regeringe van Engelandt, soo alhier in 's Graven-Hage, als tot Londen gevallen .... - In 'sGraven-Hage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1652. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 22) - Note: Ex. verschilt van de andere ex.. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Declaratie ofte manifest van de Hooge ende Mog. Heeren Staten Generael .... - Bibl.: Knuttel 7168.
0700911
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Articuli pacis, unionis & confoederationis perpetuo duraturae, inter serenissimum & celsissimum dominum Olivarium, dominum protectorem Reipublicae Angliae, Scotiae & Hiberniae &c. ab una, & Celsos Potentesque Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab altera parte, conclusae. - Hagae-Comitis : typis Viduae ac Haeredum Hillebrandi Jacobi a Wouw, 1654. - 18 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 23) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 7521 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1063 (vgl.).
0700915
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Articles de paix, d'union et de confoederation, durable a perpetuité, conclus entre le serinissime & tres-haut seigneur Olivier, seigneur protecteur de la Republique d'Angleterre, d'Ecosse & d'Yrlande, &c. d'une part, et les Hauts & Puissants Seigneurs les Etats Generaux des Provinces Unies des Païs-bas d'autre. - A La Haye : chés la Veufve & Heretiers de Hillebrand Jacobsz de Wouw, 1654. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 24) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Broekema 1064 (vgl.). - Bibl.: Knuttel 7526 (vgl.).
0700917
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Articulen van vrede, unie ende eeuwigh verbondt, beslooten tusschen sijne doorluchtighste hoogheydt den heere Olivier, heere protector van de Republicque van Engelandt, Schotlandt ende Yrlandt, etc. ter eenre, ende de Hooge ende Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien ter andere zyde / overgeset uyt de Latijnsche tale. - In 'sGravenhage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1654. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 25) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 7522 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1065 (vgl.).
0700918
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Publicatie / De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. - In 'sGravenhage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1657. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 26) - Note: Betreft de bijlegging van het geschil met Frankrijk op 17 Augustus 1657. - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Broekema 1085 (vgl.). - Bibl.: Knuttel 7860 (vgl.).
0700921
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Nader tractaet van vreede ende vrundtschap, besloten den 22. Martii 1657, tusschen de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter eenre, ende den prince ende heere van de steden en landen van Salé ter andere zyde, met de elucidatie ende ampliatie van dien, in den Hage gemaeckt en gesloten den twee en twintighsten October 1659. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1659. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 27) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nader tractaet van vrede ende vrundtschap. - Bibl.: Knuttel 8180 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1117 (vgl.).
0700923
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Nader tractaet van vrede ende vrundtschap, besloten den 22. Martii 1657, tusschen de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden ter eenre, ende den prince ende heere van de steden en landen van Salé ter andere zyde, met de elucidatie ende ampliatie van dien, in den Hage gemaeckt en geslooten den twee en twintighsten October, 1659. - In 'sGraven-Hage : by de Weduwe en Erfgenamen van wijlen Hillebrand Jacobsz van Wouw, 1659. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 27) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nader tractaet van vreede ende vrundtschap. - Note: Ex. verschilt van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 8180 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1117 (vgl.).
0700924
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet, gedaen, beslooten en gearresteert in den Hage in Hollandt den vyftienden April 1658, tusschen den heere Rosenwinge, extraordinaris gedeputeerde van den koningh van Deenemarcken etc. aen de eene zijde, ende de heeren gedeputeerden van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden aen d'andere zijde, op het hermeten van de schepen uyt dese landen op Noorwegen varende. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1659. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 28) - Note: Ex. verschilt van de andere ex.. - Bibl.: Broekema 1101 (vgl.).
0700926
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet, gedaen, beslooten en gearresteert inden Hage in Hollandt den vyfthienden April 1658, tusschen den heere Rosenwinge, extraordinaris gedeputeerde van den koningh van Deenemarcken etc. aen de eene zijde, ende de heeren gedeputeerden van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden aen d'andere zijde, op het hermeten van de schepen uyt dese landen op Noorwegen varende. - In 'sGraven-Hage : by de Weduwe en Erfgenamen van wijlen Hillebrand Jacobsz van Wouw, 1659. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 28) - Note: Ex. verschilt van de andere ex.. - Bibl.: Broekema 1101 (vgl.).
0700927
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet tusschen den koningh van Sweden ende de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, aengegaen en geslooten tot Elbingh, op den 1/11 September anno 1656, midtsgaders de elucidatie van dien tot Helsingneur [sic] den 20 November/9 December 1659 daer op gevolght. - In 'sGraven-Hage : by Hillebrandt van Wouw, 1662. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 29) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaet tusschen den coninck van Sweeden .... - Bibl.: Knuttel 8575 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1115 (vgl.).
0700928
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractatus inter regem Sueciae ab una, atque Ordines Generales Foederati Belgii ab altera parte, initus et conclusus Elbingae 1/11 Septemb. 1656, cum illustrationibus Helsingorae 29 November/9 December desuper factis. - Hagae-Comitis : typis Viduae ac Haeredum Hillebrandi Jacobi a Wouw, 1661. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 30) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 8533 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1114 (vgl.).
0700929
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Articuli pacis et confoederationis inter serenissimum Lusitaniae regem ab una, & Celsos ac Praepotentes Foederati Belgii Ordines ab altera parte conclusae. - Hagae-Comitis : typis Hillebrandi a Wouw, 1663. - 23, I p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 31) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 8728 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1164 (vgl.).
0700930
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Articulen van vrede ende confoederatie, gheslooten tusschen den doorluchtighsten coningh van Portugael ter eenre, ende de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde. - In 'sGraven-Hage : by Hillebrandt van Wouw, 1663. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 32) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Articulen van vreede en confoederatie .... - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 8730 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1165 (vgl.).
0700932
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Acte de non-prejudice et l'accord d'accommodement des differents touchants le partage des pays de Fauquemont, Dalem & Rolleducq, Outremeuze, fait et conclu le 26. Decembre 1661, entre monsieur l'ambassadeur du seigneur roy d'Espagne et messieurs les commissaires des Hauts & Puissants Seigneurs les Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas. - A La Haye : chez Hillebrandt de Wouw, 1662. - 19 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 33) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Note: Ook verschenen o.d.t: Acte de non prejudice .... - Bibl.: Knuttel 8625 (vgl.).
0700934
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Acte van non-praejuditie ende het accordt van accommodement der differenten over de verdeelinge der landen van Valckenburg, Daelhem en 's Hertogenrade Over-Maze, den 26. December 1661, tusschen den heer ambassadeur van den heere koningh van Spaigne, ende de heeren commissarissen van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden gemaeckt ende geslooten. - In 'sGraven-Hage : by Hillbrandt van Wouw, 1662. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 34) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Acte van non prejuditie ende het accordt .... - Bibl.: Knuttel 8626 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1149 (vgl.).
0700936
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Articles extraicts du Traitté d'amitié, confoederation, navigation, commerce & de marine, entre le roy de France et Messieurs les Estats Generaux des Provinces Unies des Païs-Bas, faict à Paris le 27. Avril 1662. - A La Haye : chez Hillebrandt de Wouw, 1663. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 35) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Articles extraicts du Traicté d'amitie .... - Bibl.: Knuttel 8738 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1168 (vgl.).
0700938
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Geëxtraheerde articulen uyt het Tractaet van vriendtschap, confoederatie, navigatie, commercie ende marine, geslooten tusschen den koningh van Vranckrijck ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, binnen Parys den seven en twintighsten April 1662. - In 'sGravenhage : by Hillebrandt van Wouw, 1663. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 36) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 8740 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1169 (vgl.).
0700939
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Articuli Tractatus confoederationis & amicitiae, inter Magnae Britanniae regem, & Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum initi. - Hagae-Comitis : typis Hillebrandi a Wouw, 1663. - 16 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 37) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 8734 (vgl.).
0700941
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Articulen van 't Tractaet van confoederatie ende vrundtschap, geslooten tusschen den koningh van Groot Brittannien ende de Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien. - In 'sGravenhage : by Hillebrandt van Wouw, 1663. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 38) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Articulen van 't Tractaet van confoederatie ende vrientschap. - Bibl.: Knuttel 8735 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1167 (vgl.).
0700942
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Publicatie van 't accord, gemaeckt ende geslooten binnen de stadt van Brussel op den twintighsten September sesthien hondert vier en sestigh, tusschen de gedeputeerden van den heere koningh van Hispanien ende de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, raeckende de limitscheydinge in Vlaenderen. - In 'sGravenhage : by Hillebrandt van Wouw, 1669. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 39) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 9753 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1223 (vgl.).
0700944
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van elucidatie, redres ende alteratie van het voorige Tractaet van den 2/12 Februarii 1647, den elfden Februarii 1666, tusschen den koningh van Denemarcken, Noorwegen ter eenre, ende den Staet der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde, gemaeckt ende geslooten, na het welcke de tollen van hout-lasten in Noorwegen geheven sullen worden tot op den 13/23 Augusti des jaers 1685. - In 'sGravenhage : by Hillebrandt van Wouw, 1666. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 40) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 9418. - Bibl.: Broekema 1192 (vgl.). - Bibl.: Tiele 5480 (vgl.).
0700945
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractatus pacis, decimo octavo Aprilis anni millesimi sexcentesimi sexti, initiae & conclusae inter Censos Praepotentesque Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab una, et dominum episcopum Monasteriensem ab altera parte. - Hagae-Comitis : apud Hillebrandum a Wouw, 1666. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 41) - Note: In titel abusievelijk Censos voor Celsos. - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 9411 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1190 (vgl.).
0700946
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van vreede, den aghtienden Aprilis 1666 binnen de stadt van Cleve gemaeckt ende geslooten, tusschen de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter eenre, ende den heere bisschop van Munster ter andere zyde / overgeset uyt de Latijnsche tale. - In 'sGravenhage : by Hillebrandt van Wouw, 1666. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 42) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 9412 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1191 (vgl.).
0700947
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Articuli pacis inter serenissimum ac potentissimum principem ac dominum, dominum Carolum, ejus nominis secundum, Magnae Britanniae regem ab una, et Celsos ac Praepotentes Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab altera parte conclusae. - Hagae-Comitis : apud Hillebrandum a Wouw, 1667. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 43) - Bibl.: Knuttel 9519 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1196 (vgl.). - Bibl.: Van der Wulp 4420 (vgl.).
0700949
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Articuli pacis inter serenissimum ac potentissimum principem ac dominum, dominum Carolum, ejus nominis secundum, Magnae Britanniae regem ab una, et Celsos ac Praepotentes Dominos Ordines Generales Foederati Belgii Provinciarum ab altera parte conclusae. - Hagae-Comitis : apud Jacobum Schfltum [!], 1674. - 16 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 45) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11118 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1321 (vgl.).
0700954
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Articulen van vrede en verbondt tusschen den doorluchtighsten , grootmachtighsten prince ende heere, heere Karel de tweede van dien naem, koningh van Groot Brittannien ter eenre, ende de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien ter andere zyde gesloten ; translaet uyt het Latijn. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1674. - 19 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 46) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11119 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1322 (vgl.).
0703284
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractatus pacis, vigesimo secundo Aprilis anno millesimo sexcentesimo septuagesimo quarto, initiae et conclusae inter Celsos Praepotentesque Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab una, et dominum episcopum Monasteriensem ab altera parte. - Hagae-Comitis : apud Jacobum Scheltus [!], 1674. - 8 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 47) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11137 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1325 (vgl.).
0703286
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van vreede, den twee en twintighsten April 1674 binnen de stadt van Keulen gemaeckt en gesloten, tusschen de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter eenre, ende den heere bisschop van Munster ter andere zijde / overgeset uyt de Latijnsche tale. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1674. - 12 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 48) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11138 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1326 (vgl.).
0703288
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractatus de rebus maritimis inter serenissimum ac potentissimum principem Carolum II., Dei gratia Angliae, Scotiae, Franciae et Hiberniae regem, fidei defensorem etc., et Celsos ac Praepotentes Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum per omnes ac singulas universi orbis regiones ac partes terra, marique observandus : Londini conclusus primo die Decembris 1674. - Hagae-Comitis : apud Jacobum Scheltus [!], [ca. 1674]. - 16 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 49) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11132 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1323 (vgl.).
0703290
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van marine tusschen den doorluchtighsten ende machtighsten prins en heere Carel de tweede, door Godes genade koningh van Engelandt, Schotlandt, Vranckryck ende Yrlandt, beschermer des geloofs etc., ende de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien, omme te water ende te lande onderhouden te werden in al ende in yeder gedeelte van de geheele wereldt : geslooten tot Londen den eersten December 1674. - In 'sGravenhage : by Paulus Scheltus, 1674. - 15 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 50) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11134 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1324 (vgl.).
0703292
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van marine tusschen den doorluchtighsten ende machtighsten prins en heere Carel de II., door Godes genade koningh van Engelandt, Schotlandt, Vranckrijck ende Yrlandt, beschermer des geloofs etc., ende de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien, omme te water ende te lande onderhouden te werden in al ende in yeder gedeelte van de geheele wereldt : geslooten tot Londen den eersten December 1674. - In 'sGravenhage : by Paulus Scheltus, 1674. - 15 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 50) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11134 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1324 (vgl.).
0703293
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractatus de commerciis inter serenissimum ac potentissimum dominum dominum Carolum , Suecorum, Gothorum, Vandalorumque regem etc. ab una, et Celsos ac Praepotentes Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab altera parte, Holmiae initus ac conclusus 26. Novembris 1675. - Hagae-Comitis : apud Jacobum Scheltum, 1676. - 11 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 51) - Note: Ex. wijkt af van ex. JB-RAR. - Bibl.: Knuttel 11392 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1356 (vgl.).
0703295
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van navigatie en commercie, tusschen den koningh van Sweeden ter eenre, ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde, den 26. November sestien hondert vyf en seventigh tot Stockholm geslooten ende getekent. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1676. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 52) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11392a (vgl.). - Bibl.: Broekema 1357 (vgl.). - Bibl.: Tiele 7434 (vgl.).
0703297
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Traitté de la paix, fait, conclu et arresté a Nimegue, le 10. du mois d'Aoust 1678, entre les ambassadeurs et plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrestienne d'une, et les ambassadeurs et plenipotentiaires des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part. - A La Haye : chez Jâques Scheltus, 1678. - 23 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 53) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11593 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1400 (vgl.).
0703300
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van de vrede, gemaeckt, geslooten ende vastgestelt tot Nimegen den tienden Augusti 1678, tusschen de heeren ambassadeurs ende plenipotentiarissen van Syne Majesteyt van Vranckrijck ter eenre, ende de heeren ambassadeurs ende plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1678. - 24 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 54) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat van de vrede .... - Note: Ex. wijken af van het andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11594 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1401 (vgl.).
0703302
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van commercie, navigatie ende marine, gemaeckt, geslooten ende vastgestelt tot Nimegen den thienden Augusti 1678, tusschen de heeren ambassadeurs ende plenipotentiarissen van Syne Majesteyt van Vranckrijck ter eenre, ende de heeren ambassadeurs ende plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1678. - 28 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 56) - Note: Ex. wijken af van de andere ex.. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat van commercie, navigatie en marine .... - Bibl.: Tiele 7635 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1403 (vgl.).
0703311
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractatus pacis & confoederationis inter serenissimum regem Sueciae ab una, & Celsos ac Praepotentes Foederati Belgii Ordines Generales ab altera parte, initus & conclusus Neomagi 2/12 Octobris 1679. - Hagae-Comitis : apud Jacobum Scheltum, 1681. - 15 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 57) - Note: Ex. wijkt af van ex. JB-RAR. - Bibl.: Knuttel 11772 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1419 (vgl.).
0703313
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van vreede ende vrundtschap, gemaeckt ende geslooten tot Nymmegen den 2/12 October 1679, tusschen den koningh van Sweden ter eenre, en de Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden ter andere zyde. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1681. - 22 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 58) - Bibl.: Knuttel 11773 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1418 (vgl.).
0703314
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractatus de commerciis et navigatione inter serenissimum regem Sueciae ab una, et Celsos ac Praepotentes Foederati Belgii Ordines Generales ab altera parte, initus ac conclusus Neomagi 2/12 Octobris 1679. - Hagae-Comitis : apud Jacobum Scheltus, 1681. - 22 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 57) - Bibl.: Knuttel 11775 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1421 (vgl.).
0703315
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van commercie, navigatie en marine, gemaeckt ende geslooten tot Nymegen den 2/12 October 1679, tusschen den koningh van Sweden ter eenre, ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1681. - 31 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 60) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat van commercie, navigatie en marine .... - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11776 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1420 (vgl.).
0703317
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Traitte de paix et de commerce entre les très-hauts et très-puissants Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies des Pais-Bas, et le très-excellent et très-illustre prince d'Orange d'une, et les illustres seigneurs Ismaël Basscha, Hadgi Mahometh Day, Baba Hassen ... d'autre part .... - A La Haye : chez Jaques Scheltus, 1680. - 13 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 61) - Bibl.: Knuttel 11733 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1415 (vgl.).
0703319
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van vrede ende van commercie tusschen de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden en sijn Hoogheyt den heere prince van Orange ter eenre, en de doorluchtige heeren Ismaël Bassa, Hadgi Mahomed Day, Baba Hassan ... ter andere zyde .... - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1680. - 12 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 62) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat van vreede en van commercie .... - Bibl.: Knuttel 11731 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1414 (vgl.).
0703320
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van conventie over den Treves, gemaeckt ende gesloten tusschen den heere grave van Avaux, ambassadeur van sijne Koninghl. Majest. van Vranckrijck ter eenre, ende de heeren gedeputeerden van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden ter andere zyde, in 'sGravenhage den 29. Junii 1684. - [S.l.] : [s.n.], [1684]. - 12 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 63) - Note: Ex. wijken af van het andere ex.. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat van conventie .... - Bibl.: Knuttel 12117 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1437 (vgl.).
0703322
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van vrede ende van commercie tusschen Syne Majesteyt Muley Ismael, keyser van Marocco, koningh van Fez, Tafilet, Garbe ende Africa ter eenre, ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende Syne Hoogheydt den heere prince van Orange ter andere zyde. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1684. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 64) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat van vreede en van commercie .... - Bibl.: Broekema 1442 (vgl.). - Bibl.: Tiele 8121 (vgl.).
0703324
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Praeliminair tractaet tusschen sijne Koninghlijcke Majesteyt van Denemarcken ende Noorwegen etc. ter eenre, ende de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zijde, gesloten tot Berlijn den sesden Julii 1688, nieuwen stijl. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1688. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 65) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Preliminair tractaat .... - Bibl.: Broekema 1454 (vgl.).
0703325
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Conventie tusschen den koningh van Denemarcken ter eenre, en den koningh van Groot-Brittannien en van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der vereenighde Nederlanden ter andere zyde, over de vaert en commercie van de Deensche schepen en onderdanen op Vranckrijck. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1692. - 16 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 66) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Broekema 1478 (vgl.). - Bibl.: Tiele 9260 (vgl.).
0703326
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Conventie tusschen den koningh van Denemarcken ter eenre, ende den koningh van Groot Brittannien ende van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde, over de vaert en commercie van de Deensche schepen en onderdanen op Vranckrijck. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1692. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 66) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Broekema 1478 (vgl.). - Bibl.: Tiele 9260 (vgl.).
0703327
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Conventie tusschen den koningh van Denemarcken ter eenre, ende den koningh van Groot Brittannien ende van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde, over de vaert en commercie van de Deensche schepen en onderdanen op Vranckrijck. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1692. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 67) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Broekema 1479.
0703328
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Conventie tusschen den koningh van Denemarcken ter eenre, en den koningh van Groot Brittannien en de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde, over de vaert en commercie van de Deensche schepen en onderdanen op Vranckrijck. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1692. - 16 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 67) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Broekema 1479 (vgl.).
0703329
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Traitté de la paix, fait, conclu et arresté a Ryswyk en Hollande le 20. du mois de Septembre 1697, entre les ambassadeurs et plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrestienne d'une, et les ambassadeurs et plenipotentiaires des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part. - A La Haye : chez Paul Scheltus, 1697. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 68) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 14328 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1508 (vgl.).
0703330
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Traitté de la paix, fait, conclu et arresté a Rijswijk en Hollande le 20. du mois de Septembre 1697, entre les ambassadeurs et plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrestienne d'une, et les ambassadeurs et plenipotentiaires des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part. - A La Haye : chez Paul Scheltus, 1697. - 24 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 68) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 14328 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1508 (vgl.).
0703331
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van de vreede, gemaeckt, geslooten ende vast gesteldt tot Ryswyck in Hollandt den 20. September 1697, tusschen de heeren ambassadeurs en plenipotentiarissen van Syne Majesteyt van Vranckryck ter eenre, en de heeren ambassadeurs en plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zijde. - In 'sGravenhage : by Paulus Scheltus, 1697. - 24 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 69) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat van de vreede .... - Bibl.: Knuttel 14327 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1509 (vgl.). - Bibl.: Petit 5459 (vgl.).
0703332
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van de vreede, gemaeckt, geslooten ende vast gesteldt tot Rijswijck in Hollandt den 20. September 1697, tusschen de heeren ambassadeurs en plenipotentiarissen van Syne Majesteyt van Vranckryck ter eenre, en de heeren ambassadeurs en plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zijde. - In 'sGraven-Hage : by Paulus Scheltus, 1697. - 23, I p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 69) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat van de vreede .... - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 14327 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1509 (vgl.).
0703333
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Traitté de commerce, navigation et marine, fait, conclu et arresté à Rijswijk en Hollande le 20. du mois de Septembre 1697, entre les ambassadeurs et plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrétienne d'une, et les ambassadeurs et plenipotentiaires des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pais-Bas de l'autre part. - A La Haye : chez Paul Scheltus, 1697. - 23 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 70) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Traité de commerce .... - Note: Ex. wijken af van het andere ex.. - Bibl.: Knuttel 14330 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1510 (vgl.).
0703335
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van commercie, navigatie en marine, gemaeckt, geslooten en vast gestelt tot Rijswijck in Hollandt den 20. September 1697, tusschen de heeren ambassadeurs en plenipotentiarissen van Syne Majesteyt van Vranckryck ter eenre, ende de heeren ambassadeurs en plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenigde Nederlanden ter andere zijde. - In 'sGraven-Hage : by Paulus Scheltus, 1697. - 27, I p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 71) - Note: Ex. wijken af van het andere ex.. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat van commercie .... - Bibl.: Knuttel 14329 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1511 (vgl.).
0703337
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tarif, gearresteert tusschen de commissarissen van Sijne Alder-Christelijckste Majesteyt en den commissaris van de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ingevolge van het XII. articul van 't Tractaet van commercie, geslooten tot Rijswijck den 20. September 1697 : behelsende de rechten die betaelt sullen worden soo op het inkomen van Sijne Majesteyts rijcken ..., als op het inkomen in de Vereenigde Nederlanden .... - In 'sGravenhage : by Paulus Scheltus, 1699. - 13 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 72) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 14440 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1517 (vgl.).
0703339
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tarif, gearresteert tusschen de commissarissen van Sijne Alder-Christelijckste Majesteyt en den commissaris van de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ingevolge van het XII. articul van 't Tractaet van commercie, geslooten tot Rijswijck den 20. September 1697 : behelsende de rechten die betaelt sullen worden soo op het inkomen van Sijne Majesteyts rijcken ..., als op het inkomen inde Vereenigde Nederlanden .... - In 'sGraven-Hage : by Paulus Scheltus, 1699. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 72) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 14440 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1517 (vgl.).
0703340
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet, noopende de tollen in den Orisont ende Noorwegen, tusschen sijne Koninghlijcke Majesteyt van Denemarcken en Noorwegen etc. ter eenre, en de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde, gesloten tot Koppenhage den vijftienden Junii 1701 ; midtsgaders de Tol-rolle van den jare 1645, in gevolge van het tweede articul van dit jegenwoordigh tractaet. - In 'sGravenhage : by Paulus Scheltus, 1701. - 31 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 73) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat noopende de tollen .... - Note: Ex. wijken af van het andere ex.. - Bibl.: Knuttel 14623 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1518 (vgl.).
0703341
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Recueil van de tractaten, gemaeckt en gesloten tusschen de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter eenre, ende verscheyde koningen, princen en potentaten ter andere zyde [1576-1700]. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1701]. - 73 stk. (1 bd.) ; 20 cm (4-o) - Note: Voor de delen zie de afzonderlijke titels. - Note: Ex. wijkt af van de andere ex..
0703343
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractatus de rebus maritimis inter serenissimum ac potentissimum principem Carolum II., Dei gratia Angliae, Scotiae, Franciae et Hiberniae regem, fidei defensorem etc., et Celsos ac Praepotentes Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum per omnes ac singulas universi orbis regiones ac partes terra, marique observandus : Londini conclusus primo die Decembris 1674. - Hagae-Comitis : apud Jacobum Scheltus [!], [ca. 1674]. - 16 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 49) - Note: Ex wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11132 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1323 (vgl.).
1524764
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractatus de commerciis inter serenissimum ac potentissimum dominum dominum Carolum , Suecorum, Gothorum, Vandalorumque regem etc. ab una, et Celsos ac Praepotentes Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab altera parte, Holmiae initus ac conclusus 26. Novembris 1675. - Hagae-Comitis : apud Jacobum Scheltum, 1676. - 11 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 51) - Note: Ex. wijkt af van ex. AB: L qu 804. - Bibl.: Knuttel 11392 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1356 (vgl.).
1524767
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Tractaet van commercie, navigatie ende marine, gemaeckt ende geslooten tot Nymegen den 2/12 October 1679, tusschen den koningh van Sweden ter eenre, ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1681. - 31 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 60) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat van commercie, navigatie en marine .... - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11776 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1420 (vgl.).
1524783
JBRAR: QUA.446 NB: CON
Traitté de la paix, fait, conclu et arresté a Nimegue, le 10 du mois d'Aoust 1678, entre les ambassadeurs et plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrestienne d'une, et les ambassadeurs et plenipotentiaires des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part. - A La Haye : chez Jâques Scheltus, 1678. - 23 p. ; 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1700] ; 53) - Note: Ex. wijkt af van de andere ex.. - Bibl.: Knuttel 11593 (vgl.). - Bibl.: Broekema 1400 (vgl.).
1529568
JBRAR: QUA.447
Revel, Charles.
L'usage des pays de Bresse et de Bugey : leurs statuts, stil et edits touchant les subhastations, discussions, le benefice d'inventaire, les taillables, commandes de bestiaux, reconnoissances et droits de censive, contracts des femmes qui sont sous puissance de mary, stipulation de l'interest au prest, grangeanges, mariages, droit des estangs, de retour, des officiers locaux, et autres / par Charles Revel. - À Mascon : chez Simon Bonard, 1663. - XXX, 14, 316 p. ; 23 cm (4-o)
0512487
JBRAR: QUA.448
Senckenberg, Heinrich Christian von.
Henrici Christiani de Senkenberg Visiones diversae de collectionibus legum Germanicarum : a prima rerum memoria usque ad novam recessuum editionem earumque usu ; praecipue etiam speculi Saxonici in Belgio ; accedunt statutorum et monimentorum anecdotorum appendices II ; cum aliquibus figuris aeneis. - Lipsiae : sumtu Heredum Weidemannorum et Reichii, 1765. - XXXII, 368 p. ; 20 cm (8-o)
0876147
JBRAR: QUA.449
Us et coutumes de la mer : divisées en trois parties ; [publ. par Estienne Cleirac] ; avec un Traicté des termes de marine et reglemens de la navigation des fleuves et rivieres. - A Bourdeaux : par Guillaume Millanges, 1647. - 592, 79 p. ; 23 cm (4-o) - Note: De Traicté des termes de marine ... met eigen titelblad (Explication des termes de marine ... Par Estienne Cleirac) en paginering. - Bibl.: Barbier 4, 901.
0691658
JBRAR: QUA.450
Allgemeines Gesetzbuch für die preussischen Staaten. - Berlin : Königl. Hofbuchdruckerey, 1791. - 2 dl. : ill. ; 22 cm
0340778
JBRAR: QUA.451
Maleville, Jacques de.
Analyse raisonnée de la discussion du Code Civil au Conseil d'État / par Jacques de Maleville. - Paris : Nyon [etc.], 1805. - 3 dl. ; 21 cm
0652555
JBRAR: QUA.452
Briefwisseling van eenige regtsgeleerden, (J. D. Meyer, H. W. Tydeman, enz.) over de aanstaande Nederlandsche wetgeving. - Leyden : Hazenberg, 1819. - IV, 587 p. ; 22 cm - Note: Bevat tevens zesde stukje of vijfde vervolg.
0652549
JBRAR: QUA.453
Dissensiones dominorum sive controversiae veterum iuris romani interpretum qui glossatores vocantur ; edidit et adnotationibus illustravit Gustavus Haenel. - Lipsiae : Hinrichs, 1834. - LXIV, 702 p.
0697731
JBRAR: QUA.454
Cambanis, Vitalis de.Descousu, Celse Hugues.
Tractatus in clausulas et conclusiones utriusque iuris ; auctoribus Vitali Cambano et Celso Hugone Cabilonense ; accesserunt rerum summae, cum indice locupletissimo. - Venetiis : apud Giorgium de Caballis, 1570. - 720 p. ; 21 cm (4-o)
0321704
JBRAR: QUA.455
Bachovius Echtius, Reinhardus.
Tractatus de pignoribus et hypothecis / autore Reinhardo Bachovio Echtio. - Francofurti : typis Caspari Rötellii [etc.], 1627. - VIII, 479 p. ; 21 cm (4-o)
0236120
JBRAR: QUA.456#2
Baudouin, François.
Francisci Balduini Commentarius de jurisprudentia Muciana ; accessit rerum et verborum praecipue memorabilium index. - Basileae : per Joannem Oporinum, 1558. - XVI, 306, V p. ; 18 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Fran. Balduinus Ad leges de jure civili.
0688221
JBRAR: QUA.456 NB: CON
Baudouin, François.
Ad leges de jure civili, Voconiam, Falcidiam, Juliam Papiam Poppaeam, Rhodiam, Aquiliam ; Fran. Balduinus [auctor]. - Basileae : per Joannem Oporinum, 1559. - XIV, 261 p. ; 18 cm (8-o)
0688220
JBRAR: QUA.457
Brun de la Rochette, Claude le.
Les procez civil et criminel, contenants la methodique liaison du droict et de la pratique iudiciaire, civile et criminelle / par Claude le Brun de la Rochette. - Rev., corr. et augm.. - Rouen : chez Iean Berthelin, 1647. - 2 dl. (1 bd.) ; 24 cm
0864555
JBRAR: QUA.458
Baudouin, François.
Francisci Balduini De institutione historiae universae et ejus cum jurisprudentia conjunctione prolegemenon lib. ii ... ; denuo editi cum praef. Nicolai Hieron. Gundlingii. - Ed. nova cum indice rer. et verborum. - Halae : Crugius, 1726. - XXIV, 360, XXII p. ; 19 cm
0235367
JBRAR: QUA.459
Bugnyon, Philibert.
Philiberti Bugnyon Legum abrogatarum et inusitatarum in omnibus curiis, terris, jurisdictionibus et dominiis regni Franciae tractatus. - Ed. auctior et infinitis prope quibus antea scatebat mendis repurgata / cui praeter titulos, summaria et indices, accessere additiones, quibus recentiores non modo Galliae, sed et universi Belgii, Hispaniae, Italiae, Germaniae, vicinorumque locorum mores et leges tum abrogatae, tum receptae demonstrantur, auctore Liberto Francisco Christyn. - Bruxellis : typis Petri de Dobbeleer, 1677. - 2 dl. ; 21 cm (4-o)
0921352
JBRAR: QUA.460
Connan, François de.
Francisci Connani Commentariorum juris civilis libri decem ; argumentis tum ante singulorum librorum capita, tum cujusque legis numero atque ordine in textu annotatis per Franciscum Hotomanum ... exornati ; Bartholomaei Faii ad P. Olivarium praefatio et ejusdem ad M. Hospitalem epistola apologetica adversus Fr. Connani obtrectatores ; opus ... nunc denuo ... in lucem editum. - Hanoviae : sumptibus Egenolphi Emmelii, 1610. - LXIV, 942, XXIV p. ; 24 cm (4-o)
0688225
JBRAR: QUA.461
Doneau, Hugues.
Hugonis Donelli Tractatus de pignoribus atque hypothecis / seorsum a Commentariis de iure civili edidit Carolus Bucher. - Norimbergae : Bauer et Raspe, 1833. - IV, 128 p. ; 21 cm
0504865
JBRAR: QUA.462
Fachineus, Andreas.
Andreae Fachinei Controversiarum juris libri decem ... ; ed. postrema ab authore multis additionibus et emendationibus illustrata et libro decimo ... adaucta .... - Coloniae Agrippinae : sumptibus Joan. Gymnici et Antonii Hierat., 1604. - 23 cm
0166497
JBRAR: QUA.463
Fachineus, Andreas.
Andreae Fachinaei Controversarium opus. - Ed. postrema. - Coloniae Allobrogorum : apud Petrum et Jacobum Chouët, 1621. - 4 dl. (1 bd.) XXIV, 2494 kol., LXXXIV ; 25 cm (4-o)
0463477
JBRAR: QUA.464#2
Forcadel, Etienne.
Penus iuris civilis, sive de alimentis tractatus : item aviarium iuris civilis. Ad haec ardua sapientis cuiusdam Graeci cum stulto Romano disputation nutu habita ; Stephano Forcatulo autore. - Lugduni : apud Ioan. Tornaesium et Guil. Gazeium, 1550. - 122 p. ; 22 cm - Note: Gebonden bij: Etienne Forcadel. Necyomantia iurisperiti sive de occulta iurisprudentia dialogi.
0221374
JBRAR: QUA.464#3
Forcadel, Etienne.
Sphaera legali ; Stephano Forcatulo autore. Eiusdem autoris versus aliquot. - Lugduni : apud Ioan. Tornaesium, 1549. - 27 p. ; 22 cm - Note: Gebonden bij: Etienne Forcadel. Necyomantia iurisperiti sive de occulta iurisprudentia dialogi.
0221375
JBRAR: QUA.464#4
Forcadel, Etienne.
Cupido iurisperitus ; Stephano Forcatulo autore. Eiusdem ad calumniatores epistola. - Lugduni : apud Ioan. Tornaesium, 1553. - 141 p. ; 22 cm - Note: Gebonden bij: Etienne Forcadel. Necyomantia iurisperiti sive de occulta iurisprudentia dialogi.
0221371
JBRAR: QUA.464#5
Forcadel, Etienne.
Stephani Forcatuli In titulum digestorum de servitutibus succincta explicatio ; cum indice legum in hoc commentario explanatarum. - Parisiis : apud Guilielmum Chaudiere, 1578. - VI, 176 p. ; 22 cm - Note: Gebonden bij: Etienne Forcadel. Necyomantia iurisperiti sive de occulta iurisprudentia dialogi.
0221376
JBRAR: QUA.464#6
Forcadel, Etienne.
De mora, et eius effectibus, ac purgatione, tripertita tractatio ; Stephano Forcatulo authore. Cum indice legum in hoc commentatio explicatarum. - Parisiis : apud Guilielmum Chaudiere, 1578. - II, 89, III p. ; 22 cm - Note: Gebonden bij: Etienne Forcadel. Necyomantia iurisperiti sive de occulta iurisprudentia dialogi.
0221372
JBRAR: QUA.464 NB: CON
Forcadel, Etienne.
Necyomantia iurisperiti, sive, de occulta iurisprudentia dialogi ; Stephano Forcatulo autore. - Lugduni : apud Ioan. Tornaesium, 1549. - 328 p. ; 22 cm
0221373
JBRAR: QUA.465#2
Feltman, Gerhard.
Gerh. Feltmanni De cadavere inspiciendo liber unus : in cujus recessu praeter ea, quae in fronte promittuntur, varia de funeribus, sepulturis, medicis, vulneribus, venenis, cruentationibus similisque argumenti rebus edissertantur : adjiciuntur disceptationes binae, ad L. per agrum. XI.C. de fervit. atque aqua. - Bremae : Hermanni Braueri, 1692. - 2 dl. (1 bd.) XIV, 320, VIII p. ; 20 cm (8-o) - Note: I. De transitu exercitus. II. De vehiculis sibi obviis. - Note: Gebonden bij: Gerhard Feltmer. Tractus de juramento....
0463470
JBRAR: QUA.465 NB: CON
Feltman, Gerhard.
Tractatus de juramento perhorrescentiae vulgo sic dicto : sive de ejeratione bonae spei ex variis causarum figuris : cum alterplice indice / Gerh. Feltman. - Groningae : Aemil Spinneker, 1669. - VIII, 192, XX p. ; 20 cm (8-o)
0463469
JBRAR: QUA.466
Felici, Ettore.
Hect. Felicii Tractatus desideratissimus de communione seu societate, deque lucro item ac quaestu, damno itidem ac expensis ; primum in Germania ab Angelo Felicio factus ; omnibus tum in scholis tum in foro versantibus utilis ac necessarius ; accesit demum index rerum .... - Nunc denuo in lucem ed. / cum notis et additionibus H. Boxelii. - Gorinchem : ex officina Pauli Vink, 1666. - 494 p. ; 22 cm (4-o)
0391576
JBRAR: QUA.467#2
Giffen, Hubrecht van.
Huberti Giphanii De imperatore Justiniano commentarius ; Index historicus rerum Romanorum. - Argentorati : sumptibus Lazari Zetzneri, 1612. - VIII, 59, XXI p. ; 21 cm (4-o) - Note: Onderdeel van: Huberti Giphanii In quatuor libros Institutionum juris civilis Justiniani principis commentarius absolutissimus.
0688161
JBRAR: QUA.467#3
Giffen, Hubrecht van.
Antinomiarum juris civilis, sive disputationum ex Huberti Giphanii praelectionibus desumptarum libri quatuor : quibus servata serie titulorum institutionum imperialium artificiosa methodo medulla universae jurisprudentiae continetur ; additis ex toto jure objectionibus et solutionibus, iisdemque certum in ordinem redactis ab Conrado Olemanno ... ; cum indice rerum et verborum locuplete. - Francofurti : sumptibus Joannis Jacobi Porssii [etc.], 1605. - VIII, 320, 300, XXXV p. ; 21 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Huberti Giphanii In quatuor libros Institutionum juris civilis Justiniani principis commentarius absolutissimus.
0688162
JBRAR: QUA.467 NB: CON
Giffen, Hubrecht van.
Huberti Giphanii In quatuor libros Institutionum juris civilis Justiniani principis commentarius absolutissimus. - Secunda hac editione ex manuscriptis, et eo praecipue exemplari, quod auctor ipse typis destinaverat, magna cura emaculatus atque a mendis liberatus ; huic accedunt ejusdem auctoris De imperatore Justiniano Commentarius .... - Argentorati : sumptibus Lazari Zetzneri, 1611. - VIII, 594, XIII; VIII, 59, XXI p. ; 21 cm (4-o) - Note: De imperatore Justiniano commentarius is afzonderlijk beschreven.
0688160
JBRAR: QUA.468
Leoninus, Elbertus.
Centuria consiliorum Elberti Leonini : in quibus multae illustres et singulares controversiae ... ; adjecta est ejusdem auctoris Oratio in ordinibus generalibus habita, tempore Colloquii Coloniensis, de bello, de religione et pace, per Belgium. - Arnhemii : ex officina Joannis Jacobi, 1645. - XIII, 876, XL p. : ill. ; 23 cm (4-o)
0688159
JBRAR: QUA.469
Böckelmann, Johann Friedrich.
Disputatio juridica prima ad partem pandectarum secundam de mora et nautico foenore ; quam ... sub praesidio Joh. Friderici Böckelmanni ... publice defendendam suscipit Bartholomaeus van Leeuwen. - Lugduni Batavorum : apud Viduam et Haeredes Joannis Elzevirii, 1681. - 21 cm (4-o) - Note: Disputatie Leiden. - Bibl.: Willems niet.
0691646
JBRAR: QUA.470
Ménage, Gilles.
Aegidii Menagii Juris civilis amoenitates. - 2a ed. / priore longe auctior et emendatior. - Luteciae Parisiorum : ex officina Gabrielis Martini, 1677. - XXXII, 478, XXIII p. ; 19 cm (8-o)
0688153
JBRAR: QUA.471
Halen, Herman van.
Hermanni van Halen Judicium de positionibus quibusdam Franequeranis, in classe Ultrajectina nuperè ventilatis : addita dissertatione de providentia divina reali et mortali. - Trajecti ad Rhenum : ex officina Francisci Halma, 1688. - 84 p. ; 18 cm
0199245
JBRAR: QUA.472
Perez, Antonio.
Antonii Perezii Commentarius in quinque et viginti digestorum libros. - Amstelodami : apud Danielem Elzevirium, 1669. - VIII, 442, I p. ; 20 cm (4-o) - Bibl.: Willems 1422.
0715054
JBRAR: QUA.473#2
Rittershausen, Konrad.
Cunradi Rittershusii Commentarius novus, pulcherrimus et utilissimus in celeberrimam legem XXIII contractus digest. de diversis regulis juris antiqui : quae quasi clavis est totius tractatus de contractibus et commerciis, quo non tam haec una lex ex corpore juris Justinianei, quam totum argumentum de contractibus et quasi contractibus ... exponitur. - Argentorati : sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri, 1616. - XII, 248 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Konrad Rittershausen. Jus Justinianeum.
0922969
JBRAR: QUA.473#3
Rittershausen, Konrad.
Cunradi Rittershusii Dodeca deltos, sive in duodecim tabularum leges commentarius novus : opus prae aliorum doctorum virorum hoc de argumento lucubrationibus .... - Argentorati : sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri, 1616. - XIV, 216 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Konrad Rittershausen. Jus Justinianeum.
0922982
JBRAR: QUA.473 NB: CON
Rittershausen, Konrad.
Jus Justinianeum, hoc est novellarum imp. Justiniani Aug. expositio methodica ; auctore Cunrado Rittershusio ; praemissa sunt inclytarum aliquot academiarum Germaniae, virorumque clarissimorum, elogia de hoc opere egregia et per honorifica ; accesserunt et singulis capitibus sua summaria .... - Argentorati : sumptibus Lazari Zetzneri, 1615. - XXIV, 718 p. ; 21 cm (4-o)
0922963
JBRAR: QUA.474#2
Jung, Johann Heinrich (1715-1799).
Joannis Henrici Jungii Verconius Thurinus, sive de poena fumi apud veteres liber singularis ; accedit conspectus libri ad prelum destinati de fumi venditoribus aulicis et judiciariis. - Rotterodami : apud Joan. Dan. Beman et filium, 1761. - XXIV, 96 p. ; 20 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Jo. Jac. Wissenbachii Emblemata Triboniana.
0691585
JBRAR: QUA.474#3
Beseke, Johann Melchior Gottlieb.
Joh. Melch. Gottl. De alienatione hereditatis ad explicandam leg. II. dig. de hered. vel act. vend. et componendas clarissimorum JCtorum lites. - Halae ad Salam : typis et sumtu Jo. Christ. Hendelii, 1774. - XIV, 266 p. ; 20 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Jo. Jac. Wissenbachii Emblemata Triboniana.
0691586
JBRAR: QUA.474 NB: CON
Wissenbach, Johann Jacob.
Jo. Jac. Wissenbachii Emblemata Triboniani et Joannis Wybo Tribonianus ab emblematibus Wissenbachii liberatus ; praefationem praemisit Jo. Gottl. Heineccius. - Halae : impensis Orphanotrophei, 1736. - XXVI, 424, VI p. ; 20 cm (8-o)
0691584
JBRAR: QUA.475
Zoesius, Henricus.
Henrici Zoesii Commentarius ad L libros digestorum seu pandectarum ; nunc demum consectariis additamentis, accuratissimisque accessionibus, quibus hactenus tam Lovanienses quam editiones aliae omnes caruere ex jure practico, publico et camerali per Martinum Naurath illustratus. - Hac ultima editione correctior et indice legum, rerum et verborum locupletior. - Coloniae Agrippinae : sumptibus Viduae Andreae Bingii, 1675. - II, 1148, LXIII p. ; 21 cm (4-o)
0927321
JBRAR: QUA.476
Stephani, Matthias (1576-1646).
Matthiae Stephani Commentarius in novellas Justiniani imperatoris : perspicue demonstrans veteris juris mutationem sive derogationem .... - Ed. nova / ex auctoris manuscripto multis modis aucta ; accesserunt notae Johannis Brunnemanni ... ; cum indice triplici .... - Lipsiae : impensis Nicolai Foersteri, 1700. - VIII, 754, XCVI p. ; 20 cm (4-o)
0921396
JBRAR: QUA.477
Vitae tripartitae jurisconsultorum veterum ; a Bernardino Rutilio, Joanne Bertrando et Guilielmo Grotio conscriptae ; nunc primum in capita et paragraphos distinctas, summisque marginalibus perpetuis auctas junctim et emendatiores edidit ac Biois nomikon Bertrandi ... in calce paginarum subiecit Jo. Christoph. Franck .... - Halae Magdeburgicae : apud Felicem du Serre, 1718. - ill. ; 22 cm
0472174
JBRAR: QUA.478
Arntzenius, Hendrik Jan (1763-1830).
Henr. Jani Arntzenii Specimen de origine et progressu juris Belgici civilis. - Groningae : apud Jacobum Dikema, 1787. - VIII, 155 p. ; 23 cm (8-o) - Note: Gedeeltelijk ook verschenen als proefschrift Groningen o.d.t.: Pars speciminis de origine et progressu juris civilis Belgici. - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Henr. Joan. Arntzenius, Institutiones juris Belgici civilis de conditione hominum, pars 3a.
0462940
JBRAR: QUA.479
Arntzenius, Hendrik Johan (1734-1797).
Institutiones juris Belgici civilis de conditione hominum ; ex legibus patriis digessit Henr. Joan. Arntzenius. - Groningae [etc.] : apud Abrahamum Groenewolt [etc.], 1783-1798. - 3 dl. (1 bd.) ; 21 cm (8-o) - Note: Dl. 3 uitg. door Hendrik Jan Arntzenius. - Note: Ex. RGS-GS: 2 bd..
0938949
JBRAR: QUA.479#2
Arntzenius, Hendrik Jan (1763-1830).
Henr. Jani Arntzenii Specimen de origine et progressu juris Belgici civilis. - Groningae : apud Jacobum Dikema, 1787. - VIII, 155 p. ; 23 cm (8-o) - Note: Gedeeltelijk ook verschenen als proefschrift Groningen o.d.t.: Pars speciminis de origine et progressu juris civilis Belgici. - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Henr. Joan. Arntzenius, Institutiones juris Belgici civilis de conditione hominum, pars 3a.
0462940
JBRAR: QUA.479#2
Het onwederspreeklijk recht der ambachts-heeren en vrouwen of hunne schouts- en secretaris-ambten, betoogd in eenen brief aan den schrijver der korte verhandeling over de ambachts-heerlijkheden en derzelver lot, zedert den jaare 1795. - Amsterdam [etc.] : Bom [etc.], [1803]. - 47 p. ; 23 cm - Note: Ondertekend: Uw. D.V.. - Note: Ex. JB-RAR gebonden bij: Korte verhandeling over de ambachtsheerlykheeden en derzelver lot .... - Note: AB: Pamflet 1803-8. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 3992.
0687845
JBRAR: QUA.480
Averani, Giuseppe.
Josephi Averanii Interpretationum juris libri quinque : in quibus multa cum juris civilis, tum aliorum veterum scriptorum, loca nova ratione illustrantur : multa item ex Antiquitate Romana Graecaque docte pertractantur. - Ed. 3a prioribus emendatior. - Lugduni Batavorum : apud El. Luzac Jun., 1753. - 3 dl. ; 20 cm
0495514
JBRAR: QUA.481
Bondam, Pieter.
Petri Bondam Specimen animadversionum criticarum ad loca quaedam juris civilis depravata. - Franequerae : apud Nicolaum Udinck, 1746. - VI, 94 p. ; 20 cm (4-o)
0927307
JBRAR: QUA.482
Bynkershoek, Cornelis van.
Cornelii van Bynkershoek Curae secundae de jure occidendi et exponendi liberos apud veteres Romanos ad ... Gerardum Noodt. - Lugduni Batavorum : apud Joannem vander Linden, juniorem, 1737. - VIII, 99 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS ERC-VIII-Byn gebonden bij: Cornelii van Bynkershoek Quaestionum juris publici libri duo. Lugduni Batavorum, apud Joannem van Kerckhem, 1737. - Note: Repliek op de Amica responsio van Gerard Noodt, op Bynkershoeks verhandeling De jure occidendi ...; tekst van de Amica responsio is bijgevoegd.
0891467
JBRAR: QUA.483
Caesar, Martinus.
Jus hodiernum ofte hedens-daeghs recht / door Martinus Caesar. - Amsterdam : Dirck Meyer, 1656.
0724575
JBRAR: QUA.484
Damhoudere, Joost de.
Jodoci Damhouderii Patrocinium pupillorum : in quo nervose tractatur de tutorum et curatorum munere ; accedit ejusdem Subhastationum compendiosa exegesis. - Ed. nova, characterum varietate ornata, cum locupletissimis rerum indicibus .... - Amstelodami : ex officina Henrici et Theodori Boom, 1671. - XXXII, 556 p. ; 16 cm (8-o)
0169166
JBRAR: QUA.485
Dullert, Willem Hendrik (prom. 1810).
Dissertatio philosophico-juridica inauguralis de officii et juris notionibus recte inter se distinguendis / [scripsit] Guilielmus Henricus Dullert. - Harderovici : typis Everardi Tyhoff, 1810. - VIII, 80, III p. ; 27 cm (4-o) - Note: Proefschrift Harderwijk.
0691627
JBRAR: QUA.486
Grotius, Hugo (1583-1645).
Hugonis Grotii Parallelon rerumpublicarum liber tertius: De moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum = Vergelijking der gemeenebesten / door Hugo de Groot. Derde boek: Over de zeden en den inborst der Athenienseren, Romeinen en Hollanderen ; uit een echt handschrift uitg., in 't Nederduitsch vert., en met aanmerkingen opgehelderd door Johan Meerman. - Haarlem : Loosjes, 1801-1803. - 4 dl. ; 22 cm - Note: Ex. Rechtsgesch.: 3 bd.. - Note: Dl. 4 bevat: Register, Narede, Athene onder Cleo.
0474587
JBRAR: QUA.487
Halteren, Jacobus Bonifacius van.
De arbitris compromissariis ; quam ... eruditorum examini sumittit Jacobus Bonifacius van Halteren. - Lugduni Batavorum : apud Nicolaum Moens, 1754. - 37, IV p. ; 26 cm (4-o) - Note: Proefschrift Leiden.
0691651
JBRAR: QUA.488 EX (1)
Huber, Ulrik.
Ulrici Huber Eunomia Romana, sive censura censurae juris Justinianaei : continens examen praecipuorum juris locorum secundum Pandectas et Institutiones ... ; postumum opus, quod accurate recensuit, in lucem edidit, eique uberrimum indicem adjecit, una cum Oratione funebri habita in memoriam auctoris, Zacharias Huber. - Franequerae : apud Leonardum Strickium, 1700. - XX, 802, XVIII p. ; 24 cm (4-o) - Note: Eén der exemplaren RGS-GS bevat tevens een portret van de auteur. - Note: De Oratio funebris is afzonderlijk beschreven, zie: Campegius Vitringa, Oratio funebris, recitata in exsequiis ... Ulrici Huber.
0876143
JBRAR: QUA.488 EX (2)
Huber, Ulrik.
Ulrici Huber Eunomia Romana, sive censura censurae juris Justinianaei : continens examen praecipuorum juris locorum secundum Pandectas et Institutiones ... ; postumum opus, quod accurate recensuit, in lucem edidit, eique uberrimum indicem adjecit, una cum Oratione funebri habita in memoriam auctoris, Zacharias Huber. - Franequerae : apud Leonardum Strickium, 1700. - XX, 802, XVIII p. ; 24 cm (4-o) - Note: Eén der exemplaren RGS-GS bevat tevens een portret van de auteur. - Note: De Oratio funebris is afzonderlijk beschreven, zie: Campegius Vitringa, Oratio funebris, recitata in exsequiis ... Ulrici Huber.
0876143
JBRAR: QUA.489
Huber, Ulrik.
Ulrici Huberi Digressiones Justinianae : in partes duas, quarum altera nova, distinctae, quibus varia et imprimis humaniora juris continentur ; insertus est De jure in re et ad rem, quod dicitur, tractatus et adjecta de ratione discendi ... ; cum indice rerum et verborum. - Franequerae : apud Johannem Gyselaar [etc.], 1688. - XXX, 632, IV, 63, XVII p. ; 20 cm (4-o) - Note: De jure in re et ad rem ... met eigen titelblad en paginering.
0853327
JBRAR: QUA.490
Huber, Ulrik.
Ulrici Huberi De jure civitatis libri tres : novam juris publici universalis disciplinam continentes ; insertis aliquot de jure sacrorum et ecclesiae capitibus. - Ed. 3a, priore multo locupletior ; cum indice rerum necessario. - Franequerae : apud Henricum Amama [etc.], 1694. - VI, 646 p. ; 20 cm (4-o)
0853329
JBRAR: QUA.491
Huber, Ulrik.
Ulrici Huberi Institutiones historiae civilis : quae continent summam rerum toto orbe gestarum ab ortus imperiorum, usque ad medium saeculum a Christo nato decimum septimum, in tres partes distinctae. - Ed. nova / ex postrema auctoris ante obitum cura, multis locis aucta et emendata, quam recensuit Zacharias Huber, Ulr. fil.. - Franequerae : apud Wibium Bleck, 1703. - VIII, 714, LXXX p. ; 20 cm (4-o)
0920088
JBRAR: QUA.492
Huber, Ulrik.
Ulrici Huberi Praelectionum juris civilis pars prior : quae est secundum Institutiones Justinianaeas ; cum indice duplici et anacephalaeosi juris quo utimur. - Hac nova editione multis locis emendata et aucta ; accedunt scholia Christiani Thomasii .... - Franequerae : apud Henricum Amama [etc.], 1687. - X, 609, XXIX p. ; 20 cm (4-o) - Note: Voor dl. 2 en 3 zie van Ulrik Huber resp.: Praelectionum juris Romani et hodierni pars II, en: Praelectionum juris Romani pars III. Franeker, Henricus Amama enz..
0862315
JBRAR: QUA.493
Huber, Ulrik.
Ulrici Huberi Praelectionum juris Romani et hodierni pars II : quae est ad libros undeviginti priores Pandectarum : ex principiis doctrinae veteris ac humanioris, ad juris quo utimur, demonstrationem : illustrata passim historiis rerum sua memoria judicatarum ; cum indicibus necessariis et scholiis Lipsiensibus ac responsionibus. - Franequerae : apud Henricum Amama [etc.], 1689. - XLVIII, 656, XXI p. ; 20 cm (4-o) - Note: Voor dl. 1 en 3 zie van Ulrik Huber resp.: Praelectionum juris civilis pars prior, en: Praelectionum juris Romani pars III. Franeker, Henricus Amama enz..
0862316
JBRAR: QUA.494
Huber, Ulrik.
Ulrici Huberi Praelectionum juris Romani pars III : quae est ad libros unum et triginta posteriores Pandectarum : ex principiis doctrinae veteris ac humanioris, ad juris quo utimur, demonstrationem : illustrata passim historiis rerum sua memoria judicatarum ; cum indicibus necessariis et scholiis Lipsiensibus ac responsionibus. - Franequerae : apud Henricum Amama [etc.], 1690. - XXXVIII, 758, XXXIV p. ; 20 cm (4-o) - Note: Voor dl. 1 en 2 zie van Ulrik Huber resp.: Praelectionum juris civilis pars prior, en: Praelectionum juris Romani et hodierni pars II. Franeker, Henricus Amama enz..
0862317
JBRAR: QUA.495
Huber, Ulrik.
Ulrici Huberi Praelectionum juris civilis tomi tres : secundum Institutiones et Digesta Justiniani, ex principiis doctrinae veteris et humanioris ad usum seculi adtemperatae, et juxta Pandectas crebris rerum apud Frisios noviter judicatarum exemplis illustratae ; accedunt scholia praecipua Christiani Thomasii ad positiones auctoris et ad pleraque responsiones ; cum indicibus necessariis. - Ed. 2a. - Franequerae : ex officina Leonardi Strickii, 1701. - ill. ; 20 cm (4-o) - Note: Met tweede titelblad: Ulrici Huberi Praelectionum juris civilis pars prior ... Franequerae, ex officina Leonardi Strickii, 1698. - Note: Voor dl. 2 zie van Ulrik Huber: Praelectionum juris Romani et hodierni pars II. Franeker, Leonardus Strick, 1700.
0862318
JBRAR: QUA.496
Huber, Ulrik.
Ulrici Huberi Praelectionum juris Romani et hodierni pars II : quae est ad libros undeviginti priores Pandectarum : ex principiis doctrinae veteris ac humanioris, ad juris quo utimur, demonstrationem : illustrata passim historiis rerum sua memoria judicatarum ; cum indicibus necessariis et scholiis Lipsiensibus ac responsionibus. - Ed. 2a. - Franequerae : apud Leonardum Strickium, 1700. - 20 cm (4-o) - Note: Voor dl. 1 zie van Ulrik Huber: Praelectionum juris civilis tomi tres. Franeker, Leonardus Strick, 1701.
0862319
JBRAR: QUA.498
Huber, Ulrik.
Ulrici Huberi Praelectionum juris civilis tomi III : secundum Institutiones et Digesta Justiniani ; accedunt Christiani Thomasii additiones, quibus sua scholia contra auctorem defendit et Lüderi Menckenii remissiones ad jus Saxonicum. - Ed 4a / in qua paratitla ex novissimo jure Saxonico electorali, suo quaevis loco adjecta et indicibus accuratissimis aucta. - Francofurti [etc.] : in officina libraria Joh. Frid. Gleditsch [etc.], 1749. - 3 dl. : ill. ; 26 cm (4-o) - Note: Dl. 2-3 hebben als titel: Praelectionum juris Romani et hodierni.
0862320
JBRAR: QUA.499
Huyghens, Theodorus.
Disputatio inauguralis de deposito ; quam ... ex auctoritate magnifici rectoris Johannis Regii ... publice eruditorum disquisitione submittit Theodorus Huyghens. - Franequerae : apud Johannem Gyzelaar, 1698. - IV, 64 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Disputatie Franeker.
0719990
JBRAR: QUA.500 NB: CON
Idsinga, Saco Herman van.
Variorum juris civilis liber singularis : quo leges quaedam regiae, et decemvirales, tum pandectarum, et codicis, illustrantur, explicantur / [scripsit] S. H. van Idsinga. - Harlingae : apud Folkerum vander Plaats, 1738. - 194 p. ; 21 cm (8-o)
0391003
JBRAR: QUA.501
Corpus juris civilis. Institutiones
Standhoudend Roomsch regt : begrepen in de vier eerste boeken der onderwyzing van den keizer Justiniaan ; in 't Hollands overgebragt met de hedendaagse regten ; ten dienste der Nederduitse regtsgeleerden verm. door Cornelis Ortwyn. - 3de dr.. - Tot Amsterdam : by Salomon Schouten, 1734. - XVI, 422 p. ; 20 cm (4-o)
0935218
JBRAR: QUA.502
Leeuwen, Simon van.
Paratitula juris novissimi : dat is een kort begrip van het Rooms-Hollandts-reght, waer in alle de materien van reghten met alle de tytulen ende wetten van het Roomsche reght, voor soo veel die eenighsints tot de dagelijcxe onderhoudinge ende gebruyck kunnen dienen kortelijck ende methodice te samen gestelt ... / door Simon van Leeuwen. - Tot Leyden : by Pieter Leffen, 1652. - XXIV, 308 p. ; 20 cm (4-o)
0853312
JBRAR: QUA.503
Leeuwen, Simon van.
De origine et progressu juris civilis romani ; authores et fragmenta veterum jurisconsultorum cum notis Arn. Vinnii, et variorum. Auctore et collectore S. Leewio. - Lugd. Batavor. : apud Arnoldum Doude, 1672. - XII, 850, 9 p. ; 19 cm
0169427
JBRAR: QUA.504
Linden, Joannes van der (1756-1835).
Joannis van der Linden Oratio, habita ... MDCCCXXIV ... ad celebrandam memoriam actus solemnis, quo quinquaginta abhinc annis ... in Academia Lugduno-Batava, juris utriusque doctoris gradum adeptus fuit. - Amstelaedami : apud Petrum den Hengst et filium, 1824. - II, 38 p. ; 22 cm (8-o)
0864784
JBRAR: QUA.505
Matthaeus, Antonius (1635-1710).
Antonii Matthaei A. f. A. n. Commentarius ad Institutiones ss. principis Justiniani : in quo illustratur etiam jus hodiernum quo utimur. - Trajecti ad Rhenum : apud Petrum Elzevirium, 1672. - XVIII, 653, XIII, 14 p. : ill. ; 20 cm (4-o) - Bibl.: Willems 1607.
0853294
JBRAR: QUA.506#2
Eichel de Rautenkron, Jean.
Joannis Eichelii Commentarius in tit. ff. de diversis regulis juris antiqui : quo ordo et certitudo earum, praeter fundamenta juris Romani, ex philosophia civile et jure naturae, veris ipsarum fontibus, monstratur ; adjuncta est praefatio in universum jurisprudentiae Romanae studium. - Helmestadii : typis Henningi Mulleri, 1652. - XXXII, 430, XII p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Antonii Matthaei Collegia juris sex. Ed. 2a. Franekerae, apud Deuringios, 1647.
0864797
JBRAR: QUA.506 NB: CON
Matthaeus, Antonius (1564-1637).
Antonii Matthaei Collegia juris sex ; cum indice disputationum et materiarum. - Ed. 2a. - Franekerae : apud Henricum et Johannem Deuringios, 1647. - 20 cm (4-o)
0864795
JBRAR: QUA.507
Matthaeus, Antonius (1601-1654).
Antonii Matthaei Commentarius ad lib. XLVII et XLVIII Dig. de criminibus ; adjecta est brevis et succincta juris municipalis interpretatio, cum indici triplici: titulorum, rerum et verborum, nec non legum, qua strictius, qua fusius explicatarum. - Ed. 5a, prioribus auctior et emendatior. - Genevae : Cramer, 1760. - VIII, 771 p. ; 23 cm
0171568
JBRAR: QUA.508
Merula, Paul.
Pauli G.f. P.n. Merulae Opera varia posthuma de sacrificiis, sacerdotibus, legibus, comitiis, praemiis etc. Romanorum ; juxta autographum cum amplissimo indice edita et recensita. - Lugd. Batavorum : ex officina Petri a Meersche [etc.], 1684. - ill. ; 20 cm (4-o) - Note: De verschillende onderdelen hebben eigen paginering.
0688212
JBRAR: QUA.509
Munniks, J. (advocaat).
Handleiding tot de hedendaagsche rechtsgeleerdheid der Vereenigde Nederlanden naar den order van het Romeinsche recht / door J. Munniks ; dienstig voor beoeffenaars der beschrevene en onbeschrevene wetten. - Te Amsterdam : by Hendrik Velding, 1776. - 2 dl. (1 bd.) ; 22 cm (8-o)
0691620
JBRAR: QUA.510#2
Noodt, Gerard.
Gerardi Noodt Diocletianus et Maximianus, sive de transactione et partione criminum liber singularis. - Lugduni in Batavis : apud Fredericum Haaring, 1704. - VIII, 108 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Gerardi Noodt Opera varia. Lugduni Batavorum, apud Fredericum Haaring, 1705.
0912426
JBRAR: QUA.510#3
Noodt, Gerard.
Gerardi Noodt Julius Paulus, sive de partus expositione et nece apud veteres liber singularis. - Ed. 3a prioribus auctior. - Amstelaedami : apud Fredericum Haaring, 1710. - XII, 86 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Gerardi Noodt Opera varia. Lugduni Batavorum, apud Fredericum Haaring, 1705.
0912432
JBRAR: QUA.510#4
Noodt, Gerard.
Gerardi Noodt Dissertatio de jure summi imperii et lege regia. - Ed. 2a. - Lugduni Batavorum : apud Fredericum Haaring, 1705. - II, 47 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Rectorale rede Leiden. - Note: Gebonden bij: Gerardi Noodt Opera varia. Lugduni Batavorum, apud Fredericum Haaring, 1705.
0912506
JBRAR: QUA.510#5
Noodt, Gerard.
Gerardi Noodt Observationum libri duo : in quibus complura juris civilis aliorumque veterum scriptorum loca aut illustrantur aut emendantur. - Lugduni Batavorum : apud Fredericum Haaring, 1706. - VIII, 199 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Gerardi Noodt Opera varia. Lugduni Batavorum, apud Fredericum Haaring, 1705.
0912564
JBRAR: QUA.510#6
Noodt, Gerard.
Gerardi Noodt Dissertatio de religione ab imperio jure gentium libera. - Ed. 2a. - Lugduni Batavorum : apud Fredericum Haaring, 1708. - 55 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Gerardi Noodt Opera varia. Lugduni Batavorum, apud Fredericum Haaring, 1705. - Note: Rectorale rede Leiden.
0912568
JBRAR: QUA.510#7
Noodt, Gerard.
Gerardi Noodt De forma emendandi doli mali, in contrahendis negotiis admissi, apud veteres, liber. - Lugduni Batavorum : apud Johannem vander Linden, juniorem, 1709. - VIII, 136 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Gerardi Noodt Opera varia. Lugduni Batavorum, apud Fredericum Haaring, 1705.
0912575
JBRAR: QUA.510 NB: CON
Noodt, Gerard.
Gerardi Noodt Opera varia. - Lugduni Batavorum : apud Fredericum Haaring, 1705. - XIV, 271, IV, 127, II, 107 p. ; 20 cm (4-o) - Note: 1. Probabilium juris civilis libri IV. - Ed. 3a prioribus auctior. 2. De jurisdictione et imperio libri II. - Ed. 2a priore auctior. 3. Ad legem Aquiliam liber singularis. - Ed. 2a priore auctior.
0912425
JBRAR: QUA.511
Otto, Everardus.
Everardi Ottonis De tutela viarum publicarum liber singularis. - Trajecti ad Rhenum : apud A. Hofmans [etc.], 1731. - XIV, 570, VIII p. : ill. ; 20 cm (8-o)
0691569
JBRAR: QUA.512
Otto, Everardus.
Primae lineae notitiae rerum publicarum : in usum auditorum Everardi Ottonis. - Trajecti ad Rhenum : apud Joannem Visch, 1726. - XVIII, 363 p. ; 20 cm (8-o)
0688213
JBRAR: QUA.513
Otto, Everardus.
Everardi Ottonis Ad Justiniani Institutionum, sive elementorum libros IV a Cujacio emendatos, notae criticae et commentarius, in quo juris Romani principia, rationes, progressus et meliores interpretes indicantur. - Trajecti ad Rhenum : apud Jacobum van Poolsum, 1729. - XXXVI, 628, XVIII p. ; 20 cm (4-o)
0691568
JBRAR: QUA.514
Peck, Petrus.
Verhandelinge van hand-opleggen ende besetten : dat is, arrest op persoon en goederen ; eertijds beschreven door Petrus Peckius ; vert. ende doorgaans met de dagelijksche onderhoudinge van het gene tot deselve stoffe, uyt de Nederlandsche regtsoeffeninge, bestaande in allerhande privilegien, handvesten ... bevestigt ende verm. door Simon van Leeuwen. - 3de dr.. - t'Utrecht : by Jacob van Poolsum, 1712. - XII, 572, XXXII p. ; 21 cm (4-o)
0463466
JBRAR: QUA.515
Pestel, Frederik Willem.
Fundamenta jurisprudentiae naturalis ; a Friderico Guilielmo Pestel delineata in usum auditorium. - Ed. 2a. - Lugduni Batavorum : apud Sam. et Joh. Luchtmans, 1774. - IV, 214, XXI p. ; 22 cm (8-o)
0862405
JBRAR: QUA.516
Pestel, Frederik Willem.
Les fondemens de la jurisprudence naturelle ; trad. du latin de Pestel. - 2nde ed.. - A Utrecht : chez J. van Schoonhoven et comp., 1775. - XVI, 254, XVIII p. ; 22 cm (8-o)
0862404
JBRAR: QUA.517
Pestel, Frederik Willem.
Fredrici Wilhelmi Pestel Brevis Expositio Reipublicae Batavae : in usum auditorum. - Lugduni Batavorum : Luzac atque van Damme, 1789. - 144, IV p. ; 24 cm
0463474
JBRAR: QUA.518 EX (1)
Pestel, Frederik Willem.
Friderici Wilhelmi Pestel Commentarii de Republica Batava. - Lugduni Batavorum : apud Luzac [etc.], 1782. - X, 500 p. ; 22 cm (8-o)
0861639
JBRAR: QUA.518 EX (2)
Pestel, Frederik Willem.
Friderici Wilhelmi Pestel Commentarii de Republica Batava. - Lugduni Batavorum : apud Luzac [etc.], 1782. - X, 500 p. ; 22 cm (8-o)
0861639
JBRAR: QUA.519
Pestel, Frederik Willem.
De gronden der natuurlyke rechtsgeleerdheid ; afgeschetst door F. W. Pestel ; naar de 3de uitg. uit het Latyn vert. door Fredrik van Breda. - Te Utrecht [etc.] : by G. T. van Paddenburg [etc.], 1783-1785. - 2 dl. ; 21 cm (8-o) - Note: Ex. K oct 116: 1 bd..
0922204
JBRAR: QUA.520
Pestel, Frederik Willem.
Friderici Wilhelmi Pestel Commentarii de Republica Batava. - Ed. nova, recognita et auctior. - Lugduni Batavorum : apud Luzac et Socios, 1795. - 2 dl. (3 bd.) ; 23 cm (8-o)
0922238
JBRAR: QUA.521
Pestel, Frederik Willem.
Friderici Guilielmi Pestelii Oratio de fructibus, qui ex jurisprudentia perfectiori ad populos Europaeos saeculo XVIII pervenerunt. - Lugduni Batavorum : Apud S. et J. Luchtmans, 1789. - II, 66 p. ; 24 cm (4-o) - Note: Afscheidsrede Leiden.
0463481
JBRAR: QUA.522
Reigersman, Jacobus Carolus.
De praescriptione juris gentium sive immemorali / [scripsit] Jacobus Carolus Reigersman. - Lugduni-Batavorum : apud Georgium Wishoff, 1752. - 52 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Proefschrift Leiden, 1752.
0463479
JBRAR: QUA.523
Schulting, Antonius (1659-1734).
Antonii Schultingii Notae ad Digesta seu Pandectas ; edidit atque animadversiones suas adjecit Nicolaus Smallenburg. - Lugduni Batavorum : Luchtmans, 1804-1835. - 7 dl. (8 bd.) : ill. ; 22 cm
0169980
JBRAR: QUA.524
Schulting, Antonius (1659-1734).
Antonii Schultingii Commentationes academicae quibus selectissimae juris materiae pertractantur ; accedit Joann. Jacob. Vitriarii oratio funebris in obitum Schultingii. - Halae Magdeburgicae : Hemmerde, 1770-1774. - 4 dl. (3 bd.) ; 21 cm
0464558
JBRAR: QUA.525
Schulting, Antonius (1659-1734).
Antonii Schultingii Notae ad titulos Digestorum de verborum significatione et regulis juris ; ed. atque animadversiones suas adjecit Nicolaus Smallenburg. - Lugduni Batavorum : apud L. Herdingh et filium, [1798]. - XVI, 216 p. ; 21 cm (8-o)
0922795
JBRAR: QUA.526
Slype, Petrus van.
Petri van Slype Tractatus historico-juridicus, quo demonstratur: artes ac scientias universe, et jurisprudentiam speciatim, ad reipublicae alicujus splendorem esse necessarias. - Trajecti ad Rhenum : ex officina Abrah. van Paddenburg, 1778. - XVI, 80 p. ; 23 cm (8-o) - Note: Proefschrift Utrecht.
0464868
JBRAR: QUA.527
Teding van Berkhout, Willem Hendrik.
Dissertatio historico-juridica inauguralis, quaedam de iure viae publicae / Wilhelmus Henricus Teding van Berkhout. - Lugduni Batavorum : [s.n.], 1767. - 45 p. ; 22 cm (4-o) - Note: Proefschrift Leiden 1767.
0463468
JBRAR: QUA.528 EX (1)
Voet, Johannes.
Verhandeling over de voogdyën en minderjaarigen / ontleend uit de zeer doorwrogte Latynsche commentariën over de pandecten, van Jan Voet ; door een rechtsgeleerde [Willem Lucas Kramp]. - Te Amsteldam : By Steven van Esveldt, 1774. - IV, 248, XV p. ; 23 cm
0463480
JBRAR: QUA.528 EX (2)
Voet, Johannes.
Verhandeling over de voogdyën en minderjaarigen / ontleend uit de zeer doorwrogte Latynsche commentariën over de pandecten, van Jan Voet ; door een rechtsgeleerde [Willem Lucas Kramp]. - Te Amsteldam : By Steven van Esveldt, 1774. - IV, 248, XV p. ; 23 cm
0463480
JBRAR: QUA.529
Vinnius, Arnoldus.
Arnoldi Vinnii In quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis. - Ed. 3a / ab auctore recognita, novaque et largiore cum florum, tum rerum forensium aspersione exornata atque adaucta. - Amstelaedami : apud Ludovicum et Danielem Elzevirios, 1659. - XII, 888, XX p. ; 23 cm (4-o) - Bibl.: Willems 1252.
0864782
JBRAR: QUA.530
Vinnius, Arnoldus.
Arnoldi Vinnii Tractatus quinque nempe de pactis, jurisdictione, collationibus et transactionibus et quaestionibus juris selectis ; cum indicibus locupletissimis ; quibus additae sunt Sim. Vinnii A. f. Orationes. - Ed. novissima, prioribus emendatior. - Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1736. - VIII, 430 p. ; 24 cm (4-o)
0924097
JBRAR: QUA.531
Vinnius, Arnoldus.
Jurisprudentiae contractae sive partitionum juris civilis libri quatuor, variis observationibus ad usum forensem accomodatis illustrati / scripsit Arnoldus Vinnius. - Ed. 10a. - Florentiae, 1839.
0700015
JBRAR: QUA.532#2
Vinnius, Arnoldus.
Arnoldi Vinnii Tractatus quatuor, nempe de pactis, jurisdictione, collationibus et transactionibus ; cum indicibus locupletissimis, quibus additae sunt Sim. Vinnii #Orationes. - Ed. novissima prioribus emendatior. - Lugduni : sumptibus Petri Bruyset et sociorum, 1748. - IV, 188 p. ; 25 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Arnoldi Vinnii Jurisprudentiae contractae. Ed. novissima. Lugduni, Bruyset, 1748.
0864790
JBRAR: QUA.532 NB: CON
Vinnius, Arnoldus.
Arnoldi Vinnii Jurisprudentiae contractae, sive partitionum juris civilis libri quatuor ; variis observationibus ad usum forensem accomodatis illustrati. - Ed. novissima emendata. - Lugduni : sumptibus Petri Bruyset et sociorum, 1748. - XX, 552 p. ; 25 cm (4-o)
0864789
JBRAR: QUA.533
Vinnius, Arnoldus.
Arnoldi Vinnii In quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis. - Ed. 4a / ab auctore recognita, novaque et largiore cum florum, tum rerum forensium aspersione exornata atque adaucta. - Amstelodami : apud Danielem Elzevirium, 1665. - XII, 888, XX p. ; 24 cm (4-o) - Note: Ex. 213 C 28 met wit doorschoten en met aantekeningen in handschrift. - Bibl.: Willems 1367.
0864783
JBRAR: QUA.534
Vinnius, Arnoldus.
Arnoldi Vinnii In quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis. - Ed. ultima / comprehendens non solum omnia ea, quae et in aliis editionibus reperiuntur, verum etiam aucta indicibus decisionum et constitutionum imperatoris Justiniani .... - Lugduni Batavorum : apud Petrum vander Aa, 1709. - VIII, 828, XXIV p. : ill. ; 25 cm (4-o)
0924073
JBRAR: QUA.535
Vinnius, Arnoldus.
Arnoldi Vinnii In quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis. - Ed. postrema / authoris notis, antea seorsim impressis, aucta, titulorum concordantiis et paragraphorum summulis adornata, a mendis purgata adeoque emendatissima. - Norimbergae : sumptibus Johannis Hoffmanni [etc.], 1676. - 2 dl. (1 bd.) ; 23 cm (4-o)
0864788
JBRAR: QUA.536
Voet, Paulus (1619-1667).
Pauli Voet In quatuor libros institutionum imperialium commentarius : ubi juris civilis tum antiqui, tum novi cum divino, forensi, canonico et feudali in multis collatio instituitur. - Gorichemi : ex officina Pauli Vink, 1668. - 2 dl. ; 20 cm (4-o)
0920230
JBRAR: QUA.537
Voet, Johannes.
Johannis Voet Commentarius ad pandectas : in quo, praeter Romani juris principia ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum, et praecipuae fori quaestiones excutiuntur. - Halae : sumtibus Joan. Joach. Beyeri [etc.], 1776-1780. - 7 dl. ; 21 cm (8-o) - Note: I-VI. Commentarius. [VII.] Index.
0691610
JBRAR: QUA.538
Water, Johan van de.
Joannis van de Water Observationum juris Romani libri tres : in quibus multa juris civilis capita emendantur et explicantur ac nonnulla aliorum auctorum loca illustrantur. - Trajecti Batavorum : apud Guilielmum van de Water, 1713. - XXIV, 380 p. ; 20 cm (4-o)
0920210
JBRAR: QUA.539
Tractaet civiel : inhoudende over de duysent questien, controversien ende decisien ; ghecolligeert uut verscheyde doctoren inde rechten ende uut de Latijnsche inde Neder-Duytsche tale overgheset ende ghestelt inde alphabetische ordre door Beernt van Zutphen .... - Tot Utrecht : gedruckt voor Jan van Doorn, 1631. - IV, 167 p. ; 20 cm (4-o)
0691582
JBRAR: QUA.540
Westenberg, Johannes Ortwinus.
Joannis Ortwini Westenbergii Principia juris secundum ordinem Institutionum imp. Justiniani ; in usum auditorum vulgata. - Ed. 3a auctior. - Harderovici : apud Johannem Moojen, 1759. - XXXII, 349, III p. ; 21 cm (8-o) - Note: Doorschoten ex. met aantekeningen in handschrift.
0688242
JBRAR: QUA.541
Alethophilus Eleutherius (pseud. van Eilardus Wilhelmus Uchtman).
Onderzoek van het gevoelen van den heere professor van der Mark, benevens der tegenwerpingen tegen het zelve ingebracht ... / door Alethophilus Eleutherius. - Groningen : by Lubbartus Huisingh, 1767.
0551820
JBRAR: QUA.542
Goclenius, Eduard Frantz.
De crimine concussionis, in specie circa officiales in subditos = Von Dwang und Druck der Beampte wider die Unterthane ; sub moderamine Eduardi Frantz Goclenii ... submittit Theodorus Ericus Altrogge. - Rinthelii : Enax, 1723. - 62 p. ; 20 cm - Note: Disputatie.
0235372
JBRAR: QUA.543
Arumaeus, Dominicus.
Discursuum academicorum de jure publico, in quibus de re monetali, conciliis, arcanis politicis, statuum omnium juribus et privilegiis, aliisque materiis tractatur / a Dominico Arumaeo editum. - Jenae : typis et sumptibus Johannis Beithmanni, 1623. - 367 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Aanwezig: vol. 5.
0358972
JBRAR: QUA.544
Beck, Johann Jodocus.
Tractatus de jure limitum : worinnen von Setzung der Gränz-, Mark- und Gütterstein, deren Bezeichnung, ... gehandelt wird ... = Von Recht der Gränzen und Marksteine ; hrsg. von Joh. Jodoco Beck. - Nürnberg [etc.] : Lochner, 1729. - 21 cm
0235363
JBRAR: QUA.545
Beier, Adrianus.
Convenientia fori cum schola : de advocatorum in amanuenses ephoria ... / [scripsit] Adrianus Beier. - Jena, 1691.
0597988
JBRAR: QUA.546
Berg, Günther Heinrich von.
Juristische Beobachtungen und Rechtsfälle ; grösstentheils in der Göttingischen Juristenfacultät und in der K. Justizcanzley zu Hannover gesammelt und hrsg. von Günther Heinrich von Berg. - Hannover : Hahn, 1802-1810. - 4 dl. ; 22 cm
0166483
JBRAR: QUA.547
Struve, Georg Adam.
Dolus bonus advocati ; praeside Georgio Adamo Struven ... publice defendet autor Johann Georg Brem. - Jenae : typis Gollnerianis, 1679. - 20 cm (4-o) - Note: Proefschrift Jena.
0924781
JBRAR: QUA.548
Müller, Peter (1640-1696).
De jure columbarum = Vom Tauben-Recht / sub praesidio Petri Mülleri ... disputavit Johannes Fridericus Brendel. - Jenae : literis Gollnerianis, 1706. - 22 cm (4-o) - Note: Proefschrift Jena 1685.
0691653
JBRAR: QUA.549
Binder, Friedrich.
De jure albergariae, sive von der Atzungs Gerechtigkeit ; quam ... eruditorum examini subjicit Fridericus Binder. - Argentorati : literis Johannis Welperi, 1668. - IV, 52, IV p. ; 18 cm (4-o) - Note: Proefschrift Straatsburg.
0691657
JBRAR: QUA.551
Boehmer, Justus Henning.
De jure circa libros improbatae lectionis ; quam ... praeside Just. Henning. Böhmero ... publico eruditorum examini submittit Joannes Adolphus Bucherus. - Halae Magdeburgicae : litteris Joannis Grunerti, 1726. - VIII, 75, I p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Halle.
0691656
JBRAR: QUA.552
Boehmer, Justus Henning.
De exceptione praejudiciali ejusque usu in caussis criminalibus ; quam praeside Justo Henningio Boehmero ... eruditorum examini subjicit auctor Joannes Georgius Buchholtz. - Halae Magdeburgicae : typis Joannis Friderici Grunerti, 1739. - VI, 71, III p. ; 21 cm (4-o) - Note: Proefschrift Halle.
0691652
JBRAR: QUA.553
Kraus, Johann Gottfried.
De eo, quod justum est, circa nuptias personarum diversae religionis = Ob ungleicher Religions-Verwandten Heyrathen recht seyn? ; quam praeside Jo. Godofredo Krausio ... tuebitur responsurus autor Fridericus Benedictus Carpzovius. - Wittebergae : prelo Hakiano, 1735. - 64 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Proefschrift Wittenberg.
0691655
JBRAR: QUA.554
Carpzovius, Fridericus Benedictus.
Frid. Bened. Carpzovii Commentatio de eo, quod in jure proedriae ridiculum est = Vom dem was beym Rangstreit lächerlich ist ; et de jure proedriae naturali. - Vitembergae : prelo Hakiano, 1753. - 70 p. ; 20 cm (4-o)
1110395
JBRAR: QUA.555
Burgund, Nikolas von.
Nicolai Burgundi Quae de jure fecit opera omnia. - Ed. ultima / elucidatione juridica, juris statutarii aucta. - Bruxelles : apud Petrum de Dobbeleer, 1700. - XIV, 505, XLV, II, 112, VIII p. ; 21 cm (4-o) - Note: De Elucidatio juridica met eigen titelblad en paginering.
0691581
JBRAR: QUA.556
Cocceji, Samuel von.
Samuelis de Cocceji Introductio ad Henrici L. B. de Cocceji Grotium illustratum : continens dissertationes prooemiales XII, in quibus principia Grotiana circa jus naturae, per totum opus dispersa, ad justam methodum revocantur .... - Lausannae : sumptibus Marci-Michaelis Bousquet et sociorum, 1759. - XVI, 672, 59 p. ; 26 cm (4-o)
0703344
JBRAR: QUA.557
Cocceji, Samuel von.
Samuelis de Cocceji, Henr. fil., Jus civile controversum : ubi illustriores juris controversiae breviter et succincte deciduntur ... : opus ad illustrationem Compendii Lauterbachiani, cujus seriem quoque sequitur, compositum. - Francofurti [etc.] : sumptibus Johannis Godofredi Conradi, 1727-1729. - 2 dl. ; 22 cm (4-o)
0886490
JBRAR: QUA.558
Deckherr, Johannes.
Consultationum forensium libri duo : in quorum altero pax civili religioni Germanorum monasterii et Osnabrugae data ..., et porro discursus de periculis justitiae supremae sub interregnis ... Johannis Deckherri. - Wezlariae : typis et impensis Georgii Ernesti Winckleri, 1722. - 21 cm (4-o) - Note: De onderdelen, w.o. Discursus de periculis ..., elk met eigen titelblad en paginering.
0886548
JBRAR: QUA.559
Favre, Antoine (1557-1624).
Antonii Fabri De erroribus pragmaticorum et interpretum iuris Chiliadis pars .... - Coloniae Allobrogum : sumptibus Samuelis Crispini, 1609-1613. - 4 dl. (2 bd.) ; 25 cm - Note: I-II. Editio postrema, 1613.
0311076
JBRAR: QUA.560
Gravina, Giovanni Vincenzo.
Jani Vincentii Gravinae Opera, seu Originum juris civilis libri tres ; quibus accedunt De Romano Imperio liber singularis, ejusque orationes et opuscula Latina ; recensuit et adnotationibus auxit Gottfridus Mascovius. - Lipsiae : apud Joh. Frid. Gleditschii B. filium, 1737. - LII, 702, XXII p. ; 23 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS: 2 bd..
0886397
JBRAR: QUA.561
Fritsch, Ahasver.
Ahasveri Fritschi Tractatus de districtu universitatis agrorum civitatis vel pagi, vulgo Fluhr-Recht ; accessit discursus juridicus de jure pratorum, Wiesen-Recht. - Jenae [etc.] : sumptibus Martini Mülleri [etc.], 1670. - 19 cm (4-o)
0853292
JBRAR: QUA.562
Hackmann, Jodocus.
De jure Albinagii ... ; ... publicae censurae submittit Jodocus Hackmann. - Argentorati : literis Johannis Welperi, 1668. - 56 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift.
0691571
JBRAR: QUA.563
Henning, Justus.
Dissertatio de dominio litis ; quam ... praeside Justo Henningo ... benevolae eruditorum disquisitioni submittit auctor respondens Georg. Theophilus Harrer. - Halae Magdeburgicae : literis Joh. Christ. Zahnii, 1709. - II, 57, I p. ; 20 cm (4-o) - Note: Proefschrift Halle.
0889618
JBRAR: QUA.565
Heimburg, Martin von.
Exercitatio politica de maiestatis civilis autoritate et officio circa sacra ; quam praeside Hermanno Conringio ... defendet Martinus ab Heimburg. - Helmestadi : typis Henningi Mulleri, 1645. - 21 cm - Note: Dissertatie Helmstadt.
0361022
JBRAR: QUA.565
Heineccius, Johann Gottlieb.
Elementa juris civilis secundum ordinem pandectarum ; commoda auditoribus methodo adornata a Jo. Gottl. Heineccio. - Ed. 10a prioribus auctior multo atque emendatior. - Lipsiae : apud Franc. Wilh. Jos. Metternich, 1767. - 2 dl. ; 20 cm (8-o)
0703373
JBRAR: QUA.566
Heineccius, Johann Gottlieb.
Historia juris civilis Romani ac Germanici : qua utriusque origo et usus in Germania ex ipsis fontibus ostenditur, commoda auditoribus methodo adornata, multisque observationibus haud vulgaribus passim illustrata ; auctore Jo. Gottl. Heineccio. - Ed. emendata / observationibusque aucta studio Joan. Dan. Ritteri, cui editioni nunc demum accedunt notae ad historiam juris Justinianei et Germanici, nec non historiae juris Gallicani epitome. - Argentorati : apud Joan. Gothofr. Bauerum [etc.], 1751. - XLIV, 1148, LX ; 18 cm (8-o)
0886663
JBRAR: QUA.567
Heineccius, Johann Gottlieb.
Joh. Gottl. Heineccii Academische Reden über desselben Elementa juris civilis secundum ordinem Institutionum. - Franckfurth [etc.] : bey Wolfgang Ludwig Springs sel. Erben [etc.], 1748. - XIV, 962, XLVIII p. ; 22 cm (4-o)
0886528
JBRAR: QUA.568
Heineccius, Johann Gottlieb.
Jo. Gottl. Heineccii Recitationes in elementa juris civilis secundum ordinem Institutionum ; accedit Jo. Christ. Gottl. Heineccii Commentarius de vita, fatis ac scriptis beati parentis auctior, emendatior. - Ed. 2a, priore longe adcuratior. - Leovardiae [etc.] : apud H. A. de Chalmot [etc.], 1773. - 625 p. : ill. ; 21 cm (8-o)
0184653
JBRAR: QUA.569
Jellinghausen, Bernhard Heinrich.
Disputatio juridica de executione in cadavere delinquentis = Von Bestraffung des Missethäters nach seinem Tode ; quam praeside Johanne Klein ... submittit Bernh. Henr. Jellinghausen. - Vittebergae : ex officina Hakiana, 1738. - II, 57 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Proefschrift Wittenberg. 1699.
0938671
JBRAR: QUA.570
Hommel, Karl Ferdinand.
Caroli Ferdinandi Hommelii Litterature juris. - Ed. 2a, adeo reformata ut fere novum opus videri possit. - Lipsiae : Fritsch, 1779. - XII, 366, XXXIII p. : ill. ; 20 cm
0331936
JBRAR: QUA.571
Jens, Joannes.
Joannis Jensii Stricturae juris Romani redintegratae ; accedit: I. Demonstratio, pandectas et codicem Justiniani, hodie exstantes Latine, ex versione Graeca esse traductos. II. Ulterior ton basilikon notitia et plurima emendatio. - Rotterodami : typis Jani Danielis Bemanni, 1740. - LXXIII, 655, XXV p. ; 25 cm (4-o)
0924149
JBRAR: QUA.572#2
Pühel, Johann Leonhard von.
Tractatus juridicus de tutelis electorum, principum, aliorumque S. Romani Imperii statuum ; conscriptus ... à Joh. Leonhardo a Pühel .... - Jenae : apud Petrum Brösseln, typis Samuelis Krebsii, 1669. - 20 cm - Note: Ex. Rechtsgesch. gebonden bij: Georg Adam Struve. Evolutiones controversiarum in syntagmate juris civilis.
0464581
JBRAR: QUA.572 NB: CON
Struve, Georg Adam.
Georgii Adami Struvii Evolutiones controversiarum in syntagmate juris civilis, ab ipso olim in Academia Jenensi adornato, comprehensarum necnon resolutiones dubiorum et textuum obstantium ibi allegatorum ... ; adjecti sunt duo indices .... - Jenae : typis et sumtibus Johannis Nisii, 1669. - 20 cm
0464580
JBRAR: QUA.573
Eynden, Egbertus van den.
Dissertatio juridica inauguralis de injusto Pontii Pilati judicio / quam ... eruditorum examini submittit Egbertus van den Eynden. - Trajecti ad Rhenum : apud Alexandrum van Megen, 1729. - II, 16, IV p. ; 25 cm (4-o) - Note: Proefschrift Utrecht. - Note: AB: F qu 400 *XLVIII* 10.
0889628
JBRAR: QUA.574
Keuchenius Driessen, Robertus.
Specimen historico-juridicum inaugurale, sistens originem et caussas privilegiorum, quae liberis utriusque sexus competunt in successione parentum ad art. XLIX lib. III juris Omlandici ; quod ... ex auctoritate Gualtheri Forsten Verschuir ... eruditorum examini submittit Robertus Keuchenius Driessen. - Groningae : apud Petrum Doekema, 1782. - IV, 43, I p. ; 22 cm (4-o) - Note: Proefschrift Groningen.
0924759
JBRAR: QUA.575
Klugkist, Henricus.
Henrici Klugkistii De veris duellorum limitibus, sive Vom Kampff-Recht ; iterum edita cum commentario atque praefatione de nobilibus Germanis jure belli instructis, et appendicibus ... Joan. Petri de Ludewig ab Augusto Rudolpho Jesaia Bünemanno. - Halae Salicae : ex officina Hendeliana, 1736. - VIII, 128 p. ; 22 cm - Note: Eerder verschenen als proefschrift Utrecht 1727.
0464557
JBRAR: QUA.576#2
Koch, Johann Christoph (1732-1808).
Jo. Christoph. Koch Programma de Innocentii III. P. R. collectione decretalium prima inter antiquas tertia cod. ms. Membran. Biblioth. Acad. Giessensis ; quo Jo. Georg. Frider. Rumpel et Joan. Justi Lehr sollemnia inauguralia indicit. - Giessae : literis Braunianis, [ca. 1770]. - 16 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel. - Note: Proefschrift Giessen.
0874892
JBRAR: QUA.576#3
Koch, Johann Christoph (1732-1808).
Observationes selectae de jure revolutionis s. recadentiae ; quas ... praeside Jo. Christoph. Koch ... publicae procerum Academiae disquisitione sujicit auctor Carolus Fridericus Lutherus. - Giessae : apud Jo. Jac. Braun, [ca. 1770]. - VI, 38 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874893
JBRAR: QUA.576#4
Koch, Johann Christoph (1732-1808).
Jo. Christoph. Koch Programma de breviario extravagantium Bernardi circae cod. ms. Membran. Biblioth. Acad. Giessensis ; quo Caroli Friderici Lutheri Dissertationem inauguralem de jure revolutionis s. recadentiae ... et reliquia sollemnia inauguralia indicit. - Giessae : literis Braunianis, 1772. - 12 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874894
JBRAR: QUA.576#5
Buff, Christoph Ludwig Wilhelm.
Commentationis juris publici Hassiaci de conducendi jure serenissimorum Hassiae landgraviorum per Wetteravium pars prior et generalis, observationes de conductu, ejusque in Germania origine et habitu, potiores complexa ; quam ... publicae procerum Academiae disquisitioni subjicit Christophorus Ludovicus Wilhelmus Buff. - Gissae : apud Joannem Jacobum Braun, 1771. - IV, 54 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874895
JBRAR: QUA.576#6
Hoepfner, Ludwig Julius Friedrich.
De effectu restitutionis in integrum quoad fidejussorem dissertatio inauguralis ; quam ... publice defendet Ludovicus Julius Friedericus Hoepfner. - Gissae : typis Joannis Jacobi Braunii, 1771. - IV, 40 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874896
JBRAR: QUA.576#7
Koch, Johann Christoph (1732-1808).
Dissertatio juridica inauguralis de beneficio excussionis tertio hypothecae specialis possessori competente ad Nov. IV et CXII ; quam ... praeside Jo. Christophoro Koch ... publicae procerum Academiae disquisitioni subjicit auctor Gerhardus Julianus Kuihnell. - Giessae : apud Joannem Jacobum Braun, 1771. - 32 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874897
JBRAR: QUA.576#8
Adolphi, Johann Georg.
Dissertatio juridica inauguralis de successione conjugum mutua sive de portione conjugum statutaria juxta ordinationem provincialem Solmensem parte II tit. XXIIX ; quam ... disquisitioni submittit Joannes Georgius Adolphi. - Giessae : ex officina Brauniana, 1770. - VIII, 52 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874898
JBRAR: QUA.576#9
Kortholt, Franz Justus.
Dissertatio inauguralis juridica de advocatia liberarum s. r. i. civitatum monastica ; quam ... moderante Franc. Justo Kortholto publicae procerum Academiae disquisitioni submittit auctor Marcus Tobias Miller. - Gissae : ex officina Brauniana, 1769. - 96 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874899
JBRAR: QUA.576#10
Baumer, Johann Wilhelm.
Dissertatio historico-physica de re Cattorum metallica ; quam praeside Joan. Wilh. Baumer placidae eruditorum disquisitioni submittit respondens Ernestus Justus Theodorus Hoepfner. - Giessae Cattorum : typis Schroederianis, 1769. - 24 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874900
JBRAR: QUA.576#11
Krusse, Karl Julius Hermann Friedrich de.
Tractatio juridica de actione confessoria et negatoria, tam directa quam utili ; auctore Carolo Julio Hermanno Friderico de Krusse. - Giessae : litteris Jo. Christ. Schröderi, 1758. - 40 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874901
JBRAR: QUA.576#12
Kortholt, Franz Justus.
Dissertatio inauguralis de rescissione transactionis ob reperta nova instrumenta ; quam ... praeside Francisc. Justo Kortholto ... publico procerum Academiae examini subjicit auctor Carolus Theophilus Wilhelmus Meyer. - Giessae : ex officina Brauniana, 1756. - VIII, 74, II p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874902
JBRAR: QUA.576#13
Bayn, Franz Joachim.
De recognitione et diffessione manus alienae ; ... disputat Franciscus Joachimus Bayn. - Giessae : typis Eberh. Henr. Lammers [etc.], 1750. - 62 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874903
JBRAR: QUA.576#14
Kortholt, Franz Justus.
Dissertatio inauguralis juridica de pactis dotalibus secundum jus commune et statutum Francofurtense consideratis ; quam ... praeside Franc. Justo Kortholto ... publico procerum Academiae examini submittet auctor Georgius Wilhelmus Buck. - Gissae : ex officina Brauniana, 1768. - VIII, 56 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874904
JBRAR: QUA.576#15
Kahl, Ludwig Martin.
Commentatio de exceptione suspecti judicis admisso in caussis justitiae recursui ad comitia i. r. g. universalia non adhibenda nec ulli statuum voto opponenda ; quam praeside Ludovico Martino Kahlio ... publicae disquisitioni submittet Joannes Justus Uhrhan. - Gottingae : typis Abrami Vandenhoeck, 1747. - IV, 94, II p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874905
JBRAR: QUA.576#16
Binder, Nikolaus.
Dissertatio juris Germanici inauguralis de statu rusticorum servili ejusque probatione ; quam ... publico procerum Academiae examini submittit Nicolaus Binder. - Giessae : apud Joannem Jacobum Braun, 1765. - 40 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874906
JBRAR: QUA.576#17
Koch, Johann Christoph (1732-1808).
Dissertatio inauguralis juridica de foro heredis ; quam ... praeside Jo. Christoph. Koch ... defendet auctor Carolus Fridericus Seiferheld. - Gissae : ex officina Braunia, 1765. - XII, 48 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874907
JBRAR: QUA.576#18
Koch, Christoph Ludwig.
Dissertatio juridica inauguralis de jure oppignorationum imperialium, speciatim in civitatibus imperialibus occurentium = Von Reichs-Pfandschaften auf Reichs-Städten ; quam ... publico et sollemni procerum Academiae examini submittit Christoph. Ludov. Koch. - Gissae : typis Eberh. Henr. Lammers, 1744. - 44 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874908
JBRAR: QUA.576#19
Kortholt, Franz Justus.
Dissertatio inauguralis juridica de jure salarii advocatorum in concursu creditorum ; quam ... praeside ... publico procerum Academiae examini sujicit auctor Joannes Georgius Fester. - Gissae : apud Joannem Jacobum Braun, 1764. - 48 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874909
JBRAR: QUA.576#20
Hallwachs, Johann Conrad.
Theses inaugurales disquisitioni majori praemissae de judiciis centenae et provincialibus = Von Centh- und Landgerichten ; quas ... defendet Joh. Conrad. Hallwachs. - Gissae : typis E. H. Lammers, 1743. - 16 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874910
JBRAR: QUA.576#21
Breitenbach, Georg Christoph.
Dissertatio inauguralis juridica de matrimonio allophylorum, sive personarum diversae religionis ; quam ... placido procerum Academ. examini submittit Ge. Christoph. Breitenbach. - Giessae : Eberh. Henr. Lammers, 1740. - IV, 36 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874911
JBRAR: QUA.576#22
Mahl, Johann Friedrich.
Dissertatio juridica de actionis editione per libellum, secundum jus commune et Francofurtense reformatum ; quam praeside Joh. Friderico Mahl publice defendendam suscipiet Joh. Isaac Moors. - Giessae-Hassorum : typis Eberh. Henr. Lammers, 1732. - 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874912
JBRAR: QUA.576#23
Meyer, Ludwig Jakob.
Dissertatio inauguralis juridica de montibus pietatis, vulgo von Leyh-Häusern ; quam ... publico procerum Academiae examini submittit Ludov. Jacobus Meyer. - Giessae : typis Eb. H. Lammers, 1739. - VI, 56 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen. - Note: Gebonden bij: De pecunia demendum credita ... / quam praeside J. C. Koch examini submittit J. G. F. Rumpel.
0874913
JBRAR: QUA.576 NB: CON
Koch, Johann Christoph (1732-1808).
Dissertatio inauguralis juridica de pecunia demendum credita privilegiata et non privilegiata ; quam ... praeside Jo. Christoph. Koch ... publico procerum examini submittit Joannes Georgius Fridericus Rumpel. - Gissae : apud Joannem Jacobum Braun, 1772. - 32 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Giessen.
0874194
JBRAR: QUA.577
Wildvogel, Christian.
De jure embryonum = Von ungebohrner Kinder-Rechte ; praeside Christiano Wildvogel publico eruditorum examini submittit Jo. Ernestus von der Lage. - Recusa (?) : [s.n.], 1735. - 23 cm (4-o) - Note: Proefschrift 1693.
0691654
JBRAR: QUA.578
Bruckner, Wilhelm Hieronymus.
De vexationis odio in jure = Wie verhast es im Rechten sey, wenn man dem andern zum Verdruss was vornimmt ; quam ... praeside Guiliel. Hieron. Brucknero ... publicae eruditorum disquisitioni submittit Wolfgangus Andreas Majer. - Jenae : litteris Mullerianis, 1720. - 41, VII p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Jena.
0691650
JBRAR: QUA.579
Marck, Frederik Adolf van der.
Frederici Adolphi van der Marck Commentatio de jure Groninganorum consuetudinario maxime fictitio .... - Groningae : apud Hajonem Spandaw, 1762. - IV, 28 p. ; 21 cm (8-o)
0298611
JBRAR: QUA.580#2
Marck, Frederik Adolf van der.
Fred. Adolphi van der Marck Oratio inauguralis de gloria dei, suprema naturae lege .... - Lipsiae [etc.] : Weidmann et Reich [etc.], 1764. - 53 p. ; 21 cm - Note: Gebonden bij: F. A. van der Marck. Commentatio de jure Groninganorum consuetudinario maxime fictitio.
0298610
JBRAR: QUA.580#3
Marck, Frederik Adolf van der.
Fred. Adolphi van der Mark Theses juris ecclesiastici protestantium universalis. Adjectae sunt theses, quas in Acd. Groningo-Omlandica publice defenderunt praestantissimi domini .... - Ed. 2a emendatior. - Groningae : apud Hajonem Spandaw, 1768. - 21 cm - Note: Gebonden bij: F. A. van der Marck. Commentatio de jure Groninganorum consuetudinario maxime fictitio.
0298609
JBRAR: QUA.580#4
Hovingh, Feddo.
Feddonis Hovingh dissertatio politico-juridica qua disquiritur Num et quatenus prudentiae conveniat civili, in rempublicam Groninganam jus recipere peregrinum, praesertim romanum. - Groningae : apud Hajonem Spandaw, 1765. - XVIII, 147 p. ; 21 cm - Note: Proefschrift Groningen. - Note: Gebonden bij: F. A. van der Marck. Commentatio de jure Groninganorum consuetudinario maxime fictitio.
0298603
JBRAR: QUA.580#5
Brief van een Groninger rechtsgeleerde, over zekere dissertatie [van Feddo Hovingh] onlangs te Groningen uitgegeven aangaande de vrage, of 't met de goede staatskunde overeenkome, in de Groninger rechtbanken vreemde, en byzonder de Roomsche wetten, te gebruiken; waar in de argumenten door den heere prof. van der Marck byeengebracht, onpartydig onderzogt, en zedig wederlegt worden. - Groningen [etc.] : Spandaw [etc.], 1765. - VI, 95 p. ; 21 cm - Note: Gebonden bij: F. A. van der Marck. Commentatio de jure Groninganorum consuetudinario maxime fictitio.
0298600
JBRAR: QUA.580#6
Urbanus Hilarius (pseud. van ...).
Antwoord op den brief van den naamlozen Groninger rechtsgeleerden over de dissertatie door Dr Feddo Hovingh onlangs te Groningen uitgegeven, aangaande de vrage, of en hoe verre het met de goede staatkunde overeen kome, in de Groninger rechtbanken vreemde en byzonderlyk de Roomsche wetten aan te nemen? .... - Amsterdam [etc.] : G. de Groot [etc.], [ca. 1765]. - II, 144 p. ; 21 cm - Note: Gebonden bij: F. A. van der Marck. Commentatio de jure Groninganorum consuetudinario maxime fictitio. - Note: Hierna ingebonden: Theses quas sub praesidio Fr. Ad. van der Mark in Acad. Groningo-Omland defenderunt praestantissimi domini quorum nomina hisce addita sunt.
0298617
JBRAR: QUA.580 NB: CON
Marck, Frederik Adolf van der.
Frederici Adolphi van der Marck Commentatio de jure Groninganorum consuetudinario maxime fictitio .... - Groningae : apud Hajonem Spandaw, 1762. - IV, 28 p. ; 21 cm (8-o)
0298611
JBRAR: QUA.581
Mosheim, Johann Lorenz.
Jo. Laurentii a Mosheim Commentationes et orationes varii argumenti ; collegit nonnullas ex schedis perill. auctoris recensuit et praefatus est Jo. Petrus Miller. - Hamburgi : sumtibus Christiani Wilh. Brandt, 1751. - LXXX, 648, VIII p. ; 19 cm (8-o)
0691579
JBRAR: QUA.582
Menntzel, Johannes Christianus.
De resignatione juris civitatis = Von Auffkündigung des Bürger-Rechts / offert Johannes Christianus Menntzel. - Halae Magdeburgicae : typis Christiani Henckelii, 1699. - II, 110 p. ; 20 cm - Note: Proefschrift Halle.
0327749
JBRAR: QUA.583
Meulen, Willem van der.
Exercitationes in titulum digestorum de justitia et jure, et historiam Pomponii de origine juris, et omnium magistratuum et successione prudentium ; auctore Wilhelmo vander Muelen. - Trajecti ad Rhenum : apud Guilielmum vande Water, 1723. - XXVIII, 741 p. ; 25 cm (4-o)
0913768
JBRAR: QUA.584 EX (1)
Ockel, Andrea.
Tractatus juridicus de praescriptione immemoriali, praesertim rerum domanialium et regalium principum, itemque rerum ecclesiasticarum, mensalium, praelatorum Germaniae / scripsit Andrea Ockel. - Halae Magdeburgicae, 1707.
0858716
JBRAR: QUA.584 EX (2)
Ockel, Andrea.
Tractatus juridicus de praescriptione immemoriali, praesertim rerum domanialium et regalium principum, itemque rerum ecclesiasticarum, mensalium, praelatorum Germaniae / scripsit Andrea Ockel. - Halae Magdeburgicae, 1707.
0858716
JBRAR: QUA.585
Patru, Olivier.
Oeuvres diverses de Mr Patru : contenant ses plaidoyers, harangues, lettres et vies de quelques-uns de ses amis. - 3me éd, augm. de plusieurs plaidoyers, de remarques sur la langue françoise, et d'autres pieces qui n'ont pas encore paru. - Paris : David, 1714. - VIII, 668, II p. ; 25 cm
0165314
JBRAR: QUA.586
Philipp, Johann.
Johannis Philippi Tractatus de subhastationibus : ad usum practicum utriusque fori, potissimum Saxonici directus, hactenus a multis desideratus ; jam vero ex beati collectoris mss. recognitus, quamplurimis locis necessariis ac statutis novissimis, nec non celeberrimorum dicasteriorum praejudiciis, indiceque locupletissimo illustratus ac noviter editus a Friderico Philippo. - Lipsiae : sumtibus Johannis Grossii [etc.], 1688. - XII, 548, XLVIII p. ; 19 cm (4-o)
0691621
JBRAR: QUA.587
Pütter, Johann Stephan.
Joannis Stephani Pütteri De instauratione Imperii Romani sub Carolo M. et Ottone M. facta ejusque effectibus : specimen juris publici et gentium medii aevi. - Goettingae : apud Viduam Abrahami Vandenhoek, 1784. - XX, 268, XII p. ; 22 cm (8-o)
0691622
JBRAR: QUA.588
Pufendorf, Samuel von.
S. Pufendorfii De officio hominis et civis secundum legem naturalem libri duo ; cum observationibus Ev. Ottonis et Gottl. Gerh. Titii, cum supplementis et observationibus Gerschomi Carmichaelis et annotationibus Gottl. Sam. Treueri ; accedit Gerschomi Carmichaelis appendix continens theses ethicas ; adjectae sunt cl. Barbeyracii observationes, nec non epistola censoria anonymi in hoc Pufendorfii compendium cum ejusdem Barbeyracii animadversionibus. - Lugduni Batavorum : apud Sam. et Joh. Luchtmans, 1769. - 2 dl. XVI, 1043 p. ; 21 cm (8-o)
0922102
JBRAR: QUA.589
Hoheisel, Daniel Friedrich.
Specimen meditationis philosophicae de mercatu corporum humanorum, cujus apud Rom. mangonium species erat, vulgo Vom Menschen-Handel ; quod ... publico placidoque eruditorum examini submittunt praeses Daniel Fridericus Hoheisel et respondens Johannes Abrahamus Rivinus. - Lipsiae : litteris Schedianis, 1720. - 20 cm (4-o) - Note: Proefschrift Leipzig.
0924740
JBRAR: QUA.590
Schachern, Christoph Hartmann.
Defensor judicialis ; disputatione inaugurali ... propositus et defensus a Christophoro Hartmanno Schachern. - Lipsiae : typis Viduae Henningi Coleri, 1662. - 18 cm (4-o) - Note: Proefschrift Leipzig.
0927538
JBRAR: QUA.591
Wahl, Johann Friedrich.
Dissertatio juridica inauguralis de jure et judiciis communitatum, quae veniunt sub nomine Marcarum in Wetteravia = Von Marcken und Maercker Gedingen in der Wetterau ; ... praeside Jo. Fried. Wahl ... publice disputata ab auctore Philippo David Schazmann. - Gottingae : typis Abram Vandenhoeck, 1746. - IV, 60, XXIII p. ; 20 cm (4-o) - Note: Proefschrift Göttingen.
0874915
JBRAR: QUA.592
Schilter, Johann (1632-1705).
Io. Schilteri Institutiones juris feudalis Germanici et Langobardici ; accedunt Io. Gottl. Heineccii in easdem animadversiones. - Berolini : sumtu Io. Andr. Rudigeri, 1742. - VIII, 152, VIII p. ; 21 cm
0239837
JBRAR: QUA.593
Schöpffer, Theodosius.
Theodosii Schoepfferi Tractatus de jure braxandi consummatissimus ; adiecta est ob affinitatem Joh. Ottonis Taboris De jure cerevisiario .... - Jenae : Bielck, 1714. - XVI, 491, XXXIII p. ; 21 cm
0310339
JBRAR: QUA.594
Schütze, Gottfried (1719-1784).
De cruentis Germanorum gentilium victimis humanis liber unus / auctore Godofredo Schütze. - Lipsiae : apud Jo. Christianum Langenhemium, 1743. - XII, 124, XV p. ; 22 cm - Note: Ook verschenen als proefschrift Leipzig 1741.
0464599
JBRAR: QUA.595
Schuback, Jacobus.
Vom Strandrechte : Jacob Schubacks Abhandlung vom Rechte des Strandes ; aus dem Lateinischen übers. ; hrsg. von Johann Christian Greilich. - Hamburg : gedruckt von Jeremias Conrad Piscator [etc.], 1767-1781. - 2 dl. : ill. ; 20 cm (4-o) - Note: Oorspr. verschenen als proefschrift Göttingen. - Note: Thl. 2: Verbesserungen und Zusätze nebst Beylagen und Kupfer zum ersten Theil.
0688158
JBRAR: QUA.596
Siccama, Sybren.
Sibrandi Tetardi Siccama De judicio centumvirali lib. II ; iterum recensuit, animadversionibus et opusculis, argumentum illustrantibus, auxit Carolus Fridericus Zepernick. - Halae : Hendel, 1776. - XVI, 462 p. ; 21 cm
0166485
JBRAR: QUA.597
Sperlette de Montguyon, Bartholomaeus Johannes.
De praesumptione furoris atque dementiae ; praeside Christiano Thomasio ... defendet Bartholomaeus Johannes Sperlette de Montguyon. - Halae Magdeburgicae : [s.n.], 1719. - IV, 64 p. ; 21 cm - Note: Proefschrift Halle.
0472175
JBRAR: QUA.598
Schuback, Jacobus.
De jure littoris = Vom Strand-Rechte / defendet Jacobus Schuback. - Gottingae : Vandenhoeck, 1750. - VI, 22 p. ; 19 cm - Note: Proefschrift Göttingen.
0232925
JBRAR: QUA.599#2
Strube, David Georg.
David Georg. Struben Accessionum ad Commentationem de jure villicorum pars I, cui subjungitur tractatio de bonis meierdingicis. - Brunsvigae [etc.] : sumtu viduae Ludolphi Schroederi, 1739. - VIII, 324, XII p. ; 21 cm - Note: Gebonden bij: David Georg Strube. Commentatio de jure villicorum.
0464583
JBRAR: QUA.599 NB: CON
Strube, David Georg.
David. Georg. Struben Commentatio de jure villicorum vulgo von Meyer-Recht .... - Ed. 2a longe auctior / adjecta est observationum juris et historiae Germanicae decas. - Hildesiae : sumtu et typis Justi Henningi Matthaei, 1735. - XXIV, 380, 280 p. ; 21 cm
0464582
JBRAR: QUA.600
Sutorius, Johann Eberhard.
De substitutione reciproca ejusque a jure adcrescendi discrimine ; praeside Joanne Hartwich Reutero ... disseret auctor responsurus Joannes Eberhardus Sutorius. - Halae Magdeburgicae : typis Joannis Christiani Hilligeri, 1750. - 46, VI p. ; 20 cm (4-o) - Note: Proefschrift Halle.
0938682
JBRAR: QUA.601
Thesaurus juris civilis, sive succincta explanatio Compendii digestorum Schützio-Lauterbachiani : continens non solum Lauterbachii emendatiorem, sed et exquisitiores notas excellentissimorum JCtorum ... ; accessit praeter marginalia, index rerum et verborum locupletissimus curante Johan. Henr. Mollenbecio. - Lemgoviae : typis et impensis Henrici Wilhelmi Meyeri, 1717. - XXX, 1711, CLIII p. ; 24 cm (4-o)
0924083
JBRAR: QUA.602
Thomasius, Christian.
Dissertatio juridica de non rescindendo contractu conductionis ob metum spectrorum, vulgo: Ob die Furcht vor Gespenster Miethe breche? ; quam ... anno MDCCXI habuit Christianus Thomasius. - Halae Salicae : ex officina Hendeliana, 1742. - II, 46 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Proefschrift Berlijn 1711.
0927550
JBRAR: QUA.603
Witte, Michael.
An legum juris Justinianei sit frequens and exiguus usus practicus in foris Germaniae / submittet Michael Witte. - Halae Magdeburgicae : Salfeld, 1724. - VIII, 135 p. ; 19 cm - Note: Proefschrift Halle.
0299334
JBRAR: QUA.604
Verpoortenn, Johannes Burcardus.
Jo. Burcardi Verpoortenn Schediasma de investitura allodiorum, ejusdemque originibus, usu et auctoritate praesente : in qua secundum jus gentium privatum atque Teutonicum singula excutiuntur .... - Coburgi : typis Maurit. Hagen, 1715. - XIV, 141, I p. ; 20 cm (4-o)
0691647
JBRAR: QUA.605
Ziegler, Caspar.
Caspari Ziegleri Rabulistica sive de artibus rabulariis dissertatio. - Dresdae : sumptibus Michaelis Güntheri, 1685. - VIII, 175 p. ; 19 cm (4-o)
0924814
JBRAR: QUA.606
Bouwens, Andreas (ca. 1600-na 1646).
Juris justitiaeque usus et abusus : exemplis et documentis ex omni aevo demonstrati ; per Andream Bouwens ; opus non tantum synedris, omnibusque nomothetis, sed et concionatoribus utilissimum. - Leodii : ex officina typographica Henrici et Joannis Mathiae Hoviorum, 1654. - XXXII, 465, XIV p. ; 20 cm (4-o)
0876137
JBRAR: QUA.607
Damhoudere, Joost de.
Praxis rerum civilium opus absolutissimum : praetoribus consulibus magistratibus et officiariis utilissima ac necessaria ; auctore Jodoco Damhouderio ; illustrata modo, et aucta annotationibus perpetuis, ad theoriam, simul et praxin resolutivis, Nicolai Thuldaeni. - Antverpiae : apud Gasparem Bellerum, 1617. - [LII], 682, [XXVI] p. ; 26 cm (4-o)
0371018
JBRAR: QUA.608
Damhoudere, Joost de.
Praxis rerum civilium, praetoribus, propraetoribus, consulibus, proconsulibus, magistratibus, reliquisque id genus justitiariis ac officiariis, in quacunque republica forensem administrationem assumentibus, apprime utilis et necessaria, cum nonnullis iconibus, materiae subjectae convenientibus / auctore Iodoco Damhouderio. - Antverpiae : ex officina Joannis Belleri, apud Viduam, 1596. - 472 p. ; 21 cm (8-o)
0371021
JBRAR: QUA.609
Bechmann, Johann Volkmar.
Dissertatio inauguralis de privilegiis mulierum = Von den weiblichen Frey- und Gerechtigkeiten ; quam ... praeside Joh. Volk. Bechmann ... publico eruditorum examini submittit Johann David Feyerabend. - Jenae : typis Johannis Nisii, 1669. - IV, 124 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Proefschrift Jena.
0876135
JBRAR: QUA.610
Rodenburch, Christiaan van.
Christiani Rodenburgii Tractatus de jure conjugum : in quo de viri in uxorem potestate, eorumque obligationibus, judiciis, mutuis gratificationibus, bonorum communione, pactisque dotalibus, illustriores controversiae, ad usum fori patrii, vicinarumque regionum expenduntur ; cum tractatione praeliminari De jure, quod oritur ex statutorum, vel consuetudinum discrepantium conflictu. - Trajecti ad Rhenum : apud Gisbertum Zylium [etc.], 1653. - XXVI, 358, XXIV p. ; 21 cm (4-o)
0475189
JBRAR: QUA.611
Wagner, Johann Georg.
Meditatio juridica de divortio et convictus conjugalis separatione : vulgo: von der Scheidung zu Tisch und Bett ; auctore Jo. Georg. Wagnero. - Halae Magdeburgicae : sumptibus Jo. Christophori Krebsii, 1723. - 76 p. ; 19 cm (4-o)
0691570
JBRAR: QUA.612
Barels, Jeronimo Mattheus.
Aanmerkingen over het zoogenaemd enkel en dubbel verband : waerby de gronden van het aesdoms- en schependoms-recht of erv-volginge in Holland worden nagespoord en tevens verscheide van deszelves aloude gebruiken en costumen opgehelderd / door J. M. Barels. - Amsterdam : Pieter Meijer, 1772.
0592598
JBRAR: QUA.613
't Boeck der zee-rechten : inhoudende dat hoochste ende oudtste Gotlantsche water-recht, dat de gemeene kooplieden ende schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy ... ; ... als mede de Instructie ende ordonnantie voor de commissarissen van de zee-saecken t'Amstelredam .... - Op nieuw verm. ende verb.. - t'Amsterdam : gedruckt by Anthony Jacobsz, 1645. - VIII, 158, X p. ; 21 cm (4-o) - Note: Zeerechten ... en de Instructie ende ordonnantie met eigen titelblad, resp.: Zee-rechten, dat is: dat hooghste ende outste Gotlantsche water-recht ...; en: Instructie ende ordonnantie voor commissarissen van de zee-saecken.
0212089
JBRAR: QUA.614#2
Weytsen, Quintijn.
Een tractaet van avarien : dat is: gemeyne contributie vande koopmanschappen ende goederen indien schepe bevonden, om te helpen dragen 't verlies van eenige kooplieden ofte schippers goeden, gewillighlijck gebeurt om lijf, schip ende goet te salveren ; gemaeckt by Quintyn Weytsen. - t'Amsterdam : by Abel van der Storck, 1678. - 20 cm (4-o) - Note: Onderdeel van: 't Boeck der zee-rechten ....
0906117
JBRAR: QUA.614#3
Nieuwe ende naerdere gecorrigeerde lyste van de gemeene middelen, die door ordre van de Hooge ende Mogende Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlantsche Provincien geheven sullen worden, van alle inkomende ofte uytgaende waren ende koopmanschappen, soo te water als te lande, aenvanckelijck met den eersten Mey 1655. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1687. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: 't Boeck der zee-rechten .... - Note: Ook verschenen in: Recueil van alle de placaten ..., betreffende de admiraliteyten, convoyen, licenten ende verdere zee-saecken, dl. 1.
0212093
JBRAR: QUA.614#4
Lyste, gemaeckt by de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien, waer op ende waer naer ontvangen ende gecollecteert sal worden een per cento op de uytgaende ende twee op de inkomende goederen, waren ende koopmanschappen .... - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1680]. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: 't Boeck der zee-rechten .... - Note: Ook verschenen in: Recueil van alle de placaten ..., betreffende de admiraliteyten, convoyen, licenten ende verdere zee-saecken, dl. 1.
0212092
JBRAR: QUA.614#5
Copye, tol-rolle in den Orizond, voor d'onderdanen der Geunieerde Nederlandtsche Provincien. - t'Amsterdam : [s.n.], 1647. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: 't Boeck der zee-rechten .... - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tol-rolle in den Orisondt ....
0212091
JBRAR: QUA.614#6
Ordonnantie ende instructie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, beroerende het stuck van de pilotage ende aenkleven van dien, waer nae alle aengenomen lootsluyden op Vlielandt ende ter Schellingh haer sullen hebben te reguleren. - t'Amsterdam : by Abel van der Storck, 1675. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: 't Boeck der zee-rechten ....
0212090
JBRAR: QUA.614#7
Ordonnantie ende instructie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, beroerende het stuck van de pilotage ende aenkleven van dien, waer nae alle aengenomen lootsluyden op Huysduynen, Helder, Petten, Calansoge, Texel ende ander plaetsen daer ontrent haer sullen hebben te reguleren. - t'Amsterdam : by Abel van der Storck, 1675. - 20 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: 't Boeck der zee-rechten ....
0906147
JBRAR: QUA.614 NB: CON
't Boeck der zee-rechten : inhoudende dat hooghste ende oudtste Godtlantsche water-recht, dat de gemeene kooplieden ende schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy ... ; ... noch een korte Instructie ende ordonnantie voor de commissarissen t'Amstelredamme van de zeevaert ; in deze laetste dr. noch verm. met een nieuwe ordonnantie van 't pael-geldt, en het Tractaet van avarijen, gemaeckt by Quintijn Weytsen .... - t'Amsterdam : by Abel van der Storck, 1678. - VIII, 144, VIII; XVI p. ; 20 cm (4-o) - Note: Zeerechten ... en Instructie ende ordonnantie ... met eigen titelblad, resp.: Zee-rechten, dat is: dat hoogste ende oudste Gotlandtsche water-recht ...; en: Extract uyt het register van de willekeuren der stadt Amsterdamme ...; Quintijn Weytsen, Tractaet van avarijen, heeft bovendien eigen paginering en is afzonderlijk beschreven.
0212088
JBRAR: QUA.615
Bort, Pieter.
Tractaet verklarende hoe dat de Hollantsche leenen by uytterste-wille ende versterferven ; beschreven by P. Bort. - In 'sGraven-Hage : voor Johannes Verhoeve, 1649. - VIII, 136 p. ; 20 cm (4-o)
0876141
JBRAR: QUA.615
Notable poincten diemen useert inden Leen-Hove van de graefflyckheyt van Hollant ..., mitsgaders eenighe formulieren van acten, volgens de welcke dat de Hollandtsche leenen gemeenlijck werden uytgegeven .... - In 'sGraven-Hage : voor Johannes Verhoeve, 1649. - 53 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: P. Bort, Tractaet verklarende hoe dat de Hollantsche leenen ....
0876142
JBRAR: QUA.616
Émérigon, Balthazard Marie (1716-1785).
Traité des assurances et des contrats à la grosse / par Balthazard Marie Émérigon. - Marseille : Mossy, 1783. - 2 dl.
0697776
JBRAR: QUA.617
Feltman, Gerhard.
Gerh. Feltman Jus georgicum, de inclusione animalium, aliisque rei agrariae argumentis. - ed. novissima, auctior et correctior. - Coloniae Agrippinae : Schlebusch, 1736. - VIII, 273, XV p. ; 23 cm
0377345
JBRAR: QUA.618
Galvani, Marcaurelio.
M. Aurelii Galvani De usufructu dissertationes variae ; tractatibus nonnullis per occasionem intercisae ... Quibus Justinianicum jus partim ad antiqua principia, cum Romanae, tum Atticae sapientiae revocatur, partim multiplici usu veterum historiarum illustratur ; ed. nova emendatior. - Tubingae : Cotta, 1788. - VIII, 614, LXV p. ; 23 cm
0166488
JBRAR: QUA.619
Glins, Taco van.
Aenmerckingen ende bedenckingen over de zee-rechten, uyt het placcaet van koninck Philips, uytgegeven den lesten Octobris 1563 ... / in 't licht uytg. door Taco van Glins. - Tot Amsterdam : by Joost Pluymer, 1665. - X, 139 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Ex. ERF-III-Tja gebonden bij: Johan Tjassens. Zee-politie der Vereenigde Nederlanden.
0212103
JBRAR: QUA.620#2
't Boeck der zee-rechten : inhoudende dat hooghste ende oudtste Gotlantsche water-recht, dat de gemeene koop-lieden ende schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy ..., als mede de Instructie ende ordonnantie voor de commissarissen van de zee-saken t'Amstelredam. - Op nieuws verm. ende verb.. - Tot Middelburgh : gedruckt by François Kroock, 1664. - VIII, 158, VIII p. ; 21 cm (4-o) - Note: Zee-rechten ... en Instructie ende ordonnantie ... elk met eigen titelblad, resp.: Zee-rechten, dat is: dat hooghste ende oudtste Gotlandtsche water-recht ...; en: Instructie ende ordonnantie voor commissarissen van de zee-saken. - Note: Gebonden bij: Johan Tjassens. Zee-politie der Vereenigde Nederlanden.
0212102
JBRAR: QUA.620#3
Weytsen, Quintijn.
Een tractaet van avarien : dat is: gemeene contributie van de koopmanschappen ende goederen in den schepe bevonden, om te helpen dragen 't verlies van eenige koop-lieden ofte schippers goeden, gewillighlijck gebeurt om lijf, schip ende goedt te salveren ; gemaeckt by Quintyn Weytsen ; van nieuws oversien ende met passagien van rechten, rechts-geleerden, edicten, placcaten, ordonnantien, statuten etc., beneffens eenige noodige observantien bevestight ende verrijct door S. V. L. [=Simon van Leeuwen]. - Tot Middelburgh : gedruckt by François Kroock, 1663. - 21 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Johan Tjassens. Zee-politie der Vereenigde Nederlanden. - Bibl.: Van Doorninck 1, 580.
0725456
JBRAR: QUA.620#4
Glins, Taco van.
Aenmerckingen ende bedenckingen over de zee-rechten, uyt het placcaet van koninck Philips, uytgegeven den lesten Octobris 1563 ... / in 't licht uytg. door Taco van Glins. - Tot Amsterdam : by Joost Pluymer, 1665. - X, 139 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Ex. ERF-III-Tja gebonden bij: Johan Tjassens. Zee-politie der Vereenigde Nederlanden.
0212103
JBRAR: QUA.620#5
Statuten, keuren en ordonnantien voor de commissarisen over de buytenlants-vaerders naer de rivieren en steden van Rouaen, St. Valerie, Londen, Bremen, Hamburgh, de Eyder, etc.. - t'Amsterdam : by Hendrick en Dirck Boom, 1673. - 67, IV p. ; 21 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Johan Tjassens. Zee-politie der Vereenigde Nederlanden.
0212104
JBRAR: QUA.620#6
Advysen, certificatien ende gewysdens, rakende het vergoeden van de schade, die de binnelandtze schepen malkanderen komen aan te doen. - Den 2den dr., verm. ende verb.. - t'Amsterdam : gedrukt voor Hendrick ende Dirck Boom, 1670. - 63 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: Johan Tjassens. Zee-politie der Vereenigde Nederlanden.
0212105
JBRAR: QUA.620 NB: CON
Tjassens, Johan.
Zee-politie der Vereenigde Nederlanden ; vertoont in een tafel, ende in twee boecken beschreven door Johan Tjassens, waer achter gevoecht zijn eenige saecken tot onderrechtinge en kennisse, tot de politie dienende. - In 's Graven-Hage : by Johan Vely, 1669. - XLVIII, 391 p. ; 20 cm (4-o)
0212101
JBRAR: QUA.621
Maestertius, Jacobus.
Jacobi Maestertii Exercitatio juridica : continens quaestionum de jure primogeniturae centuriam singularem. - Lugduni Batavorum : apud Philippum de Cro-y, 1652. - 21 cm (4-o)
0706273
JBRAR: QUA.622
Les loix civiles dans leur ordre naturel ; [par Jean Domat]. - 2nde éd., rev. et corr.. - [La Haye] : [Adriaen Moetjens], 1695. - 3 dl. ; 19 cm (8-o)
0691563
JBRAR: QUA.623
Molloy, Charles.
De jure maritimo et navali : or, A treatise of affaires maritime, and of commerce / by Charles Molloy. - 3rd ed., much enl.. - London : printed for Thomas Passenger, 1682. - XX, 302 p. ; 20 cm (8-o)
0375848
JBRAR: QUA.624
Muelen, Johannes Andreas van der.
Dissertatio juridica circa fideicommissum in testamento illustrissimi d. comitis Joannis Wolphardi de Brederode ... / conatus est Johan. Andreae vander Muelen. - Ultrajecti : apud Guiljelmum van de Water, 1689. - XV, 189 p. ; 19 cm (8-o)
0874174
JBRAR: QUA.625#2
Advysen, certificatien ende gewysdens, rakende het vergoeden van de schade, die de binnelandtse schepen malkanderen aan doen. - Den 5den dr., verm. ende verb.. - Tot Amsterdam : by Jan en Dirk Boom, 1739. - 63 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Onderdeel van: Nederlants see-rechten, averyen en bodemeryen ... (Ex. J oct 1096 en RGS-GS: Amsterdam 1730; ex. L qu 745: Amsterdam 1764.).
0546915
JBRAR: QUA.625 NB: CON
Nederlants see-rechten, avaryen en bodemeryen : begrepen in de gemeene costumen van der see, de placcaten van keiser Karel den vijfden 1551, en koning Filips den II. 1563, 't Tractaet van Quintijn Weijtsen van de Nederlantsche avarijen, ende daerenboven in eene Verhandelinge nopende het recht der Hollantsche bodemeryen ; verklaerd met aent., ook met keurige bijl., en 't laetste nieuw-gemaekt door Adriaen Verwer. - De 3de dr., verm. en verb. / zynde hierby gevoegt: Advysen, certificatien ende gewijsdens, rakende het vergoeden van de schade, die de binnenlandtsche schepen malkanderen aandoen. - Tot Amsterdam : by Jan Boom, 1730. - XXVIII, 274, VI; 63 p. ; 21 cm (4-o) - Note: 'Advysen, certificatien ende gewijsdens ...' is afzonderlijk beschreven.
0874165
JBRAR: QUA.626
Nederlandts versterf-recht, waer na de erf-goederen sonder testament in de 7 Vereenighde Provintien worden verdeelt ; samen gestelt door D. I. B. [= Joan Blasius?] ; idem 'tRechte gebruyk om in te stellen alderhande contracten .... - t' Amsterdam : by Michiel de Groot, 1680. - VIII, 112 p. ; 19 cm (4-o) - Note: 'tRechte gebruyk ... is afzonderlijk beschreven; zie: Oeffeninge van alderhande formulieren .... - Bibl.: De Kempenaer 113.
0853341
JBRAR: QUA.626
Oeffeninge van alderhande formulieren om contracten, huwelijckse voorwaerden, testamenten, uytersten-willen, obligatien, koop- en huur-cedullen, etc. te leeren in stellen ; door V. D. M. [= Dirck Heymansz van der Mast]. - t'Amsterdam : by Michiel de Groot, 1680. - 19 cm (4-o) - Note: Onderdeel van: Nederlandts versterf-recht ....
0862307
JBRAR: QUA.627 EX (1)
Nederlants see-rechten, avaryen en bodemeryen : begrepen in de gemeene costuimen vander see, de placcaten van keiser Karel den vijfden 1551, en koning Filips den II. 1563, 't Tractaet van Quintyn Weitsen van de Nederlantsche avaryen, ende daerenboven in eene Verhandelinge nopende het recht der Hollantsche bodemeryen ; verklaerd met aent., ook met keurige bijl., en 't laetste nieuw-gemaekt door Adriaen Verwer. - De 2de dr., verm.. - Tot Amsterdam : by Jan Boom, 1716. - XII, 282, VI p. ; 20 cm (4-o) - Note: Eerder verschenen o.d.t.: 't Boeck der zee-rechten ....
0874164
JBRAR: QUA.627 EX (2)
Nederlants see-rechten, avaryen en bodemeryen : begrepen in de gemeene costuimen vander see, de placcaten van keiser Karel den vijfden 1551, en koning Filips den II. 1563, 't Tractaet van Quintyn Weitsen van de Nederlantsche avaryen, ende daerenboven in eene Verhandelinge nopende het recht der Hollantsche bodemeryen ; verklaerd met aent., ook met keurige bijl., en 't laetste nieuw-gemaekt door Adriaen Verwer. - De 2de dr., verm.. - Tot Amsterdam : by Jan Boom, 1716. - XII, 282, VI p. ; 20 cm (4-o) - Note: Eerder verschenen o.d.t.: 't Boeck der zee-rechten ....
0874164
JBRAR: QUA.628
Neostadius, Cornelius.
De feudi juris scripti Hollandici, Westfrisicique successione ; auctore Cornelio Neostadio. - Hagae : apud Beuckelium Cornelii Nieulandium, 1602. - XVI, 87 p. ; 21 cm (4-o)
0703368
JBRAR: QUA.628
Neostadius, Cornelius.
Observationum feudisticarum decas prima : ex rebus judicatis curiae feudalis ; auctore Cornelio Neostadio. - Hagae : apud Beuckelium Cornelii Nieulandium, 1602. - 50 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Gebonden bij: De feudis juris scripti Hollandici / auctore Cornelio Neostadio. Hagae, 1602.
0703369
JBRAR: QUA.629
Pesters, Nicolaus (prom. 1770).
Specimen juridicum inaugurale de jure maritimo foederati Belgii / quod ... ruditorum examini submittit Nicolaus Pesters. - Trajecti ad Rhenum : ex officina Joannis Broedelet, 1770. - [4], 157, [4] p. ; 25 cm (4-o) - Note: Proefschrift Utrecht.
0471992
JBRAR: QUA.630
Rocco, Francesco.
Franciscus Roccus, deszelfs Merkwaardige aanmerkingen : vervat in twee tractaaten, waar van het eene is handelende over schepen en vragtgelderen, en het andere over assurantien ofte verzekeringen, mitsgaders eenige uytgesogten gewysdens, uyt het Latyn en Italiaans, als mede het Reglement der assurantien en haveryen van de stad Hamburg / uyt het Hoogduyts vert. en met verscheide aanmerkingen en annotatien opgeheldert door Johan Feitama. - Tot Amsterdam : by Francois Changuion, 1737. - XVI, 128, 142, 98, II, 70 p. ; 27 cm (4-o)
0876158
JBRAR: QUA.631
Schorcht, Christian Friedrich.
Die Unfähigkeit der Mantelkinder zur Lehnsfolge / von Christian Friedrich Schorcht. - Jena [etc.] : in der Gollner und Rudolphschen Buchhandlung, 1780. - VIII, 62 p. ; 20 cm (4-o)
0881194
JBRAR: QUA.632
Surland, Johann Julius.
Joh. Julius Surlands Grondt-stellingen van 't Europaeische zee-recht ; uyt het Hoogduytsch vert. door Isaac le Long. - Te Amsterdam : by de wed. S. Schouten, 1751. - XXIV, 173, II p. ; 23 cm (4-o)
0464869
JBRAR: QUA.633 EX (1)
Tooren, Jan Lucas van der.
Het Zuid en Noord-Hollands versterfrecht : met geslachtboomen opgehelderd / door J. L. van der Tooren. - Te Alkmaar : by Hendrik Hartemink, 1789. - VIII, 282, XVIII p. ; 23 cm (8-o) - Note: Voorhandse titel: Voorstellingen van gevallen, welke in de versterfrechten van Zuid en Noord-Holland kunnen voorkomen, nevens de verdeelingswijze van boedels ....
0874162
JBRAR: QUA.633 EX (2)
Tooren, Jan Lucas van der.
Het Zuid en Noord-Hollands versterfrecht : met geslachtboomen opgehelderd / door J. L. van der Tooren. - Te Alkmaar : by Hendrik Hartemink, 1789. - VIII, 282, XVIII p. ; 23 cm (8-o) - Note: Voorhandse titel: Voorstellingen van gevallen, welke in de versterfrechten van Zuid en Noord-Holland kunnen voorkomen, nevens de verdeelingswijze van boedels ....
0874162
JBRAR: QUA.634
Verzameling van casus positien, voorstellingen en declaratien, betrekkelyk tot voorvallende omstandigheden in den koophandel, van tyd tot tyd binnen deeze stad beoordeeld en ondertekend. - Amsterdam : Pieter Hendrik Dronsberg, 1793-1804. - 2 dl. (1 bd.) ; 23 cm (8-o)
0391577
JBRAR: QUA.635
Verwey, Jacob (fl. 1640).
Ars testandi, ofte erf-maeckinghs-konst : dat is, uytbreydinghe over een formulier van een solemneel testament ; uyt de ghemeene rechten ende verscheyden rechts-geleerden in Nederduytsche taele vervaerdight door Jacob Verwey. - Tot Leyden : by Jacob Roels, 1641. - VIII, 193 p. ; 19 cm (4-o)
0874170
JBRAR: QUA.636
Dwerhagen, David.
Dissertatio juridica inauguralis de nullitate jurisjurandi confirmatorii accedentis ad actus invalidos ; quam ... ex auctoritate magnifici rectoris Adam. Mens. Isinck ... publicae solennique disputationi subjicit David Dwerhagen. - Groningae : ex officina Johannis a Velsen, 1712. - II, 59, III p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Groningen. - Note: Titelblad beschadigd.
0874917
JBRAR: QUA.637
Inleydinge tot de practyc : ofte corte instructie, so op de forme van procederen, als op het instellen van alderhande instrumenten, contracten, etc. ; vergadert en in ordre gebraght door G. v. W.[Gerard van Wassenaer] .... - Utrecht : by Dirck van Ackersdyck en Gysbert van Zyll, 1650. - 376 p. ; 20 cm (4-o)
0381781
JBRAR: QUA.638
Wassenaer, Gerard van.
Praktyck judicieel, ofte instructie op de forme van procederen voor hoven ende recht-bancken, so in 't generaal, als in verscheyden particuliere materien meest voorvallende ; daer by gevoeght sijn de voornaemste questien en incidenten op ieder materie passende ; tot dienst en gerief van alle practicyns gestelt door Gerard van Wassenaer. - t'Utrecht : gedruckt by Dirck van Ackersdijck [etc.], 1660. - VIII, 520, XXXI p. ; 20 cm (4-o)
0688214
JBRAR: QUA.639
Wassenaer, Gerard van.
Praktijk judicieel, ofte instructie op de forme en manier van procederen voor hoven en recht-banken, so in 't generael, als in verscheyde particuliere meest voorvallende materien ; daer by gevoegt zijn de voornaemste questien en incidenten op yder materie passende. - In desen dr. seer verm. en verb. en verrijkt met een woorden-boek ... gestelt door Gerard van Wassenaer. - t'Utrecht : gedruckt by Gijsbert van Zijll, 1669. - 2 dl. : ill. ; 19 cm (4-o) - Note: Titel op titelgravure: Praxis judiciaria.
0688215
JBRAR: QUA.640
Wybo, Joannes.
Joannis Wybo fil. Ant. De interrogationibus in jure liber singularis. - Lugduni Batavorum : apud Abrahamum Kallewier, 1732. - X, 189 p. ; 22 cm (8-o)
0874188
JBRAR: QUA.641
Boel, Tobias.
Amstelredams privilegie en poorter-regt : raakende de verbeurte van lyf en goed ter saake van misdaad ; verklaard en in syn volle kragt voorgesteld ... door Tobias Boel, Junior. - T'Amstelredam : by Jan Boom, 1713. - XVI, 408, LIV p. ; 20 cm (4-o)
0824229
JBRAR: QUA.642
Car. Guilhelmi Gaertneri Institutiones iuris criminalis : quibus articuli ordinationis criminalis Caroli V Imp. ordine systematico dispositi exhibentur et iuncto ubique iure Saxonico explicantur in usum lectionum academicarum. - Iam auctae curante Christiano Henrico Breuning. - Lipsiae : Junius, 1765. - XVI, 312, XIV p. ; 18 cm
0303291
JBRAR: QUA.643
Frölich, Johann Christoph.
Joh. Christ. Frölichs v. Frölichsburg Commentarius in Kayser Carl des Fünfften und des H. Röm. Reichs peinliche Halsgerichts-Ordnung : worinnen kurtze, doch gründliche Unterweisung ... ; vorjetzo aber mit dienlichen Additionibus versehen durch Johann Georg Scopp. - Ulm [etc.] : bey Johann Conrad Wohlern, 1759. - 2 dl. (1 bd.) : ill. ; 21 cm (4-o) - Note: De Additiones met eigen titelblad (Ulm, 1759) en paginering.
0688226
JBRAR: QUA.644
Caroli Quinti ... Constitutiones publicorum iudiciorum ; cum jure communi collatae, ex eoque latius declaratae, et utilissimis additionibus, observationibusque practicis illustrate, à Matthia Stephani ; articulorum Carolinarum constitutionum, itemque rerum praecipuarum, elenchus duplex, adiectus est. - Francofurti : typis Egenolphi Emmelii, impensis Petri Kopffii, 1626. - XXVIII, 356, VIII p. ; 22 cm
0311065
JBRAR: QUA.645
Manz, Kaspar.
Commentarius rationalis in criminalem sanctionem Carolinam, vulgo Die peinliche Haltzgerichts Ordnung dictam : quatenus de processu agitur ; ... publice praelectus a Casparo Manzio, nunc autem ... in lucem editus, cum novis remissionibus ad cl. Carpzovii practicam criminalem ; accessit Summa processus criminalis ex eodem commentario extracta et in justum ordinem redacta [a Petro et Joanne Wämpel], item Modus examinandi processum criminalem ... [a Georgio Lueger]. - Francofurti ad Oderam : apud Jobi Wilhelmi Fincelii Haered., 1676. - VIII, 320, XXIV, IV, 52, II, IV, 9 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Summa processus criminalis ..., en: Modus examinandi processum criminalem, elk met eigen titelblad en paginering.
0886366
JBRAR: QUA.646
Quistorp, Johann Christian von.
Johann Christian von Quistorps Grundsätze des deutschen peinlichen Rechts. - 5., verm. und verb. Aufl.. - Rostock [etc.] : Stiller, 1794. - 2 dl. : ill. ; 22 cm
0310823
JBRAR: QUA.647
Gundling, Nicolaus Hieronymus.
Singularia ad legem maiestatis itemque de silentio in hoc crimine ; accurante Nicolao Hieronymo Gundlingio. - Francof. [etc.] : Gross, 1737. - 148 p. ; 23 cm
0311071
JBRAR: QUA.648
Kleinschrod, Gallus Aloys.
G. A. Kleinschrod's Abhandlung von dem Wilddiebstahle : dessen Geschichte, Strafe und Gerichtsstande. - Erlangen : bey Joh. Jakob Palm, 1790. - II, 131 p. ; 19 cm (8-o)
0874175
JBRAR: QUA.649
Recueil de discours sur diverses matieres importantes ; trad. ou comp. par Jean Barbeyrac, qui y a joint un Eloge historique de feu mr. Noodt. - A Amsterdam : chez Pierre Humbert, 1731. - 2 dl. : ill. ; 16 cm (12-o)
0715025
JBRAR: QUA.650
Thomasius, Christian.
Christiani Thomasii Tractatio de crimine magiae = Von dem Verbrechen des Pacts mit dem Teufel. - Francofurthi [etc.] : [s.n.], 1753. - 18 p. ; 21 cm
0461589
JBRAR: QUA.651
Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken, met de daartoe behoorende instructien voor alle openbaare aanklagers, rechtbanken en gerechtshoven in de Bataafsche Republiek ; gearresteerd by decreet van het vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks op den 22. Augustus 1799 .... - In den Haag : ter 'sLands Drukkery, 1799. - II, 567 p. ; 21 cm (8-o) - Note: Voor reg. zie: Joannes van der Linden, Alphabetisch register op de Algemeene manier van procedeeren ....
0876133
JBRAR: QUA.652 NB
Linden, Joannes van der (1756-1835).
Alphabetisch register op de Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken, met de daartoe behoorende instructien ... / door Joannes van der Linden. - Te Leyden : bij A. en J. Honkoop, 1800. - IV, 135 p. ; 21 cm (8-o)
0876134
JBRAR: QUA.653
Ayrault, Pierre.
L'ordre formalité et instruction iudiciaire, dont les anciens Grecs et Romains ont usé e's accusations publiques (sinon qu'ils ayent commencé à l'execution) conferé au stil et usage de nostre France / par Pierre Ayrault. - Èd. 4iesme / rev., corr. et augm. de la dernière main de l'autheur. - à Paris : chez Michel Sonnius, 1610. - X, 646, XXX p. ; 24 cm (4-o)
0236123
JBRAR: QUA.654
Code criminel de l'empereur Charles V, vulgairement apellé la Caroline : contenant les loix qui sont suivies dans les jurisdictions criminelles de l'empire et à l'usage des conseils de guerre des troupes suisses. - Nouv. éd. rev.. - A Bienne : dans la librairie Heilmann, 1767. - XXII, 328 p. ; 19 cm (8-o)
0874948
JBRAR: QUA.655
Stryk, Samuel.
Samuelis Strykii De jure sensuum tractatus : in quo quae in utroque jure de sensibus disposita dilucide explicantur in illustri Academia Brandenburgica decem publicis disputationibus .... - Ed. nova, auctior et corr. / accessit sub finem praecipuarum index. - Francofurti ad Viadrum : impensis Joh. Godofr. Conradi, 1737. - VIII, 516, XLIV p. ; 21 cm (4-o)
0876138
JBRAR: QUA.656
Zanger, Johann (1557-1607).
Joannis Zangeri Tractatus duo : de exceptionibus et quaestionibus seu torturis reorum ; secundum autoris manuscriptum et varias editiones nunc demum accuratissime editi ; accesserunt praeter alia plurima in praefatione memorata notae, marginalia, additiones in utrumque tractatum, nec non dissertatio de natura, inventione et usu exceptionum, opera Henr. Christ. Senckenberg. - Francofurti ad Moenum : apud Johan. Gothofr. Conradi, 1730. - LXIV, 918, XL p. ; 20 cm (4-o) - Note: Bevat tevens: Heinricus de Boden, De usu et abusu torturae.
0688223
JBRAR: QUA.657
Regtsgeleerde verhandelingen over lyfstraffelyke misdaaden ; door een voornaam regtsgeleerde [Johan Jacob van Hasselt]. - Te Amsterdam : by Hendrik Gartman, 1781. - XVI, 254 p. ; 23 cm (8-o) - Bibl.: Van Doorninck 2, 3843.
0874163
JBRAR: QUA.658
Alle de copyen van indagingen : als mede alle de gedichten op de tegenwoordige tyd toepasselyk. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1730]. - [2], 151, 164 p. ; 19 cm (8-o) - Note: Dl. 2 o.d.t.: Vervolg op alle copyen van indagingen, alsmede alle de gedichten op de tegenwoordige tyd toepasselyk. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 849-850.
0495298
JBRAR: QUA.659
Brandt, Geeraert.
G. Brandts Historie van de rechtspleging : gehouden in de jaeren 1618 en 1619 omtrent de dry gevangene heeren Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hoogerbeets, Hugo de Groot. - Te Rotterdam : by Barent Bos, 1708. - VIII, 269, IX p. ; 20 cm (4-o) - Bibl.: Rogge 1.1, 133.
0065194
JBRAR: QUA.660
Houten, Bernardus Albertus van.
Rechtsgeleerd advis, in de zaaken van Reinier Willem Tadema ... eysscher R. O. tegen Heyman Salomon Levy en Heyman Moses Levy van Maarssen ... over het misdaadig vervalscht hebben of hebben doen vervalschen van drie recepissen, uit de geldheffing van 12 April 18 in het committé van justitie te Amsterdam den 26sten Maart 1801 uitgebragt / door B. A. van Houten. - Amsterdam : H. Gartman, 1801. - VIII, 277, 19 p. ; 8-o - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 3890.
0689088
JBRAR: QUA.661
[Proces Rudolf de Mepsche] : [verzameling van authentieke processtukken van de rechtzittingen gevoerd in 1731 en 1732]. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1732]. - 20 cm (4-o)
0656963
JBRAR: QUA.662 EX (1)
Nieuwe en belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging, of verslag van het vermaarde regtsgeding gevoerd in zake Mevrouw Lafarge, geb. Maria Capelle, te Tulle in Frankrijk ; naar echte bescheiden opgemaakt ; [met een voorw. uitg. door K. Fuhri]. - 's-Gravenhage : Fuhri, 1840. - VI, 344 p. : ill. ; 21 cm
0689119
JBRAR: QUA.662 EX (2)
Nieuwe en belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging, of verslag van het vermaarde regtsgeding gevoerd in zake Mevrouw Lafarge, geb. Maria Capelle, te Tulle in Frankrijk ; naar echte bescheiden opgemaakt ; [met een voorw. uitg. door K. Fuhri]. - 's-Gravenhage : Fuhri, 1840. - VI, 344 p. : ill. ; 21 cm
0689119
JBRAR: QUA.663
Doorne-krans voor de hoofden van de twe berugte zwendelaars C. F. Stuten, advt. en notaris in Utrecht, en Adrianus van Bemme, wegens gepleegde schelmeryen, zwendelstukken en andere bedrieglyke valsiteyten : geëxcuteerd voor den stadhuize te Utrecht den 23sten September 1780 ... / [door Horatius de Waarschuwer]. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1780]. - 8 p. ; 21 cm (8-o) - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2420.
0706306
JBRAR: QUA.664
Sententien van den Hove van Holland tegens verscheide persoonen ter saake van gepleegde sodomie, in dato 5 October 1731. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus, 1731. - 72 p. ; 21 cm (4-o) - Bibl.: Knuttel 16816.
0874189
JBRAR: QUA.665 EX (1)
Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen bloedraedt, mitsgaders die van byzondere steden, tegen verscheiden zo edellieden als voornaeme burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provincien, van den jaere 1567 to 1572 ; mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken, spruitende uit deselve sententien, nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift door Jacob Marcus. - Te Amsterdam : by Hendrik Vieroot, 1735. - XXVIII, 484, XVI p. ; 21 cm
0311075
JBRAR: QUA.665 EX (2)
Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen bloedraedt, mitsgaders die van byzondere steden, tegen verscheiden zo edellieden als voornaeme burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provincien, van den jaere 1567 to 1572 ; mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken, spruitende uit deselve sententien, nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift door Jacob Marcus. - Te Amsterdam : by Hendrik Vieroot, 1735. - XXVIII, 484, XVI p. ; 21 cm
0311075
JBRAR: QUA.666
Sententien tegen Christiaan Frederik Stuten en Adrianus Bemme, gepronuncieerd en geëxecuteerd voor den stadhuize te Utrecht, den 23 September 1780. - Te Utrecht : by G. van den Brink Jansz., 1780. - [16] p. ; 21 cm (4-o) - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2419.
0691624
JBRAR: QUA.667
Sommair verhael ofte recueil van vragen en antwoorden, voorgevallen in de examinibus met jr. Osebrandt Jan Rengers van Slochteren ... ; nevens de uytspraeck van sijn Hoogheyt den heere prince van Orange en de gedeputeerden van de H. Staten Generael, en die daer op gevolghde protesten en naedere bewijsen ; waer by gevoeght is de Deductie van 'tgepasseerde met de gemeentsluyden tot Deventer, met de antwoordt van sijn Hoogheydt daer op. - Tot Amsterdam : by Jan Claesz. ten Hoorn, 1677. - 19 cm (4-o) - Note: De beide exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Note: Aan ex. Knuttel 11522 ontbreekt de Deductie van 'tgepasseerde met de gemeentsluyden tot Deventer. - Note: De Deductie van 'tgepasseerde met de gemeentsluyden tot Deventer, met eigen titelblad: Deductie overgegeven van de Heeren Gemeente der stadt Deventer aen syn Hoogheydt de heere prince van Orangie ...; ook verschenen o.d.t.: Deductie voor de Gesworene Gemeente der stadt Deventer .... - Bibl.: Knuttel 11522.
0874191
JBRAR: QUA.668
Stukken betrekkelijk Johannes Knösz, geëxecuteerd te Catwyk aan den Rhyn, den 1. Julij 1803. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1803]. - 17 p. ; 23 cm
0651906
JBRAR: QUA.669
Böhmer, Johann Samuel Friedrich.
Io. Samuel. Frider. de Boehmer ... Meditationes in constitutionem criminalem carolinam ; Accessit vetus ordinatio criminalis Bambergensis, Brandenbergica, Hassiaca. - Nava ed.. - Halae-Magdeburgicae : letteris et impensis Ioan. Iust. Gebaueri, 1774. - ill.
0824366
JBRAR: QUA.670
Voorda, Bavius.Valckenaer, Johan.
Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder en over deszelfs schryven aan de gouverneurs van de Oost- en West-Indische bezittingen van den staat ; door de burgers B. Voorda en J. Valckenaer ; ingelevert ter vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland op den 7. January 1796 en in 't licht gegeven op last derzelve vergadering ; met wederleggende aant. van een Hollandsch rechtsgeleerden [Herman Tollius]. - [S.l.] : [s.n.], 1796. - XII, 274, 62 p. ; 21 cm (8-o) - Bibl.: Knuttel 22714. - Bibl.: Van Doorninck 1, 524.
0876132
JBRAR: QUA.671 EX (1)
Amalry, Jan Samuel.
Beschouwinge der crimineele zaaken / door Jan Samuel Amalry. - Amsterdam : by Petrus Conradi, 1777. - VIII, 103 p. ; 22 cm (8-o)
0367127
JBRAR: QUA.671 EX (2)
Amalry, Jan Samuel.
Beschouwinge der crimineele zaaken / door Jan Samuel Amalry. - Amsterdam : by Petrus Conradi, 1777. - VIII, 103 p. ; 22 cm (8-o)
0367127
JBRAR: QUA.672
Bruneau, Antoine.
Observations et maximes sur les matières criminelles / par A. Bruneau ; avec des remarques tirées des auteurs, conformes aux édits, ordonnances, arrêts et reglemens des cours souveraines ; ouvrage necessaire à tous juges .... - A Paris : chez Guillaume Cavelier fils, 1715. - 2 dl. (1 bd.) : ill. ; 26 cm (4-o)
0691611
JBRAR: QUA.673
Calkoen, Hendrik.
Verhandeling over het voorkomen en straffen der misdaaden, ter beantwoording der vraag, door dit genootschap, om voor den 1 May 1777 te beantwoorden, opgegeeven: Welke zyn de beste schikkingen omtrent het straffen der misdaaden in eene welgestelde maatschappy, met eene byzondere bepaaling op deeze republiek? / door Henricus Calkoen. - Amsterdam : by Gerrit Warnars, 1780. - XXVIII, 346 p. ; 23 cm. - (Verhandelingen van het Genootschap onder de zinspreuk 'Floreant liberales artes' ; dl. 2, stuk 2)
0500081
JBRAR: QUA.674
Clasenius, Daniel.
Danielis Clasenii Commentarius in constitutiones criminales Caroli V. imperatoris : quo declarato cujuslibet articuli genuino sensu ... perspicue traduntur. - Lipsiae : apud Thomam Fritsch, 1718. - IV, 739, XXXIII p. ; 21 cm (4-o)
0876139
JBRAR: QUA.675
Crimineele advysen, door verscheide voornaeme Nederlandsche rechtsgeleerden over gewichtige gevallen ; in 't licht gegeeven met een voorafgaend vertoog over de plicht van een adviseur in crimineele zaeken, mitsgaders de bestaenbaerheid der doodstraffen door Jo. Ms. Barels. - Te Amsterdam : by Hendrik Gartman, 1778. - XXXII, 420, II p. ; 21 cm (4-o)
0876159
JBRAR: QUA.676
Hals oder peinliche Gerichtsordnung Kaiser Carls V. und des H. Röm. Reichs nach der Originalausgabe vom J. 1533 ... ; nebst ... und einer Vorrede ... von Johann Christoph Koch. - 4. verm. Ausg.. - Giessen : Krieger, 1787. - 262 p. ; 20 cm
0384197
JBRAR: QUA.677
Moorman, Johan.
Verhandelinge over de misdaden en der selver straffen ; voor een groot gedeelte opgestelt by Johan Moorman, voorts vervolgt en ten einde gebragt door Johan Jacob van Hasselt ; alles na de hedendaagsche criminele rechtsgeleertheit ingestelt .... - 2de dr.. - Te Arnhem : by Jacob Nyhoff, 1770. - VIII, 384 p. ; 22 cm (4-o)
0874160
JBRAR: QUA.678
Oldekop, Justus.
Contra Dn. Benedictum Carpzovium tractatus duo Justi Oldekops .... - Bremae : typis et sumptibus Jacobi Köhleri, 1664. - XII, 463, XXXIV p. ; 21 cm (4-o)
0691623
JBRAR: QUA.679 EX (1)
Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen, als voornamentlyk aan de zeer beruchte goude tafel, nevens veele hoog gewaardeerde oudheden en dierbare sieraaden, van aloude tyden af in 't hooge autaar van St. Michiels Kerke te Lunenburg geplaatst en bewaart : aslmede aan veele andere der voornaamste kerken te Hamburg, Bronswyk enz, en een groot aantal huisbraaken, listige en behendige ontsluiting van welgesloote huizen en gewelfde kelders, allerwegen in Duitsland gepleegd ; door M. S. H. ; uit het Hoogduits vert.. - Te Amsterdam : by Hendrik Schelte, 1710. - X, 377, XVII p. : ill. ; 22 cm (4-o)
0656982
JBRAR: QUA.679 EX (2)
Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen, als voornamentlyk aan de zeer beruchte goude tafel, nevens veele hoog gewaardeerde oudheden en dierbare sieraaden, van aloude tyden af in 't hooge autaar van St. Michiels Kerke te Lunenburg geplaatst en bewaart : aslmede aan veele andere der voornaamste kerken te Hamburg, Bronswyk enz, en een groot aantal huisbraaken, listige en behendige ontsluiting van welgesloote huizen en gewelfde kelders, allerwegen in Duitsland gepleegd ; door M. S. H. ; uit het Hoogduits vert.. - Te Amsterdam : by Hendrik Schelte, 1710. - X, 377, XVII p. : ill. ; 22 cm (4-o)
0656982
JBRAR: QUA.680
Ambrosini, Tranquillo.
Praxis criminalis sive processus informativus Tranquilli Ambrosini Senollagiensis in sex libros distinctus ; ad modernam praxim redactus a Thoma Scipioni. - Ed. 2a / mendis purgata, et addictionibus illustrata. - Venetiis : Bortoli, 1750. - VIII, 307 p. ; 26 cm
0235358
JBRAR: QUA.681#3
Schorer, Willem.
De jonge practisyn ontmaskerd / door Willem Schorer. - Te Middelburg [etc.] : by Gillissen [etc.], 1777. - 63 p. ; 20 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Willem Schorer. Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk. - Bibl.: Van Alphen 1403.
0462949
JBRAR: QUA.681#4
De valschelyk ontmaskerde jonge practizyn aan allen rechtzinnigen rechtsgeleerden en verstandigen landgenoten, in zyne ware gedaante en beweegredenen nader ontdekt ; door den schryver der Verdediging van de eer der Hollandsche natie ... [L. J. Vitringa]. - In 's Hage : by Johannes Mensert, 1777. - [4], 92 p. ; 20 cm (8-o) - Note: Ex. Rechtsgesch. gebonden bij: Willem Schorer. Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2272.
0462950
JBRAR: QUA.681#5
Gedagten over het samenstel onzer hedendaagsche burgerlyke regtsgeleerdheid ; [door L. P. van de Spiegel]. - Te Goes [etc.] : by Jacobus Huysman [etc.], 1777. - 50 p. ; 20 cm (8-o) - Note: Ex. JB-RAR QUA 681#5 gebonden bij: Willem Schorer. Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk. - Bibl.: Van Alphen 1404.
0462951
JBRAR: QUA.681#6
De jonge practizyn, door eenen beminnaar der waarheid beoordeelt. - Te Utrecht : by J. van Schoonhoven en Comp., 1778. - 28 p. ; 20 cm - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2326.
0462952
JBRAR: QUA.681#7
Schorer, Willem.
Brief aan het rechtsgeleerde genootschap binnen 's Hage, over de uitgaaf van den brief en antwoorden op de XXX. regtsgeleerde vraagen, hun toegezonden / door Willem Schorer. - Te Middelburg [etc.] : by Pieter Gillissen [etc.], 1777. - 26 p. ; 20 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS ERG-VII-Scho gebonden bij: Willem Schorer. Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk. - Note: Ex. RGS-GS ERC-VIII-Rec gebonden bij: Rechtsgeleerde observatien, dienende tot opheldering van verscheide duistere ... passagien uyt de Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgel. van Hugo de Groot, dl. 4. - Bibl.: Van Alphen 1401.
0462953
JBRAR: QUA.681#8
Noodige verdediging tegen zekeren brief van mr. Willem Schorer ... over de uitgaaf van deszelfs antwoorden op de XXX. rechtsgeleerde vraagen ; door een Genoodschap van rechtsgeleerden [Didericus Lulius et al.]. - In 's Gravenhage : by Johannes Mensert, 1777. - 16 p. ; 20 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS ERG-VII-Scho gebonden bij: Willem Schorer. Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk. - Note: Ex. RGS-GS ERC-VIII-Rec gebonden bij: Rechtsgeleerde observatien, dienende tot opheldering van verscheide duistere ... passagien uyt de Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgel. van Hugo de Groot, dl. 4. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2271.
0462954
JBRAR: QUA.681 EX (1)
Schorer, Willem.
Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk / door Willem Schorer. - Te Middelburg [etc.] : by Pieter Gillissen [etc.], 1777. - XVI, 135 p. ; 20 cm (8-o) - Bibl.: Van Alphen 1400a.
0462947
JBRAR: QUA.681 EX (2)
Schorer, Willem.
Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk / door Willem Schorer. - Te Middelburg [etc.] : by Pieter Gillissen [etc.], 1777. - XVI, 135 p. ; 20 cm (8-o) - Bibl.: Van Alphen 1400a.
0462947
JBRAR: QUA.681 EX (3) NB: CON
Schorer, Willem.
Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk / door Willem Schorer. - Te Middelburg [etc.] : by Pieter Gillissen [etc.], 1777. - XVI, 135 p. ; 20 cm (8-o) - Bibl.: Van Alphen 1400a.
0462947
JBRAR: QUA.682
Wittich, Jacob.
Redevoering van Jacobus Wittichius over de onbillykheid en de onnutheid der pynigingen, welke in de rechtbanken gebruikelyk zyn ; uit het Latyn in het Nederduitsch overgezet door Daniel van Damme. - Te Leyden : by Hendrik van Damme, 1736. - IV, 30 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Afscheidsrede Leiden.
0688216
JBRAR: QUA.683
Vermasen, Johannes.
Specimen juridicum inaugurale, sistens animadversiones ad octo priores criminalis ordinationis Noviomagensis articulos / quod ... eruditorum examini submittit Johannes Vermasen. - Trajecti ad Rhenum : apud Abrahamum à Paddenburg, 1788. - [4], 50, [1] p. ; 24 cm (4-o) - Note: Proefschrift Utrecht.
0691649
JBRAR: QUA.684
Blondel, David.
De formulae regnante Christo in veterum monumentis usu : iustas pro regibus maximis Philippo I et II, summaque regum omnium potestate, vindicias complexa diatribe / scripsit D. Blondel. - Amstelodami : apud I. Blaeu, 1646.
0819482
JBRAR: QUA.685
Graswinckel, Dirk (1600-1666).
Theod. I. F. Graswinckelii De jure majestatis dissertatio. - Hagae Comitis : ex officina Theodori Maire, 1642. - XIX, 181 p. ; 19 cm (4-o)
0874173
JBRAR: QUA.686
Meyer, Jonas Daniel.
Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires des principaux pays de l'Europe / par J. D. Meyer. - La Haye [etc.] : Imprimerie Belgique [etc.], 1818-1823. - 6 dl. ; 22 cm - Note: I. Partie ancienne. II-V. Partie moderne. II. Angleterre. III. France, avant la Révolution. IV. Pays-Bas. V. Allemagne, et France depuis la Révolution. VI. Résultats.
0613845
JBRAR: QUA.687
Gedagten over het samenstel onzer hedendaagsche burgerlyke regtsgeleerdheid ; [door L. P. van de Spiegel]. - Te Goes [etc.] : by Jacobus Huysman [etc.], 1777. - 50 p. ; 20 cm (8-o) - Note: Ex. JB-RAR QUA 681#5 gebonden bij: Willem Schorer. Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk. - Bibl.: Van Alphen 1404.
0462951
JBRAR: QUA.688
Struve, Burkhard Gotthelf.
Burc. Gotthelff Struvii Elementa juris feudalis ; quae ex schedis b. auctoris edidit et praelectionum usibus accommodavit Jo. August. Hellfeld. - Jenae : apud Joh. Adam Melchior, 1745. - 2 bd. LXX, 632, 125, III p. ; 19 cm (8-o) - Note: Bevat tevens met eigen titelblad en paginering: Appendix einiger Lehens-actuum und Formuln, wie solche bey verschiedenen Lehns-Höfen bräuchlich und auch sonsten in jure feudali applicables sind. - Note: Doorschoten met kwarto-vellen, met aant. in handschrift.
0874161
JBRAR: QUA.689
Os, Marcus van.
Disputatio juridica inauguralis ad legem Juliam majestatis / quam ... auctoritate ... Johannis Leusden ... eruditorum examini subjicit Marcus van Os. - Trajecti ad Rhenum : ex officinâ Francisci Halma, 1693. - 11, [1] p. ; 24 cm (4-o) - Note: Proefschrift Utrecht.
0688195
JBRAR: QUA.690
Weiland, Jacobus Andries.
Proeve over het al of niet geoorloofde eener openlijke wetenschappelijke beoordeeling der bestaande wetten / door J. A. Weiland. - Amsterdam : Immerzeel, 1810. - VI, 81 p. ; 23 cm - Note: AB: Pamflet 1810-2. - Note: AB: Br *CCLII* 7. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 4285.
0299329
JBRAR: QUA.691
Grimm, Julius.
De historia legis Salicae / scripsit Julius Grimm. - Bonnae : [s.n.], 1848. - Note: Proefschrift Bonn.
0866028
JBRAR: QUA.692
Roth, Paul Rudolf von.
Geschichte des Beneficialwesens von den ältesten Zeiten bis ins zehnte Jahrhundert / von Paul Roth. - Erlangen : Palm und Enke, 1850. - XX, 484 p. ; 24 cm
0394292
JBRAR: QUA.693
Waitz, Georg.
Das alte Recht der Salischen Franken : eine Beilage zur Deutschen Verfassungsgeschichte / von Georg Waitz. - Kiel : Schwers'sche Buchhandlung, 1846. - X, 303 p. ; 22 cm
0170016
JBRAR: QUA.694
Warnkoenig, Leopold August.
Histoire du droit belge, contenant les institutions politiques et la législation de la Belgique sous les Francs / par L.-A. Warnkoenig. - Bruxelles : Société Typographique Belge, 1837. - XII, 203 p. ; 23 cm
0612867
JBRAR: QUA.695
De eer der Hollandsche natie, en van hare wetgevers, rechters, en rechtsgeleerden, met eene zeedige, dog naar den aard der belediginge geschikte vrymoedigheid verdedigd, tegens het vertoog over de ongerymdheid van het zamenstel onser hedendaagsche regtsgeleerdheid en practyck, van Mr. Willem Schorer ; door eenen jongen practizyn [L. J. Vitringa]. - In 'sGravenhage : by Johannes Mensert, 1777. - VIII, 142 p. ; 20 cm (8-o) - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Willem Schorer. Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk. - Bibl.: Van Alphen 1402.
0462948
JBRAR: QUA.696
Hoverlant de Beauwelaere, Adrien Alexandre Marie.
Mémoire sur l'état de la servitude au royaume des Pays-Bas / par Hoverlant de Beauwelaere. - Courtrai : Gambart de Courval, 1819. - 2 dl. ; 24 cm - Note: Dl. 2 o.d.t.: Recueil des notes du Mémoire sur l'état de la servitude au royaume des Pays-Bas.
0612833
JBRAR: QUA.697
Keessel, Dionysius Godefridus van der.
Dionysii Godefridi van der Keessel Oratio de amore patriae in juventute Belgica excitando, prudenterque dirigendo. - Lugduni Batavorum : apud Johannem le Mair, 1774. - IV, 32 p. ; 27 cm (4-o) - Note: Afscheidsrede Leiden.
0169751
JBRAR: QUA.698
Keverberg, Charles Louis Guillaume Joseph de.
Du Royaume des Pays-Bas sous le rapport de son origine, de son développement et de sa crise actuelle, suivi de pièces justificatives / par le baron de Keverberg. - La Haye [etc.] : Lejeune [etc.], 1834. - 2 dl. (3 bd.) ; 24 cm - Note: I. 1-2 Zonder deeltitel. III. Pièces justificatives.
0612854
JBRAR: QUA.699
De staatkundige partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813 ; [door J. de Bosch Kemper]. - Amsterdam : Sijbrandi, 1837. - XXIV, 376 p. ; 22 cm
0574864
JBRAR: QUA.700
Wagenaar, Jan (1709-1773).
Verzameling van historische en politieke tractaaten ; voorheen door Jan Wagenaar uitg.. - Amsterdam : by Yntema [etc.], 1776-1780. - 2 dl. ; 23 cm (8-o)
0017287
JBRAR: QUA.701
Van der Vynckt, Luc Jean Joseph.
Nederlandsche beroerten onder Filips II ; beschreven door L. J. J. van der Vynckt ; met de aanteekeningen der beide onlangs verschenen Brusselsche uitg., alsmede van den Nederduitschen vertaler. - Amsterdam : Sepp, 1823-1826. - 4 dl. ; 24 cm
0612834
JBRAR: QUA.702
Water, Jona Willem te.
Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567 ; uit veele oorspronglijke gedenkstukken saamgest. door Jona Willem te Water. - Te Middelburg : bij Pieter Gillissen, 1779-1796. - 4 dl. ; 21 cm (8-o) - Note: Dl. 1: 2de dr..
0178012
JBRAR: QUA.703
Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen zo voor het algemeen bondgenootschap, als voor het bestuur van elke byzondere provincie, geschikt om het voornaam doelwit aan te toonen, waar toe de poogingen van goede regenten en de requesten van vaderlandlievende burgers moeten strekken. - Te Amsterdam : by Allart, 1784-1786. - 2 dl. ; 21 cm - Note: Auteur: J. H. Swildens. - Bibl.: Van Doorninck 2, 1640. - Bibl.: Knuttel 20853.
0169747
JBRAR: QUA.704
Jonge, Johannes Cornelis de (1793-1853).
Verhandeling over den oorsprong, den voortgang en de hoedanigheid van den invloed des derden staats in de staatsvergaderingen gedurende het hertogelijk en grafelijk bewind, in Braband, Vlaanderen, Holland en Zeeland / door J. C. de Jonge. - Dordrecht : [s.n.], 1824. - 286 p. ; 22 cm. - (Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden ; dl. 1, stk. 1, pp. 1-165)
0384198
JBRAR: QUA.705
Jonge, Johannes Cornelis de (1793-1853).
De Unie van Brussel des jaars 1577 ; naar het oorspronkelijke uitg. door J. C. de Jonge. - 's Gravenhage [etc.] : Allart, 1825-1827. - 2 dl. ; 21 cm - Note: Dl. 2 o.d.t.: Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel des jaars 1577. - Note: Ex. RGESCH: 1 bd.. - Note: Tevens aanwezig bij UB: Fac-simile van de Unie van Utrecht, vervaardigd op 's Lands Steendrukkerij. - 's Gravenhage, 1827. - 4 bladen in plano.
0613850
JBRAR: QUA.706
Scheltema, Pieter.
Hendrik van Brederode te Amsterdam in 1567 : geschiedkundig overzigt uit echte bronnen geput en met authentieke bewijzen gestaafd / door P. Scheltema. - Amsterdam : Portielje, 1846. - 128 p. : ill. ; 24 cm
0462932
JBRAR: QUA.707 EX (1)
Aenmerkingen over de Verklaering der Unie van Utrecht, door den wel-edelen heere en meester Pieter Paulus ; in drie brieven, aen een heer van regeering geschreven door E. H. J. [= François Adriaan van der Kemp]. - Te Alkmaar [etc.] : by de Wed. Maag [etc.], [ca. 1778]. - II, 126 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Voor 4de en 5de brief zie: François Adriaan van der Kemp. Aenmerkingen over de Verklaering .... - Bibl.: Van Doorninck 1, 160.
0166464
JBRAR: QUA.707 EX (2) NB: CON
Aenmerkingen over de Verklaering der Unie van Utrecht, door den wel-edelen heere en meester Pieter Paulus ; in drie brieven, aen een heer van regeering geschreven door E. H. J. [= François Adriaan van der Kemp]. - Te Alkmaar [etc.] : by de Wed. Maag [etc.], [ca. 1778]. - II, 126 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Voor 4de en 5de brief zie: François Adriaan van der Kemp. Aenmerkingen over de Verklaering .... - Bibl.: Van Doorninck 1, 160.
0166464
JBRAR: QUA.707 EX (3)
Aenmerkingen over de Verklaering der Unie van Utrecht, door den wel-edelen heere en meester Pieter Paulus ; in drie brieven, aen een heer van regeering geschreven door E. H. J. [= François Adriaan van der Kemp]. - Te Alkmaar [etc.] : by de Wed. Maag [etc.], [ca. 1778]. - II, 126 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Voor 4de en 5de brief zie: François Adriaan van der Kemp. Aenmerkingen over de Verklaering .... - Bibl.: Van Doorninck 1, 160.
0166464
JBRAR: QUA.708
Kemp, François Adriaan van der.
Aenmerkingen over de Verklaering der Unie van Utrecht door den wel edelen heere en meester Pieter Paulus / in vyf brieven, aen een heer van regeering geschreven door Fr. Adr. van der Kemp. - Te Leyden : by L. Herdingh, 1781. - [VIII, 142, I] p. ; 22 cm (8-o) - Note: Bevat slechts de 4de en de 5de brief; voor brief 1-3 zie: Aenmerkingen over de Verklaering der Unie van Utrecht ... / in drie brieven ... geschreven door E. H. J.. - Note: De paginering en de signaturen zijn een voortzetting van die van: Aenmerkingen over de Verklaering der Unie van Utrecht ... / in drie brieven ... geschreven door E. H. J. (Paginering: pp. 127-269; signaturen: I-R:8).
1478267
JBRAR: QUA.709
Yvoy van Mijdrecht, Max d'.
Verbond en smeekschriften der Nederlandsche edelen / door Max d' Yvoy van Mijdrecht ; verm. met eenige aanteekeningen en verrijkt met bijna alle de facsimilés door G. J. Beeldsnijder. - Utrecht : [s.n.], 1833. - IV, 86 p. - Note: Voor eerdere uitg. zie: M. L. d'Yvoy van Mijdrecht. Bijdragen tot de historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen van de jaren 1565-1567.
0690849
JBRAR: QUA.710
Antwoordt op den brief van den 25. ende 26. April. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1647]. - 8 p. ; 18 cm
0521991
JBRAR: QUA.711
Barueth, Johan.
De grondlegging van Neêrlands Republiek : beschreeven by gelegenheid van Hollands en Zeelands jubel-jaar 1772, of tweehonderd-jarige gedachtenis haarer heuchelyke verlossing van het Spaansche jok in het jaar 1572, onder het wys beleid van Willem den I, prins van Orange ... / door Johan Barueth. - 2de dr.. - Amsterdam, 1781. - ill.
0084164
JBRAR: QUA.712
Bondam, Pieter.
Pieter Bondam, Redevoering over de Unie van Utrecht, ter gelegenheid van derzelver twede eeuwfeest, uitgesproken op den 29. van Louwmaand des jaars MDCCLXXIX / uit het Latijn in 't Nederduitsch vertaald door Rutger Bondam. - Utrecht : Abraham van Paddenburg, 1779. - VI, 178 p. ; 21 cm - Bibl.: Van Alphen 1427.
0396431
JBRAR: QUA.713
Bondt, Nicolaas (1732-1792).
Nicolai Bondt Specimen juris publici Belgici, sive commentarius ad Unionis Ultrajectinae prooemium et capita tria priora / praemissa est historia icti foederis. - Trajecti ad Rhenum : apud Matthaeum Visch, 1756. - XVIII, 123, 22 p. ; 23 cm (8-o) - Note: Bevat tevens met eigen paginering: Appendix instrumentorum, exhibens acta et decreta Ordinum Ultrajectinorum et Magistratus urbis Trajectensis 18, 19, 20 et 30 April 1674.
0874172
JBRAR: QUA.714
Brief van den schrijver der Bedenkingen over het afvorderen van schaavergoeding en andere personele vervolgingen wegens voormaalige niet vaderlandsche gedragingen en denkwijs, aan den burger G. Coopmans, schrijver der Aanmerkingen over voorsch. stuk. - Leeuwarden : bij Cornelis van Sligh, 1795. - 10 p. ; 22 cm
0612830
JBRAR: QUA.715
Consideratien dienende tot bewys dat de Geunieerde Provintien, in krachte van de Unie inden jaere 1579 tot Utrecht opgerecht, verbonden sijn, malkanderen te helpen beschermen, verlossen ende herstellen : met applicatie van 't selvige op de provincie van Overyssel; en dat oock middelerwijle ende gedurende de voorsz verlossinge, ende herstellinge, de gedeputeerden van wegen de ridderschap en edelen vande voorsz provincie van Overyssel, inde respective generaliteyts collegien, in maniere als voor desen behooren te blijven geadmitteert, omme de voorsz verlossinge ende herstellinge te helpen bevorderen. - In 's Gravenhage : by Michiel van Heyningen, 1674. - 16 p. ; 21 cm (4-o) - Bibl.: Knuttel 11215.
0326803
JBRAR: QUA.716
Corte deductie ofte verclaringe van het recht vanden lande van Hollandt ende West-Vrieslandt op't eylandt van Amelandt ; mitsgaders een brief van advis aen d'Heeren Staeten van Hollandt ende West-Vrieslandt geschreven, nopende de superioriteyt van Amelandt. - [S.l.] : [s.n.], 1637. - 20cm (4-o) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Bibl.: Knuttel 4522.
0893601
JBRAR: QUA.717
Duval, Johan Jacob Thomas.
Geschied- en staatkundige verhandeling over het recht verstand der Unie van Utrecht, met betrekking tot de heeren stadhouders van Holland en Zeeland / door J. J. T. Duval ; uit het Latyn vert., en met nadere aanmerkingen van den schryver verrykt. - Te Utrecht : by B. Wild [etc.], 1790. - XX, 184, XLI p. ; 20 cm (8-o) - Note: Oorspr. verschenen als proefschrift Leiden o.d.t.: De vera mente Foederis Trajectina circa gubernatores Hollandiae et Zeelandiae. - Note: Met opdracht in handschrift.
0874169
JBRAR: QUA.718
Fremery, Nicolaus Diedericus Woltherus Petrus de.
Disputatio historico-politica inauguralis de defectione proavorum nostrorum a Philippo II / submittit Nicolaus Diedericus Woltherus Petrus de Fremery. - Groningae : Van Boekeren, 1839. - VI, 148 p. ; 23 cm - Note: Proefschrift Groningen.
0796053
JBRAR: QUA.719
Kluit, Adriaan.
Inwijingsrede over 't recht, 't welk de Nederlanders gehad hebben om hunnen wettigen vorst en heer, Philips, koning van Spanje, af te zweren / door A. Kluit ; uit het Latijn in 't Nederduitsch vert. en met een voorrede, nadere ophelderingen en bijln. verrijkt. - Te Leyden : bij Johannes le Mair, 1779. - 186, 113 p. ; 23 cm - Note: Inaug. rede Leiden.
0572925
JBRAR: QUA.720
Kluit, Adriaan.
Index chronologicus, sistens federa pacis, defensionis, navigationis, commerciorum, subsidiorum, limitum, et alia, ab Ordinibus Reipublicae Belgicae Federatae inita cum gentibus intra et extra Europam ... sive prodromus ad primas lineas historiae federum Belgii Federati / auctore A. Kluit. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem et Joannem Luchtmans, 1789. - XVI, 312 p. ; 25 cm (8-o) - Note: In nieuwe uitg. verschenen als dl. 3 van: Adriaan Kluit. Historiae federum Belgii federati ....
0333955
JBRAR: QUA.721 EX (1)
Kluit, Adriaan.
Primae lineae collegii diplomatico-historico-politici, sistentes vetus jus publicum Belgicum historice enarratum, et ex antiquis monumentis et veteris aevi diplomatibus illustratum / auctore A. Kluit. - Lugduni Batavorum : apud Corn. van Hoogeveen, 1780. - VI, 158, 53 p. ; 23 cm
0298340
JBRAR: QUA.721 EX (2)
Kluit, Adriaan.
Primae lineae collegii diplomatico-historico-politici, sistentes vetus jus publicum Belgicum historice enarratum, et ex antiquis monumentis et veteris aevi diplomatibus illustratum / auctore A. Kluit. - Lugduni Batavorum : apud Corn. van Hoogeveen, 1780. - VI, 158, 53 p. ; 23 cm
0298340
JBRAR: QUA.722
Kluit, Adriaan.
Adriani Kluit Historiae federum Belgii federati primae lineae, in usum auditorum. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem et Johannem Luchtmans, 1790-1791. - 3 dl. ; 23 cm - Note: I-II. Zonder deeltitel. III. Index chronologicus, ... - [Nieuwe uitg.]. - Note: Voor vroegere uitg. van de Index chronologicus zie: Adriaan Kluit. Index chronologicus ....
0333951
JBRAR: QUA.723
Kluit, Adriaan.
Historie der Hollandsche staatsregering tot aan het jaar 1795, of geschied- en staatkundig onderzoek, in welken zin de Staten van Holland, gedurende de republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van 't gansche volk van Holland, of der geheele natie / [door] A. Kluit ; met vele onuitgegeven bijlagen. - Amsterdam : bij Wouter Brave, 1802-1805. - 5 dl. ; 22 cm
0572924
JBRAR: QUA.724
Ontwerpen van de Unie van Utrecht, benevens een lyst van ongedrukte stukken tot de historie van dezelve unie betrekkelyk ; uitg. door Laurens Pieter van de Spiegel. - Te Goes : by Jacobus Huysman, 1778. - XXVIII, 85 p. ; 22 cm (8-o)
0527377
JBRAR: QUA.725
Drie brieven aan A. Kluit behelzende eenige aanmerkingen op deszelfs inwijdings-rede over 't recht 't welk de Nederlanders gehad hebben om hunnen wettigen vorst en heer Philips, koning van Spanje af te zweeren. - Amsterdam : A. Mens [etc.], 1779. - Bibl.: Knuttel 19328.
0846963
JBRAR: QUA.726
Paulus, Pieter (1754-1796).
Verklaring der Unie van Utrecht / door Pieter Paulus ; vooraf gaat de vertaling van 't latynsche werk van N. Bondt, bestaande (behalven de opdragt en voorrede) in de verklaring der inleiding, en van 't eerste, tweede en derde Artikel der Unie van Utrecht. - Utrecht, 1775-1777. - 3 dl. : ill. - Note: Voor register zie: Pieter Paulus. Register op de verklaring der Unie van Utrecht.
0566617
JBRAR: QUA.727
Slingelandt, Simon van.
Staatkundige geschriften ; opgesteld en nagelaaten door Simon van Slingelandt. - Te Amsterdam : by Petrus Schouten, 1784-1785. - 4 dl. (2 bd.) ; 23 cm (8-o) - Note: Zie ook: Vaderlandsche remarques volgens en op de staatkundige geschriften van mr. Simon van Slingelandt ....
0017039
JBRAR: QUA.728
Trotz, Christiaan Henrik.
Jus agrarium foederati Belgii / [auctor:] Christian. Henr. Trotz. - Franequerae : [s.n.], 1751-1754. - 3 dl. ; 27 cm (4-o)
0464864
JBRAR: QUA.729
Dissertatio oratoria de justitia armorum Batavicorum adversus catholicum regem principum suum ; inter duos oratores Batavum et Belgam catholicum accedit tertius cineas pacificus qui pacem cum rege ineundam suadet ; [auctores: Petrus Sodalis, Petrus Clasenius et Gilbertus van Grave] ; stylo Nicolai Vernulaei. - Coloniae Agrippinae : apud Hurtgerum Woringen, 1638. - 19 cm (4-o)
0688197
JBRAR: QUA.730
Verdediging van de eer der Hollandsche natie ; [door E. M. Engelberts]. - 2de, veel verm. dr.. - Amsterdam : by Yntema en Tieboel, 1776. - VIII, 119 p. : ill. ; 22 cm
0611724
JBRAR: QUA.731
Verhandeling van de instelling, instructien, en ampt van den Raad van Staate der Vereenigde Nederlanden ; [door Simon van Slingelandt]. - Te Nymegen [etc.] : by A. van Goor [etc.], [ca. 1750]. - XX, 192 p. ; 23 cm
0388679
JBRAR: QUA.732
Verzameling van onuitgegeevene stukken tot opheldering der vaderlandsche historie ; opgezogt, byeengebragt en met eenige aanmerkingen opgehelderd door Pieter Bondam. - Te Utrecht : by Bartholome Wild, 1779-1781. - 5 dl. ; 23 cm (8-o)
0874157
JBRAR: QUA.733
Verhandeling van de vryheit in den burgerstaet ; [door Levinus Ferdinand de Beaufort]. - 2de dr.. - Te Leyden [etc.] : by Samuel Luchtmans [etc.], 1737. - XIV, 578, XLVIII p. ; 20 cm (8-o) - Note: Zie voor vervolg: Vrymoedige bedenkingen over de vryheid. - Bibl.: Van Doorninck 2, 349 (vgl.).
0183391
JBRAR: QUA.734
Vrymoedige bedenkingen over de vryheid : strekkende tot een vervolg van de Vryheid in den burgerstaat, waar in de natuur van de vryheid, zo wel in 't algemeen, als in alle haare byzondere betrekkingen, uit vaste grondbeginzelen afgeleid, betoogd word ; waar by gevoegd is een volkoome weederlegging van de Schuite en jagt-praatjes, als meede een verdeediging van de Vryheid in den burgerstaat, het leeven van Willem den I. Fredrik Henrik etc., neffens een vertaling van de Latynse gedichten en aanhaalingen, die in die eerste werken gevonden worden. - 2de dr.. - Te Amsterdam : by Arendt van Huyssteen [etc.], 1738. - XVI, 324 p. ; 19 cm (8-o) - Note: Toegeschreven aan Cornelis van Bynkershoek. - Note: Voor vervolg zie: Aanhangsel van de Vrymoedige bedenkingen over de vryheid. - Bibl.: Broekema 1795 (vgl.). - Bibl.: Petit 6152 (vgl.). - Bibl.: Van Doorninck 2, 349.
0874176
JBRAR: QUA.735
Wagenaar, Jan (1709-1773).
Historische verhandeling over de natuur, uitnemendheid en paalen der waardigheid van stadhouder in de Vereenigde Provincien ; geschreeven door Jan Wagenaar ; [uitg. door Pieter Huisinga Bakker]. - Te Amsterdam : by d'Erven P. Meijer [etc.], 1787. - VIII, 160 p. ; 23 cm (8-o) - Bibl.: Broekema 3087.
0874178
JBRAR: QUA.736
Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering representeerende het volk van Nederland. - De Haage. - Note: Voortzetting van: Resolutien van den hoogh mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlandsche Provincien. - Note: Voortgezet als: Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen volks. - Note: Titel varieert.
0785666
JBRAR: QUA.737
Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen volks. - De Haage. - Note: Voortzetting van: Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering representeerende het volk van Nederland.
0785667
JBRAR: QUA.738
Bedenkingen van een waar beminnaar van zijn vaderland, over 't afvorderen van schavergoeding en andere personeele vervolgingen weegens voormalige niet vaderlandsche gedragingen en denkwijs ; [door D. H. B. A.]. - Amsterdam [etc.] : Saakes [etc.], [ca. 1800]. - 16 p. ; 23 cm
0657569
JBRAR: QUA.739#2
Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafse Republiek, behelzende eenige modificatien in de executie in de ordonnantie op den impost op de ronde maat : gearresteerd, den 21sten Mei, 1806. - Den Haag : Staats-drukkerij, 1806. - 6 p. ; 23 cm - Note: Gebonden bij: Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Repub[l]iek, houdende eenige modificatien, opzigtelijk de ordonnantie op het gemaal, 1806.
0322721
JBRAR: QUA.739#3
Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Republiek, behelzende eenige modificatien in de executie der ordonnantie op de Waag : gearresteerd, den 16den Mei, 1806. - Den Haag : Staats-Drukkerij, 1806. - 5 p. ; 23 cm - Note: Gebonden bij: Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Repub[l]iek, houdende eenige modificatien, opzigtelijk de ordonnantie op het gemaal, 1806.
0322723
JBRAR: QUA.739#4
Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Republiek, inhoudende, nadere bepalingen en verordeningen, welke als zoo vele ampliatoire pointen, betreffende den impost op de buitenlandsche grandewijnen, gedisteleerde wateren, rum en likeuren, zullen behooren te worden naargekomen en achtervolgd, immers tot zoo lange deswege nader of anders zal zijn gedisponeerd : gearresteerd, den 21sten Mei, 1806. - Den Haag : Staats-Drukkerij, 1806. - 15 p. ; 23 cm - Note: Gebonden bij: Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Repub[l]iek, houdende eenige modificatien, opzigtelijk de ordonnantie op het gemaal, 1806.
0322727
JBRAR: QUA.739#5
Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Republiek, behelzende eenige modificatien in de executie der ordonnantien op den impost op het zout en de zeep : geärresteerd, den 12den Mei, 1806. - Den Haag : Staats-Drukkerij, 1806. - 8 p. ; 23 cm - Note: Gebonden bij: Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Repub[l]iek, houdende eenige modificatien, opzigtelijk de ordonnantien op het gemaal, 1806.
0322722
JBRAR: QUA.739#6
Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Republiek, bepaalende eenige voorzieningen, betrekkelijk den vervoer en aflevering van turf, in den jaare 1806 verveend : gearresteerd, den 14den Mei, 1806. - Den Haag : Staats-Drukkerij, 1806. - 4 p. ; 23 cm - Note: Gebonden bij: Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Repub[l]iek, houdende eenige modificatien, opzigtelijk de ordonnantie op het gemaal, 1806.
0322725
JBRAR: QUA.739#7
Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Republiek, behelzende eenige modificatien van de ordonnantie op de wijn : gearresteerd den 28sten april 1806. - Den Haag : Staats-Drukkerij, 1806. - 16 p. ; 23 cm - Note: Gebonden bij: Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Repub[l]iek, houdende eenige modificatien, opzigtelijk de ordonnantie op het gemaal, 1806.
0322724
JBRAR: QUA.739#8
Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Republiek, relatief de invoering van het regt van het klein zegel op eenige voorwerpen van handel en weelde, ingevolge hunner hoog mogender publicatie van 2 december 1805 : gearresteerd den 18den april 1806. - Den Haag : Staats-Drukkerij, 1806. - 9 p. ; 23 cm - Note: Gebonden bij: Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Repub[l]iek, houdende eenige modificatien, opzigtelijk de ordonnantie op het gemaal, 1806.
0322728
JBRAR: QUA.739 NB: CON
Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Repub[l]iek, houdende eenige modificatien, opzigtelijk de ordonnantie op het gemaal : gearresteerd den 14den April 1806. - Den Haag : Staats-Drukkerij, 1806. - 12 p. ; 23 cm
0322726
JBRAR: QUA.740
Verzameling van stukken betrekkelijk het herstel van de rechten der ambachts-heeren in de Bataafsche republiek. - Leyden : Honkoop, 1804. - IV, 204 p. ; 23 cm - Note: 1 ex. RGS-GS gebonden bij: Korte verhandeling over de ambachtsheerlijkheeden en derzelver lot ....
0866077
JBRAR: QUA.741
Betoog van, of verhandeling over, de beste wyze, waar op het volk van Amsterdam, (en voorts dat van geheel Nederland) overeenkomstig de vereischten van een welgeordend bestuur, aan den eenen, en tevens overeenkomstig eene behoorlyke uitoeffening der onvervreemdbaare rechten van den mensch in eenen burgerstaat, aan den anderen, kant, deszelvs stem geregeld en spoedig zal kunnen uitbrengen. - Te Amsterdam : by H. van Kesteren, 1795. - XXIV, 162 p. ; 22 cm (8-o)
0475192
JBRAR: QUA.742
Rhoer, Cornelis Willem de.
Cornelii Wilhelmi de Rhoer Oratio pro recta civium institutione, unico libertatis praesidio. - Traiecti Batavorum : ex officina Otton. Johannis van Paddenburg, 1798. - IV, 46 p. ; 27 cm (4-o)
0495291
JBRAR: QUA.743
Swildens, Johan Hendrik.
Godsdienstig staatsboek / door J. H. Swildens. - Amsterdam : Elwe en Werlingshoff, 1803. - 2 dl. : ill. ; 18 cm - Note: I. Kenschets van zaaken, den godsdienst in de Bataafsche Republiek geduurende den revolutionairen oorlog betreffende. Ontwerp van artikelen, aangaande de zorg voor den godsdienst, thans en voortaan, door den staat aan te wenden. II. Over de hoogere doel-einden van den revolutie-oorlog, en deszelfs invloed op de belangen van godsdienst en staat.
0464578
JBRAR: QUA.744
Rogge, Cornelius (1762-1806).
Geschiedenis der staatsregeling voor het Bataafsche volk / door Cornelius Rogge. - Te Amsterdam : bij Johannes Allart, 1799. - XVI, 606 p. : ill. ; 21 cm (8-o)
0011812
JBRAR: QUA.744 EX (2)
Rogge, Cornelius (1762-1806).
Geschiedenis der staatsregeling voor het Bataafsche volk / door Cornelius Rogge. - Te Amsterdam : bij Johannes Allart, 1799. - XVI, 606 p. : ill. ; 21 cm (8-o)
0011812
JBRAR: QUA.745
Volledige verzameling der publicatien van de provisioneele repraesentanten van het volk van Holland en der Staaten Generaal. - Leyden. - Note: Voortgezet als: Volledige verzameling der publicatien van het Provintiaal Bestuur en Provintiaal Committé van Holland en der Nationaale Vergadering representeerende het volk van Nederland.
0791309
JBRAR: QUA.745/746
Volledige verzameling der publicatien van de provisioneele repraesentanten van het volk van Holland en der Staaten Generaal. - Leyden. - Note: Voortgezet als: Volledige verzameling der publicatien van het Provintiaal Bestuur en Provintiaal Committé van Holland en der Nationaale Vergadering representeerende het volk van Nederland.
0791309
JBRAR: QUA.746
Volledige verzameling der publicatien van het Provintiaal Bestuur en en Provintiaal Committé van Holland en der Nationaale Vergadering representeerende het volk van Nederland. - Leyden. - Note: Voortzetting van: Volledige verzameling der publicatien van de provisioneele repraesentanten van het volk van Holland en der Staaten Generaal. - Note: Voortgezet als: Volledige verzameling der publicatien van de Constitueerende Vergadering en het Wetgeevende Lighaam der Bataafsche Republiek.
0791307
JBRAR: QUA.746/747
Volledige verzameling der publicatien van het Provintiaal Bestuur en en Provintiaal Committé van Holland en der Nationaale Vergadering representeerende het volk van Nederland. - Leyden. - Note: Voortzetting van: Volledige verzameling der publicatien van de provisioneele repraesentanten van het volk van Holland en der Staaten Generaal. - Note: Voortgezet als: Volledige verzameling der publicatien van de Constitueerende Vergadering en het Wetgeevende Lighaam der Bataafsche Republiek.
0791307
JBRAR: QUA.747
Volledige verzameling der publicatien van de Constitueerende Vergadering en het Wetgeevende Lighaam der Bataafsche Republiek. - Leyden. - Note: Voortzetting van: Volledige verzameling der publicatien van het Provintiaal Bestuur en Provintiaal Committé van Holland en der Nationaale Vergadering representeerende het volk van Nederland. - Note: Voortgezet als: Volledige verzameling der publicatien voor de ingezetenen der Bataafsche Republiek. - Note: Dl. 1 ook genummerd: dl. 8.
0791310
JBRAR: QUA.748
Volledige verzameling der publicatien voor de ingezetenen der Bataafsche Republiek. - Leyden. - Note: Voortzetting van: Volledige verzameling der publicatien van de Constitueerende Vergadering en het Wetgeevende Lighaam der Bataafsche Republiek. - Note: Dl. 2-16 ook genummerd: dl. 9-23.
0791306
JBRAR: QUA.749#3
Verzameling van stukken betrekkelijk het herstel van de rechten der ambachts-heeren in de Bataafsche republiek. - Leyden : Honkoop, 1804. - IV, 204 p. ; 23 cm - Note: 1 ex. RGS-GS gebonden bij: Korte verhandeling over de ambachtsheerlijkheeden en derzelver lot ....
0866077
JBRAR: QUA.749#4
Memorie ter wederlegging der gronden en redeneringen, vervat bij nadere missive van den Raad der Binnenlandsche Zaaken der Bataafsche Republiek op den 11 April 1804 wegens de zaak der heerlijkheden aan het Staatsbewind geschreven van wegens een groot aantal geinteresseerdens bij Stichtse heerlijkheden aan het Wetgevend Lichaam der Bataafsche Republiek overgegeven : met eenige daartoe behorende bijlagen. - Utrecht : Wild en Altheer, 1805. - [2], 207 p. ; 23 cm - Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Korte verhandeling over de ambachtsheerlijkheeden en derzelver lot, zeedert den jaare 1795. - Note: AB: Pamflet 1804-3. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 4092.
0866806
JBRAR: QUA.749 NB: CON
Korte verhandeling over de ambachtsheerlykheeden en derzelver lot, zeedert den jaare 1795. - Amsterdam [etc.] : Bom [etc.], 1802. - 75 p. ; 23 cm - Note: AB: Pamflet 1802-8. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 3954.
0687844
JBRAR: QUA.750
Over de erkentenis der onafhankelijkheid van België : 31 december ; [door J. R. Thorbecke]. - Leiden : S. en J. Luchtmans, 1830. - Bibl.: Knuttel 25972.
0563405
JBRAR: QUA.751
Thorbecke, Johan Rudolf.
Een woord in het belang van Europa, bij het voorstel der scheiding tusschen België en Holland ; [door Johan Rudolf Thorbecke]. - Leijden : Luchtmans, 1830. - 40 p. ; 22 cm - Bibl.: Knuttel 25972a.
0178038
JBRAR: QUA.752
Becke, Franz Arnold von der.
Von Staatsämtern und Staatsdienern / [von] Franz Arnold von der Becke. - Heilbronn am Neckar : Class, 1797. - XVI, 182, II p. : ill. ; 20 cm
0374504
JBRAR: QUA.753
Deckherr, Johann.
Vindiciae pro veritate et justitia rei jurisque cameralis ... ; in notis et animadversionibus ad Jacobi Blumii Processum cameralem ... ; edidit Johannes Deckherr ; adjecta est ejusdem Dissertat. de cultu jur. camer. cum notis ad ordin. cam. ut et Processus informativus informatus ; indicis necessarii vicem supplebunt argumenta singulis titulis praefixa et ordo materiarum. - Francofurti ad Moenum : sumptibus Gothofredi Seyleri, 1691. - XII, 962, 191, VIII, 104 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Titelblad beschadigd. - Note: Dissertatio de cultu juris cameralis, en: Processus informativus informatus, elk met eigen titelblad en paginering.
0730432
JBRAR: QUA.754
Fischer, Karl Traugott.
Promtuarium juris feudalis specimen II doctrinam de felonia ejusque speciebus, observationibus, rebus judicatis et documentis passim collustratam continens ; auctore Carolo Traugott Fischero. - Lipsiae : Martin, 1802. - XVI, 336 p. ; 20 cm
0326770
JBRAR: QUA.755
Fritsch, Ahasver.
Ahasveri Fritschii Commentatio de feudo solari, vulgo Sonnen-Lehn. - Jenae : Croeker, 1743. - 16 p. ; 20 cm
0692592
JBRAR: QUA.756
Gail, Andreas.
Andr. Gails Observantien van de kayserlyke practyke, rakende so wel de judiciele processen (voornamentlijk der kayserlijke kamere) als der selver saken decisien, item drie tractaten ... ; uyt het Latijn overgeset door A. van Nispen. - Tot Amsterdam : by Louwijs en Daniel Elsevier, 1656. - II, 1072, XIV p. ; 23 cm
0849614
JBRAR: QUA.757
Gaill, Andreas.
Practicarum observationum, tam ad processum judiciarium, praesertim imperialis camerae, quam causarum decisiones pertinentium, libri duo ; De pace publica et proscriptis, sive bannitis imperii, libri II ; De pignatorionibus liber singularis ; De manuum injectionibus, sive arrestis imperii, tractatus ; Andream Gaill congesta et ... in lucem edita. - Ed. postrema / ex ultima recognitione Gualteri Gymnici prioribus omnibus multo auctior et castigatior ... ; cum indice argumentorum, quam rerum verborumque, locupletissimo. - Antverpiae : apud Guilielmum Lesteenium [etc.], 1653. - XXXII, 626, 272, CIV p. ; 21 cm (4-o) - Note: De pace publica ... met eigen paginering.
0730459
JBRAR: QUA.758
Gercken, Philipp Wilhelm.
Vermischte Abhandlungen aus dem Lehn- und teutschen Rechte, der Historie etc. mit archivalischen Original-Urkunden und Siegeln erläutert / [von] Philipp Wilhelm Gercken. - Hamburg [etc.] : Buchenröder und Ritter, 1771. - XVI, 232 p. ; 20 cm
0849609
JBRAR: QUA.759
Hertius, Johann Nikolaus.
Ioannis Nicolai Hertii Tractatus juris publici de statuum imperii R.G. jure reformandi juxta temporum seriem compositionis scilicet Passavinae et pacis Westphalicae ; in supplementum commentationum atque opusculorum Hertianorum denuo recudi curavit et praefatus est Io. Christoph. Koch. - Giessae : Braun, 1771. - XVI, 332, LXXX p. ; 21 cm
0141941
JBRAR: QUA.760
Hüllmann, Karl Dietrich.
Geschichte des Ursprungs der Regalien in Deutschland / von Karl Dietrich Hüllmann. - Frankfurt an der Oder : Akademische Buchhandlung, 1806. - 77 p. ; 20 cm
0326779
JBRAR: QUA.761
Lennep, George.
George Lenneps Abhandlung von der Leyhe zu Landsiedel-Recht worinnen die Landsiedel-Güther nach ihrer Natur und Beschaffenheit gründlich untersucht, und mit den Lehngüthern so wohl, als mit den Meyer- Pacht- Waldrechts und anderen unter mancherley Nahmen vorkommenden Bauern-Güthern in Vergleichung gestellet, auch zugleich viele bisher ungedruckte Leyhebrieffe und andere Archivalische Urkunden in einem besonderen codice probationum beygefügt werden. - Marburg : Müller, 1768-1769. - 2 dl. (1 bd.) ; 22 cm - Note: Codex probationum met eigen titelblad en paginering.
0387194
JBRAR: QUA.762
Meinders, Hermann Adolph.
Dissertatio de judiciis centenariis et centumviralibus, sive criminalibus et civilibus veterum Germanorum, inprimis Francorum et Saxonum, vulgo Von den Cent-Gerichten der alten Teutschen : ubi de vera origine, natura et progressu judiciorum occultorum Westphalicorum disquiritur ; ex scriptoribus, legibus, moribus et documentis vetustis eruta auctore Hermanno Adolpho Meinders. - Lemgoviae : typis et impensis Henrici Wilhelmi Meyeri, 1715. - IV, 338, XXIV p. ; 21 cm (4-o)
0730434
JBRAR: QUA.763
Pufendorf, Friedrich Esaias.
Friderici Esaiae Pufendorfii De jurisdictione Germanica liber. - Lemgoviae : Meyer, 1740. - VIII, 796, LXXVI p. ; 19 cm
0386568
JBRAR: QUA.764
Das Rechtsbuch nach Distinctionen nebst einem Eisenachischen Rechtsbuch ; hrsg. von Friedrich Ortloff. - Jena : Cröker, 1836. - LXXII, 778 p.. - (Sammlung deutscher Rechtsquellen ; Bd. 1)
0687963
JBRAR: QUA.765
Schrader, Ludwig Albrecht Gottfried.
Handbuch der vaterländischen Rechte in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, oder concentrirte und geordnete Sammlung der merkwürdigsten Rechts-Sätze aus den Verordnungen, Placaten, Rescripten und Landes-Gewohnheiten in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, der Herrschaft Pinneberg, und Grafschaft Ranzau : nebst deren nöthigen Erläuterung aus der Geschichte, und den Präjudicaten der höchsten Landes-Gerichte / von L. A. G. Schrader. - Altona : Eckhardt, 1784. - XXX, 364 p. ; 25 cm
0462956
JBRAR: QUA.766
Spangenberg, Ernst Peter Johann.
Die Lehre von dem Urkundenbeweise in Bezug auf alte Urkunden ; von Ernst Spangenberg ; zunächst für juridische Geschäftsmänner dargestellt. - Heidelberg : Mohr, 1827. - 2 dl. ; 22 cm
0801686
JBRAR: QUA.767
Lancizolle, Carl Wilhelm von.
Uebersicht der deutschen Reichsstandschafts- und Territorial-Verhältnisse vor dem französischen Revolutionskriege, der seitdem eingetretenen Veränderungen und der gegenwärtigen Bestandtheile des deutschen Bundes und der Bundesstaaten / zsgest. von Carl Wilhelm von Lancizolle. - Berlin : Dümmler, 1830. - LVI, 166 p. ; 21 cm
0384222
JBRAR: QUA.768
Verbrugge, Otho.
Dissertatio juridica inauguralis de jure primogeniturae principum imperii ; quam ... ex auctoritate rectoris magnifici Othonis Verbrugge ... publico examini submittit Albertus Wahls. - Groningae : apud Hajonem Spandaw, 1740. - IV, 48, IV p. ; 20 cm (4-o) - Note: Proefschrift Groningen.
0730435
JBRAR: QUA.769
Graswinckel, Dirk (1600-1666).
Theodori Graswinckelii Libertas Veneta, sive Venetorum in se ac suos imperandi jus ; assertum contra anonymum Scrutinii scriptorem. - Lugduni Batavorum : ex officina Abrahami Commelini, 1634. - XXXVI, 510, XXII p. ; 20 cm (4-o)
0730424
JBRAR: QUA.770
Pocquet de Livoniere, Claude.
Traité des fiefs / par Claude Pocquet de Livoniere. - 4me éd.. - A Paris : chez P. G. le Mercier, 1756. - XII, 714 p. ; 26 cm (4-o)
0730448
JBRAR: QUA.771
Beck, Johann Jodocus.
Tractatus de jurisdictione forestali : wie dieselbe heuntiges Tages im heil. Römischen Reich, sonderlich in Schwaben, ... practiciret wird ... = Von der forstlichen Obrigkeit, Forstgerechtigkeit und Wildbann / von Johann Jodoco Beck. - 2. Aufl. / von denen vorigen Druck-Fehlern gereinigt, .... - Nürnberg : Riegel, 1737. - XXII, 560, LXX p. : ill. ; 22 cm
0379120
JBRAR: QUA.772
Broxtermann, T. W..
Prys-verhandeling over de Marken en Markengenootschappen, de noodzaklykheid van, en de middelen tot derzelver vernietiging / door T. W. Broxtermann. - Arnhem : by J. H. Moeleman, 1798. - VIII, 87 p. ; 22 cm (8-o)
0622844
JBRAR: QUA.773
Heuser, Justus Georg.
Dissertatio inauguralis juridica de jure glandis legendae ; quam ... praeside Joh. Frider. Hertelio ... publicae eruditorum disquisitioni submittit autor Justus Georgius Heuser. - Jenae : litteris Buchianis, 1736. - II, 46, XIV p. ; 19 cm (4-o) - Note: Proefschrift Jena. - Note: Bevat tevens: Diet. Herm. Kemmerichi Programma de jure foresti ....
0730438
JBRAR: QUA.774
Reinhard, Johann Jakob.
Joannis Jacobi Reinhardi Tractatio succincta de jure forestali Germanorum, nec non de jure in Germania celeberrimo Märckerrecht dicto. - Ed. 2a. - Francofurti ad Moenum : in officina Fleischeriana, 1759. - XVI, 276, XXII p. ; 21 cm (8-o)
0730422
JBRAR: QUA.775
Renauldon, Joseph.
Traité historique et pratique des droits seigneuriaux ... / par J. Renauldon. - A Paris : chez Despilly, 1765. - XXIV, 833, I p. ; 26 cm (4-o)
0730449
JBRAR: QUA.776
Struben, David Georg.
David. Georgii Struben Vindiciae juris venandi nobilitatis Germanicae ; accessit collection sententiarum, responsorum et resolutionum venatoriarum .... - Hildesiae [etc.] : Schroeder, 1739. - 21 cm
0461928
JBRAR: QUA.777
Tractatus generalis de regalia : in quattor libros distributus ; qui primum Gallico sermone [François-Étienne de Caulet] prodiit. - Nunc Latino donatus auctior et correctior editur / cum alijs opusculis ad eandem materiam spectantibus. - [S.l.] : [s.n.], 1689. - XVI, 570, XII p. ; 21 cm (4-o)
0464867
JBRAR: QUA.778
Weissensee, Johann Heinrich.
Differentiae juris Romani et Germanici in venatu ejusque regali ; moderatore Jo. Petro de Ludewig ... respondebit Joan. Henricus Weissensee. - Halae Salicae : litteris Joannis Grunerti, 1730. - II, 72, II p. : ill. ; 22 cm (4-o) - Note: Proefschrift Halle.
0730436
JBRAR: QUA.779
Cras, Hendrik Constantijn.
Verhandeling over de gelykheid der menschen en de regten en pligten, welken uit die gelykheid voordvloeijen ; door Henrik Constantyn Cras .... - Te Haarlem [etc.] : by C. Plaat [etc.], 1794. - LIV, 175 p. ; 23 cm (8-o) - Note: Oorspr. verschenen in: Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitg. door Teyler's Godgeleerd Genootschap, dl. 13. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 3297.
0730473
JBRAR: QUA.780
Paine, Thomas.
Rights of man: being an answer to Mr. Burke's attack on the French Revolution / by Thomas Paine. - 4th ed.. - London, 1791.
0030838
JBRAR: QUA.781#2
Nederland aan Pieter Paulus, schrijver van de verhandeling over de gelijkheid der menschen, en over de rechten en pligten, die daaruit voordvloeien. - Te Amsteldam : by H. Brongers, 1794. - 20 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Gebonden bij: Verhandeling over de vrage: In welken zin kunnen de menschen gezegd worden gelyk te zyn? ... / door Pieter Paulus. - 2de dr..
0688167
JBRAR: QUA.781 NB: CON
Paulus, Pieter (1754-1796).
Verhandeling over de vrage: In welken zin kunnen de menschen gezegd worden gelyk te zyn? en welke zyn de regten en pligten, die daaruit voordvloeien? / door Pieter Paulus. - 2de dr.. - Te Haarlem : by C. Plaat, 1793. - XXII, 216 p. : ill. ; 22 cm (8-o)
0688164
JBRAR: QUA.782
De rechten van den mensch in Vrankrijk geen gewaande rechten in Nederland : of betoog dat die rechten bij het volk van Nederland in volle kracht genoten worden : iets over onze vrijheid en patriotismus ; door een patriot [Adriaan Kluit]. - Te Amsteldam : bij Wouter Brave, 1793. - XXIV, 452, II p. ; 24 cm (8-o) - Bibl.: Petit 7629.
0475170
JBRAR: QUA.783
De gilden getoetst aan de rechten van den mensch en burger, en het algemeen geluk der maatschappij ; [door H. en B.]. - Te Amsteldam : bij Martinus de Bruijn, 1796. - 58 p. ; 22 cm (8-o) - Bibl.: Knuttel 22728.
0730442
JBRAR: QUA.784
Blackstone, William.
Commentaries on the laws of England / by William Blackstone. - 7th ed.. - Oxford : Clarendon Press, 1775. - 4 dl. ; 23 cm
0816541
JBRAR: QUA.785
Thomson, Richard (1794-1865).
An historical essay on the Magna Charta of King John : to which are added, the great charter in Latin and English, the charters of liberties and confirmations ... the original charter of the forests ... / by Richard Thomson. - London : Major [etc.], 1829. - XXXII, 612 p. : ill. ; 25 cm
0461588
JBRAR: QUA.786
Constitutions des treize États-Unis de l'Amérique. - Philadelphie [etc.] : [s.n.], 1783. - IV, 540 p. ; 22 cm
1059685
JBRAR: QUA.787
Observationum juris civilis Romani liber singularis ; [Willem Pauw scripsit]. - Hagae Comitum : apud Petrum de Hondt, 1743. - X, 139, XIII p. ; 22 cm (8-o) - Bibl.: NNBW 9, 777.
0691572
JBRAR: QUA.788
Gans, Salomon Philipp.
Von dem Amte der Fürsprecher vor Gericht nebst einem Entwurfe einer Advocaten- und Tax-Ordnung / von S. P. Gans. - 2. Ausg.. - Celle, 1827.
0695560
JBRAR: QUA.789
Husson, Martin.
De advocato libri quatuor ; authore Martino Husson. - Parisiis : apud Joannem Guignard [etc.], 1666. - 24 cm (4-o)
0703364
JBRAR: QUA.790
Kersteman, Franciscus Lievens.
Hollandsche pleit-zaal, of magazyn van singuliere processen : dienende tot een vervolg van de Academie der jonge practizyns ... / door F. L. Kersteman. - Te Amsterdam : by J. B. Belwe, 1789. - 433, XXVII p. ; 23 cm (8-o)
0730446
JBRAR: QUA.791
Kersteman, Franciscus Lievens.
Academie der jonge practizyns, of beredeneerde consideratien over de theorie en de practycq in zaaken van rechtspleeging ... / door F. L. Kersteman. - In 'sGravenhage : by Pieter van Os, 1765. - XXII, 564, L p. ; 22 cm (8-o) - Note: Voor vervolg zie van dezelfde auteur: Hollandsche pleit-zaal ....
0730445
JBRAR: QUA.792
Linden, Joannes van der (1756-1835).
De ware pleiter / door Joannes van der Linden. - Amsterdam : Den Hengst, 1827. - VIII, 110 p.
0697286
JBRAR: QUA.793
Linden, Joannes van der (1756-1835).
Redevoering over hetgeen de ondervinding van eene halve eeuw mij geleerd heeft, dat een advocaat voornamelijk behoort in acht te nemen, of te vermijden / door Joannes van der Linden ; uit het Latijn vert.. - Amsterdam : Den Hengst, 1824. - 53 p.
0697284
JBRAR: QUA.794
Le Maistre, Antoine.
Les plaidoyez et harangues de monsieur Le Maistre ; donnez au public par Jean Issali. - 7me éd.. - A Paris : chez Daniel Horthemels, 1688. - XXX, 762, XXXVII p. ; 26 cm (4-o)
0730450
JBRAR: QUA.795
Rotschitz, Georg von.
Georgii von Rotschitz Processus juris, Ordnung der Gerichtszleuffte : in zwey theil abgetheilet ; item ein besonderer tractat vom Leibgeding, Morgengabe ... ; jetzo auffs newe ubers., vleissig corr., und mit vielen nützlichen additionibus ... verm. durch Jacobum Schultes ; hierzu ist kommen Michaelis Teuberi Instruction unnd Formular des gerichtlichen processes .... - Lipsiae : prodiit ex officina et sumtibus Grosianis, 1604. - VIII, 189, X; IV, 98, IX fol. ; 20 cm (4-o) - Note: 'Tractat vom Leibgeding ...' met eigen titelblad en foliëring.
0730427
JBRAR: QUA.796
Schaaff, Jacobus Hendrik van der (1767-1852).
Aanhangsel op Den waren pleiter van mr. Joannes van der Linden, behelzende eenige nalezingen, aanmerkingen, uitbreidingen enz. met voorafgaande hulde aan den schrijver / door J. H. van der Schaaff. - Utrecht : Altheer, 1829. - XX, 334 p. ; 21 cm
0697453
JBRAR: QUA.797
Arrêts du grand conseil de S. M. I et R, séant en la ville de Malines ; recueillis par Jean Alphonse de Coloma, auxquels sont ajoutées diverses pièces intéressantes ainsi que les arrêts recueillis par Jean Baptiste Hony. - Malines : P. J. Hanicq, 1781. - 1 dl. - Note: Aanwezig: dl. 1.
0573646
JBRAR: QUA.798
Libertés de la France contre le pouvoir arbitraire de l'excommunication : ouvrage dont on est spécialement redevable aux sentimens généreux et supérieurs de mademoiselle Clai.. ; [par François Charles Huerne de la Mothe]. - A Amsterdam : [s.n.], 1761. - XXXVI, 255 p. ; 18 cm (12-o) - Bibl.: Barbier 2, 1312. - Bibl.: Weller 2, 160.
0730472
JBRAR: QUA.799
Rechten ende costuymen der hoof-tbancke van Santhoven, in sijne Majestyts Souverainen Rade van Brabant gedecreteert ende binnen de vryheydt van Santhoven vercondight den derthiensten Juli 1664 : beneffens eenighe andere ordonnantien op de volghende sijde uytghedruckt. - t'Antwerpen : by de weduwe Leonard Huyssens [etc.], 1727. - IV, 130, 28 p. ; 21 cm
0183378
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699]. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, [1699]. - 92 dl. (1 bd.) ; 20 cm (4-o) - Note: Voor de dl. zie de afzonderlijke titels.
0874919
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Instructie van den Hove van Hollandt, Zeelandt en Vrieslandt : geordonneert by de Keyserlijcke Majesteyt in 't jaer vijfthien hondert een en dertigh ; nu seer neerstelijck oversien ende geannoteert. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 56, XIV p. ; 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 1) - Bibl.: Petit 36 (vgl.).
0874921
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Privilegie by maniere van overgifte van hertoch Philips van Bourgondien, van gene brieven, provisien ofte mandementen te sullen verleenen ofte door de justitie te doen obedieren, die strydende zijn tegen de gerechtigheden, privilegien ende vryheden vanden lande. - [S.l.] : [s.n.], [1661]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 2)
0874923
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet ofte ordonnantie, gemaeckt by den keyser in den jaare 1515 jegens de huyr-luyden ende pachters. - [S.l.] : [s.n.], [1624]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 3) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat of ordonnantie ....
0874925
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt tegens de pachters en bruyckers van de landen. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1658. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 4) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat van de Edele Groot Mog. Heeren Staten ... en: Placaet, vande Ed. Groot Mog. Heeren Staten ....
0874927
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet, behelsende dat d'impetranten van remissie sullen aen d'officiers moeten doceren van hare impetrantie, al eer zy vryelijck sullen mogen woonen en converseren. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 5) - Note: Jaar van dagtekening: 1518. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat, behelsende dat de impetranten van remissie ....
0874929
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Instructie van den Leen-Hove van Hollandt, Zeelandt en Vrieslandt, mette ampliatie ende alteratie van dien : geordonneert by de Keyserlijcke Majesteyt in den jare 1519, daer van in de Instructie van 't Hof van Hollandt art. III wert gementioneert, waer mede bygevoeght zijn de brieven van hertogh Carel van Bourgoigne, noopende d'institutie van 't selve Leen-Hof. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 15, I p. ; 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 6) - Bibl.: Petit 5 (vgl.).
0874931
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Instructie ende ordonnantie van den Leen-hove van Hollandt en West-Vrieslandt. - In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1661. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 7)
0874933
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Copie uytten mandamente, aengaende den statuten onlangs gemaeckt, eerst op die leen-goeden, erf-goeden, chijnsen, eygen goeden, renten ofte andere onberoerlijcke goeden, gelegen in den lande van Brabant, Lemburg, Vlaenderen, Hollandt, Zeelant en over die Maze, etc. .... - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 8) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Copie uyt den mandamente ... en: Copie uyten mandamenten .... - Bibl.: Tiele 5 (vgl.).
0874935
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie van keyser Karel, als grave van Hollandt, van niet te procederen by wegen van feyten, onder decksel van eenige privilegien. - [S.l.] : [s.n.], [1651]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 9)
0874937
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet van den keyser, gemaeckt inden jare vyfthien-hondert negen en twintigh, aengaende de hypothecatien of verbintenissen van onroerende goederen, etc.. - [S.l.] : [s.n.], [1624]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 10) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat van den keiser ....
0874939
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Octroy voor die van Zeelandt, dat alle sententien of vonnissen, 't zy provisioneel of diffinitive, inhoudende condemnatie pecunieel, sullen zyn executabel, niet bedragende boven de tien ponden. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 11)
0874941
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantien, statuyten en eeuwig edict des doorluchtigen en onverwonnen Keyserlijcke Majesteyt Carolus de vijfde van die name ..., gepubliceert in de vermaerde stadt van Brussel in die presentie van sijnder hooger Majesteyt ende der alderdoorluchtichster koninginne, gouvernante ende regente deser sijne Nederlanden, in presentie der Staten van allen desen sijne Majesteyts Nederlanden ; actum den vierden dagh van October in 't jaer vijfthien hondert ende veertigh. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 12) - Bibl.: Tiele 9 (vgl.).
0874943
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet van den keyser, gemaeckt in den jare vijftien hondert en veertigh, noopende 't contracteren van huwelijcken van persoonen zijnde beneden hare jaren. - [S.l.] : [s.n.], [1624]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 13) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat van den keyser .... - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening.
0874950
JBRAR: QUA.800 NB: CON
De sententie van den keyser, roerende 't stapel-recht der stede van Dordrecht, met die verklaringe daer op gevolght. - Na de copie, geprent tot Delft in Hollandt, ten huyse van Cornelis Henricksz lettersnijder ... in het jaer ons Heeren 1541. - In 'sGravenhage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1657. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 14) - Note: Ook verschenen o.d.t.: De sententie van den Keyser ... en: De sententie vanden keyser, beroerende .... - Bibl.: Zijlstra 1458.
0874952
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Instructie van't asdoms en schependoms recht. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 15) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Instructie van het asdoms en scheependoms recht ....
0874954
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie van den keyser, gemaeckt in den jare 1544, nopende remissien van doodt-slagen, brieven van legitimatien, brieven van placet, brieven van respijt, brieven van cessie, brieven van beneficie van inventaris. - In 'sGraven-Hage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1666. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 16)
0874956
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Octroy, beroerende de openinge van informatien van gegeven getuygenissen. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 17)
0874959
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet van de Koninghl. Maj., beroerende 't impetreren van requesten civile, ende dat de secretarissen van allen steden ende vlecken gehouden werden register te houden van alle verkoopingen van goeden. - In 'sGraven-Hage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1657. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 18) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat van de Koninghlijke Majesteyt, beroerende het impetreren van requesten civile ...; en: Placaet vande C. M., beroerende 't impetreren van requesten civile .... - Bibl.: Tiele 49 (vgl.).
0874961
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Octroy voor de Staten van Hollandt, beroerende omme by desen Hove de requesten civile (t'anderen tijden by den grooten Rade ge-expedieert) als nu te expedieren, met noch veele andere poincten. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 19)
0874963
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet, verworven by den Staten van Hollandt, houdende een eeuwig edict, dat egeene borgen, die gerespondeert ofte belooft sullen hebben voor eenige schulde van eenen derden, als voor de selve schulde oock eenigh onderpant ofte hypotheecque ghesteldt sal zyn, sullen moghen aengesproocken of ge-executeert worden, voor ende al eer de selve hijpotheecque sal wesen ge-excuseert .... - In 'sGraven-Hage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1661. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 20) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat, verworven by de Staten van Hollandt ...; en: Placcaet, verworven by den Staten van Hollant .... - Bibl.: Tiele 58 (vgl.).
0874965
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Unie ende verbondt tusschen de Staten ende steden van Hollandt ende Zeelandt. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1576]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 21) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Unie en verbond tusschen de Staaten ende steeden van Holland en Zeeland. - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening.
0874967
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Articulen, begrepen in den accorde, verbontenissen ende eenigheyt, gemaeckt ende opgerecht tusschen den Staten der Provincien van de Nederlanden ende ... den prince van Orange, grave van Nassau, etc., Staten van Hollandt, Zeelandt ende hare geassocieerden door commissarissen over beyde zyden respectivelijcken gedeputeert, besloten tot Gent op den aghtsten November 1576. - In 'sGraven-Hage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1661. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 22) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Articulen, begreepen in den accorde ....
0874969
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Nieuwe ordonnantie ofte ampliatie van instructie van den Hove van Hollandt. - In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, [ca. 1660]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 23)
0874971
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie ende instructie, gemaeckt op de vordernisse van de justitie voor den Hove van Hollandt in kleyne saecken. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 24) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie en instructie, gemaackt op de voordernisse ....
0874973
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie op 't stuck van de justitie binnen den steden en ten platten lande van Hollandt. - In 'sGraven-Hage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1658. - 11 p. ; 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 25) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie op het stuk van de justitie ...; en: Ordonnantie opt stuck vande justitie .... - Bibl.: Tiele 219 (vgl.).
0874976
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie van de policien binnen Hollandt. - In 'sGraven-Hage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, [1664]. - 14, II p. ; 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 26) - Note: Jaar van uitg. op grond van laatste dagtekening. Jaar van uitg. op titelblad: 1658. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie van de polityen binnen Hollandt.
0874978
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet van de Staten Generael van de geunieerde Nederlanden, by den welcken, midts den redenen in't lange in't selfde begrepen, men verklaerde den koningh van Spangien vervallen van de overheyt ende heerschappye van dese voorsz Nederlanden .... - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 27) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat van de Staaten Generaal van de geunieerde Nederlanden ...; Placcaert vande Staten Generael vande Gheunieerde Nederlanden ...; en: Placcaet van de Staten Generael der Geunieerde Nederlanden ....
0874981
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie ende instructie van den Hoogen Raedt van Appel in Hollandt, midtsgaders het tractaet gemaeckt tusschen den Heeren Staten 's Lands van Hollandt en Zeelandt, beroerende het ressort van den voorsz Hoogen Rade over 't graefschap van Zeelandt ..., alles met sommiere annotatien beneffens yegelijcke articulen .... - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 72, VIII p. ; 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 28) - Bibl.: Petit 650 (vgl.). - Bibl.: Van der Wulp 828 (vgl.).
0874985
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie van Sijne Princelijcke Excellentie op 't stuck van de policie binnen Zeelandt. - In 'sGravenhage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1657. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 29) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie van zyne Princelyke Excellentie op het stuk van de policie binnen Zeeland. - Bibl.: Petit 349 (vgl.).
0874987
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie vanden Hove, dat in materie van reauditie geen reguardt sal werden genomen op middelen, verificatien en munimenten dan die voor de commissarissen vande rolle geallegeert en ge-exhibeert sullen zijn. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 30) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie van den Hoove, dat in materie van reauditie ....
0874989
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie vanden Hove van geen versoeck in judicio te doen, sonder daer toe eerst en alvooren te hebben admissie vanden Hove, ende ten tweeden, noopende de comparitien voor commissarissen. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 31) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie van den Hoove van geen versoek in judicio te doen ....
0875652
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Executorie tot vorderinge van alle des gemeene landts imposten, middelen, contributien ende bewillighde ommeslagen, mitsgaders alle andere goederen, die by annotatie ofte confiscatie aen den voorsz lande zijn vervallen en aengeslagen, uytgegeven den laetsten Martii, vijftien hondert acht en tachtigh. - In 'sG[r]avenhage : by Paulus Scheltus, [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 32) - Bibl.: Van der Wulp 689 (vgl.).
0875654
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Verklaringe van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt op de ordonnantien van de successien. - In 'sGraven-Hage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1658. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 33) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Verclaringe vande Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt opde ordonnantie vande successien.
0875656
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet op 't stuck van de successien ab intestato. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1674. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 34) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaet op het stuck van de successien ab intestato; Placcaet op t'stuck vande successien ab intestato; en: Placaat op het stuck van de successien ab intestato. - Bibl.: Tiele 460 (vgl.).
0875658
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordre op de expeditie van de rolle, de presentatien, furneren van sacken ende declaratien van kosten. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 35) - Bibl.: Petit 821 (vgl.).
0875660
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Provisioneel accoordt, gemaeckt tusschen de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ter eenre, ende den gedeputeerden van de Heeren Staten van Zeelandt ter andere zyde : op de grieven by den selven Heeren Staten van Zeelandt geproponeert, raeckende d'administratie van de justitie voor den Hove Provinciael van de voorsz provincie .... - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 36) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Provisioneel accord ...; Provisioneel accoord ...; en: Provisioneel accordt ....
0875662
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Provisionele ordre, gesteldt by de Edele Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, op die differenten geresen tusschen den Provincialen Rade ende de Magistraet van 's Gravenhage. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 37) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Provisioneele ordre .... - Bibl.: Tiele 3228 (vgl.).
0875665
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Interdictie van 't Hoff aen allen den secretarissen, advocaten, procureurs ende anderen, noopende 't presenteren van requesten daer eenmaels is op gedisponeert. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 38) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Interdictie van het Hof ....
0875667
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie vanden Hove jegens 't menighvuldigh continueren van de decreten. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 39) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordonnantie van den Hove jegens het meenigvuldig continueeren van de decreeten.
0875669
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet, roerende de goederen, die by testamenten, codicillen, huwelicxe voorwaerden ofte andere contracten, gemaeckt zijn subject restitutie, ge-emaneert by de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt den 30. Julii 1624. - In 'sGraven-Hage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1664. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 40) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat, roerende de goederen ...; en: Placcaet, roerende de goederen ....
0875671
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet, op 't redres generael vande verpondingen over den lande van Hollandt en West-Vrieslandt, gearresteert den 3. Augusty 1627. - In 'sGraven-Hage : by de Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1666. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 41) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat op het redres generaal op de verpondingen .... - Bibl.: Petit 1520 (vgl.).
0875674
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordre, gemaeckt teghens de ongeregeltheden op de rolle gepleeght, ende anders, etc.. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 42) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordre, gemaakt tegens de ongereegeltheden .... - Note: Bevat tevens: Ordre op't furneren van de sacken, soo te Hove, als onder commissarissen.
0875676
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie van de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, waer op geheven sal worden het recht van het kleyn zegel over alderhande bewijs-stucken, obligatien ..., beginnende met den eersten Januarii des aenstaenden jaers 1665. - In 'sGraven-Hage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1664. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 43) - Bibl.: Van der Wulp 4058 (vgl.).
0875678
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Accoort tusschen Hollandt en Zeelandt over het nomineren ende stellen van den president en griffier in den Hoogen Rade. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1690]. - 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 44) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Accoord tusschen Holland en Zeeland over het nomineeren .... - Bibl.: Petit 2252 (vgl.).
0875680
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Nader ampliatie van de instructien van den Hoogen Rade ende den Hove van Hollandt. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 45) - Bibl.: Petit 2251 (vgl.).
0875682
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Tractaet van vrede, besloten den dertighsten Januarii deses jegenwoordigen jaers 1648 binnen de stadt van Munster in Westphalen, tusschen den doorluchtighsten en groot-macgtighsten prince Philips de vierde van dien naem, koningh van Hispagnie, etc. ter eenre, ende de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael van de Geunieerde Nederlanden ter andere zijde. - In 'sGravenhage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1648. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 46) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaat van vreede. - Note: Laatste blz. verkeerd gebonden.
0875684
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet, inhoudende verbodt dat geen Jesuiten, priesters, papen, monnicken of andere geordende personen van de Roomsche gesinden, in dese landen en sullen mogen komen of verblyven .... - In 'sGravenhage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrand Jacobsz van Wouw, 1661. - 8 p. ; 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 47) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat, inhoudende verbod(t) dat geene Jesuiten .... - Bibl.: Van der Wulp 3093 (vgl.).
0875686
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet, jegens het verzwygen van erffenissen, omme 't landt te frauderen van den twintighsten penningh. - [S.l.] : [s.n.], [1654]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 48) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat jegens het verzwygen van erffenissen ....
0875689
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordre op het pleyten ende sitten van de advocaten en procureurs, etc.. - [S.l.] : [s.n.], [1655]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 49) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordre op 't pleyten ende sitten ....
0875691
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt tegens het testeren ten behoeve van geestelijcke ofte andere paus-gesinde geordende persoonen ofte geseyde geestelijcke armen, gestichten ofte godts-huysen, etc.. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 50) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland tegens het testeeren .... - Bibl.: Van der Wulp 3551 (vgl.).
0875693
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Nader ordre op de expeditie ende avancement van de rolle van den Hove van Hollandt. - [S.l.] : [s.n.], [1656]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 51) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Naeder ordre op de expeditie ...; en: Naader ordre op de expeditie ....
0875695
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordre ende reglement, voor de Griffie van den Hove van Hollandt. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 52)
0875697
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet van de Staten van Hollandt, daer by de ingezetenen van den selven lande geen ander als haer eygen ordinaris rechter verklaert werden subject te zijn. - [S.l.] : [s.n.], [1656]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 53) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat van de Staaten van Holland, daar by de ingezeetenen .... - Bibl.: Van der Wulp 3579 (vgl.).
0875699
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens de duellen. - In 'sGraven-Hage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1657. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 54) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland jegens de duellen. - Bibl.: Van der Wulp 3617 (vgl.).
0875701
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Publicatie van 't Hof jegens het drucken en spargeeren van pasquillen, resolutien, missiven, etc.. - [S.l.] : [s.n.], [1657]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 55) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Publicatie van het Hof jegens het drukken (c.q. drucken) en spargeeren ....
0875703
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Reglement en ordre tot bevorderinge van de expeditie van de justitie voor den Hoogen Rade in Hollant. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 21 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 56) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Reglement ende ordre, tot bevorderinge vande expeditie ....
0875705
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie van den Hove van Hollandt op het stuck van het salaris van de advocaten, procureurs en deurwaerders. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 57) - Bibl.: Van der Wulp 3731 (vgl.).
0875707
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie van den Hoogen Raede in Hollandt op 't stuck van't salaris van de advocaten ende procureurs, mitsgaders deurwaerders. - In 'sGraven-Hage : by de Weduwe en Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1659. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 58)
0875709
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordonnantie van de Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, inhoudende sekere poenen of impositie tot laste van den geenen die eenige ongefondeerde processen institueren of vervolgen, soo wel voor de eerste, tweede, derde als verdere instantien. - In 'sGravenhage : by Jacobus en Paulus Scheltus, [ca. 1690]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 59)
0875711
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet op het collecteren en ontfangen van het middel van de ongefondeerde processen. - [S.l.] : [s.n.], [1661]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 60) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat op het collecteeren ende ontfangen ....
0875713
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Reglement, ordre ende instructie voor dijckgraef, heemraden, penningh-meester ende bode van den Alblasserwaert, mitsgaders, op't beleydt van de regeringe ende administratie van de selve Waert, met't geene daer aen dependeert. - In 'sGraven-Hage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1661. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 61)
0875715
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Geëxtraheerde articulen uyt het verdrag tusschen de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ter eenre, en de Heeren Staten van Zeelandt ter andere zijde gemaeckt ende getroffen, voor soo veel aengaet het faict van de justitie. - [S.l.] : [s.n.], [1662]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 62) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening.
0875721
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Edict, waer by gestatueert werdt dat in materie van houwelijcken geen appel ofte reformatie en valt, soo wanneer het oordeel van den rechter overeen komt met het gesustineerde van de ouders ofte van de langhstlevende : in date den seven en twintighsten Januarii 1663. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1673. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 63) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Edict, waar by gestatueert werd dat in materie van huwelijken ....
0875723
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Perpetuel edict ende eeuwighduyrende wet tot voorstant van de vryheyt, mitsgaders tot conservatie van de eenigheyt ende van de gemeene ruste van den lande van Hollandt ende West-Vrieslandt. - In 'sGraven-Hage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1667. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 64) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Perpetueel edict en eeuwigduurende wet ....
0875725
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, in haer Ed. Groot Mog. vergaderinge genomen op Donderdagh den 27. September 1668. - In 'sGraven-Hage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobssz van Wouw, 1668. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 65)
0875729
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, in haer Ed. Groot Mog. vergaderinge genomen op Saturdagh den 23. Marti, 1669. - [S.l.] : [s.n.], [1669]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 66) - Bibl.: Van der Wulp 4559 (vgl.).
0875731
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Nader accord, gemaeckt tusschen de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt ter eenre, en de Heeren Staten van Zeelandt ter andere zijde, rakende het faict van de justitie, met den gevolge en aenkleven van dien. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1669. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 67) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Nader accord, gemaa(c)kt tusschen de Heeren Staaten ...; en: Nader verdragh tusschen de Heeren Staten ....
0875733
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordre ende reglement van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt op de rolle. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1669. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 68) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordre en reglement .... - Bibl.: Van der Wulp 4566 (vgl.).
0875737
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Den president ende Hollantsche raden vanden Hoogen Rade in Hollandt, doen een yegelijcken weten, dat de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, by het vierde art. van het Nader accordt .... - [S.l.] : [s.n.], [1670]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 69) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Titel in inhoudsopgave van de bundel: Denunciatie, dat in gevolge van 't naeder accord van den 7. Juny 1669, alle criminele saecken, die van den Hove van Hollandt by appel ofte reformatie aen den Hoogen Rade sullen werden gebracht, privativelijcken sullen staen ter judicature van den praesident ende Hollandtsche raden .... - Note: Ook verschenen o.d.t.: Den praesident en Hollandsche raaden van den Hoogen Raade in Holland ....
0875739
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet, interpretatie van 't derde articul van de Politique ordonnantie van den jaere 1580, waer by verstaen werdt dat onder het woordt ouders alleen werdt verstaen vader en moeder en niemant anders. - [S.l.] : [s.n.], [1670]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 71) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat, interpretatie van het derde articul van de Politique ordonnantie ....
0875743
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Alsoo tot kennisse van den Hoogen Rade in Hollandt is gekomen, dat de deurwaerders van den selven Rade in gebreecke blyven, de Acte van cautie ... over 't betalen van de boeten van 't fol appel van saecken uyt Zeelandt .... - [S.l.] : [s.n.], [1671]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 72) - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening. - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Deurwaerders gelast de actens van cautie van 't fol appel, binnen veertien dagen naer het gedaen exploict, te leeveren in handen van den rent-meester ....
0875745
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Waerschouwinge, voor de gaerders van de binnelandtsche ommeslagen, datse binnen twaelf maenden de selve moeten collecteren van de huyrders, op poene van geen recht na date op de eygenaers te hebben. - [S.l.] : [s.n.], [1673]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 73) - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Waarschouwinge voor de gaarders ....
0875747
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, nopende de justitie, tot wat sommen de steden ende dorpen by arrest mogen wysen ende de vonnissen onder cautie executabel sullen zijn. - [S.l.] : [s.n.], [1674]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 74) - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat van de Staaten van Holland en Westvriesland, noopende de justitie ....
0875749
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Nader provisioneel accordt, gemaeckt tusschen de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ter eenre, en de Heeren Staten van Zeelandt ter andere zyde, raeckende de administratie van de justitie voor beyde de hoven. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1674. - 20 p. ; 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 75)
0876083
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Resolutie, de hoven van justitie haer geen saecken aen te matigen de politie rakende, besoigne wat saecken specteren tot de politie, etc. hier door geen veranderingen in de regeringe te maken ; in date den 12. Julii 1674. - [S.l.] : [s.n.], [1674]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699 ; 76) - Note: Is genummerd: No. 79.
0876086
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet tegens het trouwen van persoonen met den anderen in overspel geleeft hebbende. - [S.l.] : [s.n.], [1674]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 77) - Note: Is genummerd als no. 80. - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat tegens het trouwen .... - Bibl.: Petit 4211 (vgl.).
0876088
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Notificatie, wie den tweehondertsten pen[n]ingh te betalen ten respecte van de goederen in lijftocht ofte met last van fideicommis beseten werdende. - [S.l.] : [s.n.], [1674]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 78) - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening. - Note: Is genummerd als no. 81. - Bibl.: Van der Wulp 5320 (vgl.).
0876090
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Alsoo den Hoogen Rade in Hollandt dagelijcks bevindt, dat veele advocaten in plaetse van by den processe te voegen een kort motijf ofte advertissement van rechten .... - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1674. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 79) - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Ordre van den Hoogen Raedt op de grootheyt van 't maecken der advertissementen ....
0876092
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Alsoo den Hoogen Raedt hoe langer hoe meerder bevindt, dat het reglement ende ordre in den jaere sesthien-hondert acht en vijftigh beraemt, tot bevorderinge van de expeditie van de justitie ... meer ende meer in ongebruyck komt te vervallen .... - [S.l.] : [s.n.], [1676]. - 4 p. ; 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 80) - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening. - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Naeder interpretatie van 't reglement op de justitie, 1658, op 't tweede articul.
0876094
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordre op het betalen van den impost van commissoriale saken en het versoecken van poenael. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1677. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 81) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordre op het betaalen van den impost .... - Note: Is genummerd als no. 84.
0876096
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Resolutie, van haer Ed. Groot Mog. reglement van den Alblasser-waert, te blyven in sijn vigeur, etc. ; in dato den 31 Maert 1677. - [S.l.] : [s.n.], [1677]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 82) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Resolutie, van haar Edele (c.q. Ed.) Groot Mogende (c.q. Mog.) reglement van den Alblasserwaart ....
0876098
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Nieuwe ende naedere ordonnantie van de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, waer op geheven sal worden het recht van 't kleyn zegel over allerhande bewijs-stucken, acten, schriftuyren, consultatien, obligatien, huyr-cedullen en andere schriften, hier naer breeder gespecificeert, beginnende met den vijftienden Augustus des jaers 1677. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1677. - 44, VI p. ; 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 83) - Note: Voor latere uitg. zie: Nieuwe, nadere, verbe(e)terde en geamplieerde ordonnantie ....
0876100
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Ordre ende reglement op de twee eerste deurwaerders van den Hoogen Rade ende der selver salaris. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1680. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 84) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Ordre en reglement op de twee eerste deurwaarders ....
0876102
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Reglement waer na de exploictiers ofte deurwaerders van den Hove van Hollandt haer in het doen van hare exploicten voortaen sullen hebben te reguleren. - In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, 1680. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 85) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Reglement waar na de exploictiers ofte deurwaarders ....
0876104
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Alsoo dagelijcks bevonden werdt, dat verscheyde advocaten ende procureurs, midtsgaders deurwaerders, solliciteurs en oock andere persoonen, haer vervoegen in de audientie en banken vande rolle ..., niet alleen sonder mantels, maer oock met zijdtgeweer of met stocken in de handt .... - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1680. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 86) - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Ordre vanden Hoogen Rade van met geen sijtgeweer of stocken, etc. ter rolle te komen.
0876106
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Alsoo hoe lang hoe meerder bevonden werdt, dat de procureurs postulerende voor den Hoogen Rade in Hollandt, niet alleen in gebreecke blijven binnen behoorlijcken tijde te dienen van hare stucken ofte sacken .... - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, 1681. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 87)
0876108
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Alsoo den Hoogen Rade in Hollandt dagelijcks meer ende meer bevindt, dat de besoignes van den selven Raedt merckelijck werden verachtert door de menighvuldige en langhwylige pleydoyen .... - [S.l.] : [s.n.], [1682]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 88) - Note: Jaar van uitg. op grond van dagtekening. - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Ordre vanden Hooge Rade tot het spoedigh termineren der processen, etc..
0876110
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Alsoo den Hoogen Raedt dagelijks bevint, dat soo wanneer alreede is gedient van acten ende munimenten ... yemandt van parthyen onderneemt te impetreren requeste civile ofte in judicio, ... den procureur van den requirant een geruymen tijdt in gebreecke blijft te dienen van deselve stucken ... ; aldus gedaen in den Hoogen Rade in Hollandt ... den 5 July 1689. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus ende Paulus Scheltus, 1689. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 89) - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Ordre vanden Hoogen Raade binnen wat tijdt van praesentatie van requeste civile en judicio, op seeckere poene, etc..
0876112
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Naeder reglement en ordre tot bevorderinge van de expeditie van de justitie voor den Hoogen Rade in Hollant. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus en Paulus Scheltus, 1692. - 8 p. ; 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 90) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Naader reglement en ordre tot bevorderinge van de expeditie van de justitie ....
0876114
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Renovatie placaet vande Edele Groot Mogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, aengaende de pachters en bruyckers van de landen. - In 'sGravenhage : by Jacobus en Paulus Scheltus, 1696. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 91) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Renovatie placaat van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland .... - Bibl.: Van der Wulp 7039 (vgl.).
0876116
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Nader ordre van den Hoogen Rade in Hollandt. - In 'sGravenhage : by Jacobus en Paulus Scheltus, 1699. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 92)
0876118
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Alsoo den Hoogen Raede in Hollandt, by dagelijcksche experientie bevindt, dat den voortganck ende expeditie van justitie merckelijck werdt belet ... uyt oorsaecke dat het reglement van den sevenden Junii des jaers 1658 ... naer behooren niet en werdt geobserveert .... - [S.l.] : [s.n.], [1670]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 70) - Note: Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening. - Note: Titel in inhoudsopgave van de serie: Renovatie van het reglement op de justitie van den sevenden Juny 1658 ....
1544602
JBRAR: QUA.800 NB: CON
Placaet, behelsende, dat d'impetranten van remissie sullen aen d'officiers moeten doceren van hare impetratie, al eer zy vryelijck sullen mogen woonen ende converseren. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1660]. - 20 cm (4-o). - (Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt [1452-1699] ; 5) - Note: Jaar van dagtekening: 1518. - Note: Ook verschenen o.d.t.: Placaat, behelsende dat de impetranten van remissie ....
1549575
JBRAR: QUA.801
Ferrière, Claude Joseph de.
De volmaakte wetenschap der notarissen, of het middel om in alles een bekwaam notaris te worden : behelzende alles wat tot het notaris-ampt betreklyk is, mitsgaders de formulieren en voorschriften tot iedere stoffe betrekkelyk ; nagezien, verm. en verb. door Claude Jozeph de Ferriere ; in het Fransch oorspronkelyk beschreven, en nu ... na den laatste dr. in het Nederduitsch vert. en met aantekeningen verm. ; waar by noch gevoegd is eene gewigtige stoffe over fideicommissaire goederen .... - Te Utrecht : by Gisbert Timon van Paddenburg, 1775. - 2 dl. ; 20 cm (4-o)
0715013
JBRAR: QUA.802
Kos, Cornelis.
Instructie in 't notaris-ampt, ende voorts in de beginselen van de reghten en practijcke / vergadert en te samen gestelt door Cornelis Kos. - Hoorn : gedruckt by Stoffel Jansz. Kortingh, 1686. - V, 169 p. ; 20 cm (4-o)
0381780
JBRAR: QUA.803
Lybreghts, Arent.
Redenerend vertoog over 't notaris ampt : bevattende eene duidelyke, nette en uitgebreide verklaring van deszelfs wezendlyke gronden, omtrent veelerlye gevallen in de practycq: mitsgaders eene nuttige en wyd uitgestrekte rechtsgeleerdheit van dagelyksche voorvallende burgerlyke zaken: alles volgens placaten, resolutien en costumen dezer lande ... / opgestelt, veel verm., en gecorr. door Arent Lybreghts. - 6de dr.. - Te Amsterdam : by Johannes Allart, 1780. - 2 dl. ; 23 cm
0147194
JBRAR: QUA.804
Lybreghts, Arent.
Redenerende practycq over 't oeffenen van 't notaris ampt : vervattende eene menigte van verscheide ontwerpen, ofte korte en allezints beknopte formulieren van uitgevoerde notariale actens, met eenige allerbyzonderste en nodigste aanmerkingen, mitsgaders allerwetenswaardigste kundigheden ... : zynde een vervolg op 't Redenerend vertoog over 't notaris ampt ... ; opgestelt en veel verm. door Arent Lybreghts. - 2de dr.. - Te Amsteldam : by J. Hayman [etc.], 1759. - XXVIII, 638, LX p. ; 21 cm (4-o) - Note: Bevat tevens met eigen titelblad: Volkomen en naukeurig alphabetisch register van 't klein zegel ....
0169152
JBRAR: QUA.805
Aymus, Baptista.
Tractatus singularis de universo alluvionum jure (von Zuwachs- oder Anslössungs-Recht) / scripsit Baptista Aymus ; ante annos septuaginta primum editus, nunc vero diligenter revisus, a plurimis mendis repurgatus, novisque notis et animadversionibus aductus opera et studio Ahasveri Fritschi. - Jenae, 1675.
0576158
JBRAR: QUA.806
Beck, Johann Jodocus.
Tractatus de jure detractionis, emigrationis et laudemii : aus denen allgemeinen Reichs- und andern Special-Rechten der täglichen Observanz, wie auch bewährter JCtorum Schrifften extrahirt ... = Von Abschoss, Nachsteur und Handlohn ; ... mit einem hierzu dienlichen Reg. vers. ; von Joh. Jodoco Beck. - 2., verb. Aufl.. - Nürnberg [etc.] : in Verlegung Johann Georg Lochners, 1749. - 2 dl. (1 bd.) : ill. ; 21 cm (4-o)
0730433
JBRAR: QUA.807
Gereformeerde dyck-rechten van d'Arkemeen. - Arnhem, 1753.
0547823
JBRAR: QUA.808
Bongart, Engelbert Nicolaas.
Dissertatio juridica inauguralis de jure aggerum et cataractarum / quam ... eruditorum examini submittit Engelbert Nicolaas Bongart. - Trajecti ad Rhenum : apud Alexandrum van Megen, 1741. - [4], 44, [2] p. ; 26 cm (4-o) - Note: Proefschrift Utrecht.
0166178
JBRAR: QUA.809
Gereformeerde dyck-rechten van Thielre ende Bommelre-Weerden. - Tot Arnhem : by de Weduwe van Joh. Frederick Hagen, 1683. - 19 cm (4-o)
0730425
JBRAR: QUA.810#2
Brillenburg, Janus Marius.
De collegio aggerum Schielandiae (Hoogheemraadschap van Schieland) / scripsit Janus Marius Brillenburg. - Lugduni Batavorum : apud S. et J. Luchtmans, 1830. - XII, 76 p. : ill. ; 22 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1830 *III* 6.
0848377
JBRAR: QUA.810#3
Goes, Adriaan van der (1808-1885).
Disputatio academica inauguralis de aggerum et aquarum curatorum collegio in Delflandia (hoog-heemraadschap van Delfland) / quam ... defendet Adriaan van der Goes. - Lugduni Batavorum : apud Haak et socios, 1832. - X, 96 p. ; 22 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1832 *VI* 4.
0190960
JBRAR: QUA.810#5
Weggeman Guldemont, Antonius Paulus.
Dissertatio juridica inauguralis de aggerum et aquarum curatorum collegio, atque de historia tractus de Krimpenrewaard / quam ... defendet Antonius Paulus Weggeman Guldemont. - Lugduni Batavorum : apud C.G. Menzel, 1837. - [4], 72 p. ; 22 cm (8-o) - Note: Proefschrift Leiden. - Note: Ex. Rechtsgesch. gebonden bij: Jacobus Janus van Halteren. De collegio quod in Rhenolandia viarum et aggerum supremam curam gerit. - Note: AB: Diss Leiden 1837 *III* 3.
0190961
JBRAR: QUA.810#6
Snouck Hurgronje, Willem Adriaan.
Specimen historico juridicum inaugurale de jure circa aggerum aquarumque curam in insula Walacriae constituto / quod ... publico ac solenni examini submittit Guilielmus Adrianus Snouck Hurgronje. - Trajecti ad Rhenum : apud C. van der Post, Jrem., 1837. - XII, 276, [6] p. ; 23 cm (8-o) - Note: Proefschrift Utrecht.
0697472
JBRAR: QUA.810 NB: CON
Halteren, Jacobus Janus van.
Dissertatio historico-juridica inauguralis de collegio quod in Rhenolandia viarum et aggerum supremam curam gerit (Hoogheemraadschap van Rynland) / quam ... defendet Jacobus Janus van Halteren. - Lugduni Batavorum : apud L. Herdingh et Filium, 1828. - 76 p. ; 22 cm - Note: Proefschrift Leiden. - Note: AB: Diss Leiden 1828 *IV* 6.
0522009
JBRAR: QUA.811
Heinecke, Christian Abraham.
Tentamina juris aggeralis Reipublicae Bremensis ; [scripsit Christianus Abrahamus Heineken]. - Göttingen : Dietrich, 1774. - X, 156 p. ; 21 cm (4-o) - Note: Titelblad ontbreekt; blz. 153-154 beschadigd. - Note: Proefschrift Göttingen. - Bibl.: Heinsius 1, 313.
0730431
JBRAR: QUA.812
Hackmann, Jodocus.
Jodoci Hackmanni Tractatus juridicus de jure aggerum : in quo inexplorata hactenus haec juris materia, una cum suis pertinentiis, ac in specie claustris et emissariis (vulgo Schleussen und Sielen) excusse traditur et ad usum fori exigitur = Von Teichen und Dämmern und deren Berechtigkeit ; cum praef., summariis, serie capitum, rerumque ac verborum indice. - Stadae : literis Casparis Holweinii, 1690. - VIII, 516, XL; VIII, 136 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Bevat tevens met eigen paginering: Mantissa ad tractatum juridicum de jure aggerum ....
0730444
JBRAR: QUA.813
Wagenaar, Jan (1709-1773).
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tijden af / door Jan Wagenaar ; uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengest.. - Te Amsterdam : by Johannes Allart, 1790-1796. - 21 dl. : ill. ; 23 cm (8-o) - Note: Voor het vervolg zie: Petrus Loosjes. Vaderlandsche historie, vervattende ..., en: Jacobus Munniks. Vaderlandsche historie, vervattende ....
0589819
JBRAR: QUA.813#2
Keuren ende ordonnantien van 't Hoog-Heemraatschap van Delf-Land. - Te Delft : gedrukt by Andries Voorstad, 1754. - 112, XVI p. ; 20 cm - Note: Gebonden bij: Keuren ende ordonnantien van 't Hoog-Heemraatschap van Delf-land. Geëmaneert t'sedert de keuren in den jaere 1739 gedrukt.
0222934
JBRAR: QUA.813#3
Keuren en ordonnantien van het Hooge Heemraadschap van Delfland, geëmaneert sedert de Generale Keure van Februari 1656. - Te Delft : gedrukt by Reinier Boitet, 1739. - 96, V p. ; 20 cm - Note: Gebonden bij: Keuren ende ordonnantien van 't Hoog-Heemraatschap van Delf-land. Geëmaneert t'sedert de keuren in den jaere 1739 gedrukt.
0222932
JBRAR: QUA.813#4
Keuren en ordonnantien van het Hoog-Heemraadschap van Delfland, geëmaneert t'zedert den jaere 1739. - Delft : [s.n.], [ca. 1791]. - 236, VIII p. ; 20 cm - Note: Titelblad ontbreekt. - Note: Gebonden bij: Keuren ende ordonnantien van 't Hoog-Heemraatschap van Delf-land. Geëmaneert t'sedert de keuren in den jaere 1739 gedrukt.
0222933
JBRAR: QUA.813 NB: CON
Keuren ende ordonnantien van 't Hoog-Heemraatschap van Delf-land. Geëmaneert t'sedert de keuren in den jaere 1739 gedrukt. - Te Delft : gedrukt by Andries Voorstad, 1755. - 11 p. ; 20 cm
0222935
JBRAR: QUA.814
Keuren en ordonnantien van het Hooge Heemraadschap van Delfland, geëmaneert sedert de Generale Keure van February 1656. - Delft : Van Graauwenhaan, 1809. - 387, XXXIII p. ; 20 cm
0222936
JBRAR: QUA.815
Keuren van de Watergraaffs- of Diemer-meer. - Te Amsteldam : by Izaak Duim, [ca. 1757]. - XVI, 104 p. ; 23 cm
0185328
JBRAR: QUA.816#2
Handtveste van den Crimpenre-weerdt. - Te Gouda : by Johannes van der Klos, 1785. - 26 p. ; 22 cm - Note: Gebonden bij: Keuren van de Krimpenre-waerd. Gouda, 1690.
0182922
JBRAR: QUA.816#3
Reglement voor de Crimpenre-waard : gearresteert by Hun Ed. Mog. de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland op den 8 January 1762. - Te Gouda : by Johannes van der Klos, 1785. - 22 cm - Note: Gebonden bij: Keuren van de Krimpenre-waerd. Gouda, 1690.
0178196
JBRAR: QUA.816#4
Advis van Heeren Gecommitteerde Raaden van haar Edele Groot Mogende op de requeste van de eigenaars van diverse veenlanden in het ambagt van Berkoude en Stolwyk, omme octroy van verveening : mitsgaders consideratien van den Inspecteur Generaal Brunings op dat subject, en concept-reglement van verveening. - In 's Gravenhage : by Isaac Scheltus, 1787. - 86, 35 p. ; 22 cm - Note: Gebonden bij: Keuren van de Krimpenre-waerd. Gouda, 1690.
0177111
JBRAR: QUA.816#5
Blanken, Arie.
Verslag van de aanleiding tot en het dadelijk bouwen van een stoom-machine, ten dienste van de geoctroijeerde verveening in den Krimpenerwaard, aan den IJsseldijk voor den Berkenwoudschen Boezem onder Ouderkerk aan den IJssel in den jaare 1803 en 1804 opgeregt, en van de proefneemingen met dezelve in 't werk gesteld / door A. Blanken Jansz.. - Rotterdam : [s.n.], 1810. - 39 p. : ill. ; 22 cm - Note: Ex. Rechtsgesch. gebonden bij: Keuren van de Krimpenre-waerd. Gouda, 1690.
0177117
JBRAR: QUA.816 NB: CON
Keuren van de Krimpenre-waerd. - Tot Gouda : gedrukt by Cornelis Dyvoort en Andries Endenburgh, 1690. - 30 p. ; 22 cm
0177142
JBRAR: QUA.817
Keuren ende ordonnantien van 't heemraedschap van Schielant ende den gevolge van dien : gemaeckt by Hooge Heemraden des zelffs landt. - Tot Rotterdam : gedrukt by Isaak Naeranus, 1696. - 20 cm - Note: Doorschoten ex..
0222937
JBRAR: QUA.818
Landtbrief des circuls van der Ooy met desselfs ampliatie nevens een deductie over het dyck-regt des gemelten circuls ; met authentique stukken bevestigt door Joh. Mich. Roukens. - Te Nymegen : gedrukt by Henrik Heymans, 1750. - [2], 11, 58, 88 p. ; 22 cm (4-o) - Note: Aan ex. RGS-GS ontbreekt titelblad. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 1424.
0730423
JBRAR: QUA.819
Octroye beroerende de bedykinge van de Wieringer-Waert, gelegen in Noord-Holland. - Tot dienst ende gerieff van de bedykers en ingelanden in dr. uytgegeven. Deze tweede druk vermeerdert, met een reglement van 4 February 1711. - Tot Hoorn : gedrukt by Reinier Beukelman, 1735. - 102 p. ; 23 cm
0168227
JBRAR: QUA.820
Das ostfriesische Land-Recht, nebst dem Deich- und Syhlrechte ; mit verschiedenen der ältesten Handschrifften zusammen gehalten und von vielen Schreibfehlern gesäubert ; durch eine nebengefügte wörtliche Uebersetzung, am Rande gesetzte Summarien, und historisch-critische Anmerckungen und Erklärungen der veralteten Wörter und Redensarten erl. ; mit einem Vorberichte von dem Ursprunge und der Verfassung dieser Rechte, und einem dreyfachen Reg. vers. .... - Aurich : gedruckt bey Hermann Tapper, [1746]. - CCVI, 962, CXXXVI p. ; 21 cm (4-o) - Note: Ex. L qu 119-120 in 2 bd.. - Bibl.: Holzmann-Bohatta 3, 203.
0730451
JBRAR: QUA.821#2
Stucken en bewysen aan de Edele Groot-Mogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, mitsgaders aan de Ed. Mog. Heeren Staten van de Lande van Utrecht ... : overgelevert by ofte wegens de gecommitteerden van de ingelanden der vijf stemmende karspelen van het waterschap van Woerden tot verificatie ende justificatie van de rechtmatige doleantie van de ingelanden .... - Te Utrecht : by Gerrit Muntendam, 1709. - 21 cm (4-o) - Note: Ex. Rechtsgesch. gebonden bij: Privilegien van 't waterschap Woerden. 1709.
0183405
JBRAR: QUA.821#3
Requeste aan de Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland ende Westvriesland : by dykgraaf ende heemraden van de waterschap van Woerden in November 1708 gepresenteert, omme geauthoriseert te mogen worden tot negotiatie van seven duysend gulden, ter betalinge van de lasten van de waterschap voorsz. Mitsgaders consideratien van de gecommitteerdens van de geërfdens en ingelanden, ende de waarsluyden van de waterschap voorsz. jegens den inhouden van de selve requeste. - Te Utrecht : by Gerrit Muntendam, 1709. - 16 p. ; 21 cm - Note: Gebonden bij: Privilegien van 't waterschap Woerden. 1709.
0183386
JBRAR: QUA.821#4
Memorie ofte deductie ... mitsgaders nodige aanmerkingen ofte reflexien .... - Te Utrecht : by Gerrit Muntendam, 1709. - 104, 15 p. ; 21 cm - Note: Gebonden bij: Privilegien van 't waterschap Woerden. 1709.
0182934
JBRAR: QUA.821#5
Memorie aan de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerden van de provincien van Holland ende van Utrecht, inder saeke vande doleantie vande geërfdens ende ingelanden over de directie en bestier van de Grote Waterschap van Woerden .... - Te Utrecht : gedrukt by de weduwe van G. Muntendam, 1710. - 54 p. ; 21 cm - Note: Gebonden bij: Privilegien van 't waterschap Woerden. 1709.
0182933
JBRAR: QUA.821#6
Requeste aan de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Holland en Westvriesland, rakende het convoceren van de ingelanden in het carspel van Woerden .... - Tot Woerden : gedrukt by Johannes Ooms, [1712}. - 57 p. ; 21 cm - Note: Gebonden bij: Privilegien van 't waterschap Woerden. 1709.
0183385
JBRAR: QUA.821 NB: CON
Privilegien van 't waterschap Woerden, uyt twee Hollandse ende die Stichtse carspelen gecombineert, gegeven by de Graven van Holland ende den Bisschop van Utrecht, mitsgaders ordres en redressen door de Heeren Staten van de Provintien van Holland en Utrecht, van tijd tot tijd gesamentlijck gearresteerd en gemaeckt. - Te Utrecht : gedrukt by Jacob van Poolsum, 1709. - 48, 3 p. ; 21 cm
0183375
JBRAR: QUA.822
Privilegien, octroyen, keuren en ordonnantien wegens het heemraadschap van Nieuwer-Amstel. - Te Amsterdam : by Pieter Mortier, 1781. - II, 277, XV p. ; 23 cm (4-o)
0183374
JBRAR: QUA.823
Recueil van sententien en resolutien Delflandt raakende ; op ordre van het wel-edele Collegie der Heeren Hooft-Ingelanden van Delflandt by een verz. en op nieuws gedrukt. - [S.l.] : [s.n.], 1754. - 25 cm (4-o)
0730447
JBRAR: QUA.824
Stryk, Johann Samuel.
Dissertatio juridica de jure cataractarum = Vom Schleusen-Recht ; quam ... praeside Jo. Samuele Strykio ... placidae eruditorum disquisitioni submittit Fridericus Christian. Michaelis. - [Halle] : typis Christoph. Andreae Zeitleri, 1696. - VIII, 120 p. ; 20 cm (4-o) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractatio juridica de jure cataractarum. - Note: Proefschrift Halle a.d. Saale.
0715029
JBRAR: QUA.825
Stryk, Johann Samuel.
Joannis Samuelis Strykii Tractatio juridica de jure cataractarum = Vom Schleusen-Recht. - Halae : typis Jo. Christ. Hendelii, 1748. - 112 p. ; 19 cm (4-o) - Note: Ook verschenen als proefschrift Halle 1696 o.d.t.: Dissertatio juridica de jure cataractarum.
0715028
JBRAR: QUA.826
Hees van Berkel, Joan Ignatius van.
Beschouwing der vroegere wetgeving omtrent den handel in Nederland, vooral in betrekking tot het daarbij verhandelde ten aanzien der in- en uitgaande regten / door J. J. van Hees van Berkel. - Utrecht, 1838. - 42 p.
0695561
JBRAR: QUA.827
Heineccius, Johann Gottlieb.
Grondbeginselen van het wisselrecht ; in 't Latyn saamgest. door J. G. Heineccius, naar de 7de uitg. vert., en met de noodige aanmerkingen verrykt en opgehelderd door Karel Koenraad Reitz ; waarachter gevoegd zyn: 1. Eene verhandeling over de feilen en gebreken in den wisselhandel / door Heineccius en Lochau. 2. Eene boekzaal van het wisselrecht / door Eisenhart. 3. Een aanhangsel van eenige wisselwetten, mitsgaders voorschriften van wisselbrieven en protesten of kennissen. - 2de geheel vernieude en meer dan de helft verm. dr.. - Te Middelburg : by Christiaan Bohemer, 1774. - LII, 645, LXXV p. ; 20 cm (8-o)
0730454
JBRAR: QUA.828#2
Drakenborch, Arnold.
Arnold Drakenborchs plechtige redevoering over het eeufeest der Utrechtsche Hoge Schole, op bevel der ed. grootachtb. heeren gehouden, den 27. Maart 1736 ; [uit het Latyn vert. door Johan Frederik Reitz]. - Te Utrecht : by Willem Kroon, 1736. - VIII, 65, XVII p. ; 25 cm (4-o) - Note: Bevat ook: "Lyst der professoren in alle wetenschappen, die te Utrecht, ten deele in de Illustre Schole, den 17. Jun. in 't jaar 1634. gesticht, ten deele op de Akademie, den 16. Maart 1636. ingewyd, gestaan hebben" en:"Naamlyst der professoren, welke het ampt van rector magnificus op de Akademie te Utrecht bedient hebben". - Note: Ex. BIOHIS gebonden bij: Omstandig en naeukeurig verhael van alle de plechtigheden ..., Utrecht, Pieter Muntendam, 1736. - Bibl.: Knuttel 17022.
0919921
JBRAR: QUA.828#3
Drakenborch, Arnold.
Arnoldi Drakenborch Oratio panegyrica in natalem saecularem Academiae Trajectinae .... - [Ultrajecti] : apud Alexandrum van Megen, 1736. - VIII, 57 XXXV, p. : ill. ; 26 cm (4-o) - Note: Rectorale rede Utrecht. - Note: Bevat o.m. tevens een lijst van professoren en een lijst van rectores magnifici vanaf 16 maart 1636 opgetreden in Utrecht. - Bibl.: Knuttel 17021.
0391592
JBRAR: QUA.828#4
Faye, Jacobus de la.
Honderdjaerige gedachtenis van d'instellinge en oprechtinge der Utrechtsche Akademie, uit vergelijkinge van het Joodsche jubeljaer voorgesteld, en toegepast in eene leerrede, over Leviticus XXV:8-10. ; by de voorgemelde gelegenheid gedaen den 25sten van Maert 1736 in d'Engelsche Kerk t'Utrecht, door Jacobus de la Faye ; uit het Engelsch vertaeld. - T'Utrecht : by Johanes Broedelet, en Pieter Muntendam, [1736]. - IV, 36 p. ; 25 cm (4-o) - Bibl.: Van Alphen 887.
0919750
JBRAR: QUA.828#5
Het tweede vyftigjarig jubile der Hooge Schoole van Utrecht, toegewydt aen de edele grootactbare heeren burgemeesteren en raden in de vroedschap derzelve stadt, geviert den 27. der Lentemaendt 1736 ; [door Jacobus Kortebrant]. - Tot Utrecht, by Pieter Muntendam, 1736. - 28 p. ; v25 cm (4-o) - Bibl.: Knuttel 17023.
0919996
JBRAR: QUA.828#6
Westerbaen, Cornelis Willem (1690-1774).
Eeugetyde der Utrechtsche Akademie, met veel plechtigheids gevierd den XXVIIsten van Lentemaend MDCCXXXVI, na verloop van honderd jaeren sedert haere instelling / in vaerzen beschreeven door Kornelis Westerbaen W.z.. - t'Utrecht : by Willem Kroon, 1736. - 27 cm (4-o) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Bibl.: Knuttel 17026.
0706301
JBRAR: QUA.828#7
Zon, A. R. van.
Het plechtige eeuwgetyde, van de beroemde hogeschole, in de stad Utrecht, gevierd, op den XXVII. van Lentemaand, des jaars MDCCXXXVI. - Te Utrecht : by Jacobus van Lanckom, 1736. - [12] p. ; 25 cm (4-o) - Note: Gedicht ondertekend : A. R. d.i. A. R. van Zon. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 987.
0920211
JBRAR: QUA.828#8
Carmen seculare in almae Academiae, quae Trajecti ad Rhenum est, centesimum natalem : die XXVII. Martii MDCCXXXVI ; [scripsit Otto Arntzenius]. - [Trajecti ad Rhenum] : typis Juriani van Paddenburch, [1736]. - 8 p. ; 26 cm (4-o) - Bibl.: Knuttel 17023a. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 988.
1150400
JBRAR: QUA.828#9
Carmen seculare ad decorandum centesimum Academiae Ultrajectinae natalem ; [scripsit Jacobus Fabricius Burmannus]. - [Trajecti ad Rhenum] : typis Juriani van Paddenburch, [1736]. - 26 cm (4-o) - Bibl.: Van Alphen 891.
1150440
JBRAR: QUA.828#10
Reitz, Johan Frederik.
Joan. Fred. Reitzii Elegia saecularis. - Trajecti ad Rhenum : typis Melch. Leon. Charlois, 1736. - 26 cm (4-o) - Bibl.: Van Alphen 888.
1150387
JBRAR: QUA.828#11
Felicitas saecularis Academiae Trajectinae ad Rhenum : celebrata a. d. VI. Kal. April A. MDCCXXXVI ; [scripsit J. S. v. Hermkhuysen]. - [S.l.] : [s.n.], [1736]. - [8] p. ; 24 cm (4-o) - Note: De exemplaren zijn onderling enigszins afwijkend. - Bibl.: Knuttel 17023c. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 990.
1150355
JBRAR: QUA.828#12
Schelling, Pieter van der.
Weergalooze byzonderheid van het eeuwgetyde der Hooge School te Utrecht, voerende ten zinnebeeld eene zon, enz., zeer plegtig gevierd den 27. van Lentemaand 1736, na eene geheele verduistering der maane, verzeld met nevelen, in den lestvoorgaanden middernagt ; opgemerkt, en, met betrekkinge tot het gemelde zinnebeeld, en feest, beschreeven door P. van der Schelling. - T'Utrecht : by Pieter Muntendam, 1736. - 14 p. ; 25 cm (4-o) - Bibl.: Knuttel 17027.
0920206
JBRAR: QUA.828#13
Dank- en zegen-bede ter gelegenheidt van het eerste eeuw-feest van 'slands Hooge Schoole der stad Utrecht, gevierd den XXVII. van Lentemaant 1736 ; [door P. Laan]. - Tot Utrecht : by Pieter Muntendam, en Jan Hendrik Vonk van Lynden, 1736. - 11 p. ; 25 cm (4-o)
0919950
JBRAR: QUA.828#14
Nieuwe tyding van Parnas ; [door Momus]. - [Utrecht] : [s.n.], [1736]. - [8] p. ; 25 cm (4-o) - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 999.
0920343
JBRAR: QUA.828#15
Aenmerkingen op de Nieuwe tyding van Parnas ; [door K. Westerbaen Wz.]. - Te Utrecht : by Willem Kroon, [1736]. - 8 p. ; 25 cm (4-o)
0920364
JBRAR: QUA.828#16
Naeuwkeurige beschryving van alles wat de heeren studenten der Utrechtsche Hooge Schole verrigt hebben : ter gelegenheit van, en by de blyde komst en inhuldiginge van zyne Doorluchtige Hoogheit Wilhelm Karel Henrik Friso ... tot Stadhouder en Algemeen Leger- en Vlootvoogd 's Lands van Utrecht ; uit echte berigten opgemaekt, enz. door een Liefhebber van Utrechts Akademie [Marten Schagen]. - Te Utrecht : by Hermannus en Johannes Besseling, 1747. - II, 56 p. : ill. ; 26 cm (4-o)
0231354
JBRAR: QUA.828 NB: CON
Westerbaen, Cornelis Willem (1690-1774).
Omstandig en naeukeurig verhael van alle de plechtigheden, vreugdebedryven, plichtpleegingen, redevoeringen, enz., zoo ter gelegenheid van het honderdjaerig feest der Utrechtsche Akademie, als van de promotie met de kap van zes heeren, en van al wat daer toe eenige betrekking heeft, alle welke plechtigheden enz. zijn voorgevallen den 27sten van Maert, en de volgende dagen, des jaers 1736, met de grootste naeukeurigheid uit eige beschouwingen, en geloofwaerdige berichten opgesteldt. - t'Utrecht : bij Pieter Muntendam, 1736. - [2], 36, 6 p. ; 27 cm - Note: Auteur is K. Westerbaen. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 984.
0169752
JBRAR: QUA.829
Duyn, Arnoldus van.
Oudewaters moord, of waarachtig verhaal van d'oudheid, belegering, in-neemen en verwoesten der gesegde stad, door een meer als heydensche wreedheid / door Arnoldus van Duyn. - Te Amsterdam : gedrukt voor Abraham Cornelis, 1768. - 46 p. : ill. ; 21 cm
0272459
JBRAR: QUA.830
Feltman, Gerhard.
Gerhardi Feltmanni Decas responsorum juris ad rem militarem, das ist: Zehen rechtliche Bedencken von einigen mercklichen Zufällen, die sich in Niederland bey noch daurendem Krige so mit geschehener Übergebung dero Vestungen ... zugetragen ... ; wobey Decisionum decades duae ; in ostfriesischen Sachen abgefasset und anitzo zum Truck befodert [sic] durch einen der Rechten Beflissenen. - Bremen : in Verlegung Anthon. Gunther Schwerdtfegers, 1674. - XVIII, 114, XVIII p. ; 20 cm (4-o)
0725531
JBRAR: QUA.831
Hojer, Andreas.
De eo quod jure belli licet in minores = Vom Recht des Krieges gegen die Minderjährige ; quam ex praescripto fundationis regiae ... examini subjicit Andreas Hojer, defendente Ludovico de Hemmer. - Hafniae : typis Joh. Georg. Höpffneri, 1735. - II, 46 p. ; 22 cm (4-o)
0688194
JBRAR: QUA.832
Lydius, Jacobus.
Jacobi Lydii Syntagma sacrum de re militari, nec non de jure jurando dissertatio philologica : opus postumum ; et multa eruditione commendatum cum figuris aeneis elegantissime incisis, quod nunc primum ex tenebris eruit, notisque illustravit Salomon van Til. - Dordraci : apud Cornelium Willegardum, 1698. - XXVI, 338, 56, XXVIII p. ; 22 cm (4-o) - Note: De Notae met eigen paginering.
0725534
JBRAR: QUA.833
Meulman, Jan.
Woerden, in slagtmaand 1813 / door Jan Meulman. - [Volksuitg.]. - 's-Gravenhage, 1815. - ill.
0697142
JBRAR: QUA.834
Oldenbarnevelt, J. G. van.
Onderzoek, of de bestaltbrief voor de militie van den staat van den laatsten february 1579 kracht van wet gehad hebbe? : met ophelderende bylaagen, waar onder eenige stukken van staat, die te vooren niet gedrukt zyn geweest ; door J. G. van Oldenbarnevelt, genaamt Tullingh. - Te Utrecht : by Bartholome Wild, 1783. - 94, CLXXXIV p. ; 24 cm
0298107
JBRAR: QUA.835 EX (1)
Ploos van Amstel, Albertus.
Verhandeling over het recht van commercie tusschen onzydige en oorlogvoerende volken / door Albertus Ploos van Amstel Jzn. ; uit het Latyn vert. en verm. met een aanhangzel over het nemen en verbeurdverklaren der schepen, en breedvoerige aanteekeningen. - Amsteldam : F. Houttuyn, 1760.
0862436
JBRAR: QUA.835 EX (2)
Ploos van Amstel, Albertus.
Verhandeling over het recht van commercie tusschen onzydige en oorlogvoerende volken / door Albertus Ploos van Amstel Jzn. ; uit het Latyn vert. en verm. met een aanhangzel over het nemen en verbeurdverklaren der schepen, en breedvoerige aanteekeningen. - Amsteldam : F. Houttuyn, 1760.
0862436
JBRAR: QUA.836
Schwanmann, Christophor.
De jure detractionis et emigrationis, German. Nachsteuer, Abzug, Abschloss etc. tractatus juridicus : olim a Christophoro Schwanmanno conscriptus ; nunc vero ... iterum recusus et additionibus perpetuis materiam hancce egregie illustrantibus, appendice ... adauctus ; ... accessit succincta De censu, German. dem Schoss, tractatio .... - Lipsiae : impensis Hieron. Fried. Hoffmanni, 1707. - 107, V p. ; 20 cm (4-o)
0730437
JBRAR: QUA.837
Recueil van verscheyde placaten, ordonnantien, resolutien, instructien, ordres en lysten, etc. betreffende de saacken van den oorlogh te water en te lande. - 's-Gravenhage, 1722.
0568766
JBRAR: QUA.838
Grotius, Hugo (1583-1645).
Hugonis Grotii De jure belli ac pacis libri tres : in quibus jus naturae et gentium, item juris publici praecipua explicantur / cum annotatis auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura ; accesserunt annotata in epistolam Pauli ad Philemonem, dissertatio de mari libero, et libellus singularis de aequitate, indulgentia, et facilitate, quem Nicolaus Blancardus e codice auctoris descripsit et vulgavit ; nec non Joann. Frid. Gronovii notae in totum opus de jure belli ac pacis. - Amstelodami : sumptibus Abrahami a Someren, 1689. - 21 cm (8-o) - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 586.
0212096
JBRAR: QUA.839
Grotius, Hugo (1583-1645).
Van 't regt des oorlogs en vredes, behelzende het regt der nature en der volkeren, mitsgaders het voornaamste van 't openbaare borgerlijke regt / [door] Hugo de Groot ; van nieuws vert. ; en niet alleen met d'aanmerkingen van den schrijver, maar daarenboven voorzien met de beste verklaringen en tegenwerpingen van Joh. Frid. Gronovius, en anderen ; nooit op die wijze in onze spraake aan 't ligt gebragt door Jan van Gaveren .... - Amsterdam : by François van-der Plaats, 1705. - 884 p. ; 22 cm (4-o) - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 623.
0383440
JBRAR: QUA.840 EX (1)
Grotius, Hugo (1583-1645).
Hugonis Grotii De jure belli ac pacis libri tres, in quibus jus naturae et gentium, item juris publici praecipua explicantur, cum annotatis autoris ex postrema ejus ante obitum cura ; accesserunt excerpta annotationum variorum virorum insignium in totum opus, edente Joh. Christoph. Becmano. - Francofurti ad Viadrum : impensis Jeremiae Schrey, 1691. - X, 1350, CXXXVI p. : ill. ; 21 cm (4-o) - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 587.
0687776
JBRAR: QUA.840 EX (2)
Grotius, Hugo (1583-1645).
Hugonis Grotii De jure belli ac pacis libri tres, in quibus jus naturae et gentium, item juris publici praecipua explicantur, cum annotatis autoris ex postrema ejus ante obitum cura ; accesserunt excerpta annotationum variorum virorum insignium in totum opus, edente Joh. Christoph. Becmano. - Francofurti ad Viadrum : impensis Jeremiae Schrey, 1691. - X, 1350, CXXXVI p. : ill. ; 21 cm (4-o) - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 587.
0687776
JBRAR: QUA.841
Grotius, Hugo (1583-1645).
Hugonis Grotii Annales et historiae de rebus Belgicis. - Amstelaedami : ex typographejo Joannis Blaeu, 1658. - [XVI], 812, [XXXIV] p. (12-o) - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 743.
0689199
JBRAR: QUA.842
Grotius, Hugo (1583-1645).
Drie boecken van 't recht des oorloghs en vredes : daer in het recht der nature en der volckeren, oock de voornaemste stucken van het publijcque recht verklaert werden ; door Hugo de Groot ; nae de leste dr., en met des autheurs verm. aent. (by hem oversien) ghetrouwelijk overgheset door B. D.. - 2de dr. .... - t' Amsterdam : by Jan Hendricksz. [etc.], 1657. - XLII, 813, XLVII p. ; 21 cm (4-o) - Note: Titel op titelgravure: Van 't recht des oorloghs en des vredes. - Note: Bevat tevens: Aenteyckeninghe op den brief des apostels Pauli aen Philemon. - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 622.
1139189
JBRAR: QUA.843
Heineccius, Johann Gottlieb.
Jo. Gottl. Heineccii Praelectiones academicae in Hugonis Grotii De jure belli et pacis libros III. - Berolini : impens. Jo. Andr. Rudigeri, 1744. - VIII, 984 p. ; 19 cm (8-o)
0725518
JBRAR: QUA.844
Grotius, Hugo (1583-1645).
De jure belli ac pacis libri tres / scripsit Hugo Grotius ; cum annotatis auctoris, nec non J. F. Gronovii notis et J. Barbeyracii animadversionibus, commentariis insuper locupletissimis Henr. L. B. de Cocceji, sub titulo Grotii illustrati antea editis, nunc ad calcem cujusque capitis adjectis, insertis quoque observationibus Samuelis L. B. de Cocceii ; adduntur tandem ipsius Grotii dissertatio de mari libero, ac libellus singularis de aequitate, indulgentia et facilitate. - Lausannae, 1751-1752. - 5 dl. : ill. - Note: I-IV. De jure belli ... [V.] Introductio ad Henrici L. B. de Cocceii Grotium illustratum, continens dissertationes prooemiales XII. In quibus principia Grotiana circa jus naturae, per totum opus dispersa, ad justam methodum revocantur, mens Grotii, obscura saepius, ex ipso Grotio illustratur et defectus circa ejus principia notantur. Duodecima dissertatio exhibet auctoris novum systema justitiae naturalis et Romanae, in quo universum jus Romanum nova methodo ad artem redigitur / [a] Samuele L. B. de Coccei. - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 608.
0690197
JBRAR: QUA.845
Wolff, Christian von (1679-1754).
Jus gentium methodo scientifica pertractatum : in quo jus gentium naturale ab eo, quod voluntarii, pactitii et consuetudinarii est, accurate distingitur ; auctore Christiano L. B. de Wolff. - Halae Magdeburgicae : prostat in officina libraria Rengeriana, 1749. - XX, 849, XXVI p. ; 22 cm (4-o)
0725504
JBRAR: QUA.846
Wolff, Christian von (1679-1754).
Institutions du droit de la nature et des gens : dans lesquelles, par une chaine continue, on déduit de la nature même de l'homme, toutes ses obligations et tous ses droits ; trad. du Latin de Christian L. B. de Wolff par M... ; avec des notes ... par Elie Luzac. - A Leyde : chez Elie Luzac, 1772. - 2 dl. (1 bd.) ; 26 cm (4-o)
0725472
JBRAR: QUA.847
Boeckel, Johann Gotthard.
De jure hospitiorum = Von Gast-Recht ; [scripsit] Joh. Goth. de Boecler ; item Joh. Schilteri Dissertationes de jure hospitis. - Quedlinburgi [etc.] : sumpt. Gotlob Ernesti Struntzii, 1721. - 148 p. ; 21 cm
0235379
JBRAR: QUA.848
Grellmann, Heinrich Moritz Gottlieb.
Histoire des bohémiens : ou tableau des moeurs, usages et coutumes de ce peuple nomade; suivie de recherches historiques sur leur origine, leur langage et leur première apparition en Europe / par H. M. G. Grellmann ; trad. de l'allemand sur la 2me éd. par M. J.. - Paris : Chaumerot, 1810. - IV, 354 p. ; 22 cm
0386559
JBRAR: QUA.849
Potgieser, Joachim.
Ioachimi Potgiesseri Commentariorum iuris Germanici de statu servorum veteri perinde atque novo libri quinque ex Romanarum Germanicarum et Francicarum rerum scriptoribus, aliisque monimentis ac iuribus provinciarum adornati et chartis aliquot ineditis illustrati; accesserunt mantissa chartarum .... - Lemgoviae : Meier, 1736. - XXXII, 985 p. : ill. ; 22 cm
0374174
JBRAR: QUA.850
Rousset de Missy, Jean.
Les intérêts présens et les prétentions des puissances de l'Europe, fondez sur les traitez depuis ceux d'Utrecht inclusivement, et sur les preuves de leurs droits particuliers, augmentez d'un supplément de diverses prétentions ... ; par J. Rousset. - 3me éd., rev. et augm. par l'auteur. - La Haye : chez Adrien Moetjens, 1741. - 3 dl. ; 25 cm - Note: Dl. 3 o.d.t.: Preuves des intérêts présens et des prétentions des puissances de l'Europe, augmentées des traitez conclus depuis la première édition.
0396275
JBRAR: QUA.851
Lange, Daniel de (1665-1734).
Korte verhandeling en verklaaring van de Gemeenebests bestiering en leevenswys der oude Batavieren, van het ampt en de bediening der graaven, der zelver waardigheid, oorspronk, en betekenis, als mede van de honderd medgezellen, of comites, die nevens den graave rechters en zyne raaden zyn geweest / door Daniel de Lange. - In 's Graavenhaage : by Pieter de Hondt, 1730. - XXIII, 126, I p. ; 22 cm (8-o)
0169755
JBRAR: QUA.852
Meerman, Johan (1753-1815).
Geschiedenis van graaf Willem van Holland, Roomsch koning / door Johan Meerman. - In 's Graavenhaage : by Nicolaas van Daalen [etc.], 1783-1797. - 5 dl. ; 21 cm (8-o) - Note: [Dl. 5]: Aanhang van dl. 4: Codex diplomaticus.
0041794
JBRAR: QUA.853
Stukken voor de vaderlandsche historie ; uit de verzameling van G. van Hasselt. - Arnhem [etc.], 1792-1793. - 4 dl.
0694632
JBRAR: QUA.854
Tydeman, Hendrik Willem (1778-1863).
Verhandeling over de Hoeksche en Kabeljaauwsche partijschappen / door H. W. Tijdeman. - Te Leiden : bij D. du Saar, 1815. - XIV, 118 p. ; 23 cm (8-o). - (Nieuwe verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen ; dl. 2, stk. 4)
1109857
JBRAR: QUA.855
Montesquieu, Charles de.
De geest der wetten / door de Montesquieu ; uit het Fransch vert. door Dirk Hoola van Nooten ; met wijsgerige en staatkundige aanmerkingen, zo van eenen onbekenden, als van den vertaaler. - Te Amsterdam : bij Willem Holtrop, 1783-1786. - 4 dl. (9 stk.) : ill. ; 23 cm (8-o) - Note: Aan ex. JB-SBR ontbreekt portr.. - Note: Voor reg. zie: Dirk Hoola van Nooten, Register der voornaamste zaaken ....
0856569
JBRAR: QUA.856 EX (1)
Hoola van Nooten, Dirk.
Register der voornaamste zaaken, welke voorkoomen in Den geest der wetten van den heere baron de Montesquieu / door Dirk Hoola van Nooten. - Te Amsterdam : bij Willem Holtrop, 1787. - IV, 298 p. ; 23 cm (8-o)
0856570
JBRAR: QUA.856 EX (2)
Hoola van Nooten, Dirk.
Register der voornaamste zaaken, welke voorkoomen in Den geest der wetten van den heere baron de Montesquieu / door Dirk Hoola van Nooten. - Te Amsterdam : bij Willem Holtrop, 1787. - IV, 298 p. ; 23 cm (8-o)
0856570
JBRAR: QUA.857
Rennemann, Andreas.
Privilegia und Freyheiten der Soldatescha ... ; alles durch Andream Rennemannum describirt und aus vielen Autoren colligiret und an Tag gegeben. - [S.l.] : [s.n.], 1630. - 36 p. ; 19 cm (4-o)
0688196
JBRAR: QUA.858#2
Rendorp, Joachim.
Verhandeling over het recht van de jagt / door Joachim Rendorp. - Te Amsterdam : by Petrus Schouten, 1777. - VIII, 184, I p. ; 21 cm (8-o) - Note: Ex. RGs-GS gebonden bij: Verhandeling over de militaire jurisdictie. - Bibl.: Catalogus Kloosterboer 2252.
0715016
JBRAR: QUA.858 NB: CON
Verhandeling over de militaire jurisdictie ; [door Joachim Rendorp]. - Te Amsterdam : by Petrus Schouten, 1780. - LXXII, 116, 36 p. ; 21 cm (8-o) - Bibl.: Van Doorninck 2, 586.
0715015
JBRAR: QUA.859#2
Decreet van Zijne Majesteit den Koning van Holland, arresterende een tarif op de jagt, genomen den 11 Julij 1807. - Den Haag : Koninklijke Staats-Drukkerij, 1807. - 5 p. ; 24 cm - Note: Gebonden bij: Publicatie van Zijne Majesteit ... houdende reglement op de jagt ....
0474604
JBRAR: QUA.859 NB: CON
Publicatie van Zijne Majesteit den Koning van Holland, houdende reglement op de jagt in het koningrijk Holland, gearresteerd den 8 Mei 1807. - Den Haag : Koninklijke Staats-Drukkerij, 1807. - 28 p. ; 24 cm
0474603
JBRAR: QUA.860
Volledige verzameling der reglementen en besluiten op de jagt en visscherijen in het Koningrijk der Nederlanden. - Utrecht : Altheer, 1837. - 96 p. ; 17 cm
0692582
JBRAR: QUA.861
Rei agrariae auctores legesque variae ; quaedam nunc primum, caetera emendatiora prodeunt cura Wilelmi Goesii, cujus accedunt indices, antiquitates agrariae atque notae; una cum Nicolai Rigaltii notis atque observationibus, nec non glossario ejusdem. - Amstelredami : apud Joannem Janssonium a Waesberge, 1674. - ill. ; 20 cm (4-o)
0481499
JBRAR: QUA.862
Res judicanda : saecke die noch staet te oordeelen, van de bancken van leeninghe, by de magistraten wettelijck opgherecht ... ; off de selve by de opsienders der kercke moeten worden aengemerckt als winckels van onrechten woecker, aen welcke geen litmaet der Gereformeerde Kercke magh gemeenschap hebben? ; waer-in overwogen werden de bedenckingen van de eerw. heeren professoren der h. theologie tot Uutrecht, in haer schrift, ghenaemt Res judicata ; ende werd verdedicht het gravamen en advijs des Eerw. Classis van Leyden ende Neder-Rhijnlandt als wettigh en wel ghestelt, conform de H. Schriftuere ... door de gecommitteerden des E. Classis van Leyden .... - Tot Leyden : by Hendrick Verbiest, 1658. - XVI, 247, I p. ; 20 cm (4-o) - Bibl.: Knuttel 8027.
0725522
JBRAR: QUA.863
Zillesen, Cornelis.
Wysgeerig onderzoek, wegens Neerlands opkomst, bloei, en welvaard, het daarop gevolgd verval, en wat de nog overgeblevene middelen van herstel zijn, zo in staatsbestuur, financie, landbouw, koophandel, zeevaart, fabrieken en industrie ; door Cornelis Zillezen. - Te Amsterdam : bij Johannes Allart, 1796. - IV, 540 p. ; 24 cm
0796080
JBRAR: QUA.864
Biner, Joseph.
Apparatus eruditionis ad jurisprudentiam praesertim ecclesiasticam, in quo reviso, auctoque praeter juris universalis principia, jus naturae, gentium, divinum, apostolicum, & pontificium, jus synodale oecomenicum, nationale ac provinciale, unacum provinciarum ac regnorum ecclesiastico & politico statu, disciplina ecclesiae, haeresibus exortis &c. continua saeculorum serie ad praesens usque tempus deductum ... ac controversiis juridicis, publicis, ac polemicis methodo historico-dogmatica colliguntur, et brevi ac clara idea delineantur ... / authore Josepho Biner. - Augustae Vindelicorum [etc.] : sumptibus fratrum Ignatii & Ant. Wagner, 1754-1766. - 13 dl. (7 bd.) ; 22 cm - Note: Dl. 7 o.d.t.: Apparatus eruditionis ad jurisprudentiam praesertim ecclesiasticam, in quo praeter juris universalis principia .... - Note: Dl. 8-13 o.d.t.: Apparatus eruditionis praesertim ad jurisprudentiam, in quo praeter juris universalis principia .... - Note: I. Ed. 3a auctior. - Note: XIII. Complectens indicem materiarum quae in omnibus hujus operis partibus continentur. - Bibl.: De Backer-Sommervogel 1, 1486.
0166498
JBRAR: QUA.865
Compendium der kerkelijke wetten van Vriesland, geëxtraheerd uit 's Lands en Synodale Resolutiën enz. ; [zamengest. door G. Nauta]. - 2de dr. / geheel verb. tot den jaare 1771 aangevuld en met volledig register voorz. ; als mede de kerken-ordeningen der Gereformeerde Nederlandsche Kerken in de nationaale sijnoden gemaakt; benevens die door de provincien van Gelderland, Holland, Zeeland en Utrecht aangenoomen en in bijzondere vergaderingen bepaalt, enz.. - Leeuwarden : H. A. de Chalmot, 1771-1776. - 438 p. - Note: Bevat tevens: Vervolg van het compendium der kerkelijke wetten van Friesland, behelzende het geen zedert den jaare 1771 tot 1776 ingesloten, daar is bygevoegt. - 32 p., gebonden tussen p. 264 en 265.
0797043
JBRAR: QUA.866
Corpus juris canonici notis illustratum : complectens: Decretum Gratiani; Decretales Gregorii Papae IX; Sextum Decretalium Bonifacii Papae VIII; Clementinas; Extravagantes Ioanni Papae XXII; Extravagantes communes ; accesserunt Constitutiones novae summorum pontificium nunquam antea editae, quae VII. Decretalium loco esse possint. Annotationes Ant. Naldi, cum addit. novis. Et quae in plerisque editionibus disiderabantur, Petri Lancelotti Institutiones iuris canonici; Regulae cancellariae apostolicae. Cum indicibus, etc.. - Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson, 1661. - 2 dl. (1 bd.) ; 27 cm
0168967
JBRAR: QUA.867
Kerkelyk plakaat-boek : behelzende de plakaaten, ordonnantien ende resolutien over de kerkelyke zaken. - In 'sGravenhage : by Paulus en Isaac Scheltus [etc.], 1722-1807. - 5 dl. ; 25 cm (4-o) - Note: Dl. 2-5 o.d.t.: Kerkelyk placaatboek. - Note: I. By een gebragt door Nikolaas Wiltens. II. By een gebragt door Paulus Scheltus. III-V . [Verz. door] Jona Willem te Water [et al.]. III. Aanhangsel op dl. 1-2. IV. Van den jaare 1735 tot 1760. V. Van den jaare 1761 tot in 1795 en eenige van laater jaaren.
0913382
JBRAR: QUA.868
Boehmer, Justus Henning.
Jus ecclesiasticum Protestantium usum hodiernum juris canonici juxta seriem Decretalium ostendens et ipsis rerum argumentis illustrans. - Halae [etc.], 1731-1738. - 5 dl. - Note: I. 4a ed. correctior. II. 3a ed. correctior. III. 2a ed. emendatior. - Note: I. Liber i et ii Decretalium. II. Liber iii Decretalium. III. Liber iii, tit. xxx sqq. et liber iv, tit. i sqq. Decretalium. IV. Liber iv, tit. ix sqq. et liber v, tit. i sqq. Decretalium. V. Liber v, tit. x et sqq. usque ad finem Decretalium. Indices generales titulorum auctorum et rerum praecipuarum in quinque tomos et jus parochiale. - Note: Voor dl. 6 zie: Justus Henning Boehmer. Jus parochiale ....
0824394
JBRAR: QUA.869
Instructie voor de generale, of opper-kerkmeesteren van de gepermitteerde Roomse kerken binnen dese stad Haerlem. - Te Haerlem : gedrukt by Wilhelmus van Kessel, 1715. - 31 p. ; 22 cm (4-o)
0725529
JBRAR: QUA.870
Boehmer, Justus Henning.
Justi Henningii Böhmeri Jus parochiale ad fundamenta genuina revocatum a spuriis principiis purgatum atque ita adornatum ut jus ecclesiasticum protestantium illustrare et usum modernum libri tertii decretalium quoad praecipuas materias ostendere queat adjecto indice triplici et supplemento novo. - Ed. 5a auctior et emendatior. - Halae Magdeburgiae : litteris et impensis Orphanotrophei, 1738. - XXII, 552, LVI p. : ill. ; 22 cm - Note: Zie ook: Justus Henning Boehmer, Jus ecclesiasticum Protestantium ....
0824396
JBRAR: QUA.871
Boehmer, Georgius Ludovicus.
Principia juris canonici speciatim juris ecclesiastici publici et privati quod per Germaniam obtinet / scripsit Georgius Ludovicus Boehmer. - Ed. 6a emendatior. - Gottingae, 1791.
0010218
JBRAR: QUA.872
Finkelthaus, Sigismund.
Tractatus de jure patronatus ecclesiastico : in quo materia juris patronatus ecclesiastici methodice et succincte declaratur ... ; auctore Sigismundo Finckelthaus. - Lipsiae : sumptibus Thomae Schürers heredum [etc.], 1639. - XXXIV, 366, LXIX p. ; 19 cm (4-o) - Note: Bevat tevens van dezelfde auteur: Programma et oratio de collegiorum juridicorum origine, auctoritate, officio atque utilitate.
0725528
JBRAR: QUA.873
Sarpi, Paolo.
Histoire du Concile de Trente ; écrite en italien par Paolo Sarpi et trad. de nouveau en françois, avec des notes critiques, historiques et theologiques par Pierre-François le Courayer. - A Amsterdam : chez J. Wetstein [etc.], 1736. - 2 dl. : ill. ; 25 cm (4-o)
0730453
JBRAR: QUA.874
Traicté des droicts honorifiques des seigneurs es eglises. - Nouv. ed. / soigneusement rev. et de beaucoup augm. ... ; avec une table tres-exacte d'iceux .... - A Paris : chez Jean Guignard le pere, 1668. - II, 523, XXV p. ; 23 cm (4-o)
0715018
JBRAR: QUA.875
Pirhing, Ehrenreich.
Synopsis Pirhingiana seu Compendaria SS. canonum doctrica, ex fusioribus quinque tomis Ernrici Pirhing. - In unum volumen redacta ab alio ejusdem societatis presbytero hac editione ; sublatis non paucis mendis, magna cura emendatat, illustrata, et tum aliis additamentis, tum novo rerum indice aucta. - Venetiis : Pezzana, 1711. - XII, 716, XXIV p. ; 23 cm
0297730
JBRAR: QUA.876
Constantius, Christianus (pseud. van Gijsbert Voet).
Aenmerkingen op het genaemde Zedigh ondersoeck van het theologisch advys over 't gebruyck der kerckelijcke goederen etc. / door Christianus Constantius. - T' Amsterdam : voor Jodocus Hondius, 1655. - 17 p. ; 19 cm (4-o) - Bibl.: Knuttel 7701. - Bibl.: Van Doorninck 1, 105.
0725532
JBRAR: QUA.877
Gehe, Daniel.
Tractatus juridicus de juribus et privilegiis miserabilium personarum, tam generalibus quam specialibus ad forum nostrum Sax. maxime accomodatus / authore Daniele Gehe. - Martisburgi : apud Christianum Forbergerum, 1673. - III, 116 p. ; 20 cm
0277375
JBRAR: QUA.878
Martinet, Johannes Florentius.
Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen in de valeyen van Piemont, tot op deezen tyd / door Johannes Florentius Martinet. - 2de verm. dr.. - Te Amsteldam : by de Wed. Loveringh en Allart, 1775. - XX, 352 p. ; 23 cm
0796046
JBRAR: QUA.879
Scheltema, Jacobus.
Geschiedenis der heksenprocessen : eene bijdrage tot den roem des vaderlands / door Jacobus Scheltema. - Haarlem : Loosjes, 1828. - [2], XVI, 312, 101, [5] p, ; 23 cm
0004592
JBRAR: QUA.880#2
Pape, Carel Willem.
Het Protestantisme en zijne betrekking tot den staat / door C. W. Pape. - 's-Hertogenbosch, 1853.
0855681
JBRAR: QUA.880#3
Appeltere, Adriaan Willem van.
Het staatsregt in Nederland, vooral met betrekking tot de Kerk, en de handelingen der regering ten opzichte der Afgescheidenen, nader toegelicht / door Adriaan Willem van Appeltere. - 's-Gravenhage [etc.], 1837. - Bibl.: Knuttel 27524.
0566983
JBRAR: QUA.880#4
Boeles, Pieter (1795-1875).
Over staatsregt, Hervormd kerkbestuur en separatismus : naar aanleiding van het geschrift van Mr. G. Groen van Prinsterer: 'De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst' / door P. Boeles. - Groningen : Oomkens, 1838. - 304 p. ; 22 cm - Note: Ex. Inst. v. Staatsrecht gebonden bij: J. W. Gefken, De regtsvraag ....
0823969
JBRAR: QUA.880#5
Handelingen van de regering en de Staten-Generaal, over het regt van placet in de zitting van 1846-1847. - 's-Gravenhage, 1847. - Note: Ex. Staatsrecht gebonden bij: J. W. Gefken, De rechtsvraag ....
0593159
JBRAR: QUA.880 NB: CON
Gefken, Jan Willem.
De regtsvraag: 'Zijn de bepalingen van het Code penal, over ongeoorloofde genootschappen of vergaderingen, toepasselijk op godsdienstige bijeenkomsten en godsdienst-oefeningen, in Nederland?', in eene pleitrede behandeld / door J. W. Gefken. - Amsterdam, 1836. - Note: Knuttel 27431.
0823838
JBRAR: QUA.881
Bynkershoek, Cornelis van.
Verhandelingen van staatszaken : vervat in twee boeken, waar van het eerste handelt van oorlog en vrede, en het tweede van zaken van verscheide stof ; in het Latyn beschreven door Corn. van Bynkershoek, en nu in 't Nederduytsch overgebragt door Matth. de Ruusscher. - 2de dr. / van veele misstellingen en drukfouten gezuivert. - Te Leyden : by Johannes van Kerckhem, 1740. - 2 dl. (1 bd.) ; 21 cm (8-o)
0730443
JBRAR: QUA.882
Grotius, Hugo (1583-1645).
Le droit de la guerre et de la paix ; par Hugues Grotius ; nouv. trad. par Jean Barbeyrac, avec les notes de l'auteur même, qui n'avoient point encore parus en François, et de nouvelles notes du traducteur. - A Amsterdam : chez Pierre de Coup, 1724. - 2 dl. LIV, 1001, XXXIX p. : ill. ; 26 cm (4-o) - Bibl.: Ter Meulen-Diermanse 654.
0725503
JBRAR: QUA.883
Wagenaar, Jan (1709-1773).
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tijden af / door Jan Wagenaar ; uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengest.. - Te Amsterdam : by Johannes Allart, 1790-1796. - 21 dl. : ill. ; 23 cm (8-o) - Note: Voor het vervolg zie: Petrus Loosjes. Vaderlandsche historie, vervattende ..., en: Jacobus Munniks. Vaderlandsche historie, vervattende ....
0589819
JBRAR: QUA.884
Loosjes, Petrus.
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden / uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken zamengest. ; ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie ; [door P. Loosjes Azn.]. - Te Amsterdam : by Johannes Allart, 1788-1789. - 3 dl. : ill. ; 23 cm (8-o) - Note: Voor het voorafgaande zie: Jan Wagenaar. Vaderlandsche historie, vervattende .... - Note: Voor het vervolg zie: Petrus Loosjes. Vaderlandsche historie, vervattende .... - Note: Aanwezig: dl. 22-24.
0589820
JBRAR: QUA.885
Zurk, Eduard van.
Codex Batavus : waar in het algemeen kerk-, publyk en burgerlyk recht van Holland, Zeeland en het ressort der Generaliteit kortelyk is begrepen ; getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, placaten en resolutien, voor en na de oprechting der Republyk ... tot 1724 respective ingesloten, gemaakt, nader verklaard, uitgebreid en verhandeld volgens de Roomse en hedendaegse rechten door Eduard van Zurck ; met een vervolg der placaten resol. aanmerkingen en andere vermeerderingen van P. van der Schelling. - 4de dr. / op nieuws nagezien, van veele fouten gezuiverd en met eenige byvoegzelen verm.. - Te Leyden : by Samuel en Johannes Luchtmans, 1764. - 2 dl. (1 bd.) XXXII, 1264, X p. ; 26 cm (4-o)
0917873
JBRAR: QUA.886
Treuer, Gottlieb Samuel.
De auctoritate et fide gentium rerumpublicarum = Von dem Credit derer Völcker und Staaten ; [scripsit] Gottlieb Samuel Treuerus. - Lipsiae : apud Jo. Christ. Langenhemium, 1747. - 104 p. ; 20 cm
0867576
JBRAR: QUA.887
Vattel, Emer de.
Le droit de gens, ou principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains / par Emér de Vattel. - Leide, 1758. - 2 dl. (1 bd.)
0696425
JBRAR: QUA.888
Noest, Gerard.
Het algemeen staatsrecht, gebruikelyk in tyden van vrede en in den oorlog, opgehelderd uit de reden en het recht der natuur en der volken, volgens de orde en schikkinge van des heeren Hugo de Grooot's Recht des oorlogs en vredes, en toegepast op de voornaamste gebeurtenissen ... in het byzonder op de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden ... / door Gerard Noest. - Te Amsteldam : F. Houttuyn, 1753.
0690453
JBRAR: QUA.889
Het leven van Hugo de Groot : vervattende zyne studiën, schriften, gezantschap en staatkundige verrichtingen, van zyne geboorte af tot zynen dood toe ; grootdeels overgenomen uit de beschrijvingen van [Kaspar] Brand, [Adriaan] van Cattenburgh, en anderen; en in een volledige en beknopte orde gebragt door eenige liefhebbers der Nederlandsche historie. - Amsterdam : P. Spriet en zoon, 1771. - 506 p. : ill. ; 22 cm
0689200
JBRAR: QUA.890 NB: CON
Recueil, van de tractaten gemaeckt ende geslooten tusschen de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter eenre, ende verscheyde koningen, princen ende potentaten, ter andere zyde [1576-1674]. - In 'sGraven-Hage : by Jacobus Scheltus, [ca. 1674]. - 48 stk. (1 bd.) ; 20 cm (4-o) - Note: Voor de dl. zie de afzonderlijke titels.
1063888
JBRAR: QUA.890 NB: CON
Articulen, begrepen in den accorde, verbontenissen ende eenigheydt ; ghemaeckt ende opgerecht tusschen den Staten der Provincien van de Nederlanden ende ... den prince van Orangien, grave van Nassau, etc., Staten van Hollandt, Zeelandt ende hare geassocieerden, door commissarissen over beyde zyden respectivelijcken gedeputeert ; beslooten tot Gent op den 8 Novembris 1576. - In 'sGraven-Hage : by de Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1661. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1674] ; 2) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Articulen, begreepen in den accorde .... - Bibl.: Broekema 11 (vgl.).
1063910
JBRAR: QUA.890 NB: CON
Verhandelinghe van de Unie, eeuwigh verbondt ende eendracht, tusschen die landen, provintien , steden en leden van dien hier na benoemt, binnen de stadt Utrecht gesloten ende gepubliceert van den Stadthuyse den 29 Januarii anno 1579. - In 'sGraven-Hage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1650. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1674] ; 3) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Verhandelinge vande (c.q. van de) Unie .... - Bibl.: Knuttel 418 (vgl.). - Bibl.: Broekema 13 (vgl.).
1063920
JBRAR: QUA.890 NB: CON
Tractaet van 't bestant, ghemaeckt ende beslooten binnen de stadt ende cité van Antwerpen, den negensten Aprilis 1609, voor den tijdt van twaelf jaren, tusschen de commissarissen van ... Albert ende Isabella Clara Eugenia, soo wel in den naem van de majesteyt catholijcke als den haren, met de commissarissen ende gedeputeerden van de Illustre Heeren Staten Generael van de Vereenighde Provincien der Nederlanden .... - In 'sGraven-Hage : by Hillebrandt Jacobsz, [1609]. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1674] ; 4) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Tractaet van het bestandt (c.q.: t'bestant). - Bibl.: Knuttel 1590 (vgl.). - Bibl.: Broekema 123 (vgl.).
1063936
JBRAR: QUA.890 NB: CON
Verkondinge van het bestant : tusschen die majesteyt vanden coninck van Spaignen, etc., die doorluchtige princen Albert ende Isabella Clara Eugenia, eertz-hertogen van Oostenrijck, etc. ter eenre, ende die ... Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden ter anderer zyden ; gedaen voor den Stadthuyse van den Hage den een ende twintighsten Aprilis anno 1609. - In 'sGraven-Hage : by Hillebrandt Jacobssz, [ca. 1609]. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1674] ; 5) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Verconding(h)e van het bestant; en: Verkondinghe van het bestandt. - Bibl.: Broekema 124 (vgl.).
1064292
JBRAR: QUA.890 NB: CON
Verdrach, gemaeckt ende beslooten inden Hage in Hollandt, den sevenden Januarii inden jare sesthien-hondert ende thien, tusschen den gecommitteerden van hare hoogheden die eertz-hertogen van Oostenrijck, etc., ende vande Hooge Mog. Heeren die Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, op eenige swarigheden ende twijffelachtigheden ter eenre ende ter andere zyden, gheresulteert uyt den Tractate vanden Trefve, den negenden Aprilis 1609, binnen de stadt van Antwerpen gemaeckt. - In 'sGraven-Hage : by Hillebrandt Jacobsz, 1610. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1674] ; 6) - Note: Ook verschenen o.d.t.: Verdragh, gemaeckt ende besloten .... - Bibl.: Broekema 140 (vgl.).
1064310
JBRAR: QUA.890 NB: CON
Tractatus induciarum et cessationis omnis hostilitatis actus , ut et navigationis ac commercii, pariterque succursus ; factus, initus et conclusus Hagae Comitis die duodecima Junii 1641 tempore decennii inter dominum Tristaó de Mendoça Furtado, legatum et consiliarium serenissimi, praepotentis don Johannis quarti ejus nominis regis Lusitaniae, Algarvae, etc., et dominos deputatos Celsorum et Praepotentum Dominorum Ordinum Generalium Unitarum Provintiarum Belgicarum. - Hagae-Comitis : typis Viduae ac Haeredum Hillebrandi Jacobi a Wouw, 1642. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1674] ; 7) - Bibl.: Knuttel 4874 (vgl.). - Bibl.: Broekema 881 (vgl.).
1064319
JBRAR: QUA.890 NB: CON
Trattado das Tregoas esuspensaó de todo o acto de hostilidade ebem assi de navegaçaó, comercio ejuntamente soccorro ; feito, começado eaccabado em Haya de Hollande a XII. de Junho 1641 por tempo de des annos entre o senhor Tristaó de Mendoça Furtado, do conselho e embaixador do serenissimo epoderosissimo dom Joaó IV, deste nome rey de Portugal e dos Algarvos, eos senhores deputados dos Muito poderosos Senhores Estados Geraés das Provincias Unidas dos Paizes Baixos ; treslado do Latin na lingoa Portugeza. - Em a Haya : em caza da Viuva e Erdeiros de Ilebrandt Jacobson van Wouw, 1642. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1674] ; 8) - Bibl.: Knuttel 4876 (vgl.). - Bibl.: Broekema 882 (vgl.).
1064343
JBRAR: QUA.890 NB: CON
Tractaet van bestant ende ophoudinge van alle acten van vyandtschap, als oock van traffijcq, commercien ende secours ; gemaeckt, gearresteert ende beslooten in 's Graven-Hage den twaelfden Junii 1641 voor den tijdt van tien jaren, tusschen ... Tristao de Mendoça Furtado, ambassadeur ende raedt van ... don Jan de Vierde van dien naem, coninck van Portugael, Algarves, etc., ende de heeren gedeputeerden vande Hooge ende Moogende Heeren Staten Generael vande Vereenighde Provintien der Nederlanden ; translaet uyt het Latijn inde Nederlantsche tale. - In 'sGraven-Hage : byde Weduwe ende Erfghenamen van wijlen Hillebrandt Jacobssz van Wouw, 1642. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1674] ; 9) - Bibl.: Knuttel 4875 (vgl.). - Bibl.: Broekema 883 (vgl.).
1064356
JBRAR: QUA.890 NB: CON
Extract uyt d'articulen van het Tractaet van bestant ende ophoudinge van alle acten van vyantschap, als oock van traffijcq ende commercie, mitsgaders van secours ; gemaeckt, gearresteert ende beslooten in 's Graven-Hage den twaelfden Junii 1641, tusschen ... Tristao de Mendoça Furtado, ambassadeur ende raedt van ... don Jan de vierde van die naem, van Portugael, Algarves ... ter eenre, ende de heeren commissarissen van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael ter andere zyde .... - In 'sGraven-Hage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1641. - 20 cm (4-o). - (Recueil van de tractaten [1576-1674] ; 10) - Bibl.: Knuttel 4775 (vgl.).
1064379
JBRAR: QUA.890 NB: CON
Provisioneel ende particulier tractaet, ghemaeckt, gearresteert ende beslooten in 's Graven-Hage den 27 Martii 1645, tusschen ... Francisco de Sousa Continho, raedt ende ambassadeur vanden ... coningh van Portugael, Algarves, etc., ... ende de heeren gedeputeerden vande Hoogh Mogende Heeren Staten Generael vande Vereenichde Nederlantsche Provincien, etc., aengaende de controversie over de jurisdictie ende territorie van 't Fort Galle, etc. / tr